Hopp til hovedinnholdetTilgjengelighetsinformasjon

Regler for Emirates Skywards‑programmet

Emirates Skywards' lojalitetsprogram («Emirates Skywards») drives av Emirates. Emirates Skywards-nettstedet («nettstedet») og Emirates-appen («appen») tilbys til Emirates Skywards-medlemmer på betingelse av medlemmets samtykke i disse vilkårene og betingelsene. Ved å besøke og bruke nettstedet eller Emirates-appen, har du samtykket i alle slike vilkår og betingelser.

LES DISSE PROGRAMREGLENE GRUNDIG FOR Å GJØRE DEG KJENT MED GRUNNLAGET FOR FORDELER OG BONUSER SOM KAN OPPTJENES, TILDELES, VARIERES ELLER KANSELLERES.

1. Definisjoner og tolkning

 1. I disse programreglene:
  • Konto betyr kontoen som et medlems Miles vil opptjenes på/trekkes fra,
  • Grunnleggende Miles betyr Miles et medlem opptjener for kvalifiserende flygninger på Economy Class når de kjøper en Flex Plus-billett fra én Skywards-sone til en annen Skywards-sone,
  • Cash+Miles-billett betyr en Emirates- eller flydubai-flygning som kam kjøpes med en kombinasjon av penger og Skywards Miles, underlagt vilkår og betingelser i paragraf 13 av disse programreglene,
  • Classic Reward betyr en Classic Saver Reward eller Classic Flex Reward eller Classic Flex Plus Reward på Emirates-flygninger,
  • Classic Saver Reward betyr en bonusbillett, betalt helt eller delvis med Skywards Miles, som styres av regler og begrensninger for Classic Saver Reward,
  • Classic Flex eller Flex Plus Reward betyr en bonusbillett, betalt helt eller delvis med Skywards Miles, som styres av regler og begrensninger for Classic Flex eller Flex Plus Reward,
  • Rutesamarbeidsflygning betyr en flygning som har en flyselskapskode eller nummeret til ett flyselskap på billetten, men som er på et fly som tilbys av et annet flyselskap
  • Koordineringsavtale betyr hovedkoordineringsavtalen mellom Emirates og Qantas datert 6. september 2012 (som korrigert eller gjentatt fra tid til annen)
  • Emirates betyr Emirates, et selskap etablert i Dubai iht. dekret nr. 2 av 1985 (som korrigert),
  • Emirates-app betyr Emirates Skywards-appen som er tilgjengelig på iPad, iPhone, Apple Watch og Android-telefoner,
  • Emirates-flygning(er) betyr alle flygninger som markedsføres og betjenes av Emirates,
  • Emirates-kontaktsenter betyr hvert av kontaktsentrene for medlemmer etablert i Dubai, Mumbai, Karachi, Manchester, Melbourne, New York, Guangzhou og Budapest, og som har kontaktdetaljer som publisert av Emirates Skywards,
  • Emirates Qantas Alliance betyr alliansen som Emirates og Qantas samarbeider i overensstemmelse med når det gjelder forskjellige aspekter av sin respektive kommersielle virksomhet, som angitt i koordineringsavtalen,
  • Emirates Skywards betyr, som konteksten krever, at Emirates driver et lojalitetsprogram på sine egne vegne og på vegne av flydubai som et lojalitetsprogram for begge flyselskaper, eller navnet gitt til selve lojalitetsprogrammet. Emirates Skywards er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Emirates
  • flydubai betyr Dubai Aviation Corporation (handler som «flydubai»), et selskap etablert av lov nr. (11) av 2008;
  • flydubai-app betyr flydubai-applikasjonen som er tilgjengelig for iPad og iPhone,
  • flydubai kundesenter betyr hvert av kontaktsentrene for flydubais kunder etablert i De forente arabiske emirater, Russland, Pakistan og Saudi-Arabia som har kontaktinformasjon som publisert av flydubai,
  • flydubai-flygning(er) betyr alle flygninger som markedsføres og betjenes av flydubai,
  • flydubais nettsted betyr flydubai.com,
  • Tapte Miles vil si enhver resterende Miles-saldo som trekkes fra kontoen av Emirates som et resultat av et kansellert medlemskap.
  • Min familie betyr programmet som er definert i punkt 16 i programreglene,
  • Familieoverhode betyr en person som definert i punkt 16 i programreglene,
  • Familiemedlem betyr en person som definert i punkt 16 i programreglene,
  • Flex- eller Flex Plus-pris er enhver ikke-rabattert Emirates-pris som ikke er underlagt begrensningene for Special- eller Saver-priser,
  • Øyeblikkelig oppgradering betyr en bonusoppgradering som tildeles ved innsjekkingsskranken på flyplassen eller om bord i flyet,
  • Medlem betyr en person som har søkt om medlemskap i Emirates Skywards' lojalitetsprogram og som har fått utstedt et medlemsnummer i forbindelse med dette;
  • Medlemsnivå betyr et medlemsnivå i lojalitetsprogrammet Emirates Skywards,
  • Miles betyr poeng opptjent av et medlem under lojalitetsprogrammet Emirates Skywards basert på forbruk av kvalifiserende varer og tjenester. Dette begrepet omfatter både Skywards Miles og nivå-Miles, med mindre annet er oppgitt,
  • Miles-kalkulator betyr kalkulatoren på nettstedet som avgjør hvor mange Miles som vil godskrives medlemmets konto når han eller hun tar en kvalifiserende flygning, eller antall Miles som skal innløses for en bonusbillett på en Emirates-flygning.
  • Driftsdato betyr 31. mars 2013,
  • Partner betyr en leverandør av varer eller tjenester som deltar i Emirates Skywards fra tid til annen, og kan inkludere flyselskap (bortsett fra flydubai), hoteller og resorter, finans-, fritids- og livsstilstjenestetilbydere og bilutleiefirmaer,
  • Personlig informasjon-bonus betyr Miles som kan tildeles et medlem fra tid til annen for oppdatering av personlig informasjon på Emirates Skywards' forespørsel,
  • Qantas betyr Qantas Airways Limited,
  • Qantas Group betyr Qantas og dets datterselskaper fra tid til annen,
  • Qantas avslutningsdato betyr datoen da Emirates Qantas Alliance avsluttes,
  • Kvalifiserende flygning(er) betyr flygninger med Emirates, flydubai eller rutesamarbeidsflygninger markedsført av Emirates eller flydubai, men driftet av et annet flyselskap, mellom opprinnelsesstedet og destinasjonen på utgående reise eller returreise
  • Relevant medlem betyr et medlem:
    • med et medlemskap som startet på eller etter driftsdatoen, og
    • som har flydd mer enn åtte sektorer siden driftsdatoen på flygninger driftet av Qantas
  • Bonus betyr spesifiserte varer eller tjenester som tilbys et medlem av Emirates Skywards eller en partner i bytte mot Skywards Miles,
  • Skywards Skysurfers betyr den eksklusive Emirates Skywards-klubben for unge medlemmer mellom to og 17 år,
  • Skywards Miles betyr Miles opptjent hver gang et medlem tar en kvalifiserende flygning eller kjøper kvalifiserende varer eller tjenester fra en partner og som kan løses inn mot bonuser under programreglene for Emirates Skywards,
  • Special eller Saver betyr en Emirates-pris som er underlagt kvalifiseringsbegrensninger knyttet til kjøp og/eller begrenset antall ledige seter, salgsperiode («må kjøpes innen»-dato), restriktive betingelser (inkludert, men ikke begrenset til endringsgebyrer, minimum/maksimum opphold, flyrestriksjoner eller forhåndskjøp) og alle billetter solgt av andre flyselskaper for reiser som flys delvis med Emirates,
  • Nivå-bonus betyr ytterligere Skywards Miles oppsamlet av Platinum-, Gold- og Silver-medlemmer, opptjent ved å ta kvalifiserende flygninger,
  • Nivå-Miles betyr Miles oppsamlet når det gjelder kvalifisering for et medlemskapsnivå, og er en Mile opptjent ved å ta kvalifiserende flygninger,
  • Bonusoppgradering betyr innløsning av Skywards Miles for reise på en høyere kabinklasse enn klassen som vises på Emirates-billetten, og
  • Nettsted betyr Emirates Skywards' nettsted på emirates.com.
 2. I disse programreglene skal, med mindre en motstridende hensikt er åpenbar:
  • En henvisning til entall inkluderer en henvisning til flertall, og omvendt.
  • En henvisning til et kjønn inkludere en henvisning til det annet kjønn.
  • En henvisning til en part inkluderer en henvisning til partens autoriserte ansatte.
  • Innsatte overskrifter kun anses som praktiske referanser.

2. Medlemskap

 1. Søknad om medlemskap i Emirates Skywards er åpen for alle enkeltpersoner som er minst to år gammel. Et selskap, firma, partnerskap eller annen enhet kan ikke bli medlem.
 2. En som søker om medlemskap, må oppgi all informasjon som kreves i søknadsskjemaet for Emirates Skywards. Søknader som gjelder medlemmer under 18 år må signeres av en forelder eller foresatt. Emirates Skywards kan akseptere eller avvise enhver søknad om medlemskap etter eget forgodtbefinnende.
 3. Emirates Skywards vil utstede et permanent digitalt medlemsnummer til medlemmet, som han/hun vil bruke for å samle opp Miles. Et medlem vil kunne få tilgang til det digitale medlemskortet via Emirates-appen etter innmelding. Et medlem kan enten oppgi medlemsnummeret sitt eller presentere det via Emirates-appen, mobilnettstedet, e-posten eller som et lagret bilde på en bærbar enhet under reise på kvalifiserte flygninger og på tidspunktet for betaling for andre kvalifiserende varer eller tjenester. Det digitale medlemskortet er tilgjengelig for alle Emirates Skywards-medlemmer. Det digitale medlemskortet gir medlemmer samme nivå på fordeler som de bruker å motta når de bruker det fysiske kortet. Det digitale medlemskortet kan ha en utløpsdato, og i så fall er det kun gyldig for bruk frem til denne utløpsdatoen. Det digitale medlemskortet vil også ha en gyldighetsdato for et medlems medlemsnivå. Det digitale medlemskortet kan kun brukes av det medlemmet hvis navn står på kortet. Medlemmets navn må være skrevet på engelsk som det vises i medlemmets pass. Et digitalt medlemskort er ikke et kredittkort, og brukes kun til identifikasjonsformål. Et digitalt medlemskort kan ikke overføres, og er hele tiden utstederens eiendom.
 4. Medlemmer må ikke misbruke sitt medlemskap i lojalitetsprogrammet Emirates Skywards, for eksempel ved å:
  • Delta i ulovlige eller uredelige aktiviteter, eller
  • selge, tilordne, overføre, anskaffe eller tilby eller reklamere for å selge, tilordne, overføre eller anskaffe bonus, Miles eller andre fordeler som tilbys medlemmer under Emirates Skywards-programmet eller Miles, annet enn i samsvar med programreglene.
  • Dersom et medlem bryter programreglene, herunder brudd på denne paragraf 2.4, forbeholder Emirates Skywards seg retten til å avslutte medlemskapet i samsvar med paragraf 21.2. Oppsamlede Miles som står på medlemmets konto, men som ikke innløses eller overføres eller som utløper, vil gå tapt.
 5. Et medlem kan når som helst avslutte medlemskapet ved å gi beskjed til et Emirates kontaktsenter.
 6. Emirates Skywards kan etter eget forgodtbefinnende suspendere, kansellere eller si opp et medlemskap eller et medlems oppsamlede Miles når som helst. På dette tidspunktet vil eventuelle ubrukte Miles gå tapt, og de kan ikke lenger brukes.
 7. Medlemskap i Emirates Skywards-programmet opphører umiddelbart når beskjed om et medlems dødsfall eller konkurs mottas. Dessuten vil den relevante «Min familie»-kontoen også opphøre i tilfeller der det avdøde eller konkursrammede medlemmet også er familieoverhode for en «Min familie»-konto. Oppsamlede Miles som står på medlemmets individuelle konto og, hvis aktuelt, på en «Min familie»-konto, vil automatisk gå tapt dersom disse ikke innløses eller overføres eller hvis de utløper før tidspunktet for medlemmets dødsfall eller konkurs. Dette gjelder også eventuelle andre fordeler eller privilegier. Hvis et medlem skulle gå bort, kan imidlertid Emirates Skywards, etter eget skjønn, tilbakeføre det døde medlemmets tilgjengelige Miles til hans/hennes juridiske begunstige såfremt kontoen til det avdøde medlemmet, eller hans/hennes «Min familie»-konto, hvis aktuelt, har en saldo på minst 2 000 Miles når Emirates Skywards får beskjed og såfremt den juridiske begunstigede registrerer eventuelle Miles på den avdødes konto innen seks måneder etter at dødsfallet/konkursen ble gjort kjent. Enhver søknad som sendes inn av eller på vegne av en juridisk begunstiget for oppsamlede Miles på den avdødes konto, må sendes sammen med (i) en kopi av dødsattesten til det avdøde medlemmet, (ii) en kopi av den avdødes testament, en rettsordre eller andre akseptable juridiske dokumenter som viser at den juridiske begunstigede har krav på oppsamlede Miles, og (iii) enhver annen støttedokumentasjon som bes om av Emirates Skywards.
 8. Medlemskap kan ikke overføres. Et medlem kan ikke ha mer enn én konto. Alle Miles og bonuser under Emirates Skywards oppsamles av eller utstedes til medlemmet på hans eller hennes medlemskonto.
 9. Aktivitetsoppsummeringer vil være tilgjengelig for et medlem via nettstedet mens Emirates Skywards anser ham eller henne for å være et aktivt medlem, og vil inkludere informasjon om oppsamlede, innløste og utløpte Miles. Dersom et medlem mener at informasjon i oppsummeringen (herunder informasjon relatert til opptjente, innløste og utløpte Miles) er feil, må medlemmet varsle Emirates Skywards øyeblikkelig og ikke senere enn 90 dager etter oppsummeringens dato. Dersom et medlem ikke varsler Emirates Skywards om avvik i oppsummeringen innen tidsperioden oppgtt i denne paragraf 2.9, vil informasjonen anses å være riktig og akseptert av medlemmet. Dersom medlemmet bestrider oppsummeringen, kan Emirates Skywards kreve at medlemmet sender inn dokumentasjon som støtter dette kravet.
 10. Et medlems navneendring må opplyses til Emirates Skywards skriftlig og sammen med all juridisk eller annen dokumentasjon, siden Emirates Skywards kan be om bevis på endringen. Emirates Skywards kan kreve ytterligere informasjon for å kunne validere kontoen ved endringer i et medlems personlige detaljer.
 11. Alle skatter, avgifter, tollgebyrer og andre gebyrer som er resultatet av oppsamling av Miles eller mottak og bruk av bonuser, er og vil være medlemmets eneansvar og må betales før en bonus kan utstedes. Emirates Skywards garanterer ingenting i forbindelse med slike skatter, avgifter, tollgebyrer og andre gebyrer.
 12. Medlemmer under 18 år vil ikke kunne utføre enkelte transaksjoner (eksempelvis kjøp og overføring av Skywards Miles og innløsning av bonuser) på nettstedet eller med The Emirates-appen.
 13. Alle Miles som krediteres – men ikke innløses mot bonuser – samt alle ubrukte bonuser, kanselleres når en person slutter å være medlem.
 14. For å sikre den fortsatte verdien og integriteten til Emirates Skywards-programmet for medlemmer, overvåker Emirates Skywards Miles-aktivitet i tilknytning til programmet. Emirates Skywards kan velge å revidere en medlemskonto av enhver grunn etter Emirates eget forgodtbefinnende. I løpet av denne perioden vil ikke medlemskontoen kunne brukes. Emirates vil varsle medlemmet om at en slik revisjon finner sted, og kan kreve at medlemmet oppgir gitt informasjon knyttet til kontoen innen tidsfristene som bes om av Emirates for å kunne fullføre revisjonen (revisjonsvarsel). Emirates forbeholder seg retten til å kansellere en konto under revisjonen dersom medlemmet ikke har svart på revisjonsvarselet innen 90 dager eller av andre lignende grunner som anses som rimelige etter Emirates' eget skjønn. Dersom kontoen under revisjon kanselleres, vil Miles som er samlet opp på medlemmets konto, men ikke innløst, overført eller utløpt, gå tapt.

3. Skywards Skysurfers

 1. Medlemmer mellom 2 og 17 år blir automatisk medlemmer av Skywards Skysurfers.
 2. Skysurfers-medlemmer er underlagt programreglene for Emirates Skywards, og må kanskje ledsages av et voksent medlem ved bruk av enkelte fordeler, som loungetilgang og sjåførservice.
 3. Skysurfers er kvalifiserte til å opptjene Skywards Miles for alle Emirates- og flydubai-flygninger. Skysurfers kan også innløse Skywards Miles for flyoppgraderinger på Emirates-flygninger før innsjekking på flyplassen. Skysurfers kan innløse Skywards Miles for alle Emirates-flygninger og andre Emirates Skywards-partnerflyselskaper.
 4. Skysurfers er kvalifiserte for visse fordeler, som ekstra bagasjekvote og prioritert innsjekking.

4. Kontoadministrasjon

 1. Et medlem kan skriftlig til et Emirates kontaktsenter eller via nettstedet nominere en «reisekoordinator» (som må være minst 18 år) som får tilgang til hans eller hennes medlemskonto for å:
  • innhente informasjon fra medlemskontoen,
  • kreve en bonus, og
  • endre informasjon som innehas av Emirates Skywards om medlemskapet, på vegne av dette medlemmet.
 2. Gitt at reisekoordinatoren aksepterer tildelingen, vil denne samtykke i å være underlagt programreglene. Alle aktiviteter som utføres av en reisekoordinator i forbindelse med medlemskontoen, skal gjennomføres i tråd med programreglene. All kontoaktivitet som utføres av reisekoordinatoren skal anses for å være utført på vegne av medlemmet, og medlemmet skal være ansvarlig for eventuelle brudd på programreglene av reisekoordinatoren.
 3. Før tildeling må reisekoordinatoren gi Emirates Skywards bevis på identitet samt kontaktdetaljer. Reisekoordinatoren og medlemmet bekrefter at all informasjon oppgitt i tilknytning til reisekoordinatorens identitet og kontaktdetaljer er oppriktige og korrekte, og at falsk informasjon vil resultere i at reisekoordinatorens utnevnelse vil kanselleres. I slike tilfeller forbeholder Emirates Skywards seg også retten til å avslutte medlemmets konto i samsvar med paragraf 18.2.
 4. Emirates Skywards forbeholder seg retten til å avslutte en medlemskonto i samsvar med paragraf 18.2 og/eller avslutte reisekoordinatorens utnevnelse, dersom Emirates Skywards etter eget forgodtbefinnende avgjør at aktivitetene til den utpekte reisekoordinatoren i forbindelse med medlemskontoen strider mot programreglene.
 5. En reisekoordinator som ikke er medlem er ikke berettiget fordeler eller privilegier knyttet til Emirates Skywards-medlemskap.

