Informacje o dostępnościPomiń i przejdź do głównej treści

Postanowienia ogólne

Poniższy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa kwestie związane z Programem Emirates Business Rewards. Regulamin należy przeczytać łącznie z regulaminem witryny Emirates emirates.com (dalej:„Witryna Emirates”). Warunkiem uczestnictwa w programie jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz regulaminu witryny Emirates. Otwarcie i korzystanie z witryny Emirates oznacza zgodę na wszystkie postanowienia wyżej wymienionych regulaminów.

Organizatorem programu jest Emirates, korporacja z Dubaju założona na mocy Dekretu nr 2 z 1985 r. (z późniejszymi poprawkami) wydanego przez Rząd Dubaju, z siedzibą pod adresem Emirates Group Headquarters Building, PO Box 686, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie.


ZMIANY PROGRAMU

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji i poprawy dowolnej części Regulaminu programu. Obejmuje to między innymi zmiany: partnerów programu, zasad gromadzenia i wydawania punktów, zasad korzystania z nagród podróżniczych, rozkładów lotów, przywilejów członkowskich i poszczególnych cech ofert promocyjnych.

Definicje i ich interpretacja

W niniejszym Regulaminie:

 • „Emirates” oznacza Emirates, korporację z Dubaju, założoną na mocy Dekretu nr 2 z 1985 r. (z późniejszymi poprawkami) wydanego przez Rząd Dubaju, z siedzibą pod adresem Emirates Group Headquarters Building, PO Box 686, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie;
 • Program w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza Emirates Business Rewards, program lojalnościowy dla firm, oferowany przez Emirates;
 • „Organizacja” oznacza dowolny podmiot, zarówno komercyjny, jak i non-profit, który ma zezwolenie na prowadzenie działalności w kraju, w którym dostępny jest program Emirates Business Rewards;
 • „Członek” lub „Członkostwo” oznacza jakąkolwiek organizację uczestniczącą w programie, która zaakceptowała regulamin witryny Emirates i uzyskała numer członkowski Emirates Business Rewards;
 • Określenia „my”, „nasz” oraz „nas” odnoszą się do Emirates, zaś „Użytkownik” i „Użytkownika” oznaczają wszelkie organizacje biorące udział w programie;
 • „Konto” w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza konto w programie Emirates Business Rewards;
 • „Punkty Business Rewards” albo „Punkty” oznaczają punkty gromadzone i wymieniane przez członków na kwalifikujące się loty obsługiwane przez Emirates lub inne kwalifikujące się loty;
 • „Bilety Dynamic Rewards” / „Loty Dynamic Rewards” oznaczają bilety na loty kupione za punkty Business Rewards;
 • „Podwyższenia klasy Dynamic Rewards” dotyczą biletów o klasie podwyższonej za punkty Business Rewards;
 • „Administratorzy programu” oznaczają osoby, które zarejestrowały konto Emirates Business Rewards i/lub nim zarządzają w imieniu członka;
 • „Pasażerowie” oznaczają pracowników członka albo osoby trzecie, w tym pasażerów gości zakontraktowanych przez członka, których podróż jest opłacana przez członka;
 • „Pracownicy” to osoby zatrudnione przez członka i powiązane z kontem;
 • „Pasażerowie goście” to osoby trzecie zakontraktowane przez członka lub pracownicy, którzy samodzielnie nie zarządzają swoimi podróżami, a których podróż jest opłacana przez członka. Pasażerowie goście to między innymi: członkowie rodziny towarzyszący w podróży służbowej członka lub wynikającej z pakietu relokacyjnego, gdy podróż jest opłacana przez członka;
 • „Numer członkowski Emirates Business Rewards” to niepowtarzalny numer identyfikacyjny, generowany w chwili rejestracji;
 • „Zezwolenie na prowadzenie działalności lub analogiczny dokument” to dokument potwierdzający prawo do prowadzenia działalności w danym kraju/mieście;
 • „Kraj prowadzenia działalności” to kraj, w którym działa organizacja i w którym wydano zezwolenie na prowadzenie działalności;
 • „Środki firmowe” to metoda płatności dostępna dla pracowników powiązanych z kontem Emirates Business Rewards. Metoda ta pozwala pracownikom wysyłać wnioski o podróż do administratora programu z prośbą o opłacenie rezerwacji ze środków firmowych;
 • „Wnioski o podróż” to rezerwacje dokonywane przez pracownika powiązanego z kontem Emirates Business Rewards, które są przesyłane do opłacenia do administratora programu;
 • „Partner” lub „Dostawca” oznacza dostawcę towarów lub usług, który uczestniczy w programie; termin ten może obejmować linie lotnicze, hotele i ośrodki, dostawców usług finansowych, rekreacyjnych i lifestyle’owych oraz wypożyczalnie pojazdów;
 • „Emirates Skywards” oznacza, zależnie od kontekstu, obsługę programu lojalnościowego Emirates albo sam program lojalnościowy o tej nazwie. Emirates Skywards jest znakiem towarowym i zastrzeżonym znakiem towarowym Emirates;
 • Mile Skywards są gromadzone przez członka Emirates Skywards i umożliwiają wymianę na kwalifikujące się towary i usługi zgodnie z Zasadami programu Emirates Skywards;
 • „Warunki przewozu” oznaczają regulamin dotyczący przewozu, dostępny tutaj;
 • „Suma wydatków” oznacza całkowitą kwotę, jaką Członek wydaje na standardowe lub firmowe bilety na loty linią Emirates (bez podatków);
 • „Zaoszczędzone środki” to całkowita suma oszczędzona przez członka dzięki użyciu punktów Business Rewards do opłacenia lotów i podwyższeń klasy Dynamic Rewards;
 • „Zgromadzone punkty” oznaczają punkty Business Rewards uzyskane przez członka za kwalifikujące się loty;
 • „Wykorzystane punkty” oznaczają punkty Business Rewards wymienione na kwalifikujące się loty i podwyższenia klasy Dynamic Rewards;
 • „Ceny dla firm” oznaczają ceny wynikające z umowy firmowej o podróże służbowe z Emirates oraz ceny nieuprawniające do uzyskania punktów Business Rewards;
 • „Standardowe ceny” oznaczają publicznie dostępne ceny, uprawniające do uzyskania punktów Business Rewards;
 • „Strona rezerwacji Emirates Business Rewards” oznacza podstrony Witryny Emirates.com, z których można rozpocząć rezerwację Emirates Business Rewards;
 • „Loty kwalifikujące do uzyskania punktów” oznaczają loty, za które członkowie mogą uzyskać punkty Business Rewards; bilet musi spełniać poniższe kryteria:
 1. Lot został zarezerwowany poprzez zalogowanie się na konto Emirates Business Rewards, w Centrum Obsługi Emirates, w kasie biletowej Emirates lub w wybranym biurze podróży; oraz
 2. Bilet został wystawiony jako dokument Emirates (13-cyfrowy numer biletu musi zaczynać się od 176) oraz obejmuje lot sprzedawany przez Emirates (oznaczony kodem EK) i realizowany przez Emirates (wszystkie trzy warunki muszą zostać spełnione łącznie); oraz
 3. Cena, w jakiej kupiono bilet, jest dostępna publicznie lub jest dostępna w ramach programu morskiego lub misjonarskiego.
 • „Kwalifikujące się loty za punkty” oznaczają loty, na które członkowie mogą wymieniać swoje punkty Business Rewards; loty te muszą spełniać następujące kryteria:
 1. Lot lub podwyższenie klasy Dynamic Rewards zostało zarezerwowane poprzez zalogowanie się na konto Business Rewards; oraz
 2. Bilet został wystawiony jako dokument Emirates (13-cyfrowy numer biletu musi zaczynać się od 176) oraz obejmuje lot sprzedawany przez Emirates (oznaczony kodem EK) i realizowany przez Emirates (wszystkie trzy warunki muszą zostać spełnione łącznie).

