Pomiń i przejdź do głównej treściInformacje o dostępności

Przed lotem

Bagaż rejestrowany

Ciesz się jednym z najwyższych limitów bagażu na świecie. Twój bezpłatny limit bagażu oparty jest o całkowitą wagę lub liczbę sztuk bagażu. Podczas ustalania limitu stosujemy zasadę wagi lub zasadę liczby sztuk.


Na większości tras obowiązuje zasada wagi. Zasada liczby sztuk dotyczy tylko lotów do i z Ameryki Północnej oraz Południowej, a także lotów z Afryki. Przysługujący Ci limit zależy od celu Twojej podróży, taryfy i klasy lotu.


Obowiązują ogólne wytyczne dotyczące limitu bagażu na loty Emirates. Aby sprawdzić zasady bagażowe obowiązujące podczas Twojej podróży i ewentualną wysokość dopłaty za nadbagaż, odwiedź stronę Zarządzaj rezerwacją. Członkom programu Skywards na poziomie Platinum, Gold i Silver mogą przysługiwać dodatkowe limity bagażu w przypadku tras, na których obowiązuje zasada wagi. Tylko w przypadku lotów Emirates uwzględniających zasadę liczby sztuk bagażu członkowie Emirates Skywards na poziomie Platinum i Gold poza obowiązującym limitem bagażu mogą zabrać ze sobą 1 dodatkową sztukę bagażu rejestrowanego o wadze do 23 kg w klasie ekonomicznej i do 32 kg w klasie biznes i pierwszej klasie.

Zasada wagi bagażu

Twój limit zależy od całkowitej wagi wszystkich Twoich bagaży.

Możesz odprawić dowolną liczbę sztuk bagażu, o ile całkowita waga Twojego bagażu nie przekracza maksymalnej wagi dozwolonej dla Twojej klasy podróży. Każda sztuka bagażu nie może ważyć więcej niż 32 kg.

Zasada wagi bagażu dotyczy wszystkich tras, z wyjątkiem lotów do lub z Ameryki Północnej i Południowej oraz z Afryki (w przypadku biletów wystawionych przed 9 sierpnia 2021 r.).


Klasa podróży
Taryfa specjalnaSaverFlexFlex Plus
Klasa ekonomiczna
20 kg**25 kg***30 kg35 kg

**25 kg w klasie ekonomicznej w taryfie specjalnej, w przypadku lotów pomiędzy ZEA i Indiami.

***30 kg w klasie ekonomicznej w taryfie Saver w przypadku podróży z Australii i Nowej Zelandii dla biletów wystawionych 26 listopada 2019 roku lub później.


Klasa podróżyLimit bagażu
Ekonomiczna Premium35 kg
Klasa biznes40 kg
Pierwsza klasa50 kg


Wymiary bagażu rejestrowanego w przypadku limitu zależnego od wagi

Suma wymiarów (długość + szerokość + wysokość) każdej sztuki bagażu nie może przekraczać 300 cm (118 cali). Bagaże przekraczające ten limit nie zostaną zaakceptowane jako bagaż rejestrowany. W przypadku podróży z Międzynarodowego Portu Lotniczego w Ad-Dammam suma wymiarów (długość + szerokość + wysokość) każdej sztuki bagażu nie może przekraczać 215 cm (84,64 cala).

Zasada liczby sztuk (Ameryka Północna i Południowa oraz Afryka)

Możesz zarejestrować określoną liczbę sztuk bagażu. Każda z nich jest objęta określonym limitem wagi. Twój limit zależy od trasy lotu i rodzaju taryfy.

Zasada liczby sztuk dotyczy lotów do i z Ameryki Północnej oraz Południowej, a także lotów z Afryki.

Zasada liczby sztuk bagażu obowiązuje także loty do Afryki, jeśli bilety wystawiono 9 sierpnia 2021 r. lub później.

Limity bagażu dotyczące tras do lub z portów lotniczych w Ameryce Północnej i Południowej oraz Afryce (z wyjątkiem lotów na terenie Ameryki Północnej i Południowej oraz pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą):


Klasa podróżyLimit bagażu
Klasa ekonomiczna* Jedna sztuka do 23 kg w taryfie Special
Dwie sztuki do 23 kg każda w taryfie Saver, Flex i Flex Plus
Ekonomiczna PremiumDwie sztuki do 23 kg każda
Klasa biznesDwie sztuki do 32 kg każda
Pierwsza klasaDwie sztuki do 32 kg każda

* Jeśli Twoja podróż zaczyna się w Afryce, a Twój bilet wystawiono przed 11 maja 2020 r., możesz nadać dwie sztuki bagażu o wadze do 23 kg każda w taryfie Special w klasie ekonomicznej.

Limit bagażu obowiązujący podczas lotów na terenie Ameryki Północnej i Południowej oraz pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą:

Klasa podróżyLimit bagażu
Klasa ekonomicznaJedna sztuka bagażu do 23 kg w taryfie Special i Saver 
Dwie sztuki bagażu do 23 kg każda w taryfie Flex i Flex Plus
Ekonomiczna PremiumDwie sztuki do 23 kg każda
Klasa biznesDwie sztuki do 32 kg każda
Pierwsza klasaDwie sztuki do 32 kg każda

Podróż z Australii, Nowej Zelandii lub Azji

Jeśli Twoja podróż liniami Emirates z Australii, Nowej Zelandii lub Azji do Ameryki Północnej lub Południowej obejmuje postój w Dubaju dłuższy niż 24 godziny, zasada wagi obowiązuje dla całej podróży.

Jeśli podróżujesz do Afryki z postojem trwającym ponad 24 godziny, obowiązywać może zasada wagi.

Wymiary bagażu rejestrowanego w przypadku limitu zależnego od liczby sztuk

Suma wymiarów (długość + szerokość + wysokość) każdej sztuki bagażu nie może przekraczać 150 cm.

Za każdą sztukę bagażu, która przekroczy podany limit wymiarów 150 cm (59 cali) do maksymalnej sumy wymiarów 300 cm (118 cali) lub 215 cm (84,64 cala w przypadku podróży z Międzynarodowego Portu Lotniczego w Ad-Dammam), zostanie naliczona dodatkowa opłata. Jeśli pojedyncza sztuka ma łączne wymiary większe od określonych, nie można jej nadać jako bagażu i musi zostać nadana jako ładunek.

Limity bagażu dla lotów innymi liniami

Jeśli Twoja podróż rozpoczyna się w Stanach Zjednoczonych, a pierwszym przewoźnikiem nie są linie Emirates, mogą obowiązywać inne zasady.


Loty łączone to loty odbywające się w oparciu o ten sam bilet, który uprawnia do przelotu liniami Emirates, lecz obsługiwane przez inne linie lotnicze i nieposiadające numeru lotu Emirates (numery lotów Emirates zaczynają się od kodu EK). Limit dopuszczalnego bagażu podczas lotów innymi liniami może się różnić od limitu obowiązującego w Emirates. Informacje o limicie bagażu lub opłatach za bagaż podręczny oraz bagaż rejestrowany dostępne są na stronie Limity bagażu w partnerskich liniach lotniczych.

Często zadawane pytania dotyczące bagażu rejestrowanego

Często zadawane pytania

Jeśli nadal masz pytania dotyczące bagażu, odwiedź stronę z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi bagażu​​​​​​​ lub przeczytaj wszystkie często zadawane pytania.