TilgjengelighetsinformasjonHopp til hovedinnholdet

Effektive operasjoner

Effektive operasjoner

Drift av moderne og drivstoffeffektive fly har stått sentralt i Emirates’ forretningsmodell fra flyselskapets begynnelse. Vi flyr en av de yngste bredbuksfly flåtene i lufta med en gjennomsnittsalder på 6,5 år. Denne pågående investeringen av flere milliarder dollar er Emirates’ største forpliktelse – ikke bare for passasjerkomfort, men også for å redusere miljøpåvirkningen vår.

Emirates har et omfattende drivstoffeffektiviserings-program som aktivt undersøker og implementerer måter å redusere unødvendig drivstofforbrenning og utslipp på, der det er operativt mulig.

Noen av programmets viktigste initiativer inkluderer:

  • Bruk av «flex tracks», eller fleksible ruter, hvor vi samarbeider med leverandører av luftnavigasjonstjenester for å skape den mest effektive flyplanen for hver flygning og dra nytte av naturlige vinder, samtidig som vi unngår motvind og værsystemer. Dette arbeidet har vært pågående siden 2003, og vi har også jobbet med IATA for å utvide dette rutesystemet over hele verden som en standard operasjonsprosedyre der det er mulig.
 
  • Vi jobber med leverandører av flygekontrolltjenester for å utvikle protokoller som forbedrer driftseffektiviteten. For eksempel redusering av antallet flygninger som er satt i ventemønstre, bedre tilgjengelighet for Free Route Airspace og utvikling av mer effektive alternativer.
 
  • Introdusering av et robust system for drivstoffovervåking og avansert dataanalyse, som har resultert i en reduksjon av vilkårlig drivstoffløft fra kabinpersonale og avsendere.
 
  • Introdusering av drivstoffeffektive praksiser mens flyet er på bakken, f.eks. å bruke bakkekrefter i stedet for flyets hjelpeenhet (APU) og slå av én eller to motorer under taksingen etter landing.
 
  • Implementering av såkalt idle reverse thrust ved landing i stedet for å sette motorene i reverse thrust-modus.
 
  • Forbedring av lastingseffektiviteten som matcher den ideelle trimlinjen, noe som resulterer i et mer bakstilt tyngdepunkt (CG) og mindre drivstofforbrenning.
 
  • Administrasjon av flyvekt – Emirates vurderer kontinuerlig produkt- og kabinmiljøet om bord for å redusere flyvekten (og dermed mengden drivstoff som forbrennes) uten at det går utover kundeopplevelsen. Nylige initiativer inkluderer bruk av dataanalyse og i nær fremtid av maskinlæring (ML) og kunstig intelligens (AI) for å bedre kunne forutsi lastingen av drikkevann på hver flygning.
 
  • Ved å få hele cockpit-personellet over til elektroniske flybager, sparer vi vekt i forhold til de tradisjonelle flybagene, samtidig som det hjelper pilotene våre med å utføre flykontrolloppgaver enklere og mer effektivt med mindre papir.
 
  • Godt vedlikeholdte fly bidrar også til effektiv flydrift. Emirates bruker en innovativ skumvasketeknikk for rengjøring av flymotorer som hjelper oss med å spare omtrent 200 tonn karbondioksidutslipp per år på tvers av flåten vår. Vi bruker også en tørrvask (åpnes i et nytt vindu) for å rengjøre flyet. Denne metoden sparer ikke bare 11 millioner liter vann årlig, men holder også flyene rene lengre. Dette reduserer flyets drivstofforbruk på grunn av mindre akkumulering av skitt, og reduserer antallet ganger flyet må vaskes til omtrent tre ganger i året. Emirates har også investert i solenergisystemer for å generere ren elektrisitet ved to av flyselskapets store anlegg i FAE: Emirates Engine Maintenance Centre og Emirates Flight Catering (åpnes i et nytt vindu). Disse to installasjonene forventes å gi besparelser på opptil 3,8 millioner kilo karbondioksid hvert år.