TilgjengelighetsinformasjonHopp til hovedinnholdet
Hva er billetteringsreglene for barn og spedbarn på Emirates?

Spedbarn 0–1

Billetter for spedbarn som reiser på foreldrenes fang eller i kurv får rabatt i forhold til prisen for en voksen. Når du bestiller på nett kan du be om en babykurv under delen for passasjeropplysninger.

Spedbarn som er under sju dager gammel vil kun tillates om bord dersom reisen er av medisinske årsaker (i inkubatorer) eller dersom moren reiser av velferdsårsaker.

Barn i bilseter (6–36 måneder)*

Barn mellom 6 og 36 måneder kan reise om bord i bilseter så lenge et separat sete kjøpes for barnet. Bilseter kan brukes når som helst under flygning, også ved avgang og landing. Bilsetet må være av typen som vender fremover og må kunne sikres fast i setet ved hjelp av setebeltet som går over fanget, og ikke et skulderbelte (setebelte med to punkter) som i biler. Flyplasstjenesten vil godkjenne bilsetet for spedbarn til bruk om bord ved innsjekking.

Barn 2–11 år

Billetter for barn som reiser i eget sete har også rabatt i forhold til prisen for en voksen.

Merk: Emirates' tjeneste Barn uten følge er ikke tilgjengelig i tilknytning til en rabattert "barnebillett" – en voksenbillett må kjøpes.

Ta kontakt med ditt lokale Emirates-kontor for å bestille for barn uten følge.

Barn som reiser på en annen klasse enn foreldrene

Barn under 8 år som reiser på en annen kabinklasse enn foreldrene regnes for å være barn uten følge, og må betale full pris for voksenbillett. Når det er barn både over og under åtte år som reiser sammen, med foreldrene i en annen kabinklasse, vil alle barna anses som barn uten følge og voksenpris vil gjelde for alle sammen. Passasjerer påminnes om at besøk mellom kabinene bør holdes til et minimum.

VIKTIG: Ny informasjon angående spedbarnsbestillinger

Alle personer over 2 år må ha eget sete når de reiser med Emirates. Derfor må et spedbarn som fyller 2 år etter reisen må betale for barnebillett, og må ha eget sete for den delen av reisen.

  • Dersom en passasjer reiser som spedbarn på utreisen og som barn på den videre reisen/returreisen, vil spedbarnsprisen kun gjelde for utreisen og barneprisen for den videre reisen/returreisen. Dette kan ikke bestilles på nettet, og må bestilles via ditt lokale Emirates-kontor.

  • Dersom en passasjer er spedbarn men er 2 år eller eldre på reisedatoen på opprinnelsesstedet, vil barneprisen gjelde for hele reisen

Hvis det ovenfor ikke er gjort på bestillings- eller billetteringsstadiet, vil innsjekkingspersonalet ordne det på flyplassen ved avreise.

Hvis seter ikke er tilgjengelige på billetterings- eller innsjekkingsstadiet, vil voksne passasjerer og barnepassasjerer bestilles sammen på andre flygninger, med forbehold om tilgjengelighet.

Dersom reiseplanene endres når man er på reise og et spedbarn fyller 2 år etter reisen har påbegynt, vil de ubrukte kupongene utstedes på nytt med barnepris for resten av reisen, og et sete vil bestilles for alle gjenværende flygninger.

VIKTIG: Vilkår for reise til Canada

Foreldre som reiser til Canada med et barn under 18 år anbefales på det sterkeste å medbringe dokumentasjon som viser at barnet er deres. Foreldre som er separerte eller skilt bes også om å ta med seg juridiske og andre relevante dokumenter for å bevise samværsrett.

Barn som reiser til Canada alene eller sammen med voksne som ikke har foreldreretten for dem, anbefales å ta med seg en fullmakt signert av den juridiske vergen eller en forelder med foreldrerett. Dette brevet skal inneholde:

a. Autorisasjon til å reise og
b. Destinasjon i Canada, oppholdets varighet og
c. Juridisk verges adresse- og telefoninformasjon.

* To spedbarn kan fly sammen med to medfølgende voksne dersom egnede seter og oksygenmasker er tilgjengelige.

To spedbarn med én medfølgende voksen kan reise om det andre spedbarnet er over 12 måneder og kan sitte i et sete med setebelte, eller er over seks måneder og fastspent. Det andre spedbarnet vil reise til barnepris, ikke spedbarnspris. Tre spedbarn kan reise med to voksne om hver voksen passer et spedbarn under avgang og landing, og om det tredje spedbarnet er over 12 måneder og kan sitte i et sete med setebelte, eller er over seks måneder og fastspent. Barnepris gjelder for det tredje spedbarnet.