TilgjengelighetsinformasjonHopp til hovedinnholdet

Hva betyr nivåkvalifisering?

Nivåkvalifisering skjer når du har samlet nok nivå-Miles eller du har fløyet nok kvalifiserende flygninger for å enten beholde nivået eller flytte opp til neste nivå. 

Ved gjennomgangstidspunktet teller vi opp hvor mange nivå-Miles du har akkumulert, eller hvor mange kvalifiserende flygninger du har gjennomført. Hvis du har nok vil vi forfremme deg til neste nivå eller beholde deg på gjeldende nivå. Hvis du ikke har kvalifisert deg, går du ned ett nivå.