Hopp til hovedinnholdetTilgjengelighetsinformasjon

Før du flyr

Vilkår og betingelser

Les internasjonale regler og retningslinjer samt våre vilkår og betingelser og dine juridiske rettigheter.

Betingelser for transport

Når du kjøper en billett for flyreiser med Emirates, utgjør det en transportkontrakt. Denne kontrakten gir deg mulighet for transport på en flygning eller en rekke flygninger. Vilkårene styres av a) vilkårene og betingelsene for billetten, b) betingelser for transport, c) gjeldende tariffer og d) våre forskrifter.

Les alle betingelser for transport
Verden over

Globale merknader

Vår erklæring om åpenhet i Modern Slavery Act

Moderne slaveri, tvangsarbeid og menneskesmugling er forbrytelser og brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Modern Slavery Act 2015 er en britisk lov som omhandler slaveri i landet, og kombinerer tidligere forbrytelser relatert til menneskesmugling og slaveri.

The Emirates Group overholder alle lover i landene selskapet driver virksomhet i, også lover som forbyr menneskesmugling og slaveri. The Emirates Group har null toleranse overfor moderne slaveri, og har plikt til å handle etisk og med integritet i alle forretningstransaksjoner, -relasjoner og leveringskjeder.

Emirates Groups retningslinjer for antislaveri og -menneskesmugling(åpner en PDF i ny fane)

Emirates’ erklæring om moderne slaveri(åpner en PDF-fil i en ny fane)

Canada

Merknader for Canada

Følgende merknad til reisende fra CBSA på API-/PNR-programmer

CBSA er autorisert til å samle inn forhåndsinformasjon om ankomst (i henhold til ledd 107.1(1) i Forskrift til lov om toll og vareførsel (Customs Act)(åpner et eksternt nettsted i en ny fane) og paragraf 148(1)(d) i IRPA(åpner et eksternt nettsted i en ny fane)), i tillegg til forhåndsinformasjon om avreise og utreiseregistre (avsnitt 93 i Forskrift til lov om toll og vareførsel (Customs Act)(åpner et eksternt nettsted i en ny fane) og avsnitt 11 i EIR(åpner et eksternt nettsted i en ny fane)). CBSA bruker den foreskrevne informasjonen til å identifisere personer som kan utgjøre en trussel mot Canadas trygghet eller sikkerhet. For reisende som kommer til Canada, kan disse personene bli gjenstand for etterforskning, og kan måtte gjennomgå nærmere avhør eller undersøkelser ved ankomst. CBSA bruker også den foreskrevne informasjonen til å bekrefte, før avreise, at alle innkommende flypassasjerer har et foreskrevet dokument for å komme inn i Canada eller er fritatt fra dette kravet, eller er en foreskrevet person. For avreisende vil CBSA kun bruke forhåndsinformasjon om utreise for bedre å identifisere personer og varer med høy risiko som reiser fra eller har til hensikt å reise fra Canada. CBSAs data om inn- og utreiser kan deles med andre offentlige avdelinger for formål relatert til innvandring, sosiale ytelser eller rettshåndhevelse. Alle reisende kan be om en kopi av den foreskrevne inn- og utreiseinformasjonen som er gitt om dem ved å sende en skriftlig forespørsel til CBSA. Enhver reisende som mener at den foreskrevne informasjonen om dem er feil, kan sende en skriftlig forespørsel om å få informasjonen korrigert til CBSA. Enhver reisende kan klage skriftlig til CBSA hvis de mener at CBSA urettferdig har nektet å gi tilgang til den foreskrevne informasjonen gitt om dem eller at de ikke har korrigert den foreskrevne informasjonen gitt om dem, eller på annen måte feilaktig har håndtert den foreskrevne informasjonen gitt om dem. Reisende kan få mer informasjon ved å gå til nettstedet til API/PNR-, IAPI- og Air Exit-programmene(åpner et eksternt nettsted i en ny fane).

