Hopp til hovedinnholdetTilgjengelighetsinformasjon

Vilkår og betingelser for Business Rewards

Generelt

Vilkårene og betingelsene angitt nedenfor («vilkårene») gjelder for Emirates Business Rewards-programmet. Disse vilkårene skal leses i forbindelse med vilkår og betingelser på Emirates' nettside, emirates.com («Emirates’ nettside») Programmet er betinget av medlemmets samtykke av disse vilkårene, samt vilkår og betingelser på Emirates’ nettside. Ved å besøke og bruke Emirates’ nettside samtykker du til alle disse vilkårene og betingelsene.

Programmet tilbys av Emirates, et selskap i Dubai etablert av Decree No.2 of 1985 (som korrigert) av Dubais regjering og som har et registrert kontor i Emirates Group Headquarters Building, postboks 686, Dubai, De forente arabiske emirater.


MODIFISERING AV PROGRAM

Vi forbeholder oss retten til å endre, modifisere eller korrigere enhver del av disse vilkårene eller programmet til enhver tid. Denne retten inkluderer, men er ikke begrenset til, endringer i programmets partnertilknytning, regler for opptjening og innløsning av poengkreditt, regler for bruk av reisebonuser, flytider, reisefordeler for medlemmer og spesifikke egenskaper for tilbud.

Definisjoner og tolkninger

I disse vilkårene:

 • Emirates viser til Emirates, et selskap i Dubai etablert av dekret nr. 2 of 1985 (som endret) av Dubais regjering og som har et registrert kontor i Emirates Group Headquarters Building, Postboks 686, Dubai, De forente arabiske emirater,
 • Programmet i disse vilkårenes kontekst viser til Emirates Business Rewards; lojalitetsprogrammet som tilbys av Emirates.
 • Organisasjon viser til enhver selskapsenhet, enten den drives for fortjeneste eller veldedighet, som har rett til å drive virksomhet i et land hvor Emirates Business Awards tilbys,
 • «Medlem» eller «medlemskap» viser til enhver organisasjon som deltar i programmet som har samtykket i vilkårene og betingelsene på Emirates’ nettsted og har fått utstedt et Emirates Business Rewards medlemskapsnummer,
 • «Vi», «vår» og «oss» viser til Emirates, og «du» og «din/dine» viser til enhver organisasjon som deltar i programmet,
 • Konto i vilkårenes kontekst viser til Emirates Business Rewards-kontoen,
 • Business Rewards-poeng eller «Poeng» viser til poengene et medlem opptjener eller innløser på kvalifiserende Emirates-flygninger eller andre gyldige flygninger,
 • Dynamiske bonusflygninger viser til billetter utstedt med Business Rewards-poeng,
 • Dynamiske bonusoppgraderinger viser til billetter oppgradert med Business Rewards-poeng,
 • Programadministrator(er) er personen som registrerer og/eller administrerer Emirates Business Rewards-kontoen på vegne av medlemmet,
 • Reisende viser til ansatte hos medlemmet eller andre tredjepartspersoner, inkludert gjestereisende, kontrahert av medlemmet, som medlemmet betaler reiser for,
 • Ansatt(e) er personer som er ansatt av medlemmet og knyttet til kontoen,
 • Gjestereisende er tredjepartspersoner kontrahert av medlemmet eller andre ansatte som ikke styrer reisene sine selv, og som medlemmet betaler reiser for. Gjestereisende kan inkludere medfølgende familiemedlemmer som reiser på vegne av medlemmet eller etter en omplasseringspakke, hvor i begge tilfeller reisen blir betalt av medlemmet,
 • Emirates Business Rewards medlemsnummer er en unik medlemsidentifikasjon som genereres ved registrering,
 • Handelslisens eller tilsvarende er et juridisk dokument som gir deg retten til å drive virksomhet i ditt land.
 • Virksomhetsland er landet organisasjonen driver sin virksomhet fra og har en handelslisens utstedt fra det landet.
 • Bedriftsmidler er et betalingsalternativ som er tilgjengelig for ansatte tilknyttet Emirates Business Rewards-kontoen. Dette gjør det mulig for ansatte å sende reiseforespørsler til programadministator(er) for betaling av bestillingen deres med selskapets midler,
 • Bedriftsmidler er et betalingsalternativ som er tilgjengelig for ansatte tilknyttet Emirates Business Rewards-kontoen.
 • Partner eller leverandør betyr en leverandør av gods eller tjenester som deltar i programmet fra tid til annen, og kan inkludere flyselskaper, hoteller og resorter, finans-, fritids- og livsstilstjenestetilbydere og bilutleiefirmaer.
 • Emirates Skywards betyr, som konteksten krever, at Emirates driver et hyppig reisende-program på sine egne vegne eller navnet gitt til selve hyppig reisende-programmet. Emirates Skywards er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Emirates,
 • Skywards Miles samles opp av et Emirates Skywards-medlem ved forbruk av kvalifiserende varer og tjenester i samsvar med reglene for Emirates Skywards-programmet,
 • Vilkår for transport betyr vilkårene og betingelsene som styrer din transport som angitt her
 • Totalt forbruk viser til totalbeløpet medlemmet bruker på Emirates på bedriftspriser og vanlige priser (ekskludert skatter);
 • Penger spart betyr totalbeløpet medlemmet sparer ved å innløse Business Rewards-poeng for dynamiske bonusflygninger og oppgraderinger,
 • Opptjente poeng viser til Business Rewards-poengene medlemmet har opptjent på kvalifiserende flygninger,
