Bagaż

Bagaż rejestrowany

Linie Emirates oferują jeden z najwyższych limitów bagażu na świecie.

Oferujemy różne limity bagażu, w oparciu o zasadę wagi bagażu lub liczbę jego sztuk – w zależności od trasy. Polityka w tym zakresie zgodna jest z międzynarodowymi przepisami.

Możesz skorzystać z zakładki Zarządzaj rezerwacją, aby sprawdzić limity bagażowe oraz opłaty za nadbagaż dla Twojej podróży. Członkom programu Skywards na poziomie Platinum, Gold lub Silver mogą przysługiwać dodatkowe limity.


Zasada wagi bagażu

Zasada wagi bagażu dotyczy wszystkich tras, z wyjątkiem lotów do lub z portów lotniczych w Ameryce Północnej i Południowej oraz lotów z Afryki:

Klasa ekonomiczna
Wystawiony bilet Taryfa specjalna Saver Flex Flex Plus
Przed 4 lutego 2019 r. 20 30 kg 30 kg  35 kg
Od 4 lutego 2019 r. 15 kg**  25 kg 30 kg  35 kg

**25 kg w klasie ekonomicznej w taryfie specjalnej, w przypadku lotów pomiędzy ZEA i Indiami.

Klasa biznes
Wystawiony bilet Wszystkie rodzaje taryf
Przed 4 lutego 2019 r. 40 kg
Od 4 lutego 2019 r. 40 kg
Pierwsza klasa
Wystawiony bilet Wszystkie rodzaje taryf
Przed 4 lutego 2019 r. 50 kg
Od 4 lutego 2019 r. 50 kg


Możesz odprawić dowolną liczbę bagaży, pod warunkiem że całkowita waga nie przekracza maksymalnej wagi dla Twojej klasy podróży. Niemniej jednak, każda sztuka bagażu nie może ważyć więcej niż 32 kg.


Wymiary bagażu rejestrowanego w przypadku limitu zależnego od wagi

Suma wymiarów (długość + szerokość + wysokość) każdej sztuki bagażu nie może przekraczać 300 cm. Bagaże niespełniające tego warunku nie będą akceptowane jako bagaż rejestrowany.


Zasada liczby sztuk (Ameryka Północna i Południowa oraz loty z Afryki)

Zasada liczby sztuk dotyczy wszystkich tras do lub z portów lotniczych w Ameryce Północnej i Południowej oraz lotów z Afryki.

Limity bagażu dotyczące tras do lub z portów lotniczych w Ameryce Północnej i Południowej oraz lotów z Afryki (z wyjątkiem lotów na terenie Ameryki Północnej i Południowej oraz pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą):

Wystawiony biletKlasa ekonomicznaKlasa biznesPierwsza klasa
Przed 4 lutego 2019 r.Dwie sztuki do 23 kg każdaDwie sztuki do 32 kg każdaDwie sztuki do 32 kg każda
Od 4 lutego 2019 r.Jedna sztuka do 23 kg w taryfie Special*

Dwie sztuki do 23 kg każda w taryfie Saver, Flex i Flex Plus
Dwie sztuki do 32 kg każdaDwie sztuki do 32 kg każda

*Jeśli Twoja podróż zaczyna się w Afryce, możesz zarejestrować dwie sztuki bagażu o wadze do 23 kg każda w klasie ekonomicznej w taryfie Special.

Limit bagażu obowiązujący podczas lotów na terenie Ameryki Północnej i Południowej oraz pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą:

Wystawiony biletKlasa ekonomicznaKlasa biznesPierwsza klasa
Przed 4 lutego 2019 r.Dwie sztuki do 23 kg każdaDwie sztuki do 32 kg każdaDwie sztuki do 32 kg każda
Od 4 lutego 2019 r.Jedna sztuka bagażu do 23 kg w taryfie Special i Saver 

Dwie sztuki bagażu do 23 kg każda w taryfie Flex i Flex Plus
Dwie sztuki do 32 kg każdaDwie sztuki do 32 kg każda

Podróż z Australii, Nowej Zelandii lub Azji

Jeśli Twoja podróż liniami Emirates z Australii, Nowej Zelandii lub Azji do Ameryki Północnej lub Południowej obejmuje postój w Dubaju dłuższy niż 24 godziny lub zawiera odcinek w Europie lub Afryce, zasada wagi obowiązuje dla całej podróży.

Wymiary bagażu rejestrowanego w przypadku limitu zależnego od liczby sztuk

Suma wymiarów (długość + szerokość + wysokość) każdej sztuki bagażu nie może przekraczać 150 cm.

Za każdą sztukę bagażu, która przekroczy podany limit wymiarów 150 cm do maksymalnej sumy wymiarów 300 cm zostanie naliczona dodatkowa opłata. Jeśli pojedyncza sztuka ma łączne wymiary większe niż 300 cm, nie można jej zarejestrować jako bagaż i musi zostać nadana jako ładunek.


Limity bagażu dla lotów innymi liniami

Jeśli Twoja podróż rozpoczyna się w Stanach Zjednoczonych, a pierwszym przewoźnikiem nie są linie Emirates, mogą obowiązywać inne zasady.

Loty łączone to loty odbywające się w oparciu o ten sam bilet, który uprawnia do przelotu liniami Emirates, lecz obsługiwane przez inne linie lotnicze i nieposiadające numeru lotu Emirates (numery lotów Emirates zaczynają się od kodu EK). Limit dopuszczalnego bagażu dla lotów innymi liniami może się różnić od limitu dla lotów liniami Emirates. Informacje o limicie bagażu lub opłatach za bagaż podręczny oraz bagaż rejestrowany dostępne są na stronie Limity bagażu w partnerskich liniach lotniczych.

Więcej informacji

Polecamy także....