Pomiń i przejdź do głównej treściInformacje o dostępności

Formularz danych medycznych (MEDIF)

Możesz na nas liczyć, jeśli masz obawy związane z lataniem i problemami zdrowotnymi albo potrzebujesz wsparcia w podróży. Wypełnij Formularz danych medycznych razem ze swoim lekarzem, a my ocenimy Twoje potrzeby.
 • Formularz MEDIF, część 1

  Wypełnia pasażer lub inna osoba w imieniu pasażera.

 • Formularz MEDIF, część 2

  Po przesłaniu części 1 prześlemy część 2 formularza lekarzowi pasażera do uzupełnienia.

  Następnie część 2 zostanie przekazana pasażerowi.

 • Ostateczny wniosek

  Pasażer musi przejrzeć i zatwierdzić ostateczny wniosek (część 1 i 2) przed przesłaniem go do nas.

  Prześlij uzupełnione formularze co najmniej 48 godzin przed lotem, żebyśmy mieli czas na sprawdzenie i przetworzenie Twojej prośby.

Rozpocznij wypełnianie formularza MEDIF
Wprowadź szczegóły rezerwacji, by rozpocząć przesyłanie formularza MEDIF online.

Ważne informacje

Formularz MEDIF należy uzupełnić w oparciu o stan zdrowia pasażera w ciągu jednego miesiąca od planowanej daty rozpoczęcia podróży i przesłać co najmniej 48 godzin przed wylotem.


Służby Medyczne Emirates mogą poprosić o bardziej szczegółowe informacje lub wyjaśnienia przed zatwierdzeniem formularza MEDIF. O jakichkolwiek zmianach stanu zdrowia pacjenta należy poinformować Emirates niezwłocznie PRZED podróżą.


Jeśli chcesz przesłać formularz MEDIF dotyczący niemowlęcia, pobierz MEDIF w formacie PDF(Otwiera plik PDF w nowej karcie) i prześlij wypełniony formularz na adres medaattachments@emirates.com.

Ogólne wytyczne

Pasażerowie z którymkolwiek z poniższych schorzeń są proszeni o wypełnienie formularza MEDIF w trakcie procesu rezerwacji:

 • Pasażerowie, których stan zdrowia wymaga podawania tlenu, noszy, asysty medycznej lub leczenia w trakcie lotu.
 • Pasażerowie, którzy mogą mieć potrzebę skorzystania ze sprzętu lub instrumentów medycznych w trakcie lotu.
 • Pasażerowie, których gotowość do podróży lotniczej jest niepewna z powodu niedawnej niestabilności, choroby, leczenia lub operacji.
 • Pasażerowie, którzy zazwyczaj nie są dopuszczani do podróży lub cierpią na poważne lub niestabilne schorzenia lub urazy.

Istnieją dwa czynniki, które należy wziąć pod uwagę, oceniając stan zdrowia pacjenta w kontekście podróży lotniczej:

 • obniżone ciśnienie atmosferyczne: ciśnienie powietrza zmienia się znacząco w samolocie w ciągu 15 – 30 minut po starcie i przed lądowaniem, a rozprężanie i sprężanie gazów może wywołać ból i inne dolegliwości związane ze zmianą ciśnienia.
 • obniżenie ciśnienie tlenu: ciśnienie w kabinie równa się ciśnieniu na wysokości 1,8 km – 2,4 km, zaś ciśnienie parcjalne tlenu jest na poziomie około 20% niższym niż na powierzchni ziemi.

Wszelkie dolegliwości zdrowotne, które uniemożliwiłyby pasażerowi bezpieczne odbycie lotu bez konieczności udzielenia znaczącej pomocy medycznej w trakcie lotu, uznawane są za wykluczające pasażera z możliwości podróżowania drogą lotniczą.


Okoliczności zazwyczaj uniemożliwiające podróż lotniczą

Każdy przypadek oceniamy indywidualnie i uwzględniamy fakt, czy pasażer będzie podróżował w towarzystwie opiekuna medycznego. Jednak co do zasady poniższe okoliczności wykluczają możliwość odbycia podróży lotniczej:

 • ciężka anemia,
 • ciężkie przypadki zapalenia ucha środkowego i zapalenia zatok,
 • poważne, zakaźne lub zaraźliwe choroby,
 • zastoinowa niewydolność serca lub inne nie w pełni kontrolowane wady sinicze serca,
 • okres dwóch tygodni po zawale serca bez komplikacji lub sześć tygodni po zawale serca z komplikacjami,
 • ciężkie choroby układu oddechowego lub niedawno przebyta odma opłucnowa,
 • zmiany chorobowe w układzie żołądkowo-jelitowym, które mogą spowodować wymioty fusowate, smoliste stolce lub zatory jelitowe.
 • Pacjenci pooperacyjni:
  • w okresie 10 dni po prostej operacji podbrzusza,
  • w okresie 21 dni od operacji klatki piersiowej lub inwazyjnej operacji oka (z wyłączeniem laserowej korekty wzroku),
 • złamanie szczęki obejmujące stałą stabilizację żuchwy drutami (chyba że podróż odbywa się w towarzystwie profesjonalnej eskorty medycznej),
 • choroba umysłowa bez eskorty lub bez odpowiednich leków na czas podróży,
 • niekontrolowane napady padaczkowe (chyba że podróż odbywa się w towarzystwie profesjonalnej eskorty medycznej),
 • pojedyncza, niezagrożona ciąża po 36. tygodniu albo ciążą mnoga po 32. tygodniu,
 • niemowlęta w okresie 7 dni od urodzenia,
 • wprowadzenie do jam ciała powietrza w celach diagnostycznych lub terapeutycznych (w ciągu ostatnich siedmiu dni).

Informacje o innych dolegliwościach

 • Alergie pokarmowe: pasażerowie nie muszą uzupełniać tego formularza, aby poprosić o posiłek dietetyczny podczas lotu. Nie możemy zagwarantować, że posiłki serwowane podczas lotów nie będą zawierały orzechów. Formularz MEDIF musi być wypełniony w przypadku, gdy pacjent cierpi na zagrażającą życiu alergię pokarmową, która może wymagać leczenia podczas lotu, w szczególności, gdy pacjent może zareagować na śladowe ilości danych produktów spożywczych znajdujące się w powietrzu.
 • Astma: leki na astmę muszą znajdować się w bagażu podręcznym. Ponieważ inhalatory wymagają własnego źródła zasilania, wykorzystanie inhalatora w połączeniu z komorą inhalacyjną jest skutecznym rozwiązaniem na czas lotu.
 • Eskorta: eskorta medyczna powinna zadbać o to, aby mieć wszystkie rzeczy potrzebne do udzielenia właściwej opieki pacjentowi; ponosi odpowiedzialność za jego wszelkie potrzeby. Ze względu na obowiązujące regulacje dotyczące osób mających kontakt z produktami żywnościowymi personel pokładowy nie może udzielać tego typu pomocy.
 • Złamania: wszystkie świeże złamania kości długich i opatrunki gipsowe obejmujące całą nogę. Opatrunek gipsowy musi być założony co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem podróży. W przypadku świeżych obrażeń (do 48 godzin) opatrunek musi być dzielony ze względu na możliwość wystąpienia opuchnięć podczas długich lotów. Niestety dodatkowe miejsce na nogi umożliwiające trzymanie jej w pozycji uniesionej nie jest dostępne w klasie ekonomicznej. Istnieje natomiast możliwość rezerwacji miejsca przy przejściu. Należy podać, czy uraz pacjenta dotyczy jego prawej, czy lewej strony ciała.
 • Opieka podczas lotu: nasz personel nie zapewnia opieki pielęgniarskiej. Załoga pokładowa jest przeszkolona jedynie w zakresie pierwszej pomocy.
 • Choroby płuc i serca: schorzenia układu oddechowo-krążeniowego powodujące duszności po przejściu ponad 100 m po płaskim terenie lub które wymagały podawania tlenu w szpitalu lub w domu (lub podczas wcześniejszego lotu) mogą wymagać dostarczenia dodatkowego tlenu. Tlen dostępny w samolocie przeznaczony jest wyłącznie do wykorzystania w sytuacjach awaryjnych. Pasażerowie cierpiący na poważne schorzenia układu oddechowo-krążeniowego oraz ci, którzy wymagają stałego podawania tlenu, wykorzystania noszy lub inkubatora powinni dołączyć najbardziej aktualny opis swojego stanu zdrowia oraz zaświadczenie lekarskie. (Wystarczy kopia skierowania do specjalisty lub szpitala).
 • Niepełnosprawność fizyczna: jeśli pasażer wymaga tylko wózka inwalidzkiego do drzwi samolotu, nie musi wypełniać tego formularza. Uwaga: Przepisy dotyczące lotnictwa cywilnego wymagają jednakże, aby wszyscy pasażerowie byli w stanie siedzieć w fotelu samolotu, gdy oparcie znajduje się w pozycji wyprostowanej.
 • Posiłki dietetyczne: Posiłki specjalne zgodne z zasadami religijnymi lub innymi wymogami zdrowotnymi można zamówić, zarządzając swoją rezerwacją online, a w przypadku dokonania rezerwacji w biurze podróży – poprzez bezpośredni kontakt z przedstawicielem biura podróży.
 • Choroby nieuleczalne: pasażerowie w zaawansowanym stadium choroby śmiertelnej wymagają zazwyczaj obecności eskorty medycznej lub pielęgniarskiej.