 • Brukte poeng viser til Business Rewards-poeng innløst for dynamiske bonusflygninger og dynamiske bonusoppgraderinger på kvalifiserende flygninger,
 • Bedriftspriser viser til enhver pristype som er del av en bedriftsreiseavtale med Emirates eller en pristype som ikke er kvalifisert for Business Rewards-poeng.
 • Vanlige priser viser til enhver pristype som er generelt tilgjengelig for allmennheten og er kvalifisert til opptjening av Business Rewards-poeng,
 • Bestillingsside for Emirates Business Rewards viser til sidene på Emirates.com hvor du kan starte en Emirates Business Rewards-bestilling,
 • Kvalifiserte opptjeningsflygninger betyr flygningene en medlem kan tjene Business Rewards-poeng på dersom billetten oppfyller hver av de følgende vilkårene:
 1. Flygningen bestilles ved å logge på Emirates Business Rewards-kontoen, Emirates' kontaktsentre, Emirates' billettkontorer eller din foretrukne reiseagent, og
 2. Billetten utstedes på et Emirates-dokument (med et billettnummer som starter på «176») og billetten er på en Emirates-markedsført flygning (flynummeret har betegnelsen «EK») og driftes av Emirates (alle tre vilkår må være oppfylt), og
 3. Billettprisen som kjøpes tilbys den generelle allmennhet eller tilbys under Emirates’ marine- eller misjonærprisprogrammer.
 • Kvalifiserende bonusflygninger betyr flygningene et medlem kan innløse sine Business Rewards-poeng på dersom billetten oppfyller hver av de følgende vilkårene:
 1. Den dynamiske bonusflygningen eller den dynamiske bonusoppgraderingen bestilles ved å logge inn på Business Rewards-kontoen, og
 2. Billetten er utstedt på et Emirates-dokument (med et trettensifret billettnummer som starter på «176») og billetten er på en Emirates-markedsført flygning (flynummeret har betegnelsen «EK») og driftes av Emirates (alle tre vilkår må være oppfylt).

Medlemskap

 1. En organisasjon må søke om medlemskap i programmet under Emirates Business Rewards på Emirates’ nettsted.
 2. Organisasjonen må befinne seg og være registrert i et land hvor Emirates Business Rewards-programmet tilbys.
 3. Medlemskap tilbys etter vårt forgodtbefinnende.
 4. Medlemskap er ikke åpent for enkeltpersoner.
 5. Organisasjonen må ha en gyldig handelslisens eller tilsvarende i virksomhetslandet, med mindre annet er spesifisert av Emirates.
 6. Alle organisasjonstyper kan registrere seg for programmet med unntak av:
  • TMC-er (reiseadministrasjonsselskaper)
  • Reisebyråer og agenter
  • Hajj- og Umrah-operatører
 7. Søknaden må sendes inn av en person utpekt av organisasjonen til å registrere og administrere kontoen og fungere som programadministratoren.
 8. Programadministratoren må fullføre søknadsprosessen for medlemskapet på nett.
 9. Programadministratoren må være en person autorisert til å få tilgang til organisasjonens handelslisens og laste opp en kopi av den.
 10. Programadministratoren må ha fullmakt fra de nødvendige personene eller reisende til å bestille og administrere reise på deres vegne og må varsle dem om personvernreglene samt bekrefte at de har samtykket i disse vilkårene og betingelsene for transport.
 11. De(n) reisende må samtykke i å gi tillatelse for informasjon på reisen som skal rapporteres tilbake til programadministratoren(e).
 12. Programadministratoren(e) vil være autorisert til å innløse Business Rewards-poeng oppsamlet på kontoen.
 13. Det koster ingenting å bli medlem av Emirates Business Rewards.
 14. Det er ingen grense for maksimum antall reisende per konto.
 15. Det er obligatorisk at reisende er direkte ansatt eller innleid av organisasjonen.
 16. Reisende må være en juridisk voksen i sitt hjemland og trenger ikke å bo i landet hvor kontoen er registrert.
 17. Etter godkjenning vil organisasjonen motta et unikt Emirates Business Rewards-medlemsnummer.