Członkostwo

 1. Organizacja musi złożyć podanie o członkostwo w programie w sekcji Emirates Business Rewards witryny Emirates.
 2. Organizacja musi mieć siedzibę i być zarejestrowana w kraju, w którym dostępny jest Program Emirates Business Rewards.
 3. Decyzja o członkostwie pozostaje w naszej gestii.
 4. Członkostwo nie jest dostępne dla osób prywatnych.
 5. Organizacja musi posiadać ważne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej lub analogiczny dokument wydany w kraju prowadzenia działalności, chyba że określono inaczej przez Emirates.
 6. Uczestnictwo w programie jest dostępne dla wszystkich typów organizacji, z wyjątkiem:
  • firm zarządzających podróżami,
  • biur podróży i ich pracowników,
  • operatorów pielgrzymek hadżdż i umra.
 7. Wniosek musi złożyć osoba wyznaczona przez organizację do rejestracji konta i administrowania nim, która będzie pełnić rolę administratora programu.
 8. Administrator programu musi sfinalizować proces składania wniosku o członkostwo przez Internet.
 9. Administrator programu musi być upoważniony do dysponowania zezwoleniem na prowadzenie działalności organizacji i przesłania jego kopii.
 10. Administrator programu musi być upoważniony przez określone osoby lub pasażerów do rezerwowania i zarządzania podróżami w ich imieniu; musi poinformować ich o Polityce prywatności i oraz uzyskać akceptację niniejszego Regulaminu oraz Warunków przewozu .
 11. Pasażerowie muszą wyrazić zgodę na przekazywanie informacji o ich podróżach administratorom programu.
 12. Administratorzy programu mogą wykorzystywać punkty Business Rewards zgromadzone na koncie.
 13. Członkostwo w programie Emirates Business Rewards jest bezpłatne.
 14. Liczba pasażerów przypisanych do konta jest nielimitowana.
 15. Pasażerowie muszą być bezpośrednio zatrudnieni lub zakontraktowani w organizacji.
 16. Pasażerowie muszą mieć status osoby dorosłej w swoim kraju zamieszkania, lecz nie muszą mieszkać w kraju, w którym zarejestrowane jest konto.
 17. Po zatwierdzeniu wniosku o członkostwo organizacja uzyska unikalny numer członkowski Emirates Business Rewards.

