Pomiń i przejdź do głównej treściInformacje o dostępności

Usługa Dubai Connect (przesiadka w Dubaju)

Regulamin

Ważne informacje

Poniższy Regulamin dotyczy oferty o nazwie „Dubai Connect” zamawianej przez stronę emirates.com lub w telefonicznym centrum obsługi Emirates albo w biurze podróży. W przypadku gdy linie Emirates rezerwują zakwaterowanie lub zapewniają inną usługę naziemną, występując w charakterze agenta odpowiedniego usługodawcy będącego stroną trzecią, Twoja umowa na zakwaterowanie lub usługę podlega Regulaminowi usługodawcy, na podstawie którego możliwe jest ograniczenie lub wykluczenie odpowiedzialności w stosunku do Ciebie. Umowa nie wejdzie w życie do momentu zaakceptowania przez nas Twojej prośby o skorzystanie z oferty „Dubai Connect”.

Składając wniosek o skorzystanie z oferty „Dubai Connect”, udzielasz gwarancji, że masz prawo zaakceptować (i faktycznie akceptujesz) niniejszy regulamin w imieniu swoim oraz wszystkich osób uwzględnionych w Twojej rezerwacji. W ramach Twojej odpowiedzialności pozostaje zapewnienie, by wszelkie informacje udzielone Ci w związku z niniejszą rezerwacją przez nas lub przez dowolnego usługodawcę będącego stroną trzecią zostały przekazane wszystkim osobom, w których imieniu dokonujesz lub dokonałeś rezerwacji. Potwierdzasz, że wszystkie informacje podane o sobie i innych osobach są prawdziwe i dokładne.

Przed złożeniem prośby o skorzystanie z oferty „Dubai Connect” prosimy zapoznać się z tym Regulaminem w całości.

Oferta „Dubai Connect” jest objęta warunkiem dostępności hotelu. Usługa „Dubai Connect” może przestać być oferowana w dowolnej chwili bez powiadomienia.

Warunki

Aby móc skorzystać z oferty „Dubai Connect”, musisz spełnić następujące kryteria:

Minimalny czas przesiadki

Pasażerowie pierwszej klasy i klasy biznes

Czas pomiędzy przylotem do Dubaju a wylotem z Dubaju musi wynosić co najmniej osiem (8) godzin, ale nie może być dłuższy niż dwadzieścia sześć (26) godzin, LUB co najmniej sześć (6) godzin, ale nie więcej niż dwadzieścia sześć (26) godzin w przypadku rezerwacji dokonanych 20 lipca 2023 r. lub później.

Aby móc skorzystać z oferty, pasażer musi zarezerwować najbardziej dogodne połączenie, tzn. połączenie z najkrótszym czasem tranzytu w Dubaju, pomiędzy przylotem do Dubaju i wylotem z Dubaju.

Pasażerowie klasy ekonomicznej Premium i klasy ekonomicznej

Czas pomiędzy przylotem do Dubaju a wylotem z Dubaju musi wynosić co najmniej dziesięć (10) godzin, ale nie może być dłuższy niż dwadzieścia cztery (24) godziny, lub co najmniej osiem (8) godzin, ale nie więcej niż dwadzieścia sześć (26) godzin w przypadku rezerwacji dokonanych 11 października 2022 r. lub później.

Aby móc skorzystać z oferty, pasażer musi zarezerwować najbardziej dogodne połączenie, tzn. połączenie z najkrótszym czasem tranzytu w Dubaju, pomiędzy przylotem do Dubaju i wylotem z Dubaju.

Minimalna taryfa

Możliwość skorzystania z oferty „Dubai Connect” zostanie określona na podstawie minimalnego wymaganego rodzaju taryfy na lot Emirates. Rodzaj taryfy zostanie wskazany podczas dokonywania rezerwacji.

Ograniczenia wiekowe

Usługa ta jest przeznaczona dla pasażerów, którzy w dniu wylotu do Dubaju mają co najmniej 18 lat, jeśli podróżują samodzielnie. W przypadku podroży z osobą dorosłą, z oferty może skorzystać maksymalnie dwoje dzieci (pasażerowie, którzy w dniu wylotu do Dubaju nie ukończyli 18 roku życia).

Przewoźnik i bilety

Oba loty tam i z powrotem do i z Dubaju muszą być lotami obsługiwanymi przez Emirates (oferowanymi przez Qantas lub Emirates) lub lotami Qantas (oferowanymi przez Emirates lub Qantas). Loty współdzielone z wyjątkiem EK5000 i QF8000 są wyłączone z oferty. Oferta ta nie jest dostępna dla lotów innymi liniami oraz/lub lotów, dla których Emirates są jedynie sprzedawcą lotu. Loty sprzedawane przez Emirates, ale realizowane przez flyDubai także mogą kwalifikować się do usługi Dubai Connect, jeśli wylatują i przylatują do Terminala 3.

