Pomiń i przejdź do głównej treściInformacje o dostępności

NASZA PLANETA

Redukcja emisji

Efektywne działania

Strategia dotycząca floty samolotów

Model biznesowy Emirates opierał się zawsze na wykorzystaniu nowoczesnych i wydajnych pod względem paliwa samolotów. 

Nieustannie inwestujemy miliardy dolarów, by zapewnić naszym pasażerom wygodę i zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko. To główne zobowiązania Emirates.

Dysponujemy jedną z najmłodszych szerokokadłubowych flot lotniczych na świecie – nasze samoloty mają średnio 9,1 roku, czyli znacznie poniżej średniej w tym sektorze. Samoloty nowej generacji, Airbus A350 i Boeing, zwiększą naszą wydajność paliwową. Dołączą do naszej floty odpowiednio na początku 2024 r. i w 2025 r.

Operacyjna wydajność spalania paliwa

Działając pod nadzorem Grupy sterującej ds. wydajności operacyjnej, aktywnie wdrażamy sposoby ograniczenia zbędnego spalania paliwa oraz emisji, utrzymując jednocześnie najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Spółka Emirates wykonała duży krok naprzód na drodze do pomyślnego wdrożenia Procedur operacyjnych zielonego standardu przez pilotów; działanie to jest skutkiem wieloaspektowego podejścia uwzględniającego edukację, świadomość, analizę danych oraz technologie.

Ekologiczne Standardowe Procedury Operacyjne (SOP) Emirates

Nasze Ekologiczne SOP obejmują środki takie jak: kołowanie na mniejszej mocy silników, cofanie na biegu jałowym, rozsądne stosowanie dodatkowego paliwa, zoptymalizowane wykorzystywanie klap podczas lądowania, zarządzanie prędkością podczas lotu w celu minimalizowania spalania paliwa oraz korzystanie z tras bezpośrednich. W latach 2022–2023 Ekologiczne GOP i inne inicjatywy operacyjne pomogły ograniczyć spalanie paliwa o ponad 50 000 ton, a emisje CO2 – o ponad 160 000 ton.

Emirates ma sprawnie działający system monitorowania paliwa i wykorzystuje zaawansowaną analizę danych, by optymalizować wykorzystanie paliwa i wody pitnej, a także załadować samolot tak, by uzyskać optymalny środek ciężkości. Nasi piloci są wyposażeni w najnowsze technologie i narzędzia służące do monitorowania i kontrolowania lotu, co daje im większą świadomość na temat tego, w jaki sposób ich techniki latania wpływają na spalanie paliwa i emisje CO2.

Zrównoważone paliwo lotnicze (sustainable aviation fuel, SAF)

Wspieramy inicjatywy, które przyczyniają się do stosowania SAF i aktywnie angażujemy się w działania szybko rozwijającej się branży SAF.

W styczniu 2023 r. ukończyliśmy ważny lot demonstracyjny Boeinga 777-300ER zasilanego w jednym silniku w 100% SAF.

Jako pierwsza taka inicjatywa w regionie MENA przyczynia się to do gromadzenia zbiorczych danych przemysłowych oraz działań na rzecz przejścia w przyszłości w 100% na paliwo SAF.

Wkład Emirates w wysiłki ZEA na rzecz dekarbonizacji

Przyczyniliśmy się również do następujących inicjatyw:

 • Rozwój paliwowego planu działania w ZEA – moc-w-ciecz (power-to-liquid, PtL) – zainicjowanego w lipcu 2022 r. i przygotowanego wspólnie przez Ministerstwo Energii i Infrastruktury oraz Światowe Forum Ekonomiczne. Plan opisuje finansowe, gospodarcze i środowiskowe zalety PtL w zakresie dekarbonizacji krajowego przemysłu lotniczego. 
 • Krajowy Plan Działania na rzecz Zrównoważonego Paliwa Lotniczego w ZEA, zainicjowany w styczniu 2023 r. przez Ministerstwo Energii i Infrastruktury oraz Generalny Urząd Lotnictwa Cywilnego; celem planu jest przyspieszenie dekarbonizacji sektora lotnictwa.
Energia odnawialna

Zainwestowaliśmy w systemy energii słonecznej, by wytwarzać czystą energię elektryczną w naszych głównych placówkach. W Dubaju funkcjonują one w Centrum Konserwacji Silników Emirates, Emirates Flight Catering, na stadionie Emirates Sevens oraz w naszym nowym ośrodku szkolenia pilotów, który zostanie otwarty w 2024 roku. 