Zarządzanie kontem

 1. Administratorzy programu i pracownicy powiązani z kontem Emirates Business Rewards logują się do konta przy użyciu adresu e-mail i hasła.
 2. Jeśli administratorzy programu i pracownicy powiązani z kontem Emirates Business Rewards są jednocześnie członkami programu Skywards, mogą również użyć zarejestrowanego w programie Skywards adresu e-mail lub numeru członkowskiego oraz hasła.
 3. Pasażerowie goście nie mają dostępu do konta Emirates Business Rewards.
 4. Tylko administratorzy programu mogą uzyskać dostęp do strony „Przegląd aktywności” na koncie Emirates Business Rewards.
 5. Obowiązkiem administratora programu jest uzupełnienie profilu konta Emirates Business Rewards.
 6. W przypadku niekompletności profilu Emirates może skontaktować się z administratorem programu z prośbą o uzupełnienie danych.
 7. Administratorzy programu muszą korzystać z zakładki „Rezerwacje”, aby rezerwować podróże dla swojej organizacji i zarządzać nimi.
 8. Wszystkie oczekujące wnioski o podróż przesłane do administratorów programu muszą zostać opłacone w ciągu 72 godzin od rezerwacji. Nieopłacenie rezerwacji powoduje jej anulowanie.
 9. Administratorzy programu mogą rezerwować podróże swoje i pasażerów z organizacji oraz zarządzać nimi.
 10. Administratorzy programu otrzymują listę administratorów programu i pasażerów, w tym pracowników powiązanych z kontem oraz pasażerów gości.
 11. Administratorzy programu mają obowiązek poinformować pasażerów o treści niniejszego Regulaminu i Warunków przewozu, a także potwierdzić akceptację tych dokumentów przez pasażerów.
 12. Administratorzy programu mogą podwyższać klasę lotu, zarządzać i anulować rezerwacje zbliżających się lotów, w tym rezerwacje dokonane i opłacone przez pasażerów.
 13. Pracownicy powiązani z kontem Emirates Business Rewards mogą samodzielnie rezerwować swoje loty oraz loty innych pasażerów i zarządzać nimi.
 14. Pracownicy mogą rezerwować loty dla innych pasażerów tylko wówczas, gdy rezerwują miejsce dla siebie w ramach tego samego lotu.
 15. Pracownicy mają obowiązek poinformować pasażerów o treści niniejszego Regulaminu i Warunków przewozu, a także potwierdzić akceptację tych dokumentów przez pasażerów.
 16. Pracownicy nie mają dostępu do listy administratorów programu i pasażerów.
 17. Jedno konto Emirates Business Rewards może mieć do 5 administratorów programu.
 18. Administratorzy programu mogą zapraszać pracowników organizacji do przystąpienia do konta Emirates Business Rewards, aby mogli oni samodzielnie rezerwować swoje podróże i nimi zarządzać.
 19. Zaproszenie zachowuje ważność przez 7 dni, a po upływie tego okresu traci ważność. Administratorzy programu mogą ponownie wysyłać zaproszenie w okresie 7 dni oraz po jego wygaśnięciu.
 20. Administratorzy programu mogą dodawać pasażerów gości do konta, aby łatwiej rezerwować podróże.
 21. Administratorzy programu mogą dodawać i usuwać innych administratorów programu, pracowników i pasażerów gości.
 22. Obowiązkiem administratorów programu jest usuwanie administratorów programu, pracowników i pasażerów gości, którzy nie są już związani z organizacją.
 23. Pracownicy powiązani z kontem mogą samodzielnie się usunąć, jeśli nie są już powiązani z organizacją.
 24. Administratorzy programu muszą korzystać z zakładki „Konto”, aby aktualizować dane konta.
 25. Nazwa organizacji, numer zezwolenia na prowadzenie działalności oraz kraj prowadzenia działalności nie podlegają edycji przez administratorów programu. W przypadku zmiany tych danych należy przesłać do nas pisemny wniosek na papierze firmowym organizacji, podpisany przez administratora programu.
 26. Dane takie jak adres, numery kontaktowe, dokumenty związane z zezwoleniem na prowadzenie działalności oraz inne informacje ogólne można znaleźć w zakładce „Konto”.
 27. Wszelką korespondencję będziemy wysyłać na adres e-mail podany we wniosku zgłoszeniowym.
 28. Nie ponosimy odpowiedzialności za niedostarczone wiadomości.
 29. Administratorzy programu mogą zakończyć członkostwo, klikając „Usuń to konto Emirates Business Rewards”. Działanie to wiąże się z utratą wszystkich punktów Business Rewards.
 30. Administratorzy programu mogą przeglądać dziennik podróży, klikając zakładkę „Raporty”.
 31. Na stronie Raportów dostępne będą także informacje o punktach zgromadzonych za loty i u partnerów kwalifikujących do uzyskania punktów, a także o punktach wykorzystanych na loty i podwyższenia klasy Dynamic Rewards.
 32. Wartości „Suma wydatków” oraz „Zaoszczędzone środki” są podawane w dolarach (USD); nie obejmują podatków ani innych opłat partnerów z branży (za które nie przysługują punkty). Wartości mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od faktycznie wydanych/zaoszczędzonych środków.
 33. Bilety umożliwiające zdobycie punktów są oznaczone jako „Standardowe ceny”. Bilety, za które nie przysługują punkty, są oznaczone jako „Ceny dla firm”.
 34. Wszystkie czynności związane z kontem wykonywane przez administratora programu będą traktowane jako prowadzone w imieniu członka, pracowników i pasażerów, a członek będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie naruszenia Zasad programu, jakich dopuścić się może administrator programu, pracownik lub pasażer.

