Informacje o dostępnościPomiń i przejdź do głównej treści
Kup mile Opens an external link in a new tab
Dokup mile Skywards
Jeśli masz na oku jakąś nagrodę, ale nie dysponujesz wystarczającą liczbą mil, aby za nią zapłacić, możesz dokupić mile Skywards. Bez względu na to, czy zbierasz mile na bezpłatny lot, czy wolisz wymienić je na podwyższenie klasy, teraz możesz osiągnąć cel jeszcze szybciej. Cena wynosi zaledwie 30 USD za 1000 mil Skywards. Można kupić maksymalnie 100 000 lub 200 000 mil Skywards w roku kalendarzowym, w zależności od statusu członkowskiego.
Kup mileKup mile Opens an external link in a new tab
Podaruj mile Opens an external link in a new tab
Podaruj mile Skywards
Chcesz sprawić niespodziankę swoim bliskim? Podaruj rodzinie i przyjaciołom mile Skywards, a wraz z nimi przyjemność wyboru własnego prezentu. Loty, a może nawet pobyty w hotelu? Wśród naszych atrakcyjnych nagród każdy znajdzie coś dla siebie. Cena wynosi zaledwie 30 USD za 1000 mil Skywards. Można podarować maksymalnie 100 000 lub 200 000 mil Skywards w roku kalendarzowym, w zależności od statusu członkowskiego.
Podaruj milePodaruj mile Opens an external link in a new tab
Prześlij mile Opens an external link in a new tab
Przekaż swoje mile Skywards w atrakcyjnej cenie
Jeśli cena Twojej wymarzonej nagrody przekracza liczbę dostępnych mil Skywards na Twoim koncie, możesz je przekazać rodzinie lub przyjaciołom – połączcie mile na jednym koncie, aby w pełni z nich korzystać. Cena za transfer 1000 mil to 15 USD. W ciągu roku możesz przekazać maksymalnie 50 000 mil.
Prześlij milePrześlij mile Opens an external link in a new tab
Pomnóż mile Skywards
Wciąż brakuje Ci mil do następnej nagrody? Teraz możesz pomnożyć liczbę zgromadzonych mil dwa, trzy lub nawet cztery razy, korzystając ze specjalnej stawki obowiązującej w przypadku mil zgromadzonych za loty u nas i naszych partnerów. Za każde 1000 mil, które chcesz pomnożyć, zapłacisz tylko 20 USD. Możesz pomnożyć do 50 000 mil rocznie, aby szybciej skorzystać z nagród.
Przywróć mile, które wygasły Opens an external link in a new tab
Przywróć mile Skywards, które wygasły
Mile Skywards, które wygasły w ciągu ostatnich 6 miesięcy, można ponownie aktywować, aby wróciły na Twoje konto. Cena wynosi zaledwie 20 USD za 1000 mil, a w roku kalendarzowym można przywrócić maksymalnie 50 000 mil Skywards.
Przywróć mile, które wygasłyPrzywróć mile, które wygasły Opens an external link in a new tab

Więcej informacji

Może minąć 48 godzin, zanim mile pojawią się na Twoim koncie i będzie je można wykorzystać.

Ważność mil Skywards, które wkrótce wygasną lub już wygasły, można przedłużyć lub odnowić tylko za pomocą emirates.com.

Kupno, podarowanie, przesłanie, przedłużenie, przywrócenie ważności i pomnożenie mil jest obecnie możliwe jedynie w przypadku indywidualnych członków Emirates Skywards i nie obejmuje kont w Programie Rodzinnym.

Z konta w Programie Rodzinnym nie można kupić dodatkowych mil, a mil przekazanych na to konto nie można podarować, przesłać, przedłużyć, przywrócić ani pomnożyć.

Klikając dowolną z powyższych opcji zakupu, podarowania, przesłania, przedłużenia, przywrócenia ważności lub pomnożenia mil, opuścisz stronę emirates.com i nastąpi przeniesienie na platformę Points – stronę internetową zewnętrznej firmy obsługiwaną przez Points.com Inc.

Emirates Skywards zobowiązuje się chronić Twoje konto członkowskie, dane osobowe i saldo mil. Zachęcamy do kupowania mil tylko przez emirates.com lub Centra Obsługi Klienta Emirates i unikanie dokonywania transakcji przez stronę trzecią zaangażowaną w nieautoryzowane i bezprawne czynności, w tym sprzedaż mil i biletów Reward. Zasady programu Skywards surowo zabraniają zakupu mil i biletów Reward za pośrednictwem nieautoryzowanych kanałów.

