Kontynuując przeglądanie naszej strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Kliknij odnośnik do polityki plików cookie, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie.

Informator o przedmiotach niebezpiecznych

Zapoznaj się z poniższym wyszczególnieniem, aby dowiedzieć się, czy przedmioty, które chcesz zabrać w podróż, są dozwolone.

Przedmioty niebezpieczne (inaczej: materiały niebezpieczne, HAZMAT) to przedmioty, które ze względu na swój skład chemiczny lub właściwości fizyczne mogą zagrozić bezpieczeństwu samolotu lub osób na jego pokładzie. Transport takich przedmiotów jest zabroniony na mocy przepisów lotnictwa cywilnego (Civil Aviation Regulations). Emirates nie zezwala na przewożenie deskorolek typu hoverboard (z litowymi bateriami lub bez) w bagażu podręcznym i rejestrowanym. Przedmiotów niebezpiecznych nie można przewozić w bagażu ani jako bagaż pasażerski, rejestrowany ani podręczny, z wyjątkiem przypadków wyszczególnionych poniżej.

Przedmioty niebezpieczneDozwolone w bagażu podręcznymDozwolone w bagażu rejestrowanymWymagana zgoda przewoźnikaUwaga: Zgoda EK jest niepotrzebna, jeśli bagaż jest zgodny z przepisami dotyczącymi przedmiotów niebezpiecznych IATA.
Napoje alkoholowe, w opakowaniu detalicznym, o zawartości alkoholu między 24% a 70%, w pojemnikach nieprzekraczających 5 litrów, w ilości netto nieprzekraczającej 5 litrów na osobę.TakTakNie
Bezpiecznie zapakowana amunicja (naboje do broni) (tylko kategorii 1.4S, UN 0012 albo UN 0014) w ilości nie większej niż 5 kilogramów brutto na osobę, przeznaczona na użytek osobisty. Limitu przysługującego kilku pasażerom nie wolno łączyć w jedno lub kilka opakowań.NieTakTak
Plecak ratownika śnieżnego, jeden na osobę, zawierający nabój ze sprężonym gazem z kategorii 2.2. Może być także wyposażony w mechanizm pirotechniczny, zawierający nie więcej niż 200 miligramów netto materiału z kategorii 1.4S. Plecak musi być spakowany w sposób uniemożliwiający przypadkową aktywację. Poduszki powietrzne plecaka muszą być wyposażone w ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa.TakTakTak
Zapasowe albododatkowe baterie, w tym litowe i litowo-jonowe akumulatory i baterie, do przenośnych urządzeń elektronicznych można przewozić tylko w bagażu podręcznym. Przedmioty służące głównie za źródło energii, np. power banki, są traktowane jako zapasowe baterie. Należy je zabezpieczyć indywidualnie, aby uniknąć zwarć.TakNieNie
Pojemniki na paliwo i kuchenki turystyczne, które zawierały płynne, łatwopalne paliwo, z pustym zbiornikiem na paliwo mogą być przewożone pod warunkiem, że zbiornik w kuchencelub pojemnik został zupełnie opróżniony i podjęto kroki w celu wyeliminowania zagrożenia.NieTakTak
Sprzęt do monitorowania środków chemicznych, instrumenty zawierające materiały radioaktywne, nieprzekraczające norm określonych przez IATA w przepisach dot. przedmiotów niebezpiecznych w tabeli 10.3.C, tj. czytniki typu CAM ilub urządzenia alarmowe RAID-M, bezpiecznie zapakowane, bez baterii litowych, jeśli są przewożone przez pracowników OPCW (Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej) podczas podróży służbowej.TakTakTak