Gromadzenie punktów Emirates Business Rewards

 1. Tylko organizacje zarejestrowane w programie Emirates Business Rewards, posiadające ważny numer Emirates Business Rewards mogą gromadzić punkty Business Rewards.
 2. Organizacje mogą gromadzić punkty Business Rewards dopiero po sfinalizowaniu procesu rejestracji.
 3. Administratorzy programu i pracownicy muszą podać poprawny numer Business Rewards podczas rezerwacji.
 4. Organizacja nie otrzyma punktów Business Rewards, jeśli numer członkowski podany podczas rezerwacji będzie niepełny lub nieprawidłowy.
 5. Na konto Business Rewards organizacji wpłynie 1 punkt Business Rewards za każdego dolara (1 USD) wydanego na cenę podstawową biletu i opłaty przewoźnika, z wyłączeniem podatków, opłat dodatkowych i/lub innych opłat partnerów z branży (które nie uprawniają do uzyskania punktów). Liczba faktycznie uzyskanych punktów zależy od naszego przelicznika kursów walut.
 6. Członkowie mogą uzyskać punkty Business Rewards, jeśli bilet spełnia wszystkie poniższe kryteria:
  • Lot został zarezerwowany poprzez zalogowanie się na konto Emirates Business Rewards, w Centrum Obsługi Emirates, w kasie biletowej Emirates lub w wybranym biurze podróży; oraz
  • Bilet został wystawiony jako dokument Emirates (13-cyfrowy numer biletu musi zaczynać się od 176) oraz obejmuje lot sprzedawany przez Emirates (oznaczony kodem EK) i realizowany przez Emirates (wszystkie trzy warunki muszą zostać spełnione łącznie); oraz
  • Cena, w jakiej kupiono bilet, jest dostępna publicznie lub jest dostępna w ramach programu morskiego lub misjonarskiego.
 7. Punkty Business Rewards przysługują tylko za kwalifikujące się loty odbyte przez pracownika lub pasażera. Punkty Business Rewards będą przyznawane zgodnie z klasą zarezerwowanego i opłaconego lotu, na który wystawiono bilet (a nie zgodnie z klasą lotu, który się odbył). Pracownik i/lub pasażer musi odbyć podróż, aby zakwalifikować się do uzyskania punktów Business Rewards, które zostaną przyznane tylko za faktycznie zrealizowane odcinki podróży.
 8. Każdy pasażer (pracownik lub pasażer gość), który jest członkiem programu Skywards, uzyska mile Skywards i mile poziomu zgodnie z Zasadami programu Emirates Skywards.
 9. Punkty Business Rewards nie przysługują za:
  • Każdy inny odcinek podróży będący lotem innym niż lot kwalifikujący do zdobycia punktów;
  • Taryfy zakupione w ramach następujących programów podróżnych:
   • Ceny dla firm
   • Programy edukacyjne (taryfy dla studentów/młodzieży/nauczycieli)
   • Czas wolny i wakacje
   • Religijne
   • Grupy, spotkania i wydarzenia
   • Branża podróżna (rezerwacje AD/ID, bilety ze zniżką pracowniczą dla personelu linii);
   • Oficjalnie negocjowane prywatne taryfy dostępne online
   • Programy dyplomatyczne/rządowe
   • Loty za mile Emirates Skywards;
   • Loty za punkty Emirates Business Rewards. Jeśli rezerwacja obejmuje podwyższenie klasy Dynamic Rewards, punkty Business Rewards zostaną przyznane za opłaconą część rezerwacji (a nie za odcinek o podwyższonej klasie);
   • Loty opłacone przez Emirates;
   • Ceny dla dzieci i niemowląt
 10. Punktów Business Rewards nie można kupić.
 11. Szczegółowe informacje o punktach Business Rewards zgromadzonych przez organizację są dostępne na koncie Business Rewards.
 12. Punkty Business Rewards zostaną przyznane na konto w terminie od 14 do 30 dni po zrealizowaniu poszczególnych odcinków podróży. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby punkty Business Rewards trafiły na konto w podanym wyżej przedziale czasowym, nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w rejestracji punktów Business Rewards na koncie.
 13. Punktów Business Rewards nie można łączyć ani dodawać do innych programów lojalnościowych Emirates lub promocji, zarówno skierowanych do użytkowników indywidualnych, jak i innych.
 14. O ile nie ustalono inaczej z Emirates na piśmie, Użytkownik nie będzie miał możliwości dalszego gromadzenia punktów Business Rewards, jeśli:
  • połączy się, przejmie lub zostanie przejęty przez inny podmiot. W takim przypadku Użytkownik będzie musiał wykorzystać swoje punkty Business Rewards w ciągu 3 miesięcy od zmiany statusu; lub
  • wejdzie w stan likwidacji, przejdzie pod zarząd przymusowy lub komisaryczny. W takim przypadku Użytkownik nie będzie miał możliwości wykorzystania swoich punktów Business Rewards;
 15. Wnioski o przyznanie punktów Business Rewards za wcześniejsze loty należy składać poprzez zalogowanie się na konto w ciągu 120 dni od daty lotu uprawniającego do otrzymania punktów Business Rewards i wypełnienie formularza zgłoszenia brakujących punktów. Możemy zwrócić się do Użytkownika z prośbą o przesłanie nam dokumentów potwierdzających podróż, aby potwierdzić prawo do otrzymania punktów Business Rewards.
 16. Wnioski o brakujące punkty będą weryfikowane i w przypadku ich stosowności odpowiednia liczba punktów Business Rewards zostanie przyznana na konto. Wszystkie wnioski o przyznanie punktów Business Rewards za wcześniejsze loty są przetwarzane i rozpatrywane wedle uznania Emirates.
 17. Kwestie sporne związane z punktami Business Rewards należy kierować do działu obsługi klienta Emirates (Emirates Customer Affairs) na adres e-mail (customer.affairs@emirates.com).
 18. Punkty Business Rewards otrzymane wraz z biletami wystawionymi od 1 kwietnia 2019 r. tracą ważność po 2 latach od daty lotu, za który zostały przyznane. Punkty zostaną usunięte z konta ostatniego dnia miesiąca, w którym odbył się lot.
 19. Niemniej jednak według własnego uznania możemy ustalić taki okres ważności punktów Business Rewards, jaki uznamy za stosowny.