Automater for primærinspeksjon

Fra 25. juni vil Canadas grensekontroll, Canada Border Service Agency, introdusere automater for primærinspeksjon ved ankomst til Toronto Pearson International Airport (YYZ) i stedet for det manuelle tolldeklarasjonsskjemaet.

Du kan også laste ned en app for å fylle ut tolldeklarasjonen før ankomst. Reiser du med Emirates-flygninger til Canada, kan du sende inn tollverdi- og innreiseerklæringen på forhånd gjennom ArriveCAN-appen 72 timer før avreise for å unngå forsinkelser ved ankomst i/på Canada. For å få mer informasjon, gå til nettstedet til Canada Border Services Agency (CBSA).    

Den europeiske union

Merknader for EU

Fra og med 17. februar 2005 gir EF forordning 261/2004 passasjerer som går om bord i et fly i et EU-land visse rettigheter ved nektet ombordstigning, kansellering eller vesentlig forsinkelse av flygninger.

Dersom du føler at du har rett til erstatning i samsvar med disse merknadene, ta kontakt med ditt nærmeste Emirates-kontor.

Nasjonale tilsynsorganer(åpner et eksternt nettsted i en ny fane)

Merk at ikke alle EU-land har etablert nasjonale tilsynsorganer.

Fra og med 1. mai 2009 påla EU nye restriksjoner for personlig import av animalske produkter inn i EU. Du finner mer informasjon på nettstedet til Europakommisjonen(åpner et eksternt nettsted i en ny fane).

EUs oppsummering av ansvar

Vi har forklart vårt ansvar overfor deg som kunde og bagasjen din i samsvar med EU-forskriftene.

EUs ansvarsoppsummering(åpner en PDF-fil i en ny fane)

Liste over flyselskaper som er bannlyst i EU

EUs liste for flysikkerhet(åpner et eksternt nettsted i ny fane)

Hvis vi har laget en reservasjon for deg på en flygning som skal driftes av et flyselskap som står oppgitt på listen, kan du ha rett på tilbakebetaling eller ombooking når det gjelder denne flygningen i samsvar med artikkel 8 i EC-forskriften 261/04. Merk at kvalifiserende krav i EC-forskriften 261/04 skal gjelde for flygningen din.

Insolvensbeskyttelse

Emirates har tatt ut insolvensbeskyttelse hos International Passenger Protection Limited(åpner et eksternt nettsted i en ny fane)(IPP) som dekningseier av insolvens for enkelte forsikringsgivere hos Lloyd's. Forsikringen gjelder kun for insolvens hos Emirates for alle innbetalinger betalt til oss (Emirates) med tanke på tilknyttede reise- og pakkereiseordninger som er bestilt, som definert under regelverket for pakkereiser og tilknyttede reiseordninger fra 2018(åpner en PDF-fil i en ny fane) / og/eller EU direktiv 2015/2302(åpner et eksternt nettsted i en ny fane)

Hvis du ønsker å legge inn et krav på grunn av vår insolvens, kan du ta kontakt med IPP på tlf. +44 (0)345 266 1872 (Storbritannia) eller legge inn et krav på nett www.ipplondon.co.uk/claims.asp(åpner et eksternt nettsted i en ny fane)

Hongkong

Merknader for Hongkong

Forbud mot alternative røykeprodukter

Fra 30. april 2022 iverksetter myndighetene i Hongkong et strengt forbud mot besittelse og import av alternative røykeprodukter i esker, pakker eller som last. Alternative røykeprodukter inkluderer elektroniske røykeprodukter, oppvarmede tobakksprodukter og urtesigaretter. Innkommende reisende har ikke lov til å ha med seg slike gjenstander, inkludert deler og tilbehør, som bagasje.

