Informator o przedmiotach niebezpiecznych

Przedmioty niebezpieczne to rzeczy lub substancje mogące stanowić zagrożenie dla samolotu lub osób na pokładzie. Nie można ich przewozić w bagażu rejestrowanym ani podręcznym, z wyjątkiem przypadków wyszczególnionych poniżej.

Szukaj

Przedmioty zakazane

Przedmioty zakazane to artykuły lub substancje, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pasażerów lub potencjalne zagrożenie uszkodzenia samolotu. Aby uniknąć niedogodności, prosimy o nieprzewożenie tych przedmiotów. Przedmioty zakazane to artykuły lub substancje, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pasażerów lub potencjalne zagrożenie uszkodzenia samolotu.

Emirates nie zezwala na przewożenie deskorolek typu hoverboard (z litowymi bateriami lub bez) w bagażu podręcznym i rejestrowanym.

Zapoznaj się z Przedmiotami zakazanymi przez EC Aviation Security, aby poznać szczegółową listę niedozwolonych przedmiotów.


Aktualizacja: czerwiec 2018

Co mogę spakować, a czego nie

Alkohol

Alkohol

Odprawa Tak
Bagaż podręczny Tak

Napoje alkoholowe, w opakowaniu detalicznym, o zawartości alkoholu między 24% a 70%, w pojemnikach nieprzekraczających 5 litrów, w ilości netto nieprzekraczającej 5 litrów na osobę.

Opakowanie z izolacją zawierające schłodzony ciekły azot

Odprawa Tak
Bagaż podręczny Tak

Opakowanie z izolacją zawierające schłodzony ciekły azot (tzw. kontenery transportowe „dry shipper”), w pełni otoczone porowatym materiałem zawierającym materiały bezpieczne.

Artykuły medyczne

Powietrze lub tlen, w formie gazu, butle

Butle z tlenem lub powietrzem w formie gazu wymagane do użytku medycznego. Butla nie może przekraczać 5 kilogramów wagi brutto. Uwaga: Transport urządzeń z płynnym tlenem jest zabroniony.

Próbki, niezakaźne

Odprawa Tak
Bagaż podręczny Tak

Próbki, niezakaźne, umieszczone w niedużej ilości palnej cieczy, muszą spełniać przepisy IATA dot. materiałów niebezpiecznych, a w szczególności Postanowień Specjalnych A180 (specyfikację wymaganego opakowania próbek można znaleźć w przepisach IATA dot. materiałów niebezpiecznych).

Radioizotopowy rozrusznik serca

Odprawa Tak
Bagaż podręczny Tak

Radioizotopowy rozrusznik serca albo inne urządzenia, w tym zasilane bateriami litowymi, wszczepione w ciało lub mocowane na zewnątrz; lub radiofarmaceutyki umieszczone w ciele ludzkim w wyniku zabiegów medycznych.

Termometr lub barometr, z rtęcią

Termometr lub barometr, z rtęcią, przewożony przez pracownika urzędu meteorologicznego lub analogicznej organizacji, musi zostać umieszczony w wytrzymałym opakowaniu zewnętrznym ze szczelnym wewnętrznym opakowaniem lub torebką z wytrzymałego, odpornego na rtęć, przeciekanie i przekłucia materiału, który uniemożliwi wydostanie się rtęci z opakowania bez względu na jego pozycję.

Termometr, medyczny lub lekarski

Odprawa Tak
Bagaż podręczny Nie

Termometr, medyczny lub lekarski, zawierający rtęć, jeden (1) na osobę do użytku osobistego, jeśli jest przewożony w futerale ochronnym.

Baterie i urządzenia na baterie

Bagaż inteligentny z wyjmowanymi bateriami/akumulatorami

Odprawa Tak
Bagaż podręczny Tak

Bagaż inteligentny jest dozwolony jako bagaż podręczny, jeśli akumulator/bateria umożliwia demontaż, a torba mieści się w limitach wagi i rozmiaru. Bateria/akumulator może pozostać w torbie, o ile będzie ona wyłączona. Bagaż inteligentny można nadać jako bagaż rejestrowany, jeśli bateria/akumulator umożliwia demontaż i zostanie przewieziona w bagażu podręcznym. Jeśli bagaż inteligentny przekracza limity wagi/rozmiaru, które obowiązują na danej trasie, albo jeśli bateria/akumulator nie są możliwe do zdemontowania, Emirates nie zaakceptuje tego bagażu.