Wykorzystywanie punktów Business Rewards

 1. Tylko administratorzy programu mogą wykorzystywać punkty Business Rewards. Bilety i podwyższenia klasy Dynamic Rewards mogą być rezerwowane dla każdej osoby wyznaczonej przez administratorów programu.
 2. Aby wykorzystać punkty Business Rewards, administratorzy programu muszą zalogować się na konto Business Rewards z użyciem adresu e-mail i hasła.
 3. Punkty Business Rewards można wymienić tylko na kwalifikujące się loty i podwyższenia klasy Dynamic Rewards. Zastrzegamy sobie prawo do wykluczenia możliwości wymiany punktów na loty i podwyższenia klasy Dynamic Rewards w niektórych taryfach.
 4. Aby wymienić punkty na loty i podwyższenia klasy Dynamic Rewards, należy posiadać na koncie wystarczającą liczbę punktów.
 5. Szczegóły wykorzystania punktów zostaną udokumentowane na koncie w chwili rezerwacji podróży. Wykorzystane punkty Business Rewards zostaną odjęte w momencie zakupu lotu/podwyższenia klasy Dynamic Rewards.
 6. Ryzyko (np. nieuprawniona wymiana punktów na nagrody lub oszustwo w tym zakresie) związane z punktami Business Rewards przechodzi na Użytkownika w momencie rejestracji punktów Business Rewards na koncie.
 7. Nie jesteśmy odpowiedzialni za nieuprawnione lub nieuczciwe korzystanie z konta i/lub wykorzystywanie punktów.
 8. Administratorzy programu muszą opłacić podatki, opłaty i dopłaty przewoźnika za wszystkie loty i podwyższenia klasy Dynamic Rewards kartą kredytową lub inną metodą płatności dostępną w witrynie Emirates.
 9. Loty i podwyższenia klasy Dynamic Rewards są uzależnione od dostępności i nie mogą zostać umieszczone na liście oczekujących.
 10. Punktów Business Rewards nie wolno sprzedawać, wymieniać na zasadzie barteru ani kupować. Wszelkie transakcje tego typu zostaną unieważnione. Unieważnieniu podlegają także wszelkie transakcje, które zostały zmienione, lub te, których wykorzystania podejmuje się inna osoba niż ta, której imię i nazwisko widnieje na transakcji (rezerwacji). Transakcje uznane za unieważnione skutkują utratą odpowiadających im punktów Business Rewards. W konsekwencji unieważnionej transakcji Emirates może według własnego uznania zakończyć członkostwo i/lub anulować wszelkie zgromadzone dotychczas punkty Business Rewards.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczania liczby miejsc dostępnych w ramach lotów i podwyższeń klasy Dynamic Rewards.
 12. Nagrody w postaci towarów i usług oferowanych przez Partnerów i Dostawców również podlegają stosownym regulaminom ustanowionym przez Partnerów i Dostawców.
 13. Wszelkie rozkłady lotów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
 14. Punktów Business Rewards nie można przenosić między kontami Business Rewards ani między kontem Business Rewards a kontem Skywards.
 15. Punktów Business Reward nie można łączyć z milami Skywards, aby skorzystać z lotów lub podwyższeń klasy Dynamic Rewards.
 16. Punkty Business Rewards oraz loty i podwyższenia klasy Dynamic Rewards nie mają wartości pieniężnej; punkty Business Rewards, loty i podwyższenia klasy Dynamic Rewards nie są wymienialne na gotówkę.
 17. My oraz Nasi Partnerzy możemy ustalać okresy, w których nagrody nie są dostępne. Nagrody mogą nie być dostępne na wszystkich lotach przez cały czas. Możemy wycofać, zastąpić i zamienić nagrody w dowolnej chwili i bez uprzedzenia.
 18. W WYMIARZE DOZWOLONYM PRZEPISAMI PRAWA, NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU ŚMIERCI LUB USZKODZEŃ CIAŁA ORAZ WYNIKOWYCH STRAT I USZKODZEŃ WYNIKAJĄCYCH LUB ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM NAGRODY (Z WYJĄTKIEM WYKORZYSTANIA DARMOWEGO BILETU) ORAZ UTRATĄ, KRADZIEŻĄ LUB ZNISZCZENIEM NAGRODY.
 19. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYŁĄCZONYCH PRZEPISAMI PRAWA NIE UDZIELAMY ŻADNEJ GWARANCJI (BEZPOŚREDNIEJ ANI DOROZUMIANEJ) NA NAGRODY PRZYZNAWANE W PROGRAMIE. W SZCZEGÓLNOŚCI NIE UDZIELAMY GWARANCJI NA JAKOŚĆ NAGRÓD ANI ICH PRZYDATNOŚĆ DO JAKIEGOKOLWIEK CELU.
 20. W WYMIARZE DOZWOLONYM PRZEPISAMI PRAWA I ZGODNIE Z NINIEJSZYM REGULAMINEM ODPOWIEDZIALNOŚĆ NASZA ALBO PARTNERA ŚWIADCZĄCEGO LOTY, TOWARY LUB USŁUGI BĘDĄCE PRZEDMIOTEM NAGRODY JEST OGRANICZONA DO JEDNEGO LUB WIĘCEJ Z PONIŻSZYCH: (a) WYMIANA TOWARU LUB ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIKA TOWARU; (b) NAPRAWA TOWARU; (c) ZWROT KOSZTÓW WYMIANY TOWARU ALBO ZAKUPU ODPOWIEDNIKA TOWARU I – W PRZYPADKU USŁUG LUB LOTÓW – PONOWNEGO ŚWIADCZENIA USŁUGI LUB LOTU PRZEZ NAS ALBO PARTNERA WYZNACZONEGO DO ŚWIADCZENIA USŁUGI, TOWARU LUB USŁUG.

Loty Dynamic Rewards

 1. Loty Dynamic Reward podlegają warunkom przewozu, zasadom taryfy oraz zasadom programu Business Rewards.
 2. Loty Dynamic Rewards należy kupować za punkty Business Rewards;
 3. Loty Dynamic Rewards dostępne są wyłącznie w przypadku kwalifikujących się lotów za punkty. Zastrzegamy sobie prawo do wykluczenia możliwości wymiany punktów na loty i podwyższenia klasy Dynamic Rewards w niektórych taryfach. Bilet Dynamic Rewards nie jest honorowany ani nie może zostać przepisany na bilet innego przewoźnika niż Emirates.
 4. Liczba punktów wymagana do zakupu lotu Dynamic Rewards będzie zależeć od ceny obowiązującej w danym dniu oraz taryfy wybranej przez administratora programu. Nie jest to stała kwota. Punkty wymagane do rezerwacji lotu Dynamic Rewards będą widoczne na stronie rezerwacji po zalogowaniu się na konto Emirates Business Rewards.
 5. Wszystkie loty Dynamic Rewards zostaną wystawione w postaci biletu elektronicznego i podlegają odpowiednim podatkom, opłatom i dopłatom związanym z podróżą, w tym (między innymi) opłatom za wylot, cłom, opłatom imigracyjnym, lotniskowym, pasażerskim, paliwowym, dotyczącym bezpieczeństwa i ubezpieczenia oraz wszelkim podatkom i opłatom manipulacyjnym pobieranym przez dowolną osobę lub odpowiedni urząd lub organ. Za wspomniane opłaty odpowiedzialny jest Użytkownik. Punkty Business Rewards nie mogą być wykorzystane do pokrycia kosztów ww. opłat.
 6. Loty Dynamic Rewards muszą odbyć się w ciągu 12 miesięcy od wystawienia biletu lub w terminie dozwolonym w zasadach taryfy.
 7. Nie można podwyższyć klasy lotów Dynamic Rewards milami Skywards.
 8. Przed rozpoczęciem pierwszego odcinka lotu Dynamic Rewards podróż można anulować i otrzymać zwrot, jeśli zezwalają na to zasady wybranej taryfy. Obowiązuje opłata administracyjna.
 9. Po rozpoczęciu podróży Emirates nie zwróci punktów na konto, a jedynie opłatę za podatki i dopłaty. Obowiązuje opłata administracyjna.
 10. Wszelkie punkty przyznane z powrotem na konto po rezygnacji z lotu Dynamic Rewards zachowają pierwotną datę ważności. Jeśli data wygaśnięcia punktów przypada po zakupie lotu Dynamic Reward, ale przed prośbą o zwrot, punkty te nie zostaną przyznane z powrotem na konto. Wszystkie punkty Business Rewards, które straciły ważność, nie zostaną przekazane z powrotem na konto.
 11. Po odbyciu pierwszego odcinka lotu Dynamic Rewards modyfikacja kolejnych odcinków może być dozwolona w zależności od zasad taryfy, w której wystawiono bilet, dostępności trasy i obłożenia samolotu oraz może podlegać dodatkowym podatkom i opłatom.
 12. Bilety Dynamic Rewards nie umożliwiają zmiany imion i nazwisk pasażerów.
 13. Na pasażerze spoczywa obowiązek posiadania ważnego paszportu, wiz, zaświadczeń zdrowotnych i wszelkich innych dokumentów podróżnych koniecznych do odbycia podróży. Niedopełnienie obowiązku podróżowania z odpowiednią dokumentacją może skutkować odmową zabrania pasażera w podróż, odmową wstępu do kraju docelowego lub tego, w którym ma miejsce przerwa w podróży, deportacją lub uwięzieniem. W takich okolicznościach cała odpowiedzialność za wszelkie koszty, straty lub szkody poniesione przez pasażera lub nas (bądź naszych pośredników lub podwykonawców) spoczywa na pasażerze.

