Hopp til hovedinnholdetTilgjengelighetsinformasjon

Vilkår og betingelser

Avtale mellom deg og Emirates

Takk for at du besøkte emirates.com («nettstedet»). Les disse vilkårene og betingelsene nøye før du begynner å bruke nettstedet. Ved å besøke og bruke dette nettstedet betyr det at du aksepterer (uten betingelser og ugjenkallelig) disse vilkårene og betingelsene («avtalen»). Samtykker du ikke i disse vilkårene og betingelsene, bes du om å la være å bruke nettstedet og avslutte øyeblikkelig.

Nettstedet eies og drives av Emirates, som har hovedkontor i Emirates Group Headquarters Building, Postboks 686, Dubai, De forente arabiske emirater. Emirates er et foretak etablert i Dubai av forordning nr. 2 av 1985 (som justert) av Dubais regjering.

Du representerer og garanterer at du har den lovlige rettigheten og evnen til å inngå denne avtalen og til å bruke dette nettstedet i samsvar med alle vilkår og betingelser heri.

Du avgir et løfte til oss om at du er gammel nok til å inngå juridisk bindende kontrakter via dette nettstedet, og at du vet at du vil være ansvarlig for alle betalinger betalbare til oss for bestillinger gjennomført av deg eller andre personer som bruker din påloggingsinformasjon.

Sørg også for at du har lest og akseptert våre personvernregler.

Endring av vilkår

Vi kan endre disse vilkårene og betingelsene når som helst uten forvarsel. Endrede vilkår vil tre i kraft når de legges ut på nettstedet, og vil ikke ha retrospektiv effekt på eksisterende kontrakter inngått gjennom dette nettstedet. Din fortsatte bruk av dette nettstedet etter eventuelle endringer betyr at du har akseptert de endrede vilkårene og betingelsene.

Hele avtalen

Disse vilkårene og betingelsene samt alle andre juridiske merknader, policyer og retningslinjer fra Emirates knyttet til disse vilkårene og betingelsene utgjør hele avtalen mellom deg og Emirates relatert til din bruk av dette nettstedet, og erstatter alle tidligere forståelser eller avtaler (både muntlig og skriftlig), krav, representasjoner og forståelser mellom partene når det gjelder dette innholdet, og vilkårene og betingelsene kan ikke endres eller justeres uten at disse endringene eller justeringene blir gjort tilgjengelige på dette nettstedet.

Garantifraskrivelse og ansvarsbegrensning

Generelt

Din tilgang til og bruk av programvare og andre materialer på eller gjennom dette nettstedet er helt på eget ansvar. Vi verken representerer, garanterer eller angir noe når det gjelder påliteligheten, stabiliteten eller virusfriheten til denne programvaren.

ANSVARSFRASKRIVELSE

I DEN GRAD DET ER TILLATT AV GJELDENDE LOV FRASKRIVER VI OSS ALLE REPRESENTASJONER, GARANTIER OG OVERENSKOMSTER RELATERT TIL INFORMASJONEN, PROGRAMVAREN, PRODUKTER OG TJENESTER PÅ DETTE NETTSTEDET. ALL SLIK INFORMASJON, PROGRAMVARE, PRODUKTER OG TJENESTER TILBYS «SOM DE FREMSTÅR» UTEN REPRESENTASJON, GARANTI ELLER OVERENSKOMST AV NOE SLAG, HERUNDER ALLE STILLTIENDE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET GITT FORMÅL, TITTEL OG UKRENKELIGHET.

ANSVARSBEGRENSNING

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VIL VI VÆRE ANSVARLIGE FOR DIREKTE, SPESIELLE, INDIREKTE, TILFELDIGE SKADER, FØLGESKADER (INKLUDERT BLANT ANNET TAP AV OMSETNING ELLER INNTEKT), ERSTATNINGER ELLER STRAFFEERSTATNINGER AV NOE SLAG ELLER UNDERLAGT RIMELIGE ELLER RETTSLIGE PÅBUD (ENTEN DET ER BASERT PÅ KONTRAKTSBRUDD, FORVOLDT SKADE, FORSØMMELSE, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNET) SOM OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV

 • TILGANG TIL ELLER BRUK AV DETTE NETTSTEDET, ELLER FORSINKELSE ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE DETTE NETTSTEDET ELLER INFORMASJON PÅ DETTE NETTSTEDET, ELLER
 • TILGJENGELIGHETEN OG NYTTEN AV PRODUKTER OG TJENESTER (BORTSETT FRA LUFTTRANSPORT UTFØRT AV OSS).

