Informacje o dostępnościPomiń i przejdź do głównej treści

Jakie zasady i opłaty obowiązują w przypadku lotu ze zwierzętami?

Nie wolno przewozić zwierząt w kabinie pasażerskiej linii Emirates, z wyjątkiem sokołów na trasie pomiędzy Dubajem a pewnymi miastami w Pakistanie oraz psów przewodników dla osób niewidomych – prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat pasażerów ze szczególnymi potrzebami.

Wszystkie pozostałe zwierzęta muszą być transportowane zgodnie z przepisami określonymi dla danej trasy:

  • Podczas wszystkich podróży docelowych do Dubaju lub z przesiadką w Dubaju zwierzęta muszą być przewożone jako ładunek, zgodnie z przepisami rządowymi ZEA.
  • Aby uzyskać więcej informacji na temat wysyłki zwierząt jako ładunku, prosimy skontaktować się z Emirates SkyCargo(Otwiera nowe okno) lub z lokalnym przedstawicielem ds. transportu towarów.
  • W przypadku podróży rozpoczynających się w Dubaju do krajów, które zezwalają na wwóz zwierząt w ramach „nadbagażu” (czyli nie oznaczonych jako ładunek), sokoły, koty, psy i ptactwo domowe mogą być przewożone jako bagaż rejestrowany w luku bagażowym samolotu pod warunkiem, że całkowity czas lotu (łącznie z czasem przesiadki) nie przekracza 17 godzin oraz spełnione zostaną odpowiednie warunki.

Na wszystkich trasach cena za przewóz zwierzęcia (zwierząt) i transportera zależy od wagi i rozmiaru zwierzęcia wraz z klatką. Te opłaty stosuje się w każdym przypadku, nawet jeśli nie przewozi się żadnego innego bagażu rejestrowanego.

Uwaga: obowiązują następujące limity wielkości i wagi zwierząt podróżujących jako bagaż rejestrowany:

Opłaty za przewóz zwierząt
Zwierzę + klatkaCena
Gdy zwierzę i klatka łącznie nie przekraczają 23 kg i 150 cm500 USD
Gdy zwierzę i klatka łącznie ważą 24-32 kg i mierzą 150-300 cm650 USD
Gdy zwierzę i klatka łącznie ważą więcej niż 32 kg i mierzą 150-300 cm800 USD
Gdy wymiary klatki przekraczają 300 cmŁadunek
Lot do DubajuŁadunek
Tranzyt przez DubajŁadunek
W przypadku gdy kraj docelowy NIE ZEZWALA na wwóz żywych zwierząt jako nadbagażŁadunek

Stawki, wymagania dotyczące dokumentów i koszty transportu zwierzęcia różnią się od zwykłych wymagań dotyczących nadbagażu. Odwiedź stronę SkyCargo.com lub napisz do SkyCargo, by uzyskać więcej informacji.

Emirates nie ponosi odpowiedzialności za transport zwierząt w ramach planów podróży, które obejmują loty obsługiwane przez inne linie lotnicze. 

Jeśli plan podróży obejmuje loty obsługiwane przez inne linie, dla tych lotów mogą mieć zastosowanie odmienne zasady – dowiedz się więcej.

Nie obowiązuje limit liczby zwierząt, które można przewozić w samolotach Emirates. Należy jednak pamiętać, że niektóre kraje ograniczają liczbę wwożonych / wywożonych zwierząt. Na przykład w Indiach obowiązuje limit importu dwóch zwierząt na pasażera. Zalecamy zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w kraju docelowym przed rozpoczęciem podróży.

W jednym transporterze można przewozić maks. 2 dorosłe zwierzęta o podobnej wadze (do 14 kg), o ile są do siebie przyzwyczajone. Zwierzęta ważące powyżej 14 kg muszą podróżować w osobnych transporterach.

Dodatkowe informacje dotyczące przewozu zwierząt liniami Emirates

Zarezerwuj i opłać transport zwierząt jako bagażu rejestrowanego przed dniem wylotu.

Istnieją pewne ograniczenia co do rodzajów zwierząt, jakie można przewozić liniami Emirates.  Wszystkie zwierzęta wyszczególnione w konwencji CITES, łącznie ze zwierzętami domowymi, muszą być przewożone jako ładunek.   Dalsze ograniczenia, łącznie z zakazem wwozu, stosują się do pewnych ras kotów i psów – prosimy skontaktować się z lokalnym biurem Emirates, aby uzyskać więcej informacji na temat ograniczeń w zależności od gatunku zwierząt.

Zwierzęta, które można przewozić jako bagaż zgodnie z powyższymi zasadami, również należy przewozić jako ładunek w przypadku, gdy podróż przekracza łącznie 17 godzin. Ze względu na wysokie temperatury i wilgotność w ZEA, nie wolno przewozić ptaków (z wyjątkiem pewnych typów sokołów) w tranzycie przez Dubaj jako bagażu rejestrowanego ani ładunku w okresie pomiędzy 1 maja a 30 września.

Minimalny czas na przesiadkę dla zwierząt przewożonych w tranzycie przez Dubaj jako bagaż nie może wynosić więcej niż sześć godzin. Jeśli minimalny czas przesiadki jest dłuższy, zwierzęta będą przewożone jako ładunek.

Wszystkie zwierzęta dopuszczone do transportu liniami Emirates muszą mieć ważne zezwolenie na import wystawione przez kraj docelowy i ważne świadectwo zdrowia (łącznie z wszelkimi stosownymi świadectwami szczepień).

Niemniej jednak pewne kraje ograniczają wwóz zwierząt na swoje terytorium w formie bagażu. Prosimy o kontakt z lokalnym biurem Emirates, aby uzyskać więcej informacji.

W przypadku zwierząt przewożonych liniami Emirates, na klatce/pojemniku przewożonego zwierzęcia zawsze musi widnieć całodobowy numer kontaktowy w razie nagłej potrzeby oraz informacje o wymaganej optymalnej temperaturze dla zwierzęcia.

Linie Emirates nie przyjmują do transportu zwierząt ciężarnych, jeśli przekroczyły one jedną trzecią (1/3) normalnego okresu dojrzewania ciąży lub gdy zwierzę urodziło w okresie 48 godzin przed datą podróży.