5. Medlemsnivå

 1. Et medlem kan få en nivåoppgradering til medlemsnivåene «Silver», «Gold» eller «Platinum», avhengig av antall statusmiles som er opptjent i løpet av en påfølgende periode på 13 måneder. 25 000 statusmiles eller 25 kvalifiserende flygninger kreves for å oppnå Silver-medlemsnivå, 50 000 statusmiles eller 50 kvalifiserende flygninger kreves for å oppnå Gold-medlemsnivå og 150 000 Miles og minst én kvalifiserende flygning (gjelder fra 1. april 2023) kreves for å oppnå Platinum-medlemsnivå.
 2. Et medlemsnivå er gyldig i ett år fra måneden nivået opptjenes, og kan fornyes dersom medlemmet har oppsamlet ytterligere 25 000 statusmiles eller 25 kvalifiserende flygninger, 50 000 statusmiles eller 50 kvalifiserende flygninger eller 150 000 statusmiles (det som gjelder) med minst én kvalifiserende flygning* i First eller Business Class innen den aktuelle gjennomgangsdatoen. Kvalifiserende flygninger inkluderer ikke bonusoppgraderinger, bonusbilletter og billetter kjøpt med Cash+Miles. Overskytende Tier-Miles eller kvalifiserende flygninger kan ikke overføres til en etterfølgende periode.
 3. Medlemmer oppsamler Tier-bonuser i henhold til følgende satser:
  • Platinum-medlem = basis-Miles + 100 %
  • Gold-medlem = basis-Miles + 75 %
  • Silver-medlem = basis-Miles +30 %
  • Tier-bonuser bidrar til medlemmets Skywards Miles-konto. De bidrar ikke til Tier-Miles-kontoen.
 4. Antall Tier Miles som kreves for hvert medlemskaps Tier kan endres av Emirates Skywards når som helst uten varsel.
 5. Emirates Skywards kan etablere, oppgradere eller nedgradere et medlems medlemskaps Tier etter eget skjønn.

6. Nivå-fordeler og -privileger

 1. Forhåndsreservasjon av seter: Forhåndsreservasjon av seter på Emirates-flyvninger er tilgjengelig for alle medlemmer dersom medlemmet bestiller setet minst 48 timer før den aktuelle flyvningen og sjekker inn minst 90 minutter før avreise. Forhåndsreservasjon av seter er underlagt tilgjengelighet og Emirates' vilkår for transport av passasjerer og bagasje. Avhengig av Emirates Skywards-nivå, kan Emirates Skywards-medlemmer være kvalifiserte for inkludert forhåndsreservasjon av seter som følger:
  • Platinum: Inkludert tilgang til Regular-, Preferred- og Twin-seter for alle passasjerer i samme bestilling (PNR) og inkludert tilgang til Extra Legroom-seter for Economy Flex Plus-billetter kun for medlemmet.
  • Gold Inkludert tilgang til Regular- og Preferred-seter for alle passasjerer i samme bestilling (PNR) på alle Emirates-billetter.
  • Silver: Inkludert tilgang til Regular-seter kun til seg selv på alle Emirates-billetter.
  • Blå: Inkludert tilgang til kun Regular-seter med Flex- eller Flex Plus-billetter på Economy Class.
  Merk: Forhåndsreservasjon av seter er ikke tilgjengelig for gruppepriser (bestillingsklasse «G»). I alle andre tilfeller vil standardgebyrer for forhåndsreservasjon av seter gjelde. Les mer om gjeldende gebyrer og forhåndsreservasjon av seter.
 2. Inkludert innsjekking hjemmefra: Inkludert innsjekking hjemmefra («Tjenester») er tilgjengelig for Platinum-medlemmer som reiser i enhver kabin på Emirates-flyvninger med avreise fra Dubai International, underlagt eventuelle ekskluderinger i disse programreglene.
  1. Platinum-medlemmer kan dra nytte av disse tjenestene for seg selv og opptil fire gjester. Gjesten(e) må reise på samme Emirates-flyvning som Platinum-medlemmet, og innsjekkingsstedet må være fra den samme adressen som Platinum-medlemmet. Platinum-medlemmet må betale for eventuelle ekstra gjester samt for ekstra bagasje over den tillatte grensen.
  2. Leverandørens, Delivering Your Bags Passenger Luggage Delivery L.L.C («Leverandør»), vilkår og betingelser skal gjelde for levering av tjenestene. Vilkårene og betingelsene er som beskrevet på https://dubz.com/pages/service-terms-conditions («Leverandørs vilkår og betingelser»).
  3. Platinum-medlemmer kan bestille tjenestene, minst 24 timer før Emirates-flyvningens avreise, gjennom enhver av følgende kanaler:
   1. Emirates' kontaktsenter på 600 555555.
   2. På nett på DUBZ-nettsiden for innsjekking hjemmefra på www.emirates.com
   3. DUBZ' kontaktsenter på +971 4 872 8487
  4. Når tjenestene er bestilt, kan tjenestene planlegges mellom 48 og 6 timer før Emirates-flyvningens avreise. I løpet av den planlagte innsjekkingsperioden vil en innsjekkingsagent komme til Platinum-medlemmets hjem, hotell eller kontor for å:
   1. Sjekke reisedokumenter
   2. Veie og merke bagasjen
   3. Skriv ut boardingkortet
   4. Oppgradering fra Emirates Business Class-lounge til Emirates First Class-lounge = USD 150
   5. Levere bagasjen til Emirates-flyvningen
  5. Kanselleringer. Dersom et Platinum-medlem ønsker å kansellere tjenestene de har bestilt, bør de gjøre dette minst fire timer før den planlagte innsjekkingsperioden. Kansellering kan gjøres via enten:
   1. DUBZ' kontaktsenter på +971 4 872 8487
   2. Emirates' kontaktsenter på 600 555555
  6. Eksklusjoner. Tjenestene er ikke tilgjengelige hvis Platinum-medlemmet:
   1. Reiser på en billett som ble løst inn kun ved å bruke Skywards Miles. For å klargjøre, billetter kjøpt med cash + Skywards Miles er kvalifisert for denne tjenesten;
   2. Reiser på en direkteflyvning til Tel Aviv eller USA (unntatt Milano og Athen);
   3. Reiser på en flyvgning med rutesamarbeid;
   4. Reiser med levende dyr i lasterommet (Animal Vivant in Hold, AVIH)
   5. Reiser med våpen (WEAP); (våpen, skytevåpen eller ammunisjon fraktet som innsjekket bagasje)
   6. Reiser med MEDA-kunder.
   7. Reiser på ansattbilletter / rabatterte billetter; og
   8. Underlagt eventuelle andre eksklusjoner som beskrevet i leverandørens vilkår og betingelser.
  7. Ansvar. Ved å benytte seg av tjenestene anerkjenner Platinum-medlemmer at tjenestene leveres av en tredjepart, som er leverandøren, og leverandøren er eneansvarlig for bestemmelsene for tjenestene. Eventuelt ansvar som oppstår i forbindelse med tjenestene, vil være underlagt leverandørens vilkår og betingelser. Emirates fraskriver seg alt ansvar som oppstår i forbindelse med tjenestene. Alle krav fra Platinum-medlemmer som er knyttet til leverandørsvikt eller defekter i tjenestene som tilbys, bør gjøres direkte med leverandøren.
  8. I løpet av prosessen med å benytte seg av tjenestene, kan Platinum-medlemmer se plattformer som inkluderer lenker til tredjepartsnettsteder som er kontrollert og vedlikeholdt av andre. Eventuelle lenker til andre nettsteder er ikke bifall av slike nettsteder fra Emirates' side, og Platinum-medlemmer anerkjenner og godtar at Emirates ikke er juridisk eller på andre måter ansvarlig for innholdet eller tilgjengeligheten på slike nettsteder.
  9. Generelt: Disse programreglene er ment til å inkludere de gjeldende bestemmelsene i leverandørens vilkår og betingelser i den grad de er relatert til bestemmelsene for tjenestene. Dersom det er en konflikt mellom disse programreglene og leverandørens vilkår og betingelser, skal disse programreglene ha forrang.
 3. Loungetilgang:
  1. Inkludert loungetilgang. Inkludert loungetilgang er tilgjengelig for Platinum-, Gold-, og Silver-medlemmer som reiser videre i enhver kabin på Emirates-flygninger. Et Platinum-medlem kan få tilgang til alle Emirates First Class- og Business Class-lounger i Dubai og lounger i hele Emirates-nettverket for seg selv, én voksen gjest og to gjester under 17 år. Et Gold-medlem kan få tilgang til alle Emirates Business Class-lounger i Dubai og lounger i hele Emirates-nettverket for seg selv og én kvalifisert gjest. Et Silver-medlem kan få inkludert tilgang til Emirates Business Class Lounge på Dubai International, men kun for seg selv. Loungefordeler er kun tilgjengelig når du reiser videre med en Emirates-flygning eller en rutesamarbeidsflygning med Qantas. Gjester må reise med samme Emirates-flygning eller rutesamarbeidsflygning med Qantas som medlemmet.
  2. Betalt Emirates-loungetilgang i Dubai. På Dubai International kan Emirates Skywards Platinum-, Gold- og Silver-nivå-medlemmer betale for ekstra loungetilgang utover den inkluderte fordelen som gjelder for nivået deres. Blue-nivå-medlemmer, som ellers ikke ville ha rett til inkludert loungetilgang, kan kjøpe loungetilgang på Dubai International. Derfor, basert på medlemmets nåværende nivåkvalifisering,
   • kan Platinum-, Gold- og Silver-nivå medlemmer velge å betale for ekstra ledsager(e),
   • Medlemmer på Blue-nivå kan velge å betale for loungetilgang for seg selv og reisefølget.
   • Gold- og Silver-medlemmer kan velge å betale og oppgradere sin inkluderte loungetilgang i Business Class til First Class.
   Denne fordelen ved Emirates-lounger på Dubai International er tilgjengelig mot gebyrene spesifisert nedenfor, som kun gjelder for medlemmet selv og eventuelle ekstra ledsagere de ønsker å ta med, så lenge ledsageren også reiser videre på samme Emirates-flygning. Denne fordelen med betalt loungetilgang er tilgjengelig kun ved Emirates-lounger på Dubai International og kun i tilfeller der den videre reisen er med en Emirates-flygning. Gebyrene som er oppgitt for bruk av denne fordelen med fire timers loungetilgang per voksen på Dubai International er som følger, inkludert mva:
   • Emirates First Class-lounger = 250 USD
   • Emirates Business Class-lounger = 150 USD
   • Emirates-lounge = 125 USD
   • Oppgradering fra Emirates Business Class-lounge til Emirates First Class-lounge = 150 USD
   Les mer om betalt loungetilgang.
  3. Betalt loungetilgang på kvalifiserte flyplasser. På de kvalifiserte flyplassene* nevnt nedenfor (unntatt Dubai International) kan Emirates Skywards-medlemmer på Platinum- og Gold-nivår betale for ekstra loungetilgang for ledsagere, utover antallet inkluderte ledsagere de ellers er berettiget til. På de kvalifiserte flyplassene* nevnt nedenfor (unntatt Dubai International) kan medlemmer på Silver- og Blue-nivå som ellers ikke ville vært kvalifisert til inkludert loungetilgang, nå betale for loungetilgang kun for seg selv.
   • Auckland
   • Bangkok
   • Birmingham
   • Boston
   • Brisbane
   • Cape Town
   • Delhi
   • Düsseldorf
   • Frankfurt
   • Glasgow
   • Hamburg
   • Johannesburg
   • Kuala Lumpur
   • London Gatwick
   • London Heathrow
   • Los Angeles
   • Manchester
   • Melbourne
   • Milano
   • München
   • New York John F. Kennedy
   • Paris Charles de Gaulle
   • Perth
   • San Francisco
   • Sydney
   • Tokyo Narita
   • Zürich
   Betalt loungetilgang på de ovennevnte kvalifiserte flyplassene* er tilgjengelig for gebyrene spesifisert nedenfor, som kun gjelder for Skywards Platinum- og Gold-medlemmer for ekstra ledsager(e) de ønsker å ta med, så lenge deres ledsager(e) også reiser videre på samme kvalifiserende Emirates-flyvning; og for Skywards Silver- og Blue-medlemmer kun for dem selv. Gebyrer for tilgang til Emirates-lounger på de ovennevnte kvalifiserte flyplassene* er USD 100, som skal betales i lokal valuta fastsatt etter en tilsvarende kurs (det ovennevnte ekskluderer Dubai International).
  4. Emirates forbeholder seg retten til å endre lounge-tilgang gebyrene til enhver tid etter eget forgodtbefinnende. Gebyrene gjelder for adgang én gang per voksen for et maksimalt opphold i loungen på fire timer og er kun gyldig for medlemmer og eventuelle ekstra ledsager(e) de ønsker å ta med. Medlemmer (inkludert deres ledsager(e)) som overstiger fire timers opphold i loungen uansett grunn (inkludert og uten begrensning flyforstyrrelser og forsinkelser) skal pådra seg et ekstra gebyr for loungetilgang for hver fire timers periode etter kursene beskrevet i 6.3.2 ovenfor (for loungebesøk på Dubai International) og i 6.3.3 ovenfor (for loungebesøk på andre kvalifiserte flyplasser*).
  5. Betalt loungetilgang per barn under 12 år vil bli belastet med halvparten av prisen per voksen slik den er beskrevet i 6.3.2 ovenfor (for loungetilgang på Dubai International) og i 6.3.3 ovenfor (for loungetilgang på andre kvalifiserte flyplasser*). Spedbarn under 2 år har gratis lounge-tilgang. Medlemmer som velger å betale for loungetilgang, må sørge for at betalinger for hele perioden frem til avreise gjøres til loungepersonalet før adgang. Betalinger kan kun gjøres ved bruk av et kreditt-/debetkort (ingen kontanter eller Miles-innløsning vil bli akseptert). Refundering er ikke tillatt når loungen er tilgjengelig, uavhengig av adgangens varighet. Bruken av loungen er underlagt eventuelle vilkår og betingelser som bestemmes av Emirates fra tid til annen.
  6. Det er erkjent at gebyret for loungetilgang fastsatt i paragraf 6.2.2 ovenfor (for loungetilgang på Dubai International) og i paragraf 6.2.3 ovenfor (for loungetilgang på andre kvalifiserte flyplasser*) ikke inkluderer skatter. Dersom avgifter blir lagt til det gjeldende gebyret for loungetilgang, forbeholder Emirates seg retten til å øke gebyret tilsvarende slike avgifter etter eget skjønn.
  7. Kvalifiserte Emirates-flygninger inkluderer Emirates-markedsførte og -driftede flyvninger og Emirates-flyvninger med rutesamarbeid som betjenes av Qantas. Medlemmer som reiser på rutesamarbeidsflyvninger som drives av andre operatører, vil ikke være berettiget til å få tilgang til Emirates Lounge.
  8. Emirates forbeholder seg retten til å tilbakekalle/begrense tilgjengeligheten av loungetilgang fra tid til annen. Tilgang til lounge er underlagt kapasitetsbegrensninger. Medlemmer som reiser på Emirates-flyvninger med rutesamarbeid som drives av andre transportører, vil ikke være kvalifisert for tilgang til Emirates Lounge, bortsett fra medlemmer som reiser på Qantas-flyvninger med rutesamarbeid. I noen land må ungdom (under 18 eller 21 år) være i følge med en voksen for å få tilgang til lounge. Finn ut mer om loungetilgang.
  9. Emirates forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å suspendere eller trekke tilbake fordelen Emirates Skywards-loungetilgang fra et medlem, og å nedgradere et medlems medlemsnivå i tilfelle forsømmelse eller misbruk med hensyn til loungetilgangsfordelene eller loungefasilitetene. Et medlems tilgang til loungen er til enhver tid underlagt de gjeldende vilkårene for loungetilgang som bestemt av Emirates.
  10. Medlemmer som benytter seg av Emirates' loungetilgangsfordeler, må ha en anstendig oppførsel. Emirates forbeholder seg retten til å avslå tilgang til Emirates-lounger under omstendigheter der:
   • Oppførselen til et medlem er av en art som er forstyrrende for andre kunder
   • Et medlem unnlater å følge en forespørsel eller instruksjon fra Emirates-ansatte
   • Frivillige justeringer gjøres på et medlems reiserute mens de er i loungen som strekker seg mer enn fire timer utover det opprinnelig planlagte tidspunktet for flygningens avreise
   Unnlatelse av å overholde disse vilkårene kan føre til kansellering av Emirates Skywards-medlemskapet.
 4. Ekstra bagasjekvoter er kun tilgjengelige for Emirates Skywards Platinum-, Gold- og Silver-medlemmer som reiser på Emirates- og flydubai-flygninger når de reiser under IATA-vektkonseptet. Platinum-medlemmer har rett til ytterligere 20 kgkilo; Gold-medlemmer har rett til ytterligere 16 kgkilo og Silver-medlemmer har rett til ytterligere 12 kgkilo utover bagasjekvoten som står på billetten. For reiser under IATA-kollikonseptet, kun på Emirates-flygninger: Platinum- og Gold-medlemmer har rett til ytterligere 23 kgkilogram i Economy Class eller Premium Economy og 32 kgkilogram i Business og First Class utover bagasjekvoten som vises på billetten. Den maksimale kvoten i hver kabin kan ikke overstige tre kolli innsjekket bagasje.

  For reiser på tvers av Emirates-nettverket til og fra Afrika på Economy Special-priser:

  • Emirates Skywards Platinum- og Gold-medlemmer som reiser til Economy Special-priser, får en maksimal bagasjekvote på 2 x 23 kg (standard 1 x 23 kg).

  Reiser til/fra Amerika (unntatt mellom Amerika og Europa) til Economy Special-priser:

  • Emirates Skywards Platinum- og Gold-medlemmer får en maksimal bagasjekvote på 2 x 23 kg (standard 1 x 23 kg).

