Informacje o dostępnościPomiń i przejdź do głównej treści

Jak długo ważne jest członkostwo na poziomie Gold dla osoby towarzyszącej?

Członkostwo na poziomie Gold pozostanie powiązane z wyznaczającym członkiem na poziomie Platinum tak długo, jak członek Platinum utrzyma swój status. Jeżeli wyznaczający członek przejdzie na niższy poziom, wyznaczony członek Gold utrzyma swój status do daty najbliższej weryfikacji poziomu – wówczas zostanie sprawdzony stan konta i członek utrzyma poziom Gold, jeśli zgromadził 50 000 mil poziomu albo odbył 50 kwalifikujących się lotów.

Powiązane pytania