Kontoadministrasjon

 1. Programadministrator og ansatte som er knyttet til Emirates Business Rewards-kontoen må logge på med sin registrerte e-postadresse og passord.
 2. Dersom programadministratoren og ansatte som er knyttet til Emirates Business Rewards-kontoen også er Skywards-medlemmer, kan de enten bruke sin registrerte e-postadresse eller Skywards-medlemsnummer og -passord.
 3. Gjestereisende vil ikke få tilgang til Emirates Business Rewards-kontoen.
 4. Kun programadministrator har tilgang til oversiktssiden ved å logge på Emirates Business Rewards-kontoen.
 5. Det er programadministratorens ansvar å fylle ut kontoprofilen for Emirates Business Rewards.
 6. Dersom profilen er ufullstendig kan Emirates kontakte programadministratoren for å be denne om å fullføre profilen.
 7. Programadministratoren må bruke fanen Bestillinger og administrere reiser for organisasjonen sin.
 8. Alle pågående reiseforespørsler sendt til programadministratoren må betales innen 72 timer etter at bestillingen ble gjennomført. Uten betaling vil bestillingen kanselleres.
 9. Programadministratorer kan bestille og administrere for seg selv samt for organisasjonens reisende.
 10. Pogramadministratorer vil ha en liste over alle programadministratorer og reisende, herunder ansatte som er knyttet til kontoen samt gjestereisende.
 11. Det er programadministrators ansvar å varsle reisende om disse vilkårene og betingelsene for transport og bekrefte at de reisende har godtatt dem.
 12. Programadministratorer kan oppgradere, administrere og kansellere kommende bestillinger, også bestillinger gjennomført og betalt av reisende.
 13. Ansatte som er knyttet til Emirates Business Rewards-kontoen kan bestille og administrere reiser for seg selv samt for andre reisende.
 14. Ansatte kan kun bestille reiser for andre reisende når de bestiller reiser for seg selv på samme flygning.
 15. Det er den ansattes ansvar å varsle reisende om disse vilkårene og betingelsene for transport og bekrefte at de reisende har godtatt dem.
 16. Ansatte vil ikke ha tilgang til listen over programadministratorer og reisende.
 17. En Emirates Business Rewards-konto kan ha opptil 5 programadministratorer.
 18. Programadministratorer kan invitere ansatte i organisasjonen til å bli med på Emirates Business Rewards-kontoen for å bestille og administrere reiser for seg selv.
 19. Invitasjonene er gyldige i 7 dager, og etter dette vil de utløpe. Programadministratorer kan sende invitasjoner på nytt innen 7 dager og når de utløper.
 20. Programadministratorer kan legge til gjestereisende for å kunne gjennomføre bestillinger på en enklere måte.
 21. Programadministratorer kan legge til eller fjerne programadministratorer, ansatte og gjestereisende.
 22. Det er programadministrators ansvar å fjerne programadministratorer, ansatte og gjestereisende om ikke lenger er tilknyttet organisasjonen.
 23. Ansatte som er knyttet til kontoen kan fjerne seg selv dersom de ikke lenger er knyttet til organisasjonen.
 24. Programadministratorer må bruke fanen Konto til å holde kontoinformasjonen oppdatert.
 25. Organisasjonsnavn, handelslisensnummer eller tilsvarende og virksomhetsland kan ikke endres av programadministratoren. Dersom disse detaljene må endres, må det sendes inn en skriftlig forespørsel på organisasjonens brevhode signert av programadministratoren til oss.
 26. Adresse, kontaktnumre, handelslisensdokumentasjon og annen generell informasjon kan oppdateres fra siden «Kontoer».
 27. Korrespondanse av oss til deg sendes til e-postadressen oppgitt i søknaden.
 28. Vi er ikke ansvarlige for feilsendt post.
 29. Programadministratorer kan avslutte medlemskapet ved å klikke på «Slett denne Emirates Business Rewards-kontoen». Slik oppsigelse vil resultere i tap av alle Business Rewards-poeng.
 30. Programadministratoren kan se reiseaktivitet ved å klikke på fanen «Rapporter».
 31. Når det er aktuelt vil aktiviteter på Rapporter-siden inkludere oppsamling av kvalifiserende flygninger eller partner, i tillegg til innløsning for dynamiske bonusflygninger og oppgraderinger.
 32. Totalt forbruk og penger spart på rapportene står i USD, og inkluderer ikke skatter og andre gebyrer fra bransjepartnere (som ikke er inkludert i oppsamling av poeng). Verdiene er indikerende, og kan avvike fra den faktiske summen brukt eller spart.
 33. Billetter som er kvalifiserte til å tjene opp poeng er kategorisert under «Vanlige priser». Billetter som ikke er kvalifiserte til å tjene opp poeng er kategorisert under «Bedriftspriser».
 34. All kontoaktivitet som utføres av programadministratoren skal anses for å være utført på vegne av medlemmet, ansatte og reisende og medlemmet skal være ansvarlige for eventuelle brudd på programreglene av programadministrator(er), ansatte og/eller reisende.

