Bagaż

Bagaż rejestrowany

Linie Emirates oferują jeden z najwyższych limitów bagażu na świecie.

Możesz skorzystać z naszego Kalkulatora limitu bagażu, aby sprawdzić limity bagażowe oraz opłaty za nadbagaż dla Twojej podróży. Członkom programu Skywards na poziomie Platinum, Gold lub Silver mogą przysługiwać dodatkowe limity.

Oferujemy różne limity bagażu, w oparciu o zasadę wagi bagażu lub liczbę jego sztuk – w zależności od trasy. Polityka w tym zakresie zgodna jest z międzynarodowymi przepisami.

Zajrzyj do sekcji „Często zadawane pytania”, aby zapoznać się ze szczegółami.

Zasada wagi bagażu

Zasada wagi bagażu obowiązuje na wszystkich trasach, z wyjątkiem lotów do lub z portów lotniczych w Kanadzie oraz Ameryce Północnej i Południowej. W przypadku pasażerów klasy ekonomicznej Emirates limit bagażu zależy od rodzaju zakupionej taryfy.

Pasażerowie linii Emirates lądujący lub wylatujący z portów lotniczych poza Ameryką Północną i Południową mają do dyspozycji następujące limity bagażu rejestrowanego:

Taryfa dla klasy ekonomicznej
Wystawiony bilet Special Saver Flex Flex Plus
Przed 20 czerwca 2016 r. 30 kilogramów 30 kilogramów 30 kilogramów 30 kilogramów
Od dnia 20 czerwca 2016 r. (włącznie) 20 kilogramów 30 kilogramów 30 kilogramów 35 kilogramów
Klasa biznes
Wystawiony bilet Wszystkie rodzaje taryf
Przed 20 czerwca 2016 r. 40 kilogramów
Od dnia 20 czerwca 2016 r. (włącznie) 40 kilogramów
Pierwsza klasa
Wystawiony bilet Wszystkie rodzaje taryf
Przed 20 czerwca 2016 r. 50 kilogramów
Od dnia 20 czerwca 2016 r. (włącznie) 50 kilogramów

Jeśli Twój limit wzrósł po ponownym wystawieniu biletu, zdecydowanie zalecamy zabranie ze sobą potwierdzenia pierwotnego limitu bagażu (wydruk lub zrzut ekranowy pierwotnego biletu).

Możesz zgłosić dowolną liczbę sztuk bagażu, dopóki jego masa całkowita nie przekracza maksymalnego limitu bagażu dla Twojej klasy. Niemniej jednak żadna sztuka nie może ważyć łącznie więcej niż 32 kilogramy.

Jeśli pojedyncza sztuka ma łączne wymiary (długość + szerokość + wysokość) większe niż 300 centymetrów, nie można jej nadać jako bagaż rejestrowany i należy ją traktować jako ładunek. Od tej zasady nie ma odstępstw.

Zasada liczby sztuk bagażu (Kanada, Ameryka Północna, Ameryka Południowa oraz loty z Afryki)

W przypadku podróży obejmujących porty lotnicze w Kanadzie, Ameryce Północnej, Południowej albo wyloty z Afryki obowiązują inne zasady bagażowe.

Suma wymiarów (długość + szerokość + wysokość) każdej sztuki bagażu nie może przekraczać 150 centymetrów. Pasażer zostanie obciążony dodatkową opłatą za każdą sztukę bagażu, która przekracza podany limit wymiarów 150 centymetrów do maksymalnej sumy wymiarów 300 centymetrów. Jeśli pojedyncza sztuka ma łączne wymiary większe niż 300 centymetrów, nie można jej zarejestrować jako bagaż i musi ona zostać nadana jako ładunek.

Jeśli pasażer nada dwie sztuki bagażu (w dowolnej z oferowanych przez nas trzech klas), całkowite łączne wymiary obydwu sztuk nie mogą przekraczać 300 centymetrów.

Limity bagażu

Podczas podróży obejmujących lot do lub z Kanady, Ameryki Północnej i Południowej oraz loty z Afryki pasażerom klasy ekonomicznej przysługują dwa bagaże do 23 kilogramów każdy, zaś pasażerom klasy biznes i pierwszej klasy po dwa bagaże do 32 kilogramów każdy.

Uwaga: w przypadku zakupu biletu przed 1 sierpnia 2017 r. na lot z/do Brazylii w klasie ekonomicznej przysługują dwie sztuki bagażu po 32 kilogramy.

Podróż z Australii, Nowej Zelandii lub Azji

Jeśli Twoja podróż liniami Emirates z Australii, Nowej Zelandii lub Azji do Ameryki Północnej lub Południowej obejmuje postój w Dubaju dłuższy niż 24 godziny lub zawiera odcinek w Europie lub Afryce, zasada wagi obowiązuje dla całej podróży.

Podróż obejmująca dowolny port lotniczy w Afryce

Jeśli Twoja podróż rozpoczyna się w Afryce, obowiązują inne zasady zależnie od daty wystawienia biletu. Przeczytaj dział „Często zadawane pytania”, aby zapoznać się ze szczegółami.

Limity bagażu dla lotów innymi liniami

Jeśli Twoja podróż rozpoczyna się w Stanach Zjednoczonych, a pierwszym przewoźnikiem nie są linie Emirates, mogą obowiązywać inne zasady.

Loty łączone to loty odbywające się w oparciu o ten sam bilet, który uprawnia do przelotu liniami Emirates, lecz obsługiwane przez inne linie lotnicze i nieposiadające numeru lotu Emirates (numery lotów Emirates zaczynają się od kodu EK). Limit dopuszczalnego bagażu dla lotów innymi liniami może się różnić od limitu dla lotów liniami Emirates. Informacje o limicie bagażu lub opłatach za bagaż podręczny oraz bagaż rejestrowany dostępne są na stronie Limity bagażu w partnerskich liniach lotniczych.

Jednoosobowe pojazdy zmotoryzowane nie są dozwolone na pokładzie

W trosce o bezpieczeństwo nie akceptujemy na pokładzie jednoosobowych pojazdów zmotoryzowanych, takich jak deskorolki typu hoverboard, pojazdy mini-Segway oraz kółka samobalansujące. Nie można ich przewozić ani w bagażu rejestrowanym, ani na pokładzie, ponieważ zawierają duże baterie litowe. Zakaz ten obowiązuje także w przypadku przesiadki między lotem naszymi liniami a lotem liniami, które akceptują ww. pojazdy.

Zakaz wnoszenia przedmiotów zawierających materiały wybuchowe na pokład

Fajerwerki oraz wszelkie inne przedmioty zawierające materiały wybuchowe (na przykład petardy, race, wyrzutki, sztuczne ognie) są zakazane zarówno w bagażu rejestrowanym, jak i podręcznym podczas naszych lotów.

Więcej informacji

Polecamy także....