Informacje o dostępnościPomiń i przejdź do głównej treści

Czy moje dziecko może samo lecieć liniami Emirates?

Tak. Można zarezerwować usługę dla niepełnoletnich pasażerów bez opiekuna dostępną dla podróżujących samotnie dzieci między 5 a 11 rokiem życia.

Oferujemy również usługę dla niepełnoletnich pasażerów bez opiekuna dostępną dla podróżujących samotnie dzieci między 12 a 15 rokiem życia.

Sprawimy, by podróż była dla Twojego dziecka bezpieczna, wygodna i przyjemna od momentu odprawy aż po spotkanie z rodzicem/opiekunem.

Dzieci w wieku od 5 do 11 lat mogą podróżować bez opiekuna tylko na bilecie dla osoby dorosłej. Taka taryfa obowiązuje również wtedy, gdy podróżują ze starszym dzieckiem w wieku poniżej 18 lat, jako że jest ono zbyt młode, by być opiekunem młodszego dziecka.

Dzieci w wieku poniżej 8 lat, podróżujące w innej klasie lotu niż ich rodzic lub opiekun, również są uznawane za niepełnoletniego pasażera bez opiekuna i muszą podróżować na bilecie dla osoby dorosłej wraz z dziećmi w wieku poniżej 11 lat, które im towarzyszą.

Dzieci w wieku powyżej 12 lat podróżują na bilecie dla osoby dorosłej, mogą więc podróżować bez opiekuna. Jednakże za dodatkową opłatą można złożyć specjalny wniosek o skorzystanie z naszej usługi dla niepełnoletnich pasażerów bez opiekuna, tak aby usługa ta objęła młodych pasażerów w wieku od 12 do 15 lat. Opłata wynosi 50 USD za młodego pasażera za każdy odcinek podróży, podczas którego będziemy świadczyć tę usługę.

Zapoznaj się z naszą usługą dla niepełnoletnich pasażerów bez opiekuna, aby uzyskać więcej informacji na temat usługi, lub skontaktuj się z lokalnym biurem Emirates, w którym możesz dokonać rezerwacji.

Co zrobić, jeśli moje dziecko ma przesiadkę lub postój nocny?

Czas przesiadki

Jeśli Twoje dziecko będzie się przesiadać na lot na pokładzie innego przewoźnika, maksymalny dozwolony czas na przesiadkę na lotnisku wynosi 4 godziny.

Jeśli przesiadka następuje w Dubaju, limit wynosi 8 godzin. Wynika to z faktu, że dziećmi opiekują się nasi przeszkoleni pracownicy i nie mogą poświęcić więcej czasu.

Postój nocny a niepełnoletni pasażerowie podróżujący samodzielnie

Dziecko w wieku poniżej 16 lat nie może podróżować samodzielnie, jeśli podróż obejmuje nocny postój na lotnisku przesiadkowym lub gdyby musiało przemieścić się między lotniskami na dalszy lot, chyba że zorganizowany zostanie dorosły opiekun, który odbierze dziecko i zaopiekuje się nim w miejscu tranzytowym.

W obu przypadkach konieczne jest podanie nam szczegółów opieki, zanim będziemy mogli przyjąć dziecko na pokład.

Pomoc specjalna dla dzieci

Jeśli Twoje dziecko ma specjalne potrzeby lub wymaga specjalistycznej opieki podczas podróży, musi podróżować w towarzystwie opiekuna w wieku co najmniej 18 lat, który ma opłacony bilet.

Dowiedz się więcej o pomocy specjalnej i usługach medycznych.

Regulamin

Ze względów bezpieczeństwa rodzic lub opiekun prawny musi uzupełnić i podpisać oświadczenie o zwolnieniu z odpowiedzialności, aby dziecko mogło odbyć podróż na naszym pokładzie. Dokumenty te znajdziesz w biurze lotniskowym Emirates.

Rodzic/opiekun niepełnoletniego pasażera podróżującego bez opieki musi pozostać na lotnisku do chwili wylotu samolotu. Rodzic/opiekun odbierający na lotnisku niepełnoletniego pasażera podróżującego bez opieki musi przedstawić dowód tożsamości. Usługę opieki nad niepełnoletnimi pasażerami bez opiekuna oferujemy tylko podczas naszych lotów (nie zaś lotów realizowanych przez nasze partnerskie linie lotnicze). Skontaktuj się z właściwą linią lotniczą, aby dowiedzieć się o usługach dla samodzielnie podróżujących dzieci.

