Hopp til hovedinnholdetTilgjengelighetsinformasjon

Fra 1. juni 2024 vil antall Skywards Miles som kreves for Classic Reward-flygninger i Economy Class, bli redusert. Skywards Miles og statusmiles som opptjenes på Premium Economy- eller Economy Class-flygninger med Emirates og flydubai, vil også bli justert.

Regler for Emirates Skywards‑programmet

Emirates Skywards' lojalitetsprogram («Emirates Skywards») drives av Emirates. Emirates Skywards-nettstedet («nettstedet») og Emirates-appen («appen») tilbys til Emirates Skywards-medlemmer på betingelse av medlemmets samtykke i disse vilkårene og betingelsene. Ved å besøke og bruke nettstedet eller Emirates-appen, har du samtykket i alle slike vilkår og betingelser.

LES DISSE PROGRAMREGLENE GRUNDIG FOR Å GJØRE DEG KJENT MED GRUNNLAGET FOR FORDELER OG BONUSER SOM KAN OPPTJENES, TILDELES, VARIERES ELLER KANSELLERES.

1. Definisjoner og tolkning

 1. I disse programreglene:
  • Konto betyr kontoen som et medlems Miles vil opptjenes på/trekkes fra,
  • Base Miles betyr de grunnleggende Skywards Miles et medlem opptjener for å bestille og ta en kvalifiserende flygning i Economy Class når de kjøper til Flex Plus-pris fra opprinnelsen til det endelige reisemålet, som bestemt av Emirates.
  • Cash+Miles betyr Emirates' tilbud om å benytte seg av utvalgte tjenester fra Emirates og/eller flydubai (som bestemt av Emirates) ved å bruke en kombinasjon av kontantbetaling og innløsning av Skywards Miles, underlagt vilkårene som angitt i disse programreglene.
  • Classic Reward betyr en Classic Saver Reward eller Classic Flex Plus Reward en på Emirates-flygning.
  • Classic Saver Reward betyr en Reward-billett, betalt helt eller delvis med Skywards Miles, som styres av regler og begrensninger for Classic Saver Reward,
  • ClassicFlex Plus Reward betyr en Reward-billett, betalt helt eller delvis med Skywards Miles, som styres av regler og restriksjoner for Classic Flex Plus.
  • Flygning med rutesamarbeid betyr en flygning som har en flyselskapskode eller et flynummer til ett flyselskap på billetten, men som er på et fly som driftes av et annet flyselskap.
  • Qantas' koordineringsavtale betyr hovedkoordineringsavtalen mellom Emirates og Qantas datert 6. september 2012 (med tidvise endringer eller omformuleringer).
  • Emirates betyr Emirates, et selskap etablert i Dubai iht. dekret nr. 2 av 1985 (med endringer),
  • Emirates-app betyr Emirates Skywards-appen som er tilgjengelig på iPad, iPhone, Apple Watch og Android-telefoner,
  • Emirates-flygning(er) betyr alle flygninger som markedsføres og betjenes av Emirates,
  • Emirates-kontaktsenter betyr hvert av Emirates' kontaktsentre for medlemmer, med kontaktopplysninger som publisert av Emirates Skywards.
  • Emirates Qantas Alliance betyr alliansen som Emirates og Qantas samarbeider etter når det gjelder forskjellige aspekter av deres respektive kommersielle virksomhet, som angitt i henhold til Qantas' koordineringsavtale,
  • Emirates Skywards betyr, som konteksten krever, at Emirates driver et lojalitetsprogram på sine egne vegne og på vegne av flydubai som ett og samme lojalitetsprogram for begge flyselskaper, eller navnet som er gitt til selve lojalitetsprogrammet. Emirates Skywards er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Emirates
  • flydubai betyr Dubai Aviation Corporation (handler som «flydubai»), et selskap etablert av lov nr. (11) av 2008;
  • flydubai-kundesenter betyr hvert av flydubais kontaktsentre for flydubai-kunder, med kontaktopplysninger som publisert av flydubai.
  • flydubai-flygning(er) betyr alle flygninger som markedsføres og betjenes av flydubai,
  • flydubais nettsted betyr flydubai.com,
  • Familieansvarlig betyr et medlem som har registrert en Min Familie-konto og har blitt gitt rollen som «Familieansvarlig» for kontoen.
  • Familiemedlem betyr et medlem som har blitt med i en Min Familie-konto etter å ha blitt invitert av en familieansvarlig.
  • Flex- eller Flex Plus-pris er enhver ikke-rabattert kommersiell Emirates-pris som ikke er underlagt restriksjonene for Spesial- eller Saver-priser.
  • Umiddelbar oppgradering betyr en bonusoppgradering som tildeles ved innsjekkingsskranken på flyplassen eller om bord i flyet.
  • Ugyldige Miles betyr Miles som har blitt (etter Emirates' rimelige oppfatning) oppsamlet av og/eller kreditert en medlemskonto som et direkte eller indirekte resultat av:
   1. feil eller feiltakelser
   2. systemfeil eller
   3. misbruk av programmet
  • Medlem betyr en person som har søkt om medlemskap i Emirates Skywards' lojalitetsprogram, og som har fått utstedt et medlemsnummer i forbindelse med dette.
  • Medlemsnivå betyr et medlemsnivå i Emirates Skywards-lojalitetsprogram, og begrepene «Platinum», «Gold», «Silver» og «Blue» skal tolkes som en referanse til de aktuelle medlemsnivåene med samme navn.
  • Medlemsnivåperiode betyr hver kontinuerlige, uavbrutte periode som starter fra og med datoen da medlemmet kvalifiserte seg for medlemsnivået, og avsluttes den siste dagen i samme kalendermåned i det påfølgende kalenderåret, og (hvis aktuelt) hver påfølgende periode på tolv måneder deretter.
  • Medlemsnivåkrav har den betydningen det er gitt i klausul 5.1.
  • Dato for gjennomgang av medlemsnivå betyr, etter omstendighetene, datoen da Emirates gjennomgår en medlemskonto for å (i) avgjøre hvorvidt medlemmet har oppfylt de relevante medlemsnivåkravene for å beholde sitt eksisterende medlemsnivå, eller (ii) avgjøre hvorvidt medlemmet har oppfylt de relevante medlemsnivåkravene for å bli oppgradert til neste medlemsnivå.
  • Oppgraderingsperiode for medlemsnivå betyr den kontinuerlige, uforstyrrede perioden som starter fra datoen for et medlems gjennomgang av medlemsnivå, og avsluttes den første dagen i samme kalendermåned i forrige kalenderår.
  • Miles betyr, med mindre noe annet er oppgitt, Skywards Miles og statusmiles.
  • Miles-kalkulator betyr kalkulatoren på nettstedet som avgjør hvor mange Miles som vil krediteres en medlemskonto når medlemmet tar en kvalifiserende flygning, eller antall Miles som må løses inn for en bonusbillett på en Emirates-flygning.
  • Min Familie betyr Emirates Skywards-produktet kjent som «Min Familie» som lar et medlem opprette eller bli med i en «Min Familie»-konto.
  • Driftsdato betyr 31. mars 2013.
  • Partner betyr en tredjepartsleverandør av varer eller tjenester som deltar i Emirates Skywards fra tid til annen, og kan inkludere flyselskaper (bortsett fra flydubai), hoteller og resorter, finans-, fritids- og livsstilstjenestetilbydere og bilutleiefirmaer.
  • Misbruk av programmet betyr enhver handling eller unnlatelse av et medlem (eller en tredjepart på vegne av medlemmet) med hensyn til Emirates Skywards-programmet som, etter Emirates' rimelige oppfatning, utgjør en form for:
   1. feilaktig fremstilling
   2. svindelaktivitet (inkludert, uten begrensning, å oppgi etterlignende eller forfalskede dokumenter)
   3. brudd på disse programreglene
   4. brudd på Emirates' transportbetingelser for passasjerer og bagasje som gjelder fra tid til annen
   5. misbruk eller utilsiktet utnyttelse av Emirates Skywards-programmet og/eller partneres lojalitetsprogram, produkt eller tjeneste
   6. bruk eller innløsning av Miles på måter som ikke er uttrykkelig autorisert av Emirates under disse programreglene
   7. ikke-sanksjonerte transaksjoner eller uautorisert kjøp eller salg av Miles eller bonuser, eller
   8. ulovlig aktivitet
  • Programregler betyr disse vilkårene som gjelder fra tid til annen med hensyn til Emirates Skywards.
  • Qantas betyr Qantas Airways Limited.
  • Qantas' oppsigelsesdato betyr datoen da Emirates Qantas-alliansen sies opp.
  • Kvalifiserende flygning(er) betyr flygninger med Emirates, flydubai eller rutesamarbeid som er markedsført av Emirates eller flydubai, men som driftes av et annet flyselskap, mellom opprinnelsen og reisemålet på en utgående reise eller returreise, unntatt flygninger som er tatt på noen av følgende billettyper:
   1. billetter tildelt som en del av en premie eller kampanje
   2. bransje- og reisebyrårabatterte billetter (f.eks. ID-/AD-flybilletter)
   3. spesielt rabatterte statlige billetter og diplomatbilletter
   4. billetter til gratisreiser, ikke-ruteflygninger eller charterflygninger
   5. spesielt rabatterte ikke-offentlige reisebilletter
  • Qantas Travel-medlem betyr et medlem:
   1. med et medlemskap som startet på eller etter driftsdatoen, og
   2. som har flydd mer enn åtte sektorer siden driftsdatoen på flygninger driftet av Qantas
  • Bonus betyr de(n) spesifiserte varen(e) og/eller tjenesten(e) som tilbys av Emirates Skywards eller en partner til et medlem i bytte mot Skywards Miles, inkludert, uten begrensning, Classic Rewards og bonusoppgraderinger.
  • Skysurfer(s) betyr et medlem som er mellom 2 og 17 år.
  • Skywards Everyday betyr Emirates Skywards-produktet som er en del av Emirates Skywards-lojalitetsprogrammet og som lar medlemmet opptjene Miles hos utvalgte merker i De forente arabiske emirater via Skywards Everyday-appen.
  • Skywards Skysurfers betyr den eksklusive Emirates Skywards-klubben for Skysurfers.
  • Skywards Miles betyr poeng oppsamlet av et medlem under Emirates Skywards-lojalitetsprogrammet og omtales som «Skywards Miles», som opptjenes når et medlem tar en kvalifiserende flygning eller kjøper kvalifiserende varer og tjenester fra en partner, og som kan løses inn mot bonuser under programreglene, men ikke med statusmiles.
  • Skywards+-medlem betyr et medlem som abonnerer på Emirates Skywards-produktet kjent som «Skywards+», som nærmere forklart i disse programreglene.
  • Spesialpris eller Saver-pris betyr en Emirates-pris som er underlagt kvalifiseringsbegrensninger knyttet til kjøp og/eller begrenset antall ledige seter, aktuell salgsperiode, restriktive betingelser (inkludert, men ikke begrenset til endringsgebyrer, minimum/maksimum opphold, flyrestriksjoner eller forhåndskjøp) og alle billetter solgt av andre flyselskaper for reiser som flys delvis med Emirates.
  • Statusmiles-bonus betyr ytterligere Skywards Miles oppsamlet av Platinum-, Gold- og Silver-medlemmer, opptjent ved å ta kvalifiserende flygninger.
  • Statusmiles betyr poeng (unntatt Skywards Miles) som et medlem samler opp under Emirates Skywards, og omtales som «statusmiles» med hensyn til kvalifisering for et medlemsnivå.
  • Ubrukte Miles betyr, på hvilket som helst tidspunkt, alle Miles på en medlemskonto som ennå ikke er løst inn eller overført i samsvar med programreglene, og som ennå ikke har utløpt.
  • Bonusoppgradering betyr innløsning av Skywards Miles for reise i en høyere kabinklasse enn klassen som vises på Emirates-billetten.
  • USD betyr amerikanske dollar.
  • Nettsted betyr Emirates Skywards' nettsted på emirates.com.
 2. I disse programreglene skal, med mindre en motstridende hensikt er åpenbar:
  • En henvisning til entall inkluderer en henvisning til flertall, og omvendt.
  • En henvisning til et kjønn inkludere en henvisning til det annet kjønn.
  • En henvisning til en part inkluderer en henvisning til partens autoriserte ansatte.
  • Innsatte overskrifter kun anses som praktiske referanser.

2. Kontoregistrering og medlemskap

 1. Søknad om konto og medlemskap i Emirates Skywards er åpent for alle enkeltpersoner som er minst to år gammel. Et selskap, firma, partnerskap eller andre enheter kan ikke bli medlem.
 2. En som søker om medlemskap, må oppgi all informasjon som kreves i søknadsskjemaet for Emirates Skywards. Søknader som gjelder medlemmer under 18 år, må signeres og/eller gis samtykke til av en forelder eller foresatt. Emirates Skywards kan godkjenne eller avvise enhver søknad om medlemskap etter eget skjønn.
 3. Emirates Skywards vil utstede et permanent digitalt medlemsnummer og en konto til medlemmet, som de vil bruke for å samle opp Miles. Et medlem vil kunne få tilgang til det digitale medlemskortet via Emirates-appen etter innmelding. Et medlem kan enten oppgi medlemsnummeret sitt eller presentere det via Emirates-appen, mobilnettstedet, e-posten eller som et lagret bilde på en bærbar enhet under reise på kvalifiserte flygninger og på tidspunktet for betaling for andre kvalifiserende varer eller tjenester. Det digitale medlemskortet er tilgjengelig for alle medlemmer. Det digitale medlemskortet gir medlemmer samme nivå av fordeler som de pleier å motta når de bruker det fysiske kortet (hvis aktuelt). Det digitale medlemskortet kan ha en utløpsdato, og i så fall er det kun gyldig for bruk frem til denne utløpsdatoen. Det digitale medlemskortet vil også ha en gyldighetsdato for et medlems medlemsnivå. Det digitale medlemskortet kan kun brukes av medlemmet hvis navn står på kortet. Hvert medlems navn må være skrevet på engelsk som det vises i passet deres. Et digitalt medlemskort er ikke et kredittkort og brukes kun til å identifisere medlemmet. Et digitalt medlemskort kan ikke overføres, og er hele tiden utstederens eiendom.
 4. Medlemmer må ikke misbruke sitt medlemskap i lojalitetsprogrammet Emirates Skywards, for eksempel ved å:
  1. delta i ulovlige eller uredelige aktiviteter eller
  2. selge, tilordne, overføre eller anskaffe, eller tilby eller reklamere for å selge, tilordne, overføre eller anskaffe, en bonus, Miles eller andre fordeler som tilbys medlemmer under Emirates Skywards-programmet eller Miles annet enn i samsvar med programreglene.
 5. Dersom et medlem bryter disse programreglene, inkludert, uten begrensning, brudd på klausul 2.4 ovenfor, forbeholder Emirates Skywards seg retten til å si opp medlemskontoen i samsvar med disse programreglene. Ubrukte Miles vil gå tapt ved en slik oppsigelse.
 6. Et medlem kan når som helst kansellere og si opp medlemskontoen sin ved å gi beskjed til et Emirates-kontaktsenter eller via det relevante avsnittet i Emirates-appen (iOS-versjonen).
 7. Hvis et medlem sier opp kontoen sin eller kansellerer Emirates Skywards-medlemskapet sitt på andre måter, skal alle medlemmets ubrukte Miles og ubrukte bonuser umiddelbart gå tapt og annulleres, og ingen kontantverdi vil bli kreditert eller betalt til medlemmet.
 8. Emirates Skywards kan, helt etter eget skjønn og når som helst suspendere, kansellere eller si opp et medlemskap eller en medlemskonto og/eller oppsamlede Miles, og i så fall vil eventuelle ubrukte Miles på medlemskontoen bli annullert, gjort utilgjengelig for medlemmet og permanent fjernet fra medlemskontoen.
 9. Dersom Emirates finner ut at et medlem har dødd eller gått konkurs, vil medlemmets konto umiddelbart bli sagt opp. Hvis medlemmet som har dødd eller gått konkurs, også er familieansvarlig i en Min Familie-konto, vil også den relevante «Min familie»-kontoen bli sagt opp. Ved slike kontooppsigelser vil ubrukte Miles på medlemmets individuelle konto og, hvis aktuelt, Min Familie-konto (sammen med andre fordeler eller privilegier som er tilgjengelige på disse kontoene) annulleres. Dersom et medlem dør, kan Emirates Skywards, etter eget skjønn, kreditere medlemmets ubrukte Miles til deres juridiske arvinger, såfremt (i) enten det avdøde medlemmets konto eller, hvis aktuelt, vedkommendes Min Familie-konto har en minimumsaldo på 2000 Miles på tidspunktet da den aktuelle kontoen opphører, og (ii) den juridiske arvingen kontakter Emirates med et krav om ubrukte Miles på den avdødes konto innen seks måneder etter medlemmets dødsfall. Enhver søknad som sendes inn av eller på vegne av en juridisk arving for ubrukte Miles på den avdødes konto, må sendes sammen med (i) en kopi av dødsattesten til det avdøde medlemmet, (ii) en kopi av den avdødes testament, en rettsordre eller andre akseptable juridiske dokumenter som viser at den juridiske arvingen har krav på disse ubrukte Miles, og (iii) enhver annen støttedokumentasjon som Emirates måtte be om.
 10. Medlemskontoer kan ikke overføres. Medlemmer kan ikke ha mer enn én konto. Alle Miles og bonuser oppsamles av eller utstedes til medlemmet på medlemskontoen deres.
 11. Aktivitetsoppsummeringer vil være tilgjengelige for et medlem via nettstedet og Emirates-appen mens Emirates Skywards anser dem for å være et aktivt medlem, og vil inkludere informasjon om oppsamlede, innløste og utløpte Miles. Dersom et medlem mener at informasjon i oppsummeringen (herunder informasjon relatert til opptjente, innløste og utløpte Miles) er feil, må medlemmet varsle Emirates Skywards umiddelbart og ikke senere enn 90 dager etter datoen for den aktuelle opptjeningsaktiviteten. Dersom et medlem ikke varsler Emirates om avvik i oppsummeringen innen denne tidsperioden, vil informasjonen anses å være riktig og akseptert av medlemmet. Dersom medlemmet oppretter en tvist angående en oppsummering, kan Emirates kreve at medlemmet sender inn nødvendig støttedokumentasjon og bevis, slik Emirates etter eget skjønn anser som nødvendig.
 12. Hvis et medlem endrer sitt juridiske navn, må medlemmet (i) umiddelbart varsle Emirates Skywards om endringen skriftlig, og (ii) oppgi all informasjon som Emirates kan be om for å kunne bevise navneendringen. Emirates kan kreve tilleggsinformasjon for å kunne validere kontoen ved endringer i et medlems personopplysninger. Medlemmets nye navn må deretter fortsatt samsvare med medlemmets navn slik det står i passet deres.
 13. Alle skatter, avgifter og andre gebyrer som er et resultat av medlemmets (i) oppsamling av Miles eller (ii) mottak og bruk av bonuser, er og vil forbli medlemmets eneansvar og må betales før en bonus kan utstedes. Emirates Skywards gir ingen garantier i forbindelse med slike skatter, avgifter eller andre gebyrer.
 14. Medlemmer under 18 år vil ikke kunne utføre enkelte transaksjoner (eksempelvis kjøp og overføring av Skywards Miles og innløsning av bonuser) på nettstedet eller i Emirates-appen.
 15. For å sikre den fortsatte verdien og integriteten til Emirates Skywards-programmet for medlemmer, overvåker Emirates kontinuerlig Miles-aktivitet i forbindelse med programmet. Emirates Skywards kan velge å revidere en medlemskonto av enhver grunn etter Emirates' eget skjønn. I en slik revisjon vil medlemmets konto (og enhver tilknyttet Min Familie-konto) ikke være tilgjengelig for bruk, og medlemmet vil ikke kunne benytte seg av noen bonuser eller løse inn Miles. Hvis Emirates utfører en slik revisjon av en konto, vil Emirates (i) varsle det aktuelle medlemmet om at en slik revisjon finner sted, og (ii) kanskje be om at medlemmet oppgir tilleggsinformasjon som Emirates anses som nødvendig (etter eget skjønn) for å fullføre revisjonen (et «revisjonsvarsel»), og medlemmet må overholde ethvert slikt revisjonsvarsel fra Emirates innen tidsrammen(e) som er spesifisert i varselet. Hvis (i) et medlem ikke svarer tilfredsstillende på et revisjonsvarsel etter Emirates' skjønn, (ii) ikke svarer på et revisjonsvarsel innen 90 kalenderdager etter revisjonsvarselet (iii) eller hvis Emirates identifiserer noen bekymringsverdige problemer (inkludert, uten begrensning, en hvilken som helst svindelaktivitet eller misbruk av programmet) etter kontorevisjonen, kan Emirates si opp medlemmets konto med umiddelbar virkning. Ved en slik kontooppsigelse vil alle ubrukte Miles bli annullert, og ingen kontantverdi vil bli kreditert eller betalt til medlemmet.

