Informacje o dostępnościPomiń i przejdź do głównej treści

Polityka prywatności

Dbamy o Twoją prywatność

Dbamy o szacunek, uczciwość, transparentność i przestrzeganie zasad dotyczących Twojej prywatności i dziękujemy za Twoje zaufanie.

 • Obiecujemy pełną transparentność zgodną z naszą Polityką prywatności oraz podczas każdej interakcji z Tobą.
 • Wykorzystamy Twoje dane osobowe tylko do świadczenia usług, do uzasadnionych celów biznesowych, do spełniania obowiązków prawnych, do dbania o Twoje bezpieczeństwo – i tylko wtedy, gdy się na to zgodzisz.
 • Będziemy Ci przesyłać wiadomości reklamowe tylko po uzyskaniu Twojej zgody.
 • Będziemy dbać o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
 • Będziemy szanować Twoje prawa do kontrolowania danych osobowych, które nam przekazujesz.

Nasza polityka prywatności w skrócie

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy Grupy Emirates, jej stron internetowych, aplikacji mobilnych oraz stron mobilnych, chyba że informujemy o innej polityce prywatności konkretnego podmiotu z Grupy Emirates, który gromadzi Twoje dane osobowe.

Dane osobowe, które gromadzimy i wykorzystujemy

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe podczas interakcji z Tobą. Rodzaj gromadzonych danych osobowych zależy od rodzaju interakcji. Zazwyczaj obejmuje:

 • imię i nazwisko / zwrot grzecznościowy;
 • datę urodzenia;
 • dane kontaktowe (w tym adres e-mail i nr telefonu);
 • kod rezerwacji / numer PNR;
 • płeć,
 • dane paszportowe;
 • kraj zamieszkania / obywatelstwo;
 • dane kontaktowe w nagłych przypadkach / dane najbliższego krewnego;
 • szczegóły karty użytej do płatności,
 • numer w programie lojalnościowym;
 • preferencje (posiłki, język, samolot, miejsca, zainteresowania);
 • preferowany posiłek;
 • preferencje marketingowe.

W wybranych sytuacjach możemy także gromadzić specjalne kategorie danych osobowych, takie jak:

 • informacje o stanie zdrowia;
 • informacje o religii (w przypadku rezerwacji podróży w celach religijnych, na przykład pielgrzymki hadżdż) oraz wymagania paszportowe;
 • dane biometryczne;
 • obrazy i nagrania dźwiękowe.

Jak wykorzystujemy dane osobowe

Korzystamy z danych osobowych, aby ułatwiać sobie działalność i interakcje z Tobą, na przykład aby:

 • świadczyć usługi i przetwarzać płatności;
 • prowadzić działalność biznesową;
 • zarządzać Twoimi wizytami w naszych obiektach (biurach, samolotach, poczekalniach) i na wydarzeniach;
 • personalizować, sprzedawać i reklamować nasze produkty, usługi i oferty;
 • komunikować się z Tobą i wchodzić w interakcje;
 • ulepszać nasze produkty, usługi i aplikacje mobilne/www;
 • zarządzać Twoim członkostwem w programie lojalnościowym;
 • oceniać, czy możesz odbyć podróż, zapewnić pomoc medyczną, podejmować działanie w razie sytuacji nagłej oraz spełniać wymagania rządowe;
 • identyfikować Cię z wykorzystaniem technologii biometrycznej;
 • spełniać obowiązki prawne, zapobiegać przestępstwom i oszustwom.

Gromadzimy, przetwarzamy, wykorzystujemy, udostępniamy i przechowujemy Twoje dane osobowe tylko wówczas, gdy uważamy, że mamy ku temu podstawy prawne.

Udostępnianie Twoich danych osobowych innym osobom oraz za granicą

Udostępniamy Twoje dane osobowe:

 • innym podmiotom z The Emirates Group, aby świadczyć, doskonalić lub personalizować produkty i usługi; aby zarządzać naszą działalnością; aby tworzyć pojedynczy widok klienta; w celach analitycznych i do profilowania;
 • innym podmiotom, które pomagają nam zarządzać naszą działalnością i świadczyć nasze produkty i usługi, takie jak: programy lojalnościowe, wsparcie IT, wykrywanie oszustw, obsługa klienta, obsługa lotniskowa, transport samochodowy, weryfikacja płatności, magazyn danych, badania i analizy;
 • bankom i dostawcom usług płatniczych w celu autoryzacji i dokonania płatności;
 • agencjom rządowym i organom ścigania oraz innym, zgodnie z obowiązującym prawem;
 • innym podmiotom, gdy nabywasz ich produkty i usługi na naszych Platformach lub w inny sposób, np. liniom lotniczym (w tym liniom partnerskim i code-share), biurom podróży, hotelom, dostawcom transferów i wypożyczalniom samochodów oraz przedstawicielom biur podróży i organizatorom wycieczek;
 • możemy udostępniać dane nieosobowe w formie zagregowanej (zbiorczej) i statystycznej, dotyczące gości naszych Platform, wzorów ruchu odwiedzających oraz wykorzystania Platform, innym podmiotom z The Emirates Group albo zewnętrznym reklamodawcom, platformom społecznościowym i cyfrowym w celach reklamowych;
 • zewnętrznym platformom reklamowym i społecznościowym, aby oferować bardziej spersonalizowane reklamy promujące nasze produkty i usługi zgodnie z Twoimi preferencjami;
 • potencjalnemu lub faktycznemu nabywcy naszej działalności lub majątku.

The Emirates Group to firma o ogólnoświatowym zasięgu, co oznacza, że Twoje dane osobowe mogą być przesyłane i przechowywane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i innych krajach poza Twoim krajem zamieszkania. Zadbamy, aby dane osobowe były przesyłane zgodnie z obowiązującym prawem i zarządzane kompleksowo z poszanowaniem Twojej prywatności i interesów.

Jak chronimy i przechowujemy Twoje dane osobowe

Wdrożyliśmy i stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne mechanizmy zabezpieczające, polityki oraz procedury, które mają chronić dane osobowe, które nam udostępniasz, a także zapewniać ich poufność. Przykładowo, mechanizmy te mogą obejmować:

 • nakładanie obowiązku poufności na nasz personel i usługodawców;
 • niszczenie lub permanentne anonimizowanie danych osobowych, jeśli nie są już potrzebne do realizacji celu, w którym zostały zgromadzone;
 • przestrzeganie procedur bezpieczeństwa podczas przechowywania i ujawniania Twoich danych osobowych, aby unikać nieuprawnionego dostępu do tychże danych; oraz
 • korzystanie z bezpiecznych kanałów komunikacji, np. szyfrowania SSL (Secure Sockets Layer) lub TLS (Transport Layer Security) do przesyłania danych, które są do nas wysyłane. SSL i TSL to powszechnie używane protokoły szyfrowania, które chronią internetowe kanały transakcyjne.

Pliki cookie

Plik cookie to mały plik komputerowy pobierany na urządzenie użytkownika. Gromadzi dane dotyczące sposobu nawigowania po naszych stronach oraz Internecie i pomaga nam świadczyć lepsze usługi na stronach, jak również personalizować pewne treści.  Szczegóły korzystania z plików cookie znajdziesz w naszej Polityce plików cookie.

Przysługujące prawa pozwalające zarządzać prywatnością

Jeśli podlegasz przepisom dającym Ci takie prawa, w zależności od pewnych wyłączeń i formy przetwarzania przez nas danych, możesz mieć pewne prawa wobec swoich danych osobowych, takie jak:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (w tym w ramach marketingu bezpośredniego) danych osobowych;
 • przesyłanie danych osobowych;
 • prawo do uzyskania kopii mechanizmów zabezpieczających dane osobowe, wykorzystywanych podczas przesyłania danych poza Twoją jurysdykcję;
 • prawo do złożenia skargi w lokalnym organie nadzorczym.

Możesz skorzystać ze swoich praw, wypełniając formularz na naszej stronie lub kontaktując się listownie / e-mailowo.

Jak się z nami skontaktować

W sprawach związanych z niniejszą Polityką prywatności skontaktuj się z naszym Specjalistą ds. poufności danych pod adresem privacy@emirates.com(Otwiera program pocztowy) lub korespondencyjnie: Data Privacy Office, Emirates Group, P.O. Box 686, Dubai / Dubaj, United Arab Emirates / Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Aktualizacje niniejszej Polityki prywatności

Możemy aktualizować tę Politykę prywatności, aby zapewniać jej zgodność z aktualnymi przepisami oraz metodami prowadzenia naszej działalności. Jeśli postanowimy zmodyfikować naszą Politykę prywatności, umieścimy zmiany na tej stronie oraz w działach poświęconych prywatności na poszczególnych platformach.

Kwestie prawne

Bez uszczerbku dla Twoich praw wynikających z obowiązujących przepisów, nasza Polityka prywatności nie jest umową i nie tworzy żadnych praw ani obowiązków prawnych.

O Grupie Emirates

Grupa Emirates obejmuje powiązane spółki, w tym:

 • Emirates, której główna siedziba mieści się w Emirates Group Headquarters Building, PO Box 686 w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Emirates to korporacja z Dubaju, założona na mocy Dekretu nr 2 z 1985 r. (z późniejszymi poprawkami) wydanego przez Rząd Dubaju, której główną działalnością są operacje lotnicze; Emirates obejmuje działy i/lub podmioty, takie jak Emirates Skycargo, Skywards oraz Business Rewards; oraz
 • dnata, z główną siedzibą w Emirates Group Headquarters Building, PO Box 686 w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. dnata to korporacja z Dubaju, założona na mocy Dekretu nr 1 z 1987 r. (z późniejszymi poprawkami) wydanego przez Rząd Dubaju. Główną działalnością dnata jest obsługa naziemna, usługi cargo, cateringowe oraz podróżnicze. dnata obejmuje działy i/lub podmioty takie jak dnata Travel, Arabian Adventures oraz marhaba.

Więcej informacji na temat The Emirates Group możesz znaleźć tutaj(Otwiera zewnętrzny odnośnik w nowej karcie).

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy The Emirates Group, jej stron internetowych, aplikacji mobilnych oraz stron mobilnych (dalej zbiorczo: Platformy), chyba że informujemy o innej polityce prywatności konkretnego podmiotu z The Emirates Group, który gromadzi Twoje dane osobowe.

Podawanie danych osobowych

Podmiot z Grupy Emirates odpowiedzialny za Twoje dane osobowe będzie członkiem Grupy Emirates, który pierwotnie zgromadził dane od Ciebie albo o Tobie. W sytuacjach, gdy gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych nie jest określone w niniejszej Polityce prywatności, zastosowanie będzie miała polityka prywatności dostępna podczas podawania przez Ciebie danych.

