Hopp til hovedinnholdetTilgjengelighetsinformasjon

Sikkerhet

Sikkerhet er en av Emirates’ kjerneverdier, og det er hjørnesteinen i alle våre operasjoner og praksiser. Vi er forpliktet til å opprettholde og forbedre våre sikkerhetsnivåer, og til å fremme en sikkerhetskultur i hele selskapet.

Sikkerhet hos Emirates

Emirates har oppnådd et rykte for å tilby bransjeledende tjenester på det nyeste og mest effektive flyet i luften, og denne suksessen er understøttet av sikkerhet, som alltid er vår høyeste prioritet.

Over 50 millioner passasjerer reiste med Emirates i fjor på tvers av vårt globale nettverk på over 150 destinasjoner, og ettersom våre passasjer- og destinasjonstall fortsetter å vokse; er administrering av sikkerhet i flyselskapet alltid i forkant av alt vi gjør.

Sikkerhet er en av våre bedriftsverdier, som definerer formålet vårt og sikrer at sikkerhet er en del av praksisen vår.

«Vi vil beskytte våre kunder, ansatte og eiendeler gjennom et ustanselig engasjement til internasjonale og alle andre passende sikkerhetsstandarder og innføring av praksiser som understreker sikkerheten som et personlig ansvar.»
Hans Høyhet Sheikh Ahmed bin Saeed Al-Maktoum,
Styreformann og administrerende direktør for Emirates Airline & Group

Vi har en sunn, organisatorisk sikkerhetskultur der ansatte oppfordres til å spille en aktiv rolle i den kontinuerlige utbedringen av flyselskapets sikkerhet.

Vårt system for sikkerhetsstyring

Systemet vårt for sikkerhetsstyring (SMS) er styrt av standarder og anbefalte praksiser for sivil luftfart fra International Civil Aviation Organization (ICAO). Det oppfyller de lovfestede kravene til General Civil Aviation Association (GCAA).

SMS har fire komponenter og tolv punkter. Komponentene er: Mål og regler for sikkerhet, sikkerhet- og risikostyring, sikkerhetssikring og sikkerhetsfremming. Satsingen vår på sikkerhet er formulert i sikkerhetsreglene våre(åpner i et nytt vindu).

Det omfattende programmet vårt for sikkerhetskommunikasjon og -opplæring sørger for at alle ansatte forstår ansvarsområdene sine og rollen de spiller i flyselskapets generelle sikkerhet.

Driftssikkerhet

I hjertet av virksomheten vår er det et strengt tankesett rundt styring av sikkerhetsrisikoer og fokus på trygg adferd og sikkerhetspraksiser. Vi bruker gjennomtenkte prinsipper for risiko- og endringsstyring i alle aspekter av virksomheten vår, inkludert flyoperasjoner, frakt, ingeniørvirksomhet, bakkeoperasjoner og kabinsikkerhet.

Vi har en av de yngste flåtene i luften, og vi jobber konstant for kontinuerlig forbedring innen sikkerhet. Våre føre-var-initiativer inkluderer:

  • Innføring av nye operasjonelle digitale verktøy og teknologi som forbedrer sikkerhetseffektiviteten
  • Investeringer i toppmoderne analyseteknologi for å støtte forebyggende og forutsigbare sikkerhetsstyringsaktiviteter
  • Deltaker- og styrelederroller i diverse globalt anerkjente luftfartssikkerhetsgrupper
  • Hyppig datadeling med internasjonale luftfartsorganer og andre organisasjoner for kontinuerlig forbedring av sikkerhet i den bredere bransjen
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen er et viktig aspekt av vår SMS. HMS-strategien vår har som mål å holde våre ansatte sunne, å forebygge skade og å gi en trygg og sunn arbeidsplass.

Ansatte oppfordres til å arbeide trygt, bruke korrekt personlig verneutstyr og sikre at arbeidsinstrukser og standard driftsprosedyrer følges. Alle ansatte har et personlig ansvar for å hindre utrygge handlinger og situasjoner.

Krisehåndtering (beredskapsplanlegging)

Det er utfordrende å forberede seg på det utenkelige, men det er en viktig del av kulturen vår i Emirates. 

Vi har et program som kalles emcare og responsteam som er tilgjengelige umiddelbart. Vi tilbyr humanitær støtte til passasjerene våre som er berørt av enhver form for krise, inkludert naturkatastrofer, sykdom, ulykker eller andre traumer.

Vi mener at det er bedre å være forberedt på noe som ikke skjer, enn å være uforberedt på noe som gjør det. Vi gjennomfører øvelser regelmessig for å sikre at vi alltid er klare til å støtte velværet til våre passasjerer og kolleger.