Informacje o dostępnościPomiń i przejdź do głównej treści
 • Best price emirates.com

Jak złożyć wniosek o wyrównanie różnicy

Wystarczy wykonać trzy proste kroki.

Krok 1: Zarezerwuj lot na emirates.com

Krok 2: Wypełnij formularz wniosku, nie zapominając o dołączeniu odnośnika do strony internetowej, na której oferowana jest niższa cena za ten sam lot. Upewnij się, że znaleziona niższa cena na lot Emirates jest dostępna na innej stronie, na której można zarezerwować ten sam lot Emirates. Prześlij wniosek do północy w dniu dokonania rezerwacji.

Krok 3: Różnicę w cenie zwrócimy Ci na kartę lub konto (zgodnie z metodą użytą podczas dokonywania zapłaty za lot).

Zrób zrzut ekranu lub wydrukuj stronę z niższą ceną, by ułatwić nam przeanalizowanie Twojego wniosku.

Obowiązuje regulamin.

Złóż wniosek o zwrot środków

Ktoś oferuje cenę online niższą niż nasza oferta? Złóż wniosek już teraz.

Regulamin

 • Oferta Best Price ma zastosowanie wyłącznie do lotu liniami Emirates w ramach Twojej rezerwacji i nie dotyczy żadnych produktów naziemnych (m.in. hotelu, wynajmu samochodu, ubezpieczenia podróżnego ani innych produktów bądź usług niezwiązanych z lotem) zakupionych przez Ciebie w liniach Emirates.
 • Należy w pełni opłacić lot(-y) kartą kredytową lub debetową, za pomocą konta PayPal lub przelewem bankowym w czasie rzeczywistym (Real Time Bank Transfer) na stronie www.emirates.com lub na stronie emirates.com swojego kraju („cena zakupionego biletu”) niezwłocznie w chwili rezerwacji. Jakiekolwiek warianty wstrzymania rezerwacji bez opłacenia pełnej kwoty nie kwalifikują się.
 • Kwalifikujący się lot (loty) obejmuje przelot w jedną lub w obydwie strony i musi być obsługiwany wyłącznie przez Emirates. Loty liniami Emirates z czterocyfrowymi numerami są obsługiwane w formie usług współdzielonych z innymi liniami i nie są objęte programem Best Price.
 • W odniesieniu do ceny zakupionego biletu obowiązują Cię zasady i warunki stosowane w kraju wylotu.
 • Jeśli na innej stronie internetowej (która nie jest stroną emirates.com) znajdziesz cenę biletu linii Emirates niższą od ceny zakupionego biletu o więcej niż 20 USD od osoby (lub równowartość tej sumy) („cena strony trzeciej”), linie Emirates zwrócą Ci różnicę pomiędzy ceną zakupionego biletu a ceną strony trzeciej. Aby móc ubiegać się o zwrot:
  • Cena strony trzeciej musi dotyczyć biletu na dokładnie tę samą trasę co cena zakupionego biletu, w tym m.in. na ten sam lot(-y), tę samą datę (daty), tę samą klasę lotu, tę samą klasę rezerwacji, tę samą liczbę pasażerów i te same warunki taryfy.
  • Cena strony trzeciej musi być dostępna w tym samym czasie co zarezerwowany i zakupiony bilet.
  • Cena strony trzeciej musi być podana w tej samej walucie co cena zakupionego biletu i obejmować wszystkie podatki, opłaty, koszty i dopłaty zastosowane w metodzie płatności użytej w przypadku ceny zakupionego biletu.
  • Cena strony trzeciej musi być dostępna na witrynie internetowej firmy znajdującej się w tym samym kraju, co kraj wylotu na podstawie zakupionego biletu. Zapoznaj się starannie ze stroną „O nas”, „Kontakt” lub podobną sekcją strony, aby upewnić się, że firma ma siedzibę w tym samym kraju wylotu.
  • Bilet, którego dotyczy cena strony trzeciej, musi podlegać rezerwacji online. Każda oferta biletu w cenie strony trzeciej, którą można zobaczyć online, ale w przypadku której nie można zarezerwować biletu i uregulować płatności w trybie online, jest wyłączona z programu Best Price.