Nie musisz podawać nam swoich danych osobowych, ale jeśli nie otrzymamy od Ciebie pewnych informacji, możesz nie mieć dostępu do wszystkich produktów i usług. Na przykład, jeżeli odmówisz podania obowiązkowych informacji podróżnych, nie będziemy mogli zrealizować usługi transportu.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje nawet jeśli Twoja podróż lub inne produkty lub usługi zostały zakupione za pośrednictwem osób trzecich (np. biuro podróży). Te osoby trzecie mogą także stosować własne polityki prywatności, które obowiązują podczas gromadzenia danych od Ciebie i o Tobie.

Aktualizacje

Możemy aktualizować tę Politykę prywatności, aby zapewniać jej zgodność z aktualnymi przepisami oraz metodami prowadzenia naszej działalności. Jeśli postanowimy zmodyfikować naszą Politykę prywatności, umieścimy zmiany na tej stronie oraz w działach poświęconych prywatności na poszczególnych platformach. Prosimy o regularne odwiedzanie tej strony oraz sekcji poświęconych prywatności na poszczególnych Platformach, aby zapoznać się z najnowszą wersją Polityki prywatności. Jeżeli postanowimy wprowadzić zasadnicze zmiany do naszej Polityki prywatności, poinformujemy o tym fakcie w powiadomieniu umieszczonym na naszej stronie, w sekcjach poświęconych prywatności na poszczególnych Platformach lub drogą e-mailową.

Strony internetowe podmiotów zewnętrznych

Na naszych Platformach mogą znajdować się odnośniki do stron internetowych podmiotów zewnętrznych. Nasza Polityka prywatności nie obejmuje korzystania przez Ciebie z tychże stron. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki ochrony danych na stronach, które nie są obsługiwane przez podmioty z Grupy Emirates. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności tychże stron.

Dane osobowe, które gromadzimy i wykorzystujemy, gdy rezerwujesz lot na naszym pokładzie

Gdy rezerwujesz lot, wakacje lub zlecasz inne rezerwacje podróżne, gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe, wymagane do realizacji wszystkich aspektów tej rezerwacji.

Rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych

Dane osobowe, które gromadzimy, gdy rezerwujesz lot na naszym pokładzie, obejmują:

 • imię i nazwisko,
 • zwrot grzecznościowy,
 • datę urodzenia,
 • adres,
 • dane kontaktowe (w tym adres e-mail i nr telefonu),
 • kod rezerwacji,
 • płeć,
 • dane paszportowe;
 • dane osoby do kontaktu w nagłych przypadkach,
 • dane kontaktowe do najbliższego krewnego,
 • kod referencyjny rezerwacji,
 • szczegóły karty użytej do płatności,
 • numer w programie lojalnościowym;
 • narodowość i inne informacje niezbędne w celach podatkowych (tylko w niektórych krajach),
 • preferowany posiłek,
 • adres pobytu w miejscu docelowym, gdy jest wymagany (np. w USA).

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do:

 • realizacja naszej umowy z Tobą i/lub realizacji rezerwacji, w tym przetworzenia Twojej rezerwacji, przesłania Ci planu podróży lub innych informacji dotyczących rezerwacji, kontaktu z Tobą w przypadku problemów z rezerwacją (np. aby przesłać informację o niedokończeniu rezerwacji);
 • informowania o zmianach w planie podróży (na przykład w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu);
 • zarządzania działaniami związanymi z Twoją podróżą, np. obsługą naziemną (bagażem i związanymi z nim roszczeniami), operacjami lotniskowymi (np. odprawą), przygotowaniem posiłków, odbiorem i dowozem przez prywatnego kierowcę lub transferami lotniskowymi (które mogą być realizowane przez nas lub zewnętrznych usługodawców);
 • zarządzania Twoją szerzej pojętą podróżą, produktami i usługami (np. współpraca i przekazanie Twoich danych innym liniom lotniczym, dostawcom usług (np. firmom cateringowym, obsłudze naziemnej i towarowej) i/lub dostawcom ułatwień podczas podróżowania, aby mogli oni usprawnić przygotowania do podróży i zminimalizować ewentualne zakłócenia, i/lub urzędom imigracyjnym w celu przetworzenia wniosku o wizę); obejmuje to rezerwacje pakietów wakacyjnych, hotelu, samochodu oraz innych usług dodatkowych, które mogą być świadczone przez nas lub osoby trzecie na naszych Platformach;
 • przetwarzania płatności za rezerwacje, realizacji wniosków o zwrot środków oraz w celach księgowych i audytowych
 • zapewniania dostępu do saloników lotniskowych oraz innych produktów i usług lotniskowych (np. usługi powitalnej)
 • personalizacji świadczonej usługi i ofert (np. znając dotychczasowe doświadczenia/preferencje w podróży, możemy dopasować nasze produkty i usługi do Twoich preferencji i profilu);
 • personalizacji wyglądu i obsługi naszych Platform oraz naszej komunikacji z Tobą, zgodnie z podanymi przez Ciebie lub wywnioskowanymi przez nas preferencjami na podstawie korzystania przez Ciebie z naszych Platform, badań rynku,interakcji z nami lub na portalach społecznościowych oraz poprzednich transakcji (szczegółowe informacje o tym, Jak wykorzystujemy dane osobowe w celach marketingowych, w celu profilowania oraz w celach analitycznych znajdziesz poniżej);
 • dostarczania najlepiej dostosowanych treści i formatu dzięki wykorzystywaniu danych lokalizacyjnych pozyskiwanych z naszych mobilnych Platform (np. w formie automatycznego uzupełniania lotniska wylotu, kodu lotniska i kraju płatności), o ile zgodzisz się na wykorzystanie danych lokalizacyjnych na urządzeniu mobilnym;
 • komunikowania się i wchodzenia w interakcje z Tobą na różnych etapach podróży (np. w celu przekazania informacji o zmianie bramki lub konieczności odbycia kontroli paszportowej);
 • komunikowania się z agentami odprawy, personelem pokładowym i naziemnym, dostawcami zakwaterowania oraz innymi osobami, które są związane z Twoją podróżą pod względem doświadczeń, preferencji, pochwał i skarg;
 • doskonalenia istniejących produktów i usług lub uzyskania pomocy przy tworzeniu nowych;
 • przeprowadzania ankiet zadowolenia klientów, abyśmy mogli lepiej rozumieć, jak doskonalić nasze produkty i usługi oraz jak tworzyć nowe. Podczas ankiet możemy gromadzić Twoje dane osobowe dotyczące spostrzeżeń i uwag na temat Twoich doświadczeń z naszą marką;
 • sprzedawania naszych produktów i usług (szczegółowe informacje o tym, Jak wykorzystujemy dane osobowe w celach marketingowych, w celu profilowania oraz w celach analitycznych znajdziesz poniżej)
 • współpracy z dostawcami portali społecznościowych, aby oferować Ci reklamy na tych platformach (szczegółowe informacje o tym, jak wykorzystujemy dane osobowe w celach marketingowych, w celu profilowania oraz w celach analitycznych znajdziesz poniżej);
 • zarządzania naszą działalnością, tj. do testowania systemów, konserwacji infrastruktury IT lub opracowywania szkoleń, pomiarów porównawczych oraz pomiarów wydajności;
 • w związku z Twoim kontem online lub członkostwem w programie lojalnościowym, np. Emirates Skywards lub Emirates Business Rewards (szczegółowe informacje o Danych osobowych, które gromadzimy i wykorzystujemy, jeśli założysz konto online albo zapiszesz się do programu lojalnościowego znajdziesz poniżej);
 • innych celów, po uzyskaniu dodatkowej zgody z Twojej strony.

Kategorie specjalne danych osobowych, które gromadzimy i wykorzystujemy

Gromadzimy także specjalne kategorie danych osobowych. Specjalne dane osobowe, które gromadzimy, gdy rezerwujesz loty na naszym pokładzie, obejmują:

 • informacje o Twoim stanie zdrowia;
 • informacje o religii (w przypadku rezerwacji podróży w celach religijnych, na przykład pielgrzymki hadżdż, oraz wymagania paszportowe;
 • dane biometryczne.

Wykorzystujemy specjalne kategorie danych osobowych do:

 • oceny, czy możesz odbyć podróż pod kątem medycznym (na przykład, czy nie cierpisz na chorobę, która może zagrozić Twojemu bezpieczeństwu podczas lotu);
 • zaoferowania pomocy specjalnej (np.podania tlenu lub zapewnienia wózka inwalidzkiego) podczas lotu, w miejscu docelowym, w trakcie korzystania z atrakcji albo na lotnisku;
 • spełnienia próśb o posiłki specjalne, które nam zgłaszasz;
 • oceny, czy kwalifikujesz się do rezerwacji specjalnych lotów w celach religijnych;
 • do identyfikowania Ciebie za pomocą rozpoznawania twarzy oraz technologii biometrycznych, które mogą być wykorzystywane przez nas (np. w celu ulepszenia obsługi klienta, przyspieszenia odprawy na lotnisku i dostępu do naszych poczekalni ze względów bezpieczeństwa), naszych dostawców usług podróżnych, służby imigracyjne na lotniskach, na które latamy, w tym w imieniu rządów oraz w celu przestrzegania lokalnych przepisów. Przeczytaj nasze często zadawane pytania na temat Polityki prywatności w zakresie usług biometrycznych.
 • reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem lub zdrowiem;
 • realizacji wymogów prawnych lub regulacyjnych (np. wymogów bezpieczeństwa lub określenia możliwości odbycia lotu podczas stanu zagrożenia zdrowia publicznego);
 • innych celów, po uzyskaniu dodatkowej zgody z Twojej strony.

Jeśli władze rządowe będą wymagać od nas przeprowadzenia testów medycznych (np. kontroli temperatury, testów wymazowych lub z krwi), kontroli objawów lub weryfikacji testów medycznych podczas wyjątkowego stanu zagrożenia zdrowia publicznego, możemy przekazać pasażerom dodatkowe informacje o takich testach, kontrolach i weryfikacji. W większości przypadków testy medyczne będą przeprowadzane przez lokalne władze rządowe i tylko one będą przetwarzać Twoje dane medyczne, jednakże my również możemy przeprowadzić takie testy osobom odwiedzającym nasze obiekty (np. kontrola temperatury przed wejściem do poczekalni lotniskowych). Może też zdarzyć się, że agencje rządowe będą wymagać od nas gromadzenia i/lub weryfikacji formularzy, które będą wymagać podania danych dotyczących stanu zdrowia, wyników testów medycznych, ostatnich kontaktów, możliwości odbycia izolacji oraz zrozumienia procedur kwarantanny. W większości przypadków formularze te będą dostarczane władzom rządowym po wylocie i/lub przylocie i to one będą przetwarzać Twoje dane.

Z zasady nie gromadzimy Twoich specjalnych danych osobowych (ani osób, dla których rezerwujesz lot), ale gdy jesteśmy do tego zmuszeni, dokładamy wszelkich starań, aby jak najrzadziej gromadzić i wykorzystywać te dane oraz traktować je z największą starannością. Udostępniamy te dane osobom trzecim (które pomagają nam w zarządzaniu naszą działalnością i świadczeniu usług, np. podmiotom, które zapewniają wózki inwalidzkie na lotniskach) i innym spółkom z Grupy Emirates (które pomagają nam w zarządzaniu Twoją rezerwacją lub podróżą) oraz przesyłamy je w obrębie całego świata. Kliknij następujące sekcje, aby dowiedzieć się więcej o Udostępnianiu Twoich danych osobowych innym osobom oraz Przesyłaniu danych osobowych za granicę.

Gdy Ty lub podróżujący pasażer podaje nam specjalne dane osobowe, potwierdzasz, że przekazujesz te dane dobrowolnie oraz wyrażasz zgodę (podróżujący pasażer też wyraża zgodę), abyśmy wykorzystali te dane do celów, w jakich zostały zgromadzone.

Szczegółowe dane pasażera (API)

Od pasażerów lądujących w niektórych krajach wymagamy szczegółowych danych dotyczących planu podróży i kodu rezerwacji na potrzeby kontroli granicznej, celnej i funkcjonariuszy organów ścigania w punktach wjazdu i wyjazdu podczas Twojej podróży. Informacje te określa się jako szczegółowe dane pasażera (API). Udostępniamy API właściwym władzom, zgodnie z wymaganiami i zezwoleniami lokalnie obowiązujących przepisów. Jeśli nie przekażesz nam tych danych, możemy nie być w stanie umożliwić Ci podróży ani zaoferować zwrotu/zmiany rezerwacji lotów.

Rezerwowanie w imieniu innych osób

Jeśli dokonujesz rezerwacji w imieniu innej osoby lub osób, masz obowiązek uzyskać zgodę tych osób na dokonanie rezerwacji i udostępnienie nam ich danych osobowych (zgodnie z postanowieniami tej Polityki prywatności); zakładamy uzyskanie takich zgód przed dokonaniem rezerwacji. Masz także obowiązek reprezentować te osoby podczas procesu rezerwacji, co oznacza, że musisz podać nam dane wymagane do rezerwacji, na przykład imię i nazwisko, dane paszportowe; musisz także wytłumaczyć tym osobom, jak wykorzystamy ich dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Gdy wymagają tego lokalne przepisy, zalecamy przechowanie zgody tychże osób na podanie danych oraz przekazanie im kopii lub odnośnika do niniejszej Polityki. Każda osoba objęta rezerwacją będzie miała dostęp do numeru telefonu i/lub adres e-mail innych osób objętych rezerwacją, a także możliwość zaktualizowania tych danych. Wszystkie wiadomości operacyjne przesyłane do jednej z osób objętych rezerwacją będą także przesyłane do osoby rezerwującej.

Dane osobowe, które gromadzimy i wykorzystujemy, gdy zarejestrujesz konto online albo zapiszesz się do programu lojalnościowego

Gdy rejestrujesz się, aby korzystać z naszych Platform lub zostać członkiem jednego z naszych programów lojalnościowych, np. Emirates Skywards lub Business Rewards, gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe, aby zarządzać Twoją rejestracją. Po zarejestrowaniu możliwe będzie samodzielne zarządzanie swoim kontem i preferencjami.

Rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych

Rodzaje danych osobowych, które gromadzimy, gdy rejestrujesz konto online albo zapisujesz się do programu lojalnościowego, obejmują:

 • imię i nazwisko,
 • zwrot grzecznościowy,
 • datę urodzenia,
 • adres,
 • dane kontaktowe (w tym adres e-mail i nr telefonu),
 • kraj zamieszkania,
 • obywatelstwo,
 • preferowany język,
 • zdjęcie (opcjonalnie),
 • nazwę firmy/organizacji, adres, numer telefonu oraz imię i nazwisko koordynatora podróży i jego dane kontaktowe (w przypadku programu Business Rewards).

Gdy zarejestrujesz konto online albo zapiszesz się do programu lojalnościowego, zgromadzimy następujące rodzaje danych osobowych:

 • informacje o transakcjach lojalnościowych (np. zdobyte punkty lub mile, wymiana punktów lub mil na nagrody, zakupy, przesyłanie punktów lub nagród oraz podarunki);
 • preferencje dotyczące podróżowania (np. ulubione miejsce, napój, posiłek, rodzaj samolotu);
 • zainteresowania prywatne (np. sport, teatr, hobby);
 • preferencje marketingowe;
 • potrzeby medyczne w podróży;
 • dane koordynatora podróży;
 • informacje o członkach rodziny (w tym gdy rejestrujesz dziecko abo łączysz konta z członkami rodziny w ramach programów lojalnościowych, np. Emirates Skysurfers czy w programie Rodzinnym);
 • akt zgonu i dane beneficjenta w przypadku prośby o przekazanie punktów/mil z konta lojalnościowego zmarłego uczestnika programu;
 • numer członkowski przypisany w programie lojalnościowym partnerskich linii lotniczych.

Gdy zarejestrujesz konto online albo zapiszesz się do naszego programu lojalnościowego, poprosimy Cię o zaakceptowanie regulaminu konta online i programu lojalnościowego, który może zawierać dodatkowe lub zmodyfikowane postanowienia dotyczące prywatności. Twoje dane będą udostępniane między programami lojalnościowymi, jeśli jesteś także członkiem programu lojalnościowego, z którym współpracujemy, oraz osobom trzecim, które pomagają nam zarządzać kontami online i programami lojalnościowymi (więcej informacji w poniższym rozdziale Udostępnianie danych osobowych innym osobom).

Jak wykorzystujemy dane osobowe

Wykorzystujemy dane osobowe gromadzone, gdy zarejestrujesz konto online albo zapiszesz się do programu lojalnościowego, wraz z Danymi osobowymi, które gromadzimy i wykorzystujemy, gdy dokonujesz rezerwacji lub podróżujesz na naszym pokładzie, do:

 • zarządzania kontem online lub członkostwem w programie lojalnościowym zgodnie z regulaminem;
 • zarządzania przyznawaniem mil/punktów, wymianą mil/punktów na nagrody, przesyłaniem mil/punktów oraz zakupem nagród (np. punktów lub mil) oraz udostępniania danych osobowych naszym partnerom lojalnościowym (np. naszej linii lotniczej, hotelom, firmom transportowym oraz partnerom handlowym, u których można gromadzić i wydawać mile lub punkty), aby zarządzać nagrodami;
 • personalizacji świadczonych usługi i ofert (np. znając dotychczasowe doświadczenia/preferencje w podróży, możemy dopasować nasze produkty i usługi do Twoich preferencji i profilu);
 • określenia poziomu członkowskiego, składania ofert oraz proponowania spersonalizowanych usług w oparciu o poziom członkowski;
 • komunikacji i interakcji z Tobą na różnych etapach podróży (np. w celu przekazania informacji o zakłóceniach usługi, przekazania skargi lub pochwały);
 • analizowania zachowań podróżnych (np. branż i firm korzystających z naszych usług do podróży służbowych), aby proponować oferty dla danej branży lub firmy;
 • przesyłania zaproszeń na nasze wydarzenia;
 • autoryzacji zalogowań na konto online lub do programu lojalnościowego oraz do wykrywania i zapobiegania oszustwom związanym z kontem online lub programem lojalnościowym, w tym do wysyłania e-maili lub SMS-ów z hasłem jednorazowym;
 • innych celów, po uzyskaniu dodatkowej zgody z Twojej strony.

Wszelkie dane, które gromadzimy, będą wykorzystywane zgodnie z regulaminem konta online lub programu lojalnościowego.

Dane osobowe, które gromadzimy i wykorzystujemy, gdy wysyłasz zapytanie o nasze produkty i usługi

Jeśli masz pytanie dotyczące naszych produktów lub usług, pochwałę lub skargę albo prośbę, na przykład o potwierdzenie odbycia lotu, musimy gromadzić Twoje dane, w tym dane kontaktowe, aby móc odpowiedzieć na Twoje pytanie lub udzielić Ci pomocy. Gromadzimy te dane, gdy przesyłasz formularz na naszych Platformach, wysyłasz nam e-maila, dzwonisz do centrum obsługi telefonicznej, odwiedzasz lokalne biuro lub punkt sprzedaży albo kontaktujesz się z nami innym sposobem, na przykład przez portale społecznościowe albo czat, a także na pokładzie naszych samolotów lub w salonikach lotniskowych.

Rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych

Rodzaje danych osobowych, które gromadzimy i wykorzystujemy, obejmują:

 • imię i nazwisko,
 • zwrot grzecznościowy,
 • datę urodzenia,
 • adres,
 • dane kontaktowe (w tym adres e-mail i nr telefonu),
 • kod rezerwacji,
 • kod referencyjny rezerwacji,
 • numer w programie lojalnościowym,
 • kopia paszportu,
 • akt zgonu, ślubu lub inny akt prawny albo upoważnienie.

W zależności od charakteru Twojego zapytania, możemy gromadzić specjalne kategorie danych osobowych, aby właściwie zrozumieć Twoje zapytanie lub żądanie. Więcej informacji o Kategoriach specjalnych danych osobowych, które gromadzimy i wykorzystujemy

Przechowujemy także historię naszej komunikacji z Tobą, w tym nagrania rozmów, abyśmy mogli monitorować i poprawiać jakość obsługi klienta, spełniać nasze obowiązki prawne oraz wnosić powództwa i bronić się w postępowaniach sądowych. Jeśli odwiedzisz nasze lokalne biuro lub punkt sprzedaży, w trosce o bezpieczeństwo będziesz podlegać monitoringowi z naszych kamer przemysłowych. Postępowanie to jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

Jak wykorzystujemy dane osobowe

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do:

 • skutecznego odpowiadania na Twoje zapytanie lub inną formę interakcji z nami;
 • analizowania typów otrzymywanych zapytań, aby doskonalić nasze produkty, usługi i interakcje z klientami;
 • weryfikowania Twojej tożsamości, na przykład gdy dzwonisz do naszych centrów obsługi;
 • zarządzania wnioskami o odszkodowanie lub innymi wnioskami;
 • w innych celach, zgodnie z Twoją dodatkową zgodą.

Dane osobowe, które gromadzimy i wykorzystujemy, gdy uczestniczysz w konkursie, losowaniu nagród lub ofercie promocyjnej lub zapisujesz się do udziału w nich

Od czasu do czasu możemy organizować konkursy, losowania nagród oraz oferty promocyjne. Jeśli chcesz wziąć w nich udział, poprosimy Cię o podanie pewnych danych osobowych. Użyjemy tych danych, aby kontaktować się z Tobą w sprawie naszych produktów, usług i ofert specjalnych, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.

Rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych

Rodzaje danych osobowych, które gromadzimy i wykorzystujemy, obejmują:

 • imię i nazwisko,
 • zwrot grzecznościowy,
 • datę urodzenia,
 • adres,
 • dane kontaktowe (w tym adres e-mail i nr telefonu),
 • numer w programie lojalnościowym.

Jak wykorzystujemy dane osobowe

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do:

 • oferowania konkursów, losowań nagród i ofert specjalnych oraz ich doskonalenia;
 • zaproszenia Cię do dołączenia do naszych programów lojalnościowych;
 • w innych celach, zgodnie z Twoją dodatkową zgodą.

Wszelkie dane, które gromadzimy, będą wykorzystywane zgodnie z regulaminem konkursu, losowania lub oferty specjalnej.

Dane osobowe, które gromadzimy i wykorzystujemy na naszym pokładzie oraz w naszych poczekalniach

Rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych

Rodzaje danych osobowych, które gromadzimy i wykorzystujemy, obejmują:

 • imię i nazwisko,
 • zwrot grzecznościowy,
 • datę urodzenia,
 • adres,
 • dane kontaktowe (w tym adres e-mail i nr telefonu),
 • kod rezerwacji, 
 • kod referencyjny rezerwacji,
 • szczegóły karty użytej do płatności,
 • numer w programie lojalnościowym;
 • preferowane posiłki i napoje lub inne podane preferencje (np. ulubione miejsce w samolocie),
 • zainteresowania prywatne (np. sport, teatr, hobby).

W przypadku nagłej sytuacji medycznej na naszym pokładzie lub w poczekalni musimy zgromadzić specjalne kategorie danych osobowych, takie jak historia chorób. Więcej informacji o Kategoriach specjalnych danych osobowych, które gromadzimy i wykorzystujemy znajdziesz powyżej.

Jak wykorzystujemy dane osobowe

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do:

 • określenia, czy przysługuje Ci wstęp do naszych poczekalni;
 • personalizacji świadczonych usług i ofert (np. gdy wiemy, że podróżujesz na wydarzenie specjalne, boisz się latać albo masz ulubiony posiłek lub napój) oraz do komunikowania Ci ważnych informacji na różnych etapach podróży;
 • zarządzania Twoją rezerwacją, np. aby spełnić prośbę o zmianę miejsca;
 • komunikowania się i wchodzenia z Tobą w interakcje odnośnie Twojej podróży (np. w przypadku opóźnień lotu, zmian bramki lub Twojego spóźnienia na lot);
 • informowania naszego personelu pokładowego i pracowników obsługi naziemnej o Twoich wrażeniach, preferencjach, pochwałach i skargach, a także o incydentach związanych z bezpieczeństwem lub zdrowiem;
 • zarządzania sprzedażą bezcłową lub innymi płatnymi transakcjami na pokładzie;
 • oferowania Wi-Fi na pokładzie zgodnie z regulaminem tej usługi;
 • informowania o opóźnieniach lotu, bramkach, numerze karuzeli bagażowej oraz innych ważnych zdarzeniach;
 • reagowania na skargi i pochwały;
 • doskonalenia istniejących produktów i usług lub uzyskania pomocy przy tworzeniu nowych;
 • zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem lub zdrowiem;
 • realizacji wymogów prawnych lub regulacyjnych (np. wymogów bezpieczeństwa lub określenia możliwości odbycia lotu podczas stanu zagrożenia zdrowia publicznego);
 • innych celów, po uzyskaniu dodatkowej zgody z Twojej strony.

Dane osobowe, które gromadzimy i wykorzystujemy, gdy korzystasz z usług przewozu ładunku

Rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych

Rodzaje danych osobowych, które gromadzimy i wykorzystujemy, obejmują:

 • imię i nazwisko,
 • zwrot grzecznościowy,
 • datę urodzenia,
 • adres,
 • Twoje dane kontaktowe (w tym adres e-mail i numer telefonu) oraz dane ewentualnych brokerów,
 • dane paszportowe oraz inne dokumenty tożsamości,
 • szczegóły karty albo dane bankowe.

Jak wykorzystujemy dane osobowe

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do:

 • zarządzania przesyłką i generowania rejestrów (listów przewozowych),
 • spełniania obowiązków prawnych i regulacyjnych dotyczących gromadzenia danych i raportowania na temat osób wysyłających i odbierających ładunki,
 • w innych celach, zgodnie z Twoją dodatkową zgodą.

Dane osobowe, które gromadzimy i wykorzystujemy w sytuacjach nagłych

Rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych

Rodzaje danych osobowych, które gromadzimy i wykorzystujemy, obejmują:

 • imię i nazwisko,
 • zwrot grzecznościowy,
 • datę urodzenia,
 • adres,
 • dane kontaktowe (w tym adres e-mail i nr telefonu),
 • kod rezerwacji,
 • płeć,
 • obywatelstwo,
 • dane paszportowe,
 • dane osoby do kontaktu w nagłych przypadkach,
 • dane kontaktowe do najbliższego krewnego,
 • kod referencyjny rezerwacji, 
 • numer w programie lojalnościowym. 

W razie sytuacji nagłej związanej ze zdrowiem podczas lotu lub podróży musimy zgromadzić specjalne kategorie danych osobowych. Zgromadzimy także informacje o Twojej religii, aby spełnić prośbę związaną z Twoimi przekonaniami religijnymi. Więcej informacji o Kategoriach specjalnych danych osobowych, które gromadzimy i wykorzystujemy znajdziesz powyżej.

Jak wykorzystujemy dane osobowe

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do:

 • zapewnienia pomocy medycznej na pokładzie i na ziemi;
 • przekazania precyzyjnych i aktualnych informacji bezpośrednio zaangażowanym osobom, np. Twojemu najbliższemu krewnemu lub Twojej osobie kontaktowej;
 • przekazania danych służbom ratunkowym, szpitalom i klinikom w przypadku przyjęcia ze względów medycznych;
 • komunikowania się z ambasadą lub konsulatem w sprawie obywateli danego państwa;
 • organizacji rezerwacji hotelowej, gdy konieczne jest zorganizowanie zakwaterowania;
 • realizacji wymogów prawnych lub regulacyjnych (np. zgłaszania wyników testów medycznych podczas stanu zagrożenia zdrowia publicznego agencjom rządowym i władzom ds. zdrowia);
 • innych celów, po uzyskaniu dodatkowej zgody z Twojej strony.

Dane osobowe, które gromadzimy i wykorzystujemy, gdy korzystasz z naszych Platform

Nasze Platformy wykorzystują pliki cookie. Plik cookie to mały plik komputerowy pobierany na urządzenie użytkownika. Gromadzi dane dotyczące sposobu nawigowania po naszych Platformach oraz Internecie i pomaga nam świadczyć lepsze usługi na Platformach, jak również personalizować pewne treści. Pliki cookie mogą gromadzić Twoje dane osobowe. Aby dowiedzieć się więcej o wykorzystywaniu danych osobowych, gdy używasz naszych Platform, oraz jak zarządzać ustawieniami plików cookie, zapoznaj się z poniższym rozdziałem Kiedy i jak wykorzystujemy narzędzia analityczne, profilowanie i pliki cookie. Ponadto monitorujemy Twoją ścieżkę poruszania się po naszych Platformach za pomocą narzędzi na tych Platformach, aby mieć pewność, że Twoje wrażenia są pozytywne, oraz identyfikować błędy i problemy.

Niektóre nasze platformy umożliwiają zakup produktów i usług związanych z Twoim lotem, np. produktów ze strefy bezcłowej. W takich przypadkach możemy przechowywać szczegóły Twojego lotu i informacje o płatności, aby zrealizować Twój zakup i móc kontaktować się z Tobą w sprawie zamówienia.

Dane osobowe, które gromadzimy i wykorzystujemy w celu przestrzegania prawa i regulacji, zapewnienia zgodności oraz wykrywania przestępstw i zapobiegania im

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby spełnić nasze obowiązki prawne, zapewnić zgodność oraz przestrzegać regulacji, na przykład aby zareagować na wezwanie do sądu, roszczenie czy nakaz organu regulacyjnego oraz aby chronić naszą własność, prawa i interesy, a także własność, prawa i interesy innych osób.

Przetwarzamy także Twoje dane osobowe, aby zapobiegać przestępstwom i je wykrywać, w tym aby unikać oszustw podczas płatności online oraz korzystania z naszych programów lojalnościowych (które mogą obejmować wysyłanie e-maili lub SMS-ów z hasłami jednorazowymi), do weryfikacji tożsamości, do sprawdzania zdolności i historii kredytowej oraz w celach księgowych i audytowych. Jeśli odwiedzisz nasze lokalne biuro, punkt sprzedaży, poczekalnię lub inny obiekt, w tym także nasz samolot, w trosce o bezpieczeństwo możemy Cię monitorować z naszych kamer przemysłowych. Postępowanie to jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Więcej informacji o kamerach na pokładzie naszych samolotów można znaleźć w tej sekcji.

Dane osobowe pochodzące od osób trzecich, które gromadzimy i wykorzystujemy

Gromadzimy dane osobowe od podmiotów zewnętrznych, którym użytkownik zezwolił na przekazanie nam jego danych osobowych (np. Twoje biuro podróży, osoba rezerwująca w Twoim imieniu, osoba towarzysząca Ci w podróży, Twój koordynator podróży, partnerzy wystawiający karty kredytowe, sklepy bezcłowe, portale społecznościowe oraz inne platformy cyfrowe). Łączymy te dane z danymi uzyskiwanymi bezpośrednio od Ciebie lub o Tobie w celach określonych niniejszą Polityką prywatności. Więcej informacji o udostępnianiu Twoich danych osobowych innym osobom znajdziesz poniżej.