INGENTING I DENNE ANSVARSFRASKRIVELSEN SKAL UTELUKKE ANSVAR SOM IKKE KAN UTELATES I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV.

ENHVER LUFTTRANSPORT MED EN BILLETT ANSKAFFET VIA DETTE NETTSTEDET SKAL VÆRE UNDERLAGT TRANSPORTBETINGELSENE TIL DET RELEVANTE FLYSELSKAPET OG KAN OGSÅ VÆRE UNDERLAGT WARSAWAPAKTEN ELLER MONTREALPAKTEN, SOM KAN BEGRENSE FLYSELSKAPETS ANSVAR UNDER ENKELTE OMSTENDIGHETER. SE MERKNADEN OM TRANSPORTVILKÅR SOM FREMSATT NEDENFOR.

ENHVER RETTIGHET SOM IKKE ER UTTRYKKELIG TILDELT HERI ER FORBEHOLDT OSS.

Skadesløsholdelse

Som en betingelse for bruk av dette nettstedet samtykker du i å holde oss skadesløse fra og mot alt ansvar, utgifter (herunder advokatsalærer) og skader som oppstår fra krav som er resultatet av din bruk av dette nettstedet, inkludert og uten begrensninger alle krav som hevder fakta som, hvis de var sanne, ville utgjøre et brudd fra deg på disse vilkårene og betingelsene.

Lenker til tredjeparters nettsteder

Dette nettstedet kan inneholde lenker og peker til internettnettsteder som opprettholdes av tredjeparter. Vi verken driver eller kontrollerer informasjon, produkter eller tjenester på slike tredjepartsnettsteder. Tredjepartslenker og pekere er kun inkluderte som hjelpemiddel for deg, og utgjør ingen støtte fra oss. Du har det ene og fulle ansvaret for bruk av tredjepartslenker og pekere.

Bruksbegrensninger

Du samtykker i at du kun skal bruke dette nettstedet for å fastslå tilgjengeligheten til varer og tjenester, og gjennomføre legitime reservasjoner eller utføre forretninger med oss. Du samtykker i å kun bruke nettstedet til personlig, ikke-kommersiell bruk.

Du samtykker i å kun bruke nettstedets tjenester til å gjennomføre legitime reservasjoner eller kjøp. Du samtykker i å ikke gjennomføre falske reservasjoner eller reservasjoner i forventning om etterspørsel. Vi kan kansellere, uten forvarsel, alle bekreftelser knyttet til flere reservasjoner til én eller flere destinasjoner på eller rundt samme dato.

Du samtykker i alle våre vilkår og betingelser for kjøp, inkludert, men ikke begrenset til, fullstendig og betimelig betaling av alle forfalte beløp og samsvar med alle regler for tilgjengeligheten til priser, produkter eller tjenester. Alle avgifter, gebyrer, vurderinger, skatter og toll som oppstår fra bruk av nettstedet er ditt eneansvar.

Du samtykker i at du ikke skal misbruke nettstedet. «Misbruke» inkluderer, uten begrensninger, bruk av nettstedet for å:

 • Sverte, sjikanere, forfølge, true, misbruke eller på andre måter krenke andres rettigheter som definert av gjeldende lov.
 • Skade eller forstyrre driften av andres datamaskiner og programvare på noen som helst måte, inkludert og uten begrensninger ved å laste opp, laste ned eller overføre korrupte filer eller datavirus.
 • Krenke gjeldende immaterielle rettigheter og publisitets- eller personvernrettigheter, inkludert og uten begrensninger ved å laste opp, laste ned eller overføre materialer eller programvare.
 • Utelate eller presentere en uriktig fremstilling av opprinnelsen til eller rettighetene i filer du laster ned eller laster opp, inkludert og uten begrensninger ved å unngå opphavsrettslig beskyttet språk, forfatteridentifikasjoner eller patentvarsler, copyright eller varemerker.
 • Overføre, publisere eller på andre måter fremlegge forretningshemmeligheter eller annen konfidensiell eller beskyttet materiale eller informasjon.
 • Laste ned eller laste opp filer som er ulovlig å distribuere via nettstedet.
 • Gripe inn i eller forstyrre nettstedet eller servere eller nettverk tilkoblet nettstedet, herunder forsøke å forstyrre tilgangen til en annen bruker, vert eller nettverk, inkludert og uten begrensninger, overbelastning, iverksette, spre, dirigere eller forsøke «avslag på service»-angrep, «spamming», «krasjing», «flooding» eller «mailbombing» av nettstedet.
 • Dirigere bots, edderkopper, krypere, avatarer, intelligente agenter eller andre automatiserte prosesser i Emirates’ datamaskinsystemer eller annet, skape en urimelig belastning på Emirates’ fastvare, nettverk, lagringsplass, inngang/utgang eller elektroniske kontrollenheter eller infrastruktur.
 • Overføre informasjon eller programvare innhentet via nettstedet, eller kopiere, opprette, vise, distribuere, lisensiere, utføre, publisere, gjenskape, selge eller sende arbeid som er avledet fra nettstedet.
 • Feilaktig bruke passord eller et personlig identifikasjonsnummer under pålogging på nettstedet, eller misrepresentere identiteten eller fullmakten til å handle på vegne av andre.
 • Bryte denne avtalen på andre måter.

Vi har iverksatt rimelige tiltak for å sørge for at informasjonen som tilbys av oss på dette nettstedet er nøyaktig på tidspunktet du ser den. Vi kan imidlertid ikke og har ikke sjekket nøyaktigheten til all informasjon levert av eksterne kilder, for eksempel fra leverandører av annen informasjon, eller fra andre parter lenket til eller fra nettstedet.

Kommentarer eller annet materiale som legges ut på nettstedet vårt er ikke ment å utgjøre råd som skal stoles på. Derfor fraskriver vi oss alt ansvar som oppstår fra tillit til slike materialer av besøkende på nettstedet vårt, eller fra noen som kan være informert fra eller handler basert på dets innhold.

Vi har som formål å sørge for at nettstedets tilgjengelighet skal være uforstyrret, og at overføringer skal være feilfrie. På grunn av internetts natur er kan dette ikke garanteres, og vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake eller endre på tjenesten vi tilbyr på nettstedet uten varsel. Din tilgang til nettstedet kan også bli suspendert eller begrenset for å muliggjøre reparasjoner, vedlikehold eller introduksjonen av nye fasiliteter eller tjenester. Vi vil forsøke å begrense hyppigheten og varigheten til slik suspensjon eller restriksjon. Vi vil ikke stå ansvarlige dersom nettstedet vårt er utilgjengelig et tidspunkt eller en periode.

Immaterielle rettigheter

Alle varemerker, copyright, databaserettigheter og andre immaterielle rettigheter i innholdet og materialene inkludert på nettstedet, slik som tekst, grafikk, logoer, knappeikoner, bilder, lydklipp, digitale nedlastinger, datakompilasjoner (i tillegg til organisasjonen og layouten til nettstedet) og programvare tilhører Emirates, dets assosierte selskaper eller dets innholdsleverandører, og er beskyttet av internasjonale varemerke-, copyright- og databaselover og avtaler rundt omkring i verden. Alle slike rettigheter er med enerett.

Dette nettstedet er for din personlige ikke-kommersielle bruk, og du kan skrive ut én kopi og laste ned utdrag av enhver side fra nettstedet vårt for dette formålet. Du samtykker i å ikke endre, kopiere, distribuere, sende, vise, utføre, gjenskape, publisere, lisensiere, skape avledede arbeider fra, overføre eller selge informasjon, programvare, produkter eller tjenester innhentet fra dette nettstedet. Du samtykker også i at du ikke skal opprette og/eller publisere din egen database som inneholder hele eller deler av dette nettstedet uten vår skriftlige forhåndsgodkjenning. Vår status (og statusen til identifiserte innholdsleverandører eller tredjepartslenker eller -pekere) som forfattere av materialet på nettstedet vårt må alltid anerkjennes.