Baterie

Odprawa Nie
Bagaż podręczny Tak

Zapasowe albo dodatkowe baterie, w tym litowe i litowo-jonowe akumulatory i baterie, do przenośnych urządzeń elektronicznych można przewozić tylko w bagażu podręcznym. Przedmioty służące głównie za źródło energii, np. powerbanki, są traktowane jako zapasowe baterie. Należy je zabezpieczyć indywidualnie, aby uniknąć zwarć. Obowiązuje limit 20 zapasowych baterii na pasażera.

Baterie litowe: Przenośne urządzenia elektroniczne

Odprawa Tak
Bagaż podręczny Tak

Baterie litowe: Przenośne urządzenia elektroniczne z litowymi lub litowo-jonowymi bateriami, w tym sprzęt medyczny, taki jak przenośne koncentratory tlenu (POC), lub sprzęt użytkowy, np. aparaty, telefony komórkowe, laptopy i tablety, jeśli służą pasażerowi / personelowi pokładowemu do użytku osobistego. Baterie litowe nie mogą przekroczyć limitu 2 gramów zawartości litu, a baterie litowo-jonowe nie mogą przekroczyć 100 watogodzin. Każdy pasażer może przewieźć nie więcej niż 15 osobistych urządzeń elektronicznych.

Baterie litowe: Sprzęt zabezpieczający

Baterie litowe: Sprzęt zabezpieczający z bateriami litowymi może zostać przyjęty na pokład tylko po konsultacji z działem ds. bezpieczeństwa.

Baterie zapasowe luzem, przekraczające 100 watogodzin lub 2 gramy litu

Baterie litowe, zapasowe albo dodatkowe, przekraczające limit 100 watogodzin, ale nieprzekraczające limitu 160 watogodzin, do prywatnych urządzeń elektronicznych oraz przenośnego sprzętu medycznego; lub z zawartością litu przekraczającą limit 2 gramów, ale nieprzekraczającą limitu 8 gramów, tylko w przypadku przenośnego sprzętu medycznego. Obowiązuje limit dwóch zapasowych baterii w bagażu podręcznym. Baterie należy indywidualnie zabezpieczyć, aby uniknąć zwarć.

Drony

Odprawa Tak
Bagaż podręczny Nie

W trosce o bezpieczeństwo nie akceptujemy dronów na pokładzie w bagażu podręcznym. Drony można przewozić jedynie w bagażu rejestrowanym. Jeśli w bagażu rejestrowanym przewozisz drona, poprosimy o zabezpieczenie jego baterii litowych albo wyjęcie ich i przewiezienie w bagażu podręcznym. Przepis ten obowiązuje także w przypadku przesiadki między lotem naszymi liniami a lotem liniami, które akceptują przewóz dronów w bagażu podręcznym.

E-papierosy

Odprawa Nie
Bagaż podręczny Tak

E-papierosy (w tym e-cygara, e-fajki, przenośne kadzidełka lub perfumy elektryczne i inne formy osobistych papierosów parowych) z bateriami należy indywidualnie zabezpieczyć, aby uniknąć przypadkowego włączenia.

Ogniwa paliwowe

Odprawa Tak
Bagaż podręczny Tak

Ogniwa paliwowe i zapasowe wkłady paliwowe do przenośnych urządzeń elektronicznych

Ogniwa paliwowe

Odprawa Nie
Bagaż podręczny Tak

Ogniwa paliwowe zawierające paliwo, zasilające przenośne urządzenia elektroniczne (np. aparaty, telefony komórkowe, laptopy, kamery).

Pojemniki na paliwo i kuchenki turystyczne

Pojemniki na paliwo i kuchenki turystyczne, które zawierały płynne, łatwopalne paliwo, z pustym zbiornikiem na paliwo mogą być przewożone pod warunkiem, że zbiornik w kuchence lub pojemnik został zupełnie opróżniony i podjęto kroki w celu wyeliminowania zagrożenia.

