Pomiń i przejdź do głównej treściInformacje o dostępności

O NAS

Nasza planeta

Nasze zaangażowanie w środowisko

W pełni angażujemy się w ochronę środowiska i skupiamy na trzech obszarach: 

  • Redukcja emisji
  • Odpowiedzialna konsumpcja
  • Ochrona dzikiej przyrody i siedlisk

W celu realizacji założonych celów wdrażamy system oceny środowiskowej IATA (IEnvA), czyli kompleksowy system zarządzania środowiskiem, który obejmuje nasze operacje lotnicze, działalność korporacyjną oraz aspekt dotyczący nielegalnego handlu dziką fauną i florą, który wspiera nasze wysiłki.

Wykonawcza Grupa Sterująca ds. Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju spotyka się regularnie, aby wyznaczać kierunek działań i weryfikować postępy na poziomie korporacyjnym.

Na poziomie grupy roboczej różne komitety wewnętrzne spotykają się regularnie, by wspólnie koordynować i wdrażać działania związane ze zrównoważonym rozwojem.

Naszym celem jest redukcja naszego wpływu na środowisko i osiągnięcie pozycji lidera w zakresie zrównoważonych praktyk lotniczych.

Polityka środowiskowa

Dowiedz się więcej o holistycznym podejściu Grupy Emirates do ekologii i zrównoważonego rozwoju.

Przeczytaj więcej o naszej polityce środowiskowej

Redukcja emisji

Linie Emirates wspierają wspólne zobowiązanie branżowe IATA oraz długoterminowy cel aspiracyjny ICAO (LTAG) w zakresie osiągnięcia zerowych emisji dwutlenku węgla netto do 2050 roku. Analizujemy możliwości i drogi, które pomogą osiągnąć ten cel, w tym: modernizację floty, wydajność operacyjną paliwa, zrównoważone i niskowęglowe paliwa lotnicze oraz energię odnawialną.

Dowiedz się więcej

Odpowiedzialna konsumpcja

Angażujemy się w zmniejszanie swojego wpływu na środowisko poprzez odpowiedzialną konsumpcję. Podejmujemy przemyślane decyzje dotyczące zakupów, pozyskiwania zasobów, zarządzania odpadami oraz zużycia wody i energii.

Dowiedz się więcej

Ochrona dzikiej przyrody i siedlisk

Piękno i różnorodność biologiczna naszego świata stanowi inspirację do podróży. Robimy wszystko, co w naszej mocy, by chronić naturalne siedliska i zwalczać nielegalny handel dzikimi zwierzętami, który doprowadza do wymierania zagrożonych gatunków.

Dowiedz się więcej