Pomiń i przejdź do głównej treściInformacje o dostępności

Wybór miejsc w Emirates

Regulamin

Dotyczy miejsc wykupionych 29 lipca 2022 r. lub później.
Ważne informacje

Przeczytaj nasz regulamin dla miejsc wykupionych do 28 lipca 2022 r. włącznie.

 1. Wybór miejsca:
  1. podlega warunkowi dostępności w chwili rezerwacji;
  2. może być ograniczony ze względów operacyjnych i względów bezpieczeństwa;
  3. nie podlega usługom oferowanym przez inne linie i nie można go przekazać innej osobie;
  4. podlega Ogólnym Warunkom Przewozu linii Emirates dotyczącym pasażerów i bagażu.
 2. Linie Emirates zastrzegają sobie prawo do zmiany, ograniczenia lub odwołania tej oferty w dowolnym momencie poprzedzającym dokonanie zakupu i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za brak dokonania płatności spowodowany problemami technicznymi.
 3. Opłaty
  1. obowiązują tylko w przypadku tej transakcji i mogą ulegać zmianom;
  2. mogą się różnić w zależności od kanału sprzedaży;
  3. obowiązują na pasażera i w odniesieniu do jednego odcinka lotu, chyba że określono inaczej;
  4. zawierają wszystkie obowiązujące podatki;
  5. nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem przypadków opisanych w sekcji 6. Zwroty środków.
 4. Warunki
  1. Twój zakup gwarantuje Ci wybór następujących kryteriów: zwykłe (przy oknie, przy przejściu lub na środku), preferowane (przy oknie, przy przejściu lub na środku; na górnym lub dolnym pokładzie), podwójne (na górnym lub dolnym pokładzie) lub dodatkowe miejsce na nogi.
  2. Postaramy się zagwarantować dostępność zarezerwowanych miejsc. Pamiętaj jednak, że w przypadku zakłóceń lotu, zmiany samolotu lub z powodów operacyjnych lub w trosce o bezpieczeństwo możemy zmienić Twoje miejsce. W przypadku wymuszonych zmian miejsca zwrot środków przysługuje tylko wtedy, kiedy zachodzą okoliczności opisane w sekcji 6. Zwroty środków.
  3. Musisz się odprawić najpóźniej 90 minut przed wylotem.
  4. Twój zakup obowiązuje w przypadku rodzaju miejsca, lotów i dat widocznych na potwierdzeniu zakupu.
  5. W przypadku zakupu dodatkowego miejsca na nogi musisz spełniać dodatkowe wymagania bezpieczeństwa opisane w sekcji 7. Regulamin dotyczący dodatkowego miejsca na nogi.
 5. Zmiany
  1. Zakup zachowuje ważność, jeśli pasażer dobrowolnie zmieni datę lotu/lotów lub wybierze inny lot/loty na tym samym odcinku, a produkt jest nadal dostępny.
  2. Dobrowolne zmiany miejsca w oryginalnej rezerwacji lotu są możliwe bez opłat w przypadku miejsc o tej samej lub niższej wartości oraz przy opłaceniu różnicy w przypadku miejsc o wyższej wartości.
 6. Zwroty środków
  1. Wnioski o zwrot środków muszą zostać przesłane po terminie realizacji lotu za pośrednictwem formularza zwrotu środków w ciągu trzech miesięcy od daty ostatniego lotu w Twoim planie podróży.
  2. Pasażer ma prawo do zwrotu kosztów zakupu tylko, jeśli:
   1. pierwotny lot na pokładzie Emirates został zmieniony, odwołany lub przekierowany przez Emirates; albo
    1. pierwotnie zakupiony produkt nie jest dostępny; albo
    2. pasażer nie zgodził się na nowy lot zaproponowany przez Emirates;
   2. pasażer nie mógł odbyć lotu z powodu śmierci lub poważnej choroby (wymagane jest wiarygodne potwierdzenie) swojej lub członka najbliższej rodziny zgodnie z definicją Ogólnych Warunków Przewozu linii Emirates;
   3. rezerwacji obejmującej odcinek z lub do USA dokonano na stronie www.emirates.com/us/english co najmniej 7 dni przed wylotem i anulowano ją w ciągu 24 godzin.