Przenośne urządzenia elektroniczne z suchymi bateriami

Odprawa Tak
Bagaż podręczny Tak

Przenośne urządzenia elektroniczne z suchymi bateriami (niegrożącymi rozlaniem), baterie muszą spełniać przepisy IATA dot. przedmiotów niebezpiecznych, a w szczególności Postanowień Specjalnych A67; ich napięcie nie może przekraczać 12 woltów, a wskaźnik watogodzin nie może przekraczać 100 watogodzin. Można przewozić maksymalnie 2 zapasowe baterie.

Silniki o spalaniu wewnętrznym albo z ogniwami paliwowymi

Odprawa Tak
Bagaż podręczny Nie

Silniki o spalaniu wewnętrznym albo z ogniwami paliwowymi muszą spełniać wymogi IATA dot. przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności Postanowień Specjalnych A70, które wymagają, aby silniki były wolne od paliwa, które je zasila.

Urządzenia elektroniczne zasilane bateriami litowymi

Urządzenia elektroniczne zasilane bateriami litowymi. Baterie litowo-jonowe do przenośnych (w tym medycznych) urządzeń elektronicznych, o wskaźniku watogodzin przekraczającym limit 100 watogodzin, ale nieprzekraczającym limitu 160 watogodzin. Tylko do przenośnego elektronicznego sprzętu medycznego, baterie litowe metaliczne z zawartością litu przekraczającą 2 gramy, ale nieprzekraczającą 8 gramów.

Broń, amunicja i środki wybuchowe

Amunicja

Bezpiecznie zapakowana amunicja (naboje do broni) (tylko kategorii 1.4S, UN 0012 albo UN 0014) w ilości nie większej niż 5 kilogramów wagi całkowitej na osobę, przeznaczona na użytek osobisty. Limitu przysługującego kilku pasażerom nie wolno łączyć w jedno lub kilka opakowań.

Broń elektryczna

Zabronione

Broń elektryczna (np. paralizatory) zawierająca przedmioty niebezpieczne, takie jak materiały wybuchowe, sprężone gazy, baterie litowe itp., jest zabroniona w bagażu rejestrowanym, podręcznym oraz przy pasażerze.

Przedmioty zawierające materiały wybuchowe

Zabronione

Fajerwerki oraz wszelkie inne przedmioty zawierające materiały wybuchowe (na przykład petardy, race, wyrzutki, sztuczne ognie) są zakazane zarówno w bagażu rejestrowanym, jak i podręcznym podczas naszych lotów.

Środki obronne

Zabronione

Środki obronne, takie jak gaz łzawiący, gaz pieprzowy itp., zawierające substancje drażniące lub obezwładniające, są zabronione w bagażu rejestrowanym, podręcznym oraz przy pasażerze.

Naboje, butle i aerozole ze skompresowanym gazem

Lokówki do włosów zawierające węglowodór

Odprawa Tak
Bagaż podręczny Tak

Lokówki do włosów zawierające węglowodór, maksymalnie jedna (1) na pasażera lub pracownika, pod warunkiem, że element grzewczy jest bezpiecznie osłonięty. Lokówek nie można używać na pokładzie samolotu. W bagażu rejestrowanym i podręcznym nie można przewozić nabojów z gazem do lokówek.

Naboje z gazem, małe, niepalne

Naboje z gazem, małe, niepalne, zawierające dwutlenek węgla lub inny gaz z kategorii 2.2. Maksymalnie dwa (2) małe naboje umieszczone w samo-nadmuchującym się sprzęcie ratunkowym, takim jak kamizelka ratunkowa. Maksymalnie jedna (1) sztuka sprzętu na osobę i maksymalnie dwa (2) małe, zapasowe naboje na osobę. Nie więcej niż cztery (4) naboje po 50 mililitrów pojemności płynu w przypadku innego sprzętu.

Niepalne, nietoksyczne aerozole z kategorii 2.2

Odprawa Tak
Bagaż podręczny Nie

Niepalne, nietoksyczne aerozole z kategorii 2.2, niewykazujące dodatkowych zagrożeń, do użytku sportowego lub domowego. Suma netto nieradioaktywnych artykułów medycznych lub kosmetycznych oraz niepalnych i nietoksycznych aerozoli z kategorii 2.2 nie może przekraczać 2 kilogramów lub 2 litrów, a ilość netto pojedynczego artykułu nie może przekraczać 0,5 kilograma lub 0,5 litra. Zawory aerozoli muszą być zabezpieczone osłoną lub innym sposobem, aby zapobiec przypadkowemu uwalnianiu się zawartości.