Nasze obecne instalacje wytwarzają ponad 9000 MWh energii odnawialnej rocznie, przyczyniając się do zmniejszenia emisji o około 4 miliony kilogramów dwutlenku węgla.

Zrównoważony transport
Dodaliśmy pojazdy elektryczne do naszej floty pojazdów zapewniających dojazd do i z pracy w Dubaju naszemu personelowi pokładowemu liczącemu ponad 4000 osób. W ten sposób oszczędzamy średnio 14 ton CO2 przy ponad 2100 przejazdach miesięcznie.
Zgodność z przepisami regulacyjnymi

Przestrzegamy coraz większej liczby regulacji i innych zobowiązań związanych z emisjami oraz innymi kwestiami środowiskowymi.

Uczestnictwo Emirates w handlu emisjami i inicjatywach mających na celu równoważenie emisji CO2

 • ETS: Emirates uczestniczy w unijnym systemie handlu emisjami (ETS), a także w analogicznych systemach: szwedzkim i brytyjskim. Wszystkie loty objęte tymi systemami są również objęte obowiązkiem zrezygnowania z przydziałów emisji
 • CORSIA: Linie Emirates zobowiązują się wdrożyć Plan zrównoważenia i redukcji dwutlenku węgla w lotnictwie międzynarodowym (CORSIA). Plan CORSIA, stworzony przez ICAO i wdrożony przez państwa członkowskie ICAO, w tym ZEA, ma na celu stabilizację emisji międzynarodowych na poziomach z 2019 roku w średnim okresie poprzez zrezygnowanie z zatwierdzonych i przyznanych opcji równoważenia CO2, przy jednoczesnym zapewnieniu dodatkowych motywacji dla wdrożenia zrównoważonych paliw o niskiej zawartości węgla. 
 • Regularne audyty emisji: nasze międzynarodowe emisje lotnicze, będące największą częścią naszego Zakresu 1 emisji, jako że generujemy niewiele emisji w trakcie lotów krajowych, są zewnętrznie weryfikowane i poddawane audytowi na potrzeby CORSIA.
Konsultacje z interesariuszami i zaangażowanie ich
Poniżej opisano, jak aktywnie angażujemy naszych interesariuszy w inicjatywy środowiskowe.

Duże zaangażowanie Emirates w zrównoważony rozwój środowiskowy

Branża: Uczestniczymy w poniższych środowiskowych grupach roboczych z sektora przemysłowego i regulacyjnego: 

 • Rada Doradcza IATA ds. Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska (SEAC)
 • Zespół IATA ds. Zrównoważonych Finansów
 • Komitet Sterujący Światowego Forum Ekonomicznego i koalicji „Czyste Nieba Przyszłości”
 • Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO) – Komitet ds. Ochrony Środowiskowej w Lotnictwie (CAEP) jako uczestnik grup roboczych wyznaczony przez ZEA
 • Arabska Organizacja Przewoźników Powietrznych (AACO) – Grupa ds. Polityki Środowiskowej
 • Rada Doradcza Prywatnego Sektora z ZEA ds. Celów Zrównoważonego Rozwoju
 • Komitet ZEA ds. Zrównoważonego Paliwa Lotniczego ustanowiony przez Ministerstwo Energii i Infrastruktury, aby przygotować plan działania dla SAF w ZEA
 • Lotnicza Środowiskowa Grupa Robocza ZEA, zorganizowana i prowadzona przez GCAA z ZEA
 • Środowiskowa Grupa ds. Działania – lotniska w Dubaju
 • Zespół United for Wildlife (UfW) ds. Transportu oraz Komitet Sterujący UfW na Bliskim Wschodzie i w Afryce
 • Okrągły Stół międzysektorowego Inspektora ZEA ds. Zrównoważonego Rozwoju (CSO), organizowany przez ADNOC, aby usprawnić współpracę w prywatnym sektorze przemysłowym w ZEA

Dostawcy: Współpracujemy z dostawcami, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, w tym redukcje emisji CO2. Kluczowi dostawcy obejmują OEM (producentów samolotów i silników); dostawców paliwa, cateringu oraz sprzętu do obsługi pokładowej; a także wykonawców zajmujących się utylizacją odpadów.

Klienci: Angażujemy się w działania z klientami w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz odpowiadamy na coraz większą liczbę kwestionariuszy ESG, w tym kwestionariusze na znanych międzynarodowych platformach, takich jak EcoVadis i CDP.