TilgjengelighetsinformasjonHopp til hovedinnholdet

Opplev det beste Dubai og De forente arabiske emirater har å by på med My Emirates Pass

Få mest mulig ut av ferien i Dubai og på tvers av De forente arabiske emirater med My Emirates Pass. Du får eksklusive tilbud på over 500 steder når du viser ombordstigningskortet ditt fra Emirates.

Spis utendørs på noen av de beste restaurantene i byen, ha det gøy sammen med familien på fornøyelsesparker i verdensklasse, slapp av i ulike spa eller begi deg ut på adrenalinfylte eventyr. Du kan gjøre mye for mindre med My Emirates Pass.

My Emirates Pass Expo 2020 Dubai edition

Vi legger til enda flere spesialtilbud for å feire Expo 2020 Dubai. Hver måned har vi unike tilbud på noen av de største attraksjonene i byen.

Fly til Dubai for å oppleve denne fantastiske globale utstillingen, og utforske selve byen med My Emirates Pass Expo 2020 Dubai edition fra 1. oktober 2021 til 31. mars 2022.

Husk å ta vare på ombordstigningskortet og ta det med deg til deltakende steder for å dra nytte av tilbudene.

Se den komplette tilbudslisten nedenfor.

Vanlige spørsmål

My Emirates Pass 2021

Vilkår og betingelser

«My Emirates Pass» («Programmet») betyr tilleggstilbudet levert av Emirates, et selskap etablert av Dubai-lederens forskrift nr. 2 fra 1985 (med senere endringer) med hovedkontor på adressen Emirates Group Headquarters, Airport Road, P. O. Box 686, Dubai, De forente arabiske emirater og driftet via nettsiden på www.emirates.com/myemiratespass («Nettsiden»). 

Disse vilkårene og betingelsene sammen med Partnerens vilkår og betingelser og de generelle vilkårene og betingelsene som gjelder for bruken av og tilgangen til Nettsiden (til sammen «Vilkårene»), regulerer bruken din av Nettsiden og fastsetter reglene for deltakelse i Programmet. Ved å delta i Programmet garanterer du at du har fullmakt til å godta disse Vilkårene og at du godtar å være bundet av Vilkårene.

I tilfelle uenighet om disse Vilkårene og alle andre saker knyttet til Programmet, er Emirates’ beslutning endelig og bindende, og det blir ikke inngått korrespondanse eller diskusjon. 

«Fordelene» betyr fordelene som skal gis til kvalifiserte passasjerer, inkludert, men ikke begrenset til, rabatter, tjenester eller andre fordeler som tilbys av Partnere, som beskrevet på Nettsiden. Vilkårene og betingelsene som er forbundet med rabattene, tjenestene eller fordelene som utgjør en del av dette Programmet, kan variere avhengig av Partnerne. «Partner» betyr en forhandler eller tjenesteleverandør som deltar i Programmet i løpet av Programperioden, som beskrevet på Nettsiden. 

«Programperioden» betyr 1. oktober 2021 til 31. mars 2022, bortsett fra offentlige fridager i De forente arabiske emirater.

Programdeltakelse

Under Programperioden må passasjerer vise frem et ombordstigningskort, enten en elektronisk versjon eller en papirversjon skrevet ut hjemmefra eller på flyplassen. Ombordstigningskortet må være i passasjerens eget navn, til Dubai, datert mellom 1. oktober 2021 og 31. mars 2021 og utstedt av Emirates. Passasjerer må også ha bilde-ID for å identifisere seg på forespørsel i lokalene til oppførte Partnere («Passasjer») for å dra nytte av fordelene. Det er Passasjerens ansvar å sørge for at eventuell legitimasjon som oppgis er en sann representasjon av dem selv. Partneren har rett til å avvise en passasjer fra eiendommen dersom de ikke er i stand til å gi tilstrekkelig identifikasjonsdokumenter. Passasjerer forventes å oppføre seg på en passende måte til enhver tid på eiendom hos Partneren. Programmet er ugyldig i land der det er forbudt ved lov. Personer som er lokalisert i et land som er begrenset av gjeldende kontroller og sanksjoner eller andre lover eller forskrifter som vedrører dette Programmet, er ikke kvalifisert til å delta i Programmet. Hver Passasjer må sørge for at hans eller hennes deltakelse i Programmet er lovlig i samsvar med lovene i landet der han eller hun er borger og/eller bosatt, og/eller er det når på det tidspunkt man går inn. Emirates skal ikke bli tatt for å gi uttrykk for, uttrykkelig eller underforstått, om lovligheten til enkeltpersonens deltakelse, eller om noe annet aspekt av programmet. Fordelene skal være underlagt vilkår og betingelser som gjelder for besittelse og bruk av fordelene som fastsatt av Partneren, og disse kan endres fra tid til annen. Disse vil bli beskrevet mer utførlig på nettsiden. Fordelene gjelder kun for Passasjeren som er innehaver av ombordstigningskortet, med mindre noe annet er beskrevet i vilkårene. Enhver Passasjer som ikke overholder Vilkårene eller ikke oppfyller deltakelses- eller kvalifikasjonskriteriene som er fastsatt i Vilkårene, kan anses for å ikke være kvalifisert for å dra nytte av Fordelen som tilbys etter Emirates’ og/eller Partnerens skjønn. Programmet er KUN for Passasjerers personlige bruk og er ikke overførbart og ugyldig hvis det kjøpes, selges eller byttes. Tilbudene som inngår i Programmet kan ikke innløses for kontanter. Fordelene er basert på tilgjengelighet, og forhåndsbestilling anbefales på det sterkeste. Passasjeren skal være personlig ansvarlig for alle kostnader og utgifter knyttet til Fordelene, inkludert, men ikke begrenset til forsikring, reise, flybilletter, mat, overnatting og eventuelle andre tilleggskostnader knyttet til innløsning av Fordelene. Passasjeren skal også være ansvarlig for eventuelle skatter, gebyrer og avgifter av alle slag samt enhver kompensasjon som skal betales til Partneren for skade på Partnerens eiendom eller utstyr som er forårsaket av Passasjeren (eller Passasjerens familie eller gjester).

