Pomiń i przejdź do głównej treściInformacje o dostępności

ŚRODOWISKO

Polityka środowiskowa

Zaangażowanie w zrównoważony rozwój

Zrównoważenie i wydajność ekologiczna są kamieniami milowymi wszystkich czynności operacyjnych Grupy Emirates, zarówno w powietrzu, jak i na ziemi.

Świadomość ekologiczna i dotycząca emisji gazów cieplarnianych stale rośnie wśród naszych klientów, personelu i instytucji regulacyjnych. Linie Emirates zobowiązały się do ekologicznych działań zgodnych ze swoją polityką środowiskową, która jest przekazywana wewnętrznie i zewnętrznie personelowi, klientom oraz wszystkim udziałowcom. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Polityką środowiskową The Emirates Group(Otwiera plik PDF w nowej karcie).

Zaangażowanie Grupy Emirates w odnawialność niesie za sobą wielomiliardowe inwestycje w najnowocześniejsze, przyjazne środowisku, dostępne obecnie technologie – samoloty, silniki i sprzęt naziemny – oraz poprzez wykorzystywanie tych zasobów w ekologiczny sposób. Dążymy do uzyskania pozycji lidera w zakresie wydajności ekologicznej w naszej branży i naszym regionie. Pragniemy także przestrzegać wszystkich przepisów i norm środowiskowych.

Redukcja emisji

Jesteśmy częścią globalnej branży, której celem jest ograniczanie wpływu dwutlenku węgla generowanego przez lotnictwo na środowisko.

Lotnictwo jest jednym z najważniejszych czynników składających się na światową gospodarkę i rozwój socjalny – w szczególności w krajach rozwijających się. Przemysł lotniczy zatrudnia bezpośrednio niemal 63 miliony osób na całym świecie i generuje 2,7 biliona USD światowego PKB.
Zachęcamy do przeczytania Raportu Aviation Benefits Beyond Borders(Otwiera plik PDF w nowej karcie) z lipca 2016 r.

Przemysł lotniczy jest świadomy faktu, że pomimo ponoszenia odpowiedzialności za mniej niż 2% wydzielanego dwutlenku węgla pochodzącego z działań ludzkich w skali światowej, musi zachować zrównoważony rozwój i zmniejszać wzrost emisji. Zdecydowanie wspieramy czterofilarową strategię naszej branży, aby zmniejszyć emisję, opracowaną przez Międzynarodową Organizację Transportu Lotniczego (IATA). Dowiedz się więcej o tej strategii na www.enviro.aero(Otwiera się w nowym oknie).

Wdrażamy tę strategię poprzez stosowanie nowoczesnych technologii w całej grupie, obejmujących samoloty i ich silniki; zachęcamy rządy do dbania o to, aby nawigacja lotnicza sprzyjała redukcji emisji oraz była bardziej paliwooszczędna; redukujemy wpływ naszych operacji naziemnych; wspieramy rozwój globalnego podejścia do emisji dwutlenku węgla poprzez ICAO (International Civil Aviation Organization), agencję ONZ ds. międzynarodowego lotnictwa cywilnego.

Globalna strategia dla branży lotniczej

Branża lotnicza aktywnie wzywała rządy do wprowadzenia jednej, globalnej strategii zwalczania emisji dwutlenku węgla dla międzynarodowej branży lotniczej. Rządy osiągnęły historyczne porozumienie w sprawie ram nowej strategii: Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) podczas 39. sesji Zgromadzenia ICAO w październiku 2016 roku.

CORSIA ma pomóc osiągnąć neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla rozwój od 2020 roku i obejmie kraje, które zgłosiły się do udziału w programie.

Emirates wspiera wysiłki ICAO zmierzające do globalizacji tej strategii. Pragniemy współpracować z ICAO, aby od 2020 r. osiągać neutralny bilans emisji dwutlenku węgla oraz przyczyniać się do zwiększania bezpieczeństwa, wydajności i ekologii w branży lotnictwa cywilnego.

Dowiedz się więcej o CORSIA na stronie ICAO (Otwiera się w nowym oknie).