Gromadzimy także dane osobowe od osób, które mogą polecić Ci jako znajomemu nasze programy lojalnościowe, produkty lub usługi. Prosimy te osoby, aby potwierdziły, że chcesz otrzymać od nas wiadomość.

Dane osobowe, które gromadzimy i wykorzystujemy, gdy realizujesz płatność

Gromadzimy różne dane osobowe w zależności od metody płatności (np. kartą kredytową, przelewem, gotówką). Przykładowo, gdy płacisz kartą kredytową, gromadzimy imię i nazwisko posiadacza karty, adres, numer karty, jej datę ważności oraz kod CVC. Możesz także zapisać dane karty kredytowej na potrzeby przyszłych rezerwacji. Nie przechowujemy jednak kodu CVC/CVV (czyli kodu zabezpieczającego, umieszczonego na odwrocie karty kredytowej). Współpracujemy z firmami zewnętrznymi, które oferują usługi płatności. W wielu przypadkach dostawcy tych usług przeprowadzają również weryfikacje pod kątem nadużyć. Te firmy zewnętrzne mogą także stosować własne polityki prywatności, które obowiązują podczas gromadzenia Twoich danych osobowych.

Dane osobowe, które gromadzimy i wykorzystujemy podczas wydarzeń i aktywności firmowych

Gromadzimy Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz dane z wizytówki albo służbowego profilu online podczas wydarzeń i aktywności firmowych (albo w związku z nimi). Gromadzimy te dane, aby komunikować się z Tobą i oferować możliwości biznesowe dotyczące naszej firmy, produktów i usług.

Przegląd

W tych rozdziałach wyjaśniamy podstawy prawne gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych osobowych oraz to, jak wykorzystujemy dane osobowe w celach marketingowych, analitycznych oraz do profilowania, jak chronimy Twoje dane osobowe, przysługujące Ci prawa i jak się z nami skontaktować.

Podstawa prawna wykorzystywania Twoich danych osobowych

Gromadzimy, przetwarzamy, wykorzystujemy, udostępniamy i przechowujemy Twoje dane osobowe tylko wówczas, gdy uważamy, że mamy ku temu podstawy prawne. Może być to spowodowane:

 • potrzebą wykorzystania Twoich danych osobowych do realizacji umowy lub jej zawarcia. Na przykład, aby zarządzać Twoją rezerwacją, akceptować płatności za rezerwacje, jeśli jesteś pasażerem naszego lotu albo sfinalizować Twoje plany podróżne;
 • potrzebą wykorzystania Twoich danych osobowych do naszych uzasadnionych interesów jako organizacji komercyjnej. Na przykład możemy nagrywać rozmowy z naszym centrum obsługi telefonicznej, aby móc je analizować i wprowadzać udoskonalenia. Możemy także udostępniać Twoje dane osobowe innym spółkom w The Emirates Group, aby doskonalić nasze produkty i usługi. W takich przypadkach będziemy dbali o Twoje dane osobowe w sposób adekwatny, zgodny z Twoim prawem do prywatności oraz zgodny z naszą Polityką prywatności; masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, zgodnie z postanowieniami w rozdziale Przysługujące Ci prawa do zarządzania prywatnością
 • potrzebą wykorzystania Twoich danych osobowych w celu spełnienia obowiązujących nas wymogów prawnych lub urzędowych albo zezwoleniem prawnym na ujawnienie Twoich danych osobowych w celu realizacji przepisów prawnych lub urzędowych albo nakazów innych agencji rządowych, by pomóc w postępowaniu śledczym. . Na przykład w niektórych krajach wymagane są szczegółowe dane pasażerów (API) na potrzeby kontroli granicznej, celnej i funkcjonariuszy organów ścigania w punktach wjazdu i wyjazdu podczas Twojej podróży lub dane medyczne na potrzeby tych organów oraz lokalnych i globalnych urzędów ds. zdrowia w wyjątkowej sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego. Jeśli otrzymamy żądanie przekazania danych od organów ścigania lub organów regulacyjnych i innych agencji rządowych, starannie analizujemy i sprawdzamy te żądania, zanim przekażemy jakiekolwiek dane osobowe.
 • mamy Twoją zgodę na korzystanie z Twoich danych osobowych do danej czynności. Przykładowo, gdy zgodzisz się, abyśmy przekazywali CI oferty specjalne Grupy Emirates, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować; oraz
 • potrzebą wykorzystywania Twoich danych osobowych do ochrony Twoich podstawowych interesów. Przykładowo, możemy mieć obowiązek zgłosić Twoją chorobę szpitalowi lub klinice w przypadku nagłej sytuacji podczas lotu na naszym pokładzie.

W poniższej tabeli znajdziesz więcej informacji o podstawach prawnych do przetwarzania Twoich danych osobowych. Każde z działań w tabeli może mieć jedno lub kilka uzasadnień. Tabela może być zmieniania i aktualizowana.

Udostępnianie Twoich danych osobowych innym osobom

Udostępniamy Twoje dane osobowe w sposób i w celach opisanych poniżej:

 • innym podmiotom z Grupy Emirates, jeśli ujawnienie danych jest niezbędne, aby świadczyć Ci produkty i usługi albo aby zarządzać naszą działalnością, w tym programami lojalnościowymi. Możemy także udostępniać Twoje dane osobowe wewnątrz Grupy Emirates, aby personalizować usługi i oferty, które otrzymujesz (np. znając dotychczasowe doświadczenia/preferencje w podróży, możemy dopasować nasze produkty i usługi do Twoich preferencji i profilu); aby opracować wspólny profil transakcji klienta, jego interakcji, preferencji i zachowań w całej Grupie Emirates; aby doskonalić produkty i usługi, które oferujemy albo uzyskać pomoc w tworzeniu nowych produktów i usług, a także w celach marketingowych, w celu profilowania oraz celach analitycznych, zgodnie z poniższym rozdziałem Dane osobowe, które gromadzimy i wykorzystujemy w celach marketingowych, w celu profilowania oraz w celach analitycznych; oraz w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Przejdź na tę stronę(otwiera zewnętrzną stronę internetową w nowej karcie), by wyświetlić listę członków grupy The Emirates Group;
 • osobom trzecim, które pomagają nam zarządzać naszą działalnością i dostarczać produkty i usługi, w tym programy lojalnościowe. Te osoby trzecie zobowiązały się do zachowania poufności danych oraz wykorzystywania danych, które im udostępniamy lub które gromadzą w naszym imieniu, tylko w celu świadczenia zakontraktowanej przez nas usługi. Wspomniani dostawcy usług mogą obejmować usługodawców, którzy pomagają nam zarządzać naszymi systemami IT, wykrywać nieuczciwe transakcje oraz naruszenia bezpieczeństwa, zapewniać wsparcie w centrach obsługi klientów, zarządzać operacjami na lotniskach, zarządzać komunikacją i dopasowywać treści marketingowe i reklamowe; przetwarzać płatności (np. banki i wydawcy kart płatniczych), zarządzać naszymi hurtowniami danych; zapewniać usługi do administrowania naszymi Platformami; zapewniać usługi internetowe; hostować nasze funkcjonalności; zapewniać obsługę naziemną oraz pomoc; zapewniać usługi samochodowe oraz przeprowadzać badania, dzięki którym lepiej rozumiemy zainteresowania klientów.
 • bankom i dostawcom usług płatniczych w celu autoryzacji i dokonania płatności; oraz
 • rządom, organizacjom i agencjom rządowym, urzędom kontroli granicznej, organom regulacyjnym, organom ścigania oraz innym organom uprawnionym lub zobowiązanym do uzyskania danych osobowych przez obowiązujące przepisy dotyczące szczegółowych informacji o pasażerach (API) lub inne przepisy obejmujące niekiedy pasażerów podróżujących z/do danego kraju; oraz aby przestrzegać obowiązujących przepisów, regulacji i zasad, a także wniosków organów ścigania, organów regulacyjnych oraz agencji rządowych w celu współpracy w ramach dochodzeń; oraz aby zrealizować żądanie władz publicznych chcących skontaktować się z pasażerami, którzy mogli mieć kontakt z poszukiwaną osobą;
 • innym podmiotom, gdy nabywasz ich produkty i usługi na naszych Platformach lub w inny sposób, aby mogły one zrealizować Twój zakup, spełnić wymogi prawne w związku z zakupem i zarządzać problemami związanymi z Twoją rezerwacją. Podmioty te obejmują linie lotnicze (w tym linie partnerskie i code-share), biura podróży, hotele, dostawców transferów i wypożyczalnie samochodów oraz przedstawicieli biur podróży i organizatorów wycieczek. Podmioty te mogą stosować własne polityki prywatności, które obowiązują również Ciebie, i mogą korzystać z Twoich danych osobowych w celu realizacji własnych założeń biznesowych i wymogów prawnych.
 • możemy udostępniać dane nieosobowe w formie zagregowanej (zbiorczej) i statystycznej, dotyczące gości naszych Platform, wzorów ruchu odwiedzających oraz wykorzystania Platform, innym podmiotom z Grupy Emirates albo zewnętrznym reklamodawcom, platformom społecznościowym i cyfrowym w celach reklamowych;
 • współpracujemy z zewnętrznymi platformami reklamowymi i społecznościowych, aby oferować bardziej spersonalizowane reklamy promujące nasze produkty i usługi zgodnie z Twoimi preferencjami, zgodnie z informacjami zawartymi w poniższym rozdziale Dane osobowe, które gromadzimy i wykorzystujemy w celach marketingowych, w celu profilowania oraz w celach analitycznych); oraz
 • jeśli w przyszłości sprzedamy lub przeniesiemy na osobę trzecią część albo całość naszej firmy lub aktywów, możemy ujawnić dane potencjalnemu lub faktycznemu nabywcy naszych aktywów lub firmy.

Jak wykorzystujemy dane osobowe, aby informować Cię na bieżąco o naszych produktach i usługach

Wykorzystujemy dane osobowe, aby informować Cię o produktach i usługach Grupy Emirates, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Przekonanie to może opierać się na Twoich preferencjach, informacjach uzyskanych z plików cookie, Twoich interakcjach z nami, w tym na naszych profilach społecznościowych, oraz na badaniach rynku. Możemy także informować Cię o naszych usługach dla firm, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować ze względów służbowych.

Współpracujemy z portalami społecznościowymi oraz innymi platformami cyfrowymi, aby wyświetlać Ci reklamy na tych platformach. Przekazujemy tym podmiotom Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (np. adres e-mail lub numer telefonu). Jeśli portal społecznościowy albo cyfrowa platforma utożsami podane przez nas dane z Twoimi danymi profilowymi, wyświetli Ci naszą reklamę. Portale społecznościowe nie identyfikują i nie udostępniają nam innych danych osobowych z Twojego profilu.