3. Skywards Skysurfers

 1. Medlemmer mellom 2 og 17 år blir automatisk medlemmer av Skywards Skysurfers. 
 2. Når en Skysurfer blir 18 år, vil de få muligheten til å flytte kontoen sin til en individuell konto administrert av medlemmet selv. Da vil den opprinnelige forelderen/foresatte ikke lenger ha tilgang til medlemmets konto. For å gjennomføre flyttingen må medlemmet kontakte Emirates' kontaktsenter eller bruke live chat-funksjonen på nettstedet. Medlemmet må gi den aktuelle agenten på Emirates' kontaktsenter (i) medlemsnummeret sitt og (ii) en unik e-postadresse for kontoen, for å tilbakestille kontoens passord og opprette sin nye kontos innloggingsinformasjon.
 3. Skysurfers er underlagt disse programreglene og må kanskje ledsages av et voksent medlem ved bruk av enkelte fordeler, som loungetilgang og sjåførservice.
 4. Skysurfers er kvalifiserte til å opptjene Skywards Miles for alle Emirates- og flydubai-flygninger. Skysurfers (via deres foreldre/foresatte) kan også løse inn Skywards Miles for flyoppgraderinger på Emirates-flygninger før innsjekking på flyplassen på vegne av Skysurfers. Skysurfers' foreldre og/eller foresatte kan løse inn deres Skywards Miles for alle Emirates-flygninger og andre samarbeidspartnere.
 5. I henhold til paragraf 3.6 nedenfor, vil Skywards Miles på Skysurfers-kontoer ikke lenger utløpe fra og med 1. april 2024. Når en Skysurfer blir 18 år, skal alle Skywards Miles som fortsatt er på kontoen deres dagen de fyller 18 år, utløpe den siste dagen i måneden de fyller 21 år. Skywards Miles som opptjenes på en konto på eller etter Skysurferens 18-årsdag, skal utløpe i henhold til paragraf 9.1 i programreglene.
 6. Emirates Skywards' retningslinjer for covid-19 når det angår utløp av Miles, gjelder ikke lenger. Alle Skywards Miles på Skysurfers-kontoer som ble gjenopprettet eller forlenget som en del av slike retningslinjer, skal ikke lenger bli forlenget eller gjenopprettet. Slike Skywards Miles skal fortsette å utløpe i samsvar med deres angitte utløpsdato og skal ikke dra fordel fra retningslinjen for ikke-utløp slik det står over i paragraf 3.5. 
 7. Skysurfers er kvalifiserte for visse fordeler (som tillatt overvekt i bagasjekvote og prioritert innsjekking) basert på deres medlemsnivå.

4. Kontoadministrasjon

 1. Medlemmer kan utnevne en «reisekoordinator» forkontoen (som må være minst 18 år) ved å skrive til et Emirates-kontaktsenter, eller ved at medlemmet gjør en innsending via nettstedet. Reisekoordinatorer skal ha myndighet til å administrere alle deler av den aktuelle medlemskontoen på vegne av medlemmet og skal, via et Emirates-kontaktsenter, være i stand til følgende (på vegne av det aktuelle medlemmet):
  1. få tilgang til og motta informasjon fra medlemskontoen
  2. gjøre krav på bonuser
  3. endre kontoinformasjon som innehas av Emirates når det gjelder Emirates Skywards-medlemskapet
 2. Enhver person som godtar utnevnelsen som en reisekoordinator, går med på å være bundet av og å overholde disse programreglene. Alle aktiviteter som utføres av en reisekoordinator i forbindelse med en medlemskonto, skal gjennomføres i tråd med disse programreglene. All kontoaktivitet som utføres av reisekoordinatoren, skal anses for å være utført på vegne av det aktuelle medlemmet, og medlemmer skal være ansvarlige for eventuelle brudd på programreglene av reisekoordinatoren.
 3. Før utnevnelsen må reisekoordinatorer gi Emirates identitetsbevis og kontaktdetaljene sine. Reisekoordinatoren og medlemmet garanterer og bekrefter overfor Emirates at all informasjon som oppgis relatert til reisekoordinatorens identitet (inkludert kontaktdetaljene deres), er sann og nøyaktig, og at den vil fortsette å være sann og nøyaktig så lenge reisekoordinatoren er identifisert som dette på medlemmets konto. Å oppgi falsk eller misvisende informasjon vil resultere i at reisekoordinatorens utnevnelse blir avsluttet av Emirates. Hvis medlemmet eller reisekoordinatoren bryter noen av sine forpliktelser som angitt i klausul 4, kan Emirates umiddelbart avslutte medlemskontoen.
 4. Hvis Emirates avgjør, etter eget skjønn, at aktivitetene til et medlems reisekoordinator utgjør misbruk av programmet, forbeholder Emirates Skywards seg retten til å avslutte medlemskontoen i samsvar med klausul 21.2 (Ansvar) og/eller å avslutte reisekoordinatorens utnevnelse.
 5. En reisekoordinator som ikke er medlem, er ikke berettiget til fordeler eller privilegier knyttet til Emirates Skywards-medlemskap.

5. Medlemsnivå

 1. For å bestemme hvorvidt et medlem (i) skal bli tildelt en medlemsnivåoppgradering, (ii) skal beholde sitt eksisterende medlemsnivå, eller (iii) skal bli nedgradert til forrige medlemsnivå, må medlemmet oppfylle følgende kvalifiseringskrav i løpet av den relevante medlemsnivåperioden og perioden for medlemsnivåoppgraderingen (alt etter hva som gjelder) («medlemsnivåkrav»):
  • Medlemsnivåkrav for Silver:
   1. tjene minimum 25 000 statusmiles eller
   2. ta minimum 25 kvalifiserende flygninger (unntatt flygninger der billetten ble gitt via en bonus)
  • Medlemsnivåkrav for Gold:
   1. tjene minimum 50 000 statusmiles eller
   2. ta minimum 50 kvalifiserende flygninger (unntatt flygninger der billetten ble gitt via en bonus)
  • Medlemsnivåkrav for Platinum:
   1. opptjen minimum 150 000 statusmiles OG
   2. ta minimum én kvalifiserende Business Class- eller First Class-flygning (unntatt flygninger der den aktuelle Business/First Class-billetten ble kjøpt med Cash+Miles eller gitt via en bonus).
 2. Et medlemsnivå er kun gyldig så lenge medlemmets nåværende medlemsnivåperiode varer. Hvis et medlem ikke oppfyller de relevante medlemsnivåkravene i løpet av den aktuelle medlemsnivåperioden, skal medlemmets medlemsnivå bli nedgradert til forrige medlemsnivå.
 3. Alle statusmiles som opptjenes, eller kvalifiserende flygninger som tas, på toppen av medlemsnivåkravene i en hvilken som helst medlemsnivåperiode, eller i perioden for medlemsnivåoppgradering, vil ikke bli videreført eller bidra til påfølgende medlemsnivåperioder eller perioder for nivåoppgradering (alt etter hva som gjelder).
 4. Platinum-, Gold- og Silver-medlemmer samler opp bonus-statusmiles til følgende satser:
  1. Platinum-medlem = 100 % av Base Miles som opptjenes
  2. Gold-medlem = 75 % av Base Miles som opptjenes
  3. Silver-medlem = 30 % av Base Miles som opptjenes
 5. Bonus-statusmiles bidrar kun til et medlems totale Skywards Miles-saldo, ikke til et medlems totale statusmiles-saldo.
 6. Medlemsnivåkravene (inkludert, uten begrensning, antall statusmiles og kvalifiserende flygninger) som gjelder for ethvert medlemsnivå, kan endres av Emirates når som helst og uten varsel, bortsett fra at Emirates vil formidle en slik endring via disse programreglene, nettstedet eller Emirates-appen på tidspunktet for endringen.
 7. Hvis et medlem kvalifiserer seg for eller blir tildelt et medlemsnivå som et resultat av (i) en feil eller feiltakelse, (ii), en systemfeil eller (iii) misbruk av programmet, kan Emirates holde tilbake enhver oppgradering eller nedgradering av medlemmets medlemsnivå i samsvar med dette.
 8. Emirates kan etablere nye medlemsnivåer eller gjøre endringer i medlemsnivåene etter eget skjønn.

6. Nivå-fordeler og -privileger

 1. Forhåndsvalgav sete  
  Medlemmer kan ha rett til gratis forhåndsvalg av sete på Emirates-flygninger basert på deres medlemsnivå på reisedagen. De relevante fordelene for forhåndsvalg av sete for hvert medlemsnivå er som publisert her(åpner siden i samme fane). Alle vilkår som gjelder for forhåndsvalg og -reservasjon av sete, tilgjengelig her(åpner siden i samme fane), skal gjelde når medlemmer benytter seg av fordelene som gjelder forhåndsvalg av sete.

 2. Gratis innsjekking hjemmefra (kun Platinum): Gratis innsjekking hjemmefra («Innsjekkingstjenesten(e)») er tilgjengelig for Platinum-medlemmer som reiser i hvilken som helst kabin på en Emirates-flygning med avreise fra Dubai International, og leveres av Delivering Your Bags Passenger Luggage Delivery L.L.C («DUBZ»). Platinum-medlemmer som benytter seg av innsjekkingstjenestene, skal være underlagt eventuelle utelukkelser i disse programreglene samt følgende betingelser:
  1. Platinum-medlemmer kan benytte seg av disse innsjekkingstjenestene for seg selv og opptil fire gjester. Gjesten(e) må reise på samme Emirates-flygning som Platinum-medlemmet, og innsjekkingsstedet må være fra den samme adressen som Platinum-medlemmet. Platinum-medlemmet må betale for eventuelle ekstra gjester samt for ekstra bagasje over den tillatte grensen.
  2. Leverandøren, Delivering Your Bags Passenger Luggage Delivery L.L.C («Innsjekkingsleverandør»), sine vilkår skal gjelde for levering av tjenestene. Alle vilkår og betingelser er som beskrevet på https://dubz.com/pages/service‑terms‑conditions(åpner et eksternt nettsted i en ny fane)DUBZ' vilkår og betingelser»).
  3. Platinum-medlemmer kan bestille innsjekkingstjenestene minst 24 timer før Emirates-flygningen starter gjennom en hvilken som helst av følgende kanaler:
   1. Emirates' kontaktsentre på 600 555555
   2. På nett på DUBZ' nettsted for innsjekking hjemmefra, eller
   3. DUBZ' kontaktsenter på +971 4 872 8487
  4. Når innsjekkingstjenestene er bestilt, kan innsjekkingstjenestene planlegges mellom 48 og 6 timer før Emirates-flygningens avreise. I løpet av den planlagte innsjekkingsperioden vil en innsjekkingsagent komme til Platinum-medlemmets hjem, hotell eller kontor for å:
   1. sjekke passasjerenes reisedokumenter
   2. veie og merke passasjerenes bagasje
   3. skrive ut passasjerenes boardingkort
   4. levere passasjerenes bagasje til Emirates-flygningen
  5. Kanselleringer Hvis et Platinum-medlem ønsker å kansellere en bestilt innsjekkingstjeneste, må dette gjøres minst fire timer før den planlagte innsjekkingsperioden. Kansellering kan gjøres via enten:
   1. DUBZ' kontaktsenter på +971 4 872 8487, eller
   2. et Emirates-kontaktsenter på 600 555555
  6. Unntak Innsjekkingstjenester er ikke tilgjengelige hvis Platinum-medlemmet:
   1. reiser med en billett som ble løst inn bare ved å bruke Skywards Miles For å klargjøre, billetter kjøpt med Cash+Miles er kvalifisert for denne tjenesten.
   2. reiser på en direkteflygning til Tel Aviv eller USA (unntatt via Milano og Athen)
   3. reiser på en flygning med rutesamarbeid
   4. reiser med levende dyr i lasterommet (Animal Vivant in Hold, AVIH)
   5. reiser med våpen (WEAP) (våpen, skytevåpen eller ammunisjon fraktet som innsjekket bagasje)
   6. reiser med MEDA-kunder (kunder med medisinsk klarering)
   7. reiser på bransjeansattbilletter eller reisebyråbilletter (f.eks. ID-/AD-billetter) eller rabatterte billetter
   8. er underlagt eventuelle andre unntak som beskrevet i DUBZ' vilkår
  7. Ansvar. Ved bruk av enhver innsjekkingstjeneste anerkjenner og godtar Platinum-medlemmer at innsjekkingstjenestene leveres av DUBZ, som er en tredjepart, og at DUBZ er eneansvarlig for levering av alle innsjekkingstjenester. Enhver form for ansvar som oppstår i forbindelse med innsjekkingstjenestene, vil være mellom Platinum-medlemmet som drar nytte av tjenesten, og DUBZ, i samsvar med DUBZ' vilkår. I den grad loven tillater det, fraskriver Emirates seg ethvert ansvar som måtte oppstå i forbindelse med innsjekkingstjenestene. Alle Platinum-medlemmers krav eller klager i forbindelse med feil hos DUBZ eller defekter i innsjekkingstjenestene, skal gjøres direkte til DUBZ.
  8. I løpet av prosessen med å benytte seg av innsjekkingstjenestene, kan Platinum-medlemmer se og få tilgang til plattformer som inkluderer lenker til tredjepartsnettsteder som er kontrollert og vedlikeholdt av tredjeparter. Eventuelle lenker til andre nettsteder medfører ikke bifall til slike nettsteder fra Emirates' side, og Platinum-medlemmer anerkjenner og godtar at Emirates ikke er juridisk eller på andre måter ansvarlig for innholdet eller tilgjengeligheten på slike tredjepartsnettsteder.
  9. Generelt: Disse programreglene er ment å inkludere de gjeldende bestemmelsene i DUBZ' vilkår i den grad de er relatert til bestemmelsene for tjenestene. Dersom det er en konflikt mellom disse programreglene og DUBZ' vilkår, skal disse programreglene ha forrang.

 3. Inkludert loungetilgang

  1. Emirates-flygninger 
   Medlemmer kan ha rett til gratis loungetilgang når de benytter seg av Emirates-flygninger basert på deres medlemsnivå på reisedagen. Kvalifiseringen til hvert medlemsnivå for tilgang til Emirates-lounger er som publisert her(åpner siden i samme fane). Alle vilkår som gjelder for tilgang til Emirates-lounger, inkludert de som er tilgjengelig her(åpner siden i samme fane), skal gjelde for medlemmer som benytter seg av fordelene som gjelder tilgang til Emirates-lounger. De nevnte loungetilgang-fordelene er kun tilgjengelige for medlemmer som reiser videre med en Emirates-flygning eller en rutesamarbeidsflygning med Qantas. Kun personer som reiser på samme Emirates-flygning eller rutesamarbeidsflygning med Qantas som medlemmet, skal være kvalifisert til å bli utpekt av medlemmet som dennes gjest for å dra nytte av loungetilgang-fordelene. Loungetilgang er ikke tilgjengelig for medlemmer eller gjester som reiser på bransjebilletter, ansattbilletter eller reisebyråbilletter (f.eks. ID-/AD-billetter).

  2. flydubai-flygninger 
   Gold- og Platinum-medlemmer (basert på deres medlemsnivå på reisedagen) kan ha rett til gratis tilgang til Emirates-loungen og/eller flydubai-loungen når de reiser på flydubai-flygninger som angitt i tabellen nedenfor. Alle vilkår som gjelder for tilgang til flydubai-lounger, skal gjelde for medlemmer som benytter seg av loungetilgang-fordeler. De nevnte loungetilgang-fordelene er kun tilgjengelige for medlemmer som reiser videre med en flydubai-flygning. Kun personer som reiser på samme flydubai-flygning som medlemmet, skal være kvalifisert til å bli utpekt av medlemmet som deres gjest for å benytte seg av loungetilgang-fordelene. Loungetilgang er ikke tilgjengelig for medlemmer og gjester som reiser på bransjebilletter, ansattbilletter eller reisebyråbilletter (f.eks. ID-/AD-billetter). Emirates forbeholder seg retten til å fjerne denne partnerfordelen når som helst og uten varsel til medlemmer.

   LoungeMedlemsnivåGratis gjest
   flydubai Business Class Lounge på DXB Terminal 2Gold og PlatinumIngen
   Emirates Business Class Lounge DXB Terminal 3, Concourse B og C (basert på avreiseutgang)GoldÉn voksen eller ett barn
   Emirates First Class Lounge DXB Terminal 3, Concourse B og C (basert på avreiseutgang)PlatinumÉn voksen og to barn under 17 år
   flydubai-lounger utenfor DubaiGold og PlatinumIngen                                        

  3. Air Canada Maple Leaf Lounge 
   Gold- og Platinum-medlemmer (basert på deres medlemsnivå på reisedagen) kan ha rett til gratis tilgang til Air Canada Maple Leaf-loungen når de reiser på eller har en videreforbindelse til en Air Canada-dreven flygning eller en Emirates-flygning mellom Dubai og Canada (kun Toronto og Montréal), som angitt i tabellen nedenfor. Alle vilkår som gjelder for tilgang til Air Canada Maple Leaf lounge(åpner et eksternt nettsted i en ny fane), skal gjelde for medlemmets bruk av disse loungetilgangsfordelene. Kun personer som reiser på samme flygning som medlemmet, skal være kvalifisert til å bli utpekt av medlemmet som deres gjest for å benytte seg av loungetilgang-fordelene. Loungetilgang er ikke tilgjengelig for medlemmer og gjester som reiser på bransjebilletter, ansattbilletter eller reisebyråbilletter (f.eks. ID-/AD-billetter). Emirates forbeholder seg retten til å fjerne denne partnerfordelen når som helst og uten varsel til medlemmer.

   LoungeMedlemsnivåGratis gjest
   Air Canada Maple Leaf Lounge i Toronto og MontréalGoldÉn voksen eller ett barn
   Air Canada Maple Leaf Lounge i Toronto og MontréalPlatinumÉn voksen og to barn (under 17)

  4. Qantas-lounger 
   Gold- og Platinum-medlemmer (basert på deres medlemsnivå på reisedagen) kan ha rett til gratis tilgang til Qantas-loungen når de reiser på en Qantas-dreven flygning (inkludert når de har en videreforbindelse til/fra en Emirates-flygning), som angitt i tabellen nedenfor. Alle vilkår som gjelder for tilgang til Quantas Lounge(åpner et eksternt nettsted i en ny fane), skal gjelde for medlemmets bruk av disse loungetilgangsfordelene. Kun personer som reiser på samme Qantas-drevne flygning som medlemmet, skal være kvalifisert til å bli utpekt av medlemmet som deres gjest for å benytte seg av fordelene som gir tilgang til Qantas-lounger. Loungetilgang er ikke tilgjengelig for medlemmer og gjester som reiser på bransjebilletter, ansattbilletter eller reisebyråbilletter (f.eks. ID-/AD-billetter). Emirates forbeholder seg retten til å fjerne denne partnerfordelen når som helst og uten varsel til medlemmer.

   Innenlandsreiser – Qantas-drevne flygninger
   LoungeMedlemsnivåGratis gjest
   Qantas Club-loungerGoldÉn voksen
   Qantas Club-loungerPlatinumÉn voksen og to barn (under 17)
   Qantas-innenlandsloungerPlatinumÉn voksen og to barn (under 17)
   Internasjonale reiser – Qantas-drevne flygninger
   LoungeMedlemsnivåGratis gjest
   Qantas International Business-lounger i Australia, Europa og AsiaGoldÉn voksen
   Qantas International Business-lounger i Australia, Europa og AsiaPlatinumÉn voksen og to barn (under 17)
   Qantas International First-lounger i Australia, Europa og Asia (hvis tilgjengelig)PlatinumÉn voksen og to barn (under 17)

 4. Betalt tilgang til Emirates-lounge i Dubai og på kvalifiserte internasjonale flyplasser
  Med forbehold om tilgjengelighet kan medlemmer betale for ytterligere loungetilgang på Dubai International (DXB) og kvalifiserte internasjonale flyplasser, som angitt her(åpner siden i samme fane), underlagt vilkår og betingelser(åpner siden i samme fane) for betalt loungetilgang. Prisen(åpner siden i samme fane)for slik betalt loungetilgang skal være som bestemt av Emirates fra gang til gang.

 5. Spedbarn under to år som er i følge med et medlem som har tilgang til en Emirates-lounge (enten betalt for eller gratis), vil få gratis loungetilgang. Medlemmer som har valgt å betale for loungetilgang, må sørge for at alle gjeldende betalinger gjøres til loungeansatte før de går inn (og når det gjelder eventuelle gebyrer for forlengede opphold, på tidspunktet når de forlater den relevante Emirates-loungen). Medlemmers tilgang til en Emirates-lounge er underlagt alle vilkårene samt atferdsregler som kan gjelde for loungetilgang, inkludert, uten begrensning, regler for minstealder og uakseptabel atferd og bekledning, etter hva Emirates selv måtte bestemme fra tid til annen (eller som bestemmes av Emirates' partnere, der det er aktuelt). Les mer om loungetilgang.(Åpner siden i samme fane)

 6. Emirates forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å suspendere eller trekke tilbake fordelen Emirates-loungetilgang fra et medlem i tilfelle dårlig atferd, svindel eller misbruk av fordeler som gjelder tilgang til Emirates-lounger eller fasiliteter i Emirates-lounger.

