TilgjengelighetsinformasjonHopp til hovedinnholdet
 1. Setevalg
  1. avhenger av tilgjengeligheten på tidspunktet for forespørselen;
  2. kan være begrenset på grunn av drifts- og sikkerhetsmessige årsaker;
  3. kan ikke overdras og kan ikke overføres mellom passasjerer;
  4. er underlagt Emirates' generelle betingelser for transport for passasjerer og bagasje.
 2. Emirates forbeholder seg retten til å endre, begrense eller trekke tilbake dette tilbudet når som helst før kjøp og påtar seg intet ansvar for eventuelle tekniske problemer som resulterer i mislykket betaling.
 3. Gebyrer
  1. gjelder kun for denne transaksjonen og kan endres;
  2. kan variere på ulike salgskanaler;
  3. gjelder, med mindre annet er oppgitt, per passasjer, per strekning;
  4. inkluderer alle aktuelle skatter;
  5. kan ikke refunderes, med unntak av tilfeller som beskrevet i punkt 6. Refusjoner.
 4. Betingelser
  1. Kjøpet garanterer deg valget mellom følgende kriterier: regular (vindu, midtgang eller midten), foretrukket (vindu, midtgang eller midten; øvre eller nedre dekk), twin (øvre eller nedre dekk) eller extra legroom.
  2. Vi vil gjøre vårt beste for å gi deg setene du reserverer. Det kan imidlertid hende at vi må flytte deg til et annet sete ved forstyrrelser, flybytter eller andre drifts- eller sikkerhetsmessige årsaker. Ved ufrivillige seteendringer er du kvalifisert for refusjon kun i de tilfellene som beskrives i punkt 6. Refusjoner.
  3. Du må sjekke inn senest 90 minutter før planlagt avreisetid.
  4. Kjøpet er gyldig for setetypen, flygningen(e) og datoen(e) som står på kjøpskvitteringen.
  5. Hvis du kjøpte et extra legroom-sete, må du oppfylle ekstra sikkerhetskrav som beskrevet i punkt 7. Vilkår og betingelser for extra legroom-sikkerhet.
 5. Endringer
  1. Kjøpet ditt er også gyldig hvis du frivillig endrer datoen for flygningen(e) eller velger en annen flygning (andre flygninger) i samme sektor og produktet fremdeles er tilgjengelig.
  2. Frivillige seteendringer på flygningen som opprinnelig ble bestilt, er gratis for seter til samme eller lavere verdi og ved å betale prisforskjellen for seter til høyere verdi.
 6. Refusjoner
  1. Søknader om refusjon må sendes inn etter at flygningen har funnet sted ved hjelp av refusjonsskjemaet vårt innen tre måneder etter datoen for den siste flygningen i reiseruten.
  2. Du har bare krav på refusjon for kjøpet i følgende begrensede tilfeller:
   1. Den opprinnelige Emirates-flygningen ble endret, kansellert eller omdirigert av Emirates og
    1. produktet du opprinnelig kjøpte, er ikke tilgjengelig, eller
    2. du godtok ikke den nye flygningen som Emirates foreslo.
   2. Du eller et nært familiemedlem, som definert i Emirates' generelle betingelser for transport, dør eller får en alvorlig sykdom (må bevises med en godkjent attest).
   3. Du bestilte flygningen din via www.emirates.com/us/english, inkludert en flysektor til eller fra USA minst sju dager før avreise, og du kansellerer flygningen din innen 24 timer etter bestilling.
   4. Du får et nytt sete i samsvar med ett av følgende kriterier:
    1. Regular-sete endret til et annet regular-sete (definert som vindu, midten eller midtgang);
    2. Foretrukket sete flyttet til et annet foretrukket sete (definert som vindu, midten eller midtgang; øvre eller nedre dekk) eller til et regular-, twin- eller extra legroom-sete;
    3. Twin-sete flyttet til et annet twin-sete (definert som vindu, midten eller midtgang; øvre eller nedre dekk) eller til et regular-, foretrukket eller extra legroom-sete;
    4. Extra legroom-sete endret til et regular-, foretrukket eller twin-sete.
  3. Du har ikke krav på refusjon for kjøpet i noen andre tilfeller, heller ikke hvis
   1. du frivillig bestemmer deg for ikke å bruke produktet du har kjøpt;
   2. du frivillig endrer flygningen din og produktet du kjøpte, ikke er tilgjengelig;
   3. du frivillig oppgraderer, eller blir oppgradert av Emirates, til en høyere kabin;
   4. du frivillig bytter til en setetype til lavere verdi;
   5. du frivillig kansellerer flygningen din;
   6. du ikke oppfyller sikkerhetskrav eller juridiske krav;
   7. du har krav på det kjøpte produktet eller tjenesten på grunn av hyppig reisende-nivået ditt, men ikke oppga riktig medlemsnummer da du bestilte;
   8. du nektes transport i henhold til Emirates' generelle betingelser for transport for passasjerer og bagasje.
  4. Dersom du har krav på refusjon, refunderer vi hele beløpet, inkludert eventuelle refunderbare skatter (med mindre noe annet er oppgitt).
 7. For å kvalifisere for extra legroom-seter må du oppfylle følgende sikkerhetskriterier:
  1. Være 18 år eller eldre.
  2. Være i stand til å lese og forstå instruksjoner på engelsk relatert til nødevakuering i trykt eller grafisk form, og må kunne forstå muntlige kommandoer fra besetningen.
  3. Være uten fysiske funksjonshemninger og i stand til å identifisere, nå og bruke utgangsdørene i nødstilfeller, og ikke ha en sykdom som kan skade deg hvis du utfører én eller flere av disse funksjonene.
  4. Være i stand til å snakke godt nok til å meddele informasjon muntlig til andre passasjerer.
  5. Være i stand til og villig til å hjelpe besetningen og andre passasjerer med evakuering av flyet.
  6. Ikke reise med spedbarn, barn under 18 år, en omsorgsperson eller personer som trenger en sikkerhetsassistent for nødevakuering, eller reise med førerhund eller andre servicedyr.
  7. Ikke bruke medisinsk utstyr, forlenger for setebelte eller kreve assistanse grunnet redusert bevegelighet.
  8. Armlenene kan ikke løftes på seter ved nødutganger. På noen av setene ved nødutganger som slutter på A eller K, kan benplassen være delvis begrenset. De ligger heller ikke nødvendigvis ved et vindu på grunn av plasseringen av nødutgangene.
  9. Emirates kan gi deg et nytt sete før eller under reisen uten refusjon dersom du ikke overholder noen av de ovennevnte sikkerhetskriteriene.