Hopp til hovedinnholdetTilgjengelighetsinformasjon

OM OSS

Planeten vår

Vårt miljøfokus

Emirates er forpliktet til miljøvern og fokuserer på tre områder: 

  • Utslippsreduksjon
  • Ansvarlig forbruk
  • Bevaring av dyreliv og habitater

I tråd med denne innsatsen implementerer vi IATA Environmental Assessment (IEnvA)-systemet, et omfattende miljøstyringssystem som dekker våre flyoperasjoner, bedriftsaktiviteter og en modul for ulovlig dyrehandel som støtter vår forpliktelse.

Environmental Sustainability Executive Steering Group møtes regelmessig for å angi retninger og gjennomgå fremgangen på bedriftsnivå.

På arbeidsgruppenivå møtes diverse interne komiteer regelmessig for å samkjøre og implementere bærekraftige tiltak.

Målet vårt er å redusere miljøpåvirkningen vår og bli ledende innen bærekraftige luftfartspraksiser.

Miljøpolitikk

Les om Emirates Groups holistiske tilnærming til miljømessig bærekraft.

Les mer om vår miljøpolitikk

Utslippsreduksjon

Emirates støtter IATAs kollektive industriforpliktelse og ICAOs langsiktige ambisjonsmål («Long-Term Aspirational Goal», LTAG) om å oppnå netto null karbonutslipp innen 2050. Vi gjennomgår muligheter og stier som vil hjelpe oss med å oppnå dette målet, som vil inkludere: fornyelse av flåten, driftsmessig drivstoffeffektivitet, bærekraftig flydrivstoff med lave karbonutslipp og fornybar energi.

Les mer

Ansvarlig forbruk

Vi er forpliktet til å redusere miljøpåvirkningen vår gjennom ansvarlig forbruk, og tar gjennomtenkte avgjørelser om hvilke produkter vi kjøper, deres opphav, avfallshåndteringen vår og hvordan vi bruker vann og strøm.

Les mer

Bevaring av dyreliv og habitater

Skjønnheten og mangfoldet på jorda er en inspirasjon for reise, og vi er forpliktet til å gjøre vår del for å bevare naturlige habitater og stoppe den ulovlige dyrehandelen som driver truede arter til randen av utryddelse.

Les mer