 7. Medlemmer som drar nytte av fordeler som gjelder tilgang til Emirates-lounger, må være pent kledd og overholde alle krav om kleskoder, etter hva Emirates selv bestemmer. Emirates forbeholder seg retten til å avslå medlemmers tilgang til Emirates-lounger under omstendigheter der:
  • et medlems atferd er av en slik art at den er forstyrrende, ufin eller støtende ovenfor ansatte eller kunder
  • et medlem unnlater å følge en forespørsel eller instruksjon fra Emirates-ansatte
  • et medlem gjør frivillige justeringer på reiseruten mens medlemmet er i Emirates-loungen, som strekker seg mer enn fire timer ut over det opprinnelig planlagte tidspunktet for avreisen

 8. Nivåfordeler relatert til bagasjekvote
   
  Ekstra bagasjekvoter er tilgjengelige for Platinum-, Gold- og Silver-medlemmer som reiser på Emirates- og flydubai-flygninger. Fordeler relatert til ekstra bagasjekvote er forskjellige for Emirates-flygninger og flydubai-flygninger, og varierer basert på reisemålet medlemmet reiser til, da visse ruter bruker vektkonseptet (den totale vekten), mens andre bruker kollikonseptet (antall kolli). Følgende tabell angir de relevante kvotene:

  Ekstra innsjekket bagasjekvote etter medlemsnivå
  MedlemsnivåRuter med IATA-kollikonsept i Economy og Premium Economy på Emirates-flygningerRuter med IATA-kollikonsept i Business og First på Emirates-flygningerIATA-vektkonsept på Emirates- og flydubai-flygninger
  SilverIngenIngen12 kg
  GoldEtt kolli på 23 kgEtt kolli på 32 kg16 kg
  PlatinumEtt kolli på 23 kgEtt kolli på 32 kg20 kg

  Den maksimale kvoten i hver kabin kan ikke overstige tre kolli innsjekket bagasje. Alle sektorer og flygninger i medlemmets reiserute må være minst Business Class for å få Business Class-relaterte bagasjekvotefordeler som beskrevet ovenfor.

  Nivåfordelene relatert til bagasjekvote som beskrevet i dette avsnittet, gjelder ikke på flygninger som driftes av andre flyselskaper (inkludert, uten begrensning, flygninger med rutesamarbeid) eller for billetter som inkluderer sektorer som driftes av andre flyselskaper.

 9. Fordeler relatert til reiseprioritet

  1. På utsolgte flygninger skal reservert bestillingsprioritet bli innfridd som følger:
   1. til Platinum- og Gold-medlemmer (henholdsvis) når de bestiller Emirates-flygninger i Economy Class i den høyeste Flex Plus-prisen for kabinen, og
   2. til Platinum-medlemmer når de bestiller Emirates-flygninger i Business Class i den høyeste Flex Plus-prisen for kabinen.
    Reservasjoner og bestillinger er kanskje ikke mulig på svært overbookede flygninger, i populære ferier, under spesielle arrangementer eller på begrensede flygninger. Derfor gir ikke Emirates noen garanti eller forsikring om tilgjengelighet ved bestilling eller seteprioritet. Denne fordelen kan kun benyttes ved å ringe et av Emirates' kontaktsentre minst 48 timer før flygningens avreise. Kontakt oss(åpner siden i samme fane).
  2. Prioritert bagasjemerking er tilgjengelig for Platinum- og Gold-medlemmer som reiser i alle klasser på Emirates- og flydubai-flygninger. Silver-medlemmer får prioritert bagasjemerking kun på flydubai-flygninger. Les mer om bagasjehåndtering(åpner siden i samme fane)
  3. På Emirates Terminal 3, Dubai International:
   • Silver-medlemmer og opptil fire gjester som reiser i Premium Economy eller Economy Class, vil sjekke inn ved Silver-skrankene i Area 6 i Economy-innsjekkingsområdet.
   • Gold-medlemmer og opptil fire gjester kan sjekke inn ved enhver Business Class-skranke, uansett reiseklasse.
   • Platinum-medlemmer og opptil fire gjester kan sjekke inn ved First Class-skranken, uansett reiseklasse.
  4. På alle andre flyplasser i Emirates-nettverket:
   • Silver- og Gold-medlemmer og opptil fire gjester hver kan sjekke inn på Emirates-flygninger ved Business Class-skranken, uansett reiseklasse.
   • Platinum-medlemmer og opptil fire gjester kan sjekke inn på Emirates-flygninger ved First Class-skranken, uansett reiseklasse.
  5. Silver-, Gold- og Platinum-medlemmer kan sjekke inn på en flydubai-flygning ved flydubai Business Class-skranken, uansett reiseklasse.
  6. Silver-, Gold- og Platinum-medlemmer er invitert til å gå om bord tidlig på alle Emirates-flygninger fra alle flyplasser i Emirates-nettverket.

 10. Ekstra Platinum-fordeler

  1. Skywards Miles som holdes på Platinum-medlemmers kontoer, vil ikke utløpe så lenge det aktuelle medlemmet beholder Platinum-statusen. Således vil en justert utløpsdato (som definert i klausul 9 nedenfor) vises til Platinum-medlemmer i tilfeller hvor medlemmet har Skywards Miles som, i henhold til standard utløp (som definert i klausul 9 nedenfor), opprinnelig ville ha utløpt i den nåværende medlemsnivåperioden. Den justerte utløpsdatoen vil alltid være en dato som er to (2) måneder etter datoen for medlemmets kommende gjennomgang av medlemsnivå. For å illustrere: Hvis et Platinum-medlem (med neste dato for gjennomgang av medlemsnivå den 31. august 2019) har Skywards Miles som utløper den 31. januar 2019 i henhold til standard utløp, vil medlemmet se en justert utløpsdato for den 31. oktober 2019 (beregnet som to (2) måneder etter datoen for den kommende gjennomgangen av medlemsnivå).
  2. Så snart medlemmet oppfyller medlemsnivåkravene for Platinum og deretter blir oppgradert til Platinum, vil den justerte utløpsdatoen bli oppdatert og tatt i bruk for eventuelle Skywards Miles som, i henhold til standard utløp, ville ha utløpt i deres nåværende medlemsnivåperiode. Eventuelle Skywards Miles som har løpt ut før medlemmets oppgradering til Premium, vil ikke bli tilbakeført og skal forbli utløpt (inkludert, uten begrensninger, i tilfeller der tilbakevirkende krav om manglende Skywards Miles kan ha ført til at medlemmet ble oppgradert til Platinum før standard utløpsdato).
  3. Hver gang et medlem oppfyller medlemsnivåkravene for Platinum og beholder sin Platinum-status, vil eventuelle ubrukte Skywards Miles som hadde en justert utløpsdato bli videre forlenget til en dato som er to (2) måneder etter datoen for medlemmets neste gjennomgang av medlemsnivå.
  4. Hvis et Platinum-medlem ikke oppfyller medlemsnivåkravene for å beholde Platinum-statusen og dermed blir nedgradert til et lavere medlemsnivå, vil eventuelle ubrukte Skywards Miles med justert utløp dermed utløpe i henhold til den justerte utløpsdatoen som er oppgitt på medlemmets konto.
  5. Justert utløp vil kun gjelde for andelen Skywards Miles som Platinum-medlemmet har samlet opp på Min Familie-kontoen, uansett om de er familieansvarlig eller familiemedlem, men vil ikke gjelde for noen annen andel Skywards Miles som holdes på Min Familie-kontoen. For disse vil standard utløp gjelde.
  6. Justert utløp vil gjelde for Skywards Miles der ytterligere gyldighet er kjøpt tidligere via produktene Forleng Miles eller Tilbakefør Miles (begge som definert i klausul 10).
  7. For å unngå tvil presiseres det at hvert medlems Skywards Miles vil utløpe på den angitte utløpsdatoen som oppført på den aktuelle kontoen.
  8. Medlemsnivåfordeler og -privilegier som gjelder for hvert medlemsnivå, skal kun være gyldig og tilbys et medlem i den perioden der medlemmet har en gyldig status på det aktuelle medlemsnivået.
  9. Emirates kan, når som helst og uten varsel (bortsett fra at Emirates vil informere om en slik endring via disse programreglene, nettstedet eller Emirates-appen på tidspunktet for endringen), tilpasse, endre eller fjerne enhver fordel eller ethvert privilegium som gjelder for ethvert medlemsnivå.

 11. Eksklusive Platinum-privilegier
   
  Utvalgte Platinum-medlemmer kan aktivere eksklusive Platinum-privilegier, inkludert rollover av statusmiles, rabatterte oppgraderinger og gratis oppgraderinger. Les mer om vilkårene her.

7. Opptjening av Miles

 1. Underlagt vilkårene i disse programreglene, kan medlemmer med aktive kontoer opptjene og oppsamle Skywards Miles som følger:
  • ved å ta kvalifiserte flygninger, og
  • ved å benytte seg av eller kjøpe kvalifiserte tjenester, varer eller produkter fra Emirates eller partnere.
 2. Underlagt vilkårene i disse programreglene, kan medlemmer opptjene og oppsamle statusmiles som følger:
  • ved å ta kvalifiserte flygninger, og
  • ved å benytte seg av eller kjøpe kvalifiserte tjenester, varer eller produkter fra Emirates eller partnere.
 3. Medlemmer kan begynne å opptjene og oppsamle Miles i samsvar med disse programreglene fra og med datoen da de registrerte kontoen sin. Kvalifiserende flygninger som tas av medlemmer ikke mer enn to måneder før kontoregistrering, skal være kvalifisert for Miles, med forbehold om at medlemmer kontakter Emirates og gjør krav på slike Miles innen seks måneder etter datoen da de registrerte kontoen sin. Ingen andre transaksjoner (inkludert å benytte seg av aktuelle tjenester, varer eller produkter fra partnere) et medlem har foretatt før kontoregistreringen, skal være kvalifisert for opptjening eller oppsamling av Miles. Alle Miles som opptjenes av medlemmet for kvalifiserende flygninger, kan ses av medlemmer via medlemsoppsummeringen på nettstedet og i Emirates-appen.
 4. For å opptjene Miles må medlemmer legge frem et digitalt medlemskort, tilknytte kontoene sine eller oppgi medlemsnummeret sitt (som kan kreves fra tid til annen av Emirates eller den aktuelle leverandøren) på tidspunktet for (i) bestillingen eller innsjekking på kvalifiserende flygninger, og (ii) når de betaler for (eller abonnerer på, alt etter hva som gjelder) andre kvalifiserende varer eller tjenester fra Emirates eller partnere. Hvis et medlem velger å føre opp Emirates Skywards-medlemsnummeret sitt på en flyoppføring, kan Emirates Skywards-nummeret ikke deretter bli fjernet og erstattet med et annet medlemsnummer (uansett om det er et Emirates Skywards-nummer eller et nummer i en partners lojalitetsprogram for hyppige reisende) etter at medlemmet har sjekket inn på den første flygningen i reiseruten.
 5. Antall Miles som opptjenes, avhenger av opprinnelse, reisemål, reiseklasse og prisen for hver kvalifiserende flygning. Bruk vår Miles-kalkulator for å sjekke nøyaktige opptjeningsverdier for en bestemt kvalifiserende flygning.
 6. Antall Miles som opptjenes på en Cash+Miles-billett for hver kvalifiserende flygning, vil bli forholdsmessig beregnet mot kontantbeløpet som medlemmet betaler for en kommersiell billett for den aktuelle kvalifiserende flygningen, ekskludert pålagte operatøravgifter, skatter og gebyrer som ikke gir opptjening av Miles. For å illustrere: Hvis grunnprisen for en oppgitt billett er USD 2000 og et medlem deretter betaler 60 % av prisen kontant og 40 % av prisen med Skywards Miles ved å bruke alternativet Cash+Miles, skal medlemmet kun opptjene 60 % av antallet Miles som kan opptjenes på en slik flygning.
 7. Cash+Miles-billetter er ikke kvalifisert til å opptjene lojalitetspoeng i andre flyselskapers lojalitetsprogrammer for hyppige reisende.
 8. Hvis et medlem kjøper en billett med blandet pris og/eller blandet kabinklasse på kvalifiserende flygninger, vil Miles krediteres separat for hver priskomponent. Bekreftelsesteksten eller området for ytterligere informasjon på billetten er kun en delvis indikator. Fullstendig informasjon om Miles som opptjenes på billetter med blandet pris, kan ses når som helst under (i) Min reiserute-avsnittet på nettstedet, (ii) Emirates Skywards-avsnittet i Emirates-appen eller (iii) Administrer en bestilling-avsnittet på nettstedet eller flydubai.com (alt etter hva som gjelder).
 9. Hvis et medlem annullerer eller refunderer deler av en billett, vil det kun krediteres Miles for reisen som er flydd på kvalifiserende flygninger på den billetten.
 10. For delvis brukte billetter på kvalifiserende Emirates-flygninger vil opptjente Miles avhenge av flysektor, reiseklasse og prisen som ble kjøpt på reisetidspunktet. Hvis et medlem har flydd deler av reisen, vil Miles kun gis for delene av reisen som medlemmet har flydd. Hvis et medlem ønsker å delvis oppgradere en billett til en høyere pris- eller reiseklasse med kontanter, vil ekstra Miles kun gis for denne spesifikke delen av reisen og ikke gjelde for tidligere fullførte flygninger på reisen.
 11. Et medlem som oppgraderes til en annen reiseklasse uten at billetten blir utstedt på nytt (dvs. uten å motta et nytt billettnummer), vil kun motta Miles for prisen de har kjøpt med kontanter, som indikert på billetten.
 12. Medlemmer vil opptjene Miles som per den opprinnelige billettklassen. Ingen ytterligere Miles vil bli tildelt til medlemmet med hensyn til umiddelbare oppgraderinger som er benyttet på en flygning.
 13. Følgende billettyper kvalifiserer ikke til opptjening av Miles:
  • ansattreiser (inkludert ansattbilletter)
  • bransje- og reisebyrårabatterte billetter (f.eks. ID-/AD-billetter)
  • bonusbilletter
  • contrabilletter,
  • premie- og kampanjebilletter,
  • konsulent- og PR-billetter,
  • spesielt rabatterte diplomatbilletter og statlige billetter
  • gratisreiser og ikke-ruteflygninger eller charterbilletter
  • ikke-offentlige spesialrabatterte billetter
  • alternative billetter ved nektet ombordstigning
  • bonusbilletter utstedt av andre hyppig reisende- eller lojalitetsprogrammer hvor Emirates Skywards er deltager.
 14. Medlemmer kan etterregistrere Miles for kvalifiserende flygninger som er Emirates-flygninger ved å kontakte et Emirates-kontaktsenter (eller via nettstedet) innen seks måneder etter datoen da Emirates-flygningen ble fullført. For å etterregistrere et slikt krav må medlemmer gi Emirates all forespurt informasjon, inkludert, men ikke begrenset til: billettnummer, flydetaljer på boardingkortet, transaksjonsdokumenter, kvitteringer og alle andre dokumenter som Emirates ber om. For å etterregistrere et krav om manglende Miles for en kvalifiserende flydubai-flygning må medlemmer registrere kravet hos flydubai (på flydubai-nettstedet eller via flydubai-kontaktsenteret) innen seks måneder etter datoen da flydubai-flygningen ble fullført, og de må gi flydubai all forespurt informasjon, inkludert, men ikke begrenset til: billettnummer, flydetaljer på boardingkortet, transaksjonsdokumenter, kvitteringer og alle andre dokumenter som flydubai ber om.
 15. Miles kan kun opptjenes for ett lojalitetsprogram for hver flygning eller transaksjon, med mindre annet er oppgitt av Emirates eller en aktuell partner. Medlemmer som også deltar i lojalitetsprogrammer fra andre partnere, må velge sitt foretrukne lojalitetsprogram ved starten av reisen. Dette gjelder opptjening av både Skywards Miles og andre flyrelaterte fordeler (inkludert, men ikke begrenset til loungetilgang på flyplasser, tillatt bagasjekvote osv.) med mindre annet er oppgitt av Emirates eller flydubai (hvis aktuelt). Et medlem kan endre lojalitetsnummeret ved innsjekking før den første flygningen starter, men ikke etter dette. Miles kan kun opptjenes for ett sete og ett ekstra kjøpt sete per kvalifiserende flygning.
 16. Det kan ta åtte uker eller mer fra datoen for opptjeningsaktiviteten før Miles krediteres en medlemskonto. Miles som er opptjent av et medlem, kan kun brukes eller løses inn av dette medlemmet (i samsvar med disse programreglene) når de er kreditert medlemmets konto.
 17. Skywards Miles (og statusmiles hvis aktuelt) kan opptjenes på kvalifiserende flygninger og kvalifiserte flygninger med samarbeidspartnere hvis aktuelt, men ikke på andre flygninger. For flygninger med samarbeidspartnere er det hvert medlems ansvar å bekrefte at Skywards Miles er tilgjengelige for opptjening på flygningen, som skal være i samsvar med alle gjeldende vilkår og betingelser partneren har samt være underlagt disse programreglene til enhver tid.
 18. Skywards Miles (og statusmiles hvis aktuelt) skal kun gis for varer og tjenester som faktisk leveres til medlemmet etter et kjøp. Skywards Miles (og statusmiles hvis aktuelt) vil ikke opptjenes i forbindelse med varer eller tjenester som er bestilt, men som kanselleres før bruk av et medlem, eller under omstendigheter hvor medlemmet ikke oppfyller sine forpliktelser i forbindelse med bestillingen av slike varer eller tjenester.
 19. Hvis et medlems kvalifiserende flygning blir kansellert, kan Emirates eller flydubai videreføre medlemmets billett til en annen operatør for transport, og medlemmet vil fortsette å samle opp Miles i samsvar med billetten de kjøpte som om den kvalifiserende flygningen hadde blitt fullført i tråd med den opprinnelige bestillingen.
 20. Hvis et medlem anskaffer seg ugyldige Miles, kan Emirates (som de selv avgjør etter eget skjønn):
  1. kansellere og annullere slike ugyldige Miles
  2. hvis slike ugyldige Miles (eller en del av dem) har blitt løst inn i bytte mot en bonus eller en annen fordel, kansellere og annullere bonusen eller fordelen, bortsett fra at der en slik bonus eller annen fordel allerede er levert, kan Emirates:
   1. trekke ytterligere Skywards Miles fra medlemmets konto beregnet ut fra den typiske innløsningskostnaden for en slik bonus eller annen fordel
   2. kreve betaling fra medlemmet med hensyn til den aktuelle bonusen i det beløpet som ellers ville vært påkrevd hvis ugyldige Miles ikke hadde blitt benyttet for å løse inn den aktuelle bonusen, og/eller
  3. nedgradere det aktuelle medlemmets medlemsnivå 
  I hvert ovennevnte tilfelle vil ingen refusjon eller annen kompensasjon bli gitt til medlemmet fra Emirates, inkludert, uten begrensning, eventuelle kostnader for reise, overnatting eller visum.
 21. Uten at det berører Emirates' andre rettigheter i henhold til disse programreglene eller i loven, dersom et medlem (i) misbruker programmet, eller (ii) blir nektet transport på en hvilken som helst flygning, kan Emirates (som de selv avgjør etter eget skjønn):
  1. suspendere og/eller revidere medlemmets konto, og i en slik suspensjons- eller revisjonsperiode skal medlemmet ikke kunne opptjene og/eller løse inn Skywards Miles eller få tilgang til noen av fordelene eller bonusene relatert til kontoen deres, og/eller
  2. si opp medlemmets konto og eventuelle ventende bonuser, og i så tilfelle vil alle Miles på medlemmets konto gå tapt 
  I hvert ovennevnte tilfelle vil ingen refusjon (inkludert, uten begrensning, når det gjelder skatt) eller annen kompensasjon bli gitt til medlemmet fra Emirates, inkludert, uten begrensning, eventuelle kostnader for reise, overnatting eller visum.

