Informacje o dostępnościPomiń i przejdź do głównej treści

Emirates w UE

Emirates wprowadziło loty do UE w 1987 roku. Od tego czasu odnotowujemy ciągły wzrost proporcjonalny do popytu na połączenia z głównymi i mniejszymi miastami w Europie. Latamy do 18 z 27 państw członkowskich: do Austrii, Belgii, Chorwacji, Czech, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Polski, Portugalii, Szwecji i Włoch oraz na Cypr, Maltę i Węgry.

Przeczytaj nasz plik PDF, aby dowiedzieć się więcej o operacjach Emirates oraz naszym oddziaływaniu w każdym kraju członkowskim UE.

Europa (poza UE)

Emirates wspiera rozwój UE oraz nowe miejsca pracy

W 2015 roku linie Emirates przedstawiły raport sporządzony przez wiodącą firmę badawczą Frontier Economics, oceniający wpływ przewozów pasażerskich i towarowych Emirates na gospodarkę i rynek pracy w UE.

Raport firmy Frontier potwierdził ważną rolę Emirates w tworzeniu miejsc pracy, stymulowaniu wzrostu i zapewnianiu rozwoju gospodarczego UE.

Przeczytaj podsumowanie, pełny raport i komunikat prasowy tutaj:


Linia Emirates przygotowała infografikę i nagranie, które ilustrują kluczowe informacje z raportu Frontier Economics. Zobacz je poniżej:

Rosnąca współzależność gospodarcza

Relacje handlowe pomiędzy UE a ZEA przeszły w ciągu ostatnich 10 lat żywiołowy rozwój. W 2017 roku ZEA stanowiły największy rynek eksportu dla europejskich towarów na Bliskim Wschodzie oraz 8. w skali globalnej, przed takimi krajami jak Brazylia, Kanada czy Indie. Nadwyżka handlowa w wysokości 32,57 mld EUR jest dla UE trzecią największą na świecie.

Eksport UE do ZEA wyniósł liczbowo: 20 000 – 30 000 miliardów w 2009 r., ok. 30 000 miliardów w 2010 r., 30 000 – 40 000 miliardów w 2011 r., ok. 40 000 miliardów w 2012 r., 40 000 – 50 000 miliardów w 2013 r. oraz 50 000 miliardów w roku 2015.

Źródło: EUROSTAT DG Trade

Emirates i UE wyciągają obopólne korzyści ze współpracy. Połączenia nie tylko z dużymi, ale i mniejszymi miastami UE przyczyniły się do powstania nowych możliwości handlowych dla eksporterów unijnych oraz turystyki.

Nasze długotrwałe relacje z europejskimi dostawcami usług lotniczych stanowią ważny bodziec dla rozwoju gospodarczego, postępu prac badawczo-rozwojowych oraz rozszerzania rynku pracy w UE. Jesteśmy jednym z największych odbiorców Airbusów A380: dysponujemy ponad 100 samolotami tego typu, a kolejne 61 sztuk (w tym 16 opcji) zostało zamówionych. Według danych firm Airbus oraz Frontier Economics nasze dostawy zapewniły 41 000 pośrednich, bezpośrednich i powiązanych miejsc pracy w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Hiszpanii oraz wniosły 3,4 miliarda EUR do PKB w samym tylko roku 2013. Ponadto ponad 11 400 obywateli UE zatrudnionych jest przez Grupę Emirates w Dubaju oraz na świecie. Warto podkreślić te pozytywne zjawiska w świetle dyskusji o ochronie krajowych przewoźników i twierdzeń o niekorzystnym wpływie konkurencji lotniczej w Europie.

Rozwój Unii Europejskiej jako dynamicznej gospodarki opartej na wiedzy wymaga stałych inwestycji w europejskich przedsiębiorstwach oraz stymulacji prac badawczo-rozwojowych. Poprzez nasze relacje z głównymi europejskimi innowatorami, np. firmą Airbus, oraz wspieranie sztandarowych programów technologicznych, w tym projektu maszyny A380, bierzemy aktywny udział w tym procesie. Ponadto gospodarka UE otrzymuje każdego roku zastrzyk w postaci ponad 4,3 miliarda EUR wydawanych przez nas na europejskie towary i usługi.

Ale Emirates to nie tylko transport pasażerski. SkyCargo również odgrywa ważną rolę w wymianie gospodarczej między Europą a resztą świata. Suma eksportu UE do ZEA wyniosła w 2017 r. 42,6 miliarda EUR (29% więcej niż w 2008 r.). W kategoriach przesłanych ładunków SkyCargo przetransportowała ponad 410 000 ton towarów eksportowanych z UE w roku 2017. Rodzaje ekspediowanych artykułów obejmowały niemieckie części do maszyn i produkty biotechnologiczne, brytyjskie farmaceutyki, francuskie wina i żywność, włoskie tekstylia oraz austriacką elektronikę.