Opptjene Business Rewards-poeng

 1. Kun organisasjoner registrert hos Emirates Business Rewards-programmet med et gyldig Emirates Business Rewards-nummer er kvalifiserte til å opptjene Business Rewards-poeng.
 2. Organisasjoner kan kun opptjene Business Rewards-poeng når registreringen er fullført.
 3. Programadministrator(er) eller ansatte må oppgi riktig Business Rewards-nummer ved bestilling.
 4. Organisasjonen opptjener ingen Business Rewards-poeng dersom medlemsnummeret oppgitt på bestillingstidspunktet er feil eller ufullstendig.
 5. Business Rewards-kontoen til medlemmet vil opptjene 1 Business Rewards-poeng for hver 1 USD brukt på grunnprisen og transportørpålagte gebyrer, men ikke på skatter, servicegebyrer og/eller andre bransjepartnergebyrer (som ikke er inkludert i poengoppsamlingen). Opptjente poeng kan variere grunnet våre valutakurser.
 6. Medlemmer er kvalifiserte til å opptjene Business Rewards-poeng dersom billetten oppfyller hver av de følgende vilkårene:
  • Flygningen bestilles ved å logge inn på Emirates Business Rewards-kontoen, Emirates' kontaktsentre, Emirates' billettkontorer eller din foretrukne reiseagent, og
  • Billetten utstedes på et Emirates-dokument (med et billettnummer som starter på «176») og billetten er på en Emirates-markedsført flygning (flynummeret har betegnelsen «EK») og driftes av Emirates (alle tre vilkår må være oppfylt), og
  • Billettprisen som kjøpes tilbys den generelle allmennhet eller tilbys under Emirates’ marine- eller misjonærprisprogrammer.
 7. Business Rewards-poeng kan kun opptjenes på kvalifiserendee oppsamlingsflygninger av en ansatt eller en reisende. Business Rewards-poeng vil opptjenes i henhold til den reiseklassen som er bestilt, betalt og billettert, ikke reiseklassen som faktisk flyges. Den ansatte og/eller reisende må faktisk reise for at medlemmet skal kvalifisere for Business Rewards-poeng, som kun vil krediteres for sektorer som faktisk er flydd.
 8. Alle reisende (ansatte eller gjestereisende) som er Skywards-medlemmer vil fortsette å tjene Skywards Miles og nivå-Miles i henhold til reglene for Emirates Skywards-programmet.
 9. Business Rewards-poeng vil ikke tildelse på:
  • Andre flygningssegmenter på den flydde billetten enn de som er definerte som en kvalifiserende oppsamlingsflygning,
  • Priser kjøpt som en del av følgende reiseprogrammer:
   • Bedriftspriser
   • Utdanningsprogrammer (student-/ungdom-/lærerpriser)
   • Fritid og ferie
   • Religiøs
   • Grupper, møter og arrangementer
   • Reisebransje (AD/ID-bestillinger, rabatterte billetter for ansatte i flyselskap);
   • Formelt avtalte privatpriser på nett
   • Diplomatiske/statlige programmer
   • Emirates Skywards Reward-flygninger
   • Emirates Business Rewards bonusflygninger. Hvis bestillingen er en dynamisk bonusoppgradering, vil Business Rewards-poeng krediteres på den delen av bestillingen som er betalt for, men ikke på den oppgraderte delen.
   • Flygninger betalt av Emirates,
   • Barne- og spedbarnspriser
 10. Business Rewards-poeng kan ikke kjøpes.
 11. Detaljer om opptjente Business Rewards-poeng opptjent av organisasjonen din kan vises i din Business Rewards-konto.
 12. Business Rewards-poeng vil godskrives kontoen din mellom 14 og 30 dager etter datoen for hver flygningssektor på reiseruten. Selv om vi forsøker å kreditere Business Rewards-poeng innenfor den angitte tidsperioden, vil vi ikke være ansvarlige for eventuelle forsinkelser i krediteringen av Business Rewards-poeng til kontoen din.
 13. Business Rewards-poeng kan ikke kombineres eller legges til andre Emirates-lojalitetsprogrammer eller -tilbud, personlig eller annet.
 14. Med mindre annet er avtalt skriftlig med Emirates, vil du ikke opptjene flere Business Rewards-poeng om:
  • Du fusjonerer med, kjøper opp eller blir oppkjøpt av en annen bedrift, hvorpå du må innløse dine Business Rewards-poeng innen 3 måneder etter statusendringen, eller
  • Går inn i likvidasjon, eller settes under konkurs eller administrasjon, hvorpå du ikke vil kunne innløse dine Business Rewards-poeng.
 15. Forespørsler om tilbakegående oppsamling av Business Rewards-poeng må sendes inn på nett ved å logge på kontoen innen 120 dager etter reisedatoen for den manglende flygningssektoren og fylle ut skjemaet for manglende poeng. Vi vil kunne kreve at du sender oss bevis på reisen dersom det oppstår tvil om din rett på Business Rewards-poeng.
 16. Krav om manglende poeng vil gjennomgås og dersom de er gyldige vil Business Rewards-poeng godskrives kontoen. Alle søknader om tilbakegående kreditt av Business Rewards-poeng vil behandles og aksepteres etter Emirates eget forgodtbefinnende.
 17. Tvister knyttet til Business Rewards-poeng skal rettes til Emirates kundeservice via e-post (customer.affairs@emirates.com).
 18. Business Rewards-poeng opptjent på billetter som ble utstedt den 1. april 2019 eller senere, vil utløpe to år etter datoen da den kvalifiserende flygningen ble fullført. Poeng fjernes kun fra kontoen den siste dagen i måneden da flygningen ble fullført.
 19. Vi kan imidlertid etter eget forgodtbefinnende innføre en tidsgrense for gyldigheten for innløsning av Business Rewards-poeng.