8. Skywards Everyday

 1. For å delta i Skywards Everyday må medlemmer laste ned Skywards Everyday-mobilappen («Skywards Everyday-appen») fra Google Play Store eller iOS App Store og logge inn med innloggingsdetaljene for Emirates Skywards-kontoen.
 2. Medlemmer som ønsker å delta i Skywards Everyday og opptjene Skywards Miles, må tilknytte et kvalifisert betalingskort (som definert nedenfor) via Skywards Everyday-appen ved å følge instruksjonene i Skywards Everyday-appen («tilknyttede betalingskort»).
 3. For å opptjene Skywards Miles med Skywards Everyday kan medlemmer tilknytte maksimalt fem (5) kvalifiserte betalingskort.
 4. Maksimalt fem (5) endringer kan gjøres på de tilknyttede betalingskortene i løpet av en periode på tolv (12) måneder fra datoen det første betalingskortet ble tilknyttet i Skywards Everyday-appen.
 5. Kvalifiserte betalingskort må tilknyttes via Skywards Everyday-appen før noen kjøp gjøres hos Skywards Everyday-partnere (som definert nedenfor) for at kjøpet skal være kvalifisert for Skywards Miles-opptjening under Skywards Everyday.
 6. Emirates Skywards anbefaler at medlemmer tilknytter sine kvalifiserte betalingskort via Skywards Everyday-appen minst 24 timer før de gjør sitt første kjøp hos et deltakende utsalgssted (som definert nedenfor) for å sikre at kjøpet blir registrert.
 7. Kvalifiserte betalingskort
  1. Kvalifiserte Visa-betalingskort inkluderer alle internasjonalt utstedte betalingskort med Visa-symbolet i markeder der Visa støtter korttilknytting.
  2. Kvalifiserte MasterCard-betalingskort inkluderer kort med MasterCard-symbolet utstedt i markeder som støtter korttilknytting: Argentina, Australia, Brasil, Canada, Danmark, Tyskland, Qatar, De forente arabiske emirater, Storbritannia og USA.
  3. Betalinger gjort med tilknyttede betalingskort via Apple Pay eller Google Pay, er godkjent.
 8. Ukvalifiserte betalingskort
 9. Skywards Miles kan ikke opptjenes på transaksjoner som gjøres ved hjelp av følgende betalingskort: Amex, Diners Club, butikkort og gavekort.
 10. Alle kjøp gjort med et tilknyttet betalingskort, vil automatisk spores for å beregne verdien av Skywards Miles som skal krediteres den relevante medlemskontoen.
 11. Det er ikke mulig å legge kvalifiserte betalingskort til mer enn én medlemskonto i Skywards Everyday-appen.
 12. Ved å tilknytte et kvalifisert betalingskort i Skywards Everyday-appen, bekrefter og garanterer medlemmet at de er den registrerte kortinnehaveren eller har fått tillatelse fra kortinnehaveren.
 13. Ved å tilknytte et kvalifisert betalingskort og delta i Skywards Everyday godtar du som medlem vilkårene for Skywards Everyday og autoriserer Visa og/eller MasterCard (som betalingstjenesteleverandørene) til å (i) overvåke transaksjoner på dine tilknyttede betalingskort, (ii) identifisere kvalifiserende transaksjoner og (iii) dele transaksjonsdetaljer (som deltakende forhandlerbutikk, dato, klokkeslett og kjøpsverdi) med Emirates og Emirates' relevante tjenesteleverandører for å tildele kvalifiserte Skywards Miles. Medlemmer kan velge bort overvåking av transaksjoner via tilknyttede betalingskort når som helst ved å klikke på «Fjern kort» ved hvert tilknyttede betalingskort i Skywards Everyday-appen. Etter dette vil ingen Skywards Miles opptjenes gjennom transaksjoner på det kvalifiserte betalingskortet.
 14. Skywards Miles kan kun opptjenes gjennom Skywards Everyday via Skywards Everyday-partnere ved deltakende utsalgssteder, som oppført i Skywards Everyday-appen (som oppdatert fra tid til annen).
 15. Medlemmer vil opptjene 1 Skywards Mile for hver AED 3 de bruker på tvers av alle Skywards Everyday-partnere, bortsett fra dagligvarebutikker og apoteker. Medlemmer vil opptjene 1 Skywards Mile for hver AED 5 de bruker hos Skywards Everyday-partnere i dagligvare- og apotekkategorien.
 16. Skywards Miles tildeles kun i hele tall. Antallet Skywards Miles som tildeles, rundes av til nærmeste hele tall.
 17. Skywards Miles som er opptjent for kvalifiserte kjøp, vil krediteres den aktuelle medlemskontoen etter at transaksjonen er behandlet og verifisert av betalingsnettverket (Visa eller MasterCard). Dette kan ta opptil ti dager.
 18. Hvis utvalgte Skywards Everyday-partnere tilbyr full refusjon i henhold til sine egne refusjonsvilkår, vil Skywards Miles kun krediteres medlemskontoen (i) etter at den aktuelle refusjonsperioden har utløpt, og (ii) hvis det aktuelle kjøpet ikke har blitt kansellert eller refundert.
 19. Skywards Miles blir tildelt basert på det tilknyttede betalingskortets totale forbruksverdi hos deltakende utsalgssteder ekskludert mva. og andre gjeldende skatter (inkludert, uten begrensning, kommunale avgifter).
 20. Skywards Miles vil kun bli tildelt for kjøp der betalingen gjøres direkte ved salgsstedet med et kvalifisert tilknyttet betalingskort. Skywards Miles vil kanskje ikke bli tildelt ved bruk av en annen betalingsmåte, for eksempel hvis et deltakende utsalgssted godtar betaling via QR-koder eller betalingslenker på nett. Skywards Miles er ikke gyldige for kjøp som fullføres helt eller delvis med kontanter, gavekort, butikkreditt eller bytte av produkter.
 21. Ved å delta i Skywards Everyday anerkjenner og godtar medlemmer at deltakende utsalgssteder kan dele bekreftelse på kjøp eller refusjoner der det kreves av Emirates for revisjonsformål eller ved kundetvister.
 22. I tillegg til standard Skywards Miles-opptjeningsforslag, kan Emirates Skywards og deltakende Skywards Everyday-partnere fra tid til annen i kampanjeperioder tilby mer enn ett insentiv per transaksjon.
 23. Noen ganger, og/eller underlagt Skywards Everyday-partnertilbud, kan Emirates Skywards-statusmiles tildeles der dette er annonsert i Skywards Everyday-appen. Statusmiles vil beregnes i henhold til detaljene oppgitt i Skywards Everyday-appen.
 24. Alle tjenester, varer og produkter tilbys direkte til kunder av aktuelle Skywards Everyday-partnere via deres deltakende utsalgssteder. Slike Skywards Everyday-partneres deltakelse i Skywards Everyday skal ikke utgjøre et bifall fra Emirates til noen produkter, varer eller tjenester, og Emirates er ikke involvert i levering av eller tilbud om disse. Medlemmer som benytter seg av slike produkter, varer og/eller tjenester, vil inngå et juridisk forhold med den aktuelle Skywards Everyday-partneren. I den grad loven tillater det, fraskriver Emirates seg alt ansvar overfor ethvert medlem eller en annen person av noen som helst art når det gjelder uaktsomhet, forsettlig mislighold, dårlig service eller andre brudd på forpliktelser som oppstår som en følge av levering eller manglende levering av produkter, varer og/eller tjenester av eller på vegne av en Skywards Everyday-partner som oppstår i forbindelse med at medlemmet benytter seg av slike produkter, varer og/eller tjenester.
 25. Skywards Miles er ikke kvalifisert for utvalgte kjøp eller tjenester som bestemt av Emirates Skywards eller Skywards Everyday-partnere, inkludert, men ikke begrenset til:
  1. kjøp på nett, enten fra e-handelsnettsteder for Skywards Everyday-partnere eller tredjepartsnettsteder
  2. 24-karats gullbarrer og -mynter
 26. Medlemmer kan opptjene maksimalt 999 999 Skywards Miles gjennom Skywards Everyday per kvalifiserte kjøp.
 27. Dersom feil bruk, misbruk, spilling eller bedragersk aktivitet oppdages eller mistenkes med hensyn til Skywards Everyday eller bruk av tilknyttede betalingskort, forbeholder Emirates Skywards seg retten til å reversere Skywards Miles kreditert til en medlemskonto eller å suspendere/deaktivere en slik medlemskonto for å forhindre fremtidig oppsamling av Skywards Miles. Skywards Everyday-partnere forbeholder seg retten til å avslå å tildele Skywards Miles for et kjøp de oppdager som bedragersk.
 28. Hvis Skywards Miles har blitt feilaktig kreditert en medlemskonto på grunn av et teknisk problem, en funksjonsfeil eller andre feil, forbeholder Emirates Skywards seg retten til å reversere eventuelle Skywards Miles som er feilaktig kreditert.
 29. Det er hvert medlems ansvar å sjekke at de har opptjent Skywards Miles for hvert kvalifiserte kjøp. Hvis Skywards Miles ikke har blitt kreditert en medlemskonto for en kvalifisert transaksjon, bes medlemmer om å kontakte Emirates' kontaktsenter og legge frem en kopi av kvitteringen for kreditt- eller debetkortbetalingen. Ved å gi kvittering på transaksjonen til Emirates samtykker medlemmet til at Emirates kan bruke informasjonen i transaksjonskvitteringen, utelukkende i den hensikt å validere og kreditere manglende Skywards Miles til den aktuelle medlemskontoen.
 30. For å avslutte deltakelsen i Skywards Everyday må medlemmer fjerne alle tilknyttede betalingskort som er oppført under avsnittet «Mine kort» i Skywards Everyday-appen. Dette må gjøres før Skywards Everyday-appen slettes.
 31. Plasseringsdata om hvert deltakende utsalgssted (i henhold til Google Maps) som er publisert i Skywards Everyday-appen, leveres av den aktuelle Skywards Everyday-partneren. Emirates Skywards er ikke ansvarlig for nøyaktigheten i informasjonen som vises via Google Maps.
 32. Emirates kan endre, suspendere, legge til eller fjerne enhver Skywards Everyday-partner og/eller noen av deres deltakende utsalgssteder fra Skywards Everyday-appen fra tid til annen. Det er medlemmenes ansvar å sjekke at et utsalgssted eller en arena er oppført som et deltakende utsalgssted for en Skywards Everyday-partner før de utfører noen kjøp.
 33. På grunn av aldersrestriksjoner er ikke Skysurfers kvalifisert til å delta i Skywards Everyday. Kvalifiserte betalingskort utstedt til Skysurfers kan legges til deres foreldres/foresattes medlemskonto.
 34. Min Familie- og Business Rewards-kontoer er heller ikke kvalifisert for å delta i Skywards Everyday.
 35. For å tildele Skywards Miles og for å administrere og drifte Skywards Everyday-appen og medlemmers deltakelse i denne, vil Emirates samle inn og bruke visse personopplysninger og kan overføre slike personopplysninger til tredjeparter som er Emirates' tjenesteleverandører. Slike personopplysninger inkluderer:
  1. Identitetsopplysninger, begrenset til fullt navn, e-postadresse, fødselsdato, kjønn og bostedsland
  2. Emirates Skywards-kontoinformasjon, begrenset til Emirates Skywards-konto og nivåstatus
  3. Transaksjonsdata, begrenset til dato og klokkeslett for transaksjonen, transaksjonens verdi og antall opptjente Skywards Miles
 36. For mer informasjon om hvordan Emirates behandler personopplysninger, se Emirates' personvernregler, som er tilgjengelige i lenken nedenfor.
 37. Unntatt der Emirates mistenker feil bruk, misbruk eller svindelaktivitet, vil ikke Emirates dele noen medlemmers personopplysninger med Skywards Everyday-partnere. Annet enn i slike eksepsjonelle omstendigheter som er beskrevet ovenfor, vil Skywards Everyday-partnere kun ha tilgang til anonymisert transaksjonsdata.
 38. Følgende begreper skal ha følgende betydninger:
  1. «Skywards Everyday-partner» betyr en tredjepartsleverandør av produkter, varer og/eller tjenester som deltar i Skywards Everyday og som er oppført i Skywards Everyday-appen som dette fra tid til annen.
  2. «Deltakende utsalgssted» betyr et utsalgssted til en Skywards Everyday-partner som deltar i Skywards Everyday og som er oppført i Skywards Everyday-appen som dette fra tid til annen.
 39. Begrepene «Konto», «Medlem», «SkywardsEveryday», «SkywardsMiles» og «status-miles» skal ha samme betydning som den som er gitt dem under programreglene for Emirates Skywards (lenke nedenfor).
 40. Skywards Everyday er en del av Emirates Skywards-programmet. Medlemsdeltakelse i Skywards Everyday er til enhver tid underlagt disse vilkårene for Skywards Everyday samt programreglene for Emirates Skywards og Emirates' personvernregler.

9. Skywards Miles’ gyldighet

 1. Skywards Miles er gyldige i en periode på tre år fra datoen da et medlem gjennomfører den relevante flygningen eller inngår den aktuelle transaksjonen med en partner («gyldighetsperioden»).
 2. For hvert medlem vil Skywards Miles utløpe (og bli trukket fra medlemskontoen) på den siste dagen i medlemmets fødselsmåned som umiddelbart følger den siste dagen i gyldighetsperioden («standard utløp»). For å illustrere: Hvis den siste dagen i gyldighetsperioden som gjelder for et medlems Skywards Miles er 15. januar 2023 og medlemmets fødselsdag er 14. januar, vil datoen for standard utløp for medlemmets aktuelle Skywards Miles være 31. januar 2024. Uavhengig av det ovennevnte og underlagt paragraf 6.10.1 vil Skywards Miles som tilhører et medlem hvis medlemsnivåstatus på datoen for standard utløp av Skywards Miles er Platinum, ikke utløpe på datoen for standard utløp, men vil i stedet utløpe på datoen som kommer to måneder etter den kommende datoen for gjennomgang av medlemsnivået til det aktuelle Platinum-medlemmet («justert utløp»). Ubrukte Miles som har utløpt og blitt trukket fra en medlemskonto, vil ikke bli kreditert på nytt og skal anses som tapt av det aktuelle medlemmet.
 3. Medlemmer er ansvarlige for å sikre at de er klar over hvor mange Skywards Miles som er tilgjengelige på medlemskontoen deres samt utløpsdatoen for disse. Dette kan overvåkes når som helst på nettstedet eller i Emirates-appen.
 4. Der Skywards Miles er innløst for en bonus som senere er blitt kansellert og slike Skywards Miles har siden utløpt i samsvar med programreglene, vil ikke slike Skywards Miles være kvalifisert for tilbakebetaling eller gjenoppretting, bortsett fra I tilfeller der, på datoen da bonusen ble kansellert, (i) det relevante medlemmets medlemsnivåstatus er Platinum, eller (ii) det relevante medlemmet er Skysurfer, vil aktuelle Skywards Miles som ble innløst for en slik bonus bli kreditert tilbake til medlemskontoen med en justert utløpsdato (hvis medlemmet er Skysurfer, vil det ikke være noen utløpsdato, og da vil paragraf 3.4 gjelde).

10. Kjøp, gi bort, overfør, forleng, tilbakefør eller multipliser dine Skywards Miles

Emirates er forpliktet til å beskytte medlemskontoen din, personopplysningene dine og Miles-saldoen din. Du må kun kjøpe Miles gjennom nettstedet og Emirates' kontaktsentre, og avstå fra å handle med parter som er involvert i uautoriserte og ulovlige aktiviteter med hensyn til salg av Miles- og Reward-billetter. Disse programreglene forbyr kjøp av Miles og Reward-billetter via uautoriserte kanaler, og ved mistanke om eller annen identifisering av slike kjøp av Miles eller Reward-billetter, forbeholder Emirates seg retten til å (i) annullere slike Miles eller Reward-billetter uten kompensasjon til et medlem, og (ii) avslutte medlemmets konto. For å unngå tvil presiseres det at enhver ikke-godkjent og/eller uautorisert opptjening av Miles av et medlem, gjennom en hvilken som helst prosess (inkludert, uten begrensning, gjennom misbruk og/eller utilsiktet utnyttelse av en partners lojalitetsprogram eller poengoverføringsordning), vil utgjøre et brudd på disse programreglene. Emirates forbeholder seg retten til å annullere slike opptjente Miles og avslutte medlemmets konto.