Hvis du skriver ut, kopierer eller laster ned deler av nettstedet vårt i brudd på denne avtalen, vil din rett til å bruke nettstedet vårt omgående og automatisk, og du må, etter vårt forgodtbefinnende, returnere eller ødelegge kopier du har tatt av materialet.

Emirates, Emirates Skywards, Emirates Skycargo, Emirates Holidays, Emirates Hotels and Resorts, Arabian Adventures, The Emirates High Street, Congress Solutions International, Arabian Airpass, Emirates Live, Business Reward og andre produkter eller varemerker som tilhører Emirates som det henvises til heri eller er tilknyttet dette (enten det eksisterer nå eller opprettes i fremtiden) er våre servicemerker eller registrerte servicemerker. Andre produkt- og selskapsnavn som nevnes heri (eller det lenkes til via vårt nettsted) kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.

Nettstedsbestillinger

Du kan bestille billetter på nettstedet uten å registrere deg. Hvis du registrerer deg for Emirates Skywards vil du imidlertid kunne lagre personlig informasjon, reise- og kredittkortinformasjon i profilen din, slik at du slipper å skrive inn informasjonen på nytt neste gang du logger på og bestiller reiser på nettstedet. Hvis du ikke allerede er medlem av Emirates Skywards, kan du registrere deg på www.emirates.com. Vi anbefaler at du fyller inn de personlige preferansene dine, siden denne informasjonen hjelper oss med å tilby deg en optimal tjeneste, og du kommer også til å spare tid ved fremtidige forespørsler og bestillinger.

Husk at du ikke må gi innloggingsinformasjon, bestillingsreferanse og/eller passord til noen som ikke er medlem av husstanden din. Du kan ikke gi tilgang til kontoen din til en tredjeparts nettservice, inkludert, men ikke begrenset, til tjenester som sporer eller administrerer antall mil eller enn oppsamlingstjeneste for mil. Du samtykker i å påta deg ansvaret for alle aktiviteter som skjer på kontoen din. Du bør iverksette rimelige tiltak for å sørge for at passordet ditt og/eller bestillingsreferansen holdes konfidensielle og sikre, og bør informere oss øyeblikkelig dersom du har grunn til å tro at passordet ditt har blitt kjent av andre, eller dersom passordet blir brukt, eller sannsynligvis vil bli brukt, på en ikke-autorisert måte.

På nettstedet kan du bestille for opptil 9 passasjerer per bestilling. Du kan til samme tid bestille flygninger for 9 voksne og barn (2–11 år gamle). I tillegg kan du bestille ett spedbarn (0–1 år) per voksne passasjer. Du kan bestille en flyreise i ønsket klasse: First Class, Business Class eller Economy Class (hvis tilgjengelig).

Endre bestillingen din

Dersom du foretar endringer av en eksisterende bestilling på nettet og dette resulterer i at Emirates skylder deg en refusjon, så vil denne refusjonen gis deg som en EMD-kvittering (Electronic Miscellaneous Document). Denne EMD-kvitteringen kan brukes til å kjøpe flere reiser eller tjenester fra Emirates, eller byttes inn mot en refusjon på et Emirates-kontor, men er kun gyldig i 1 år fra utstedelsesdatoen og må brukes eller refunderes innen denne perioden.

Du kan bestille flygninger opptil 338 dager før avreise. Du kan be om e-ticketer eller hente billettene fra steder oppgitt under bestillingsprosessen. Merk at du kun kan hente billettene i avreiselandet ditt, og leveringer kan kun gjennomføres i avreiselandet. Hvis du velger å hente billetter fra et av våre kontorer, må dette gjøres innen tidspunktet spesifisert i løpet av bestillingsprosessen, hvis ikke vil bestillingen din kanselleres automatisk.

Kansellere bestillingen din

Du kan kansellere bestillingen din på nettstedet under «Min konto» om du er logget på som Emirates Skywards-medlem. Du vil da være underlagt prisreglene du samtykket i da du bekreftet bestillingen. Du må kontakte et av våre kontorer for å arrangere refusjoner, eller be om en refusjon for en elektronisk billett på nettet.