  Reiser mellom Amerika og Europa på Economy Special- og Economy Saver-priser:

  • Emirates Skywards Platinum- og Gold-medlemmer får en maksimal bagasjekvote på 2 x 23 kg (standard 1 x 23 kg).
 5. På utsolgte flygninger skal reservert seteprioritet bli innfridd som følger:
  • til Platinum- og Gold-medlemmer (henholdsvis) når de bestiller Emirates-flygninger i Economy Class i den høyeste Flex Plus-prisen for kabinen, og
  • til Platinum-medlemmer når de bestiller Emirates-flygninger i Business Class i den høyeste Flex Plus-prisen for kabinen.
  Reservasjoner og bestillinger er kanskje ikke mulig i store ferier, under spesielle arrangementer eller på begrensede flygninger. Derfor gir ikke Emirates noen garanti eller forsikring om tilgjengelighet ved bestilling eller seteprioritet. Denne fordelen kan kun benyttes ved å ringe et av Emirates' kontaktsentre minst 48 timer før flygningens avreise.
  • Prioritert bagasjelevering er tilgjengelig for Platinum- og Gold-medlemmer som reiser i alle klasser på Emirates-flyvninger og flydubai-flyvninger. Silver-medlemmer får prioritert bagasjelevering kun på flydubai-flyvninger. Finn ut mer om prioritert bagasjehåndtering.
  • Prioritert innsjekking tilbys for Platinum-, Gold- og Silver-medlemmer som reiser på alle klasser på Emirates-flyvninger og flydubai-flyvninger. Les mer om innsjekking. Prioritert ombordstigning tilbys for Platinum-, Gold- og Silver-medlemmer som reiser på alle klasser på Emirates-flyvninger. Les mer om innsjekking.
  • Skywards Miles som tilhører Platinum-medlemmer, utløper ikke så lenge medlemmet beholder sin Platinum-nivåstatus. Således vil en justert utløpsdato vises til Platinum-medlemmer i tilfeller hvor medlemmet har Skywards Miles som, i henhold til standard utløp, opprinnelig ville ha utløpt i den nåværende perioden for nivågjennomgang. Den justerte utløpsdatoen vil alltid være en dato som er to (2) måneder etter datoen for medlemmets kommende nivågjennomgang. For eksempel: Hvis et Platinum-medlem (med neste dato for nivågjennomgang den 31. august 2019) har Skywards Miles som utløper den 31. januar 2019 i henhold til standard utløp, vil medlemmet se en justert utløpsdato for den 31. oktober 2019 (beregnet som to (2) måneder etter datoen for den kommende nivågjennomgangen).
   • Så snart medlemmet oppgraderer til Platinum-nivå, vil den justerte utløpsdatoen oppdateres mot eventuelle Skywards Miles som, i henhold til standard utløp, ville ha utløpt i løpet av den nåværende perioden for Platinum-nivågjennomgang. Eventuelle Skywards Miles som utløpte før medlemmet oppgraderte til Platinum-nivå, vil ikke gjenopprettes, heller ikke i tilfeller med etterregistrering av manglende Skywards Miles som kan ha fått medlemmet til å oppgradere til Platinum-nivå før utløpsdatoen.
   • Hver gang et medlem beholder sin Platinum-nivåstatus, vil eventuelle ubrukte Skywards Miles som hadde en justert utløpsdato bli videre forlenget til en dato som er to (2) måneder etter datoen for medlemmets neste nivågjennomgang.
   • Når et medlem ikke er i stand til å beholde Platinum-statusen sin, vil eventuelle Skywards Miles som ikke har blitt løst inn og som hadde fordelen av en justert utløpsdato da medlemmet var på Platinum-nivå, utløpe i henhold til datoen som er oppført på medlemmets Emirates Skywards-konto.
   • Justert utløp vil også gjelde for eventuelle Skywards Miles som samles inn på Min familie-kontoen av et Platinum-medlem, uavhengig om dette medlemmet er familieansvarlig eller familiemedlem.
   • Justert utløp vil også gjelde for Skywards Miles der ytterligere gyldighet ble tidligere kjøpt via produktene Forleng miles eller Gjenopprett miles, som beskrevet i paragraf 9.
   • For å unngå tvil: Skywards Miles vil utløpe på utløpsdatoen, enten i henhold til standard utløp eller justert utløp, hvis medlemmets nivåstatus som vises på emirates.com ikke er Platinum på denne datoen. Ingen unntak gjøres for Platinum-medlemmer som kan ha hatt Skywards Miles som utløpte før den effektive datoen som nevnes ovenfor.
  • Nivåfordeler og privilegier som tilbys et medlem på hvert medlemsnivå, er kun gyldige for perioden et medlem har gyldig status på det gjeldende nivået.
  • Nivåfordeler og privilegier som tilbys et medlem på hvert medlemsnivå, kan endres av Emirates Skywards når som helst uten forvarsel.

7. Opptjening av Miles

 1. Underlagt vilkårene i disse programreglene, kan medlemmer med aktive kontoer opptjene og oppsamle Skywards Miles som følger:
  • ved å ta kvalifiserte flygninger, og
  • ved å benytte seg av eller kjøpe kvalifiserte tjenester, varer eller produkter fra Emirates eller partnere.
 2. Underlagt vilkårene i disse programreglene, kan medlemmer opptjene og oppsamle statusmiles som følger:
  • ved å ta kvalifiserte flygninger, og
  • ved å benytte seg av eller kjøpe kvalifiserte tjenester, varer eller produkter fra Emirates eller partnere.
 3. Medlemmer kan begynne å opptjene og oppsamle Miles i samsvar med disse programreglene fra og med datoen da de registrerte kontoen sin. Kvalifiserende flygninger som tas av medlemmer ikke mer enn to måneder før kontoregistrering, skal være kvalifisert for Miles, med forbehold om at medlemmer kontakter Emirates og gjør krav på slike Miles innen seks måneder etter datoen da de registrerte kontoen sin. Ingen andre transaksjoner (inkludert å benytte seg av aktuelle tjenester, varer eller produkter fra partnere) et medlem har foretatt før kontoregistreringen, skal være kvalifisert for opptjening eller oppsamling av Miles. Alle Miles som opptjenes av medlemmet for kvalifiserende flygninger, kan ses av medlemmer via medlemsoppsummeringen på nettstedet og i Emirates-appen.
 4. For å opptjene Miles må medlemmer legge frem et digitalt medlemskort, tilknytte kontoene sine eller oppgi medlemsnummeret sitt (som kan kreves fra tid til annen av Emirates eller den aktuelle leverandøren) på tidspunktet for (i) bestillingen eller innsjekking på kvalifiserende flygninger, og (ii) når de betaler for (eller abonnerer på, alt etter hva som gjelder) andre kvalifiserende varer eller tjenester fra Emirates eller partnere. Hvis et medlem velger å føre opp Emirates Skywards-medlemsnummeret sitt på en flyoppføring, kan Emirates Skywards-nummeret ikke deretter bli fjernet og erstattet med et annet medlemsnummer (uansett om det er et Emirates Skywards-nummer eller et nummer i en partners lojalitetsprogram for hyppige reisende) etter at medlemmet har sjekket inn på den første flygningen i reiseruten.
 5. Antall Miles som opptjenes, avhenger av opprinnelse, reisemål, reiseklasse og prisen for hver kvalifiserende flygning. Bruk vår Miles-kalkulator for å sjekke nøyaktige opptjeningsverdier for en bestemt kvalifiserende flygning.
 6. Antall Miles som opptjenes på en Cash+Miles-billett for hver kvalifiserende flygning, vil bli forholdsmessig beregnet mot kontantbeløpet som medlemmet betaler for en kommersiell billett for den aktuelle kvalifiserende flygningen, ekskludert pålagte operatøravgifter, skatter og gebyrer som ikke gir opptjening av Miles. For å illustrere: Hvis grunnprisen for en oppgitt billett er USD 2000 og et medlem deretter betaler 60 % av prisen kontant og 40 % av prisen med Skywards Miles ved å bruke alternativet Cash+Miles, skal medlemmet kun opptjene 60 % av antallet Miles som kan opptjenes på en slik flygning.
 7. Cash+Miles-billetter er ikke kvalifisert til å opptjene lojalitetspoeng i andre flyselskapers lojalitetsprogrammer for hyppige reisende.
 8. Hvis et medlem kjøper en billett med blandet pris og/eller blandet kabinklasse på kvalifiserende flygninger, vil Miles krediteres separat for hver priskomponent. Bekreftelsesteksten eller området for ytterligere informasjon på billetten er kun en delvis indikator. Fullstendig informasjon om Miles som opptjenes på billetter med blandet pris, kan ses når som helst under (i) Min reiserute-avsnittet på nettstedet, (ii) Emirates Skywards-avsnittet i Emirates-appen eller (iii) Administrer en bestilling-avsnittet på nettstedet eller flydubai.com (alt etter hva som gjelder).
 9. Hvis et medlem annullerer eller refunderer deler av en billett, vil det kun krediteres Miles for reisen som er flydd på kvalifiserende flygninger på den billetten.
 10. For delvis brukte billetter på kvalifiserende Emirates-flygninger vil opptjente Miles avhenge av flysektor, reiseklasse og prisen som ble kjøpt på reisetidspunktet. Hvis et medlem har flydd deler av reisen, vil Miles kun gis for delene av reisen som medlemmet har flydd. Hvis et medlem ønsker å delvis oppgradere en billett til en høyere pris- eller reiseklasse med kontanter, vil ekstra Miles kun gis for denne spesifikke delen av reisen og ikke gjelde for tidligere fullførte flygninger på reisen.
 11. Et medlem som oppgraderes til en annen reiseklasse uten at billetten blir utstedt på nytt (dvs. uten å motta et nytt billettnummer), vil kun motta Miles for prisen de har kjøpt med kontanter, som indikert på billetten.
 12. Medlemmer vil opptjene Miles som per den opprinnelige billettklassen. Ingen ytterligere Miles vil bli tildelt til medlemmet med hensyn til umiddelbare oppgraderinger som er benyttet på en flygning.
 13. Følgende billettyper kvalifiserer ikke til opptjening av Miles:
  • ansattreiser (inkludert ansattbilletter)
  • bransje- og reisebyrårabatterte billetter (f.eks. ID-/AD-billetter)
  • bonusbilletter
  • contrabilletter,
  • premie- og kampanjebilletter,
  • konsulent- og PR-billetter,
  • spesielt rabatterte diplomatbilletter og statlige billetter
  • gratisreiser og ikke-ruteflygninger eller charterbilletter
  • ikke-offentlige spesialrabatterte billetter
  • alternative billetter ved nektet ombordstigning
  • bonusbilletter utstedt av andre hyppig reisende- eller lojalitetsprogrammer hvor Emirates Skywards er deltager.
 14. Medlemmer kan etterregistrere Miles for kvalifiserende flygninger som er Emirates-flygninger ved å kontakte et Emirates-kontaktsenter (eller via nettstedet) innen seks måneder etter datoen da Emirates-flygningen ble fullført. For å etterregistrere et slikt krav må medlemmer gi Emirates all forespurt informasjon, inkludert, men ikke begrenset til: billettnummer, flydetaljer på boardingkortet, transaksjonsdokumenter, kvitteringer og alle andre dokumenter som Emirates ber om. For å etterregistrere et krav om manglende Miles for en kvalifiserende flydubai-flygning må medlemmer registrere kravet hos flydubai (på flydubai-nettstedet eller via flydubai-kontaktsenteret) innen seks måneder etter datoen da flydubai-flygningen ble fullført, og de må gi flydubai all forespurt informasjon, inkludert, men ikke begrenset til: billettnummer, flydetaljer på boardingkortet, transaksjonsdokumenter, kvitteringer og alle andre dokumenter som flydubai ber om.
 15. Miles kan kun opptjenes for ett lojalitetsprogram for hver flygning eller transaksjon, med mindre annet er oppgitt av Emirates eller en aktuell partner. Medlemmer som også deltar i lojalitetsprogrammer fra andre partnere, må velge sitt foretrukne lojalitetsprogram ved starten av reisen. Dette gjelder opptjening av både Skywards Miles og andre flyrelaterte fordeler (inkludert, men ikke begrenset til loungetilgang på flyplasser, tillatt bagasjekvote osv.) med mindre annet er oppgitt av Emirates eller flydubai (hvis aktuelt). Et medlem kan endre lojalitetsnummeret ved innsjekking før den første flygningen starter, men ikke etter dette. Miles kan kun opptjenes for ett sete og ett ekstra kjøpt sete per kvalifiserende flygning.
 16. Det kan ta åtte uker eller mer fra datoen for opptjeningsaktiviteten før Miles krediteres en medlemskonto. Miles som er opptjent av et medlem, kan kun brukes eller løses inn av dette medlemmet (i samsvar med disse programreglene) når de er kreditert medlemmets konto.
 17. Skywards Miles (og statusmiles hvis aktuelt) kan opptjenes på kvalifiserende flygninger og kvalifiserte flygninger med samarbeidspartnere hvis aktuelt, men ikke på andre flygninger. For flygninger med samarbeidspartnere er det hvert medlems ansvar å bekrefte at Skywards Miles er tilgjengelige for opptjening på flygningen, som skal være i samsvar med alle gjeldende vilkår og betingelser partneren har samt være underlagt disse programreglene til enhver tid.
 18. Skywards Miles (og statusmiles hvis aktuelt) skal kun gis for varer og tjenester som faktisk leveres til medlemmet etter et kjøp. Skywards Miles (og statusmiles hvis aktuelt) vil ikke opptjenes i forbindelse med varer eller tjenester som er bestilt, men som kanselleres før bruk av et medlem, eller under omstendigheter hvor medlemmet ikke oppfyller sine forpliktelser i forbindelse med bestillingen av slike varer eller tjenester.
 19. Hvis et medlems kvalifiserende flygning blir kansellert, kan Emirates eller flydubai videreføre medlemmets billett til en annen operatør for transport, og medlemmet vil fortsette å samle opp Miles i samsvar med billetten de kjøpte som om den kvalifiserende flygningen hadde blitt fullført i tråd med den opprinnelige bestillingen.
 20. Hvis et medlem anskaffer seg ugyldige Miles, kan Emirates (som de selv avgjør etter eget skjønn):
  1. kansellere og annullere slike ugyldige Miles
  2. hvis slike ugyldige Miles (eller en del av dem) har blitt løst inn i bytte mot en bonus eller en annen fordel, kansellere og annullere bonusen eller fordelen, bortsett fra at der en slik bonus eller annen fordel allerede er levert, kan Emirates:
   1. trekke ytterligere Skywards Miles fra medlemmets konto beregnet ut fra den typiske innløsningskostnaden for en slik bonus eller annen fordel
   2. kreve betaling fra medlemmet med hensyn til den aktuelle bonusen i det beløpet som ellers ville vært påkrevd hvis ugyldige Miles ikke hadde blitt benyttet for å løse inn den aktuelle bonusen, og/eller
  3. nedgradere det aktuelle medlemmets medlemsnivå 
  I hvert ovennevnte tilfelle vil ingen refusjon eller annen kompensasjon bli gitt til medlemmet fra Emirates, inkludert, uten begrensning, eventuelle kostnader for reise, overnatting eller visum.
 21. Uten at det berører Emirates' andre rettigheter i henhold til disse programreglene eller i loven, dersom et medlem (i) misbruker programmet, eller (ii) blir nektet transport på en hvilken som helst flygning, kan Emirates (som de selv avgjør etter eget skjønn):
  1. suspendere og/eller revidere medlemmets konto, og i en slik suspensjons- eller revisjonsperiode skal medlemmet ikke kunne opptjene og/eller løse inn Skywards Miles eller få tilgang til noen av fordelene eller bonusene relatert til kontoen deres, og/eller
  2. si opp medlemmets konto og eventuelle ventende bonuser, og i så tilfelle vil alle Miles på medlemmets konto gå tapt 
  I hvert ovennevnte tilfelle vil ingen refusjon (inkludert, uten begrensning, når det gjelder skatt) eller annen kompensasjon bli gitt til medlemmet fra Emirates, inkludert, uten begrensning, eventuelle kostnader for reise, overnatting eller visum.