 1. Ved å velge å kjøpe Miles, gi bort Miles, overføre Miles, forlenge Miles, tilbakeføre Miles eller multiplisere Miles (alt etter som det er definert nedenfor), vil du forlate nettstedet og bli videreført til Points-plattformen (som definert nedenfor), som er et tredjepartsnettsted driftet av Points.com Inc. Medlemmer anerkjenner at Emirates vil samle inn, bruke og/eller overføre til Points.com Inc viss relevant informasjon om medlemmet (inkludert, uten begrensning, relevant informasjon om medlemmer som vil motta Skywards Miles) som innehas av Emirates, inkludert personopplysninger et medlem gir til Emirates, som: identitetsopplysninger (som navn og e-post-ID), kontoopplysninger (som kontonummer og Skywards Miles-saldo), transaksjonsopplysninger (som tidligere kjøpstransaksjoner og flyinformasjon) og atferdsopplysninger (som kampanjerespons og nettaktivitet). All slik bruk og deling skal gjøres i samsvar med våre personvernregler og med formål om å gjøre det mulig for medlemmet å utføre transaksjonen og, fra tid til annen, å muliggjøre spesialtilbud fra Emirates Skywards og våre partnere.
 2. Alle transaksjoner for å kjøpe Miles, gi bort Miles, overføre Miles, forlenge Miles, tilbakeføre Miles eller multiplisere Miles, behandles av (inkludert behandling og innsamling av relevante betalinger) Points.com Inc.
 3. Kontrakten for bruk av Points-plattformen, inkludert behandlingen av eventuelle betalinger av Points.com Inc. via Points-plattformen, er mellom det aktuelle medlemmet og Points.com Inc. Derfor skal Points.com Inc. sine vilkår og personvernregler gjelde for bruk av Points-plattformen. Points.com Inc. sin bruk og formidling av personopplysninger kan avvike fra Emirates. Points.com Inc. er kanskje ikke bundet av personvernlover som gir samme beskyttelsesnivå som de som Emirates er bundet av, og det er medlemmets ansvar å gjøre seg kjent med Points-plattformens personvernregler. Medlemmer bør kun utføre transaksjoner for å kjøpe Miles, gi bort Miles, overføre Miles, forlenge Miles, tilbakeføre Miles eller multiplisere Miles hvis de godtar og er fornøyd med (i) Points-plattformens personvernregler og vilkårene samt (ii) alle gjeldende personvernlover som er relevante for disse transaksjonene.
 4. Ved å benytte seg av Points-plattformen godtar medlemmer å overholde, følge og være underlagt vilkårene for Points-plattformen (som kan endres av Points.com Inc. fra tid til annen), inkludert ved å betale alle beløp når de forfaller og ved å følge alle regler og restriksjoner som gjelder for bruk av plattformen.
 5. Skywards Miles kan kjøpes, gis bort, overføres, forlenges, tilbakeføres eller multipliseres via Points.com Inc-plattformen («Points-plattformen») av et medlem som har minst én opptjeningsaktivitet på kontoen sin, opptjent ved å fly på en kvalifiserende Emirates-flygning (eller med et partnerflyselskap hvis aktuelt) eller gjennom en gyldig partnertransaksjon (medlemmet vil da være et «kvalifisert Skywards-medlem»). Eventuelle Miles som er gitt til et medlem som ikke er et resultat av opptjeningsaktivitetene nevnt ovenfor eller som ikke kan tilskrives noen tilknyttede utgifter, skal ikke være kvalifisert som en gyldig opptjeningsaktivitet for dette formålet.
 6. Skywards Miles kan kjøpes av et kvalifisert Skywards-medlem via Points-plattformen for medlemmets private bruk («Kjøp Miles alene») eller gis bort til et annet kvalifisert Skywards-medlem («Gi bort Miles») til prisen og kursen som tilbys av Emirates fra tid til annen. Fra tid til annen vil kvalifiserte Skywards-medlemmer få muligheten til å fylle på Skywards Miles-saldoen sin når de ikke har nok Skywards Miles til å bestille en Reward-flygning med Emirates eller en bonusoppgradering på nettstedet («Kjøp Miles In-line», som sammen med «Kjøp Miles alene» skal omtales som «Kjøp Miles»). Slike kvalifiserte Skywards-medlemmer kan kjøpe Miles In-line i bulker på 1000 Skywards Miles til prisen og kursen som tilbys av Emirates fra tid til annen. Det kombinerte maksimale antallet Skywards Miles et kvalifisert Skywards-medlem kan kjøpe gjennom (samlet sett) (i) Kjøp Miles-produkter, og (ii) motta slike Miles som gave gjennom Gi bort Miles-produkter i løpet av ett enkelt kalenderår (fra 1. januar til 31. desember), vil være basert på det kvalifiserte Skywards-medlemmets gjeldende medlemsnivå på kjøpstidspunktet:
  • Platinum- og Gold-medlemmer kan kjøpe opptil 200 000 Skywards Miles i løpet av et kalenderår.
  • Silver- og Blue-medlemmer kan kjøpe opptil 100 000 Skywards Miles i løpet av et kalenderår. Skywards Miles som kjøpes via Kjøp Miles og/eller Gi bort Miles, kan ikke samles opp på en Min Familie-konto. Statusmiles kan ikke kjøpes eller gis bort.
 7. Skywards Miles kan overføres av et kvalifisert Skywards-medlem til et annet medlem via Points-plattformen («Overfør Miles») i bulker på 1000 Miles og til prisen og kursen som tilbys av Emirates fra tid til annen. 2000 Skywards Miles er det innledende minimumskjøpet, og det maksimale antallet Skywards Miles som kan sendes og/eller mottas av et medlem i ett enkelt kalenderår er 50 000 Skywards Miles. Overføring av Miles er ikke tilgjengelig for å sende eller motta Skywards Miles fra en Min Familie-konto. Statusmiles kan ikke overføres.
 8. Skywards Miles på en konto som vil utløpe i løpet av de neste 90 dagene, kan forlenges av et kvalifisert Skywards-medlem for en ekstra gyldighetsperiode på tolv måneder fra den opprinnelige utløpsdatoen via Points-plattformen («Forleng Miles») til prisen og kursen som tilbys av Emirates fra tid til annen. Skywards Miles som har utløpt i løpet av de siste 180 dagene, kan tilbakeføres for en ekstra gyldighetsperiode på tolv måneder fra kjøpsdatoen av et kvalifisert Skywards-medlem via Points-plattformen («Tilbakeføre Miles») til prisen og kursen som tilbys av Emirates fra tid til annen. 1000 Miles er det innledende minimumskjøpet, og det maksimale antallet Skywards Miles som kan forlenges og/eller tilbakeføres av et kvalifisert Skywards-medlem i ett enkelt kalenderår er 50 000 Skywards Miles. Skywards Miles som samles på en Min Familie-konto, kan ikke forlenges eller tilbakeføres. Statusmiles kan ikke forlenges eller tilbakeføres.
 9. Fra tid til annen vil kvalifiserte Skywards-medlemmer få muligheten til å multiplisere (etter multiplikasjonsalternativene som angitt og bestemt av Emirates fra tid til annen) en andel av deres Skywards Miles til prisen og kursen som tilbys av Emirates fra tid til annen, og dette kan kjøpes via Points-plattformen («Multipliser Miles»). Alternativet for å multiplisere Miles vil kun være tilgjengelig for:
  • en viss andel Skywards Miles som kvalifiserte Skywards-medlemmer allerede har opptjent tidligere fra kvalifiserende flygninger eller fra partnere, og/eller
  • Skywards Miles som kvalifiserte Skywards-medlemmer vil opptjene på en kommende kvalifiserende Emirates-flygning som er bestilt og bekreftet for en fremtidig dato, så lenge ingen del av reiseruten allerede er flydd.
  • Multiplisering av Miles kan kjøpes av et kvalifisert Skywards-medlem opptil en maksimumsgrense på 50 000 Skywards Miles i ett enkelt kalenderår (fra 1. januar til 31. desember). Antallet Skywards Miles som kan kjøpes gjennom Multipliser Miles-produktet, vil stå på Points-plattformen, og kvalifiserte Skywards-medlemmer kan kun multiplisere Miles innenfor disse publiserte alternativene. Kun ett Multipliser Miles-produkt kan kjøpes per bestilling. Skywards Miles som er kjøpt under Multipliser Miles-produktet, blir kreditert kontoen til et kvalifisert Skywards-medlem i samsvar med klausul 10.16 nedenfor, som, med hensyn til Skywards Miles som vil opptjenes på kommende kvalifiserende Emirates-flygninger, skal skje umiddelbart uansett om Skywards Miles som utgjør grunnlaget for multipliseringen allerede er tildelt medlemskontoen eller ikke. Dermed kan Multipliser Miles-transaksjoner ikke endres eller reverseres dersom det er noen endringer eller kanselleringer i bestillingen som Multiplisering av Miles ble kjøpt for. Multiplisering av Miles kan ikke samles på Min familie-kontoer. Nivå-Miles kan ikke multipliseres.
 10. Prisen for Skywards Miles og reglene som gjelder for å kjøpe, gi bort, overføre, forlenge, tilbakeføre og multiplisere Skywards Miles og/eller vilkår for å anskaffe Skywards Miles, kan endres når som helst etter Emirates' eget skjønn.
 11. Skywards Miles som kjøpes, gis bort, overføres eller multipliseres, skal utløpe i tråd med disse programreglene, og den gjeldende utløpsdatoen skal beregnes i henhold til datoen for den aktuelle transaksjonen av Miles som ble kjøpt, gitt bort, overført eller multiplisert (alt etter hva som gjelder).
 12. Forlengede Skywards Miles og tilbakeførte Skywards Miles skal utløpe i tråd med den aktuelle forlengelsen eller tilbakeføringen på tidspunktet for transaksjonen.
 13. Skywards Miles kan kjøpes, gis bort, overføres, forlenges og tilbakeføres via nettstedet og via Emirates' kontaktsentre og Emirates’ reservasjons- og billettkontorer. Skywards Miles kan multipliseres på nett kun gjennom nettstedet.
 14. Medlemmer kan kun bruke kredittkort for å fullføre betalinger for å kjøpe Miles, gi Miles som gave eller overføre, forlenge, tilbakeføre eller multiplisere Miles. Kontantbetalinger tillates ikke.
 15. Kvalifiserte Skywards-medlemmer må logge inn på kontoen sin på nettstedet før de overføres til Points-plattformen for å fullføre transaksjonen.
 16. Transaksjoner blir behandlet i en valuta som bestemmes av bostedslandet som står oppført i medlemsprofilen til medlemmet, bortsett fra Kjøp Miles In-line-transaksjoner, som blir behandlet i en valuta basert på landet som er valgt på nettstedet. Dersom man betaler i andre valutaer enn USD, kan den benyttede valutakursen variere fra den oppdaterte valutakursen. Dersom betaling i medlemmets lokale valuta ikke støttes, vil transaksjonene behandles i USD som standard. Lokale skatter kan påløpe og må betales av hvert medlem i henhold til Emirates' retningslinjer.
 17. Skywards Miles som kjøpes via Kjøp Miles eller Gi bort Miles, blir kreditert den aktuelle kontoen innen 48 timer etter at hele betalingen er oppgjort via Points-plattformen. Dersom Skywards Miles ikke blir overført til kontoen etter kjøpet, bør medlemmer ta kontakt med et Emirates-kontaktsenter for å få hjelp med å identifisere og løse problemet.
 18. Skywards Miles kan kjøpes, gis bort, overføres, forlenges, tilbakeføres og multipliseres innenfor de angitte grensene og må kjøpes minst 48 timer før en bestilling/innløsning. Alle transaksjoner for å kjøpe Miles (enten via Kjøp Miles alene eller Kjøp Miles In-line) eller gi bort, overføre, forlenge, tilbakeføre eller multiplisere Miles med formål om å løse inn slike Skywards Miles mot bonuser, garanterer ikke at disse bonusene er tilgjengelige. Refusjoner med hensyn til Skywards Miles som kjøpes under produktet Kjøp Miles, Gi bort Miles, Overfør Miles, Tilbakefør Miles eller Multipliser Miles, er ikke tillatt med mindre det er påkrevd ved lov. Kontantprisen som Skywards Miles kjøpes for, har ingen korrelasjon med verdien et Skywards-medlem kan få når de løser inn disse Skywards Miles for en bonus sammenlignet med prisen som samme vare eller tjeneste kan kjøpes for med enten Cash+Miles eller kontanter.
 19. Et medlem kan ikke selge sine Skywards Miles for kontanter eller andre midler, og et medlem kan kun kjøpe Skywards Miles fra Emirates Skywards-autoriserte kanaler, dvs. nettstedet, Points-plattformen som er tilgjengelig via nettstedet, et av Emirates' kontaktsentre eller et av Emirates' bestillings- og billettkontorer, og ikke via en annen tredjepart.
 20. Hvis mottakeren av Skywards Miles ikke er medlem, må mottakeren registrere seg som medlem og opprette en Emirates Skywards-konto før han eller hun kan motta Skywards Miles.
 21. Skywards Miles som kjøpes, gis bort, overføres, forlenges, tilbakeføres eller multipliseres, teller ikke mot nivåstatusen.
 22. Points.com Inc. sine personvernregler og vilkår(åpner et eksternt nettsted i et nytt vindu) gjelder for slike transaksjoner og betalinger som behandles.

11. Bonuser – Generelt

 1. Med mindre noe annet er oppgitt i disse programreglene, må alle bonuser bestilles: (i) på nettstedet, (ii) via Emirates-appen, (iii) via et Emirates-kontaktsenter, eller (iv) via et av Emirates' bestillings- og billettkontorer. Skywards Miles kan kun løses inn mot bonuser av medlemmer og deres aktuelle reisekoordinatorer (eller av en forelder eller foresatt på vegne av en Skysurfer). Når medlemmer løser inn Skywards Miles mot en bonus, kan de bli bedt om å fylle ut et «bonusautorisasjonsskjema» og fremlegge en kopi av passet sitt.
 2. For å gjøre krav på en tilgjengelig bonus må et medlem ha oppsamlet det påkrevde antallet Skywards Miles på kontoen sin. Medlemmer kan løse inn Skywards Miles mot bonuser når som helst, så lenge Skywards Miles de løser inn anses som gyldige, avhengig av tilgjengelighet og gjeldende betingelser som er angitt i disse programreglene eller i vilkårene som er pålagt av partnere. Emirates Skywards kan når som helst og uten forvarsel endre antall Skywards Miles som kreves for å oppnå en gitt bonus, trekke tilbake en bonus eller pålegge ytterligere restriksjoner for en bonus eller betingelser for å oppnå den.
 3. Alle bonuser er underlagt tilgjengelighet og restriksjonene til hver leverandør. Emirates eller deres Emirates Skywards-partnere kan fra tid til annen innføre en periode hvor ingen bonuser vil være tilgjengelige. Bonuser vil kanskje ikke være tilgjengelige på alle flygninger til enhver tid. Emirates Skywards kan trekke tilbake, erstatte eller skifte ut bonuser når som helst uten forhåndsmelding.
 4. I DEN GRAD DET ER TILLATT AV LOVEN SKAL IKKE EMIRATES SKYWARDS HOLDES ANSVARLIGE VED DØD ELLER PERSONSKADE ELLER VED FØLGESKADER ELLER SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I SAMMENHENG MED LEVERING AV EN BONUS (ANNET ENN BRUK AV EN BONUSBILLETT) ELLER FOR TAP, TYVERI ELLER ØDELEGGELSE AV EN BELØNNING.
 5. MED UNNTAK AV DET SOM IKKE KAN UNNDRAS FRA LOVEN, GIS DET INGEN GARANTI (VERKEN UTTRYKT ELLER ANTYDET) NÅR DET GJELDER BONUSER TILBUDT UNDER EMIRATES SKYWARDS. DET GIS SPESIELT INGEN GARANTIER NÅR DET GJELDER KVALITETEN TIL BONUSER ELLER DERES EGNETHET FOR ET GITT FORMÅL.
 6. I DEN GRAD DET ER TILLATT AV LOVEN OG UNDERLAGT DISSE PROGRAMREGLENE SÅ ER EMIRATES SKYWARDS' ANSVAR ELLER EN PARTNERS ANSVAR NÅR DET GJELDER FLYGNINGER, GODS OG TJENESTER SOM ER EN DEL AV EN BONUS BEGRENSET TIL EN ELLER FLERE AV DE FØLGENDE: (a) ERSTATNING AV VARER ELLER LEVERING AV TILSVARENDE VARER, (b) REPARASJON AV VARER, (c) TILBAKEBETALING AV KOSTNADER KNYTTET TIL ERSTATNING AV VARER ELLER ANSKAFFELSE AV TILSVARENDE VARER OG, MED HENSYN TIL TJENESTER ELLER FLYGNINGER, Å SØRGE FOR AT TJENESTEN ELLER FLYGNINGEN TILBYS IGJEN, SOM VALGT AV EMIRATES SKYWARDS ELLER PARTNEREN SOM ER UTPEKT TIL Å LEVERE FLYGNINGEN, VARENE ELLER TJENESTENE, ALT ETTER HVA SOM GJELDER.

12. Emirates Classic Rewards

 1. Medlemmer kan innløse en flyreisebonus for seg selv eller for en tredjepart.
 2. Classic Rewards har ingen kontantverdi.
 3. Alle skatter, avgifter og operatørpålagte gebyrer (inkludert flyplass- og/eller offentlige skatter) er medlemmets ansvar og må betales før utstedelsen av Classic Reward-billetten. Betalinger for disse er godkjent i kontanter eller med kredittkort. Medlemmer for muligheten til å betale transportørpålagte gebyrer med Skywards Miles.
 4. Classic Rewards-billetter er gyldige reisedokumenter og utstedt på grunnlag av at alle spesifiserte vilkår for utstedelse av billetten gjelder. Alle Classic Reward-billetter styres av og er underlagt Emirates' transportbetingelser som gjelder for den aktuelle Classic Reward og disse programreglene på bestillingstidspunktet. Uten at det er til hinder for det ovenstående må medlemmer sørge for at de har riktig visum, reisedokumenter og vaksinasjoner (også for spedbarn) for reise på en Classic Reward-billett.
 5. Innløsningsnivået for Classic Reward-billetter for spedbarn (opptil to år) som ikke trenger eget sete, er 10 % av innløsingsnivået for voksne. Rimelig dokumentbevis på et spedbarns alder vil kanskje etterspørres på bestillingstidspunktet. En Classic Reward-billett for spedbarn kan kun brukes i Economy Class på en Emirates-flygning. Classic Reward-billetter for spedbarn må bestilles samtidig som en Reward-billett for voksne, og i samme bestilling.
 6. Alle aktuelle gebyrer og avgifter under disse programreglene er ikke-refunderbare, med mindre dette er forbudt ved lov.
 7. Sjåførservicefordeler skal ikke gjelde for medlemmer som reiser på en Classic Reward-billett.
 8. En Classic Reward-billett kan ikke overføres til en annen operatør enn den som er oppgitt på billetten, bortsett fra hvis en flygning som et medlem har et bekreftet sete på blir kansellert. Hvis en flygning kanselleres eller har store forsinkelser, vil et medlem som reiser på en Classic Reward-billett overføres til neste flygning med ledig plass med samme operatør eller en annen operatør etter Emirates' eget skjønn.
 9. Et medlem kan ikke selge eller overføre en Classic Reward-billett eller noen annen bonus (eller fordeler som stammer fra disse) for kontanter eller andre midler, og medlemmer kan ikke kjøpe en Reward-billett eller noen annen bonus fra en tredjepart eller et annet medlem. En Classic Reward-billett som er (eller som Emirates rimelig tror har blitt) kjøpt, solgt eller byttet av eller til et medlem, kan kanselleres eller konfiskeres av Emirates uten forvarsel etter Emirates' eget skjønn. Dersom Classic Reward-billetten er brukt enten helt eller delvis, må medlemmet betale for reisen i fullpris. Alle rettigheter, herunder retten til å reise sak eller si opp en medlemskonto, er også forbeholdt Emirates.
 10. UNDERLAGT GJELDENDE INTERNASJONAL RETT AKSEPTERER VERKEN EMIRATES SKYWARDS ELLER SAMARBEIDSPARTNERE (HVA ENN SOM GJELDER) ANSVAR NÅR DET GJELDER MEDLEMMERS SOM REISER PÅ REWARD-BILLETTER, ANNET ENN DET SOM ER ANGITT I DE GENERELLE TRANSPORTBETINGELSENE OG PÅ REISEDOKUMENTENE FRA DET RELEVANTE FLYSELSKAPET.

  Ytterligere betingelser og gebyrer som gjelder for Classic Reward-billetter er angitt nedenfor:  GebyrvilkårClassic Flex Plus (Economy Class, **Premium Economy, Business Class og First Class)Classic Saver (Economy Class og Business Class)
  Maksimumsopphold12 månederTre måneder
  OppholdTo opphold tillatt (ett utgående pluss ett innkommende)Ett opphold er tillatt (enten utgående eller innkommende)
  Kvalifiserende flygningerGyldig på alle Emirates-flygninger, avhengig av tilgjengelighet (rutesamarbeidsflygninger er ekskludert)Gyldig på alle Emirates-flygninger, avhengig av tilgjengelighet (rutesamarbeidsflygninger er ekskludert)
  Mixed RewardsKombinasjoner er tillatt, men separate regler gjelder for hver pristypeKombinasjoner er tillatt, men separate regler gjelder for hver pristype
  Open-jawReise tillatt til/fra én by, retur til/fra en annen by, kun innenfor samme Emirates Skywards-soneReise tillatt til/fra én by, retur til/fra en annen by, kun innenfor samme Emirates Skywards-sone
  BillettgyldighetReisen må starte innen 12 måneder etter at billetten ble utstedtReisen må starte innen 12 måneder etter at billetten ble utstedt
  Rabatt for barnBonus på normale Emirates Skywards-nivåer (også barn opptjener Miles på normalt nivå)Bonus på normale Emirates Skywards-nivåer (også barn opptjener Miles på normalt nivå)
  Rabatt for spedbarnBonus til 10 % av normale Emirates Skywards-nivåer (kun gyldig for reise på Economy Class)Bonus til 10 % av normale Emirates Skywards-nivåer (kun gyldig for reise på Economy Class)
  GebyrvilkårClassic Flex PlusClassic Saver
  DatoendringerGratisUSD 25 *
  Refusjon før reiseGratisUSD 75 *
  Refusjon etter reiseIkke tillattIkke tillatt
  Alle andre endringer (innenfor programreglene)GratisUSD 25 *
  Mixed RewardsKombinasjoner er tillatt, men separate regler gjelder for hver pristypeKombinasjoner er tillatt, men separate regler gjelder for hver pristype

 11. Reward-flygninger er underlagt tilgjengeligheten til en spesifikk bestillingsklasse.
 12. Classic Flex Plus-bonusen «Siste sete»* gjør det mulig for Platinum-medlemmer å bestille en Flex Reward i enten Economy Class eller Business Class på en Emirates-flygning, gitt at det fortsatt er seter tilgjengelige for salg. Vilkår gjelder.

* Gebyrer frafalles for spedbarn og dersom passasjeren dør. Gebyrfrafall er tilgjengelig via Emirates' kontaktsentre. 
** På grunn av nåværende naturlige begrensninger i Premium Economy-driften er Premium Economy Classic Rewards og bonusoppgraderinger fra Economy til Premium Economy ikke tilgjengelig for øyeblikket.

13. Cash+Miles

Emirates Cash+Miles

 1. Medlemmer kan løse inn alle kombinasjoner av kontanter og Skywards Miles for en Emirates Cash+Miles-billett (som kan inneholde bestemte tilleggsprodukter der det er mulig, som setevalg, bagasjekvote og loungetilgang) for dem selv eller enhver tredjepart.
 2. Alle skatter, avgifter og transportørpålagte gebyrer (inkludert flyplass- og/eller offentlige skatter) er medlemmets ansvar, og må betales kontant før utstedelsen av Emirates Cash+Miles-billetten.
 3. Emirates Cash+Miles-billetter er gyldige reisedokumenter og utstedt på grunnlag av at alle spesifiserte vilkår for utstedelse av billetten gjelder. Emirates Cash+Miles-billetter styres av og er underlagt Emirates’ vilkår for transport og programreglene på bestillingstidspunktet. Uten at det er til hinder for det ovenstående må medlemmene sørge for at de har riktig visum, reisedokumenter og vaksinasjoner (også for spedbarn under to år) for å reise på Emirates Cash+Miles Reward-billetten.
 4. Alle gebyrer og avgifter under disse programreglene er ikke-refunderbare, med mindre dette er forbudt ved lov.
 5. Emirates Cash+Miles er kanskje ikke mulig på enkelte flygninger, for eksempel hjemsendelse, fellestjenester eller rutesamarbeidsflygninger. Det er medlemmets ansvar å bekrefte tilgjengeligheten til Emirates Cash+Miles-reising under disse omstendighetene med flyselskapet den første flygningen er bestilt hos.
 6. Alle kjøp av en Emirates Cash+Miles-billett (hvor den måtte være tilgjengelig) skal være underlagt vilkårene som fremgår av denne paragraf 13.
 7. Emirates Cash+Miles-billetter kan kun kjøpes på nett via (i) nettstedet, (ii) Emirates-appen og gjennom Emirates' kontaktsentre (unntatt når det gjelder tilleggsprodukter) og (iii) detaljhandelssteder (unntatt når det gjelder tilleggsprodukter).
 8. Emirates Cash+Miles skal være underlagt tilgjengelighet og kan bli tilbudt etter Emirates’ eget forgodtbefinnende, og Emirates forbeholder seg retten til å trekke tilbake alternativet Emirates Cash+Miles når som helst.
 9. Emirates Cash+Miles-billetter er tilgjengelige på Emirates-markedsførte flygninger, inkludert Emirates-markedsførte flygninger som drives av våre rutesamarbeidspartnere. Emirates Cash+Miles-billetter er ikke tilgjengelige i forbindelse med bonusbilletter fra flyselskapspartnere eller interline-billetter uten Emirates-flynummer (EK).
 10. Skywards Miles skal trekkes fra medlemskontoen på bestillingstidspunktet.
 11. Miles kan opptjenes på kontantelementer basert på prosentandelen av kontanter som er brukt som en betalingsmetode for billettprisen (unntatt ethvert betalingsbeløp som gjelder tilleggsprodukter, operatørpålagte avgifter, skatter og gebyrer). Opptjening av poeng på andre hyppig reisende-programmer eller lojalitetsprogrammer er ikke tilgjengelig.
 12. Om det motsatte ikke er uttrykkelig nevnt i programreglene, vil ikke utløpte Skywards Miles bli kreditert medlemskontoen i tilfelle kanselleringer eller refunderinger av enhver Emirates Cash+Miles-billett eller eventuelle tilleggsprodukter hvis aktuelt.
 13. I tilfelle et medlem har krav på refusjon for en Emirates Cash+Miles-billett som er delvis brukt, vil kun den tilsvarende prosentandelen kontanter og Skywards Miles (som opprinnelig ble betalt og løst inn mot en slik billett) refunderes og krediteres på nytt til medlemmet. Refusjon når det gjelder eventuelle tilleggsprodukter er underlagt de relevante vilkårene for slike tilleggsprodukter, som du finner på: 

