TilgjengelighetsinformasjonHopp til hovedinnholdet

Beskytte biologisk mangfold

Skjønnheten og mangfoldet på jorda er en inspirasjon for reise, og Emirates er opptatt av å gjøre vår del for å bevare naturlige habitater og stoppe den illegale dyrehandelen som driver truede arter på randen til utryddelse.

Bevaring av habitater

Emirates har aktivt støttet sårbare habitater siden 1999, da det etablerte Al Maha Desert Resort and Spa i Dubai med et 27 km² stort naturreservat for beskyttelse av ørkenfauna og -flora. I løpet av de første årene ble 70 arabiske oryxantiloper gjeninnført, og 6000 trær og busker ble plantet.

Dette ble grunnlaget for Dubai Desert Conservation Reserve (DDCR) (åpnes i et nytt vindu), som ble opprettet i 2003, og utvidet det beskyttede landområdet til 225 km². Dette utgjør rundt 5 % av Dubais totale landareal og er det største landområdet som Dubai har dedikert til ett enkelt prosjekt. Emirates finansierer DDCR og sitter i styret.

Etter suksessen til Al Maha og DDCR, åpnet Emirates One&Only Wolgan Valley i 2009. Dette er et av Australias første luksuriøse bevaringsbaserte ferieanlegg, og tar kun opp 1 % av et naturreservat på 2800 hektar i Greater Blue Mountains verdensarvsted.

Hotellkomplekset er utformet etter grønne byggeprinsipper og ble bygget for å minimere energi- og vannforbruket, med funksjoner som varmepumper, solcellepaneler og passive ventilasjonssystemer. Ved åpningen var Emirates One&Only Wolgan Valley det første carboNZero©™-sertifiserte hotellet i verden, og det første karbonnøytrale ferieanlegget som ble sertifisert gjennom et internasjonalt godkjent klimagassprogram.

Emirates investerte over 125 millioner AUD i dette prosjektet for å sikre bevaringen av det unike biologiske mangfoldet i denne dalen, og har siden plantet over 175 000 trær og busker på tvers av området.

Kampen mot ulovlig dyrehandel

Som en stor internasjonal bedrift innen luftfart, er Emirates opptatt av å utgjøre en positiv forskjell i bekjempelsen av illegal handel med dyr, og å bruke ressursene våre til å støtte denne saken. Vi har nulltoleranse for transport av forbudte arter, jakttrofeer eller produkter assosiert med ulovlige dyreaktiviteter.

Våre kollegaer er opplært i IATAs Live Animal-forskrifter og våre interne retningslinjer for transport av ville dyr. Våre frontansatte er opplært til å gjenkjenne og rapportere mistenkelig gods. Vi har etablert en egen rapporteringskanal som gjør det enklere for våre ansatte og partnere å stoppe ulovlig handel ved å flagge konfidensiell informasjon som kan beskytte truede arter.

I tillegg til interne kampanjer for å skape bevissthet blant våre ansatte, engasjerer Emirates seg også med våre kunder ved å gjennom regelmessige intervjuer, dyreprogrammer og filmer på ice, vårt system for underholdning om bord, samt artikler i Open Skies, vårt magasin om bord.

Siden 2015 har fem Emirates A380-fly innfattet bilder av dyr som er utrydningstruet på grunn av ulovlig jakt, flydd over seks kontinenter for å bidra til å øke bevisstheten rundt problemet, både på flyplasser rundt om i verden og blant millioner av passasjerene vi flyr hvert år på tvers av nettverket vårt.  

Innsatsen for å beskytte det utrydningstruede dyreliv er pågående. Vi vet det ikke er et enkelt projekt eller at én bransje kan ikke utrette det alene. Å prøve å stoppe den ulovlige dyrehandelen krever støtte og koordinert innsats fra flere parter, inkludert lovgivere, politi, toll- og grensekontroller, lokalsamfunn og transport- og logistikkspillere.