Będziemy przesyłali Ci materiały marketingowe dotyczące Grupy Emirates, starannie wyselekcjonowanych osób trzecich lub partnerów, produktów i usług, zgodnie z Twoimi preferencjami marketingowymi. Możemy kontaktować się z Tobą e-mailem, SMS-ami, na portalach społecznościowych oraz innymi kanałami komunikacji, które uznamy za skuteczne. Jeśli w jakiejkolwiek chwili uznasz, że nie chcesz otrzymywać od nas materiałów marketingowych, skontaktuj się z nami albo skorzystaj z opcji rezygnacji opisanej poniżej.

Jak możesz zarządzać swoimi preferencjami marketingowymi

Aby chronić swoją prywatność i mieć kontrolę nad tym, jak zarządzamy działaniami marketingowymi (o ile określisz, że chcesz być ich odbiorcą):

 • podejmiemy odpowiednie kroki, aby ograniczyć marketing bezpośredni do zasadnego i nienadmiernego poziomu;
 • będziemy wysyłać tylko wiadomości, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować; wiadomości te będą zawsze zgodne z uzyskanymi zgodami i mogą obejmować: 
  • informowanie o nowych produktach i usługach dostępnych na naszych Platformach oraz u naszych starannie dobranych partnerów (o ile informacja o ofertach partnerów będzie dodatkiem do naszych własnych komunikatów marketingowych);
  • umożliwianie innym podmiotom z Grupy Emirates przesyłania informacji o nowych produktach i usługach; oraz
  • umożliwianie osobom trzecim przesyłania treści marketingowych lub wiadomości o produktach i usługach. 
 • Możesz także zmienić ustawienia plików cookie, aby blokować określone typy plików cookie – więcej szczegółów w Polityce plików cookie;
 • Możesz kliknąć odnośnik „Zrezygnuj”, który znajdziesz na końcu naszych e-maili. Możesz także zrezygnować, kontaktując się z nami lub zmieniając ustawienia, które pozwalają na usunięcie się z list mailingowych Emirates;
 • możesz zrezygnować z wiadomości marketingowych Emirates Skywards, odwiedzając stronę www.emirates.com, logując się do Skywards i klikając „Moje konto”, a następnie „Preferencje”. Możesz przewijać zakładkę „Preferencje” i zmieniać ustawienia;
 • możesz zrezygnować z wiadomości/powiadomień na urządzeniu mobilnym z aplikacji Emirates, przechodząc do Ustawień na urządzeniu i wyłączając powiadomienia aplikacji Emirates; oraz
 • jeśli nie chcesz być odbiorcą naszych reklam na portalach społecznościowych lub innych platformach cyfrowych, możesz zarządzać swoimi preferencjami ma tych platformach.

Uwaga: jeśli całkowicie zrezygnujesz z naszych wiadomości marketingowych, możemy nie mieć możliwości informowania Cię o spersonalizowanych ofertach dopasowanych do Twoich potrzeb. Jeżeli zrezygnujesz z wiadomości marketingowych, wciąż będziesz otrzymywać wiadomości operacyjne i serwisowe dotyczące rezerwacji, także tych niesfinalizowanych (np. e-maile o koszyku z zawartością albo wyskakujące powiadomienia), dotyczące zarządzania naszymi programami lojalnościowymi oraz odpowiedzi na zadane nam pytania.

Kiedy i jak podejmujemy działania analityczne i profilujące

Analizy

Łączymy dane osobowe i usuwamy elementy identyfikujące, aby analizować algorytmy i udoskonalać nasze wysiłki marketingowe i promocyjne, analizować korzystanie z Platform, ulepszać treści oraz produkty i usługi, personalizować treści oraz układ Platform, ofertę produktów i usług oraz wspierać naszą działalność. Możemy wyznaczać podmioty zewnętrzne do wykonywania tych zadań w naszym imieniu, zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozdziale Udostępnianie danych osobowych innym osobom.

Gromadzimy pewne informacje o użytkowaniu, takie jak liczbę i częstotliwość odwiedzin naszych Platform. Informacje te obejmują adres strony, z której użytkownik trafił na Platformę, adres strony, na którą następnie przechodzi, rodzaj przeglądarki i urządzenia oraz adres IP. Te zbiorcze dane pomagają nam określać, jak często użytkownicy korzystają z poszczególnych działów naszych Platform, oraz przeprowadzać analizę demograficzną naszych użytkowników, ich zainteresowań i zachowań, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby i świadczyć bardziej spersonalizowane usługi. Jedną z metod jest instalowanie i używanie plików cookie w Twojej przeglądarce lub na urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookie oraz naszą Politykę plików cookie znajdziesz w poniższym rozdziale Pliki cookie.

Gdy na naszej Platformie korzystasz z przycisków mediów społecznościowych lub podobnych portali (np. „Lubię to!” lub „Udostępnij”), treść z naszej Platformy może zostać przesłana na tę stronę i (w zależności od Twoich ustawień prywatności) może być widoczna publicznie lub prywatnie (np. tylko dla znajomych, śledzących lub dla każdego, kto wejdzie na Twój profil).

Profilowanie

Wykorzystujemy dane osobowe, takie jak data urodzenia, płeć, kraj zamieszkania, transakcje (na przykład płatności, zgromadzone mile oraz odbyte loty), informacje pozyskane przez pliki cookie oraz Twoje preferencje do profilowania. Zgodne z prawem cele, w których profilujemy dane osobowe, obejmują:

 • lepsze zrozumienie Twoich oczekiwań oraz dalszych usprawnień świadczonych przez nas usług;
 • personalizowanie usług i ofert, które od nas otrzymujesz, oraz docenianie Twojej lojalności i nagradzanie Cię w naszych programach lojalnościowych, w tym poprzez zaproszenia na wydarzenia specjalne;
 • zapewnianie personalizowanych treści online i optymalizowanie wrażeń na naszych Platformach;
 • zapewnienie personalizowanych reklam na innych odwiedzanych przez Ciebie stronach, portalach społecznościowych oraz platformach cyfrowych;
 • udostępniane materiałów marketingowych, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, w tym materiałów innych spółek z Grupy Emirates oraz naszych partnerów zewnętrznych;
 • pomoc w skuteczniejszym świadczeniu naszych usług;
 • potwierdzanie zalogowań na naszej platformie oraz wykrywanie nadużyć i zapobieganie im, a także wysyłanie e-maili lub SMS-ów przy pomocy jednorazowego hasła.

Gdy wymagają tego obowiązujące przepisy dotyczące prywatności:

 • zadbamy, aby przed profilowaniem Twoich danych osobowych w celach dozwolonych przepisami nasz uzasadniony interes nie naruszał Twoich interesów ani fundamentalnych praw i wolności; oraz
 • masz prawo sprzeciwu wobec wykorzystywania Twoich danych do profilowania. Więcej informacji o swoich prawach znajdziesz w rozdziale Przysługujące Ci prawa do zarządzania prywatnością.

Przesyłanie danych osobowych za granicę

Grupa Emirates to firma o ogólnoświatowym zasięgu, co oznacza, że Twoje dane osobowe mogą być przesyłane i przechowywane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i innych krajach poza Twoim krajem zamieszkania. Niektóre z tych krajów stosują inne standardy ochrony danych osobowych niż Twój kraj zamieszkania.

Zadbamy, aby dane osobowe były przesyłane zgodnie z obowiązującym prawem; przesyłamy dane osobowe tylko do tych krajów, które:

 • zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych; oraz
 • przesyłanie danych jest w pełni kontrolowane, aby chronić Twoje prawo do prywatności oraz Twoje interesy; ogranicza się do krajów, które zapewniają odpowiedni poziom zabezpieczeń prawnych albo alternatywnych mechanizmów chroniących Twoje prawo do prywatności.

W tym celu:

 • dbamy, aby przesyłanie danych wewnątrz Grupy Emirates odbywało się na podstawie umowy między członkami Grupy Emirates (umowa wewnątrzgrupowa), która zobowiązuje strony do odpowiedniej i stałej ochrony danych osobowych, gdy są one przesyłane wewnątrz Grupy Emirates;
 • gdy przesyłamy Twoje dane osobowe poza Grupę Emirates albo do osób trzecich (które pomagają nam świadczy usługi i produkty), zobowiązujemy te podmioty umownie to ochrony Twoich danych osobowych; albo
 • jeśli otrzymamy żądanie przekazania danych od organów ścigania lub organów regulacyjnych, starannie analizujemy i sprawdzamy te żądania, zanim przekażemy jakiekolwiek dane osobowe.

W przypadku przesyłania danych osobowych do zagranicznych jurysdykcji dane te będą podlegały przepisom tejże jurysdykcji; możemy być zmuszeni do ujawnienia ich w sądzie, na policji lub organom rządowym w tych jurysdykcjach.

Masz prawo skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji o stosowanych przez nas mechanizmach zabezpieczających (w tym kopię zobowiązań umownych), aby mieć pewność, że zapewniamy odpowiednią ochronę danych osobowych, gdy je przesyłamy.

W przypadku mieszkańców Australii dane osobowe mogą być przesyłane do ZEA, Wielkiej Brytanii oraz tam, gdzie znajdują się nasze serwery, a także do kraju, z lub do którego podróżujesz, lub też innego kraju zgodnie z wymogami prawnymi.

Jak chronimy i przechowujemy Twoje dane osobowe

Ochrona Twoich danych osobowych

Wdrożyliśmy i stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne mechanizmy zabezpieczające, polityki oraz procedury, które mają chronić dane osobowe, które nam udostępniasz, a także zapewniać ich poufność. Przykładowo, mechanizmy te mogą obejmować:

 • nakładanie obowiązku poufności na nasz personel i usługodawców;
 • niszczenie lub permanentne anonimizowanie danych osobowych, jeśli nie są już potrzebne do realizacji celu, w którym zostały zgromadzone;
 • przestrzeganie procedur bezpieczeństwa podczas przechowywania i ujawniania Twoich danych osobowych, aby unikać nieuprawnionego dostępu do tychże danych; oraz
 • korzystanie z bezpiecznych kanałów komunikacji, np. szyfrowania SSL (Secure Sockets Layer) lub TLS (Transport Layer Security) do przesyłania danych, które są do nas wysyłane. SSL i TSL to powszechnie używane protokoły szyfrowania, które chronią internetowe kanały transakcyjne.

