Hopp til hovedinnholdetTilgjengelighetsinformasjon

Emirates-setevalg

Vilkår og betingelser

For seter kjøpt 29. juli 2022 eller senere
 1. Emirates tilbyr følgende setetyper i Economy Class:
  1. Regular-sete – et vanlig sete ved vinduet, i midten eller ved midtgangen.
  2. Preferred-sete – et sete i fronten av Economy Class-kabinen eller på øvre dekk på noen A380-flygninger, med mulighet til å være en av de første passasjerene som går av flyet (vindu, midtgang eller midten).
  3. Twin-sete – et sete på en rad med to seter, med kun et sete ved vinduet og et sete ved midtgangen. Disse finner du bak på Boeing 777-flygningene våre og på øvre dekk på noen av A380-flyene våre.
  4. Extra legroom-sete – et sete med ekstra benplass på raden ved nødutgangen.
 2. Setevalg:
  1. avhenger av tilgjengeligheten på tidspunktet for forespørselen;
  2. kan være begrenset på grunn av drifts- og sikkerhetsmessige årsaker
  3. kan ikke overdras og kan ikke overføres mellom passasjerer
  4. er underlagt Emirates' generelle transportbetingelser for passasjerer og bagasje
 3. Emirates forbeholder seg retten til å endre, begrense eller trekke tilbake dette tilbudet når som helst før kjøp og påtar seg intet ansvar for eventuelle tekniske problemer som resulterer i mislykket betaling.
 4. Gebyrer for setevalg:
  1. gjelder kun for denne transaksjonen og kan endres
  2. kan variere på ulike salgskanaler
  3. gjelder, med mindre annet er oppgitt, per passasjer og per strekning
  4. inkluderer alle aktuelle skatter
  5. er ikke refunderbare, med unntak av tilfeller som beskrevet i avsnitt 6 («Refusjoner»)
 5. Betingelser
  1. Underlagt disse vilkårene og betingelsene, vil kjøpet la deg velge mellom følgende setetyper: Regular, preferred, twin eller extra legroom
  2. Vi vil gjøre vårt beste for å gi deg setene du reserverer. Det kan imidlertid hende at vi må flytte deg til et annet sete ved forstyrrelser, flybytter eller andre drifts- eller sikkerhetsmessige årsaker. Ved ufrivillige seteendringer kan du være kvalifisert for refusjon under avsnitt 6 («Refusjoner»).
  3. Du må sjekke inn senest 90 minutter før planlagt avreisetid.
  4. Kjøpet er gyldig for setetypen, flygningen(e) og datoen(e) som står på kjøpskvitteringen.
  5. Hvis du kjøpte et extra legroom-sete, må du oppfylle ekstra sikkerhetskrav som beskrevet i punkt 7. Vilkår og betingelser for extra legroom-sikkerhet.
 6. Refusjoner
  1. Søknader om refusjon må sendes inn etter at flygningen har funnet sted (eller skulle finne sted hvis flygningen er kansellert) ved hjelp av refusjonsskjemaet vårt innen tre måneder etter datoen for den siste flygningen i reiseruten.
  2. Du har kun krav på refusjon for setevalgavgiften i følgende begrensede tilfeller:
   1. Den opprinnelige Emirates-flygningen ble endret, kansellert eller omdirigert av Emirates og
    1. produktet du opprinnelig kjøpte ikke er tilgjengelig på den nye flygningen, eller
    2. du godtok ikke den nye flygningen som Emirates foreslo.
   2. Du eller noen i din nærmeste familie dør eller blir alvorlig syk, i samsvar med Emirates' generelle transportbetingelser for passasjerer og bagasje.
   3. Du bestilte flygningen din via https://www.emirates.com/no/norwegian/, inkludert en flysektor til eller fra USA minst sju dager før avreise, og du kansellerer flygningen din innen 24 timer etter bestilling.
   4. Du må bytte sete fra:
    1. et regular-sete til en annen type regular-sete
