Informacje o dostępnościPomiń i przejdź do głównej treści

Czy niepełnosprawnym pasażerom przysługuje jakiś dodatkowy bagaż?

Pasażerowie ze specjalnymi potrzebami są uprawnieni do bezpłatnego przewozu dodatkowej ilości bagażu, z zastrzeżeniem następujących ograniczeń:

  • Pasażerowie cierpiący na zaburzenia snu mogą podróżować z jednym aparatem przeznaczonym do terapii przy bezdechu sennym. Może to być urządzenie CPAP (wytwarzające stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych) lub PAP (wytwarzające dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych) przewożone jako bagaż rejestrowany, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych IATA. Więcej informacji o korzystaniu z takich urządzeń podczas lotu znajduje się w dziale zdrowie i szczególne potrzeby.
  • Pasażerowie poruszający się na wózku inwalidzkim mogą podróżować z całkowicie składanym wózkiem (przewożony w luku bagażowym). Pasażerowie, którzy mają założone klamry lub poruszają się o kulach, mogą również podróżować z tymi akcesoriami (przewożone w luku bagażowym).
  • Pasażerowie korzystający z wózków inwalidzkich napędzanych akumulatorem powinni przed podróżą skontaktować się z lokalnym biurem Emirates w celu ustalenia wszelkich szczegółów.
  • Pasażerowie korzystający z przenośnego urządzenia do dializy mają prawo do podróżowania z jednym urządzeniem oraz wyposażeniem pomocniczym (przewożone w luku bagażowym).
  • Psy towarzyszące osobom niedowidzącym i niedosłyszącym mogą być przewożone w luku bagażowym w klatce. Nie można ich przewozić na pokładzie.