Ponieważ bezpieczeństwo danych zależy także od używanego przez Ciebie komputera oraz skuteczności ochrony swojego identyfikatora użytkownika oraz hasła, podejmuj stosowne działania, aby chronić te informacje.

Przedstawiamy kilka sposobów na skuteczną ochronę swoich danych osobowych:

 • Nie ujawniaj swojego kodu referencyjnego rezerwacji – kod referencyjny rezerwacji znajdziesz w e-mailu z potwierdzeniem rezerwacji lub na bilecie wysłanym do każdego pasażera po zarezerwowaniu lotu. Pamiętaj o nieujawnianiu kodu referencyjnego rezerwacji. Inne osoby mogą uzyskać dostęp do danych Twojej rezerwacji w naszym systemie, jeśli zdobędą Twój kod referencyjny rezerwacji.
 • Jeśli podróżujesz w grupie i nie chcesz, aby Twoje dane były dostępne dla innych pasażerów, możesz wybrać oddzielną rezerwację (opłacaną indywidualnie) dla każdej osoby.
 • Dbaj o poufność swojego numeru Skywards / Business Rewards / danych do logowania. Nie udostępniaj swoich danych do logowania innym osobom. Po zakończeniu korzystania z naszych Platform należy się wylogować. To bardzo ważne zwłaszcza na komputerach publicznych; oraz
 • Pamiętaj o zagrożeniu „phishingiem”, czyli podawaniem się za inną osobę, aby wyłudzić informacje. Zawsze sprawdzaj, czy e-maile faktycznie zostały wysłane przez wskazanego nadawcę, a gdy masz wątpliwości, przejdź bezpośrednio na stronę nadawcy (nie klikaj odnośników z e-maila – mogą przenieść Cię na skopiowaną stronę służącą do wyłudzania danych).

Przechowywanie Twoich danych osobowych

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to uzasadnione do realizacji celu, w którym zostały zgromadzone. Przykładowo, aby zarządzać rezerwacjami oraz świadczyć na Twoją rzecz produkty i usługi Emirates, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. Zadbamy o bezpieczne usunięcie Twoich danych osobowych.

W pewnych okolicznościach możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez dłuższy czas, na przykład jeśli wymagają tego przepisy prawne, regulacyjne, podatkowe lub księgowe, abyśmy posiadali precyzyjny obraz Twoich transakcji z nami w razie skarg lub sporów lub jeśli mamy podstawy podejrzewać postępowanie sądowe związane z Twoimi danymi osobowymi lub transakcjami.

Jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji o tym, jak przechowujemy poszczególne dane osobowe, skontaktuj się z nami.

Pliki cookie

Plik cookie to mały plik komputerowy pobierany na urządzenie użytkownika. Gromadzi dane dotyczące sposobu nawigowania po naszych Platformach oraz Internecie i pomaga nam świadczyć lepsze usługi na Platformach, jak również personalizować pewne treści.

Pliki cookie mogą gromadzić Twoje dane osobowe. Pliki cookie zapisują informacje o Twoich wizytach na naszych Platformach, np. dotyczące kraju, języka, innych ustawień oraz wyszukiwań. Pliki cookie pozwalają nam zrozumieć, kto i jak często odwiedza nasze strony, oraz określić, które strefy naszych Platform są najbardziej popularne. Pliki cookie mogą także pomagać nam skuteczniej zarządzać naszą stroną oraz usprawniać Twoje kolejne wizyty poprzez personalizowanie widoku Platform zgodnie z Twoimi preferencjami oraz działaniami. Pliki te pomagają nam także personalizować reklamy na naszych Platformach, na innych odwiedzanych przez Ciebie stronach, portalach społecznościowych oraz na innych urządzeniach.

Aby dowiedzieć się więcej o wykorzystywaniu plików cookie, zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką plików cookie, w której znajdują się instrukcje dotyczące usuwania i blokowania niektórych rodzajów plików cookie. Uwaga: może to wpłynąć na możliwość świadczenia przez nas usług na rzecz użytkownika na Platformie.

Zapoznaj się także z rozdziałem Kiedy i jak stosujemy profilowanie i narzędzia analityczne.

Przysługujące prawa pozwalające zarządzać prywatnością

Jeśli podlegasz przepisom dającym Ci takie prawa, w zależności od pewnych wyłączeń, a w niektórych przypadkach w zależności od rodzaju przetwarzania, jaki stosujemy, możesz posiadać pewne prawa wobec swoich danych osobowych. Kliknij poniższe odnośniki, aby dowiedzieć się więcej o poszczególnych prawach, które mogą Ci przysługiwać:

 • Prawo dostępu do danych osobowych
 • Prawo do poprawy / wymazania danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (w tym w ramach marketingu bezpośredniego) danych osobowych
 • Prawo do przesłania danych osobowych
 • Prawo do uzyskania kopii mechanizmów zabezpieczających dane osobowe, wykorzystywanych podczas przesyłania danych poza Twoją jurysdykcję
 • Prawo do złożenia skargi w lokalnym organie nadzorczym

Jeśli chcesz skorzystać z któregoś z powyższych praw, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych danych, aby potwierdzić Twoją tożsamość w trosce o bezpieczeństwo, w szczególności zanim ujawnimy dane osobowe. Zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty (jeśli jest to dozwolone prawnie), na przykład gdy żądanie jest wyraźnie niezasadne lub przesadne.

Prawo dostępu do danych osobowych

Masz prawo do zażądania kopii zgromadzonych przez nas danych osobowych oraz prawo do uzyskania informacji o: źródle Twoich danych osobowych; celach, podstawie prawnej i metodach przetwarzania; tożsamości administratora danych oraz podmiotach lub kategoriach podmiotów, do których możemy przesyłać Twoje dane osobowe.

Prawo do poprawy lub usunięcia danych osobowych

Masz prawo zażądać, abyśmy poprawili nieprawidłowe dane osobowe. Możemy chcieć zweryfikować poprawność danych osobowych, zanim je poprawimy.

Możesz także zażądać usunięcia swoich danych osobowych w pewnych sytuacjach, gdy:

 • dane nie są już potrzebne do realizacji celu, w którym zostały zgromadzone; albo
 • wycofujesz swoją zgodę (jeśli przetwarzanie danych opierało się na Twojej zgodzie) albo
 • w następstwie prawa do sprzeciwu (patrz: prawo do sprzeciwu) albo
 • dane były przetwarzane niezgodnie z prawem albo
 • dane osobowe muszą zostać usunięte, aby przestrzegać obowiązków prawnych w Unii Europejskiej lub kraju członkowskim, którym podlega dany podmiot z Grupy Emirates.

Nie musimy spełnić Twojego żądania usunięcia danych osobowych, jeśli przetworzenie ich jest niezbędne:

 • aby przestrzegać obowiązków prawnych albo
 • do wniesienia powództwa lub obrony.

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (w tym w ramach marketingu bezpośredniego) danych osobowych

Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, którego postawą prawną jest nasz uzasadniony interes, jeśli uważasz, że Twoje fundamentalne prawa i wolności mają charakter nadrzędny wobec naszych interesów.

Jeśli zgłosisz swój sprzeciw, będziemy mieć możliwość dowieść, że nasze uzasadnione interesy mają charakter nadrzędny wobec Twoich praw i wolności.

Możesz zażądać, abyśmy przestali kontaktować się z Tobą w celach marketingowych.

Możesz zażądać, abyśmy nie przesyłali Twoich danych osobowych niestowarzyszonym osobom trzecim w celach marketingu bezpośredniego lub w innych celach.

Jeśli jesteś członkiem Skywards albo subskrybentem naszej listy mailingowej, możesz automatycznie zarządzać swoimi preferencjami marketingowymi w następujący sposób:

 • Możesz kliknąć odnośnik „Zrezygnuj”, który znajdziesz na końcu naszych e-maili. Możesz także zrezygnować, kontaktując się z nami lub zmieniając ustawienia, które pozwalają na usunięcie się z list mailingowych Emirates;
 • Aby zrezygnować z wiadomości marketingowych Emirates Skywards, odwiedź stronę www.emirates.com, zaloguj się do Skywards, kliknij „Moje konto”, a następnie „Preferencje”. Możesz przewijać zakładkę „Preferencje” i zmieniać ustawienia.

Prawo do przesłania danych osobowych

Możesz poprosić nas o przekazanie Ci Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie do odczytu maszynowego oraz możesz poprosić nas o przesłanie tychże danych bezpośrednio do innego administratora danych, ale tylko wówczas, gdy:

 • przetwarzanie opiera się na Twojej zgodzie albo obowiązku realizacji zawartej z Tobą umowy oraz
 • przetwarzanie odbywa się automatycznie.

Prawo do uzyskania kopii mechanizmów zabezpieczających dane osobowe, wykorzystywanych podczas przesyłania danych poza Twoją jurysdykcję

Możesz poprosić o kopię lub odnośniki do mechanizmów zabezpieczających, wykorzystywanych podczas przesyłania Twoich danych osobowych poza Unię Europejską.

Możemy przeredagować umowy o przysyłanie danych, aby chronić zasady współpracy.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Możesz poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych, ale tylko wówczas, gdy:

 • ich poprawność jest dyskusyjna – aby pozwolić nam zweryfikować ich poprawność – albo
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, abyśmy je usunęli, albo
 • dane nie są już potrzebne do realizacji celu, w którym zostały zgromadzone, ale wciąż ich potrzebujemy, aby wnieść powództwo albo bronić się w sporze sądowym, albo
 • korzystasz z prawa do sprzeciwu i właśnie trwa weryfikacja nadrzędnych względów.

Możemy dalej wykorzystywać Twoje dane osobowe po otrzymaniu żądania o ograniczenie ich używania:

 • jeśli mamy Twoją zgodę albo
 • aby wnieść powództwo lub bronić się w sporze sądowym, albo
 • aby chronić prawa innych osób fizycznych i prawnych.

Prawo do złożenia skargi w lokalnym organie nadzorczym

Masz prawo złożyć skargę w lokalnym organie nadzorczym (tj. w Twoim miejscu zamieszkania, miejscu pracy albo miejscu domniemanego naruszenia), jeśli masz zastrzeżenia dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Prosimy jednak o kontaktowanie się najpierw z nami, aby rozwiązać problem, choć przysługuje Ci prawo do kontaktu z organem nadzorczym w dowolnej chwili.