Plecak ratunkowy antylawinowy

Plecak ratownika śnieżnego, jeden (1) na osobę, zawierający nabój ze sprężonym gazem z kategorii 2.2. Może być także wyposażony w mechanizm pirotechniczny, zawierający nie więcej niż 200 miligramów netto materiału z kategorii 1.4S. Plecak musi być spakowany w sposób uniemożliwiający przypadkową aktywację. Poduszki powietrzne plecaka muszą być wyposażone w ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa.

Naukowe, zawodowe i osobiste

Aktówki

Zabronione

Zabezpieczone teczki/dyplomatki, kasety i torby na gotówkę itp. zawierające przedmioty niebezpieczne, takie jak baterie litowe i/lub materiały wybuchowe (z wyjątkiem dozwolonych przez linię), są kategorycznie zabronione.

Artykuły wytwarzające ciepło

Artykuły wytwarzające ciepło, sprzęt na baterie generujący wysoką temperaturę, mogącą prowadzić do pożaru w przypadku włączenia, np. latarki podwodne (do nurkowania) i lutownice, o ile element grzewczy baterii został spakowany osobno, aby uniemożliwić włączenie urządzenia w trakcie transportu. Wyjęte baterie należy zabezpieczyć przed zwarciem.

Lampy

Odprawa Tak
Bagaż podręczny Tak

Lampy, energooszczędne w opakowaniach detalicznych na użytek prywatny lub domowy.

Nieradioaktywne artykuły medyczne lub kosmetyczne

Odprawa Tak
Bagaż podręczny Tak

Nieradioaktywne artykuły medyczne lub kosmetyczne (w tym aerozole), np. lakiery do włosów, perfumy, wody kolońskie i leki z zawartością alkoholu. Suma netto wszystkich nieradioaktywnych artykułów medycznych lub kosmetycznych oraz niepalnych i nietoksycznych aerozoli z kategorii 2.2 nie może przekraczać 2 kilogramów lub 2 litrów, a ilość netto pojedynczego artykułu nie może przekraczać 0,5 kilograma lub 0,5 litra. Zawory aerozoli muszą być zabezpieczone osłoną lub innym sposobem, aby zapobiec przypadkowemu uwalnianiu się zawartości.

Sprzęt do monitorowania substancji chemicznych

Sprzęt do monitorowania środków chemicznych, instrumenty zawierające materiały radioaktywne, nieprzekraczające norm określonych przez IATA w przepisach dot. przedmiotów niebezpiecznych w tabeli 10.3.C, tj. czytniki typu CAM i/lub urządzenia alarmowe RAID-M, bezpiecznie zapakowane, bez baterii litowych, jeśli są przewożone przez pracowników OPCW (Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej) podczas podróży służbowej.

Suchy lód (dwutlenek węgla, w postaci stałej)

Suchy lód (dwutlenek węgla, stały), w ilości nieprzekraczającej 2,5 kilograma na osobę, jeśli jest użyty to przechowania substancji szybko psujących się, nieuwzględnionych w niniejszych zapisach o bagażu podręcznym i rejestrowanym, o ile bagaż (opakowanie) umożliwia uwalnianie dwutlenku węgla. Bagaż rejestrowany musi być oznaczony napisem „dry ice” (suchy lód) albo „carbon dioxide, solid” (stały dwutlenek węgla). Należy także wskazać wagę netto suchego lodu lub potwierdzić zawartość mniejszą niż 2,5 kilograma suchego lodu.

Urządzenia do permeacji

Odprawa Tak
Bagaż podręczny Nie

Monitory przenikania, do kalibracji jakości powietrza, muszą być zgodne z przepisami IATA dot. niebezpiecznych przedmiotów, w szczególności z Postanowieniami Specjalnymi A41 (specyfikacja wymaganego opakowania).

Zapałki, bezpieczne zapałki (jedno małe opakowanie) albo mała zapalniczka do papierosów

Zabronione

Zapałki (jedno małe opakowanie) albo mała zapalniczka do papierosów bez niewchłoniętego płynnego paliwa innego niż płynny gaz, przeznaczona do użytku osobistego, gdy przewożona jest przy sobie. Paliwa i wkładów do zapalniczek nie można przewozić w bagażu podręcznym, rejestrowanym ani przy sobie. Uwaga: Zapałki typu „strike anywhere” (odpalane przez potarcie dowolnej powierzchni) oraz zapalniczki z niebieskim płomieniem oraz do cygar są zakazane.