   4. Nowe miejsce zostanie Ci przyznane zgodnie z jednym z następujących kryteriów:
    1. zmiana miejsca zwykłego na inny rodzaj miejsca zwykłego (tj. przy oknie, w środku lub przy przejściu);
    2. zmiana miejsca preferowanego na inny rodzaj miejsca preferowanego (tj. przy oknie, w środku lub przy przejściu, na górnym lub dolnym pokładzie) lub na miejsce zwykłe, podwójne lub z dodatkową przestrzenią na nogi;
    3. zmiana miejsca podwójnego na inny rodzaj miejsca podwójnego (tj. przy oknie, w środku lub przy przejściu, na górnym lub dolnym pokładzie) lub na miejsce zwykłe, preferowane lub z dodatkową przestrzenią na nogi;
    4. zmiana miejsca z dodatkową przestrzenią na nogi na miejsce zwykłe, preferowane lub podwójne.
  3. Pasażer nie ma prawa do zwrotu kosztów zakupu w żadnej innej sytuacji, m.in. w przypadku:
   1. dobrowolnej decyzji o niewykorzystaniu zakupionego produktu;
   2. dobrowolnej decyzji o zmianie lotu, gdy zakupiony produkt jest niedostępny;
   3. dobrowolnej decyzji o podwyższeniu klasy lub przeniesienia pasażera do wyższej klasy lotu przez Emirates;
   4. dobrowolnej zmiany na rodzaj miejsca o niższej wartości;
   5. dobrowolnej rezygnacji z lotu;
   6. niewypełnienia któregokolwiek z wymagań bezpieczeństwa lub przepisów prawnych;
   7. prawa do zakupionego produktu lub usługi ze względu na poziom w programie lojalnościowym, gdy prawidłowy numer członkowski nie zostanie dodany podczas rezerwacji;
   8. pasażer nie został wpuszczony na pokład zgodnie z Ogólnymi Warunkami Przewozu linii Emirates dotyczącymi pasażerów i bagażu.
  4. Jeśli przysługuje Ci zwrot środków, prześlemy Ci całą kwotę, w tym wszystkie podatki podlegające zwrotowi (o ile nie określono inaczej).
 7. Aby móc podróżować na miejscu z dodatkową przestrzenią na nogi, musisz spełniać następujące warunki bezpieczeństwa:
  1. Wiek co najmniej 16 lat.
  2. Umiejętność przeczytania i zrozumienia angielskojęzycznych instrukcji związanych z ewakuacją awaryjną, które zostaną przedstawione w formie tekstowej lub graficznej, oraz umiejętność zrozumienia słownych poleceń załogi.
  3. Sprawność fizyczna i możliwość zidentyfikowania, dosięgnięcia i otwarcia drzwi ewakuacyjnych w sytuacji awaryjnej, a także brak występowania choroby, która mogłaby spowodować, że wykonanie co najmniej jednej z wymienionych czynności wiązałoby się z uszczerbkiem na zdrowiu.
  4. Umiejętność mówienia, która pozwala na przekazanie ważnych informacji innym pasażerom.
  5. Chęć i gotowość do pomocy załodze i innym pasażerom w przypadku ewakuacji samolotu.
  6. Podróżowanie bez: niemowląt, dzieci do 16 r. ż., opiekuna, osoby wymagającej pomocy w sytuacjach awaryjnych, psa przewodnika lub innych zwierząt pomocniczych.
  7. Niekorzystanie ze sprzętu medycznego lub przedłużonego pasa bezpieczeństwa oraz brak konieczności pomocy z powodu ograniczeń w poruszaniu się.
  8. W fotelach w rzędach przy wyjściu nie można podnosić podłokietników. Niektóre miejsca przy wyjściu awaryjnym, w przypadku gdy rząd kończy się miejscem oznaczonym literą A lub K, mogą mieć ograniczoną przestrzeń na nogi. Ponadto mogą nie znajdować się przy oknie z powodu rozmieszczenia wyjść awaryjnych.
  9. Emirates przydzieli Twoje miejsce innej osobie przed podróżą lub w jej trakcie bez prawa do zwrotu środków, jeśli nie spełniasz któregokolwiek z powyższych kryteriów.