Forbudet gjelder ikke for legemidler godkjent av apotek- og giftordinansen eller for transittpassasjerer som reiser via Hongkong International Airport uten å gå gjennom passkontrollen. Myndighetene i Hongkong vil ilegge en maksimal straff på seks måneders fengsel og en bot på USD 50 000 for kunder som ikke overholder kravene.

Malaysia

Merknader for Malaysia

Flypassasjeres rettigheter er beskyttet under Malaysian Aviation Consumer Protection Code (MACPC), uavhengig av om passasjerene har kjøpt reiseforsikring fra et flyselskap eller en leverandør av reiseforsikringer. For mer informasjon om MACPC, gå til www.mavcom.my(åpner et eksternt nettsted i en ny fane).

Maldivene

Merknader for Maldivene

Billetter som utstedes for flygninger fra Malé (MLE), inkluderer et gebyr for flyplassutvikling samt en avgift for flyplasservice. Disse koster 25 USD per stykk, men statsborgere fra Maldivene får rabatt på disse gebyrene og trenger kun å betale 12 USD for hver skatt. Statsborgere fra Maldivene kan kontakte oss for å be om refusjon av 13 USD per skatt de ikke er pålagt å betale.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå tilhttps://mira.gov.mv/forms/r834-guide-to-airport-service-charge-and-development-fee.pdf(åpner en PDF-fil i en ny fane.

Tanzania

Merknader for Tanzania

Det er et forbud mot import, eksport, produksjon, salg, oppbevaring og bruk av plastposer, uavhengig av tykkelse, på fastlandet i Tanzania.

Det anbefales at reisende til Tanzania ikke tar med seg plastposer i kofferten eller håndbagasjen.

Plastemballasje for medisiner, matvarer, sanitærprodukter og avfallshåndteringstjenester vil imidlertid være tillatt. I tillegg vil bæreposer av plast kjent som «ziplock-poser» være tillatt. Disse utvikles spesielt for transport av toalettsaker under reiser og forventes å være i den reisendes besittelse under hele besøket.

Storbritannia

Merknader for Storbritannia

Forordning (EF) nr. 261/2004 (som endret i The Air Passenger Rights og Air Travel Organisers’ Licensing (endring) (EU Exit, forordning 2019) gir passasjerer som går om bord på en flygning i Storbritannia visse rettigheter i tilfelle nektet ombordstigning, kansellering eller langvarig forsinkelse av flygninger.

Hvis du mener at du har rett til kompensasjon i henhold til disse merknadene, kan du kontakte kundeserviceavdelingen vår direkte ved å bruke det elektroniske tilbakemeldings- eller klageskjemaet for å fremsette et krav.

I Storbritannia kan du loggføre en klage til Civil Aviation Authority (CAA) Passenger Advice and Complaints Team (PACT) ved å fylle ut det elektroniske klageskjemaet via CAA-nettstedet.

Les alle transportbetingelser

Sammendrag av nøkkelbegreper

USA

Merknader for USA

Forhåndsinformasjon om passasjerer – personvernmerknad

Den følgende merknaden fra US Transportation Security Administration gjelder for alle passasjerer som reiser til eller fra USA:

«Transportation Security Administration (TSA) krever at du oppgir fullt navn, fødselsdato og kjønn med formål om flylistescreening, i samsvar med 49 U.S.C. paragraf 114, the Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004 og 49 C.F.R del 1540 og 1560. Du kan også oppgi Redress-nummeret ditt, hvis tilgjengelig. Dersom du ikke oppgir fullt navn, fødselsdato og kjønn, kan dette resultere i nektet transport eller nektet tilgang til ombordstigningsområdet. TSA kan dele informasjon du oppgir med politiet eller etterretningsorganer eller andre under sin merknad om publisert registersystem. For mer om TSAs retningslinjer for personvern eller for å se gjennom merknaden om publisert registersystem samt vurderingen av innvirkningen på personvernet, kan du se TSAs nettsted på www.tsa.gov(åpner et eksternt nettsted i en ny fane)»

Emirates' beredskapsplan for rullebaneforsinkelser

Emirates er forpliktet til å sikre komforten og sikkerheten til alle passasjerer ved å tilby bransjeledende service på hver flygning vi drifter. Denne beredskapsplanen for varig rullebaneforsinkelser («plan») beskriver trinnene Emirates vil ta under en varige rullebaneforsinkelse i samsvar med de relevante regelverkene fra U.S. Department of Transportation («DOT»).