Personopplysninger

Emirates samler inn og bruker Passasjerens personlige opplysninger («Data») for å kunne gjennomføre Programmet og kan, for dette formål, avsløre eller overføre slik informasjon til tredjeparter som leverer tjenester i forhold til Programmet. Ved behandling av Data kan Emirates overføre disse til land som ikke har råd til det samme databeskyttelsesnivået som ditt hjemland. I alle tilfeller forplikter Emirates seg imidlertid til å samle, behandle, oppbevare, lagre og overføre dataene i samsvar med gjeldende lovgivning om databeskyttelse fra tid til annen. Ved å ta del i Programmet og gi Data, tillater Passasjeren Emirates å samle og behandle Dataene på denne måten. Ved å samtykke til å motta Emirates nyhetsbrev, tillater Passasjerer Emirates å beholde og bruke Dataene og overføre Dataene med det formål å utstede Emirates-nyhetsbrev. Ved å samtykke til direkte markedsføring, tillater Passasjeren Emirates å beholde og bruke Data til annen direkte markedsføring, noe som kan innebære at Data deles med Emirates' kontorer, autoriserte agenter, andre Emirates-selskaper og/eller -merker, alle som Emirates overfører sine rettigheter og plikter til, tredjepartsfirmaer som tilbyr relaterte tjenester (inkludert for eksempel bilutleie, hoteller, limousiner, transport og tilleggstjenester), myndigheter og offentlige etater, kredittkort- og andre betalingskortfirmaer samt andre flyselskaper eller leverandører av slike relaterte tjenester. Hvis Passasjeren ønsker å vite hvilken Data Emirates har om dem og/eller korrigerer Dataene som Emirates holder om dem, bør de kontakte det lokale Emirates-kontoret.

Emirates’ ansvar

Inkludering av Emirates av en Partner i Programmet utgjør ikke eller antyder noen godkjenning av slike Partners produkter eller tjenester. Emirates påtar seg ingen forpliktelser eller ansvar for kvaliteten på tjenester eller varer som er levert av Partneren i forbindelse med Programmet, Emirates vil heller ikke kompensere enhver Passasjer for tjenester eller varer som ikke er mottatt. Enhver deltakelse av en Passasjer i enhver aktivitet som tilbys av en partner, er helt på Passasjerens egen risiko. Emirates er ikke ansvarlig for tap, skader, forpliktelser, personlige skader eller skuffelser som inntreffer eller påtreffer Passasjeren eller noen annen person, enten direkte eller indirekte, som følge av avslutning eller endring i Programmet eller noen av de fasiliteter, goder eller ordninger som blir gjort tilgjengelig for Passasjerer, inkludert tilbakekalling av partnere eller tilbaketrekking av eventuelle ytelser, fasiliteter eller arrangementer. Passasjerer godtar Vilkårene på egen risiko og godtar å forsikre Emirates mot alle kostnader, tap, skader, utgifter og forpliktelser (inkludert tap av omdømme og goodwill og faglige rådgiveravgifter) og ethvert krav som oppstår på grunn av en Passasjers egen handling på noen måte i forbindelse med disse Vilkårene eller et brudd på Passasjerens forpliktelser herunder. Emirates vil ikke være i stand til å utføre noen av sine forpliktelser i henhold til disse Vilkårene der den ikke klarer å gjøre det som et resultat av omstendigheter utenfor sin rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til værforhold, brann, flom, orkan, streik, konflikt, krig, fiendtligheter, politisk uro, opprør eller andre forhold utgjør force majeure. Emirates tar ikke ansvar (og ekskluderer alt ansvar) for eventuelle tap av fortjeneste, forretninger, kontrakter, inntekter eller forventede besparelser eller for spesielle, direkte, indirekte eller følgeskader av noe slag, uansett hva som oppstår. Deltakelse i Programmet gir ikke Passasjeren noen rettigheter i eller over noen immateriell eiendom som oppstår i forbindelse med Programmet. Eventuelle vilkår som anses for ugyldige i enhver jurisdiksjon skal, når det tillates av konteksten, anses for å være erstattet av slike gyldige og håndhevbare vilkår og betingelser hvis innhold er så nært som tillatt for de ugyldige eller ikke håndhevbare vilkårene.

Generelt

Disse Vilkårene skal styres av og tolkes i samsvar med Dubai-loven, og i samsvar med UAE, og Dubai-domstolene skal ha eksklusiv jurisdiksjon i forbindelse med enhver konflikt som oppstår. Dette Programmet er eksklusivt og ikke gyldig i forbindelse med andre rabattilbud, kampanjer eller lojalitetsprogrammer. Emirates forbeholder seg retten til å endre, variere, oppdatere eller si opp Programmet og/eller disse Vilkårene til enhver tid helt eller delvis etter eget skjønn.