    2. et preferred-sete til en annen type preferred-sete eller til et regular-, twin- eller extra legroom-sete
    3. et twin-sete til en annen type twin-sete eller til et regular-, preferred- eller extra legroom-sete
    4. et extra legroom-sete til et regular-, preferred- eller twin-sete
   5. Du endret flygningen frivillig, og setetypen du kjøpte på den opprinnelige flygningen (såfremt den var preferred, twin eller extra legroom) ikke er tilgjengelig på den nye flygningen. I så fall vil du være kvalifisert for en refusjon av setevalgavgiften du betalte for den opprinnelige flygningen. Du får ikke refundert tilleggsavgiften du har betalt (hvis noen) for setet på den nye flygningen.
  3. Du har ikke krav på refusjon for setevalgavgiften i noen andre tilfeller, heller ikke hvis:
   1. du frivillig bestemmer deg for ikke å bruke produktet du har kjøpt
   2. du frivillig endret flygningen, og regular-setet du kjøpte på den opprinnelige flygningen ikke er tilgjengelig på den nye flygningen
   3. du frivillig oppgraderer, eller blir oppgradert av Emirates, til en høyere kabin.
   4. du frivillig endrer til en setetype av lavere verdi på flygningen du opprinnelig bestilte
   5. du frivillig kansellerer flygningen din
   6. du ikke oppfyller sikkerhetskrav eller juridiske krav
   7. du har krav på det kjøpte produktet eller tjenesten på grunn av hyppig reisende-nivået ditt, men ikke oppga riktig medlemsnummer da du bestilte
   8. du nektes transport i henhold til Emirates' generelle betingelser for transport for passasjerer og bagasje
  4. Dersom du har krav på refusjon, refunderer vi hele beløpet for setevalgavgiften, inkludert eventuelle refunderbare skatter (med mindre noe annet er oppgitt).
 7. Endringer
  1. Setevalget ditt er også gyldig hvis du frivillig endrer datoen for flygningen(e) eller velger en annen flygning (andre flygninger) i samme sektor og produktet fremdeles er tilgjengelig. Hvis produktet ikke er tilgjengelig, kan du være kvalifisert for refusjon under avsnitt 6.
  2. Frivillige seteendringer på flygningen som opprinnelig ble bestilt, er gratis for seter til samme eller lavere verdi og ved å betale prisforskjellen for seter til høyere verdi.
 8. For å kvalifisere for extra legroom-seter må du oppfylle følgende sikkerhetskriterier:
  1. Være 16 år eller eldre.
  2. Kunne lese og forstå instruksjoner på engelsk relatert til nødevakuering i trykt eller grafisk form, og må kunne forstå muntlige kommandoer fra besetningen.
  3. Være uten fysiske funksjonshemninger og i stand til å identifisere, nå og bruke utgangsdørene i nødstilfeller, og ikke ha en sykdom som kan skade deg hvis du utfører én eller flere av disse funksjonene.
  4. Være i stand til å snakke godt nok til å meddele informasjon muntlig til andre passasjerer.
  5. være i stand til og villig til å hjelpe besetningen og andre passasjerer med evakuering av flyet
  6. ikke reise med spedbarn, barn under 16 år, personer som krever sikkerhetsassistanse for nødevakuering, en førerhund eller andre servicedyr
  7. ikke bruke medisinsk utstyr, forlengelsesbelte eller trenge hjelp på grunn av nedsatt mobilitet
  8. Armlenene kan ikke løftes på seter ved nødutganger. På noen av setene ved nødutganger som slutter på A eller K, kan benplassen være delvis begrenset. De ligger heller ikke nødvendigvis ved et vindu på grunn av plasseringen av nødutgangene.
  9. Emirates kan gi deg et nytt sete før eller under reisen uten refusjon dersom du ikke overholder noen av de ovennevnte sikkerhetskriteriene.