8. Skywards Everyday

 1. For å delta i Skywards Everyday, må Emirates Skywards-medlemmet laste ned Skywards Everyday-appen fra Google Play Store eller iOS App Store, og logge inn med innloggingsdetaljene for Emirates Skywards.
 2. Emirates Skywards-medlemmer er kvalifisert til å opptjene Skywards Miles hos Skywards Everyday-partnere på de utsalgsstedene som er oppført i Skywards Everyday-appen.
 3. For å opptjene Skywards Miles ved kjøp fra en Skywards-partner, må Emirates Skywards-medlemmet åpne Skywards Everyday-appen, velge det aktuelle utsalgsstedet og be en ansatt om å fylle inn de påkrevde opplysningene og PIN-koden.
 4. Skywards Miles tildeles umiddelbart til Emirates Skywards-medlemmet, og den oppdaterte saldoen vil vises på medlemmets Emirates Skywards-konto.
 5. Av sikkerhetshensyn må Emirates Skywards-medlemmet aktivere stedstjenester på mobilenheten sin for å opptjene Skywards Miles
 6. Emirates Skywards-medlemmer er kvalifisert til å opptjene 1 Skywards Mile for hver 3. AED som brukes på de aktuelle utsalgsstedene, med unntak av at Emirates Skywards-medlemmer er kvalifisert til å opptjene 1 Skywards Mile for hver 5. AED som brukes på deltakende utsalgssteder i dagligvarekategorien.
 7. Alle kjøp som gjøres på de aktuelle utsalgsstedene av et Emirates Skywards-medlem, kvalifiserer til opptjening av Skywards Miles. Ingen unntak eller blackout-perioder gjelder.
 8. Skywards Miles tildeles basert på beløpet som brukes på utsalgsstedet, unntatt offentlige avgifter.
 9. Emirates Skywards-medlemmet må vise frem Skywards Everyday-appen på kjøpstidspunktet for å opptjene Skywards Miles. Skywards Miles er ikke gyldige for tidligere kjøp.
 10. Skywards Miles er ikke gyldige for kjøp som fullføres med ikke-monetære midler, som gavekort, byttelapp eller ved bytte av produkter.
 11. Skywards Miles er ikke gyldige for visse tredjepartstjenester som utføres av Skywards Everyday-partnere.
 12. Skywards Miles er ikke gyldige for nettkjøp, enten fra e-handelssteder til Skywards Everyday-partnere eller tredjepartsnettsteder.
 13. Skywards Miles som opptjenes på kjøp ved deltakende utsalgssteder og som Emirates Skywards-medlemmet deretter mottar en kontantrefusjon for, trekkes fra Emirates Skywards-medlemmets Emirates Skywards-konto.
 14. Emirates Skywards-medlemmet gir sitt samtykke til at deltakende utsalgssteder deler bekreftelse på kjøp eller refusjon når det kreves av Emirates for revisjonsformål eller ved en kundetvist.
 15. Hvis Skywards Everyday-partneren driver sitt eget lojalitetsprogram, kan Skywards Everyday-partneren be Emirates Skywards-medlemmet om å velge hvilken lojalitetsvaluta Emirates Skywards-medlemmet ønsker å opptjene for et bestemt kjøp ved det deltakende utsalgsstedet.
 16. Hvis feil PIN-kode for Skywards Everyday tastes inn tre ganger etter hverandre, vil Emirates Skywards-medlemmets enhet forhindres fra å opptjene Skywards Miles på det aktuelle utsalgsstedet i én time, av sikkerhetsmessige årsaker. Emirates Skywards-medlemmet kan, etter avtale med Skywards Everyday-partneren, besøke det deltakende utsalgsstedet etter én time for å kreve Skywards Miles-ene sine. Emirates Skywards-medlemmet kan også kontakte Emirates med en transaksjonskvittering, med Skywards Everyday-stempelet, som er bekreftet av ansatte på utsalgsstedet.
 17. Skywards Miles vil alltid bli tildelt i hele tall, og minsteforbruket som kreves for å opptjene 1 Skywards Mile er 3 AED. Ved desimaler vil antallet Skywards Miles som tildeles rundes av til nærmeste hele tall.
 18. Emirates Skywards-medlemmer kan opptjene maksimalt 1,5 millioner Skywards Miles per kvalifiserende kjøp.
 19. Det er Emirates Skywards-medlemmets ansvar å sjekke hvor mange Skywards Miles som har blitt opptjent for det aktuelle kvalifiserte kjøpet. Hvis færre Skywards Miles ble kreditert Emirates Skywards-medlemskontoen enn det som skulle ha vært for det kvalifiserte kjøpet, må Emirates Skywards-medlemmet høre med de ansatte på det deltakende utsalgsstedet og be om en kreditt på saldoen for det aktuelle antallet Skywards Miles. Hvis for mange Skywards Miles har blitt kreditert Emirates Skywards-medlemskontoen med hensyn til et kvalifisert kjøp, forbeholder de ansatte seg retten til å trekke fra antallet Skywards Miles som tilsvarer overskuddet fra Emirates Skywards-medlemmets konto gjennom å legge ut en refusjon.
 20. Tier-Miles vil ikke bli tildelt for transaksjoner gjort under Emirates Skywards Everyday.
 21. Hvis det oppdages eller mistenkes feil bruk, misbruk eller svindelaktivitet, forbeholder Emirates Skywards seg retten til å reversere Skywards Miles som er kreditert til et Emirates Skywards-medlem eller suspendere/deaktivere denne medlemskontoen for å hindre fremtidig oppsamling av Skywards Miles. Skywards Everyday-partnere forbeholder seg retten til å nekte tildeling av Skywards Miles.
 22. Når Skywards Miles har blitt kreditert en medlemskonto feilaktig på grunn av et teknisk problem, forbeholder Emirates Skywards seg retten til å reversere eventuelle Skywards Miles som er feilaktig kreditert.
 23. Der det ikke har blitt kreditert Skywards Miles til en medlemskonto for en kvalifisert transaksjon, bes Emirates Skywards-medlemmer om å kontakte Emirates-kontaktsenteret med en transaksjonskvittering som er bekreftet av ansatte på utsalgsstedet med Skywards Everyday-stempelet. Ved å gi transaksjonskvitteringen til Emirates samtykker Emirates Skywards-medlemmet til at Emirates kan bruke informasjonen i transaksjonskvitteringen, utelukkende i den hensikt å kreditere Skywards Miles til medlemskontoen.
 24. Stedsdata i Skywards Everyday-appen er kun tilgjengelig for praktiske formål og er hentet fra Google Maps. Emirates Skywards påtar seg intet ansvar for nøyaktigheten av slike offentlige opplysninger.
 25. På grunn av aldersrestriksjoner er ikke Skywards Skysurfers kvalifisert til å delta i Skywards Everyday. Min familie- og Business Rewards-kontoer er heller ikke kvalifisert for programmet.
 26. Loyalty Juggernaut Inc. er utvikleren av Emirates Skywards Everyday-appen. Emirates Skywards-medlemmet erkjenner og samtykker til at Loyalty Juggernaut Inc. samler inn, bruker og overfører visse opplysninger til Emirates Skywards som Emirates Skywards-medlemmet gir til dem ved bruk av Skywards Everyday-appen. Slik informasjon omfatter personopplysninger som et Emirates Skywards-medlem tidligere har gitt til eller delt med Emirates, for eksempel:
  • Identitetsopplysninger, begrenset til fullt navn, e-postadresse, kjønn, fødselsdato og bostedsland;
  • Informasjon om Emirates Skywards-medlemskontoen, begrenset til kontonummer, Skywards Miles-saldo, dato for påmelding i programmet og tier-status;
  • Transaksjonsdata, begrenset til dato og tidspunkt for transaksjonen, transaksjonsverdien, antallet Skywards Miles som er opptjent og hvorvidt det ble benyttet et Skywards Everyday-spesialtilbud;
 27. Unntatt der Emirates mistenker misbruk, feilbruk eller svindelaktivitet, vil ikke Emirates dele noen Emirates Skywards-medlemmers personopplysninger med Skywards Everyday-partnere. Annet enn i slike eksepsjonelle omstendigheter (misbruk, feilbruk eller svindelaktivitet), vil Skywards Everyday-partnere kun ha tilgang til anonymisert transaksjonsdata.
 28. Vilkårene og betingelsene ovenfor, samt reglene for Emirates Skywards-programmet, gjelder for alle Skywards Miles-tilbud eller kampanjer som organiseres av Skywards Everyday-partnerne.
 29. Skywards Everyday er en del av Emirates Skywards-programmet, og alle regler for Emirates Skywards-programmet samt personvernreglene gjelder for Emirates Skywards-medlemmer som deltar i Skywards Everyday.

9. Skywards Miles’ gyldighet

 1. Skywards Miles er gyldige i en periode på tre år fra datoen da et medlem gjennomfører den relevante flygningen eller inngår den aktuelle transaksjonen med en partner.
 2. Skywards Miles utløper (og trekkes fra medlemskontoen) på slutten av måneden for et medlems fødselsdag eller på/etter den tredje årsdagen for den relevante flygningen eller den aktuelle transaksjonen («standard utløp»). Den nøyaktige perioden for standard utløp av Skywards Miles vil avhenge av når medlemmet har fødselsdag, men gyldigheten av Skywards Miles skal ikke være mindre enn tre år. Uavhengig av hva som står ovenfor, vil eventuelle Skywards Miles som tilhører et medlem hvis nivåstatus er Platinum på datoen for standard utløp, ha en justert gyldighetsperiode som slutter to (2) måneder etter datoen for medlemmets kommende nivåvurdering («justert utløp») og styres av reglene som er beskrevet i paragraf 6.9 ovenfor. Ubrukte, utløpte Skywards Miles kan ikke krediteres på nytt når de har blitt trukket fra medlemskontoen.
 3. Skywards Miles kan ikke krediteres på nytt når de har utløpt. Emirates Skywards forbeholder seg retten til å reversere eller kansellere Miles kreditert et medlem ved en feil eller ikke i samsvar med eller i brudd på programreglene til enhver tid.
 4. Det er medlemmets ansvar å være klar over både Skywards Miles på sin egen konto og når Skywards Miles utløper. Dette kan sjekkes når som helst på nett på emirates.com.
 5. Dersom Skywards Miles er innløst mot en bonus som deretter kanselleres, og disse Skywards Miles siden har utløpt i samsvar med programreglene, vil ikke slike Skywards Miles refunderes eller gjenopprettes. Det eneste unntaket for det som står ovenfor er når medlemmets nivåstatus er Platinum på kanselleringsdatoen for en slik bonus, og i slike tilfeller vil Skywards Miles bli kreditert tilbake med en justert utløpsdato.

10. Kjøp, gi bort, overfør, forleng, tilbakefør eller multipliser dine Skywards Miles

Emirates Skywards er forpliktet til å beskytte medlemskontoen din, personopplysningene dine og Miles-saldoen din. Vi oppfordrer deg til kun å «kjøpe Miles» gjennom emirates.com og Emirates callsentre. Avstå fra å handle med parter som er involvert i uautoriserte og ulovlige aktiviteter med hensyn til salg av Miles- og Reward-billetter. Skywards-programreglene forbyr strengt kjøp av Miles- og Reward-billetter gjennom uautoriserte kanaler.

 1. Når du velger å kjøpe Miles, gi bort Miles, overføre Miles, forlenge Miles, tilbakeføre Miles eller multiplisere Miles, vil du forlate emirates.com og overføres fra Emirates' nettsted til Points-plattformen, som er et tredjepartsnettsted som leveres av Points.com Inc. Emirates Skywards-medlemmet anerkjenner at Emirates Skywards vil innhente, bruke og overføre til Points.com Inc. relevant medlemsinformasjon, herunder relevant informasjon om et Skywards-medlem som vil være mottaker av Skywards Miles når aktuelt, som innehas av Emirates, herunder personopplysninger som et Emirates Skywards-medlem oppgir til Emirates, slik som: identitetsdata som navn, e-postadresse, Skywards-kontodata som medlemsnummer, Skywards Miles-saldo, transaksjonsdata som tidligere kjøpstransaksjoner, flyvningsinformasjon og atferdsdata som kampanjerespons og nettaktivitet. Denne delingen skal gjøres i samsvar med våre retningslinjer for personvern og med formål om å gjøre det mulig for Emirates Skywards-medlemmet å utføre transaksjonen og muliggjøre spesialtilbud fra Emirates Skywards og våre partnere.
 2. Alle transaksjoner for kjøp/gavekjøp av Miles samt overføring, forlenging, tilbakeføring og multiplisering av Miles behandles av Points.com Inc., og betalinger for disse innsamles av samme tredjepart.
 3. Kontrakten for bruk av Points-plattformen, inkludert behandlingen av eventuelle betalinger av Points.com Inc. via Points-plattformen, er mellom Emirates Skywards-medlemmet og Points.com Inc. Derfor skal Points.com Inc. sine vilkår og betingelser samt retningslinjer for personvern gjelde for bruk av Points-plattformen. Points.com Inc. sin bruk og formidling av personopplysninger kan avvike fra Emirates. Points.com Inc. er ikke nødvendigvis bundet av personvernlover som gir samme beskyttelsesnivå som de som Emirates er bundet av.
 4. Emirates Skywards anbefaler på det sterkeste at Emirates Skywards-medlemmet leser vilkårene og betingelsene. Ved å bruke Points-plattformen samtykker Emirates Skywards-medlemmet i å følge vilkårene og betingelsene pålagt av Points.com Inc. når det gjelder bruk av Points-plattformen, herunder betaling av alle beløp når de forfaller og overholdelse av alle regler og begrensninger som gjelder for bruk av plattformen.
 5. Skywards Miles kan kjøpes, gis i gave, overføres, forlenges, tilbakeføres eller multipliseres av Skywards-medlemmer via plattformen til Points.com Inc. («Points-plattformen»). Medlemmet må ha minst én tidligere opptjeningsaktivitet i sin Emirates Skywards-konto, opptjent ved å fly med Emirates eller et partnerflyselskap eller via en partnertransaksjon («kvalifisert Skywards-medlem»). Personlig detaljbonus kvalifiserer ikke som oppsamling for dette formålet.
 6. Skywards Miles kan kjøpes av et kvalifisert Skywards Miles-medlem via Points-plattformen for sin personlige bruk («kjøpe Miles alene») eller som en gave til et annet kvalifisert Skywards-medlem («gi Miles i gave») i pakker på 1000 Miles og til prisen 30 USD per 1000 Miles med 2000 Miles som det innledende minimumskjøpet. Av og til vil kvalifiserte medlemmer få muligheten til å fylle på Skywards Miles-saldoen sin når de ikke har nok Miles til å bestille en Emirates-bonusflygning eller en Emirates-bonusoppgradering på emirates.com («Kjøp Miles In-line» og sammen med «Kjøp Miles alene», «Kjøp Miles»). Disse medlemmene kan kjøpe Miles In-Line i blokker på 1000 Miles og for 30 USD per 1000 Miles med 1000 Miles som første minimumskjøp. Det kombinerte maksimum et medlem kan kjøpe til seg selv gjennom Kjøp Miles-produktene og motta som gave gjennom Gi bort Miles-produktet, vil være basert på medlemsnivået på kjøpstidspunktet:
  • Platinum- og Gold-medlemmer kan kjøpe opptil 200 000 Miles i løpet av et kalenderår.
  • Silver- og Blue-medlemmer kan kjøpe opptil 100 000 Miles i løpet av et kalenderår.
  Miles som kjøpes eller gis i gave, kan ikke samles på Min familie-kontoen. Nivå-Miles kan ikke kjøpes eller gis i gave.
 7. Skywards Miles kan overføres av et kvalifisert Skywards-medlem til et annet via Points-plattformen («overføre Miles») i pakker på 1000 Miles og til prisen 15 USD per 1000 Miles. 2000 Miles er minimumskjøpet, og det kombinerte maksimum som kan sendes og mottas av et medlem er 50 000 miles i løpet av et kalenderår. Overføring av Miles er ikke tilgjengelig for sending/mottak av Skywards Miles fra en Min familie-konto. Nivå-Miles kan ikke overføres.
 8. Skywards Miles som utløper innen de neste nitti (90) dagene, kan forlenges med en ekstra gyldighetsperiode på tolv måneder fra den opprinnelige utløpsdatoen av et kvalifisert Skywards-medlem via Points-plattformen («forlenge Miles») til prisen 20 USD per 1000 Miles. Skywards Miles som har utløpt innen de siste ett hundre og åtti (180) månedene, kan tilbakeføres for en gyldighetsperiode på tolv måneder fra kjøpsdatoen av et kvalifisert Skywards-medlem via Points-plattformen («tilbakeføre Miles») til prisen 20 USD per 1000 Miles. 1000 Miles er minimumskjøpet, og det kombinerte maksimum som kan kjøpes av et medlem for tilbakeføring eller forlenging er 50 000 Miles i løpet av et kalenderår. Skywards Miles som samles på Min familie-kontoen, kan ikke forlenges eller tilbakeføres. Nivå-Miles kan ikke forlenges eller tilbakeføres.
 9. Kvalifiserte Skywards-medlemmer vil fra tid til annen få muligheten til å doble, tredoble eller firedoble visse Skywards Miles til en kostnad på USD 20 per 1000 Miles som skal kjøpes via Points Platform («Multipliser Miles»). Alternativet for å multiplisere Miles vil være tilgjengelig for
  • en viss andel Skywards Miles som kvalifiserte Skywards-medlemmer allerede har opptjent tidligere fra kvalifiserende flygninger eller fra partnere
  • Skywards Miles som kvalifiserte Skywards-medlemmer kommer til å opptjene på kommende Emirates-flygninger som er bestilt og bekreftet for en fremtidig dato, så lenge ingen del av reiseruten allerede er flydd.
  Multiplisering av Miles kan kjøpes av et kvalifisert medlem, med en maksgrense på 50 000 Miles per kalenderår. Antallet Skywards Miles som kan kjøpes gjennom Multipliser Miles-produktet vil stå på Points-plattformen, og kvalifiserte medlemmer kan kun multiplisere Miles innenfor disse publiserte alternativene. Kun ett Multipliser Miles-produkt kan kjøpes per bestilling. Miles som kjøpes under Multipliser Miles-produktet overføres til et kvalifisert medlems konto i samsvar med paragraf 17 nedenfor, uavhengig av hvorvidt den kommende reisen er startet eller fullført. Dermed kan Multipliser Miles-transaksjonen ikke endres eller reverseres, uavhengig av eventuelle endringer eller kanselleringer i bestillingen som Multiplisering av Miles ble kjøpt for. Multiplisering av Miles kan ikke samles på Min familie-kontoer. Nivå-Miles kan ikke multipliseres.
 10. Prisen for Skywards Miles og reglene som gjelder for kjøp, overføring, forlenging, tilbakeføring og multiplisering av Skywards Miles og/eller vilkår for å anskaffe Skywards Miles, kan endres når som helst.
 11. Skywards Miles som har blitt kjøpt / gitt i gave / overført, er gyldige i minimum tre år fra kjøpsdatoen. De vil utløpe på slutten av det mottakende medlemmets fødselsmåned i det tredje året. Skywards Miles som forlenges er gyldige i 12 måneder etter den opprinnelige utløpsdatoen, og utløper på slutten av denne perioden. Skywards Miles som gjeninnføres er gyldige i 12 måneder etter kjøpsdatoen, og utløper på slutten av denne perioden.
 12. Skywards Miles kan kjøpes, gis i gave, overføres, forlenges og tilbakeføres via emirates.com og via Emirates' kontaktsentre og Emirates’ reservasjons- og billettkontorer. Skywards Miles kan kun multipliseres på nett via emirates.com og ikke via Emirates' kontaktsentre og Emirates’ reservasjons- og billettkontorer.
 13. Medlemmer kan kun bruke kredittkort for å fullføre betalinger for å kjøpe Miles, gi Miles som gave eller overføre, forlenge, tilbakeføre eller multiplisere Miles. Kontantbetalinger tillates ikke.
 14. Emirates Skywards-medlemmer må logge på Emirates Skywards-kontoen sin på emirates.com før de overføres til Points-plattformen for å fullføre transaksjonen.
 15. Transaksjoner blir behandlet i en valuta som bestemmes av bostedslandet som står oppført i medlemsprofilen til Skywards-medlemmet. Dette gjelder imidlertid ikke i tilfeller for kjøp utført med Miles In-line, transaksjonene blir da behandlet i en valuta basert på landet som er valgt på Emirates.com. Dersom man betaler i andre valutaer enn amerikanske dollar, kan den benyttede valutakursen variere fra den oppdaterte valutakursen. Dersom betaling i medlemmets lokale valuta ikke støttes, vil transaksjonene behandles i amerikanske dollar. Lokale skatter kan gjelde og må betales i henhold til Emirates' retningslinjer.
 16. Skywards Miles vil krediteres Emirates Skywards-kontoen innen 48 timer etter hele betalingen er gjennomført med kreditt-/debetkort via Points-plattformen. Dersom Skywards Miles ikke legges til kontoen, kan du be om Skywards Miles ved å kontakte et av Emirates' kontaktsentre.
 17. Skywards Miles kan kjøpes, gis i gave og overføres når som helst, men kan kun multipliseres når et kvalifisert medlem får muligheten til å multiplisere Miles mot en kommende Emirates-flygning. Skywards Miles kan forlenges innen de ett hundre og åtti (180) siste månedene før utløpsdatoen og tilbakeføres innen seks (6) måneder etter utløpsdatoen.
 18. Skywards Miles kan kjøpes, gis i gave, overføres, forlenges, tilbakeføres og multipliseres innenfor de angitte grensene og må kjøpes minst 48 timer før en bestilling/innløsning. Alle transaksjoner for å kjøpe Miles (enten via kjøp Miles alene eller kjøp Miles In-line), gi Miles i gave eller overføre, forlenge, tilbakeføre eller multiplisere Miles med formål om å innløse disse Skywards Miles mot bonuser, garanterer ikke at disse bonusene er tilgjengelige. Refusjoner med hensyn til Skywards Miles som kjøpes under produktet kjøp Miles, gi bort Miles, overfør Miles, tilbakefør Miles eller multipliser Miles, er ikke tillatt med mindre det er påkrevd ved lov. Kontantprisen for Skywards Miles som kjøpes har ingen korrelasjon med verdien et Skywards-medlem kan få når de innløser disse Skywards Miles for en bonus sammenlignet med prisen som samme vare eller tjeneste kan kjøpes for med enten Cash+Miles eller kontanter.
 19. Et Medlem kan ikke selge hans eller hennes Skywards Miles for kontanter eller andre vederlag, og et Medlem kan bare kjøpe Skywards Miles fra Emirates Skywards’ autoriserte kanaler, dvs. emirates.com og Emirates-ringesentre og ikke tredjeparter.
 20. Hvis mottakeren av Skywards Miles ikke er Skywards-medlem, må mottakeren melde seg inn i Emirates Skywards før han/hun kan motta Skywards Miles.
 21. Skywards Miles som kjøpes, gis som gave, overføres, forlenges, tilbakeføres eller multipliseres, teller ikke mot nivå-statusen.
 22. Points.com Inc. sine personvernregler og vilkår og betingelser(åpner en ekstern nettside i et nytt vindu) gjelder for slike transaksjoner og betalinger som behandles.