Løsning av nettdisputter

Dersom det oppstår en disputt som angår din bestilling med oss, om du er kunde innen EU og kjøpte en billett på nettet kan du be om at en løsning av disputten skjer via ODR-plattformen (Online Dispute Resolution) som Europarådet har etablert. For mer informasjon kan du besøke ODR-plattformens nettsted(åpner et eksternt nettsted i ny fane). Vår e-postadresse knyttet til ODR-plattformen er adr@emirates.com(åpner e-postklienten din.

Oppsamling av Emirates Skywards Miles

Emirates Skywards Miles som vises er kun antydende. De faktiske Emirates Skywards Miles som krediteres kontoen din vil avgjøres i samsvar med programreglene for Emirates Skywards.

Billettlevering

Se siden for billetteringsalternativer for å se en liste over alternativer for billettlevering/-betaling i ditt avreiseland.

Bruk av kredittkort

Vi aksepterer større kredittkort utstedt i land spesifisert i løpet av bestillingsprosessen. Kredittkortet ditt vil bli debitert når du klikker på knappen «Kjøp nå». Hvis du ikke har et kredittkort kan du velge å betale med en av de alternative betalingsmetodene som tilbys deg på betalingssiden under betalingsprosessen på nettet. Betalingsmetodene som er tilgjengelige for deg vil variere etter hvor billetten har avreise fra. Ved å bruke et kreditt-/debetkort eller andre betalingsmetoder, samtykker du i at du er autorisert til å gjøre dette, og at kortet og navnet på kortinnehaveren som oppgis under bestillingsprosessen er riktig. Under formildende omstendigheter relatert til forebygging av svindel, forbeholder Emirates seg retten til å verifisere kortet som brukes til å betale for en bestilling gjennomført på nettet ved å kreve at kortet fremvises ved innsjekking.

Sikkerhet

Vi vil iverksette rimelige tiltak for å sikre at informasjon du sender til oss ved bruk av nettstedet vil forbli konfidensiell og beskyttet mot ikke-autorisert tilgang. Til tross for disse tiltakene, garanterer vi ikke at ikke-autorisert tilgang til denne informasjonen aldri vil skje. Vi vil ikke være ansvarlige for slik ikke-autorisert tilgang med mindre den kun er forårsaket av grov forsømmelse fra vår side, og om det er tilfelle vil du være berettiget en kompensasjon opptil maksimalt verdien på tjenestene kjøpt av deg.

Sikkerhetsinformasjon

For å sikre sikker nettbasert betaling og alle andre transaksjoner med personlige data, bruker nettstedet en teknologi kalt SSL (Secure Socket Layer). SSL krypterer all kommunikasjon mellom datamaskinen din og serveren vår, slik at informasjonen kun kan leses og forstås av oss. Vanligvis vil en lukket lås i nettleservinduet ditt vise en sikker tilkobling. Se nettleserens sikkerhetsspesifikasjoner for mer informasjon. Hvis nettleseren din er utstyrt med SSL, vil transaksjonen din automatisk være sikret. Den felles standarden på internett for å signalisere en sikker side er en lukket lås nederst i nettleseren. Så lenge låsen vises lukket er informasjonen din sikker og kryptert for å forhindre misbruk. Hvis du klikker på den sikre transaksjonslenken og fortsatt ikke ser den lukkede låsen, kan grunnen være at vinduet er nestet i en annen ramme. For å sjekke at du har en sikker tilkobling (i Internet Explorer), klikker du på høyre musknapp og egenskaper, deretter sertifikater. Da vil du se om tilkoblingen er sikker eller ikke. En annen måte er å klikke på høyre musknapp og «vis rammeinformasjon» nederst på teksten, så vil du se sikkerhetsinformasjon.

