Informacje o dostępnościPomiń i przejdź do głównej treści

Działania przeciwko niewolnictwu i handlowi ludźmi

Współczesne niewolnictwo, służebność, praca przymusowa i handel ludźmi stanowią przestępstwo i pogwałcenie fundamentalnych praw człowieka. Grupa Emirates przestrzega wszelkich przepisów obowiązujących w krajach, w których prowadzi działalność, w tym odnoszących się do przeciwdziałania handlowi ludźmi i niewolnictwu. Grupa Emirates stosuje zasadę zerowej tolerancji wobec współczesnego niewolnictwa i z zaangażowaniem podchodzi do etycznego i uczciwego postępowania we wszystkich biznesowych kontaktach, relacjach oraz łańcuchach dostaw.

Przeczytaj oświadczenie Emirates na temat współczesnego niewolnictwa(Otwiera plik PDF w nowej zakładce)

Zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą niewolnictwa i handlu ludźmi (Otwiera plik PDF w nowej zakładce)

Przeciwdziałanie korupcji i przekupstwu

Oczekujemy od naszych pracowników i partnerów biznesowych przestrzegania najwyższych standardów etyki oraz upewniania się, że wszelkie działania podejmowane w imieniu Emirates są zgodne z przepisami dotyczącymi walki z korupcją i przekupstwem mającymi zastosowanie w danym kraju.

Zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą przeciwdziałania korupcji i przekupstwu.(Otwiera plik PDF w nowej zakładce)

Prawa antymonopolowe i ochrony konkurencji

Linie Emirates przestrzegają wszystkich przepisów obowiązujących w krajach, w których prowadzą działalność. Uruchomiły również Międzynarodowy program zgodności z prawami antymonopolowymi i ochrony konkurencji, by upewnić się, że wszyscy pracownicy znają odpowiednie przepisy i wiedzą, jak zastosować je w praktyce.

Zapoznaj się z nasząpolityką dotyczącą zgodności z prawami antymonopolowymi i ochrony konkurencji(Otwiera plik PDF w nowej zakładce)

Program dotyczący przestrzegania sankcji USA

Ochrona danych i bezpieczeństwo w sieci

Ponieważ prowadzimy działalność globalną, zbieramy, przechowujemy i przesyłamy dużą liczbę danych, w tym danych osobowych, oraz zarządzamy nimi, by ulepszać oferowane przez nas usługi. Naszym obowiązkiem jest ochrona poufności przechowywanych danych i zapewnienie ich bezpieczeństwa. Traktujemy to zagadnienie niezwykle poważnie. W naszej firmie funkcjonuje zespół ds. poufności danych, który pilnuje przestrzegania wdrożonej przez nas strategii, regularnie aktualizuje politykę prywatności oraz procesy stosowane w naszej firmie, by upewnić się, że wszystkie międzynarodowe i krajowe wymagania oraz najlepsze praktyki biznesowe w tym zakresie są przestrzegane.

Przeczytaj naszą politykę prywatności

Podobnie jak wiele dużych firm codziennie spotykamy się z zagrożeniami sieciowymi, ciągle udoskonalanymi przez hakerów, którzy opracowują nowe, coraz bardziej wyrafinowane techniki. Linia Emirates nieustannie usprawnia swoje możliwości ochrony przed atakami cyfrowymi i strzeże dostępu do przechowywanych danych swoich klientów. Inwestujemy również w symulacje i szkolenia dla pracowników, by zwiększyć ich wiedzę w zakresie zagrożeń bezpieczeństwa danych, z uwzględnieniem potrzeby wspólnego zachowania czujności w sieci.

Oto, co można zrobić w przypadku podejrzenia, że cyberbezpieczeństwo linii Emirates zostało naruszone.

Praktyki udzielania zamówień

Uważamy, że warunki zamówień w obrębie łańcucha dostaw powinny być jasne, sprawiedliwe i przynosić korzyści obu stronom. Nasz proces udzielania zamówień jest oparty o konkurencyjność przetargów i zasady przejrzystości.

Przeczytaj więcej o naszym procesie udzielania zamówień(Otwiera nową zakładkę).