11. Bonuser – Generelt

 1. Bortsett fra når det er uttrykt i disse programreglene, må alle bonuser bestilles på nettstedet, via Emirates-appen eller hos et Emirates kontaktsenter eller reservasjonskontor. Skywards Miles kan kun innløses mot bonuser av medlemmet eller hans eller hennes reisekoordinator (eller av en forelder eller verge på vegne av et medlem under 18 år). Når et medlem etterspør en bonus kan han/hun bli bedt om å fylle ut et bonusautorisasjonsskjema og fremvise en kopi av hans eller hennes pass.
 2. For å gjøre krav på en bonus må et medlem ha oppsamlet det påkrevde antallet Skywards Miles på kontoen sin. Medlemmer kan innløse Skywards Miles mot bonuser når som helst mens hans/hennes Skywards Miles er gyldige, underlagt tilgjengelighet og gjeldende vilkår som fremsatt i disse programreglene eller i vilkår og betingelser pålagt av partnere. Emirates Skywards kan når som helst og uten forvarsel ender antall Skywards Miles som kreves for å oppnå en gitt bonus, trekke tilbake en bonus eller pålegge ytterligere restriksjoner for en bonus eller vilkår for å oppnå den.
 3. Alle bonuser er underlagt tilgjengelighet og leverandørrestriksjoner. Det hender at Emirates Skywards eller partnere innfører en periode hvor ingen bonuser vil være tilgjengelige. Bonuser vil kanskje ikke være tilgjengelige på alle flygninger til enhver tid. Emirates Skywards kan trekke tilbake, erstatte eller skifte ut bonuser når som helst uten forhåndsmelding.
 4. I DEN GRAD DET ER TILLATT AV LOVEN SKAL IKKE EMIRATES SKYWARDS HOLDES ANSVARLIGE VED DØD ELLER PERSONSKADE ELLER VED FØLGESKADER ELLER SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I SAMMENHENG MED LEVERING AV EN BONUS (ANNET ENN BRUK AV EN BONUSBILLETT) ELLER FOR TAP, TYVERI ELLER ØDELEGGELSE AV EN BELØNNING.
 5. SELV OM NOE IKKE ER EKSKLUDERT IFØLGE LØVEN, GIS DET INGEN GARANTI (VERKEN UTTRYKT ELLER ANTYDET) NÅR DET GJELDER BONUS TILBUDT UNDER EMIRATES SKYWARDS. DET GIS SPESIELT INGEN GARANTIER NÅR DET GJELDER KVALITETEN TIL BONUSER ELLER DERES EGNETHET FOR ET GITT FORMÅL.
 6. I DEN GRAD DET ER TILLATT AV LOVEN OG UNDERLAGT DISSE PROGRAMREGLENE SÅ ER EMIRATES SKYWARDS' ANSVAR ELLER EN PARTNERS ANSVAR NÅR DET GJELDER FLYGNINGER, GODS OG TJENESTER SOM ER EN DEL AV EN BONUS BEGRENSET TIL EN ELLER FLERE AV DE FØLGENDE: (a) ERSTATNING AV GODS ELLER LEVERING AV TILSVARENDE GODS, (b) REPARASJON AV GODS, (c) TILBAKEBETALING AV KOSTNADER KNYTTET TIL ERSTATNING AV GODS ELLER ANSKAFFELSE AV TILSVARENDE GODS OG, MED TANKE PÅ TJENESTER ELLER FLYGNINGER, SØRGE FOR AT TJENESTEN ELLER FLYGNINGEN TILBYS IGJEN, AV EMIRATES SKYWARDS ELLER PARTNEREN UTPEKT TIL Å LEVERE FLYGNING, GODS ELLER TJENESTER.

12. Emirates Classic Rewards

 1. Medlemmer kan innløse en flyreisebonus for seg selv eller for en tredjepart.
 2. Classic Rewards har ingen kontantverdi og kontanter.
 3. Alle skatter, avgifter og transportørpålagte gebyrer (inkludert flyplass- og/eller offentlige skatter) er medlemmets ansvar og må betales før utstedelsen av Classic Reward-billetten. Betalingen kan gjøres i kontanter eller med kredittkort. Medlemmer for muligheten til å betale transportørpålagte gebyrer med Skywards Miles.
 4. Classic Rewards-billetter er gyldige reisedokumenter og utstedt på grunnlag av at alle spesifiserte vilkår for utstedelse av billetten gjelder. Alle Classic Reward-billetter styres av og er underlagt Emirates' betingelser for transport, som gjelder for den aktuelle Classic Reward og programreglene på bestillingstidspunktet. Uten å begrense generaliteten til det førstnevnte må medlemmet sørge for at han/hun har riktig visum, reisedokumenter og vaksinasjoner (også for spedbarn) for reise på Classic Reward-billetten.
 5. Innløsningsnivået for Classic Reward-billetter for spedbarn (opptil to år) som ikke trenger eget sete er 10 % av innløsingsnivået for voksne. Rimelig dokumentbevis på spedbarnets alder vil kanskje etterspørres på bestillingstidspunktet. En Classic Reward-billett for spedbarn kan kun brukes i Economy Class på en Emirates-flygning. Bonusbilletter for spedbarn må bestilles samtidig som en bonusbillett for voksen, og i samme bestilling.
 6. Classic Reward-billetter må betales og utstedes innen sju dager fra bestillingsdatoen, ellers vil reservasjonen kanselleres. Dersom avreisedatoen er innen sju dager, er må billetten betales og utstedes øyeblikkelig.
 7. Åpne billetter vil ikke utstedes som Classic Reward. Utgående og returflygninger må bestilles og bekreftes samtidig. Venteliste er ikke tillatt for Classic Rewards-flygninger. Classic Reward-billetter regnes for å være kansellerte dersom sektorer på billetten brukes i en annen rekkefølge.
 8. Alle gebyrer og avgifter under disse programreglene er ikke-refunderbare, med mindre dette er forbudt av loven.
 9. Classic Reward-reiser er kanskje ikke mulig på enkelte fellestjenester eller rutesamarbeidstjenester. Det er medlemmets ansvar å bekrefte tilgjengeligheten til Classic Rewards-reising under disse omstendighetene med flyselskapet den første flygningen er bestilt hos. Bruk av en Classic Reward-billett vil kanskje ikke gi medlemmet tilgang til enkelte fordeler som er tilknyttet en fullprisbillett. Dersom medlemmet har spørsmål angående dette, kan han/hun kontakte et Emirates-kontaktsenter.
 10. En Classic Reward-billett kan ikke overføres til en annen transportør enn den som er oppgitt på billetten, bortsett fra hvis en flygning som et medlem har et bekreftet sete på blir kansellert. Ved kansellering eller store forsinkelser, vil et medlem som reiser på en Classic Reward-billett overføres til neste flygning med samme flyselskap som har ledige seter eller en annen transportør etter Emirates' eget skjønn.
 11. Et medlem kan ikke selge en Classic Reward-billett eller en annen bonus mot kontanter eller andre godtgjørelser, og et medlem kan ikke kjøpe en bonusbillett eller en annen bonus fra en tredjepart. En Classic Reward-billett som er kjøpt, solgt eller byttet av eller til et medlem kan kanselleres eller konfiskeres uten forvarsel etter Emirates Skywards eget forgodtbefinnende. Dersom Classic Reward-billetten er brukt enten helt eller delvis, må medlemmet betale for reisen i fullpris. Alle rettigheter, herunder retten til å reise sak eller kansellere et medlemskap, er også forbehold Emirates.
 12. UNDERLAGT LOKAL LOVGIVNING AKSEPTERER VERKEN EMIRATES SKYWARDS ELLER FLYSELSKAPPARTNERE (HVILKET ER TILFELE) ANSVAR NÅR DET GJELDER MEDLEMMERS REISING PÅ BONUSBILLETTER, ANNET ENN DET SOM ER FREMSATT I DE GENERELLE VILKÅRENE FOR TRANSPORT OG PÅ REISEDOKUMENTENE FRA DET RELEVANTE FLYSELSKAPET.
 13. Ytterligere vilkår og gebyrer som gjelder for Classic Flex- eller Flex Plus Reward-billetter og Classic Saver Reward-billetter er fremsatt nedenfor:

  GebyrvilkårClassic Flex Plus (Economy Class, **Premium Economy, Business Class og First Class)Classic Saver (Economy Class og Business Class)
  Maksimumsopphold12 månederTre måneder
  OppholdTo opphold tillatt (ett utgående pluss ett innkommende)Ett opphold tillatt (enten utkommende eller innkommende)
  Kvalifiserende flygningerGyldig på alle Emirates-flygninger, underlagt tilgjengelighet (rutesamarbeidsflygninger er ekskluderte)Gyldig på alle Emirates-flygninger, underlagt tilgjengelighet (rutesamarbeidsflygninger er ekskluderte)
  Mixed RewardsKombinasjoner er tillatt, men separate regler gjelder for hver pristypeKombinasjoner er tillatt, men separate regler gjelder for hver pristype
  Open-jawReise tillatt til/fra én by, retur til/fra en annen by, kun innenfor samme Emirates Skywards-soneReise tillatt til/fra én by, retur til/fra en annen by, kun innenfor samme Emirates Skywards-sone
  BillettgyldighetReisen må starte innen 12 måneder etter at billetten ble utstedtReisen må starte innen 12 måneder etter at billetten ble utstedt
  Rabatt for barnBonus på normale Emirates Skywards-nivåer (også barn opptjener Miles på normalt nivå)Bonus på normale Emirates Skywards-nivåer (også barn opptjener Miles på normalt nivå)
  Rabatt for spedbarnBonus til 10 % av normale Emirates Skywards-nivåer (kun gyldig for reise på Economy Class)Bonus til 10 % av normale Emirates Skywards-nivåer (kun gyldig for reise på Economy Class)
  GebyrvilkårClassic Flex PlusClassic Saver
  DatoendringerGratis25 USD *Gratis for spedbarn per endring, per person
  Refusjon før reiseGratis75 USD *Gratis for spedbarn kun innenfor billett- og Miles-gyldighet
  Refusjon etter reiseIkke tillattIkke tillatt
  Alle andre endringer (innenfor programreglene)Gratis25 USD *Gratis for spedbarn per endring, per person
  Mixed RewardsKombinasjoner er tillatt, men separate regler gjelder for hver pristypeKombinasjoner er tillatt, men separate regler gjelder for hver pristype
  * Ingen gebyrer for spedbarn
 14. Bonusflygninger er underlagt tilgjengeligheten til en spesifikk bestillingsklasse.
 15. Classic Flex Plus-bonusen* «Siste sete» gjør det mulig for Platinum-medlemmer å booke en Flex Reward på enten Economy Class eller Business Class, gitt at det fortsatt er seter tilgjengelige for salg. Betingelser gjelder.

* Tilgjengelig via Emirates-kontaktsentre.

** På grunn av nåværende naturlige begrensninger i Premium Economy-driften er Premium Economy Classic Rewards og bonusoppgraderinger fra Economy til Premium Economy for øyeblikket ikke tilgjengelig.

13. Cash+Miles

Emirates Cash+Miles

 1. Medlemmer kan løse inn alle kombinasjoner av kontanter og Skywards Miles for en Emirates Cash+Miles-billett (som kan inneholde bestemte tilleggsprodukter der det er mulig, som setevalg, bagasjekvote og loungetilgang) for dem selv eller enhver tredjepart.
 2. Alle skatter, avgifter og transportørpålagte gebyrer (inkludert flyplass- og/eller offentlige skatter) er medlemmets ansvar, og må betales kontant før utstedelsen av Emirates Cash+Miles-billetten.
 3. Emirates Cash+Miles-billetter er gyldige reisedokumenter og utstedt på grunnlag av at alle spesifiserte vilkår for utstedelse av billetten gjelder. Emirates Cash+Miles-billetter styres av og er underlagt Emirates’ vilkår for transport og programreglene på bestillingstidspunktet. Uten å begrense generaliteten til det førstnevnte, må medlemmene sørge for at de har riktig visum, reisedokumenter og vaksinasjoner (også for spedbarn under to år) for å reise på Emirates Cash+Miles Reward-billetten.
 4. Alle gebyrer og avgifter under disse programreglene er ikke-refunderbare, med mindre dette er forbudt ved lov.
 5. Emirates Cash+Miles er kanskje ikke mulig på enkelte flygninger, for eksempel hjemsendelse, fellestjenester eller rutesamarbeidsflygninger. Det er medlemmets ansvar å bekrefte tilgjengeligheten til Emirates Cash+Miles-reising under disse omstendighetene med flyselskapet den første flygningen er bestilt hos.
 6. Alle kjøp av en Emirates Cash+Miles-billett (hvor tilgjengelig) skal være underlagt vilkårene og betingelsene fremsatt i denne paragraf 13.
 7. Emirates Cash+Miles-billetter kan kun kjøpes på nett via (i) nettstedet, (ii) Emirates-appen og gjennom Emirates' kontaktsentre (unntatt når det gjelder tilleggsprodukter) og (iii) detaljhandelssteder (unntatt når det gjelder tilleggsprodukter).
 8. Emirates Cash+Miles skal være underlagt tilgjengelighet og kan bli tilbudt etter Emirates’ eget forgodtbefinnende, og Emirates forbeholder seg retten til å trekke tilbake alternativet Emirates Cash+Miles når som helst.
 9. Emirates Cash+Miles-billetter er tilgjengelige på Emirates-markedsførte flygninger, inkludert Emirates-markedsførte flygninger som drives av våre rutesamarbeidspartnere. Emirates Cash+Miles-billetter er ikke tilgjengelige i forbindelse med bonusbilletter fra flyselskapspartnere eller interline-billetter uten Emirates-flynummer (EK).
 10. Skywards Miles skal trekkes fra medlemskontoen på bestillingstidspunktet.
 11. Miles kan opptjenes på kontantelementer basert på prosentandelen av kontanter som er brukt som en betalingsmetode for billettprisen (unntatt ethvert betalingsbeløp som gjelder tilleggsprodukter, operatørpålagte avgifter, skatter og gebyrer). Opptjening av poeng på andre hyppig reisende-programmer eller lojalitetsprogrammer er ikke tilgjengelig.
 12. Om det motsatte ikke er uttrykkelig nevnt i programreglene, vil ikke utløpte Skywards Miles bli kreditert medlemskontoen i tilfelle kanselleringer eller refunderinger av enhver Emirates Cash+Miles-billett eller eventuelle tilleggsprodukter hvis aktuelt.
 13. I tilfelle et medlem har krav på refusjon for en Emirates Cash+Miles-billett som er delvis brukt, vil kun den tilsvarende prosentandelen kontanter og Skywards Miles (som opprinnelig ble betalt og løst inn mot en slik billett) refunderes og krediteres på nytt til medlemmet. Refusjon når det gjelder eventuelle tilleggsprodukter er underlagt relevante vilkår og betingelser for slike tilleggsprodukter, som du finner på: 
 14. Bonusoppgraderinger og øyeblikkelige oppgraderinger er kvalifisert for bruk mot Emirates Cash+Miles-billetter, med forbehold om tilgjengelighet og underlagt disse programreglene.
 15. Omgjøringskursen for Skywards Miles til kontantverdier som er påkrevd for kjøp av en Emirates Cash+Miles-billett og/eller relaterte tilleggsprodukter, vil alltid være underlagt endringer etter Emirates’ eget forgodtbefinnende. Emirates forbeholder seg retten til å (i) endre antall Skywards Miles som kreves for innløsing mot enhver billett og/eller relaterte tilleggsprodukter, (ii) endre prisen på enhver billett og/eller (iii) pålegge ytterligere restriksjoner eller betingelser for Cash+Miles-billetter. Gebyrer kan variere i henhold til (uten begrensninger): (i) utreisested, (ii) reisemål, (iii) salgssted, (iv) flynummer, (v) dato, (vi) sesong, (vii) pris, (viii) kabin, (ix) nivå, (x) Emirates-kanaler og/eller (xi) enhver kombinasjon av disse. I samsvar med dette er antallet Skywards Miles og kontantverdier som oppgis av Emirates, kun gyldige på bestillingstidspunktet.
 16. Medlemmer skal være ansvarlige for alle andre utgifter og gebyrer, krav eller ansvar som oppstår relatert til bruk av Emirates Cash+Miles. Alle andre skatter, gebyrer og/eller avgifter som er spesifisert på billetteringstidspunktet, skal betales kontant av medlemmet.
 17. Alle Emirates Cash+Miles-billetter styres av og er underlagt Emirates’ transportbetingelser og prisvilkårene som gjelder for den aktuelle billetten, samt programreglene som gjelder på bestillingstidspunktet.
 18. Alle prisforskjeller, ytterligere skatter eller avgifter som er et resultat av en endring til en Emirates Cash+Miles-billett og/eller relaterte tilleggsprodukter, må betales kontant av det relevante medlemmet.
 19. Skysurfers kan ikke kjøpe billetter med Cash+Miles.

flydubai Cash+Miles

 1. Medlemmer kan løse inn enhver kombinasjon av kontanter og Skywards Miles for en flydubai Cash+Miles-billett for en flydubai-flygning for seg selv eller for en tredjepart. 
 2. Medlemmer kan kjøpe en flydubai Cash+Miles-billett via flydubais nettsted ved å logge inn på kontoen sin. 
 3. flydubai Cash+Miles-billetter er underlagt transportbetingelsene(åpner siden i en ny fane) til flydubai og alle andre aktuelle regler eller vilkår og betingelser(åpner siden i en ny fane) som er publisert og gjeldende ved bestilling med flydubai, inkludert, uten begrensninger, de påhttps://www.flydubai.com/en/information/policies/terms-and-conditions(åpner siden i en ny fane)
 4. Med mindre noe annet er oppgitt (inkludert, uten begrensning, i en spesialkampanje eller i enhver markedsføring), vil medlemmer være ansvarlige for alle skatter og gebyrer tilknyttet flydubai Cash+Miles-billetten, inkludert, uten begrensninger, avreiseskatt på flyplassen, tollgebyrer, immigrasjonsgebyrer, flyplassgebyrer, brukergebyrer for kunder, operatørpålagte gebyrer, gebyrer for landbruksinspeksjoner, forsikringsgebyrer og andre tilfeldige gebyrer eller skatter som belastes av en person eller av relevante myndigheter eller organer, inkludert, men ikke begrenset til, flydubai. Om dette kreves, vil vi gi relevante myndigheter fullstendige opplysninger om enhver person som mottar flydubai Cash+Miles-billetter. Ethvert ansvar som kan oppstå grunnet innsending av disse opplysningene, eller fra en direkte varsling fra et medlem, skal være det respektive medlemmets personlige ansvar. 
 5. Etter at en flydubai Cash+Miles-billett er bestilt, kan flydubai etter eget skjønn tillate en endring av bestillingen på forespørsel fra medlemmet. Endringer kan bes om på flydubais nettsted eller ved å ringe et flydubai-kundesenter i henhold til flydubais transportbetingelser, prisregler og/eller gjeldende vilkår og betingelser for programmet. 
 6. Alle endringer av en flydubai Cash+Miles-billett kan kreve at medlemmet løser inn flere Skywards Miles, eller betaler kontant for et tilleggsgebyr. Antallet ekstra Skywards Miles eller kontanter som kreves, hvis noen, vil bli opplyst på endringstidspunktet.