Podwyższania klasy Dynamic Rewards

 1. Aby móc podwyższyć klasę w ramach Dynamic Rewards, do wszystkich rezerwacji Business Rewards należy dodawać numer członkowski.
 2. Podwyższenia klasy Dynamic Rewards dostępne są wyłącznie dla kwalifikujących się lotów za punkty. Zastrzegamy sobie prawo do wykluczenia możliwości wymiany punktów na podwyższenia klasy Dynamic Rewards w niektórych taryfach. Podwyższenie klasy Dynamic Rewards nie może zostać wystawione ani przeniesione na innego przewoźnika niż Emirates. Przez cały czas należy przestrzegać wszelkich zasad dotyczących oryginalnego biletu i jego taryfy.
 3. Tabela prezentuje kryteria podwyższeń klasy Dynamic Rewards:
  Klasa lotuTaryfa specjalnaSaverFlexFlex plus
  Z klasy ekonomicznej do klasy biznes lub pierwszejNiedozwoloneDozwolone tylko w okresie 48 godzin przed lotemDozwolone w dowolnej chwiliDozwolone w dowolnej chwili
  Z klasy biznes do pierwszejNiedozwoloneDozwolone w dowolnej chwiliDozwolone w dowolnej chwiliDozwolone w dowolnej chwili
 4. Podwyższenie klasy Dynamic Rewards musi zostać dokonane najpóźniej na sześć godzin przed wylotem. Możliwość skorzystania z usługi prywatnego kierowcy, rezerwacji określonego miejsca i zamówienia specjalnego posiłku będzie dostępna wyłącznie dla operacji podwyższenia klasy Dynamic Rewards dokonanej nie później niż 48 godzin przed wylotem.
 5. Niektóre bilety zniżkowe, bilety AD/ID oraz bilety dla członków załogi i bilety z rabatem nie kwalifikują się do podwyższenia klasy Dynamic Rewards za punkty Business Rewards.
 6. Bilety Dynamic Rewards w klasie ekonomicznej można podwyższyć do klasy biznes lub pierwszej punktami Business Rewards, o ile lot Dynamic Rewards został wystawiony w taryfie Flex Plus, Flex albo Saver.
 7. Podwyższenia klasy Dynamic Rewards mogą być rezerwowane przez administratora programu po zalogowaniu się na konto Business Rewards i kliknięciu ikony „Podwyższ klasę” w zakładce „Rezerwacje”.
 8. Wszystkie podwyższenia klasy Dynamic Rewards podlegają warunkowi dostępności miejsc w wybranej klasie i nie są gwarantowane.
 9. Podwyższanie klasy Dynamic Rewards może podlegać opłatom administracyjnym, dodatkowym podatkom i/lub innym opłatom, które muszą zostać uiszczone w chwili rezerwacji dowolną metodą płatności dostępną na emirates.com. Punktów Business Rewards nie można wykorzystać do uregulowania tych opłat.
 10. Jeśli dana rezerwacja obejmuje więcej niż jednego pasażera, podwyższenie klasy Dynamic Rewards będzie dotyczyć wszystkich pasażerów objętych tą rezerwacją, a stosowna liczba punktów Business Rewards zostanie odjęta z konta.
 11. Dozwolone jest podwyższenie z klasy ekonomicznej do klasy biznes albo z klasy ekonomicznej do pierwszej, albo z klasy biznes do pierwszej, w zależności od konfiguracji samolotu oraz dostępności miejsc przeznaczonych na nagrody za punkty w wyższej klasie.
 12. Po pomyślnym podwyższeniu klasy Dynamic Rewards pasażer jest uprawniony do stosownego dla nowej klasy podróży limitu bagażu, rodzaju odprawy i dostępu do poczekalni.
 13. Po przetworzeniu podwyższenia klasy Dynamic Rewards, w przypadku późniejszej zmiany daty podróży, skorzystanie z podwyższenia klasy Dynamic Rewards będzie zależeć od dostępności i obłożenia nowego lotu. Mogą obowiązywać dodatkowe podatki i opłaty. W celu omówienia i dokonania zmian należy skontaktować się z lokalnym biurem biletowym Emirates lub Centrum Obsługi Emirates. W przypadku gdy podwyższenie klasy Dynamic Rewards nie jest dostępne dla nowego lotu, stosowna liczba punktów Business Rewards zostanie zwrócona na konto wraz ze wszelkimi pobranymi opłatami i podatkami.
 14. Podwyższenie klasy Dynamic Rewards można anulować przed pierwszym odcinkiem podróży wskazanym na bilecie. Użytkownik rozumie, że jeśli odwoła swoją podróż, zostanie obciążony opłatą administracyjną, zgodną z zasadami taryfy biletu o podwyższonej klasie. Stosowna liczba punktów Business Rewards zostanie zwrócona na konto wraz ze wszelkimi pobranymi opłatami i podatkami, z zastrzeżeniem, że punkty, które utraciły ważność, nie trafią z powrotem na konto. Punkty Business Rewards nie zostaną zwrócone na konto za wszelkie loty o podwyższonej klasie, których pasażer ostatecznie nie odbył.