Środki obronne, takie jak gaz łzawiący, gaz pieprzowy itp., zawierające substancje drażniące lub obezwładniające, są zabronione w bagażu rejestrowanym, podręcznym oraz przy pasażerze.ZabronioneZabronioneZabronione
Suchy lód (dwutlenek węgla, stały), w ilości nieprzekraczającej 2,5 kilograma na osobę, jeśli jest użyty to przechowania substancji szybko psujących się, nieuwzględnionych w niniejszych zapisach o bagażu podręcznym i rejestrowanym, o ile bagaż (opakowanie) umożliwia uwalnianie dwutlenku węgla. Bagaż rejestrowany musi być oznaczony napisem „dry ice” (suchy lód) albo „carbon dioxide, solid” (stały dwutlenek węgla). Należy także wskazać wagę netto suchego lodu lub potwierdzić zawartość mniejszą niż 2,5 kilograma suchego lodu.TakTakTak
E-papierosy (w tym e-cygara, e-fajki i inne formy osobistych papierosów parowych) z bateriami należy indywidualnie zabezpieczyć, aby uniknąć przypadkowego włączenia.TakNieNie
Broń elektryczna (np. paralizatory) zawierająca przedmioty niebezpieczne, takie jak materiały wybuchowe, sprężone gazy, baterie litowe itp., jest zabroniona w bagażu rejestrowanym, podręcznym oraz przy pasażerze.ZabronioneZabronioneZabronione
Ogniwa paliwowe zawierające paliwo, zasilające przenośne urządzenia elektroniczne (np. aparaty, telefony komórkowe, laptopy, kamery).TakNieNie
Ogniwa paliwowe i zapasowe wkłady paliwowe do przenośnych urządzeń elektronicznychTakTakNie
Naboje z gazem, małe, niepalne, zawierające dwutlenek węgla lub inny gaz z kategorii 2.2. Maksymalnie dwa małe naboje umieszczone w samo-nadmuchującym się sprzęcie ratunkowym, takim jak kamizelka ratunkowa. Maksymalnie jedna sztuka sprzętu na osobę i maksymalnie dwa małe, zapasowe naboje na osobę. Nie więcej niż cztery naboje po 50 mililitrów pojemności płynu w przypadku innego sprzętu.TakTakTak
Lokówki do włosów zawierające węglowodór, maksymalnie jedna na pasażera lub pracownika, pod warunkiem, że element grzewczy jest bezpiecznie osłonięty. Lokówek nie można używać na pokładzie samolotu. W bagażu rejestrowanym i podręcznym nie można przewozić nabojów z gazem do lokówek.TakTakNie
Artykuły wytwarzające ciepło sprzęt na baterie generujący wysoką temperaturę, mogącą prowadzić do pożaru w przypadku włączenia, np. latarki podwodne (do nurkowania) i lutownice, o ile element grzewczy baterii został spakowany osobno, aby uniemożliwić włączenie urządzenia w trakcie transportu. Wyjęte baterie należy zabezpieczyć przed zwarciem.TakTakTak
Opakowanie z izolacją zawierające schłodzony ciekły azot (tzw. kontenery transportowe „dry shipper”), w pełni otoczone porowatym materiałem zawierającym materiały bezpieczne.TakTakNie
Silniki o spalaniu wewnętrznym albo z ogniwami paliwowymi, muszą spełniać wymogi IATA dot. przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności Postanowień Specjalnych A70, które wymagają, aby silniki były wolne od paliwa, które je zasila.NieTakNie
Lampy, energooszczędne w opakowaniach detalicznych na użytek prywatny lub domowy.TakTakNie
Baterie litowe: Sprzęt zabezpieczający z bateriami litowymi może zostać przyjęty na pokład tylko po konsultacji z działem ds. bezpieczeństwa.NieTakTak