14. Emirates' bonusoppgraderinger

 1. Bonusoppgraderinger er kun tilgjengelige på Emirates-flyvninger (ekskludert Emirates rutesamarbeidsflygninger driftet av et annet flyselskap) og kan innløses for én sektor.
 2. For bonusoppgraderinger innenfor samme Emirates Skywards-sone blir Miles beregnet og løst inn separat for hver etappe av reisen. Hvis ruten din for eksempel er Bahrain – Dubai – Muskat, blir Miles beregnet og løst inn for Bahrain – Dubai-sektoren og separat for Dubai – Muskat-sektoren.
 3. Bonusoppgraderinger er ikke tillatt på billetter til spesialpris. Saver Fare-billetter i Business Class og Saver-billetter i Economy Class kan kun oppgraderes ved innsjekking på nett, på flyplassen eller om bord.
 4. Medlemmer må ha nok Miles for den forespurte bonusoppgraderingen når de ber om bonusoppgraderingen.
 5. Medlemmer kan benytte seg av bonusoppgraderinger fra Economy Class til *Premium Economy, fra Economy Class til Business Class, fra *Premium Economy til Business Class eller fra Business Class til First Class.
 6. Forespørsler om bonusoppgraderinger må sendes minst seks timer før avreise. Alle Emirates Skywards-medlemmer kan innløse Miles for øyeblikkelige bonusoppgraderinger ved innsjekking, forutsatt tilgjengelighet. Platinum-, Gull- og Silver-medlemmer kan innløse MIles for øyeblikkelige bonusoppgraderinger om bord, underlagt tilgjengelighet. Les mer om øyeblikkelige bonusoppgraderinger.
 7. Nye reservasjoner av sjåførservice er ikke tilgjengelig i forbindelse med oppgraderinger fra Skywards Economy Class til Premium Economy, fra Economy til Business Class eller fra Premium Economy til Business Class.
 8. Et medlem må inneha en bekreftet billett for flyvningen de ønsker å oppgradere før de ber om en bonusoppgradering. Alle billetterings- og prisregler som gjelder for den originale billetten må overholdes til enhver tid.
 9. Bonusoppgraderinger er kun tillatt på Emirates e-billetter med billettnummer som starter med 176. Papirbilletter er ikke kvalifiserte for Emirates Skywards bonusoppgraderinger.
 10. Spedbarn som reiser sammen med en voksen og som ikke har et eget sete, er kvalifiserte for bonusoppgraderinger for 10 % av antallet Skywards Miles som trengs for å innløse en bonusoppgradering for en voksen. Medlemmet og spedbarnet må innløse Miles for en bonusoppgradering sammen i samme transaksjon.
 11. Det koster ingenting å kansellere en bonusoppgradering. Med mindre det er stipulert under paragraf 6.9 og 8.5 ovenfor, vil imidlertid utløpte Skywards Miles ikke krediteres på nytt til medlemmets konto.
 12. Bonusoppgraderinger forutsetter tilgjengelighet i en spesifikk bestillingsklasse.
 13. På Emirates-flyvninger med flere sektorer, kan et medlem kun innløse Skywards Miles for en flyvningsoppgradering for én bestilt sektor om gangen. Hvis et medlem ønsker å fortsette å fly i den høyere kabinen i neste sektor, må medlemmet innløse ytterligere Skywards Miles.
 14. I tilfeller der tilgjengelighet finnes for en sektor eller sektorer innenfor en reise fra opprinnelsessted til destinasjon, men ikke for hele reisen fra opprinnelsesstedet til destinasjonen, vil antall nødvendige Skywards Miles gjenspeile sektornivået i henhold til Skywards Miles-kalkulatoren.
 15. Øyeblikkelige bonusoppgraderinger (tilgjengelig ved innsjekking eller om bord) er kun tilgjengelige for den umiddelbare sektoren. Antall nødvendige Skywards Miles vil gjenspeile sektornivået i henhold til Skywards Miles-kalkulatoren.
 16. På Emirates-flyvninger med flere sektorer som gjelder for ett enkelt flynummer, kan et medlem innløse Skywards Miles for en umiddelbar oppgradering for kun én bestilt sektor om gangen. Hvis et medlem ønsker å fortsette å fly i den høyere kabinen i neste sektor, må medlemmet innløse ytterligere Skywards Miles.
 17. Alle skatter (inkludert flyplass- og/eller offentlige skatter), der disse gjelder, er medlemmets ansvar og må betales før utstedelsen av billetten for bonusoppgradering. Betalingen kan gjøres i kontanter eller med kredittkort.

* På grunn av nåværende naturlige begrensninger i Premium Economy-driften er Premium Economy Classic Rewards og bonusoppgraderinger fra Economy til Premium Economy for øyeblikket ikke tilgjengelig.

15. Partnere

 1. Partnere og vilkårene og betingelsene som Skywards Miles opptjenes og/eller innløses via en partner er underlagt, kan variere. Emirates Skywards kan når som helst og uten å forhåndsvarsle medlemmer trekke tilbake, begrense, modifisere eller kansellere bonuser levert av partnere.  Det er medlemmets ansvar å bekrefte berettigelsen til å opptjene og innløse Skywards Miles hos partnere.
 2. Skywards Miles for partneres varer og tjenester opptjenes basert på medlemmets forbruk. Unntak og vilkår for minimumskjøp kan gjelde. Når forbruket er i en annen valuta enn valutaen i De forente arabiske emirater, vil det relevante beløpet konverteres i forhold til en rimelig valutakurs fastslått av eller på vegne av Emirates Skywards.
 3. Når et medlem velger tjenester og/eller varer fra en partner, er kontrakten for tjenester og/eller varer mellom medlemmet og partneren. I tråd med dette skal vilkårene og betingelsene til partnerne gjelde for kjøp av varer og/eller tjenester valgt av medlemmet. Noen av disse vilkårene og betingelsene er nevnt på nettstedet, men Emirates Skywards anbefaler på det sterkeste at medlemmet leser vilkårene og betingelsene samt sjekker med partneren før varer og/eller tjenester velges. Ved å akseptere partnerens tilbud samtykker medlemmet i å følge vilkår og betingelser for kjøpet pålagt av partneren, herunder betaling av alle beløp når de skal betales (hvis aktuelt) og overholdelse av alle regler og begrensninger knyttet til bestilling, tilgjengelighet, kansellering og refusjoner i tilknytning til tjenester og/eller varer. I DEN GRAD DET ER TILLATT AV LOVEN FRASKRIVER EMIRATES SKYWARDS SEG ALT ANSVAR NÅR DET GJELDER BONUS TILBUDT AV PARTNERE I TILKNYTNING TIL EN PARTNERS MANGLENDE LEVERING AV EN BONUS TIL MEDLEMMET. Rettighetene, hvis noen, et medlem har i tilknytning til en bonus, er kun mot partneren som tilbyr belønningen. Underlagt denne paragrafen vil alle bonuser tilbudt et medlem kun være underlagt vilkårene og betingelsene til partnere som tilbyr bonusen.
 4. Dersom en partner tilbyr medlemmer muligheten til å overføre eller konvertere poeng opptjent hos en partner til Skywards Miles («tippingtilbud»), skal en slik overføring eller konvertering kun være gyldig dersom: medlemmet er både Emirates Skywards-medlem og medlem av partnerens program, og partnerpoeng overføres fra en konto hos denne partneren i medlemmets eget navn og overføres til samme medlems Emirates Skywards-konto i samme navn («tilknyttede kontoer»). En tilknyttet konto må ha identisk fornavn, etternavn og fødselsdato. Emirates Skywards forbeholder seg retten til å la være å tilknytte en medlemskonto eller kreditere en medlemskonto under denne paragraf 14.4 eller til å kansellere Miles som allerede er kreditert en medlemskonto under et tippingtilbud, dersom Emirates har grunn til å tro at medlemmets identitet ikke er samme identitet som den som overfører eller dersom det har vært svindelaktivitet tilknyttet overføringen eller konverteringen tilknyttet medlemskontoen.
 5. Se listen over partnere.

16. Flybonuser hos partnerflyselskaper

 1. Gjeldende vilkår og betingelser som angår innløsning av Skywards Miles mot flybonuser fra samarbeidspartnere, kan variere fra partner til partner. De andre vilkårene og betingelsene til hver partner skal også gjelde med hensyn til flybonuser fra partnere, som bestemt av hver partner. Det er medlemmets ansvar å sjekke alle slike vilkår og betingelser når de bestiller og benytter seg av enhver flybonus fra enhver partner. Les mer(åpner siden i samme fane( om hver samarbeidspartner og deres gjeldende vilkår og betingelser.
 2. Flybonuser fra partnere er underlagt ytterligere betaling av partnerens bonusgebyr, som beskrevet i tabellen nedenfor.
 3. Dersom et medlem gjør noen endringer i en flybonusbestilling hos en partner (inkludert datoendringer og kanselleringer), vil ytterligere gebyrer gjelde. Disse skal betales i henhold til tabellen nedenfor. Gebyrene kan ikke refunderes, med mindre de er forbudt ved lov eller ellers tillatt i samsvar med tabellen nedenfor.
Gebyrer og refusjoner
PartnerbonusgebyrUSD 10 per billett, gjelder alle flybonuser fra alle samarbeidspartnere
Gebyr for datoendringer og alle andre endringerUSD 25 per endring per person
Refusjoner og refusjonsgebyrKun tillatt for helt ubrukte billetter innen billettgyldigheten og mot et gebyr på USD 75. Utløpte Miles gjenopprettes ikke.

17. Min Familie

 1. For å opprette en Min Familie-konto må medlemmer logge inn på deres individuelle konto og følge oppsettprosessen. Ved oppsett av en Min Familie-konto, vil dette medlemmet bli familieansvarlig, og medlemmet må være minst 18 år gammel. 
 2. Den familieansvarliges profil og kontoinformasjon (inkludert, uten begrensning, bostedsland, kontaktdetaljer og medlemsnivå) vil bli brukt av Emirates for kampanjetilbud, kommunikasjon og behandling av alle problemer eller uenigheter relatert til Min Familie-kontoen. 
 3. Deltakelse i Min Familie tilbys etter Emirates' skjønn og er åpent for individuelle Emirates Skywards-medlemmer og Skywards Skysurfers. 
 4. Personer med følgende forhold til familieansvarlig kan bli invitert til å delta på en Min Familie-konto som familiemedlemmer: Ektefelle, kone, samboer (samme husholdning), sønn, stesønn, datter, stedatter, mor, svigermor, stemor, far, svigerfar, stefar, bror, søster, barnebarn og hushjelp (samme husholdning). Familieansvarlige som inviterer andre medlemmer til å delta i en Min Familie-konto, og medlemmer som aksepterer invitasjonen, garanterer og bekrefter ovenfor Emirates at det spesifiserte familieforholdet til familiemedlemmet er korrekt. 
 5. Maksimalt sju familiemedlemmer (ikke inkludert familieansvarlig) kan legges til en Min Familie-konto av familieansvarlig, og hvert familiemedlem må være et medlem og være minst to år gammel. Ikke mer enn tre familiemedlemmer kan endres (ved å fjerne et eksisterende familiemedlem og erstatte dem med et nytt familiemedlem) av familieansvarlig i løpet av et kalenderår. 
 6. Medlemmer kan ikke delta i mer enn én Min Familie-konto til enhver tid, og kan kun forlate en Min Familie-konto for å delta i, eller sette opp, en ny Min Familie-konto maksimalt tre ganger i løpet av livet. 
 7. En familieansvarlig kan avslutte Min Familie-kontoen og opprette en ny Min Familie-konto (eller delta i en annen Min Familie-konto som et familiemedlem) maksimalt tre ganger i løpet av livet. Familieansvarlig kan ikke ha eller delta i mer enn én Min Familie-konto om gangen. 
 8. Familiemedlemmer og/eller familieansvarlig kan bli bedt om å gi Emirates Skywards ytterligere bevis på familieforholdet og kvalifisering for å kunne bli lagt til som, eller forbli, et familiemedlem til den relevante familieansvarlige. 
 9. Familieansvarlig kan legge til et ubegrenset antall spedbarn (under to år) kun med formål om å bestille flygninger. Spedbarn kan ikke opptjene eller samle opp Skywards Miles på en Min Familie-konto. Når et spedbarn blir to år, vil barnet automatisk fjernes fra den relevante Min Familie-kontoen. Et tidligere spedbarn kan legges til av familieansvarlig som et nytt familiemedlem, underlagt (i) gjeldende maksantall for familiemedlemmer, og (ii) at det tidligere spedbarnet blir et Skysurfer-medlem i Emirates Skywards. 
 10. For at en Min Familie-konto skal være kvalifisert for kampanje- og spesialtilbud, må et minimum av familiemedlemmene (i tillegg til familieansvarlig) forbli registrert på den aktuelle Min Familie-kontoen til enhver tid. 
 11. Kun Emirates Skywards-medlemmer kan delta eller bli lagt til en Min Familie-konto (unntatt når det gjelder spedbarn under to år, underlagt bestemmelsene i disse programreglene). 
 12. Når de blir med i en Min Familie-konto, vil familiemedlemmer som er 18 år og eldre bli bedt om å velge prosent (0 % eller 100 %) for Skywards Miles opptjent på det aktuelle familiemedlemmets individuelle konto som de ønsker skal samles opp på den aktuelle Min Familie-kontoen, som gjelder fra dagen et slikt bidrag ble satt opp. Enhver gjenværende Skywards Miles-saldo som ikke går til Min Familie-kontoen, vil bli værende på deres individuelle konto. Bidragsprosenten kan endres når som helst av det aktuelle Min Familie-medlemmet. 
 13. Skysurfers kan kun legges til og forbli en del av en Min Familie-konto om den registrerte forelderen eller foresatte på deres Skywards Skysurfers-konto også er familieansvarlig på en slik Min Familie-konto. Alle endringer i den registrerte familieansvarlige vil resultere i at alle gjeldende Skysurfer(e) automatisk blir fjernet fra Min Familie-kontoen. Alle regler som gjelder Skysurfers og administreringen av deres kontoer, skal gjelde i den grad de er et familiemedlem på en Min Familie-konto. Det er i tillegg en Skysurfers forelder eller foresatt som velger (på vegne av Skysurferen) hvilken prosent av Skywards Miles som Skysurferen opptjener skal bli satt inn på den aktuelle Min Familie-kontoen. 
 14. Familieansvarlig og familiemedlemmer vil fortsette å opptjene Skywards Miles og statusmiles på sin individuelle konto basert på deres individuelle Emirates Skywards-medlemsnivå. 
 15. Alle Skywards Miles som er opptjent av et medlem før de ble med i en Min Familie-konto, vil forbli på medlemmets individuelle konto og kan ikke settes inn på Min Familie-kontoen. 
 16. Statusmiles kan ikke samles opp på en Min familie-konto. 
 17. Skywards Miles som settes inn på en Min Familie-konto, kan kun løses inn til fordel for familieansvarlig og/eller familiemedlemmer på den aktuelle Min Familie-kontoen. 
 18. Skywards Miles som settes inn på en Min Familie-konto, kan ikke overføres tilbake til et medlems individuelle konto. 
 19. Ved å bli del av en Min Familie-konto, vil familieansvarlig og alle familiemedlemmer gi sin godkjennelse og tillatelse til at alle medlemmer (som er 18 år og eldre) i Min Familie-kontoen kan (i) løse inn Skywards Miles som holdes på en Min Familie-konto, og (ii) bestille og administrere alle reiser via en slik Min Familie-konto på vegne av dem selv, andre familiemedlemmer eller familieansvarlig. 
 20. For Min Familie-kontoer som er registrert før 11. desember 2023 vil ikke familiemedlemmer (som er 18 år og eldre) kunne utføre innløsninger fra Min Familie-kontoen, og i slike tilfeller skal rettighetene i paragraf 17.19(i) og (ii) ovenfor kun være tilgjengelige for familieansvarlig.
 21. For at familieansvarlig effektivt skal kunne administrere sin Min Familie-konto og for at gjeldende medlemmer i Min Familie-kontoen kan utføre innløsninger, vil følgende informasjon for hvert familiemedlem være tilgjengelig og synlig for familieansvarlig og alle familiemedlemmer:
  • tittel
  • fornavn og etternavn
  • Skywards Miles oppsamlet
  • Skywards Miles-bidragsprosent
  • Skywards Miles løst inn, relevant belønning eller innløst produkt og innløsningdato til alle Min Familie-relaterte Skywards Miles-overføringer fra Min Familie-kontoen
  • Cash+Miles-bestillinger som er gjort av familieansvarlig eller et familiemedlem fra Min Familie-kontoen
  • Classic Rewards gjort av familieansvarlig eller et familiemedlem fra min Familie-kontoen
  • reiseinformasjon relatert til flybestillinger gjort fra Min Familie-kontoen, inkludert:
   1. PNR («Passenger Name Record»)
   2. spesialmåltidstyper
   3. forespørsler fra passasjerer med funksjonshemningskrav eller som trenger spesiell behandling
   4. informasjon om innløste billetter (inkludert kabinklasse og pristype)
   5. detaljer relatert til transaksjoner (inkludert transaksjonstyper og medlemspassasjerens hele navn og tittel)

    Flyhistorikk og andre personopplysninger om hvert familiemedlem vil ikke være synlig for familieansvarlig eller andre familiemedlemmer på Min Familie-kontoen, og vil forbli koblet til det enkeltes medlemmets individuelle konto.