Substancje w formie proszku

Substancje w proszku

Odprawa Tak
Bagaż podręczny Nie

Wszystkie loty na trasie do / przez / z USA, a także z lub przez Australię i Nową Zelandię będą podlegały zaostrzonym kontrolom bezpieczeństwa. Jest to zgodne z nowymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa amerykańskiej Administracji ds. Bezpieczeństwa Transportu (TSA), australijskiego Departamentu Spraw Wewnętrznych oraz nowozelandzkiego Urzędu ds. Lotnictwa Cywilnego.

Zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi lotów do miast na terenie USA, substancje w proszku w pojemnikach równych lub większych niż 350 mililitrów/gramów muszą zostać nadane jako bagaż rejestrowany i nie można ich przewozić w bagażu podręcznym. Przedmioty te zostaną skonfiskowane w Dubaju (DXB), a także w Mediolanie (MXP) lub Atenach (ATH), w zależności od ostatniego portu wylotu. Substancje w formie proszku w opakowaniach mniejszych niż 350 mililitrów/gramów mogą podlegać dodatkowym kontrolom.

Wyjątek stanowi mleko modyfikowane dla niemowląt, leki na receptę oraz prochy ludzkie. Substancje w proszku zakupione na lotnisku w sklepach wolnocłowych muszą być umieszczone w szczelnie zamkniętej torebce zabezpieczającej wraz z dowodem zakupu.

Wózki inwalidzkie i sprzęt zwiększający mobilność na baterie

Osobiste pojazdy zmotoryzowane

Zabronione

W trosce o bezpieczeństwo nie akceptujemy na pokładzie jednoosobowych pojazdów zmotoryzowanych, takich jak deskorolki typu hoverboard, pojazdy mini-Segway oraz kółka samobalansujące. Emirates zabrania przewozu urządzeń tego typu (z bateriami lub bez) zarówno w bagażu podręcznym, jak i rejestrowanym. Zakaz ten obowiązuje także w przypadku przesiadki między lotem naszymi liniami a lotem liniami, które akceptują ww. pojazdy.

Sprzęt zwiększający mobilność

Sprzęt zwiększający mobilność: Wózki inwalidzkie na baterie i podobne urządzenia zwiększające mobilność z nierozlewającymi się, mokrymi bateriami lub bateriami zgodnymi z przepisami IATA dot. przedmiotów niebezpiecznych, a w szczególności z Postanowieniami Specjalnymi A123 lub A199, o ile baterie są zabezpieczone przed zwarciem, np. poprzez umieszczenie w pojemniku na baterie; bateria musi być bezpiecznie przymocowana do wózka lub innego sprzętu zwiększającego mobilność.

Sprzęt zwiększający mobilność

Sprzęt zwiększający mobilność: Zasilane bateriami wózki inwalidzkie lub inny sprzęt zwiększający mobilność z „mokrymi” bateriami lub bateriami litowymi. Jeśli wózek lub sprzęt można załadować, umieścić, zabezpieczyć i rozładować zawsze w pozycji pionowej, demontaż baterii nie jest konieczny. Zaciski akumulatorów należy zabezpieczyć przed zwarciem, np. poprzez umieszczenie w pojemniku na baterie; baterię należy stabilnie przymocować do wózka lub sprzętu. Dodatkowe ograniczenia dotyczą baterii litowych; można je uzyskać od Emirates. Zaleca się ustalenie szczegółów podróży z Emirates z wyprzedzeniem.

Sprzęt zwiększający mobilność (składany): baterie litowo-jonowe

Sprzęt zwiększający mobilność: Sprzęt zwiększający mobilność (składany)z bateriami litowo-jonowymi, baterie litowo-jonowe należy zdemontować i przewozić w kabinie. Baterie do wózków inwalidzkich tego typu nie mogą przekraczać limitu 300 watogodzin; w przypadku sprzętu z dwiema bateriami koniecznymi do działania żadna bateria nie może przekraczać 160 watogodzin. W kabinie można przewozić maksymalnie jedną dodatkową baterię nieprzekraczającą limitu 300 watogodzin albo dwie zapasowe baterie, z których żadna nie przekracza limitu 160 watogodzin.