 14. Bonusoppgraderinger og øyeblikkelige oppgraderinger er kvalifisert for bruk mot Emirates Cash+Miles-billetter, med forbehold om tilgjengelighet og underlagt disse programreglene.
 15. Omgjøringskursen for Skywards Miles til kontantverdier som er påkrevd for kjøp av en Emirates Cash+Miles-billett og/eller relaterte tilleggsprodukter, vil alltid være underlagt endringer etter Emirates’ eget forgodtbefinnende. Emirates forbeholder seg retten til å (i) endre antall Skywards Miles som kreves for innløsing mot enhver billett og/eller relaterte tilleggsprodukter, (ii) endre prisen på enhver billett og/eller (iii) pålegge ytterligere restriksjoner eller betingelser for Cash+Miles-billetter. Gebyrer kan variere i henhold til (uten begrensninger): (i) utreisested, (ii) reisemål, (iii) salgssted, (iv) flynummer, (v) dato, (vi) sesong, (vii) pris, (viii) kabin, (ix) nivå, (x) Emirates-kanaler og/eller (xi) enhver kombinasjon av disse. I samsvar med dette er antallet Skywards Miles og kontantverdier som oppgis av Emirates, kun gyldige på bestillingstidspunktet.
 16. Medlemmer skal være ansvarlige for alle andre utgifter og gebyrer, krav eller ansvar som oppstår relatert til bruk av Emirates Cash+Miles. Alle andre skatter, gebyrer og/eller avgifter som er spesifisert på billetteringstidspunktet, skal betales kontant av medlemmet.
 17. Alle Emirates Cash+Miles-billetter styres av og er underlagt Emirates’ transportbetingelser og prisvilkårene som gjelder for den aktuelle billetten, samt programreglene som gjelder på bestillingstidspunktet.
 18. Alle prisforskjeller, ytterligere skatter eller avgifter som er et resultat av en endring til en Emirates Cash+Miles-billett og/eller relaterte tilleggsprodukter, må betales kontant av det relevante medlemmet.
 19. Skysurfers kan ikke kjøpe billetter med Cash+Miles.

flydubai Cash+Miles

 1. Medlemmer kan løse inn enhver kombinasjon av kontanter og Skywards Miles for en flydubai Cash+Miles-billett for en flydubai-flygning for seg selv eller for en tredjepart. 
 2. Medlemmer kan kjøpe en flydubai Cash+Miles-billett via flydubais nettsted ved å logge inn på kontoen sin. 
 3. flydubai Cash+Miles-billetter er underlagt transportbetingelsene(åpner siden i en ny fane) til flydubai og alle andre aktuelle regler eller vilkår(åpner siden i en ny fane) som er publisert og som gjelder ved bestilling med flydubai, inkludert, uten begrensninger, de påhttps://www.flydubai.com/en/information/policies/terms-and-conditions(åpner siden i en ny fane)
 4. Med mindre noe annet er oppgitt (inkludert, uten begrensning, i en spesialkampanje eller i enhver markedsføring), vil medlemmer være ansvarlige for alle skatter og gebyrer tilknyttet flydubai Cash+Miles-billetten, inkludert, uten begrensninger, avreiseskatt på flyplassen, tollgebyrer, immigrasjonsgebyrer, flyplassgebyrer, brukergebyrer for kunder, operatørpålagte gebyrer, gebyrer for landbruksinspeksjoner, forsikringsgebyrer og andre tilfeldige gebyrer eller skatter som belastes av en person eller av relevante myndigheter eller organer, inkludert, men ikke begrenset til, flydubai. Om dette kreves, vil vi gi relevante myndigheter fullstendige opplysninger om enhver person som mottar flydubai Cash+Miles-billetter. Ethvert ansvar som kan oppstå grunnet innsending av disse opplysningene, eller fra en direkte varsling fra et medlem, skal være det respektive medlemmets personlige ansvar. 
 5. Etter at en flydubai Cash+Miles-billett er bestilt, kan flydubai etter eget skjønn tillate en endring av bestillingen på forespørsel fra medlemmet. Man kan be om endringer på flydubais nettsted eller ved å ringe et flydubai-kundesenter i henhold til flydubais transportbetingelser, prisregler og/eller gjeldende vilkår for programmet. 
 6. Alle endringer av en flydubai Cash+Miles-billett kan kreve at medlemmet løser inn flere Skywards Miles, eller betaler kontant for et tilleggsgebyr. Antallet ekstra Skywards Miles eller kontanter som kreves, hvis noen, vil bli opplyst på endringstidspunktet.

14. Emirates' bonusoppgraderinger

 1. Bonusoppgraderinger er kun tilgjengelige på Emirates-flygninger (unntatt Emirates-flygninger med rutesamarbeid som driftes av en annen operatør), og kan kun benyttes for én enkelt reise (enten den utgående reisen eller den innkommende reisen, altså ikke både den utgående reisen og returreisen sammen).
 2. For en bonusoppgradering innenfor samme Emirates Skywards-sone (som bestemt av Emirates) blir Skywards Miles beregnet og løst inn separat for hver sektor av reisen. For å illustrere: Hvis ruten din er Bahrain – Dubai – Muskat, vil Skywards Miles bli beregnet og løst inn for Bahrain – Dubai-sektoren, og separat for sektoren Dubai – Muskat. For å finne ut om flygningen din er innenfor samme Emirates Skywards-sone, kan du kontakte et Emirates-kontaktsenter.
 3. Bonusoppgraderinger er ikke tillatt på billetter til spesialpris. Bonusoppgraderinger for billetter til Economy Class Saver-pris og Business Class Saver-pris er kun tilgjengelige på tidspunktet for innsjekking på nett, på flyplassen eller om bord.
 4. Medlemmer må ha nok Skywards Miles for den forespurte bonusoppgraderingen for Emirates-flygningen når de ber om bonusoppgraderingen.
 5. Med forbehold om begrensninger satt av Emirates og tilgjengelighet på aktuelle Emirates-flygninger, kan medlemmer benytte seg av bonusoppgraderinger som følger:
  • fra *Economy Class til Premium Economy
  • fra Economy Class til Business Class
  • fra Premium Economy til Business Class, eller
  • fra Business Class til First Class
 6. Bortsett fra der noe annet er angitt i disse programreglene, må forespørsler om bonusoppgraderinger gjøres av medlemmet minst seks timer før avreise. Med forbehold om tilgjengelighet kan medlemmer løse inn Skywards Miles for umiddelbare oppgraderinger ved innsjekking. Med forbehold om tilgjengelighet kan Platinum-, Gold- og Silver-medlemmer løse inn Skywards Miles for umiddelbare oppgraderinger om bord. Les mer om umiddelbare bonusoppgraderinger.
 7. Bestillinger av sjåførservice skal ikke være inkludert eller tilbudt med hensyn til (i) bonusoppgraderinger fra Skywards Economy Class til Premium Economy, (ii) bonusoppgraderinger fra Economy til Business Class eller (iii) bonusoppgraderinger fra Premium Economy til Business Class.
 8. Medlemmer kan kun be om en bonusoppgradering hvis medlemmet har en gyldig og bekreftet billett for Emirates-flygningen som de ønsker å oppgradere. Alle billetterings- og prisregler som gjelder for den opprinnelige basisbilletten, må overholdes til enhver tid.
 9. Bonusoppgraderinger er kun tillatt for elektroniske Emirates-billetter med billettnummer som starter på 176.
 10. Spedbarn (under to år) som reiser sammen med en voksen og som ikke har et eget sete, er kvalifiserte for bonusoppgraderinger for 10 % av antallet Skywards Miles som trengs for å løse inn en bonusoppgradering for en voksen. Medlemmet og spedbarnet må løse inn Miles for en bonusoppgradering sammen, i samme transaksjon.
 11. Bonusoppgraderinger kan kun benyttes hvis alle passasjerer i én enkelt bestilling løser inn den aktuelle bonusoppgraderinger, som deretter må behandles i én enkelt transaksjon. Bonusoppgraderinger kan ikke benyttes av kun spesifikke passasjerer i en gruppebestilling.
 12. Bonusoppgraderinger (unntatt umiddelbare oppgraderinger) kan løses inn av medlemmer på vegne av en annen passasjer, selv hvis medlemmet som løser den inn ikke reiser på samme flygning(er) som denne passasjeren.
 13. Bonusoppgraderinger kan tilpasses avhengig av kontoprofilen til medlemmet som er logget inn.
 14. Enhver kansellering av en billett eller ny utstedelse av en billett kan resultere i at bonusoppgraderingen blir annullert (som bestemt etter Emirates' eget skjønn), og dette skal alltid være tilfelle hvis tilgjengelighet ikke kan bekreftes på tidspunktet da billettendringen ble gjort. I slike tilfeller vil Skywards Miles bli kreditert den aktuelle medlemskontoen på nytt, underlagt og i samsvar med disse programreglene.
 15. Ingen gebyrer påløper når man kansellerer en bonusoppgradering. Imidlertid, med mindre noe annet er uttrykkelig angitt i disse programreglene, vil utløpte Skywards Miles ikke bli kreditert en medlemskonto på nytt.
 16. Bonusoppgraderinger forutsetter tilgjengelighet i en spesifikk bestillingsklasse.
 17. På Emirates-flygninger med flere sektorer kan et medlem kun løse inn Skywards Miles for en flyoppgradering for én bestilt sektor om gangen. Hvis et medlem ønsker å fortsette å fly i den høyere kabinen i neste sektor, må medlemmet løse inn ytterligere Skywards Miles.
 18. I tilfeller der tilgjengelighet finnes for en sektor eller sektorer innenfor en reise fra opprinnelse til reisemål, men ikke for hele reisen fra opprinnelsen til reisemålet, vil antall Skywards Miles som kreves gjenspeile sektornivået i henhold til Miles-kalkulatoren.
 19. Umiddelbare bonusoppgraderinger (tilgjengelig ved innsjekking eller om bord) er kun tilgjengelige for den umiddelbare sektoren. Antallet Skywards Miles som kreves, vil gjenspeile sektornivået i henhold til Miles-kalkulatoren.
 20. På Emirates-flygninger med flere sektorer som gjelder for ett enkelt flynummer, kan et medlem løse inn Skywards Miles for en umiddelbar oppgradering for kun én bestilt sektor om gangen. Hvis et medlem ønsker å fortsette å fly i den høyere kabinen i neste sektor, må medlemmet løse inn ytterligere Skywards Miles.
 21. Alle skatter (inkludert flyplass- og/eller offentlige skatter), der disse gjelder, er medlemmets ansvar og må betales før utstedelsen av billetten for bonusoppgradering. Betalingen kan gjøres i kontanter eller med kredittkort.
* På grunn av nåværende naturlige begrensninger i Premium Economy-driften er Premium Economy Classic Rewards og bonusoppgraderinger fra Economy til Premium Economy ikke tilgjengelig for øyeblikket.

15. Partnere

 1. Partnere og vilkårene for hvordan Miles tjenes opp (og for Skywards Miles: løses inn) gjennom enhver partner, kan endres fra tid til annen. Emirates kan, når som helst og uten å forhåndsvarsle medlemmer, trekke tilbake, begrense, modifisere eller kansellere Skywards Miles som opptjenes eller bonuser som leveres av eller via partnere. Det er medlemmets ansvar å verifisere kvalifiseringen til å opptjene Miles og/eller løse inn Skywards Miles hos partnere. Skywards Miles som opptjenes via partnere, kan ta opptil 60 dager fra datoen for den relevante transaksjonen før de vises på medlemmets konto.
 2. Skywards Miles som opptjenes for en partners varer og tjenester, kan opptjenes basert på medlemmets forbruk eller andre faktorer som annonsert av Emirates og den aktuelle partneren. Unntak og/eller krav om minimumskjøp kan gjelde. Hvis et medlems forbruk er i en annen valuta enn den lovlige valutaen i De forente arabiske emirater, kan det relevante forbruksbeløpet bli omgjort til den lovlige valutaen i De forente arabiske emirater til en vekslingskurs som er rimelig bestemt av (eller på vegne av) Emirates. Hvis de er i tvil, bør medlemmer sjekke det aktuelle partnertilbudet på nettstedet for å finne ut hvilken kurs og valuta som skal gjelde.
 3. Når et medlem kjøper og benytter seg av varer og/eller tjenester fra en partner, skal kontrakten for slike tjenester og/eller varer være mellom medlemmet og den aktuelle partneren. På grunn av dette skal vilkårene som gjelder for partnere og deres varer og/eller tjenester, gjelde for medlemmet på kjøpstidspunktet. Selv om slike vilkår for partnere er nevnt på nettstedet, anbefaler Emirates Skywards på det sterkeste at medlemmer identifiserer, leser og forstår (og det er hvert medlems ansvar å gjøre dette) de aktuelle vilkårene på partnerens kommunikasjonskanaler i hvert tilfelle. Medlemmer bør også klargjøre dette med den aktuelle partneren før de kjøper og benytter seg av varer og/eller tjenester. Ved å akseptere ethvert partnertilbud, godtar medlemmer å overholde alle partnerens vilkår som gjelder for tilbudet, inkludert (uten begrensning) vilkår som gjelder betaling, overholdelse av regler og restriksjoner relatert til bestilling, tilgjengelighet, kansellering og refusjon. I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, AKSEPTERER EMIRATES SKYWARDS INGEN FORM FOR ANSVAR NÅR DET GJELDER (I) BONUSER LEVERT AV PARTNERE, (II) VARER OG/ELLER TJENESTER SOM LEVERES AV PARTNERE, (III) ELLER I FORBINDELSE MED EN PARTNER SOM NEKTER Å LEVERE EN BONUS ELLER SKYWARDS MILES TIL MEDLEMMET. Enhver rett et medlem kan ha i forbindelse med partnerutstedte Skywards Miles eller bonuser, gjelder kun den aktuelle partneren som leverer bonusen eller varer og/eller tjenester.
 4. Hvis en partner gir medlemmer muligheten til å overføre eller omgjøre poeng som opptjenes hos en partner til Skywards Miles («Tilbud om poengveksling»), skal enhver slik overføring eller omgjøring kun være gyldig hvis (i) det relevante medlemmet er både Emirates Skywards-medlem og medlem i partnerens aktuelle program, og (ii) poengene som holdes av et medlem i partnerens aktuelle program overføres: (a) av medlemmet fra en konto som holdes hos partneren i medlemmets eget navn, og (b) til samme medlems egne Emirates Skywards-konto («Tilknyttede kontoer»). Tilknyttede kontoer må ha identisk fornavn, etternavn og fødselsdato.
 5. Når det gjelder ethvert tilbud om poengveksling, forbeholder Emirates seg retten, etter eget skjønn, til å ikke (i) tilknytte en medlemskonto, eller (ii) kreditere en medlemskonto og/eller (iii) kansellere eventuelle Miles som allerede er kreditert en medlemskonto, hvis Emirates har grunn til å tro at:
  • medlemmets identitet ikke samsvarer med identiteten til den som overfører
  • det har oppstått en feil, feiltakelse eller systemsvikt
  • medlemmet har gitt en feilaktig fremstilling til partneren eller Emirates
  • det har foregått svindelaktivitet
  • medlemmet har misbrukt programmet eller oppfordret andre til å misbruke programmet
  • medlemmet har utført en ikke-sanksjonert transaksjon (inkludert, uten begrensning, uautorisert salg eller kjøp) av Miles
  • et medlem har involvert seg i ulovlig aktivitet i forbindelse med overføring eller omgjøring av Miles på en medlemskonto
 6. Se listen over partnere.

16. Flybonuser hos partnerflyselskaper

 1. Gjeldende vilkår som angår innløsning av Skywards Miles mot flybonuser fra samarbeidspartnere, kan variere fra partner til partner. De andre vilkårene til hver partner skal også gjelde med hensyn til flybonuser fra partnere, som bestemt av hver partner. Det er medlemmets ansvar å sjekke alle slike vilkår når de bestiller og benytter seg av enhver flybonus fra enhver partner. Les mer(åpner siden i samme fane) om hver samarbeidspartner og deres gjeldende vilkår.
 2. Flybonuser fra partnere er underlagt ytterligere betaling av partnerens bonusgebyr, som beskrevet i tabellen nedenfor.
 3. Dersom et medlem gjør noen endringer i en flybonusbestilling hos en partner (inkludert datoendringer og kanselleringer), vil ytterligere gebyrer gjelde. Disse skal betales i henhold til tabellen nedenfor. Gebyrene kan ikke refunderes, med mindre de er forbudt ved lov eller ellers tillatt i samsvar med tabellen nedenfor.
Gebyrer og refusjoner
PartnerbonusgebyrUSD 10 per billett, gjelder alle flybonuser fra alle samarbeidspartnere
Gebyr for datoendringer og alle andre endringerUSD 25 per endring per person
Refusjoner og refusjonsgebyrKun tillatt for helt ubrukte billetter innen billettgyldigheten og mot et gebyr på USD 75. Utløpte Miles blir ikke tilbakeført.

17. Min Familie

 1. For å opprette en Min Familie-konto må medlemmer logge inn på deres individuelle konto og følge oppsettprosessen. Ved oppsett av en Min Familie-konto, vil dette medlemmet bli familieansvarlig, og medlemmet må være minst 18 år gammel. 
 2. Den familieansvarliges profil og kontoinformasjon (inkludert, uten begrensning, bostedsland, kontaktdetaljer og medlemsnivå) vil bli brukt av Emirates for kampanjetilbud, kommunikasjon og behandling av alle problemer eller uenigheter relatert til Min Familie-kontoen. 
 3. Deltakelse i Min Familie tilbys etter Emirates' skjønn og er åpent for individuelle Emirates Skywards-medlemmer og Skywards Skysurfers. 
 4. Personer med følgende forhold til familieansvarlig kan bli invitert til å delta på en Min Familie-konto som familiemedlemmer: Ektefelle, kone, samboer (samme husholdning), sønn, stesønn, datter, stedatter, mor, svigermor, stemor, far, svigerfar, stefar, bror, søster, barnebarn og hushjelp (samme husholdning). Familieansvarlige som inviterer andre medlemmer til å delta i en Min Familie-konto, og medlemmer som aksepterer invitasjonen, garanterer og bekrefter ovenfor Emirates at det spesifiserte familieforholdet til familiemedlemmet er korrekt. 
 5. Maksimalt sju familiemedlemmer (ikke inkludert familieansvarlig) kan legges til en Min Familie-konto av familieansvarlig, og hvert familiemedlem må være et medlem og være minst to år gammel. Ikke mer enn tre familiemedlemmer kan endres (ved å fjerne et eksisterende familiemedlem og erstatte dem med et nytt familiemedlem) av familieansvarlig i løpet av et kalenderår. 
 6. Medlemmer kan ikke delta i mer enn én Min Familie-konto til enhver tid, og kan kun forlate en Min Familie-konto for å delta i, eller sette opp, en ny Min Familie-konto maksimalt tre ganger i løpet av livet. 
 7. En familieansvarlig kan avslutte Min Familie-kontoen og opprette en ny Min Familie-konto (eller delta i en annen Min Familie-konto som et familiemedlem) maksimalt tre ganger i løpet av livet. Familieansvarlig kan ikke ha eller delta i mer enn én Min Familie-konto om gangen. 
 8. Familiemedlemmer og/eller familieansvarlig kan bli bedt om å gi Emirates Skywards ytterligere bevis på familieforholdet og kvalifisering for å kunne bli lagt til som, eller forbli, et familiemedlem til den relevante familieansvarlige. 
 9. Familieansvarlig kan legge til et ubegrenset antall spedbarn (under to år) kun med formål om å bestille flygninger. Spedbarn kan ikke opptjene eller samle opp Skywards Miles på en Min Familie-konto. Når et spedbarn blir to år, vil barnet automatisk fjernes fra den relevante Min Familie-kontoen. Et tidligere spedbarn kan legges til av familieansvarlig som et nytt familiemedlem, underlagt (i) gjeldende maksantall for familiemedlemmer, og (ii) at det tidligere spedbarnet blir et Skysurfer-medlem i Emirates Skywards. 
 10. For at en Min Familie-konto skal være kvalifisert for kampanje- og spesialtilbud, må et minimum av familiemedlemmene (i tillegg til familieansvarlig) forbli registrert på den aktuelle Min Familie-kontoen til enhver tid. 
 11. Kun Emirates Skywards-medlemmer kan delta eller bli lagt til en Min Familie-konto (unntatt når det gjelder spedbarn under to år, underlagt bestemmelsene i disse programreglene). 
 12. Når de blir med i en Min Familie-konto, vil familiemedlemmer som er 18 år og eldre bli bedt om å velge prosent (0 % eller 100 %) for Skywards Miles opptjent på det aktuelle familiemedlemmets individuelle konto som de ønsker skal samles opp på den aktuelle Min Familie-kontoen, som gjelder fra dagen et slikt bidrag ble satt opp. Enhver gjenværende Skywards Miles-saldo som ikke går til Min Familie-kontoen, vil bli værende på deres individuelle konto. Bidragsprosenten kan endres når som helst av det aktuelle Min Familie-medlemmet. 
 13. Skysurfers kan kun legges til og forbli en del av en Min Familie-konto om den registrerte forelderen eller foresatte på deres Skywards Skysurfers-konto også er familieansvarlig på en slik Min Familie-konto. Alle endringer i den registrerte familieansvarlige vil resultere i at alle gjeldende Skysurfer(e) automatisk blir fjernet fra Min Familie-kontoen. Alle regler som gjelder Skysurfers og administreringen av deres kontoer, skal gjelde i den grad de er et familiemedlem på en Min Familie-konto. Det er i tillegg en Skysurfers forelder eller foresatt som velger (på vegne av Skysurferen) hvilken prosent av Skywards Miles som Skysurferen opptjener skal bli satt inn på den aktuelle Min Familie-kontoen. 
 14. Familieansvarlig og familiemedlemmer vil fortsette å opptjene Skywards Miles og statusmiles på sin individuelle konto basert på deres individuelle Emirates Skywards-medlemsnivå. 
 15. Alle Skywards Miles som er opptjent av et medlem før de ble med i en Min Familie-konto, vil forbli på medlemmets individuelle konto og kan ikke settes inn på Min Familie-kontoen. 
 16. Statusmiles kan ikke samles opp på en Min familie-konto. 
 17. Skywards Miles som settes inn på en Min Familie-konto, kan kun løses inn til fordel for familieansvarlig og/eller familiemedlemmer på den aktuelle Min Familie-kontoen. 
 18. Skywards Miles som settes inn på en Min Familie-konto, kan ikke overføres tilbake til et medlems individuelle konto. 
 19. Ved å bli del av en Min Familie-konto, vil familieansvarlig og alle familiemedlemmer gi sin godkjennelse og tillatelse til at alle medlemmer (som er 18 år og eldre) i Min Familie-kontoen kan (i) løse inn Skywards Miles som holdes på en Min Familie-konto, og (ii) bestille og administrere alle reiser via en slik Min Familie-konto på vegne av dem selv, andre familiemedlemmer eller familieansvarlig. 
 20. For Min Familie-kontoer som er registrert før 11. desember 2023 vil ikke familiemedlemmer (som er 18 år og eldre) kunne utføre innløsninger fra Min Familie-kontoen, og i slike tilfeller skal rettighetene i paragraf 17.19(i) og (ii) ovenfor kun være tilgjengelige for familieansvarlig.
 21. For at familieansvarlig effektivt skal kunne administrere sin Min Familie-konto og for at gjeldende medlemmer i Min Familie-kontoen kan utføre innløsninger, vil følgende informasjon for hvert familiemedlem være tilgjengelig og synlig for familieansvarlig og alle familiemedlemmer:
  • tittel
  • fornavn og etternavn
  • Skywards Miles oppsamlet
  • Skywards Miles-bidragsprosent
  • Skywards Miles løst inn, relevant belønning eller innløst produkt og innløsningdato til alle Min Familie-relaterte Skywards Miles-overføringer fra Min Familie-kontoen
  • Cash+Miles-bestillinger som er gjort av familieansvarlig eller et familiemedlem fra Min Familie-kontoen
  • Classic Rewards gjort av familieansvarlig eller et familiemedlem fra min Familie-kontoen
  • reiseinformasjon relatert til flybestillinger gjort fra Min Familie-kontoen, inkludert:
   1. PNR («Passenger Name Record»)
   2. spesialmåltidstyper
   3. forespørsler fra passasjerer med funksjonshemningskrav eller som trenger spesiell behandling
   4. informasjon om innløste billetter (inkludert kabinklasse og pristype)
   5. detaljer relatert til transaksjoner (inkludert transaksjonstyper og medlemspassasjerens hele navn og tittel)