 22. Medlemmer skal fortsette å bruke sin individuelle konto når de legger inn bestillinger som ikke er relatert til Min Familie.
 23. Reglene når det gjelder standard utløp og justert utløp av Skywards Miles i programreglene skal gjelde alle deler av et medlems Skywards Miles oppsamlet i en Min Familie-konto, og slike Skywards Miles vil fortsette å utløpe fra tid til annen uavhengig av om de er oppsamlet i en Min familie-konto.
 24. Skywards Miles som er opptjent gjennom tilbakevirkende krav av et medlem som er koblet til en Min familie-konto, vil bli fordelt mellom deres individuelle medlemskonto og den aktuelle Min Familie-kontooppsamlingen i samsvar med prosentandelen som gjelder for Min familie-kontoen til disse medlemmene i tidsrommet da det tilbakevirkende kravet ble gjort.
 25. En familieansvarlig kan ikke fjerne seg selv fra Min Familie-programmet eller utnevne en ny familieansvarlig. De kan velge å avslutte Min Familie-kontoen, og i et slikt tilfelle vil alle ubrukte Miles som er oppsamlet på Min Familie-kontoen bli ugyldige. De vil være tapt, og blir ikke returnert til familieansvarlig eller noen andre familiemedlemmer.
 26. En familieansvarlig kan når som helst fjerne et familiemedlem fra Min Familie-kontoen via nettstedet eller ved å kontakte et Emirates-kontaktsenter.
 27. Et familiemedlem kan når som helst fjerne seg fra Min Familie-kontoen ved å klikke på «Forlat Min Familie-konto», men: 
  • Alle Skywards Miles som er oppsamlet på Min Familie-kontoen, vil forbli på Min Familie-kontoen og vil bli tapt av familiemedlemmet som forlater. 
  • Innløsninger fra Min Familie-kontoen kan ikke gjøres på vegne av eksisterende familiemedlemmer. 
  • Det eksisterende familiemedlemmet vil ikke lenger ha innsikt i eller ha noen tilgang til Min Familie-kontoen.

 28. Skywards Miles kan løses inn fra Min familie-kontoen (i) for Classic Rewards, (ii) på flygninger der Cash+Miles tilbys, (iii) for umiddelbare oppgraderinger ved innsjekking, (iv) hos valgte salgs- og livsstilspartnere (som tilbudt av Emirates og deres partnere fra tid til annen), (v) for donering av Skywards Miles for å støtte Emirates Airline Foundation, (vi) på utvalgte Skywards Exclusives-arrangementer (underlagt vilkårene og betingelsene for Skywards Exclusives som beskrevet i disse programreglene for Skywards Exclusives), og (vii) når du bestiller billetten og eventuelle relaterte produkter eller tjenester der Cash+Miles tilbys på emirates.com. Emirates kan endre partnerlisten når som helst.
 29. Kjøp Miles, gi Miles i gave, overfør Miles, forleng Miles og gjenopprett Miles er ikke tilgjengelig for kjøp og aktivering av medlemmer når det gjelder Skywards Miles som holdes på en Min Familie-konto.
 30. Når et medlem blir med i en Min Familie-konto som familieansvarlig eller familiemedlem, vil deres valgte Skywards Miles-bidragsprosent kun bli lagt til en Min Familie-konto i den grad en transaksjon opptjener mer enn 1 Skywards Mile. Når et medlem opptjener 1 Skywards Mile eller mindre i en transaksjon, skal opptjeningen kun overføres til deres individuelle konto og ikke Min Familie-kontoen. Standard tidslinjer som gjelder for opptjening og oppsamling av Skywards Miles på medlemskontoen i henhold til disse programreglene, skal fortsette å gjelde for Skywards Miles som opptjenes og oppsamles på Min Familie-kontoen.
 31. Alle Skywards Miles som er kansellert, tapt eller ugyldige som opprinnelig ble opptjent av en familieansvarlig eller familiemedlem på sine gjeldende individuelle kontoer som deretter ble oppsamlet på en Min Familie-konto, vil også bli kansellert, tapt eller ugyldig fra den aktuelle Min Familie-kontoen.

18. Skywards+

 1. Generelle programregler
  • Skywards+ er et elektronisk abonnement som kan kjøpes på emirates.com for en årsavgift.
  • Abonnementsavgiften inkluderer skatter og alle gjeldende gebyrer.
  • Alle som abonnerer på Skywards+, har rett til ekstra fordeler som angitt på emirates.com. Fordeler kan variere fra medlem til medlem og er basert på abonnementspakken som er kjøpt.
  • Medlemmet må være logget inn på sin Emirates Skywards-konto(åpner siden i samme fane) for å se og benytte seg av fordelene i Skywards+.
  • Abonnementet på Skywards+ og tilknyttede fordeler er begrenset til kjøpsmedlemmet og kan ikke gis bort eller selges.
  • Medlemmets abonnement på Skywards+ kan ikke overføres eller refunderes.
  • Fordelene i Skywards+ gjelder kun for Emirates-flyvninger som er kjøpt via emirates.com. Billetter som utstedes offline gjennom Emirates Holidays og Emirates Dubai Experience, er også kvalifisert for oppsamling.
  • Fordelene i Skywards+ kan ikke dateres til før eller etter den angitte abonnementsperioden.
  • Ingen bonusoppsamling vil bli kreditert for flygninger som tas utenfor abonnementsperioden for Skywards+. Dette gjelder også for krav som registreres i etterkant.
  • Medlemmets fordeler i Skywards+ er kun gyldige i abonnementsperioden.
  • For billetter som utstedes på nytt vil bonusoppsamling bli kreditert for flygninger som tas innenfor abonnementsperioden for Skywards+.
  • Emirates Skywards forbeholder seg retten til å nekte abonnement på Skywards+ til enhver person og kan når som helst avslutte abonnementet.
  • Emirates Skywards forbeholder seg retten til når som helst å trekke tilbake eller avslutte dette produktet.
  • Abonnementet på Skywards+ aktiveres innen 48 timer etter en vellykket betaling.
  • Fordelene i Skywards+ vil kun gjelde på flygninger som tas etter en vellykket abonnering.
  • Informasjon om Skywards+ vil være tilgjengelig på emirates.com og flydubai.com(åpner et eksternt nettsted i en ny fane).
  • Skywards Miles må løses inn fra medlemmets individuelle konto eller Min Familie-konto for ta i bruk Skywards+-fordelene. Miles kan ikke løses inn fra en Skysurfers-konto.
  • Ytterligere fordeler og begrensede tidstilbud blir kanskje tilgjengelig i abonnementsperioden og kan trekkes tilbake når som helst.
 2. Skywards Miles-bonus.
  • Medlemmet må abonnere på Skywards+ for å være kvalifisert til Skywards Miles-bonus.
  • Skywards Miles-bonus gjelder kun for Emirates-flygninger med billetter utstedt på nettet via emirates.com (inkludert Cash+Miles-billetter). Billetter som utstedes offline gjennom Emirates Holidays og Emirates Dubai Experience, er også kvalifisert for oppsamling.
  • Alle bestillinger på flygninger som markedsføres og drives av flydubai, er kvalifisert for Skywards Miles-bonus (inkludert Cash+Miles-bestillinger som er kvalifisert for opptjening).
  • Medlemmet vil opptjene Skywards Miles-bonus på flygninger som flys i abonnementsperioden. Dette gjelder også for flybilletter som er utstedt på nytt.
  • Hvis et medlem har flydd på en flygning som markedsføres og drives av Emirates eller flydubai og som kvalifiserer til Skywards Miles-bonus i mer enn én Emirates Skywards-kampanje, vil kun den høyeste av de kvalifiserte bonusene krediteres.
  • Medlemmet vil være kvalifisert til en Skywards Miles-bonus på 20 % i First Class, Business Class og Economy Class på alle kvalifiserte flygninger som markedsføres og drives av Emirates.
  • Skywards Miles-bonus for den aktuelle flygningen vises på medlemmets kontoutskrift som «Skywards+ Skywards Miles-bonus».
  • Billetter som ikke kvalifiserer til normal opptjening av Skywards Miles, er også ekskludert fra opptjening av Skywards Miles-bonus.
  • Medlemmet må være logget inn på Emirates Skywards-kontoen sin for å dra nytte av fordelene i Skywards+.
  • Ingen refusjon gis for ubrukte fordeler på slutten av abonnementsperioden.
 3. Statusmiles-bonus – kun Premium.
  • Medlemmet må abonnere på Skywards+ for å være kvalifisert til statusmiles-bonus.
  • Statusmiles-bonus gjelder kun for Emirates-flygninger med billetter utstedt på nettet via emirates.com (inkludert Cash+Miles-billetter). Billetter som utstedes offline gjennom Emirates Holidays og Emirates Dubai Experience, er også kvalifisert for oppsamling.
  • Alle bestillinger på flygninger som markedsføres og drives av flydubai, er kvalifisert for statusmiles-bonus (inkludert Cash+Miles-bestillinger som er kvalifisert for opptjening).
  • Medlemmet vil opptjene nivå-Miles i bonus på flygninger som flys i abonnementsperioden. Dette gjelder også for flybilletter som er utstedt på nytt.
  • Hvis et medlem har flydd på en flygning som markedsføres og drives av Emirates eller flydubai og som kvalifiserer til statusmiles-bonus i mer enn én Emirates Skywards-kampanje, vil kun den høyeste av de kvalifiserte bonusene krediteres.
  • Medlemmet vil være kvalifisert til en nivåmiles-bonus på 20 % i First Class, Business Class og Economy Class på alle kvalifiserende flygninger som markedsføres og drives av Emirates eller flydubai.
  • Nivå-Miles i bonus for den aktuelle flygningen vises på medlemmets kontoutskrift som «nivå-Miles i bonus i Skywards+».
  • Billetter som ikke kvalifiserer til normal opptjening av Skywards Miles, er også ekskludert fra opptjening av nivå-Miles i bonus.
  • Medlemmet må være logget inn på Emirates Skywards-kontoen sin for å dra nytte av fordelene i Skywards+.
  • Ingen refusjon gis for ubrukte fordeler på slutten av abonnementsperioden.
 4. Rabatterte bonusoppgraderinger – kun Advanced og Premium.
  • Medlemmet må abonnere på Skywards+ for å være kvalifisert til rabatterte bonusoppgraderinger.
  • Kun kommersielle billetter utstedt på emirates.com er kvalifisert til rabatterte bonusoppgraderinger.
  • Bonusoppgraderinger utstedt på nett via emirates.com eller ved innsjekking, er kvalifisert til denne rabatten.
  • For å benytte seg av denne rabatten må et Emirates Skywards-medlem logge seg inn på Emirates Skywards-kontoen sin på emirates.com, enten via Emirates’ mobilnettsted eller via Emirates-appen, før de starter bestillingen.
  • Bonusoppgraderinger er kun gyldige på Emirates-betjente flygninger.
  • Billetter utstedt i priskategoriene Flex og Flex Plus, er kvalifisert til rabatterte bonusoppgraderinger. Begrensninger gjelder.
  • Billetter utstedt i priskategoriene Special og Saver, er ikke kvalifisert til rabatterte bonusoppgraderinger.
  • Bonusoppgraderinger avhenger av antallet ledige seter.
  • Medlemmet vil kvalifisere for rabatt på alle oppgraderingstransaksjoner som behandles innenfor abonnementsperioden, selv om reisedatoen er utenfor abonnementsperioden.
  • Hvis medlemmet er kvalifisert til flere tilbud om bonusoppgraderinger, vil kun det høyeste av de kvalifiserte tilbudene gjelde (tilbudene kan ikke kombineres).
  • Rabatter for bonusoppgraderinger tilknyttet Skywards+ vil reflekteres på kvalifiserende flygninger på bestillingstidspunktet. Hvis medlemmet er kvalifisert til flere tilbud om bonusoppgraderinger på samme flygning, vil kun det høyeste av de kvalifiserte tilbudene gjelde.
  • Medlemmet må være logget inn på Emirates Skywards-kontoen sin for å dra nytte av fordelene i Skywards+.
  • Skywards Miles kan løses inn fra medlemmets individuelle konto eller Min familie for å benytte denne fordelen. Miles kan ikke løses inn fra en Skysurfers-konto.
  • Automatiske oppgraderinger blir rabattert hvis de blir tilgjengelige i løpet av abonnementsperioden. Hvis et høyere taktisk tilbud gjelder når en automatisk oppgradering blir tilgjengelig, vil medlemmet motta det høyeste gjeldende tilbudet.
  • Rabatterte bonusoppgraderinger som en del av Skywards+ gjelder også for automatiske oppgraderinger hvis den automatiske oppgraderingen behandles i abonnementsperioden.
  • Rabatterte bonusoppgraderinger som en del av Skywards+ gjelder ikke for øyeblikkelige oppgraderinger om bord.
  • Eventuelle nye utstedelser av billetten kan resultere i annullering av bonusoppgraderingen, spesielt hvis en flygning eller dato endres der tilgjengeligheten ikke kan bekreftes på tidspunktet for endringen. I slike tilfeller, og også for avbestilte billetter, vil Miles-refusjoner være underlagt reglene for Emirates Skywards-programmet.
  • For bonusoppgraderinger utstedt på nett via emirates.com vil Miles trekkes fra Skywards+-abonnentens Emirates Skywards-konto for alle passasjerer på samme bestilling eller for utvalgte passasjerer som reiser på samme flygninger. For bonusoppgraderinger utstedt på nett via emirates.com vil Miles trekkes fra Skywards+-abonnentens Emirates Skywards-konto for alle passasjerer selv om den som har Skywards+-abonnementet ikke reiser.
  • For bonusoppgraderinger utstedt ved innsjekking vil Miles trekkes fra Skywards+-abonnentens Emirates Skywards-konto for alle passasjerer på samme bestilling eller for utvalgte passasjerer som reiser på samme flygninger. Bonusoppgraderingsfordelen ved innsjekking er ikke lov hvis Skywards+-abonnenten ikke reiser.
  • Medlemmer kan kjøpe ytterligere Miles fra en individuell konto kun hvis den nåværende saldoen ikke er tilstrekkelig.
  • Eventuelle skatter, avgifter og transportørpålagte gebyrer er ekskludert fra den rabatterte bonusoppgraderingen og, hvis aktuelt, må betales fullt ut for å kunne benytte dette tilbudet.
  • Vilkår og betingelser for bonusoppgraderinger kan endres, og eventuelle oppdateringer publiseres på dette nettstedet. Alle andre programregler for Emirates Skywards gjelder.
  • Alle passasjerene i en bestilling må kjøpe bonusoppgraderingen og behandles i én transaksjon for billetter som er utstedt på nett via emirates.com. Det er ikke lov å kjøpe kun for bestemte passasjerer i en bestilling for billetter som er utstedt på nett via emirates.com.
  • Ingen refusjon gis for ubrukte fordeler på slutten av abonnementsperioden.
  • Emirates Skywards-programmets regler for bonusoppgraderinger gjelder.
 5. Rabattert Classic Rewards.
  • Medlemmet er kvalifisert til en engangsrabatt på en Classic Reward-flygning på kvalifiserende Emirates-flygninger når billetten er kjøpt i abonnementsperioden, selv om den faktiske reisedatoen er utenfor abonnementsperioden.
  • For å benytte seg av denne Classic Reward-rabatten, må et Emirates Skywards-medlem logge seg inn på Emirates Skywards-kontoen sin på skrivebordsversjonen av emirates.com før de starter bestillingen.
  • Rabatten gjelder for alle reisende i samme bestilling.
  • Rabatten gjelder kun for retur- og enveis-bonusbestillinger og gjelder ikke for open-jaw-bestillinger eller bestillinger med stopp i flere byer.
  • Rabatten kan ikke refunderes, og det er ikke sikkert at den gjelder hvis flyinformasjonen endres eller flygningene kanselleres.
  • Medlemmet må være logget inn på Emirates Skywards-kontoen sin for å dra nytte av fordelene i Skywards+.
  • Emirates Skywards-programmets regler for Classic Rewards gjelder.
 6. Fordelaktige Cash+Miles-priser
  • Medlemmer i Skywards+ vil bli tilbudt en fordelaktig Cash+Miles-pris for kvalifiserende bestillinger som gjøres i abonnementsperioden, selv om reisedatoen er utenfor abonnementsperioden.
  • Den fordelaktige Cash+Miles-prisen vil vises på betalingssiden når medlemmet velger Cash+Miles som betalingsalternativ.
  • Den fordelaktige Cash+Miles-prisen er begrenset til bestillinger utstedt på nettet på emirates.com.
  • Medlemmet må være logget inn på Emirates Skywards-kontoen sin for å dra nytte av fordelene i Skywards+.
  • Skywards Miles kan løses inn fra medlemmets individuelle konto eller Min familie for å benytte denne fordelen. Miles kan ikke løses inn fra en Skysurfers-konto.
  • Emirates Skywards-medlemmer må velge alternativet med Cash+Miles-ikonet som vises under bestillingsprosessen for å benytte eventuelle spesialtilbud på betalingssiden.
  • Når betalingsalternativet Cash+Miles er valgt, gjennomgått og godtatt på betalingssiden, og endelig betaling dermed er utført for å utstede billettene, vil ingen ytterligere justeringer i Cash+Miles-priser være tillatt. Påfølgende billettutstedelser som involverer ytterligere oppsamlinger av priser eller avgifter, må betales i sin helhet med kontanter (eller tilsvarende betaling). Kansellering av billetter vil være underlagt prisregler og reglene for Miles-refusjoner i Emirates Skywards-programmet (hvis aktuelt).
  • Ingen refusjon gis for ubrukte fordeler på slutten av abonnementsperioden.
  • Emirates Skywards-programmets regler for Cash+Miles gjelder.
 7. Innsjekket bagasje
  • Medlemmet må abonnere på Skywards+ for å være kvalifisert til fordelen med innsjekket bagasje.
  • I vektkonseptmarkeder gjelder denne fordelen for alle Emirates Skywards-medlemmer.
  • Bagasjefordelene gjelder uavhengig av bestillingskanalen som brukes. Innsjekket bagasje er kun gyldig på flygninger som markedsføres og drives av Emirates.
  • I kollikonseptmarkeder kan du sjekke inn et ekstra bagasjekolli. Denne fordelen gjelder kun for Emirates Skywards Blue- og Silver-medlemmer, siden Gold- og Platinum-medlemmer får et tredje kolli som en del av nivåfordelene sine.
  • Denne fordelen gjelder kun for det enkelte medlemmet.
  • Medlemmet vil være kvalifisert for fordelen med innsjekket bagasje for reiser innen abonnementsperioden.
  • Kvoten er basert på abonnementspakken som er kjøpt, og den tilgjengelige kvoten vil bli spesifisert i avsnittet om fordeler.
  • Ingen refusjon gis for ubrukte fordeler på slutten av abonnementsperioden.
 8. Tilgang til utvalgte Emirates Business Class-lounger
  • Medlemmet må abonnere på Skywards+ for å være kvalifisert til fordelen med loungetilgang.
  • Hver inngang gir tilgang til Emirates Business Class-loungen på utvalgte flyplasser(åpner siden i samme fane) én gang for én person. Registrering kan brukes av Skywards+-abonnenten eller medfølgende gjester som reiser på samme Emirates-flygning. Personen som abonnerer på Skywards+, må være til stede.
  • Tilgang til loungen er kun gyldig på flygninger som flys innenfor abonnementsperioden, og tilgang er kun tilgjengelig i åpne Emirates-lounger.
  • Loungetilgang-fordelene gjelder uavhengig av bestillingskanalen som brukes. Loungetilgang er kun gyldig på flygninger som markedsføres og drives av Emirates.
  • Loungetilgang avhenger av tilgjengelighet og er for Emirates-kunder på 18 år og over eller mindreårige som reiser med en voksen som selv har tilgang til loungen.
  • Loungetilgang vil være etter Emirates’ eget skjønn og vil bli gitt ved inngangen til den aktuelle loungen.
  • Kvalifisering og tilgang til flyplasslounger avgjøres av personalet ved Emirates Business Class Lounge-skranken.
  • Personalet ved Emirates Business Class-loungen vil ha muligheten til å kontrollere kupongens gyldighet og bruk samt å merke kupongen som brukt når den har blitt benyttet. Dette gjenspeiles i medlemmets profil.
  • Ingen loungeinvitasjon blir skrevet på ombordstigningskortet.
  • Tilgang til Emirates Business Class-loungen vil bli tilbudt til medlemmer av Skywards+ på nivå Blue, Silver, Gold og Platinum (på tidspunktet for abonnementet).
  • Ingen refusjon gis for ubrukte loungetilganger ved slutten av abonnementsperioden.
  • Programreglene for Emirates Skywards gjelder.
 9. Slik abonnerer du på Skywards+
  • Skywards+(åpner siden i samme fane) er kun tilgjengelig for kvalifiserte Emirates Skywards-medlemmer over 18 år.
  • Emirates Skywards-medlemmer må logge inn på emirates.com for å kjøpe Skywards+. Medlemmer blir varslet om gjeldende avgifter i løpet av abonnementsprosessen.
  • Når betalingen er behandlet, vil medlemmer motta bekreftelse og kvittering på e-post.
 10. Abonnementets gyldighet
  • Fordelene i Skywards+ er gyldige i 12 måneder fra datoen da abonnementet startet, og de fornyes ikke automatisk. Emirates Skywards-kontoen din vil vise detaljer om abonnementet frem til slutten av den tolvte måneden, basert på den lokale tiden i De forente arabiske emirater (GMT + fire timer).

