Hopp til hovedinnholdetTilgjengelighetsinformasjon

MILJØ

Miljøpolitikk

Forpliktelse til bærekraft

Bærekraftighet og miljøeffektivitet er hjørnestenene i alle Emirates Group-operasjoner – både i luften og på bakken.

Våre kunder, ansatte og regulatorer er stadig mer bevisste på miljø og utslipp av drivhusgasser. Emirates har forpliktet seg til miljøansvarlige operasjoner gjennom Emirates Groups miljøpolitikk, som videreføres internt og eksternt til ansatte, kunder og alle interessenter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Emirates Groups miljøpolitikk(åpner en PDF i en ny fane).

Emirates Groups forpliktelse til bærekraftighet betyr investeringer til en verdi av flere milliarder dollar i den mest miljøeffektive teknologien som er tilgjengelig – på fly, motorer og bakkeutstyr, og ved å styre midlene våre på den mest miljøansvarlige måten. Vi streber etter å være ledere innen miljøprestasjoner i bransjen og i regionen, og har forpliktet oss til å overholde alle gjeldende miljøreguleringer og standarder.

Utslippsreduksjon

Vi er en del av en global industri som er forpliktet til å redusere luftfartens karbonavtrykk.

Luftfart er en av de viktigste bidragsyterne for global økonomisk og sosial utvikling – spesielt i u-land. Luftfartsindustrien støtter nesten 63 millioner mennesker verden rundt og bidrar med 2,7 billioner USD årlig til verdens BNP.
Du kan lese mer i Aviation Benefits Beyond Borders-rapporten(åpner en PDF i en ny fane) skrevet i juli 2016.

Luftfartsindustrien innser at selv om den er ansvarlig for mindre enn 2 % av karbondioksidutslippen fra mennesker på verdensbasis, må den forplikte seg til bærekraftig vekst samt redusere veksten av industriutslipp. Vi er en sterk tilhenger av den firesøylede strategien for å redusere utslipp fra industrien – International Air Transport Association (IATA). Les mer om denne strategien på www.enviro.aero(åpnes i et nytt vindu).

Vi implementerer denne strategien ved å benytte oss av avansert teknologi for hele gruppen, inkludert i fly og motorer. Dette ved å oppfordre myndigheter til å gjøre luftnavigering mer drivstoff- og utslippsvennlig, ved å redusere miljøpåvirkninger fra bakkeoperasjonene våre og ved å støtte utviklingen av en global, bransjebasert tilnærming til karbonutslipp gjennom International Civil Aviation Organization (ICAO), FNs byrå for internasjonal sivil luftfart.

Global bransjetilnærming

Luftfartsindustrien har vært aktive for å be verdens regjeringer om å sette i gang ett enkelt globalt, markedsbasert tiltak for å gjøre noe med karbonutslippene fra internasjonal luftfart. Regjeringene kom frem til en historisk avtale rundt rammeverket for denne nye planen, Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), på den 39. forsamlingen for ICAO i oktober 2016.

CORSIA er ment som en hjelp til å oppnå karbonnøytral vekst fra 2020, og dekker utslipp fra internasjonal luftfart mellom land som har frivillig valgt å delta.

Emirates støtter tiltakene i ICAO for å etablere denne globale tilnærmingen, og vi har forpliktet oss til å jobbe med ICAO for å oppnå karbonnøytral vekst fra 2020 og til å hjelpe med å skape en trygg, effektiv og miljøansvarlig sektor for sivilluftfarten.

Du kan lese mer om CORSIA på ICAOs nettsted(åpnes i en ny fane).