    Flyhistorikk og andre personopplysninger om hvert familiemedlem vil ikke være synlig for familieansvarlig eller andre familiemedlemmer på Min Familie-kontoen, og vil forbli koblet til det enkeltes medlemmets individuelle konto.

 22. Medlemmer skal fortsette å bruke sin individuelle konto når de legger inn bestillinger som ikke er relatert til Min Familie.
 23. Reglene når det gjelder standard utløp og justert utløp av Skywards Miles i programreglene skal gjelde alle deler av et medlems Skywards Miles oppsamlet i en Min Familie-konto, og slike Skywards Miles vil fortsette å utløpe fra tid til annen uavhengig av om de er oppsamlet i en Min familie-konto.
 24. Skywards Miles som er opptjent gjennom tilbakevirkende krav av et medlem som er koblet til en Min familie-konto, vil bli fordelt mellom deres individuelle medlemskonto og den aktuelle Min Familie-kontooppsamlingen i samsvar med prosentandelen som gjelder for Min familie-kontoen til disse medlemmene i tidsrommet da det tilbakevirkende kravet ble gjort.
 25. En familieansvarlig kan ikke fjerne seg selv fra Min Familie-programmet eller utnevne en ny familieansvarlig. De kan velge å avslutte Min Familie-kontoen, og i et slikt tilfelle vil alle ubrukte Miles som er oppsamlet på Min Familie-kontoen bli ugyldige. De vil være tapt, og blir ikke returnert til familieansvarlig eller noen andre familiemedlemmer.
 26. En familieansvarlig kan når som helst fjerne et familiemedlem fra Min Familie-kontoen via nettstedet eller ved å kontakte et Emirates-kontaktsenter.
 27. Et familiemedlem kan når som helst fjerne seg fra Min Familie-kontoen ved å klikke på «Forlat Min Familie-konto», men: 
  • Alle Skywards Miles som er oppsamlet på Min Familie-kontoen, vil forbli på Min Familie-kontoen og vil bli tapt av familiemedlemmet som forlater. 
  • Innløsninger fra Min Familie-kontoen kan ikke gjøres på vegne av eksisterende familiemedlemmer. 
  • Det eksisterende familiemedlemmet vil ikke lenger ha innsikt i eller ha noen tilgang til Min Familie-kontoen.

 28. Skywards Miles kan løses inn fra Min familie-kontoen (i) for Classic Rewards, (ii) på flygninger der Cash+Miles tilbys, (iii) for umiddelbare oppgraderinger ved innsjekking, (iv) hos valgte salgs- og livsstilspartnere (som tilbudt av Emirates og deres partnere fra tid til annen), (v) for donering av Skywards Miles for å støtte Emirates Airline Foundation, (vi) på utvalgte Skywards Exclusives-arrangementer (underlagt vilkårene og betingelsene for Skywards Exclusives som beskrevet i disse programreglene for Skywards Exclusives), og (vii) når du bestiller billetten og eventuelle relaterte produkter eller tjenester der Cash+Miles tilbys på emirates.com. Emirates kan endre partnerlisten når som helst.
 29. Kjøp Miles, gi Miles i gave, overfør Miles, forleng Miles og gjenopprett Miles er ikke tilgjengelig for kjøp og aktivering av medlemmer når det gjelder Skywards Miles som holdes på en Min Familie-konto.
 30. Når et medlem blir med i en Min Familie-konto som familieansvarlig eller familiemedlem, vil deres valgte Skywards Miles-bidragsprosent kun bli lagt til en Min Familie-konto i den grad en transaksjon opptjener mer enn 1 Skywards Mile. Når et medlem opptjener 1 Skywards Mile eller mindre i en transaksjon, skal opptjeningen kun overføres til deres individuelle konto og ikke Min Familie-kontoen. Standard tidslinjer som gjelder for opptjening og oppsamling av Skywards Miles på medlemskontoen i henhold til disse programreglene, skal fortsette å gjelde for Skywards Miles som opptjenes og oppsamles på Min Familie-kontoen.
 31. Alle Skywards Miles som er kansellert, tapt eller ugyldige som opprinnelig ble opptjent av en familieansvarlig eller familiemedlem på sine gjeldende individuelle kontoer som deretter ble oppsamlet på en Min Familie-konto, vil også bli kansellert, tapt eller ugyldig fra den aktuelle Min Familie-kontoen.

18. Skywards+

 1. Slik abonnerer du på Skywards+
  • Skywards+ er kun tilgjengelig for kvalifiserte Emirates Skywards-medlemmer som er 18 år eller eldre.
  • Medlemmer må logge inn på kontoen sin for å kjøpe et abonnement på Skywards+. Medlemmer blir varslet om gjeldende abonnementsavgifter i løpet av abonnementsprosessen.
  • Når medlemmets betaling er behandlet, vil medlemmer motta bekreftelse og kvittering på e-post.
 2. Abonnementsperiode 

  Abonnementsperioder på Skywards+ (inkludert alle relaterte fordeler) skal starte på abonnementsdatoen og utløpe på den siste dagen i samme måned det følgende kalenderåret. Abonnementet på Skywards+ fornyes ikke automatisk. Medlemskontoer vil bli oppdatert etter abonnementet for å gjenspeile deres abonnementsnivå, detaljer og tilgjengelige fordeler.

 3. Generelle programregler
  • Skywards+ er et nettabonnement som kan kjøpes på nettstedet for en årsavgift av medlemmer som er 18 år eller eldre. Kun medlemmer som abonnerer (uansett abonnementsnivå) skal være kvalifisert til å få tilgang til og motta fordeler i Skywards+ som gjelder for deres abonnementsnivå.
  • Hver abonnementsavgift inkluderer skatter og alle gjeldende gebyrer.
  • Medlemmer av Skywards+ kan ha rett til ytterligere fordeler som beskrevet på nettstedet, og slike fordeler skal variere fra medlem til medlem og være basert på abonnementspakken de har kjøpt.
  • Medlemmer av Skywards+ må være logget inn på sin konto for å få tilgang til, benytte seg av og se fordelene i Skywards+.
  • Abonnementet på Skywards+ og tilknyttede fordeler er begrenset til medlemmet som abonnerer, og kan ikke gis bort eller selges.
  • Medlemmets abonnement på Skywards+ kan ikke overføres eller refunderes.
  • Fordeler i Skywards+ gjelder kun for Emirates-flygninger som kjøpes via nettstedet, med mindre noe annet er eksplisitt uttrykt i disse programreglene.
  • Fordeler i Skywards+ kan ikke dateres før eller etter abonnementsperioden til medlemmets aktive abonnement på Skywards+.
  • Ingen bonusoppsamling vil bli kreditert for flygninger som tas utenfor medlemmets abonnementsperiode i Skywards+. Dette gjelder også for krav som registreres i etterkant.
  • Fordeler i Skywards+ er gyldige og tilgjengelige for medlemmer som abonnerer kun i den aktuelle abonnementsperioden.
  • Ekstra Skywards Miles som opptjenes på billetter som er utstedt på nytt, blir kreditert for flygninger som tas innenfor abonnementsperioden i Skywards+.
  • Emirates forbeholder seg retten til å nekte et abonnement på Skywards+ til enhver person, og ved misbruk av programmet kan de avslutte ethvert medlems abonnement på Skywards+ når som helst.
  • Emirates forbeholder seg retten til når som helst å trekke tilbake eller avslutte dette produktet.
  • Abonnementet på Skywards+ aktiveres for medlemmer som abonnerer innen 48 timer etter en vellykket betaling.
  • Fordeler i Skywards+ vil kun gjelde for aktuelle flygninger som tas i en periode med et aktivt abonnement.
  • Informasjon om Skywards+ er tilgjengelig på nettstedet og flydubai-nettstedet.
  • Fordeler i Skywards+ (inkludert fordeler relatert til innløsning av Skywards Miles) er kun tilgjengelige for medlemmer som abonnerer via sin individuelle medlemskonto eller Min Familie-konto.
  • Ingen refusjon eller kreditt vil bli gitt til medlemmer for ubrukte fordeler på slutten av abonnementsperioden i Skywards+.
  • Ytterligere fordeler og begrensede tidstilbud blir kanskje tilgjengelig i abonnementsperioden og kan trekkes tilbake når som helst.

 4. Skywards Miles-bonus
  • Medlemmer av Skywards+ er kvalifisert til å opptjene Skywards Miles-bonus i samsvar med disse programreglene til en kurs på 20 % av Base Miles pluss statusmiles-bonus, men ekskludert andre typer Miles (som kampanjerelaterte Skywards Miles).
  • Skywards Miles-bonus kan opptjenes av medlemmer som abonnerer på Skywards+ på følgende flygninger som tas av medlemmet i løpet av den aktuelle abonnementsperioden (uavhengig av bestillingsdatoen eller utstedelsesdatoen for den opprinnelige billetten):
   1. Emirates-flygninger med billetter (inkludert Cash+Miles) utstedt på nett via nettstedet
   2. billetter for flydubai-flygninger (inkludert Cash+Miles) som er angitt i programreglene som generelt sett kvalifisert for opptjening av Skywards Miles
   3. flybilletter utstedt offline via Emirates Holidays og Emirates Dubai Experience
  • Kursen som medlemmer i Skywards+ opptjener Skywards Miles-bonus etter, skal være som angitt av Emirates fra tid til annen.
  • Hvis et medlem av Skywards+ er kvalifisert til å motta Skywards Miles-bonus via både deres abonnement på Skywards+ og via en separat kampanje som kjøres, vil medlemmet ikke motta begge fordelene og vil i stedet motta kun fordelen i den aktuelle kampanjen eller i abonnementet som gir medlemmet den høyeste Skywards Miles-bonusen.
  • Medlemmers kontoutskrift vil gjenspeile Skywards Miles-bonusen som er opptjent (hvis noen) som «Skywards Miles-bonus i Skywards+».
  • Alle flybilletter som vanligvis ikke er kvalifisert for Skywards Miles-oppsamling under disse programreglene, er også ekskludert fra opptjening av Skywards Miles-bonus.
 5. Statusmiles-bonus – kun Skywards+ Premium
  • Skywards+ Classic- og Skywards+ Advanced-medlemmer er ikke kvalifisert til å motta fordeler relatert til statusmiles-bonus.
  • Kun medlemmer som abonnerer på Skywards+ Platinum, er kvalifisert til å opptjene statusmiles-bonus til en kurs på 20 % av det totale antallet statusmiles som er opptjent (ekskludert kampanjerelaterte statusmiles) på følgende flygninger som medlemmet gjennomfører i den aktuelle abonnementsperioden (uavhengig av bestillingsdatoen eller utstedelsesdatoen for den opprinnelige billetten):
   1. Emirates-flygninger med billetter (inkludert Cash+Miles) utstedt på nett via nettstedet
   2. billetter for flydubai-flygninger (inkludert Cash+Miles) som er angitt i disse programreglene som generelt sett kvalifisert for opptjening av Skywards Miles
   3. flybilletter utstedt offline via Emirates Holidays og Emirates Dubai Experience
  • Kursen som Skywards+ Premium-medlemmer opptjener statusmiles-bonus etter, skal være som angitt av Emirates fra tid til annen.
  • Hvis et Skywards+ Premium-medlem er kvalifisert til å motta statusmiles-bonus via både deres abonnement på Skywards+ og via en separat kampanje som kjøres, vil medlemmet ikke motta begge fordelene og vil i stedet motta kun fordelen i den aktuelle kampanjen eller i abonnementet som gir medlemmet den høyeste statusmiles-bonusen.
  • Skywards+ Premium-medlemmers kontoutskrift vil gjenspeile antallet statusmiles-bonuser som er opptjent (hvis noen) som «Statusmiles-bonus i Skywards+».
  • Alle flybilletter som vanligvis ikke er kvalifisert for statusmiles-oppsamling under disse programreglene, er også ekskludert fra opptjening av statusmiles-bonus.
 6. Rabatterte bonusoppgraderingerkun Skywards+ Advanced-medlemmerog Skywards+ Premium-medlemmer
  • Skywards+ Classic-medlemmer er ikke kvalifisert til å motta fordeler relatert til rabatterte bonusoppgraderinger.
  • Kun kommersielle billetter som er kjøpt fra nettstedet, er kvalifisert for fordeler relatert til rabatterte bonusoppgraderinger.
  • Kun bonusoppgraderinger som benyttes på nett via nettstedet eller ved innsjekking, er kvalifisert for fordeler relatert til rabatterte bonusoppgraderinger.
  • For å benytte seg av en rabatt på bonusoppgradering må Skywards+-medlemmer logge seg inn på kontoen sin via nettstedet eller Emirates-appen før de starter bestillingen.
  • Alle regler og restriksjoner under disse programreglene som gjelder for benyttelse av bonusoppgraderinger, skal fortsette å gjelde med hensyn til enhver rabatt som tilbys eller tas i bruk når det gjelder de samme.
  • Billetter som utstedes i priskategoriene Flex og Flex Plus, er kvalifisert for fordelen rabatterte bonusoppgraderinger.
  • Billetter til Saver- og spesialpriser er ikke kvalifisert for fordelen rabatterte bonusoppgraderinger.
  • Medlemmer av Skywards+ vil være kvalifisert til å få rabatt på bonusoppgraderinger for kvalifiserte bonusoppgraderingstransaksjoner som behandles innen abonnementsperioden, selv om reisedatoen er utenfor abonnementsperioden.
  • Kun én rabatt skal gjelde for kjøp av en bonusoppgradering i én transaksjon. For medlemmer i Skywards+ som er kvalifisert for flere tilbud om rabattert bonusoppgradering, vil kun det høyere rabattilbudet være gyldig og tilgjengelig (tilbud kan ikke kombineres).
  • Hvis et medlem i Skywards+ er kvalifisert til å få rabatt på en bonusoppgradering på en flygning, vil dette gjenspeiles på bestillingstidspunktet.
  • Hvis et medlem registrerer seg for en «automatisk oppgradering», skal Skywards+-rabatten kun gjelde hvis denne automatiske oppgraderingen blir tildelt i løpet av abonnementsperioden. Hvis et høyere taktisk tilbud gjelder når en automatisk oppgradering blir gitt, vil medlemmet motta det høyeste gjeldende tilbudet.
  • Rabatterte bonusoppgraderinger som en del av Skywards+ gjelder også for automatiske oppgraderinger hvis den automatiske oppgraderingen behandles i abonnementsperioden.
  • Rabatterte bonusoppgraderinger i Skywards+ vil ikke gjelde eller være tilgjengelige med hensyn til umiddelbare oppgraderinger som benyttes om bord i en flygning.
 7. Engangsrabatt på Classic Rewards
  • Alle medlemmer i Skywards+ vil være kvalifisert for en engangsrabatt på en Classic Reward-flygning på kvalifiserte Emirates-flygninger, forutsatt at aktuelle Classic Rewards løses inn i løpet av Skywards+-medlemmets aktive abonnementsperiode i Skywards+ (uavhengig av planlagt reisedato).
  • For gruppebestillinger vil rabatten på Skywards+ Classic Rewards kun gjelde for alle Classic Reward-billetter i denne gruppebestillingen når den er benyttet av det aktuelle Skywards+-medlemmet.
  • Rabatten på Skywards+ Classic Rewards skal kun være tilgjengelig på retur- og enveis-bonusbestillinger, og vil ikke være tilgjengelig eller gyldig for bestillinger med flere byer eller open jaw-bestillinger.
  • Skywards+ Classic Rewards-rabatten kan ikke refunderes, og vil ikke bli benyttet igjen hvis flygningsdetaljene endrer seg eller hvis de aktuelle flygningene kanselleres. Når Skywards+ Classic Rewards har blitt benyttet av et Skywards+-medlem, skal den ikke være tilgjengelig etter dette.
  • Alle programregler som gjelder for Classic Rewards, skal fortsette å gjelde for alle Skywards+ Classic Reward-rabatter.
 8. Fordelaktige Cash+Miles-priser
  • Medlemmer av Skywards+ vil bli tilbudt en fordelaktig Cash+Miles-pris for kvalifiserte bestillinger som utføres i løpet av den aktuelle abonnementsperioden i Skywards+ (uavhengig av den planlagte reisedatoen).
  • Skywards+-medlemmers fordelaktige Cash+Miles-pris vil vises på betalingssiden på nettstedet når det aktuelle medlemmet velger Cash+Miles som betalingsalternativ.
  • Skywards+-medlemmers fordelaktige Cash+Miles-pris er begrenset til kvalifiserte bestillinger utført og utstedt på nettstedet.
  • For å benytte seg av den fordelaktige Cash+Miles-prisen må Skywards+-medlemmer velge Cash+Miles-ikonet som vises i løpet av bestillingsprosessen på nett.
  • Når betalingsalternativet Cash+Miles er valgt, gjennomgått og godtatt av et Skywards+-medlem på betalingssiden, og endelig betaling dermed er utført for å utstede billetten(e), vil ingen ytterligere justeringer i Skywards+-medlemmets Cash+Miles-pris være tillatt eller godkjent.
  • Alle programregler som gjelder for Cash+Miles, skal fortsette å gjelde med hensyn til fordelaktige Cash+Miles-priser i Skywards+.
 9. Fordel relatert til innsjekket bagasje
  • I tråd med vilkårene nedenfor skal Skywards+-medlemmer motta følgende ekstra kvote for innsjekket bagasje («Fordel relatert til innsjekket bagasje»):
   1. Skywards+ Classic-medlemmer skal få ytterligere 5 kg i kvoten for innsjekket bagasje.
   2. Skywards+ Advanced-medlemmer og Skywards+ Premium-medlemmer skal få ytterligere 10 kg i kvoten for innsjekket bagasje.
  • Fordelen relatert til innsjekket bagasje kan endres, justeres og fjernes når som helst, etter hva Emirates selv bestemmer.
  • I markeder der IATA-vektkonseptet gjelder, vil fordeler relatert til innsjekket bagasje gjelde for alle medlemmer i Skywards+.
  • Bagasjefordelene gjelder uavhengig av bestillingskanalen som brukes. Innsjekket bagasje er kun gyldig på Emirates-flygninger.
  • I markeder og på ruter der IATA-kollikonseptet gjelder, kan medlemmer i Skywards+ sjekke inn ett ekstra kolli bagasje, bortsett fra at det til enhver tid vil være en maksimumskvote på totalt tre kolli, avhengig av totalvekten per kolli som gjelder for medlemmets bestilte reiseklasse. Gold- og Platinum-medlemmer vil derfor ikke få noen fordeler relatert til ekstra bagasjekvote gjennom deres medlemskap i Skywards+.
  • Fordeler relatert til innsjekket bagasje vil kun gjelde og være tilgjengelig for individuelle medlemmer i Skywards+ med hensyn til deres egen reise, og kan ikke overføres til andre reisende i en gruppebestilling.
  • Alle programregler som gjelder kvoter for innsjekket bagasje, skal fortsette å gjelde med hensyn til fordeler relatert til innsjekket bagasje.
 10. Tilgang til utvalgte Emirates Business Class-lounger
  • Medlemmer i Skywards+ skal gis adgang til Emirates-lounger når de flyr på kvalifiserte Emirates-flybilletter som følger («Skywards+-loungetilgang»):
   1. Skywards+ Classic-medlemmer skal motta to separate adgangstillatelser til utvalgte Emirates Business Class-lounger i Dubai og Emirates-lounger på andre flyplasser i Emirates-nettverket i løpet av Skywards+-abonnementet.
   2. Skywards+ Advanced-medlemmer skal motta fem separate adgangstillatelser til utvalgte Emirates Business Class-lounger i Dubai og Emirates-lounger på andre flyplasser i Emirates-nettverket i løpet av Skywards+-abonnementet.
   3. Skywards+ Premium-medlemmer skal motta ti separate adgangstillatelser for seg selv for adgang til utvalgte Emirates Business Class-lounger i Dubai og Emirates-lounger på andre flyplasser i Emirates-nettverket i løpet av Skywards+-abonnementet.
  • Hver adgangstillatelse gir Skywards+-medlemmet tilgang til Emirates Business Class-loungen på utvalgte flyplasser én gang for én person. Adgangstillatelser kan brukes av Skywards+-medlemmet eller et reisefølge som reiser videre på samme Emirates-flygning. Skywards+-medlemmet må være til stede og selv benytte seg av adgangstillatelsen for at gjesten skal slippe inn.
  • Reglene og restriksjonene som gjelder for gjestetilgang til en Emirates-lounge, som angitt i disse programreglene, skal også utvides og gjelde for gjesters bruk av Skywards+-loungetilgang. For å unngå tvil presiseres det at enhver tillatt gjest av et Skywards+-medlem skal benytte seg av én av de tilgjengelige tillatelsene for Skywards+-loungetilgang som angitt ovenfor.
  • Skywards+-loungetilgang er tilgjengelig for Skywards+-medlemmer kun for Emirates-flygninger som tas i løpet av det aktuelle medlemmets abonnementsperiode. Hvis et Skywards+-medlem ikke benytter seg av hele kvoten for Skywards+-loungetilgang i løpet av abonnementsperioden i Skywards+, vil denne kvoten gå tapt og skal ikke videreføres til en fremtidig abonnementsperiode.
  • Skywards+-loungetilgang er underlagt tilgjengelighet til enhver tid, og adgang kan ikke garanteres med hensyn til reisedatoer.
  • Skywards+-loungetilgang er underlagt begrensningene og reglene som gjelder for Emirates-loungetilgang som angitt andre steder i disse programreglene, inkludert (uten begrensning) kravene og restriksjonene som gjelder for billettypen til det aktuelle medlemmet (bortsett fra at ethvert krav med hensyn til reiseklasse ikke skal gjelde når et medlem benytter seg av sin Skywards+-loungetilgang.
  • Medlemmers tilgjengelige Skywards+-loungetilgang vil gjenspeiles i hvert medlems kontoprofil, men skal ikke gjenspeiles på boardingkort.
  • Agenter i Emirates Business Class-lounger vil ha muligheten til å sjekke tilgjengelige adgangstillatelser for hvert medlem og markere hver adgangstillatelse som brukt når den er brukt. Emirates forbeholder seg retten til å trekke tilbake og/eller begrense tilgjengeligheten av Skywards+-loungetilgang fra tid til annen. Loungetilgang er underlagt kapasitetsrestriksjoner.