Egzekwowanie swoich praw

Możesz skorzystać ze swoich praw, wypełniając formularz na naszej stronie, który znajdziesz tutaj, lub wysyłając go e-mailem na adres privacy@emirates.com(otwiera program do obsługi poczty elektronicznej) lub kontaktując się listownie na adres: Data Privacy Office, Emirates, P.O. Box 686, Dubai, United Arab Emirates / Zjednoczone Emiraty Arabskie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz innymi okolicznościami, dołożymy wszelkich starań, aby szybko spełnić Twoje żądanie albo poinformować Cię, jeśli będziemy wymagać dodatkowych informacji, aby je spełnić.

Możemy nie zawsze być w stanie w pełni spełnić żądania, na przykład jeśli naruszyłoby to obowiązek zachowania poufności wobec innych lub jeśli prawo zobowiązuje nas do rozpatrzenia Twojego żądania w inny sposób.

Kalifornijska ustawa „Shine the Light”

Jeśli udostępniamy Twoje dane osobowe starannie wyselekcjonowanym osobom trzecim we własnych celach marketingowych tychże osób i jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz raz w roku poprosić nas o listę tych podmiotów oraz kategorie przekazywanych na Twój temat informacji. W tym celu prześlij do nas wniosek według poniższego wzoru oraz ważny dowód zamieszkania w Kalifornii. Pamiętaj, że przetworzenie wniosku może potrwać do 30 dni.

Jak się z nami skontaktować

Pierwszą osobą do kontaktu w sprawach związanych z niniejszą Polityką prywatności jest nasz Specjalista ds. poufności danych, dostępny pod adresem privacy@emirates.com(otwiera program do obsługi poczty elektronicznej) lub korespondencyjnie: Data Privacy Office, Emirates Group, P.O. Box 686, Dubai / Dubaj, United Arab Emirates / Zjednoczone Emiraty Arabskie.

W przypadku pytań, uwag i skarg dotyczących przestrzegania przez nas tej Polityki prywatności prosimy o kontakt z naszym Specjalistą ds. poufności danych. Przeanalizujemy sprawę i postaramy się znaleźć rozwiązanie dla każdej skargi i sporu tak szybko, jak będzie to możliwe (ale zawsze w terminie przewidzianym przepisami dotyczącymi ochrony danych).

Tabela podstaw prawnych

Bez uszczerbku dla Twoich praw wynikających z obowiązujących przepisów, nasza Polityka prywatności nie jest umową i nie tworzy żadnych praw ani obowiązków prawnych.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do:Podstawa prawna korzystania z danych osobowych:Uzasadnienie podstawy prawnej i naszych interesów
Zarządzania Twoją rezerwacją oraz podróżą (oraz innymi produktami i usługami, które od nas kupujesz lub z których korzystasz, np. dostęp do saloników lotniskowych) – w tym przetwarzania Twojej płatności; przesyłania wiadomości serwisowych; i współpracy z innymi usługodawcami, na przykład partnerskimi liniami lotniczymi, hotelami i wypożyczalniami samochodówaby zrealizować zawartą z Tobą umowę 
Personalizowania otrzymywanych usługi i ofert oraz personalizowania naszych Platform i wiadomościw naszym uzasadnionym interesieW naszym uzasadnionym interesie leży promowane naszej działalności, dalsze pogłębianie naszej relacji z Tobą, przekazywanie najbardziej istotnych treści na naszych Platformach (w tym dzięki plikom cookie i danym lokalizacji, jeśli zezwolisz na usługę lokalizacji na urządzeniu mobilnym) i przesyłanych wiadomościach; oraz wchodzenie z Tobą w interakcje w najbardziej pomocny i istotny sposób. A tym celu personalizujemy nasze usługi i zwracamy Twoją uwagę na oferty, które mogą Cię zainteresować. To mało prawdopodobne, aby ten rodzaj aktywności naruszał Twoje interesy albo fundamentalne prawa i wolności, co wymagałoby ochrony Twoich danych osobowych. Jeśli nasze działania mają charakter marketingowy, poprosimy Cię o zgodę, gdy wymagają tego przepisy. Jeśli jesteś osobą, której dane objęte są rozporządzeniem RODO, możesz mieć prawo do ograniczenia lub sprzeciwienia się przetwarzaniu danych w ten sposób; pamiętaj jednak, że może to negatywnie wpłynąć na naszą możliwość personalizowania usług, ofert i wiadomości, które otrzymujesz.
Doskonalenia naszych produktów i usług oraz tworzenia nowych – w tym za pomocą ankiet; oraz analizowania zapytań i interakcji między namiw naszym uzasadnionym interesieW naszym uzasadnionym interesie leży doskonalenie naszych produktów i usług w oparciu o dane naszych klientów, takie jak dane transakcji oraz ich interakcje z nami. Jest mało prawdopodobne, aby ten rodzaj aktywności naruszał Twoje interesy albo fundamentalne prawa i wolności, co wymagałoby ochrony Twoich danych osobowych. Jeśli jesteś osobą, której dane objęte są rozporządzeniem RODO, możesz mieć prawo do ograniczenia lub sprzeciwienia się przetwarzaniu danych w ten sposób; pamiętaj jednak, że może to negatywnie wpłynąć na oferowane przez nad produkty i usługi,
Sprzedawania naszych produktów i usług – w tym poprzez marketing bezpośredni, reklamy na portalach społecznościowych, konkursy, losowania nagród oraz oferty promocyjnew naszym uzasadnionym interesie, za Twoją zgodąW naszym uzasadnionym interesie leży promowanie naszych produktów i usług i przekazywanie informacji o naszych ofertach, aby zwiększać sprzedaż i zaangażowanie klientów, wykorzystując w tym celu pomoc podmiotów zewnętrznych. Jest mało prawdopodobne, aby ten rodzaj aktywności naruszał Twoje interesy albo fundamentalne prawa i wolności, co wymagałoby ochrony Twoich danych osobowych. Poprosimy Cię o zgodę, gdy będą wymagały tego przepisy. Jeśli jesteś osobą, której dane objęte są rozporządzeniem RODO, możesz mieć prawo do ograniczenia lub sprzeciwienia się przetwarzaniu danych w ten sposób. Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas treści marketingowych, możesz zrezygnować, klikając opcję „Zrezygnuj” w naszej Polityce prywatności.
Zarządzania Twoim kontem online lub członkostwem w programie lojalnościowymaby zrealizować zawartą z Tobą umowę 
Zaoferowania Ci pomocy specjalnej – w tym oceny możliwości odbycia podróży lotniczej; zapewnienia sprzętu medycznego; oraz spełnienia wymogów dietetycznychaby zrealizować zawartą z Tobą umowę; aby przestrzegać obowiązków prawnych lub regulacyjnych; za Twoją zgodą 
Zapewniania Ci wsparcia klienta – w tym odpowiadania na Twoje pytania dotyczące produktów i usług; rozpatrywania Twoich skarg i pochwał; oraz spełniania Twoich próśbaby zrealizować zawartą z Tobą umowę, w naszym uzasadnionym interesieW naszym uzasadnionym interesie leży dbanie, aby nasza działalność przebiegała bez zakłóceń, oraz zapewnianie klientom skutecznego i szybkiego wsparcia. Jest mało prawdopodobne, aby świadczenie wsparcia klienta naruszało Twoje interesy albo fundamentalne prawa i wolności, co wymagałoby ochrony Twoich danych osobowych. Jeśli jesteś osobą, której dane objęte są rozporządzeniem RODO, możesz mieć prawo do ograniczenia lub sprzeciwienia się przetwarzaniu danych w ten sposób; pamiętaj jednak, że może to negatywnie wpłynąć na naszą możliwość świadczenia skutecznego wsparcia klienta.
Reagowania w sytuacjach awaryjnych – w tym koordynowania pomocy medycznej; powiadamiania najbliższych, rządu, szpitali i klinik; zapewnienia alternatywnych rozwiązań podczas podróży; oraz reagowania na naruszenia bezpieczeństwaaby przestrzegać obowiązków prawnych lub regulacyjnych; za Twoją zgodą 
Identyfikowania Cię za pomocą rozpoznawania twarzy lub innych technologii biometrycznych – w tym na potrzeby kontroli celnej i paszportowejaby przestrzegać obowiązków prawnych lub regulacyjnych; za Twoją zgodą 
Zarządzania naszą działalnością – w tym wykrywania oszustw i zapobiegania im; analizowania naszych klientów, produktów i usług; oraz wykorzystywania osób trzecich do zarządzania naszymi produktami i usługamiw naszym uzasadnionym interesieW naszym uzasadnionym interesie leży wspieranie naszej działalności, między innymi poprzez zapobieganie oszustwom i zrozumienie naszych klientów oraz tego, jak korzystają z naszych produktów i usług. Jest mało prawdopodobne, aby ten rodzaj aktywności naruszał Twoje interesy albo fundamentalne prawa i wolności, co wymagałoby ochrony Twoich danych osobowych. Jeśli jesteś osobą, której dane objęte są rozporządzeniem RODO, możesz mieć prawo do ograniczenia lub sprzeciwienia się przetwarzaniu danych w ten sposób; pamiętaj jednak, że może to negatywnie wpłynąć na korzystanie z naszych produktów i usług.
Komunikowania Ci szans biznesowychw naszym uzasadnionym interesieW naszym uzasadnionym interesie leży wspieranie naszej działalności poprzez wykorzystywanie szans biznesowych, kontaktując się z osobami fizycznymi w sprawach służbowych. Jest mało prawdopodobne, aby ten rodzaj aktywności naruszał Twoje interesy albo fundamentalne prawa i wolności, co wymagałoby ochrony Twoich danych osobowych. Jeśli jesteś osobą, której dane objęte są rozporządzeniem RODO, możesz mieć prawo do ograniczenia lub sprzeciwienia się przetwarzaniu danych w ten sposób; pamiętaj jednak, że może to negatywnie wpłynąć na potencjalne szanse biznesowe.
Przestrzegania obowiązków prawnych i regulacyjnych – w tym związanych z zapobieganiem przestępczości i bezpieczeństwem; kontrolą paszportową i celną; dochodzeniami w sprawach naruszenia prawa oraz wezwaniami sądowymi, roszczeniami i decyzjami organów regulacyjnychaby przestrzegać obowiązków prawnych 
Zarządzania sprawami sądowymi – w tym wnoszenia powództwa i obronyniezbędne do wniesienia powództwa lub obronyJeśli musimy wnieść powództwo albo bronić się w sporze prawnym, możemy przetwarzać specjalne kategorie danych osobowych, aby wnieść powództwo, wykorzystać przysługujące nam prawa lub bronić się przed zarzutami lub gdy sądy działają w ramach swych uprawnień sądowniczych