Regulamin

 1. Kliknąwszy którąkolwiek z powyższych opcji – Kup mile, Podaruj mile, Prześlij mile, Przedłuż ważność mil, Przywróć mile lub Pomnóż mile – opuścisz stronę emirates.com i zostaniesz przekierowany na stronę zewnętrzną Points Platform, zarządzaną przez Points.com Inc. Członek Emirates Skywards przyjmuje do wiadomości, że niektóre istotne dane (w tym dane członka będącego odbiorcą mil Skywards, jeśli dotyczy) będące w posiadaniu Emirates Skywards, w tym: dane osobowe przekazane Emirates Skywards przez członka, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail; dane na temat konta Skywards, takie jak numer konta członkowskiego oraz saldo mil Skywards; dane rozliczeniowe, takie jak historia zakupów; dane na temat odbytych lotów oraz dane behawioralne, takie jak reakcja na kampanie oraz aktywność w sieci, zostaną zgromadzone i wykorzystane przez Emirates Skywards, a także przesłane do Points.com Inc. Takie udostępnienie danych będzie realizowane zgodnie z naszą polityką prywatności w celu umożliwienia członkowi Emirates Skywards dokonania transakcji oraz uczestniczenia w okazyjnych ofertach Emirates Skywards lub naszych partnerów.
 2. Transakcje Kup mile, Podaruj mile, Przedłuż ważność mil, Prześlij mile, Przywróć mile i Pomnóż mile oraz płatności za nie są przetwarzane przez Points.com Inc.
 3. Umowa dotycząca korzystania z Points Platform, w tym przetwarzania wszelkich płatności przez Points.com Inc. za pośrednictwem Points Platform, zawierana jest między członkiem Emirates Skywards a Points.com Inc. W związku z tym korzystanie z platformy Points jest regulowane zasadami regulaminu i polityki prywatności Points.com Inc. Zasady wykorzystywania i ujawniania danych osobowych stosowane przez Points.com Inc. mogą różnić się od zasad Emirates. Przepisy chroniące prywatność stosowane przez Points.com Inc. mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony jak przepisy, którym podlega Emirates.
 4. Emirates Skywards zdecydowanie zaleca członkom Emirates Skywards zapoznanie się z regulaminem. Korzystając z Points Platform, członek Emirates Skywards wyraża zgodę na regulamin Points.com Inc. dotyczący używania platformy, w tym przestrzeganie wszystkich terminów płatności oraz wszelkich zasad i ograniczeń dotyczących korzystania z Points Platform.
 5. Członek Skywards może kupować, otrzymywać, przesyłać, przywracać i mnożyć mile Skywards lub przedłużać ich ważność za pośrednictwem platformy Points.com Inc. („Points Platform”), o ile ma na swoim koncie Emirates Skywards co najmniej jedną transakcję przyznania mil (tj. lot na pokładzie Emirates lub partnerskiej linii lotniczej albo transakcję z partnerem). Członek taki określany jest mianem „kwalifikującego się członka Skywards”. Premie za dane osobowe nie są traktowane w tym przypadku jako transakcje przyznania mil.
 6. Mile Skywards mogą zostać zakupione przez kwalifikującego się członka Skywards poprzez Points Platform na własny użytek („Kup mile [w opcji Standalone]”) lub jako prezent dla innego kwalifikującego się członka Skywards („Podaruj mile”) w blokach po 1000 mil w cenie 30 USD za 1000 mil, przy czym minimalna transakcja to 2000 mil. Od czasu do czasu kwalifikujący się członkowie programu Skywards będą mogli zwiększyć saldo mil Skywards, gdy zabraknie im mil podczas rezerwacji lotów Emirates za mile lub podwyższenia klasy Emirates za mile na stronie emirates.com („Kup mile [w opcji In-line]”, „Kup mile [w opcji Standalone]” oraz „Kup mile”). Członkowie ci mogą kupować mile w opcji In-line w blokach po 1000 mil w cenie 30 USD za 1000 mil (zakup minimalny to 1000 mil). Maksymalna łączna liczba mil, jaką jeden członek programu może kupić dla siebie poprzez metodę „Kup mile” i otrzymać w prezencie przy użyciu metody „Podaruj mile”, zależy od poziomu członkowskiego w momencie dokonywania zakupu:
  • Członkowie na poziomie Platinum i Gold mogą zakupić do 200 000 mil w ciągu roku kalendarzowego.
  • Członkowie na poziomie Silver i Blue mogą zakupić do 100 000 mil w ciągu roku kalendarzowego.
  Zakupione lub otrzymane mile nie mogą być gromadzone na koncie w programie Rodzinnym. Nie można kupić ani podarować mil poziomu.
 7. Kwalifikujący się członek Skywards może przesłać mile Skywards innemu kwalifikującemu się członkowi Skywards poprzez Points Platform („Prześlij mile”) w blokach po 1000 mil w cenie 15 USD za 1000 mil. Członek musi zakupić początkowo co najmniej 2000 mil. Maksymalna liczba mil przesłanych innemu członkowi lub otrzymanych od innego członka wynosi 50 000 mil w roku kalendarzowym. Transfer mil nie jest dostępny w przypadku wysyłania lub otrzymywania mil Skywards z konta w programie Rodzinnym. Nie można przenosić mil poziomu.
 8. W przypadku mil Skywards, które wygasną w ciągu najbliższych dziewięćdziesięciu (90) dni, można skorzystać z opcji przedłużenia ich wartości o dodatkowe 12 miesięcy od pierwotnej daty wygaśnięcia za pomocą platformy Points Platform (opcja „Przedłuż ważność mil”) w cenie 20 USD za 1000 mil. Kwalifikujący się członek programu Skywards może przywrócić mile Skywards, które wygasły w ciągu ostatnich stu osiemdziesięciu (180) dni, na dodatkowych 12 miesięcy od momentu zakupu poprzez Points Platform (opcja „Przywróć mile”) w cenie 20 USD za 1000 mil. Członek musi zakupić początkowo co najmniej 1000 mil. Maksymalna liczba przywróconych i przedłużonych mil wynosi 50 000 mil w roku kalendarzowym. Nie można przywrócić ani przedłużyć ważności mil Skywards zgromadzonych na koncie w programie Rodzinnym. Nie można przywrócić ani przedłużyć ważności mil poziomu.
 9. Od czasu do czasu kwalifikujący się członkowie programu Skywards otrzymają możliwość otrzymania podwójnej, potrójnej lub poczwórnej liczby mil za opłatą wynoszącą 20 USD za każde 1000 mil zakupionych za pośrednictwem platformy Points Platform (opcja „Pomnóż mile”). Opcja pomnożenia mil będzie dotyczyła
  • określonej części mil Skywards, które kwalifikujący się członek Skywards już zarobił w przeszłości za Kwalifikujące się loty albo u Partnerów.
  • mil Skywards, które kwalifikujący się członek Skywards ma zarobić za zbliżające się Loty Emirates, które zostały zarezerwowane i potwierdzone, pod warunkiem że cały plan podróży zostanie zrealizowany w przyszłości.
  Możliwość pomnożenia mil może zostać zakupiona przez kwalifikującego się członka. Obowiązuje limit 50 000 mil rocznie. Liczba mil Skywards możliwych do zakupienia za pośrednictwem usługi pomnożenia mil będzie widoczna na platformie Points, a kwalifikujący się członkowie będą mogli pomnożyć mile tylko zgodnie z wyświetlonymi tam informacjami. Mile można pomnożyć tylko raz na rezerwację. Pomnożone mile zostaną przekazane na konto kwalifikującego się członka zgodnie z poniższym punktem 17 bez względu na to, czy nadchodząca podróż została rozpoczęta, czy ukończona. Transakcja Pomnóż mile nie może zostać zmodyfikowana lub wycofana, niezależnie od jakiejkolwiek zmiany lub anulowania rezerwacji, w ramach której zakupiono opcję pomnożenia mil. Pomnożone mile nie mogą być gromadzone na koncie w programie Rodzinnym. Nie można pomnożyć mil poziomu.
 10. Cena mil Skywards oraz zasady kupowania, przesyłania, przedłużania ważności, przywracania i pomnożenia mil Skywards i/lub warunki uzyskiwania mil Skywards mogą ulegać zmianom.
 11. Zakupione/podarowane/przesłane/pomnożone mile Skywards zachowują ważność przez co najmniej 3 lata od daty zakupu. Wygasną po trzech latach na koniec miesiąca, w którym uczestnik otrzymujący mile ma urodziny. Przedłużone mile Skywards zachowują ważność przez dodatkowe 12 miesięcy od daty wygaśnięcia. Wygasną po jego upłynięciu. Przywrócone mile Skywards zachowują ważność przez 12 miesięcy od daty zakupu i wygasną po tym okresie.
