Informacje o dostępnościPomiń i przejdź do głównej treści

Co się stanie z moimi milami Skywards, gdy przejdę z poziomu Platinum na Gold?

Jeśli obniżysz swój poziom członkowski z Platinum na Gold, wszelkie niewykorzystane mile Skywards, których ważność została przedłużona w okresie Platinum, automatycznie przepadną. Gdy wymieniasz mile na nagrodę, zawsze odejmiemy Twoje najstarsze mile. Pozwala to zminimalizować utratę ważności mil.