 • Aby zakwalifikować się do zwrotu musisz wypełnić formularz wniosku online w języku angielskim, a linie Emirates muszą otrzymać Twój formularz przed północą tego samego dnia, którego dokonałeś/-aś rezerwacji, której dotyczy cena zakupionego biletu, przy zastosowaniu strefy czasowej kraju wylotu. Musisz zachować zrzut ekranu lub wydrukować stronę, na której widnieje końcowa cena obejmująca wszystkie podatki, opłaty i dopłaty związane z biletem w cenie strony trzeciej. Linie Emirates mogą zażądać przedstawienia tego zrzutu ekranu w celu weryfikacji wniosku. Linie Emirates niezależnie potwierdzą oryginalność zrzutu ekranu i zweryfikują wszelkie wnioski wynikające, zdaniem linii, z błędu wydruku lub innego błędu bądź próby oszustwa albo działania w złej wierze. Wszelkie niekompletne formularze zwrotu oraz inne formularze nie będą akceptowane.
 • Linie Emirates zweryfikują, czy cena strony trzeciej spełnia wszystkie kryteria ustanowione w niniejszych zasadach i warunkach, i powiadomią Cię w ciągu 72 godzin od przedłożenia żądania, czy suma za bilet, o którą wnioskujesz, podlega zwrotowi. Linie Emirates dołożą wszelkich starań, aby zakończyć cały proces zwrotu w ciągu 15 dni roboczych od daty powiadomienia Cię o zakwalifikowaniu do zwrotu. Jeśli rezerwacja ma miejsce w Indiach, zwrot zostanie przeprowadzony w ciągu 30 dni roboczych. Decyzja linii Emirates będzie ostateczna i wiążąca i nie będzie podlegać dalszej korespondencji.
 • Wszelkie zwroty zostaną wypłacone na kartę kredytową, debetową, konto PayPal lub konto bankowe, które zostało użyte do transakcji, której dotyczy cena zakupionego biletu.
 • Program Best Price nie ma zastosowania w następujących przypadkach:
  • do żadnej ceny oferowanej poza domeną publiczną lub cen o szczególnych warunkach uprawniających, m.in. cen promocyjnych strony trzeciej, korporacyjnych cen zniżkowych, cen dla osób starszych i stowarzyszeń, ceny hurtowej, cen oferowanych bez ujawniania szczegółowych danych produktu, cen dla personelu, konsolidacyjnych cen zniżkowych oferowanych w celu uzyskania kompletu pasażerów, cen dla osób odwiedzających rodzinę bądź krewnych oraz ofert dla zamkniętych grup użytkowników;
  • jeśli cena zakupionego biletu lub cena strony trzeciej została obniżona dzięki wykorzystaniu mil w programie dla częstych użytkowników, mil w programie Business Rewards, wszelkiego rodzaju bonów jakiegokolwiek programu lojalnościowego, kuponów lub wszelkich innych ofert bądź zniżek;
  • jeśli cena zakupionego biletu albo cena strony trzeciej stanowi część pakietu podróży, który obejmuje loty;
  • jeśli zażądałeś/-aś zwrotu lub anulowania którejkolwiek części planu podróży lub wprowadziłeś/-aś później jakiekolwiek poprawki w kwestii zakupionego biletu;
  • jeśli linie Emirates, dokładając rozsądnych starań, nie mogą zweryfikować, czy bilet, którego dotyczy cena strony trzeciej, był możliwy do zarezerwowania online w dniu określonym w Twoim wniosku;
  • jeśli kraj wylotu, dla którego ma zastosowanie cena zakupionego biletu, nie oferuje programu Best Price;
  • jeśli znalazłeś/-aś cenę strony trzeciej w innym czasie niż podczas rezerwacji na emirates.com, nawet jeśli płatność nie nastąpiła od razu w chwili rezerwacji. Przykład: zarezerwowałeś/-aś bilet w poniedziałek i wybrałeś/-aś płatność przelewem. We wtorek przed nadaniem przelewu znalazłeś/-aś niższą cenę strony trzeciej. Data płatności nie ma znaczenia. Liczy się tylko data rezerwacji.
 • Linie Emirates rezerwują sobie prawo do anulowania tej promocji lub wprowadzenia poprawek do jej regulaminu w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia.