Vilkår og betingelser

Vilkår for transport

Din flybillett for Emirates er en transportkontrakt som gir deg rett til å bli transportert på en flygning eller en serie med flygninger, og kontraktens vilkår styres av a) Billettens vilkår og betingelser, b) vilkårene for transport, c) gjeldende satser og d) våre regler.

Vilkår for transport(åpner en PDF i ny fane)

Globale merknader

Transparenserklæring Modern Slavery Act

Moderne slaveri, tvangsarbeid og menneskesmugling er forbrytelser og brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Modern Slavery Act 2015 er en britisk lov som omhandler slaveri i landet, og kombinerer tidligere forbrytelser relatert til menneskesmugling og slaveri.

The Emirates Group overholder alle lover i landene selskapet driver virksomhet i, også lover som forbyr menneskesmugling og slaveri. The Emirates Group har null toleranse overfor moderne slaveri, og har plikt til å handle etisk og med integritet i alle forretningstransaksjoner, -relasjoner og leveringskjeder.

Emirates Groups retningslinjer for antislaveri og -menneskesmugling(åpner en PDF i ny fane)

Emirates’ erklæring om moderne slaveri(åpner en PDF i ny fane)

EU-merknader

Fra og med 17. februar 2005 gir EC-forordning 261/2004 passasjerer som går ombord i et fly i et EU-land visse rettigheter ved nektet ombordstigning, innstilling eller vesentlig forsinkelse av flygninger.

Merknad om nektet ombordstigning(åpner en PDF i ny fane)

Merknad om forsinkelse(åpner en PDF i ny fane)

Merknad om innstilling(åpner en PDF i ny fane)

Dersom du føler at du har rett til erstatning i samsvar med disse merknadene, ta kontakt med ditt nærmeste Emirates-kontor.

Nasjonale tilsynsorganer(åpner en PDF i ny fane)

Merk at ikke alle EU-land har etablert nasjonale tilsynsorganer.

Fra og med 1. mai 2009 påla EU nye restriksjoner for personlig import av animalske produkter inn i EU. Du finner mer informasjon på nettstedet til Europakommisjonen(åpner et eksternt nettsted i ny fane).

EUs oppsummering av ansvar

EUs oppsummering av ansvar(åpner en PDF i ny fane)

Liste over flyselskaper som er bannlyst i EU

EUs liste for flysikkerhet(åpner et eksternt nettsted i ny fane)

Hvis vi har laget en reservasjon for deg på en flygning som skal driftes av et flyselskap som står oppgitt på listen, kan du ha rett på tilbakebetaling eller ombooking når det gjelder denne flygningen i samsvar med artikkel 8 i EC-forskriften 261/04. Merk at kvalifiserende krav i EC-forskriften 261/04 skal gjelde for flygningen din.

Insolvensbeskyttelse

Emirates har tatt ut insolvensbeskyttelse med International Passenger Protection Limited(IPP) som dekningsinnehaver for enkelte assurandører hos Lloyd’s. Denne forsikringen gjelder kun for insolvens av Emirates for alle pengemidler betalt til oss (Emirates) når det gjelder tilknyttede reise- og pakkeavtaler bestilt som definert under Reglene for pakkereiser og tilknyttede reisearrangementer 2018 / og/eller direktiv (EU) 2015/2302.

Hvis du ønsker å fremstille et krav grunnet vår insolvens, ta kontakt med IPP på UK +44 (0)345 266 1872 eller send inn kravet på nett på www.ipplondon.co.uk/claims.asp

Merknader for USA

Avansert passasjerinformasjon – merknad

Den følgende merknaden fra US Transportation Security Administration gjelder for alle passasjerer som reiser til eller fra USA:

«Transportation Security Administration (TSA) krever at du oppgir fullt navn, fødselsdato og kjønn med formål om flylistescreening, i samsvar med 49 U.S.C. paragraf 114, the Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004 og 49 C.F.R del 1540 og 1560. Du kan også oppgi Redress-nummeret ditt, hvis tilgjengelig. Dersom du ikke oppgir fullt navn, fødselsdato og kjønn, kan dette resultere i nektelse av transport eller nektelse av tilgang til ombordstigningsområdet. TSA kan dele informasjon du oppgir med politiet eller etterretningsorganer eller andre under sin merknad om publisert registersystem. For mer om TSAs retningslinjer for personvern eller for å se merknaden om publisert registreringssystem samt vurderingen av dennes innvirkning på personvernet, se TSAs nettsted på www.tsa.gov(åpner et eksternt nettsted i ny fane)

Du trenger Adobe Acrobat Reader for å kunne åpne PDF-filer.

Få Acrobat Reader(åpner et eksternt nettsted i ny fane)