Innløsning av Business Rewards-poeng

 1. Business Rewards-poeng kan kun innløses av programadministratorer. Dynamiske bonusflygninger eller oppgraderinger kan bestilles for alle utpekt av programadministrator.
 2. Programadministratoren må logge på sin Business Rewards-konto med sin registrerte e-postadresse og passord for å innløse en flygning med Business Rewards-poeng.
 3. Business Rewards-poeng kan kun innløses for dynamiske bonusflygninger og oppgraderinger på kvalifiserte bonusflygninger. Vi forbeholder oss retten til å ekskludere enkelte pristyper for dynamiske bonusflygninger og oppgraderinger.
 4. Dynamiske bonusflygninger og oppgraderinger kan ikke innløses før du har nok poeng på kontoen din.
 5. Detaljer om innløsningstransaksjoner vil dokumenteres i kontoen din så snart reisen er bestilt. Business Rewards-poeng vil trekkes fra øyeblikkelig ved kjøp av en bonus.
 6. Risiko (for eksempel ikke-autorisert eller uredelig innløsning) tilknyttet Business Rewards-poeng overføres til deg så snart Business Rewards-poeng er dokumentert på kontoen din.
 7. Vi er ikke ansvarlige for ikke-autorisert eller uredelig bruk av kontoen din og/eller innløsninger.
 8. Programadministratoren må betale for skatter, gebyrer og transportørpålagte avgifter for alle dynamiske bonusflygninger eller oppgraderinger med et kredittkort eller en annen betalingsmetode som er tilgjengelig på Emirates’ nettsted.
 9. Bestillinger av dynamiske bonusflygninger og oppgraderinger er underlagt tilgjengelighet, og kan ikke settes på venteliste.
 10. Business Rewards-poeng kan ikke selges, byttes eller kjøpes, og alle slike transaksjoner vil gjøres ugyldige, og det samme gjelder transaksjoner som er endret eller om en annen person enn den som er navngitt på transaksjonen (bestillingen) prøver å bruke den. Transaksjoner som gjøres ugyldige vil resultere i tap av tilsvarende Business Rewards-poeng. Emirates kan etter eget forgodtbefinnende avslutte medlemskapet og/eller kansellere alle dine oppsamlede Business Rewards-poeng per dags dato som et resultat av en ugyldig transaksjon.
 11. Vi forbeholder oss retten til å begrense antall seter tilgjengelige for dynamiske bonusflygninger eller oppgraderinger.
 12. Bonuser som består av varer eller tjenester tilbudt av partnere eller leverandører skal også være underlagt relevante vilkår og betingelser fra partnere eller leverandører.
 13. Alle flytider kan endres uten forhåndsmelding.
 14. Business Rewards-poeng kan ikke overføres fra en Business Rewards-konto til en annen eller fra en Business Rewards-konto til en Skywards-konto.
 15. Business Rewards-poeng kan ikke kombineres med Skywards Miles for å innløse en dynamisk bonusflygning eller oppgradering.
 16. Business Rewards-poeng og dynamiske bonusflygninger og oppgraderinger har ingen kontantverdi, og verken Business Rewards-poeng eller dynamiske bonusflygninger og oppgraderinger kan konverteres til kontanter.
 17. Det hender at vi eller våre partnere innfører en periode hvor ingen bonuser vil være tilgjengelige. Bonuser vil kanskje ikke være tilgjengelige på alle flygninger til enhver tid. Vi kan trekke tilbake, erstatte eller skifte ut bonuser når som helst uten forhåndsmelding.
 18. I DEN GRAD DET ER TILLATT AV LOVEN SKAL VI IKKE HOLDES ANSVARLIGE VED DØD ELLER PERSONSKADE ELLER VED FØLGESKADER ELLER SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I SAMMENHENG MED LEVERING AV EN BONUS (ANNET ENN BRUK AV EN BONUSBILLETT) ELLER FOR TAP, TYVERI ELLER ØDELEGGELSE AV EN BELØNNING.
 19. SELV OM NOE IKKE ER EKSKLUDERT IFØLGE LØVEN, GIS DET INGEN GARANTI (VERKEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT) NÅR DET GJELDER BONUS TILBUDT UNDER PROGRAMMET. DET GIS SPESIELT INGEN GARANTIER NÅR DET GJELDER KVALITETEN TIL BONUSER ELLER DERES EGNETHET FOR ET GITT FORMÅL.
 20. I DEN GRAD DET ER TILLATT AV LOVEN OG UNDERLAGT DISSE VILKÅRENE SÅ ER VÅRT ANSVAR ELLER VÅRE PARTNERES ANSVAR NÅR DET GJELDER FLYGNINGER, VARER OG TJENESTER SOM ER EN DEL AV EN BONUS BEGRENSET TIL EN ELLER FLERE AV DE FØLGENDE: (a) ERSTATNING AV VARER ELLER LEVERING AV TILSVARENDE VARER, (b) REPARASJON AV VARER, (c) TILBAKEBETALING AV KOSTNADER KNYTTET TIL ERSTATNING AV VARER ELLER ANSKAFFELSE AV TILSVARENDE VARER OG, MED TANKE PÅ TJENESTER ELLER FLYGNINGER, SØRGE FOR AT TJENESTEN ELLER FLYGNINGEN TILBYS IGJEN, AV OSS SELV ELLER PARTNEREN UTPEKT TIL Å LEVERE FLYGNING, VARER ELLER TJENESTER.