Baterie litowe: Przenośne urządzenia elektroniczne z litowymi lub litowo-jonowymi bateriami, w tym sprzęt medyczny, taki jak przenośne koncentratory tlenu (POC), lub sprzęt użytkowy, np. aparaty, telefony komórkowe, laptopy i tablety, jeśli służą pasażerowi / personelowi pokładowemu do użytku osobistego. Baterie litowe nie mogą przekroczyć limitu 2 gramów zawartości litu, a baterie litowo-jonowe nie mogą przekroczyć 100 watogodzin.TakTakNie
Baterie litowe, zapasowealbododatkowe przekraczające limit 100 watogodzin, ale nieprzekraczające limitu 160 watogodzin do prywatnych urządzeń elektronicznych oraz przenośnego sprzętu medycznego; lub z baterią litową przekraczającą limit 2 gramów, ale nieprzekraczającą limitu 8 gramów, tylko w przypadku przenośnego sprzętu medycznego. Obowiązuje limit dwóch zapasowych baterii w bagażu podręcznym. Baterie należy indywidualnie zabezpieczyć, aby uniknąć zwarć.TakNieTak
Urządzenia elektroniczne zasilane bateriami litowymi. Baterie litowo-jonowe do przenośnych (w tym medycznych) urządzeń elektronicznych, o wskaźniku watogodzin przekraczającym limit 100 watogodzin, ale nieprzekraczającym limitu 160 watogodzin. Tylko do przenośnego elektronicznego sprzętu medycznego, baterie litowe z zawartością litu przekraczającą 2 gramy, ale nieprzekraczającą 8 gramów.TakTakTak
Zapałki (jedno małe opakowanie) albo mała zapalniczka do papierosów bez niewchłoniętego płynnego paliwa innego niż płynny gaz, przeznaczona do użytku osobistego, gdy przewożona jest przy sobie. Paliwa i wkładów do zapalniczek nie można przewozić w bagażu podręcznym, rejestrowanym ani przy sobie. Uwaga: Zapałki typu „strike anywhere” (odpalane przez potarcie dowolnej powierzchni) oraz zapalniczki z niebieskim płomieniem oraz do cygar są zakazane.Przy sobiePrzy sobieNie
Sprzęt zwiększający mobilność: Wózki inwalidzkie na baterie i podobne urządzenia zwiększające mobilność z nierozlewającymi się, mokrymi bateriami lub bateriami zgodnymi z przepisami IATA dot. przedmiotów niebezpiecznych, a w szczególności z Postanowieniami Specjalnymi A123 lub A199, o ile baterie są zabezpieczone przed zwarciem, np. poprzez umieszczenie w pojemniku na baterie; bateria musi być bezpiecznie przymocowana do wózka lub innego sprzętu zwiększającego mobilność.NieTakTak
Sprzęt zwiększający mobilność: Zasilane bateriami wózki inwalidzkie lub inny sprzęt zwiększający mobilność z „mokrymi” bateriami lub bateriami litowymi. Jeśli wózek lub sprzęt można załadować, umieścić, zabezpieczyć i rozładować zawsze w pozycji pionowej, demontaż baterii nie jest konieczny. Zaciski akumulatorów należy zabezpieczyć przed zwarciem, np. poprzez umieszczenie w pojemniku na baterie; baterię należy stabilnie przymocować do wózka lub sprzętu. Dodatkowe ograniczenia dotyczą baterii litowych; można je uzyskać od Emirates. Zaleca się ustalenie szczegółów podróży z Emirates z wyprzedzeniem.NieTakTak
Sprzęt zwiększający mobilność: Sprzęt zwiększający mobilność z bateriami litowo-jonowymi (składany), baterie litowo-jonowe należy zdemontować i przewozić w kabinie. Baterie do wózków inwalidzkich tego typu nie mogą przekraczać limitu 300 watogodzin; w przypadku sprzętu z dwiema bateriami koniecznymi do działania żadna bateria nie może przekraczać 160 watogodzin. W kabinie można przewozić maksymalnie jedną dodatkową baterię nieprzekraczającą limitu 300 watogodzin albo dwie zapasowe baterie, z których żadna nie przekracza limitu 160 watogodzin.TakNieTak