Orientacja na klienta

W 2017 r. przewieźliśmy z i do UE ponad 15,5 miliona pasażerów – aż 5% więcej niż w roku 2016. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewniać klientom atrakcyjną ofertę oraz szeroką sieć połączeń, uwzględniającą nie tylko stolice, ale także mniejsze miasta UE. Zanim weszliśmy na rynek UE, opcja bezpośrednich lotów długodystansowych z miast takich jak Newcastle, Hamburg, Nicea czy Wenecja nie była dostępna. Loty międzykontynentalne musiały się odbywać z przesiadką w przeciążonych portach lotniczych stolic europejskich.

Z myślą o każdym kliencie wspieramy zaangażowanie decydentów europejskich w kwestie ochrony interesów konsumentów podróżujących drogą lotniczą. Firma Emirates uzyskała nawet wyróżnienie za przejrzystość cen oraz systemu rezerwacji online.

„Wyrazy uznania dla linii Emirates jako przewoźnika lotniczego spoza UE za poszanowanie przepisów prawa wspólnotowego oraz ogólne zaangażowanie w ochronę praw konsumenta”
– powiedziała Meglena Kuneva, była komisarz UE ds. ochrony konsumentów.

Będziemy kontynuować działania zwiększające przejrzystość, zgodnie z polityką UE w zakresie ochrony praw konsumenta.

Zaangażowanie w ochronę środowiska

Decydenci oraz linie lotnicze na całym świecie stoją przed wielkimi wyzwaniami środowiskowymi. Rozumiemy, że sprostanie tym wyzwaniom jest niezwykle istotne. Podejmujemy odpowiedzialne decyzje w trosce o naszych klientów, naszą firmę oraz środowisko naturalne – zarówno w powietrzu, jak i na ziemi.

Z punktu widzenia unijnej polityki ochrony środowiska przestrzegamy wszystkich związanych z lotnictwem wymogów europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS). Popieramy inicjatywy ICAO oraz IATA w kwestii globalnego, sektorowego podejścia do zmniejszania emisji lotniczych. Wspieramy też strategię ograniczania emisji IATA opartą na „czterech filarach”: rozwoju technologii, wydajnej infrastruktury, usprawnień operacyjnych oraz mechanizmów ekonomicznych.

Aby realizować cele tej polityki ekologicznej, inwestujemy miliardy dolarów w najnowocześniejsze samoloty o niskim poziomie emisji zanieczyszczeń i hałasu. Współpracujemy też z rządami krajowymi w kwestii optymalizacji żeglugi powietrznej na naszych trasach. Kluczowym elementem naszej strategii w tym zakresie jest inwestowanie w paliwooszczędne airbusy A380 – najcichsze wyprodukowane dotąd potężne samoloty o ogromnej pojemności pasażerskiej, które doskonale nadają się na przeciążone lotniska z ograniczeniami dotyczącymi hałasu.

„Otwarte niebo” na rzecz stworzenia silniejszej Europy

Firma Emirates zarządzana jest na zasadach komercyjnych; dba o przejrzystą politykę i przestrzega norm obowiązujących w krajach, w których działa. Rywalizujemy z ponad setką innych przewoźników międzynarodowych w naszej głównej bazie na Międzynarodowym Lotnisku w Dubaju, na którym od 1937 r. obowiązuje polityka „otwartego nieba”. Linie Emirates, na rynku od 1987 r., są nieodłącznym elementem europejskiego systemu lotnictwa. Dodają do siatki połączeń coraz więcej tras między Europą a lotniskami, które nie są obsługiwane przez tradycyjne europejskie linie lotnicze, otwierając inaczej niedostępne połączenia.

Branża lotnicza odgrywa ogromną rolę w stymulacji działalności gospodarczej, a motorem tej stymulacji jest rozwój. To właśnie rozwój wzmacnia i usprawnia międzynarodowe działania gospodarcze oraz sieć połączeń lotniczych. Dzięki temu nie tylko konsumenci, ale i przedsiębiorstwa – w Europie i poza nią – mają większe możliwości wyboru.

Zwiększanie siatki połączeń między Europą a resztą świata otwiera dla kontynentu rynki głównych partnerów handlowych. Niektórzy tradycyjni przewoźnicy europejscy są innego zdania. Ale czy ograniczanie bezpośrednich połączeń międzynarodowych, tak istotnych dla turystyki i biznesu, do niewielkiej liczby europejskich linii lotniczych (co wiąże się z wyższymi cenami biletów, dłuższym czasem podróży oraz niedogodnościami dla pasażerów) to na pewno lepsze rozwiązanie?

Firma Emirates wspomaga rozwój gospodarek lokalnych i narodowych, zapewniając międzynarodowe połączenia w oparciu o zasady zliberalizowanych rynków lotniczych. Szacuje się, że zapotrzebowanie na transport powietrzny wzrośnie dwukrotnie w ciągu najbliższych 10 lat, co bez wątpienia przyniesie Europie korzyści. Dlatego to łączność oraz możliwości wyboru dla konsumentów powinny stanowić siłę napędową decyzji podejmowanych przez UE w kwestii nowych zasad i polityk regulujących transport lotniczy.