Zarządzanie podróżą

Odprawa online

Gdzie mogę znaleźć numer referencyjny rezerwacji/PNR?

eBilet

Jeśli rezerwowałeś eBilet drogą mailową, Twój numer referencyjny to szósty znak kodu alfanumerycznego, który widnieje po prawej stronie pola 'NUMER REFERENCYJNY'. Zaczyna się on od liter: B, C, D, E, F, G, H, I, J, K lub L. eBilet (wydrukowane potwierdzenie linii lotniczych)

Na kuponie lotu / bilecie Twój numer PNR to pierwsze sześć znaków alfanumerycznych wydrukowanych po prawej stronie, jak widać na poniższej ilustracji.

 

eBilet z biura podróży również zawiera pewny odmienny sześcioznakowy numer referencyjny - możesz go również użyć do odprawy online na stronie emirates.com