Nieradioaktywne artykuły medyczne lub kosmetyczne (w tym aerozole), np. lakiery do włosów, perfumy, wody kolońskie i leki z zawartością alkoholu. Suma netto wszystkich nieradioaktywnych artykułów medycznych lub kosmetycznych oraz niepalnych, nietoksycznych aerozoli z kategorii 2.2 nie może przekraczać 2 kilogramów lub 2 litrów, a ilość netto pojedynczego artykułu nie może przekraczać 0,5 kilograma lub 0,5 litra. Zawory aerozoli muszą być zabezpieczone osłoną lub innym sposobem, aby zapobiec przypadkowemu uwalnianiu się zawartości.TakTakNie
Niepalne, nietoksyczne aerozole z kategorii 2.2, niewykazujące dodatkowych zagrożeń, do użytku sportowego lub domowego. Suma netto nieradioaktywnych artykułów medycznych lub kosmetycznych oraz niepalnych i nietoksycznych aerozoli z kategorii 2.2 nie może przekraczać 2 kilogramów lub 2 litrów, a ilość netto pojedynczego artykułu nie może przekraczać 0,5 kilograma lub 0,5 litra. Zawory aerozoli muszą być zabezpieczone osłoną lub innym sposobem, aby zapobiec przypadkowemu uwalnianiu się zawartości.NieTakNie
Butle z tlenem, powietrzem lub gazem wymagane do użytku medycznego. Butla nie może przekraczać 5 kilogramów wagi brutto. Uwaga: Transport urządzeń z płynnym tlenem jest zabroniony.TakTakTak
Monitory przenikania, do kalibracji jakości powietrza muszą być zgodne z przepisami IATA dot. niebezpiecznych przedmiotów, w szczególności z Postanowieniami Specjalnymi A41 (specyfikacja wymaganego opakowania).NieTakNie
Przenośne urządzenia elektroniczne z suchymi bateriami (niegrożącymi rozlaniem), baterie muszą spełniać przepisy IATA dot. przedmiotów niebezpiecznych, a w szczególności Postanowień Specjalnych A67; ich napięcie nie może przekraczać 12 woltów, a wskaźnik watogodzin nie może przekraczać 100 watogodzin. Można przewozić maksymalnie 2 zapasowe baterie.TakTakNie
Radioizotopowy rozrusznik serca albo inne urządzenia, w tym zasilane bateriami litowymi, wszczepione w ciało lub mocowane na zewnątrz; lub radiofarmaceutyki umieszczone w ciele ludzkim w wyniku zabiegów medycznych.Przy sobiePrzy sobieNie
Zabezpieczone teczki/dyplomatki, kasety i torby na gotówkę itp. zawierające przedmioty niebezpieczne, takie jak baterie litowe ilub materiały wybuchowe (z wyjątkiem dozwolonych przez linię), są kategorycznie zabronione.ZabronioneZabronioneZabronione
Próbki, niezakaźne umieszczone w niedużej ilości palnej cieczy, muszą spełniać przepisy IATA dot. materiałów niebezpiecznych, a w szczególności Postanowień Specjalnych A180 (specyfikację wymaganego opakowania próbek można znaleźć w przepisach IATA dot. materiałów niebezpiecznych).TakTakNie
Termometr, medyczny lub lekarski, zawierający rtęć, jeden na osobę do użytku osobistego, jeśli jest przewożony w futerale ochronnym.NieTakNie
Termometr lub barometr, z rtęcią przewożony przez pracownika urzędu meteorologicznego lub analogicznej organizacji, musi zostać umieszczony w wytrzymałym opakowaniu zewnętrznym ze szczelnym wewnętrznym opakowaniem lub torebką z wytrzymałego, odpornego na rtęć, przeciekanie i przekłucia materiału, który uniemożliwi wydostanie się rtęci z opakowania bez względu na jego pozycję.TakNieTak