TilgjengelighetsinformasjonHopp til hovedinnholdet

Vi deler fremgangen vår

Miljørapporten fra The Emirates Group bygger på vår forpliktelse til kontinuerlig utvikling av miljøansvarlige jobbpraksiser og miljøeffektive operasjoner. Rapporten presenterer miljørelaterte data og initiativer for forbedring fra en rekke av gruppens aktiviteter, inkludert flyselskapsoperasjoner, virksomheter innen frakt- og bakkehåndtering og et bredt utvalg av kommersielle aktiviteter på bakken. Den beskriver også gruppens bidrag til biologisk mangfold og initiativer for bevaring.

Miljørapporten fra The Emirates Group dekker samme periode som finansrapportåret til The Emirates Group, fra 1. april til 31. mars.

Emirates Group gir miljøprestasjoner en forretningskontekst og vil fra nå av kombinere sin årlige miljørapportering med den økonomiske rapporteringen.

Derfor vil informasjon om miljøprestasjoner fra 2018–19 og 2019–20 integreres den årlige finansrapporten for 2019–20, som publiseres i mai 2020.

Høydepunkter fra 2017

Selv om 2016–17 har vært et vanskelig år, har vårt sterke forretningsgrunnlag gjort oss i stand til å fortsette å utvide våre miljørelaterte mål. Noen av høydepunkter fra dette finansrapportåret (1. april 2016 til 31. mars 2017) er:

  • Emirates Engineering sparer nå 11 millioner liter vann i året ved å introdusere en ny vaskeprosedyre for fly.
  • De sparte også hele 237 megawatt-timer med strøm i måneden ved hjelp av energisparende tiltak, som installering av lysdioder i hangarer.
  • Nå er alle de varme fleecepleddene vi tilbyr om bord på Economy Class på langdistanseflygninger laget av 28 resirkulerte plastflasker.
  • Våre piloters bruk av stillestående, reversert trykk («idle reverse thrust») ved landing har spart 4941 tonn med bensin (15 564 tonn med CO2).
  • «Engine out taxi in» (å skru av én motor når man takser inn) har spart 1170 tonn med bensin (3686 tonn med CO2).

Les den nyeste rapporten(åpner en PDF i en ny fane) for å lese mer om våre miljørelaterte data og forbedringstiltak.

Miljø rapport 2016-17

Miljø rapport 2016-17

Miljø rapport 2010-11

Miljø rapport 2010-11

Miljø rapport 2015-16

Miljø rapport 2015-16

Miljø rapport 2014-15

Miljø rapport 2014-15

Miljø rapport 2013-14

Miljø rapport 2013-14

Miljø rapport 2012-13

Miljø rapport 2012-13

Miljø rapport 2011-12

Miljø rapport 2011-12