Partnerzy

 1. Członek programu może gromadzić punkty Business Rewards poprzez korzystanie z kwalifikujących się usług partnerów usługowych od dnia dołączenia do programu przez członka programu i partnera.
 2. Możemy w każdej chwili i bez uprzedniego powiadomienia członków wycofać, ograniczyć, zmodyfikować albo anulować wszelkie nagrody lub punkty oferowane przez partnerów. Obowiązkiem członka jest sprawdzenie możliwości gromadzenia i wydawania punktów u partnerów.
 3. Gdy członek wybiera usługi i/lub towary u partnera, umowa na zakup usług i/lub towarów obowiązuje członka i partnera. W związku z tym podczas zakupu towarów i/lub usług u partnera obowiązuje regulamin partnera. Niektóre z punktów regulaminu są zamieszczone w witrynie Emirates, ale zdecydowanie zalecamy członkom szczegółowe zapoznanie się z regulaminem partnera przed zakupem towarów i/lub usług. Akceptując ofertę partnera, członek wyraża zgodę na regulamin partnera dotyczący zakupu, w tym przestrzeganie wszelkich terminów płatności (jeśli obowiązują) oraz przestrzeganie wszystkich zasad i ograniczeń dotyczących rezerwacji, dostępności, anulowania oraz zwrotu pieniędzy za usługi i/lub towary. W WYMIARZE ZGODNYM Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NAGRODY ŚWIADCZONE PRZEZ PARTNERÓW W ZWIĄZKU Z ODMOWĄ ŚWIADCZENIA NAGRODY DLA CZŁONKA PRZEZ PARTNERA. Ewentualne prawa, jakie członek może mieć do nagrody, może on rościć jedynie wobec partnera świadczącego nagrodę. Zgodnie z tym punktem wszystkie nagrody świadczone na rzecz członka będą podlegały tylko i wyłącznie regulaminowi partnera świadczącego nagrodę.

Prywatność

 1. W związku z programem Emirates pobiera dane osobowe administratorów programu, podróżnych, pracowników i innych osób korzystających z usług opłacanych punktami Business Rewards, wykorzystuje lub ujawnia je zgodnie z zasadami Polityki prywatności. Polityka prywatności zawiera informacje o tym, jakie dane osobowe gromadzi Emirates, jak je wykorzystuje, komu i w jakim celu je ujawnia. Polityka informuje także, jak dana osoba może wycofać zgodę, gdy to możliwe, oraz jak może skontaktować się z Emirates albo w inny sposób zarządzać swoją prywatnością.
 2. Obowiązkiem administratorów programu i pracowników jest pisemne powiadomienie wszystkich administratorów programu, pasażerów i innych osób, które korzystają z usług opłacanych punktami Business Rewards o tym, że Emirates pobiera, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe, oraz o treści Polityki prywatności, zanim zagwarantuje dostęp do danych osobowych.
 3. W przypadku rezerwacji w imieniu innego pasażera mamy prawo opierać się na uprawnieniach administratorów programu i pracowników.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane członkom do celów audytu.
 5. Członkowi mogą przysługiwać prawa pozwalające zarządzać prywatnością. W przypadku zażądania usunięcia danych osobowych możemy zatrzymać ograniczoną ilość danych wyłącznie do celów prawnych i audytu.

Rezygnacja

 1. Administratorzy programu mogą zakończyć członkostwo organizacji w programie Emirates Business Rewards.
 2. Konto może zostać zamknięte poprzez zalogowanie się do Emirates Business Rewards i wybranie opcji „Usuń to konto Emirates Business Rewards” w zakładce „Konto”.
 3. Zamknięcie konta przez administratora programu spowoduje utratę wszystkich niewykorzystanych punktów Business Rewards; organizacja nie będzie mogła ich wykorzystać.
 4. Zamknięcie konta nie musi jednak mieć wpływu na ewentualne zobowiązania, jakie organizacja może mieć na mocy niniejszego Regulaminu.
 5. Emirates zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odebrania prawa do gromadzenia punktów Business Rewards na koncie w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Powiadomimy administratorów programu i pasażerów o zawieszeniu lub odebraniu tego prawa, wysyłając wiadomość na zarejestrowany adres e-mail.
 6. Przekazywanie Emirates fałszywych informacji skutkuje zamknięciem konta.
 7. Niepełny profil, w tym brak numeru zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej lub analogicznego dokumentu, może prowadzić do zawieszenia konta. Konto może zostać przywrócone wedle Naszego uznania po uzupełnieniu brakujących informacji.
 8. Wszelkie nadużycia lub czynności sprzeczne z polityką programu lub niniejszym Regulaminem skutkują zamknięciem konta. Obejmuje to nadużycia m.in. administratorów programu, pasażerów lub innych osób trzecich lub podmiotów powiązanych z kontem.
 9. Emirates może skontaktować się z administratorami programu, aby potwierdzić lub poprosić o dodatkowe informacje na określony temat. Brak przedstawienia wymaganych informacji może skutkować zawieszeniem lub zamknięciem konta.
 10. Jeśli na koncie przez 24 miesiące nie zostaną odnotowane żadne transakcje przyznania/wykorzystania punktów, konto zostanie zamknięte, a punkty przepadną.