Plan podróży musi być ujęty na jednej rezerwacji i jednym bilecie. Bilet musi zostać wystawiony na dokumencie Emirates (176).

Rezerwacje grupowe

Rezerwacje grupowe (obejmujące powyżej dziewięciu pasażerów) na przelot pierwszą klasą lub klasą biznes nie uprawniają automatycznie do skorzystania z usługi „Dubai Connect”. Kwestia włączenia usługi „Dubai Connect” do rezerwacji grupowej leży wyłącznie w gestii Emirates.

Rezerwacje grupowe (obejmujące powyżej dziewięciu pasażerów) na przelot w klasie ekonomicznej Premium i ekonomicznej będą automatycznie uprawniać do skorzystania z usługi „Dubai Connect”, pod warunkiem że opisane tu warunki minimalne zostaną spełnione przez każdego członka grupy podróżującego w klasie ekonomicznej.

Wizy wjazdowe do ZEA

Aby móc skorzystać z oferty „Dubai Connect”, należy najpierw pomyślnie uzyskać prawo wjazdu na teren Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Obywatele niektórych krajów nie mają obowiązku posiadania wiz, aby wjechać do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wydanie wizy leży całkowicie w gestii organów imigracyjnych Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a linie Emirates nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w przypadku odrzucenia wniosku wizowego. Zauważyliśmy, iż w przypadku obywateli niektórych krajów organy imigracyjne ZEA odmawiają rozpatrzenia wniosków wizowych. Linie Emirates nie złożą wniosku wizowego w imieniu takich pasażerów i zostaną oni automatycznie wykluczeni z możliwości skorzystania z usługi „Dubai Connect”.

Obowiązek otrzymania (dla wszystkich podróżnych, z niemowlętami i dziećmi włącznie) wszelkich wymaganych dokumentów podróżnych w celu otrzymania wizy do ZEA na własny koszt spoczywa na podróżnym. Należy to uczynić przed dokonaniem u nas rezerwacji biletu. Wszystkie paszporty bez względu na obywatelstwo muszą być ważne przez co najmniej 90 dni.

Dowiedz się więcej o wizach do ZEA.

Testy PCR i zaświadczenia

Pasażerowie muszą spełnić wszystkie wymagania podróżne wymienione na stronie Emirates.com. Kliknij tutaj, aby uzyskać aktualne informacje o podróżowaniu w czasie pandemii COVID-19 i wymaganiach dotyczących testów.

Zakwaterowanie hotelowe

Miejscem zakwaterowania będzie Copthorne Hotel Dubai, Le Méridien Airport Hotel Dubai lub JW Marriott Marquis, bądź inne miejsce wybrane przez Emirates. Nie udzielamy żadnych gwarancji w odniesieniu do przydzielonego zakwaterowania (np. udogodnień, hotelu, lokalizacji, standardu).

Hotel zapewni wszystkie przysługujące posiłki. Przyznany posiłek będzie zależał od pory zameldowania. Posiłki będą podawane o odpowiednich porach dnia, w zależności od tego, czy będzie to śniadanie, obiad czy kolacja.

Osoby rezerwujące lot w klasie ekonomicznej Premium lub ekonomicznej (zgodnie z rezerwacją biletu/PNR) na 24 godziny przed wylotem, lecz ostatecznie lecące w pierwszej klasie lub klasie biznes (na skutek podwyższenia klasy), zostaną zakwaterowane w hotelu przeznaczonym dla pasażerów klasy ekonomicznej.

Osoby posiadające bilet na lot w pierwszej klasie lub klasie biznes (zgodnie z rezerwacją biletu/kodem referencyjnym rezerwacji), które zostały przeniesione do niższej klasy w momencie odprawy w wyniku zmiany samolotu lub nie zostały wpuszczone na pokład nie z własnej winy, zostaną zakwaterowane w hotelu przeznaczonym dla pasażerów pierwszej klasy i klasy biznes.

Oferta podlega warunkowi dostępności pokoi hotelowych w czasie dokonywania rezerwacji. Linie Emirates zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian lub anulowania tej oferty w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Odmowa udostępnienia oferty

Zastrzegamy sobie prawo odmowy udostępnienia pasażerowi usługi „Dubai Connect” (nawet w przypadku posiadania ważnego vouchera), na skutek wystąpienia co najmniej jednego z poniższych zdarzeń:

  • odmowa ma miejsce w celu przestrzegania, lub w przypadku nieprzestrzegania przez pasażera, wszelkich obowiązujących przepisów, regulacji, nakazów lub reguł prawnych lub przepisów i zasad obowiązujących na lotnisku; lub
  • nieprzestrzeganie przez pasażera zasad bezpieczeństwa lub utrudnianie czy przeszkadzanie personelowi naziemnemu lub pokładowemu w wywiązywaniu się z ich obowiązków służbowych; lub
  • używanie przez pasażera pogróżek oraz obraźliwych, wulgarnych lub nieprzyzwoitych słów, bądź zachowywanie się w zastraszający, obraźliwy, wulgarny lub nieprzyzwoity sposób w stosunku do innych osób, w tym do personelu naziemnego i pokładowego lub innych pasażerów, przed, podczas lub w trakcie opuszczania samolotu po przylocie; lub
  • sprawianie przez pasażera wrażenia niekontrolowania swoich zachowań na skutek spożycia alkoholu lub narkotyków; lub
  • nieudzielenie lub odmowa udzielenia przez pasażera informacji będących w jego posiadaniu, o które zgodnie z prawem pytają nas na temat pasażera organy rządowe, lub kiedy będziemy podejrzewać, że informacje podane przez pasażera są fałszywe lub mylące; lub
  • posiadanie przez pasażera lub uzasadnione podejrzenia z naszej strony o posiadanie przez niego narkotyków;
  • niespełnienie przez pasażera wymagań podróżnych obowiązujących w ZEA. 

Twoje dane osobowe

Potwierdzasz, że Twoje dane osobowe zostały przekazane liniom Emirates w celu rezerwacji lotu i skorzystania z oferty „Dubai Connect”. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Nasza odpowiedzialność wobec pasażera

Ponosimy wobec pasażera następującą odpowiedzialność:

  • po pierwsze: każda usługa oferowana w ramach oferty „Dubai Connect” (po zaakceptowaniu przez nas Twojej rezerwacji) musi zostać następnie zarezerwowana przez nas u stosownego usługodawcy;
  • po drugie: odpowiadamy za bezpośrednie następstwa naszych zaniedbań;
  • po trzecie: odpowiadamy za bezpośrednie następstwa naruszenia jakichkolwiek naszych zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

Wyłączając powyższe, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec pasażera za wszelkie zarezerwowane usługi podróżne, które mają być świadczone przez zewnętrznego usługodawcę. Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za usługi podróżne świadczone przez usługodawców i nie wyrażamy żadnych oświadczeń ani gwarancji (wprost ani dorozumianych) odnośnie odpowiedniości ani jakości oferty „Dubai Connect”.

W przypadku gdy linie Emirates sprzedają lub dostarczają pasażerowi usługę oferowaną przez stronę trzecią, działając w charakterze autoryzowanego pośrednika wymienionej strony trzeciej, linie Emirates nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub uchybienia usługodawców, ich pracowników, agentów bądź przedstawicieli, ani za żadne braki w świadczonych usługach, a w szczególności Emirates nie odpowiada za straty, obrażenia ciała lub śmierć, chyba że takowe straty, obrażenia ciała lub śmierć zostały spowodowane przez zaniedbanie ze strony Emirates.

Linie Emirates nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za straty, uszkodzenia lub wydatki wynikłe z wyjątkowych, nieprzewidywalnych zdarzeń z uzasadnionych przyczyn pozostających poza kontrolą Emirates, których konsekwencji nie dałoby się uniknąć nawet w przypadku dołożenia wszelkich starań, obejmujących m.in. opóźnienia lub zmiany w rozkładach lotów, problemy techniczne i konserwacyjne, brak miejsc w hotelach lub niespełnienie wymogów przez hotele, choroby, niekorzystne warunki pogodowe, klęski żywiołowe i katastrofy przemysłowe, akcje strajkowe z udziałem usługodawców będących stroną trzecią, wojnę, działania terrorystyczne, kwarantannę lub inne przyczyny. Pasażer przyjmuje pełną odpowiedzialność za tego rodzaju straty, uszkodzenia bądź wydatki.

Zdecydowanie zalecamy wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia podróżnego w chwili dokonywania rezerwacji.

O Regulaminie

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu w dowolnej chwili bez powiadomienia. W przypadku gdy dowolne postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane na mocy wyroku sądowego za bezprawne lub niewykonalne, fakt ten nie narusza ważności pozostałych postanowień, które nadal obowiązują w pełnej rozciągłości.

Niniejszy Regulamin sporządzono w kilku językach. W razie sprzeczności pomiędzy wersją w języku angielskim a wersją w innym języku, obowiązuje angielska wersja, o ile obowiązujące prawo lokalne nie stanowi inaczej.

Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i wyłącznej jurysdykcji sądów w Dubaju.

Wszelkie informacje są poprawne w czasie ich publikacji. Szczegółowe informacje mogą ulec zmianie. Mogą obowiązywać dodatkowe postanowienia Regulaminu.