19. Skywards Exclusives

Les mer om vilkår og betingelser(åpner et eksternt nettsted i en ny fane) for bruk av plattformen Skywards Exclusives, i tillegg til programreglene(åpner et eksternt nettsted i en ny fane) som gjelder for transaksjoner på nettstedet.

20. Personvern

 1. I tilknytning til programmet vil Emirates Skywards innhente, bruke og dele medlemmers personlige informasjon i samsvar med personvernreglene. Personvernreglene inneholder informasjon om hvilken personlig informasjon Emirates innhenter, hvordan den brukes og hvem den deles med og for hvilke formål. De inkluderer også informasjon om hvordan medlemmet kan trekke tilbake samtykket dersom dette er aktuelt, og hvordan medlemmet kan kontakte Emirates for å administrere medlemmets personvern.
 2. Uten å begrense paragraf 18.1, er det et vilkår for medlemskap i Emirates Skywards at det relevante medlemmet, med mindre Emirates Skywards blir varslet om noe annet av et relevant medlem, samtykker i Emirates Skywards deling av det relevante medlemmets kontaktinformasjon på eller etter avslutningsdatoen for Qantas-alliansen. Denne delingen skal gjøres med formål om at Qantas skal kunne tilby det relevante medlemmet medlemskap i Qantas' hyppig reisende-program (eller tilsvarende program på avslutningsdatoen for Qantas-alliansen). Qantas' bruk og formidling av personlig informasjon kan avvike fra Emirates'. Qantas er ikke nødvendigvis bundet av personvernlover som gir samme beskyttelsesnivå som de som Emirates Skywards er bundet av. For å unngå all tvil, vil ingenting i paragraf 18.2 kreve at et relevant medlem kansellerer sitt Emirates Skywards-medlemskap og/eller aksepterer medlemskap i Qantas' hyppig reisende-program (eller tilsvarende) på noe som helst tidspunkt.
 3. Uten å begrense paragraf 18.1, vil personopplysninger for medlemmer som er tidligere flydubai OPEN-medlemmer eller som har flydd med flydubai, brukes og deles av og mellom Emirates og flydubai med formål om å drifte Emirates Skywards-programmet. flydubais bruk og deling av personopplysninger kan være forskjellig fra Emirates’.
 4. Dersom et medlem har bedt om å få slettet kontoen sin under artikkel 17 i de generelle reglene for datavern (retten til å bli slettet / retten til å bli glemt), blir alle Miles som har blitt samlet opp på kontoen, men som ikke er innløst, overført eller utløpt, gå tapt.

21. Ansvar

 1. I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET VIL IKKE EMIRATES SKYWARDS VÆRE ANSVARLIG OVERFOR ET MEDLEMS ELLER EN ANNEN PERSONS TAP ELLER SKADE, ENTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, SOM ER ET RESULTAT AV KANSELLERING ELLER ENDRING AV ELLER PÅ EMIRATES SKYWARDS ELLER FASILITETER, FORDELER ELLER ARRANGEMENTER SOM GJØRES TILGJENGELIGE FOR ET MEDLEM, HERUNDER PARTNERS TILBAKETREKKING ELLER TILBAKETREKKING AV FORDELER, FASILITETER ELLER ARRANGEMENTER.
 2. Emirates Skywards forbeholder seg retten til å diskvalifisere et medlem fra videre deltagelse i Emirates Skywards-programmet, til å kansellere alle tidligere oppsamlede Skywards Miles og be om kompensasjon for bonuser som er benyttet dersom, etter Emirates Skywards' eget skjønn, medlemmet eller en reisekoordinator utpekt på vegne av medlemmet har deltatt i forsettlig uriktig oppførsel eller brutt noen av reglene som styrer Emirates Skywards-programmet, inkludert men ikke begrenset til uredelig anskaffelse av Skywards Miles eller anskaffelse, salg eller misbruk av Skywards Miles eller anskaffelse, salg eller misbruk av bonusfordeler.
 3. Emirates Skywards' conciergetjeneste og andre tjenester som tilbys til medlemmer driftes av tredjepartsleverandører (hver en «leverandør»). Alle medlemmer som benytter seg av disse tjenestene vil inngå et juridisk forhold med leverandøren. I den grad loven tillater det, fraskriver Emirates Skywards seg alt ansvar overfor ethvert medlem eller en annen person av noen som helst art når det gjelder uaktsomhet, forsettlig oppførsel, dårlig service eller annen brudd på forpliktelser som oppstår som en følge av, tilbudet eller manglende levering av tjenestene av eller på vegne av en leverandør som oppstår som følge av det juridiske forholdet til en leverandør.

22. Generelt

 1. Programreglene kan endres, varieres, suspenderes eller kanselleres når som helst uten forvarsel når dette er tillatt underloven, gitt at rimelige tiltak innføres for å raskt legge ut detaljer om endringen, suspenderingen eller kanselleringen (hva som er aktuelt) på nettstedet. Ved en eventuell konflikt mellom denne versjonen av programreglene og en annen versjon av programreglene lagt ut på nettstedet for Emirates Skywards, skal den siste versjonen være gjeldende.
 2. Medlemmets bruk av det digitale medlemskortet eller oppgivelse av medlemsnummeret etter endring eller variasjon i programreglene skal regnes for å være medlemmets aksept av endringen eller variasjonen.
 3. Ethvert varsel som gis til et medlem under disse programreglene regnes for å være gitt hvis sendt via forhåndsfrankert post til medlemmet til adressen medlemmet har oppgitt til Emirates Skywards.
 4. Programreglene styres av lovene i emiratet Dubai og all sakførsel relatert til Emirates Skywards må føres frem i den jurisdiksjonen. Medlemskap, herunder kvalifikasjon for medlemskap og Miles eller bonus er underlagt gjeldende lover og forskrifter, herunder alle gjeldende vedtak fra den internasjonale foreningen for lufttransport.
 5. Emirates Skywards har ikke virksomhet (eller vil avslutte sin virksomhet) i en jurisdiksjon hvor dette vil være forbudt (eller bli forbudt) av en relevant lov eller et statlig direktiv.
 6. Rimelig hensyn er tatt for å sørge for at informasjonen i programreglene og andre publikasjoner og annonser knyttet til Emirates Skywards er nøyaktig, men Emirates Skywards fraskriver seg alt ansvar når det gjelder feil eller unnlatelser i informasjonen, enten det er skriftlig eller muntlig.
 7. Enhver del av disse programreglene som ikke er rettskraftige av hvilken som helst grunn, skal regnes for å kunne utelates uten å påvirke de gjenværende programreglene på noen som helst måte. Emirates Skywards skal ikke være pålagt å tilby en tjeneste eller handle i overensstemmelse med disse programreglene hvis dette vil være et brudd på loven.
 8. Ved innsjekk kan det hende at medlemmer må fremlegge dokumentasjon som kan bekrefte medlemmets identitet og medlemskap for Emirates Skywards. Dersom et medlem ikke overholder dette kravet, forbeholder Emirates Skywards seg retten til å nekte transport.

23. Emirates Skywards: bruk av engangskode

Som et ekstra sikkerhetstiltak har Emirates Skywards introdusert totrinns-verifisering ved hjelp av en engangskode for visse kontoaktiviteter, som kontoinnlogging på Emirates Skywards, profiloppdateringer og innløsningsaktiviteter (engangskode-tjenesten).
 
En engangskode er et tilfeldig generert nummer som Emirates Skywards vil sende til et medlem på SMS og/eller e-post i forbindelse med visse kontoaktiviteter. Dette er en verifisering med to trinn som kan kreves av medlemmet for å bekrefte at kontoaktiviteten er verifisert av medlemmet. Medlemmet vil bli informert på tidspunktet for den relevante kontoaktiviteten hvis en engangskode er påkrevd. 
 
Hvis en engangskode kreves i forbindelse med kontoen din, vil Emirates Skywards sende en engangskode på SMS til ditt registrerte mobilnummer og/eller på e-post til e-postadressen som er registrert hos Emirates Skywards (som vist i Emirates Skywards-profilen din).  
 
Medlemmer bør sørge for at all informasjon (inkludert, men ikke begrenset til kontaktdetaljer) som gis til Emirates Skywards er korrekt og oppdatert. Hvis et medlem ikke klarer å gi Emirates Skywards eller oppdatere den nødvendige informasjonen, kan det hende at Emirates Skywards ikke kan utstede engangskoden. Dette kan føre til at medlemmet ikke får tilgang til kontoen sin. Medlemmer kan oppdatere Emirates Skywards-profilen sin når som helst for å sikre at kontaktdetaljene er oppdaterte.  
 
Emirates Skywards kan, helt etter eget skjønn, kontakte et medlem (inkludert per telefon, med opptak) for å bekrefte medlemmets identitet og kontoaktivitet. Gjentatte mislykkede forsøk på å skrive inn den korrekte engangskoden kan resultere i at medlemmets konto blir låst eller begrenset på andre måter, som bestemt av Emirates Skywards fra tid til annen. Som en del av rutinene for svindelbekjempelse og medlemsverifisering kan Emirates Skywards be om flere detaljer eller identifikasjon fra et medlem.
 
Medlemmer bør ikke la kontonummeret eller engangskoden brukes av andre, og medlemmer bør til enhver tid sørge for at kontonummeret og engangskoden ikke er synlig for andre. Hvis en annen person ser eller oppdager engangskoden, bør medlemmet gi beskjed om dette til Emirates Skywards umiddelbart ved å kontakte SkywardsMemberVerification@emirates.com
 
Ved å bruke tjenesten for engangskoder gir medlemmer Emirates Skywards rett til å videreformidle engangskoden til medlemmet, og til å verifisere medlemmets identitet og kontoaktivitet ved bruk av engangskoden. Hvis et medlem ikke kan oppgi engangskoden eller hvis verifisering med engangskode mislykkes, kan Emirates Skywards begrense tilgangen til medlemmets konto.
 
Det er mulig at mobilleverandører ikke tillater medlemmer å motta engangskoder på SMS hvis medlemmet er utenlands eller bruker et mobilservicenettverk i utlandet. I tillegg kan servicegebyrer fra serviceleverandøren påløpe for mottak av engangskoden.
 
Emirates Skywards skal ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for eventuelle tap eller skader som oppstår på grunn av eller i forbindelse med at et medlem ikke kan få tilgang til kontoen sin dersom verifiseringen med engangskode blir forsinket eller mislykkes av en eller annen grunn. Emirates Skywards skal ikke være ansvarlig for slike gebyrer som kreves av serviceleverandøren eller noen andre parter.
 
Emirates Skywards forbeholder seg retten til å legge til, suspendere eller avslutte engangskodetjenesten eller bruken av denne på midlertidig eller permanent basis, når som helst, uten forvarsel og for enhver grunn hvor Emirates Skywards anser det som nødvendig eller tilrådelig. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til når det er mistanke om sikkerhetsbrudd eller når Emirates Skywards har rimelig grunn til å tro at informasjon som oppgis av et medlem ikke er oppdatert eller korrekt.

Modifisering av program

Emirates Skywards styres av reglene for Emirates Skywards-programmet («programregler»). Emirates Skywards forbeholder seg retten til å endre, modifisere eller korrigere enhver del av Emirates Skywards-programmet til enhver tid i samsvar med programreglene. Denne retten inkluderer, men er ikke begrenset til, endringer i Emirates Skywards partner-tilknytning, regler for opptjening og innløsning av Miles, regler for bruk av reisebonuser, flytider, reisefordeler for medlemmer og spesifikke egenskaper for tilbud.

Garantifraskrivelse og ansvarsbegrensning

Informasjonen som publiseres på nettstedet eller Emirates-appen kan være ufullstendig eller inkluderer unøyaktigheter eller typografiske feil. Emirates Skywards verken påberoper eller garanterer at tilgang til nettstedet eller Emirates-appen vil være uforstyrret eller at det ikke vil oppstå feil, defekter, mangler eller tap av sendt informasjon, eller at virus ikke vil overføres på nettstedet eller Emirates-appen. Emirates Skywards gir ingen garantier for egnetheten av informasjonen, produktene og tjenestene på nettstedet eller Emirates-appen for et gitt formål. All informasjon, produkter og tjenester tilbys «som de er» uten en garanti av noe slag. Emirates Skywards fraskriver seg herved alle garantier og betingelser når det gjelder informasjon, produkter og tjenester, inkludert alle indirekte garantier og vilkår for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, tittel og ukrenkelighet.

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL EMIRATES SKYWARDS VÆRE ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER FØLGESKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER ER TILKNYTTET BRUK AV NETTSTEDET ELLER EMIRATES-APPEN ELLER MED FORSINKELSE ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE NETTSTEDET ELLER EMIRATES-APPEN, ELLER FOR INFORMASJON, PRODUKTER OG TJENESTER ANSKAFFET VIA NETTSTEDET ELLER EMIRATES-APPEN, ELLER SOM PÅ ANDRE MÅTER OPPSTÅR ETTER BRUK AV NETTSTEDET ELLER EMIRATES-APPEN, ENTEN DET ER BASERT PÅ KONTRAKT, ERSTATNINGSBETINGENDE FORHOLD, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNET.

Lenker

Nettstedet eller Emirates-appen kan inneholde hyperlenker til nettsteder drevet av tredjeparter. Disse hyperlenkene  er kun gitt som referanse, og din bruk av disse nettstedene vil kunne være underlagt vilkår og betingelser som er lagt ut på disse. Emirates' inkludering av hyperlenker til slike nettsteder innebærer ikke noen godkjenning av materialet på disse nettstedene, og Emirates Skywards påtar seg ikke ansvaret for innholdet på disse.

EMIRATES SKYWARDS SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIGE FOR TAP ELLER SKADER SOM OPPSTÅR ETTER DIN BRUK AV ELLER TILTRO TIL INFORMASJON INNHENTET VIA TREDJEPARTSNETTSTEDER.

Innhold og medlemsinnlegg – forum

Nettstedet inneholder oppslagstavler og andre meldings- eller kommunikasjonsfasiliteter, og noen tilbys kun til Emirates Skywards-medlemmer på øvre nivå. Meninger eller utsagn uttrykt eller presentert av et medlem mens han/henne bruker disse fasilitetene står for medlemmets regning, og skal ikke tilregnes Emirates Skywards. Emirates Skywards er ikke forpliktet til å se gjennom meldinger, informasjon eller innhold som legges ut på nettstedet, og har ikke ansvar knyttet til slike innsendinger. Til tross for det ovennevnte forbeholder Emirates Skywards seg retten til å gå gjennom, endre eller slette uten forvarsel innholdet i innsendinger mottatt fra medlemmer, herunder innlegg på oppslagstavler, som de etter eget forgodtbefinnende anser for å være ulovlig, fornærmende eller upassende på annet vis. Du er innforstått med at du er ansvarlig for materialet du sender inn til nettstedet. Du samtykker i at når du legger ut en melding på nettstedet, skal du ikke gjøre det følgende:

 • Ærekrenke, misbruke, plage, forfølge, true eller på annen måte overtre de juridiske rettighetene (som eksempelvis personvern- og publisitetsrettigheter) til andre,
 • publisere, legge ut eller spre skadelig, truende, nedsettende, misbrukende, krenkende, fornærmende, uanstendig, vulgær, usømmelig eller ulovlig materiale eller informasjon.
 • reklamere for eller tilby å selge varer eller tjenester eller utføre eller videresende undersøkelser, konkurranser eller kjedebrev av noe slag, eller
 • legge ut meldinger mens du utgir deg for å være en annen.
 • Du samtykker videre i at når du bruker nettstedet eller Emirates-appen skal du ikke:
 • Laste opp filer som inneholder programvare eller annet materiale beskyttet av åndsverklover (eller av personvern- eller publisitetsrettigheter) med mindre du kontrollerer eller kontrollerer rettighetene eller har innhentet alle nødvendige samtykker,
 • laste opp filer som inneholder virus, skadde filer eller annen lignende programvare eller programmer som kan skade funksjonen til en annens datamaskin, eller
 • slette forfatterattribusjoner, juridiske merknader eller rettighetsbeskyttede betegnelser eller etiketter i filer som lastes opp.

Skadesløsholdelse

Du samtykker til å holde Emirates Skywards, deres ansatte, agenter og representanter skadesløse fra og mot alle krav og ansvar (herunder juridiske kostnader) som kan oppstå fra innsendingene dine til nettstedet eller Emirates-appen, fra din bruk av materiale innhentet via nettstedet eller Emirates-appen, fra ditt brudd på disse vilkårene eller fra enhver handling som oppstår via din bruk av nettstedet eller Emirates-appen.

Emirates Skywards forbeholder seg retten til etter eget skjønn å nekte tilgang til nettstedet, Emirates-appen eller deler av dem uten varsel eller ansvar.

Personvernregler

Bruken av dine personlige opplysninger i forbindelse med Emirates Skywards reguleres av paragraf 18 i programreglene og personvernreglene.