Informacje o dostępnościPomiń i przejdź do głównej treści

Ochrona bioróżnorodności

Piękno i różnorodność biologiczna naszego świata stanowi inspirację do podróży, a linie Emirates robią wszystko, co w swojej mocy, by chronić naturalne siedliska i powstrzymać nielegalny handel dzikimi zwierzętami, który doprowadza do wymierania zagrożonych gatunków.

Ochrona siedlisk

Linie Emirates aktywnie wspierają ochronę szczególnie delikatnych siedlisk zwierząt od 1999 roku, kiedy to w Dubaju powstał ośrodek Al Maha Desert Resort and Spa z rezerwatem ochrony fauny i flory pustynnej o powierzchni 27 kilometrów kwadratowych. W pierwszych latach jego działalności udało się ponownie wprowadzić 70 osobników oryksa arabskiego, a także posadzić 6000 endemicznych gatunków drzew i krzewów.

Dzięki temu w 2003 roku stworzono rezerwat Dubai Desert Conservation Reserve (DDCR) (Otwiera się w nowym oknie), który zwiększył rozmiar chronionego obszaru do 225 kilometrów kwadratowych. To największy teren w Dubaju przeznaczony na jeden projekt, zajmuje on około 5% powierzchni Dubaju. Emirates sponsoruje DDCR, a przedstawiciele linii zasiadają w zarządzie rezerwatu.

Na fali sukcesu rezerwatów Al Maha i DDCR linie Emirates w 2009 r. otworzyły Emirates One&Only Wolgan Valley. To jeden z pierwszych luksusowych ośrodków ochrony przyrody w Australii, który zajmuje tylko 1% liczącego 2800 ha rezerwatu naturalnego w Górach Błękitnych wpisanego na listę światowego dziedzictwa.

Ośrodek został zaprojektowany przy użyciu zasad budownictwa ekologicznego. Obiekty wyposażone są m.in. w pompy grzewcze, panele słoneczne i systemy pasywnej wentylacji, które pomagają zminimalizować zużycie wody i energii. W momencie otwarcia Emirates One&Only Wolgan Valley ośrodek był pierwszym na świecie hotelem z certyfikatem carboNZero©™ oraz pierwszym kurortem o neutralnej emisji dwutlenku węgla, który został zatwierdzony w ramach międzynarodowego programu ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

Linie lotnicze Emirates zainwestowały ponad 125 milionów dolarów australijskich w ten projekt, aby zapewnić zachowanie unikalnej różnorodności biologicznej tej doliny. Ponadto zasadziliśmy ponad 175 000 lokalnych gatunków drzew i krzewów na terenie doliny.

Stanowisko wobec nielegalnego handlu dzikimi zwierzętami

Będąc jedną z największych firm w międzynarodowym przemyśle lotniczym, jesteśmy zaangażowani w zwalczanie nielegalnego handlu gatunkami dzikiej fauny i flory oraz korzystanie z naszych zasobów do wspierania tego celu. Mamy politykę „zero tolerancji” dla przewożenia zakazanych gatunków, trofeów myśliwskich czy dowolnych produktów związanych z nielegalną działalnością dotyczącą przyrody.

Nasz personel naziemny jest przeszkolony w zakresie Regulacji IATA dotyczących żywych zwierząt, jak również naszych polityk wewnętrznych odnoszących się do przewożenia dzikich zwierząt. Nasi pracownicy mający bezpośredni kontakt z pasażerami zostali przeszkoleni, by rozpoznawać i zgłaszać podejrzany ładunek. Opracowaliśmy specjalny kanał komunikacji, aby umożliwić naszym pracownikom i partnerom powstrzymanie nielegalnego handlu poprzez przekazywanie informacji poufnych, które mogą chronić zagrożone gatunki.

Oprócz organizacji wewnętrznych kampanii informacyjnych zwiększających świadomość wśród naszych pracowników angażujemy również naszych klientów, regularnie publikując wywiady, programy i filmy na temat dzikiej przyrody w Ice, naszym systemie rozrywki pokładowej, a także w artykułach w naszym magazynie pokładowym Open Skies.

Od 2015 roku pięć z naszych samolotów A380 latających pomiędzy sześcioma kontynentami prezentuje zwierzęta zagrożone kłusownictwem, aby pomóc zwiększyć świadomość na temat tego problemu na lotniskach na całym świecie oraz pośród milionów pasażerów, którzy co roku korzystają z lotów Emirates. 

Wiemy, że aby skutecznie chronić zagrożoną dziką przyrodę, konieczna jest regularność i konsekwencja w działaniu. Pojedyncza jednostka, ani nawet gałąź przemysłu nie jest w stanie samodzielnie przeciwdziałać problemom związanym z tym zagadnieniem. Próby zwalczania nielegalnego handlu dzikimi zwierzętami wymagają wsparcia ze strony wielu organizacji, w tym przedstawicieli władz ustawodawczych, organów ścigania, celników pracujących na granicach państw, lokalnych społeczności, a także firm transportowych i logistycznych.