 12. Mile Skywards można kupić, podarować, przesłać, przedłużyć i przywrócić za pośrednictwem emirates.com oraz przez Centrum Obsługi Klienta Emirates, Centrum Rezerwacji lub kasy biletowe Emirates. Mile Skywards można pomnożyć tylko na emirates.com, a nie za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta Emirates, Centrum Rezerwacji lub w kasie biletowej Emirates.
 13. Płatności za opcje Kup mile, Podaruj mile, Prześlij mile, Przedłuż ważność mil, Przywróć mile oraz Pomnóż mile można dokonać tylko przy użyciu karty kredytowej. Płatności nie można dokonać w gotówce.
 14. Aby sfinalizować transakcję, członkowie Emirates Skywards muszą się zalogować na swoje konto Emirates Skywards na stronie emirates.com, z której zostaną następnie przekierowani na Points Platform.
 15. Transakcje zostaną przetworzone w walucie obowiązującej w kraju zamieszkania członka programu Skywards widniejącym w jego profilu członkowskim, z wyjątkiem przypadku zakupu mil w opcji In-line – wtedy transakcje będą przetwarzane w tej samej walucie, w której wyceniona została rezerwacja lotów na Emirates.com. Gdy płatność jest uiszczana w walucie innej niż USD, kurs wymiany może różnić się od aktualnego, obowiązującego kursu wymiany. W przypadku, gdy płatność w lokalnej walucie członka nie jest obsługiwana, transakcja zostanie automatycznie przetworzona w dolarach amerykańskich. Mogą obowiązywać lokalne podatki, zgodnie z polityką Emirates.
 16. Mile Skywards zostaną dodane do konta członka Emirates Skywards 48 godzin po otrzymaniu przez Points Platform pełnej płatności dokonanej przy użyciu karty kredytowej na platformie. Jeśli mile Skywards nie pojawią się na koncie członkowskim, zgłoś ich brak, kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta Emirates.
 17. Mile Skywards można kupić, podarować i przesłać w dowolnej chwili, ale ich pomnożenie jest możliwe tylko wtedy, kiedy kwalifikujący się członek otrzyma możliwość pomnożenia mil za nadchodzący lot Emirates. Przedłużenie ważności mil Skywards jest możliwe w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni przed ich wygaśnięciem, zaś przywrócenie mil jest możliwe w ciągu stu osiemdziesięciu (180) dni po ich wygaśnięciu.
 18. Mile Skywards można kupić, podarować, przesłać, przywrócić i pomnożyć, a także można przedłużyć ich wartość w dowolnej chwili w określonym okresie, lecz nie później niż 48 godzin przed rezerwacją/wykorzystaniem mil. Wszelkie transakcje zakupu mil (zarówno przy zakupie w opcji „Standalone”, jak i „In-line”), podarowania mil, przesłania mil, przedłużenia ważności mil, przywrócenia mil oraz pomnożenia mil z zamiarem ich wymiany na nagrody nie gwarantują dostępności tychże nagród. Zwroty mil Skywards zakupionych, podarowanych, przesłanych, przywróconych, pomnożonych lub mil o przedłużonej ważności są niedozwolone, chyba że prawo stanowi inaczej. Cena, za którą mile Skywards zostały zakupione, nie ma związku z kwotą wymiany tych mil Skywards na nagrody, jeśli porównać cenę danego produktu lub usługi w ramach transakcji Gotówka + mile lub tylko za gotówkę.
 19. Członek nie może sprzedać swoich mil Skywards za gotówkę ani inne korzyści i nie może kupić mil Skywards od osób trzecich.
 20. Aby otrzymać jakiekolwiek mile Skywards, odbiorca mil musi się najpierw zarejestrować jako członek Emirates Skywards.
 21. Zakupione, otrzymane w prezencie, przesłane, przedłużone, przywrócone lub pomnożone mile Skywards nie wliczają się do salda statusu poziomu.
 22. Podczas przetwarzania tego rodzaju transakcji oraz płatności obowiązują regulamin oraz polityka prywatności Points.com Inc.
 23. Obowiązują zasady programu Emirates Skywards.