Barn

Vi verken anmoder om eller innhenter personlig informasjon fra eller om barn med viten, eller markedsfører våre produkter eller tjenester til barn med viten uten samtykke fra en forelder eller verge. Hvis vi blir klar over at personen som sender inn personlig informasjon via nettstedet vårt er et barn, vil vi iverksette rimelige tiltak for å slette denne personlige informasjonen fra våre registre så snart som mulig. Hvis en forelder eller verge ber om gjennomgang eller sletting av personlig informasjon om barnet sitt før vi har oppdaget og slettet den personlige informasjonen, oppfyller vi selvfølgelig denne forespørselen. Vi ønsker ikke å innhente personlig informasjon om barn, bortsett fra den personlige informasjonen som er påkrevd ved nettbestilling for et barn og som må sendes inn av en forelder eller verge.

Pass

Sørg for at passet ditt er gyldig på hele reisen din. (Noen destinasjoner krever at passet er gyldig i en spesifisert tidsperiode, vanligvis 6 måneder etter reisen er gjennomført.) Du må kanskje også skaffe visum for enkelte destinasjoner, og dette er ditt ansvar.

Når du bestiller må du sørge for at navnet ditt (og navnet på personer du bestiller for) samsvarer nøyaktig med navnet som det står skrevet i ditt (eller personer du bestiller for) pass.

Dersom du trenger mer informasjon om pass- eller visumkrav, ta kontakt med en av våre lokale kontorer eller ambassaden i landet du skal reise til.

Dersom passasjeren ikke reiser med riktig dokumentasjon, kan det resultere i at passasjeren blir nektet å reise, inngang i destinasjons- eller oppholdslandet, deportering eller fengsling, og under slike omstendigheter vil du alene være ansvarlig for alle kostnader, tap eller skade som du eller vi (eller våre agenter eller funksjonærer) pådrar seg.

Flyplasskatter

Noen flyplasser pålegger en avreiseskatt som må betales av alle passasjerer på flyplassen. Informasjon om disse gebyrene gis ikke gjennom våre priser, og er ditt ansvar alene.

Helse-/forsikringskrav

Vaksinasjoner kan være anbefalt eller påkrevd for din destinasjon og eventuelle oppholdssteder – sjekk med legen din. Vi anbefaler kjøp av tilstrekkelig reiseforsikring for alle reiser utenlands.

Merk at informasjon og råd i avsnittet Helse og reiser kun er ment som en generell veiledning, og gjelder ikke spesifikt for deg eller dine omstendigheter. Alt innhold i avsnittet Helse og reiser tilbys kun som generell informasjon, og skal ikke anses for å være en erstatning for medisinske råd fra din egen lege eller en annen helsearbeider. Vi er ikke ansvarlige for diagnoser stilt av deg basert på innholdet i vårt avsnitt Helse og reiser, og ekskluderer vårt ansvar i høyeste mulige grad som tillates av loven. Du bør alltid kontakte din egen doktor dersom du er bekymret for helsen din, for å fly og/eller destinasjons-/oppholdsland.

Valutakonvertering

Valutakurser er basert på flere offentlig tilgjengelige kilder. Nøyaktigheten til disse kursene er ikke verifisert, og faktiske kurser kan variere. Valutakursene oppdateres ikke hver dag. Vi tror på nøyaktigheten til informasjon som leveres av denne applikasjonen, men vi garanterer ikke denne nøyaktigheten. Hvis du bruker denne informasjonen for økonomiske formål, anbefaler vi at du konsulterer en kvalifisert profesjonell for å verifisere nøyaktigheten til valutakursene. Vi autoriserer ikke bruk av denne informasjonen til andre formål enn personlig bruk, og forbyr i den høyeste grad det er tillatelig gjensalg, redistribusjon og bruk av denne informasjonen for kommersielle formål.

Betingelser for transport

Lufttransport av passasjerer og bagasjen deres vil være underlagt det aktuelle flyselskapets betingelser for transport. Når det gjelder flygningene våre, kan du lese våre generelle betingelser for transport for passasjerer og bagasje.

Nettstedskontakt

Nettbestillinger

Hvis du har noen spørsmål om nettbestillingen, eller hvis du fikk problemer under bestillingen, vennligstkontakt oss.

Ikke-bestillingsrelaterte forespørsler

Dersom det er tekniske problemer på nettstedet, kan du kontakte vårt lokale kontor for hjelp.