Niepełnoletni obywatele Francji podróżujący poza Francję

Niepełnoletni obywatele Francji, którzy podróżują poza Francję bez rodzica lub prawnego opiekuna, muszą posiadać oficjalne pozwolenie na wyjazd z kraju oraz paszport. Oryginał pozwolenia należy okazać wraz z kopią dokumentu tożsamości rodzica/opiekuna, który podpisał dokument.

Niepełnoletni obywatele Hiszpanii podróżujący poza Hiszpanię

Obywatele Hiszpanii poniżej 18. roku życia podróżujący poza terytorium Hiszpanii bez żadnego ze swoich opiekunów (rodziców lub opiekunów prawnych) poza paszportem muszą mieć podpisane pozwolenie na podróżowanie poza terytorium kraju ojczystego. Formularz do wypełnienia można uzyskać od hiszpańskiej policji, Gwardii Cywilnej, z sądów, kancelarii notarialnych, urzędów miast i konsulatów.

W przypadku niepełnoletnich obywateli innych krajów wylatujących z kraju ojczystego niezbędny jest paszport wydany przez władze danego państwa lub inny ważny dokument podróżny.

Aby dowiedzieć się więcej o wymaganej dokumentacji w przypadku osób niepełnoletnich zamieszkałych w Hiszpanii, ale pochodzących z innego kraju, lub zamieszkałych w innych krajach UE, należy skontaktować się z odpowiednimi władzami.

W przypadku pytań lub chęci uzyskania dodatkowych informacji na temat wymaganej dokumentacji należy skontaktować się z władzami hiszpańskimi.

Niepełnoletni pasażerowie podróżujący bez opiekuna do Kanady

Linie Air Canada nie przejmują niepełnoletnich pasażerów bez opiekuna od innych przewoźników. Oznacza to, że jeśli Twoje dziecko podróżuje samodzielnie na naszym pokładzie, możesz zarezerwować usługę opieki nad niepełnoletnimi pasażerami bez opiekuna do Toronto. W Toronto dziecko musi zostać odebrane przez rodzica/opiekuna.

Jeśli dziecko podróżuje do Kanady samodzielnie lub z dorosłym, który nie jest prawnym opiekunem, zdecydowanie zalecamy sporządzenie listu z pozwoleniem na podróż. List ten musi być podpisany przez opiekuna lub rodzica będącego prawnym opiekunem dziecka. List powinien zawierać następujące informacje:

  • pozwolenie na podróż;
  • wskazanie, że miejscem docelowym jest Kanada, oraz określenie długości pobytu dziecka;
  • adres i numer telefonu rodzica lub prawnego opiekuna.

Niepełnoletni obywatele Włoch podróżujący poza Włochy bez osoby dorosłej

Wobec włoskich dzieci wyjeżdżających z Włoch obowiązują wymagania specjalne. Jeśli dziecko jest obywatelem Włoch i ma do 13 lat, musi posiadać listowne zezwolenie (dichiarazione di affido) z lokalnej policji (questura), jeśli:

  • podróżuje samodzielnie,
  • podróżuje z osobą niebędącą prawnym opiekunem lub rodzicem (zgodnie z informacją w paszporcie).

Jeśli mieszkasz za granicą, możesz uzyskać zezwolenie we włoskiej ambasadzie/konsulacie. Dokument dichiarazione di affido nie może być wydany przez komisariat policji portu lotniczego. Bez tego pozwolenia dziecko nie dostanie zgody na opuszczenie Włoch. Dotyczy to tylko obywateli Włoch; inne narodowości mogą podróżować bez przeszkód.

Podróż innymi liniami lotniczymi

Każda linia stosuje własne zasady dotyczące niepełnoletnich pasażerów bez opieki. Jeśli Twoja podróż obejmuje lot inną linią, sprawdź zasady tej linii dotyczące niepełnoletnich pasażerów bez opieki, zanim zarezerwujesz bilety. Zasady te mogą wykluczać przewóz niepełnoletnich pasażerów bez opieki, którzy przesiadają się z lotu inną linią lotniczą lub na taki lot.

Dowiedz się więcej

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy na stronę poświęconą niepełnoletnim pasażerom bez opiekuna lub prosimy skontaktować się z lokalnym biurem Emirates.