Denne planen gjelder for alle internasjonale ruteflygninger og offentlige charterflygninger som driftes av Emirates til og fra USA i samsvar med de relevante regelverkene fra DOT. Planen aktiveres når disse flygningene opplever uregelmessige operasjoner som involverer en langvarig rullebaneforsinkelse på en flyplass i USA. I de fleste tilfeller er årsaken til varig rullebaneforsinkelser utenfor Emirates' rimelige kontroll (for eksempel værhendelser, flytrafikkstyringssystemer, driftsbegrensninger fra myndighetene og flyplassbyggingsprosjekter). Uavhengig av årsaken til en forsinkelse, vil Emirates implementere tiltakene som er angitt i denne planen.

Forsikringer til kunder:

 1. Department of Transportation (DOT) har en regel angående rullebaneforsinkelser som krever at passasjerer på flygninger med rullebaneforsinkelser har mulighet til å gå av flyet før det har gått tre timer (for innenlandsflygninger) eller fire timer (for internasjonale flygninger) etter starten på rullebaneforsinkelsen. For alle flygninger som omfattes av denne planen, vil ikke Emirates tillate at et fly forblir på rullebanen i USA i mer enn fire timer før de tillater passasjerer å gå av flyet, med mindre:
  • Sjefspiloten bestemmer at det er en sikkerhetsrelatert grunn til at flyet ikke kan forlate sin posisjon på rullebanen slik at passasjerer kan gå av flyet.
  • Flygelederen opplyser til sjefspiloten at retur til gaten eller andre steder der passasjerene kan gå av flyet, vil i betydelig grad forstyrre flyplassdriften.
 2. For alle flygninger som dekkes av denne planen, vil Emirates tilby tilstrekkelig mat og drikkevann ikke senere enn to timer etter starten på enhver rullebaneforsinkelse, med mindre sjefspiloten bestemmer at sikkerhetshensyn utelukker en slik tjeneste.
 3. For alle flygninger som dekkes av denne planen, vil Emirates tilby brukbare toalettfasiliteter samt tilstrekkelig medisinsk hjelp om nødvendig mens flyet er på rullebanen.
 4. For alle rullebaneforsinkelser på flyplasser i USA på over 30 minutter som er dekket av denne planen:
  • Emirates vil tilby passasjerene en statusoppdatering om forsinkelsen når rullebaneforsinkelsen overstiger 30 minutter.
  • Emirates vil tilby påfølgende statusoppdateringer om rullebaneforsinkelsen til passasjerene når dette passer seg.
  • Emirates vil gi passasjerene beskjed i god tid hver gang det oppstår en passende mulighet for at passasjerene kan gå av flyet.
 5. Emirates vil gjøre tilstrekkelige ressurser tilgjengelige for å implementere denne planen.
 6. Emirates vil koordinere denne planen med flyplassmyndigheter, toll- og grensevaktmyndigheter i USA og transportsikkerhetsadministrasjonen på alle flyplasser i USA som Emirates betjener (inkludert avledningsflyplasser i USA).
 7. Merk at rutesamarbeidsflygninger som betjenes av et annen flyselskap, dekkes av det aktuelle flyselskapets plan for rullebaneforsinkelser når en varig rullebaneforsinkelse oppstår på en flyplass i USA.

For å kunne lese PDF-er må du ha Adobe Acrobat Reader.
Skaff deg Acrobat Reader