19. Skywards Exclusives

Les mer om vilkårene(åpner et eksternt nettsted i en ny fane) for bruk av Skywards Exclusives-plattformen vår i tillegg til programreglene(åpner et eksternt nettsted i en ny fane) som gjelder for transaksjoner på Skywards Exclusives-nettstedet.

20. Personvern

 1. I forbindelse med Emirates Skywards vil Emirates innhente, bruke og dele medlemmers personopplysninger i samsvar med personvernreglene. Personvernreglene inneholder informasjon om hvilke personopplysninger Emirates innhenter, hvordan de brukes, hvem de deles med og for hvilke formål. De inkluderer også informasjon om hvordan medlemmet kan trekke tilbake samtykket dersom dette er aktuelt, og hvordan medlemmer kan kontakte Emirates for å administrere medlemmets personvern.
 2. Uten å begrense klausul 20.1 ovenfor, er det et vilkår for medlemskap i Emirates Skywards at, med mindre Emirates blir varslet om noe annet av et Qantas Travel-medlem, hvert Qantas Travel-medlem gir sitt samtykke til at Emirates deler Qantas Travel-medlemmets kontaktopplysninger på eller etter oppsigelsesdatoen for Qantas. Denne delingen skal gjøres med formål om at Qantas skal kunne tilby Qantas Travel-medlemmet medlemskap i Qantas Frequent Flyer-programmet (eller et tilsvarende program på oppsigelsesdatoen for Qantas). Qantas' bruk og formidling av personlig informasjon kan avvike fra Emirates'. Qantas er ikke nødvendigvis bundet av personvernlover som gir samme beskyttelsesnivå som de som Emirates Skywards er bundet av. For å unngå all tvil, vil ingenting i klausul 20.2 kreve at et Qantas Travel-medlem kansellerer sitt Emirates Skywards-medlemskap og/eller aksepterer medlemskap i Qantas Frequent Flyer-programmet (eller tilsvarende) på noe som helst tidspunkt.
 3. Uten å begrense klausul 20.1 ovenfor, vil personopplysningene til medlemmer som er tidligere flydubai OPEN-medlemmer eller som har flydd med flydubai, brukes og deles av og mellom Emirates og flydubai med formål om å drifte Emirates Skywards-programmet. flydubais bruk og deling av personopplysninger kan være forskjellig fra Emirates’.
 4. Dersom et medlem har bedt om å få slettet kontoen sin under artikkel 17 i de generelle reglene for datavern (retten til å bli slettet / retten til å bli glemt), blir alle Miles som har blitt samlet opp på kontoen, men som ikke er innløst, overført eller utløpt, gå tapt.

21. Ansvar

 1. I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, VIL IKKE EMIRATES VÆRE ANSVARLIG OVERFOR ET MEDLEMS ELLER EN ANNEN PERSONS TAP ELLER SKADE, ENTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, SOM ER ET RESULTAT AV OPPSIGELSE ELLER ENDRING AV ELLER PÅ EMIRATES SKYWARDS ELLER FASILITETER, FORDELER ELLER ORDNINGER SOM GJØRES TILGJENGELIGE FOR ET MEDLEM, HERUNDER EN PARTNERS TILBAKETREKKING ELLER TILBAKETREKKING AV FORDELER, FASILITETER ELLER ORDNINGER.
 2. Uten å svekke andre rettigheter og rettsmidler som Emirates har i henhold til disse programreglene, forbeholder Emirates seg retten til å diskvalifisere et medlem fra videre deltakelse i Emirates Skywards-programmet, å kansellere alle tidligere opptjente Miles og å kreve kompensasjon for benyttede bonuser hvis det, etter Emirates Skywards' eget skjønn, vurderes at medlemmet eller deres reisekoordinator har engasjert seg i forsettlig mislighold eller begått misbruk av programmet, inkludert, men ikke begrenset til (i) bedragersk eller uautorisert tilegnelse, salg eller misbruk av Skywards Miles, (ii) tilegnelse, salg eller misbruk av Emirates Skywards-programmet, (iii) eller tilegnelse, salg eller misbruk av noen bonusfordeler.
 3. Emirates Skywards' concierge-tjeneste og andre utvalgte tjenester som tilbys til medlemmer, driftes av tredjepartsleverandører (hver en «leverandør»). Alle medlemmer som benytter seg av disse tjenestene, vil inngå et juridisk forhold med de(n) aktuelle leverandøren(e). I den grad loven tillater det, fraskriver Emirates seg alt ansvar overfor ethvert medlem eller en annen person av noen som helst art når det gjelder uaktsomhet, forsettlig mislighold, dårlig service eller andre brudd på forpliktelser som oppstår som en følge av levering eller manglende levering av tjenestene av eller på vegne av en leverandør som oppstår som følge av medlemmets juridiske forhold til en leverandør.

22. Generelt

 1. Programreglene kan endres, varieres, suspenderes eller kanselleres når som helst uten forvarsel når dette er tillatt under loven, gitt at rimelige tiltak innføres for å raskt legge ut detaljer om endringen, suspenderingen eller kanselleringen (hva som er aktuelt) på nettstedet. Ved en eventuell konflikt mellom denne versjonen av programreglene og en annen versjon av programreglene lagt ut på nettstedet for Emirates Skywards, skal den sistnevnte versjonen ha forrang.
 2. Medlemmets bruk av det digitale medlemskortet eller oppgivelse av medlemsnummeret etter endring eller variasjon i programreglene skal regnes for å være medlemmets aksept av endringen eller variasjonen.
 3. Noen funksjoner og egenskaper på nettstedet kan avvike eller mangle på mobilversjonen av nettstedet eller Emirates-appen, og derfor skal slike funksjoner og egenskaper kun være tilgjengelige via skrivebordsversjonen av nettstedet.
 4. Ethvert varsel som gis til et medlem under disse programreglene, regnes for å være gitt hvis det sendes via forhåndsfrankert post til medlemmet til adressen medlemmet har oppgitt med hensyn til Emirates Skywards.
 5. Programreglene styres av lovene i emiratet Dubai, og all sakførsel relatert til eller i forbindelse Emirates Skywards må føres frem i denne jurisdiksjonen. Medlemskap, herunder kvalifikasjon for medlemskap og alle Miles eller bonuser, er underlagt gjeldende lover og forskrifter, herunder alle gjeldende vedtak fra International Air Transport Association (IATA).
 6. Emirates Skywards har ikke virksomhet (eller vil avslutte sin virksomhet) i en jurisdiksjon hvor dette vil være forbudt (eller bli forbudt) av en relevant lov eller et statlig direktiv.
 7. Rimelig hensyn er tatt for å sørge for at informasjonen i programreglene og andre publikasjoner og annonser knyttet til Emirates Skywards er nøyaktig, men Emirates Skywards fraskriver seg alt ansvar når det gjelder feil eller unnlatelser i informasjonen, enten det er skriftlig eller muntlig.
 8. Enhver del av disse programreglene som ikke er rettskraftige av hvilken som helst grunn, skal regnes for å kunne utelates uten å påvirke de gjenværende programreglene på noen som helst måte. Emirates skal ikke være pålagt å tilby en tjeneste eller å handle i overensstemmelse med disse programreglene hvis dette vil være et brudd på loven.
 9. Ved innsjekking kan det hende at medlemmer må fremlegge dokumentasjon som kan bekrefte medlemmets identitet og medlemskap for Emirates. Dersom et medlem ikke overholder dette kravet, forbeholder Emirates seg retten til å nekte transport.

23. Emirates Skywards: bruk av engangskode

Som et ekstra sikkerhetstiltak har Emirates Skywards introdusert totrinns-verifisering ved hjelp av en engangskode for visse kontoaktiviteter, som kontoinnlogging, profiloppdateringer og innløsningsaktiviteter (engangskodetjenesten).

En engangskode er et tilfeldig generert nummer som Emirates vil sende til et medlem på SMS og/eller e-post i forbindelse med visse kontoaktiviteter. Dette er en totrinns-verifisering som kan kreves av medlemmet for å bekrefte at kontoaktiviteten har blitt autorisert av medlemmet. Medlemmet vil bli informert på tidspunktet for den relevante kontoaktiviteten hvis en engangskode er påkrevd.

Hvis en engangskode er påkrevd i forbindelse med en medlemskonto, vil Emirates sende en engangskode på SMS til medlemmets registrerte mobilnummer og/eller på e-post til medlemmets e-postadresse som er registrert på Emirates Skywards-kontoen deres (som vist i medlemmets kontoprofil).

Medlemmer bør sørge for at all informasjon (inkludert, men ikke begrenset til kontaktopplysninger) som gis til Emirates, er korrekt og oppdatert til enhver tid. Hvis et medlem ikke klarer å gi Emirates eller oppdatere den nødvendige informasjonen, kan det hende at Emirates ikke kan utstede engangskoden. Dette kan føre til at medlemmet ikke får tilgang til kontoen sin. Medlemmer kan oppdatere Emirates Skywards-kontoprofilen sin når som helst for å sikre at kontaktdetaljene deres er oppdaterte.

Emirates kan, helt etter eget skjønn, kontakte et medlem (inkludert per telefon, med opptak) for å bekrefte medlemmets identitet og kontoaktiviteten. Gjentatte mislykkede forsøk på å skrive inn den korrekte engangskoden kan resultere i at medlemskontoen blir låst eller begrenset på andre måter, som bestemt av Emirates fra tid til annen. Som en del av prosedyrene for svindelbekjempelse og medlemsverifisering kan Emirates be om flere detaljer eller identifikasjon fra et medlem.

Medlemmer bør ikke la kontonummeret eller engangskoden brukes av andre, og medlemmer bør til enhver tid sørge for at kontonummeret og engangskoden deres ikke er synlig for andre. Hvis en annen person ser eller oppdager en engangskode, bør medlemmet gi beskjed om dette til Emirates Skywards umiddelbart ved å kontakte SkywardsMemberVerification@emirates.com.

Ved å bruke tjenesten for engangskoder gir medlemmer Emirates rett til å videreformidle engangskoden til medlemmet, og til å verifisere medlemmets identitet og kontoaktiviteten ved bruk av engangskoden. Hvis et medlem ikke kan oppgi engangskoden eller hvis verifisering med engangskode mislykkes, kan Emirates begrense tilgangen til medlemskontoen.

Det er mulig at mobilleverandører ikke tillater medlemmer å motta engangskoder på SMS hvis medlemmet er utenlands eller bruker et mobilservicenettverk i utlandet. I tillegg kan servicegebyrer fra serviceleverandøren påløpe for mottak av engangskoden.

Emirates skal ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for eventuelle tap eller skader som oppstår på grunn av eller i forbindelse med at et medlem ikke kan få tilgang til kontoen sin, dersom verifiseringen med engangskode blir forsinket eller mislykkes av en eller annen grunn. Emirates Skywards skal ikke være ansvarlig for slike gebyrer som kreves av serviceleverandøren eller noen andre parter.

Emirates forbeholder seg retten til å legge til, suspendere eller avslutte engangskodetjenester eller bruken av disse på midlertidig eller permanent basis, når som helst, uten forvarsel og for enhver grunn hvis Emirates anser det som nødvendig eller tilrådelig. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til når det er mistanke om sikkerhetsbrudd eller når Emirates har rimelig grunn til å tro at informasjon som oppgis av et medlem ikke er oppdatert eller korrekt.

Modifisering av program

Emirates Skywards styres av disse programreglene. Emirates Skywards forbeholder seg retten til å endre, modifisere eller korrigere enhver del av Emirates Skywards-programmet til enhver tid i samsvar med programreglene. Denne retten inkluderer, men er ikke begrenset til endringer i Emirates Skywards-partnertilknytning, regler for opptjening og innløsning av Miles-kreditt, regler for bruk av reisebonuser, flytider, reisefordeler for medlemmer og spesifikke egenskaper i kampanjetilbud.

Garantifraskrivelse og ansvarsbegrensning

Informasjonen som publiseres på nettstedet eller Emirates-appen, kan være ufullstendig eller inneholde unøyaktigheter eller typografiske feil. Emirates Skywards verken påberoper eller garanterer at tilgang til nettstedet eller Emirates-appen vil være uforstyrret eller at det ikke vil oppstå feil, defekter, mangler eller tap av sendt informasjon, eller at virus ikke vil overføres på nettstedet eller Emirates-appen. Emirates gir ingen garantier for egnetheten av informasjonen, produktene og tjenestene på nettstedet eller i Emirates-appen for et gitt formål. All informasjon, produkter og tjenester tilbys «som de er» uten en garanti av noe slag. Emirates fraskriver seg herved alle garantier og betingelser når det gjelder informasjon, produkter og tjenester, herunder alle underforståtte garantier og betingelser for eller om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, eierskap og ukrenkelighet. 

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL EMIRATES VÆRE ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE ELLER SPESIELLE SKADER ELLER FØLGESKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER ER TILKNYTTET BRUK AV NETTSTEDET ELLER EMIRATES-APPEN, ELLER FOR FORSINKELSE ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE NETTSTEDET ELLER EMIRATES-APPEN ELLER FOR INFORMASJON, PRODUKTER OG TJENESTER SOM ER ANSKAFFET VIA NETTSTEDET ELLER EMIRATES-APPEN, ELLER SOM PÅ ANDRE MÅTER OPPSTÅR GJENNOM BRUK AV NETTSTEDET ELLER EMIRATES-APPEN, ENTEN DET ER BASERT PÅ KONTRAKT, ERSTATNINGSBETINGENDE FORHOLD, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNET.

Lenker

Nettstedet eller Emirates-appen kan inneholde hyperlenker til nettsteder drevet av tredjeparter. Disse hyperlenkene er kun gitt som referanse, og din bruk av disse nettstedene vil kunne være underlagt vilkårene som er lagt ut på dem. Emirates' inkludering av hyperlenker til slike nettsteder innebærer ikke noe bifall til materialet på disse nettstedene, og Emirates påtar seg intet ansvar for innholdet på disse.

EMIRATES SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIGE FOR TAP ELLER SKADER SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV DIN BRUK AV ELLER TILTRO TIL INFORMASJON INNHENTET VIA TREDJEPARTSNETTSTEDER.

Innhold og medlemsinnlegg – Forum

Dette nettstedet inneholder oppslagstavler og andre meldings- eller kommunikasjonsfasiliteter, og noen tilbys kun til Emirates Skywards-medlemmer på øvre nivå. Meninger, synspunkter eller utsagn uttrykt eller presentert av et medlem under bruk av disse fasilitetene er kun medlemmets, og skal ikke tilregnes Emirates. Emirates er ikke forpliktet til å se gjennom meldinger, informasjon eller innhold som legges ut på nettstedet, og tar ikke på seg noen form for ansvar knyttet til slike innsendinger. Uavhengig av det ovennevnte forbeholder Emirates seg retten til å uten forvarsel gå gjennom, endre eller slette innholdet i innsendinger mottatt fra medlemmer, herunder innlegg på oppslagstavler, som de etter eget skjønn anser for å være ulovlig, fornærmende eller upassende på annet vis. Du er innforstått med at du er ansvarlig for materialet du sender inn til nettstedet. Du samtykker i at når du legger ut en melding på nettstedet, skal du ikke gjøre det følgende:

 • Ærekrenke, misbruke, plage, forfølge, true eller på annen måte krenke de juridiske rettighetene (for eksempel vern av privatliv eller personlig særpreg) til andre,
 • publisere, legge ut eller spre skadelig, truende, nedsettende, spottende, krenkende, støtende, uanstendig, vulgær, usømmelig eller ulovlig materiale eller informasjon
 • reklamere for eller tilby å selge varer eller tjenester eller utføre eller videresende undersøkelser, konkurranser eller kjedebrev av noe slag, eller
 • legge ut meldinger mens du utgir deg for å være en annen.

Du samtykker videre i at når du bruker nettstedet eller Emirates-appen, skal du ikke:

 • laste opp filer som inneholder programvare eller annet materiale som er beskyttet av immaterialretten (eller av vern av privatliv eller personlig særpreg), med mindre du eier eller kontrollerer rettighetene eller har innhentet alle nødvendige samtykker
 • laste opp filer som inneholder virus, skadde filer eller annen lignende programvare eller programmer som kan skade funksjonen til en annens datamaskin, eller
 • slette forfatterattribusjoner, juridiske merknader eller rettighetsbeskyttede betegnelser eller etiketter i filer som lastes opp.

Skadesløsholdelse

Du samtykker i å holde Emirates samt deres ansatte, agenter og representanter skadesløse fra og mot alle krav og ansvar (herunder juridiske kostnader) som kan oppstå fra innsendingene dine til nettstedet eller Emirates-appen, fra din bruk av materiale innhentet via nettstedet eller Emirates-appen, fra ditt brudd på disse programreglene og fra enhver handling som oppstår gjennom din bruk av nettstedet eller Emirates-appen.

Emirates forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å nekte tilgang til nettstedet, Emirates-appen eller deler av dem uten varsel eller ansvar.

Personvernregler

Bruken av personopplysningene dine i forbindelse med Emirates Skywards styres av klausul 20 i disse programreglene og personvernreglene.