Ograniczenie i zwolnienie z odpowiedzialności

 1. W WYMIARZE PRZEWIDZIANYM PRZEPISAMI PRAWA EMIRATES NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC CZŁONKA ORAZ INNYCH OSÓB ZA STRATY I SZKODY, ZARÓWNO BEZPOŚREDNIE, JAK I POŚREDNIE, WYNIKAJĄCE Z ZAKOŃCZENIA LUB ZMIANY PROGRAMU EMIRATES BUSINESS REWARDS, WYCOFANIA LUB ZMIAN OFERT I KORZYŚCI UDOSTĘPNIANYCH JAKIMKOLWIEK OSOBOM, W TYM CZŁONKOM, ADMINISTRATOROM PROGRAMU LUB PASAŻEROM W RAMACH PROGRAMU EMIRATES BUSINESS REWARDS.
 2. Emirates Business Rewards zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji członka z dalszego udziału w programie Emirates Business Rewards, do anulowania wcześniej zgromadzonych punktów Business Rewards oraz do żądania rekompensaty za zużyte produkty i/lub usługi kupione za punkty, jeżeli – zdaniem Emirates – administratorzy programu, pasażerowie lub inne osoby korzystające z produktów i/lub usług kupionych za punkty świadomie angażowały się w winę umyślną lub złamały zasady programu Emirates Business Rewards, w tym między innymi nielegalnie nabyły, sprzedały lub nadużyły punktów Business Rewards albo kupiły, sprzedały lub nadużyły nagród za punkty.
 3. Niektóre usługi oferowane członkom są obsługiwane przez dostawców zewnętrznych i partnerów. Wszyscy członkowie korzystający z tych usług wstępują w stosunek prawny z danym dostawcą lub partnerem. W WYMIARZE DOZWOLONYM PRZEPISAMI PRAWA EMIRATES ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC CZŁONKÓW I INNYCH OSÓB ZA ZANIEDBANIA, WINĘ UMYŚLNĄ, NIESATYSFAKCJONUJĄCĄ OBSŁUGĘ ALBO INNE NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW WYNIKŁE ZE ŚWIADCZENIA LUB BRAKU ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ DOSTAWCĘ LUB PARTNERA LUB W ICH IMIENIU WYNIKAJĄCYCH ZE STOSUNKU PRAWNEGO Z DOSTAWCĄ LUB PARTNEREM.
 4. Informacje publikowane w witrynie mogą być niepełne lub zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Nie oświadczamy i nie gwarantujemy, że dostęp do witryny będzie niezakłócony ani że nie pojawią się na niej awarie, błędy, pominięcia lub utrata przesyłanych informacji, ani też braku zagrożenia ze strony wirusów komputerowych za pośrednictwem witryny. Nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących przydatności informacji, produktów i usług zawartych w witrynie do jakiegokolwiek celu. Wszystkie informacje, produkty i usługi są dostarczone w aktualnej postaci bez jakiejkolwiek gwarancji. Niniejszym zrzekamy się wszelkich gwarancji i warunków dotyczących informacji, produktów i usług, w tym wszystkich dorozumianych gwarancji i warunków rynkowości, przydatności do określonych celów, tytułu prawnego i nienaruszalności.
 5. W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, WYJĄTKOWE LUB WYNIKOWE, POWSTAŁE W WYNIKU LUB JAKKOLWIEK ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z NINIEJSZEJ WITRYNY LUB Z OPÓŹNIENIAMI LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY ALBO INFORMACJI, PRODUKTÓW I USŁUG POZYSKIWANYCH PRZEZ NINIEJSZĄ WITRYNĘ BĄDŹ W INNY SPOSÓB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z TEJ WITRYNY NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ MA CHARAKTER KONTRAKTOWY, DELIKTOWY, BEZPOŚREDNI CZY OPARTA JEST NA INNEJ PODSTAWIE.
 6. Niniejsza witryna może zawierać odnośniki do stron obsługiwanych przez osoby trzecie. Odnośniki te mają jedynie charakter referencyjny, a korzystanie ze stron może podlegać regulaminom zamieszczonym na tychże stronach. Umieszczenie odnośników do tych stron w naszej witrynie nie oznacza, że aprobujemy materiały zawarte na tych stronach ani że ponosimy odpowiedzialność za treści tych stron. W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY WYWOŁANE PRZEZ UŻYTKOWANIE LUB POLEGANIE NA INFORMACJACH POZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRON OSÓB TRZECICH.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na zwolnienie z odpowiedzialności nas, naszych pracowników, pośredników i przedstawicieli za wszelkie roszczenia i należności (w tym koszty sądowe), jakie mogą powstać w związku z korzystaniem przez Użytkownika z witryny, z materiałów pozyskanych przez witrynę, z powodu naruszenia niniejszego Regulaminu lub z jakiegokolwiek podobnego działania związanego z użytkowaniem witryny. Emirates Skywards zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu wedle własnego uznania do witryny lub jej części bez uprzedzenia i ponoszenia odpowiedzialności.
 8. ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM MIĘDZYNARODOWYM NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OSOBY PODRÓŻUJĄCE NA MOCY BILETÓW ZA PUNKTY INNEJ NIŻ TA OKREŚLONA W WARUNKACH PRZEWOZU I DOKUMENTACH PODRÓŻNYCH.

Pozostałe postanowienia

 1. Korzystanie przez organizację z członkostwa po wprowadzeniu zmian do Regulaminu będzie traktowane jako akceptacja tychże zmian przez organizację.
 2. Powiadomienie organizacji, przewidziane niniejszym Regulaminem, będzie uznane za dostarczone, jeżeli zostanie wysłane opłaconą przesyłką pocztową na adres korespondencyjny organizacji udostępniony programowi Emirates Business Rewards.
 3. Niniejszy Regulamin podlega prawu Emiratu Dubaju i wszelkie postępowania sądowe dotyczące lub związane z Programem Business Rewards muszą być wnoszone w tutejszej jurysdykcji. Członkostwo, w tym kwalifikowalność do członkostwa oraz punkty Business Rewards i ich wymiana na nagrody, podlegają obowiązującym przepisom i regulacjom, w tym wszystkim obowiązującym postanowieniom Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych IATA.
 4. Emirates Business Rewards nie działa (lub przestanie działać) w jurysdykcjach, w których jest (lub zostanie) zakazany przez obowiązujące prawo lub dyrektywę rządową.
 5. Zachowano należytą staranność, aby zapewnić, że informacje zawarte w niniejszym Regulaminie oraz publikacjach i reklamach związanych z Emirates są precyzyjne, ale Emirates Business Rewards nie ponosi odpowiedzialności za błędy i pominięcia jakichkolwiek informacji, zarówno pisemnych, jak i słownych.
 6. Jakakolwiek część niniejszego Regulaminu, która z jakiegokolwiek powodu jest nieważna, jest uznawana za niebyłą i nie wpływa na pozostałe zapisy niniejszego Regulaminu. Linia Emirates nie może być zobowiązana do świadczenia usług lub wypełnienia zapisów niniejszego Regulaminu, jeśli takie działanie byłoby niezgodne z prawem.
 7. Osoby takie jak administratorzy programu i/lub pasażerowie mogą zostać poproszeni o okazanie podczas odprawy dokumentów potwierdzających tożsamość oraz członkostwo organizacji w programie Emirates Business Rewards. Jeżeli poproszona osoba nie spełni tych wymogów, Emirates Business Rewards ma prawo do odmowy przewozu.
 8. Odnośniki na dole tej strony, które przenoszą użytkownika do treści RegulaminuPolityki prywatności, stają się częścią niniejszej umowy przez odniesienie.
 9. W sprawie skarg i zażaleń dotyczących opisanej w tym dokumencie usługi należy kontaktować się z działem obsługi klienta Emirates (Emirates Customer Affairs) drogą elektroniczną pod adresem customer.affairs@emirates.com.
 10. Copyright © Emirates 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.