Dynamiske bonusflygninger

 1. Dynamiske bonusflygninger for reise er underlagt vilkårene for transport, prisregler og reglene for Business Rewards-programmet.
 2. Dynamiske bonusflygninger må kjøpes med Business Rewards-poeng.
 3. Dynamiske bonusoppgraderinger er kun tilgjengelige på kvalifiserende bonusflygninger. Vi forbeholder oss retten til å ekskludere enkelte pristyper for dynamiske bonusflygninger og oppgraderinger. En dynamisk bonusbillett kan ikke tilgodeskrives eller overføres til en annen transportør enn Emirates.
 4. Antall poeng du trenger for en dynamisk bonusflygning avhenger av prisen på den dagen samt pristypen programadministratoren velger. Det er ingen fastsatt verdi. Antall poeng som trengs for en dynamisk bonusflygning vil vises på bestillingssiden når du er logget på din Emirates Business Rewards-konto.
 5. Alle dynamiske bonusflygninger skal utstedes som en elektronisk billett og er underlagt de vanlige skattene, avgiftene og gebyrene tilknyttet reise, inkludert (men ikke begrenset til) avreiseskatt på flyplassen, tollgebyrer, immigrasjonsgebyrer, flyplassgebyrer, kundegebyrer, drivstoffavgifter, sikkerhets- og forsikringsgebyrer og alle andre tilfeldige utgifter eller skatter belastet av en annen person eller relevant myndighet eller organ som du er direkte ansvarlig overfor. Business Rewards-poeng kan ikke brukes til å betale for disse gebyrene.
 6. Alle dynamiske bonusflygninger må fullføres innen 12 måneder etter utstedelsesdatoen for billetten, eller innenfor tidsperioden tillatt av reglene for den valgte prisen.
 7. Dynamiske bonusflygninger kan ikke oppgraderes med Skywards Miles.
 8. Før reisen på den første flygningssektoren kan dynamiske bonusflygninger kanselleres og refunderes dersom dette er tillatt ifølge reglene til den valgte prisen, underlagt et administrasjonsgebyr.
 9. Når reisen har startet vil ikke Emirates refundere poeng til kontoen din, og vil kun refundere skatter og gebyrer, underlagt et administrasjonsgebyr.
 10. Poeng som rekrediteres kontoen din etter refundering av en dynamisk bonusflygning vil fortsatt ha sin opprinnelige utløpsdato. Hvis poengene dine ville ha utløpt etter kjøp av en dynamisk bonusflygning, men før forespørsel om en refusjon, vil ingen poeng rekrediteres kontoen din. Utløpte Business Rewards-poeng vil ikke krediteres tilbake til kontoen din.
 11. Etter den første delen av en dynamisk bonusflygning er flydd, kan endringer på de gjenværende delene være tillatt underlagt billettens prisregler, tilgjengeligheten/kapasiteten på flygningen/ruten, og ytterligere skatter og gebyrer som kanskje påløper.
 12. Navneendringer er ikke tillatt for en dynamisk bonusflygning.
 13. Det er den reisendes ansvar å sørge for at han/hun har et gyldig pass, visum, helsesertifikater og all annen nødvendig reisedokumentasjon som kreves for reisen. Dersom den reisende ikke reiser med riktig dokumentasjon kan det resultere i at den reisende blir nektet å reise, inngang i destinasjons- eller oppholdslandet, deportering eller fengsling, og under slike omstendigheter vil du alene være ansvarlig for alle kostnader, tap eller skade som reisende eller vi (eller våre agenter eller funksjonærer) pådrar seg.

Dynamiske bonusoppgraderinger

 1. Alle bestillinger må ha et Business Rewards-medlemsnummer for å være kvalifiserte for en dynamisk bonusoppgradering.
 2. Dynamiske bonusoppgraderinger er kun tilgjengelige på kvalifiserende bonusflygninger. Vi forbeholder oss retten til å utelukke bestemte pristyper for dynamiske bonusoppgraderinger. En billett for dynamisk bonusoppgradering kan ikke overføres til et annet flyselskap enn Emirates. Alle billett- og priseregler som gjelder for originalbilletten må følges til enhver tid.
 3. Tabellen viser kvalifiseringskriterier for en dynamisk bonusoppgradering:
  KabinSpecialSaverFlexFlex plus
  Economy Class til Business Class eller First ClassIkke tillattTillatt kun innen 48 timer før flyvningenTillatt når som helstTillatt når som helst
  Business Class til First ClassIkke tillattTillatt kun innen 48 timer før flyvningenTillatt når som helstTillatt når som helst
 4. Dynamiske bonusoppgraderinger må bestilles minst seks timer før avreise, og kun dynamiske bonusoppgraderinger som er bestilt mer enn 48 timer før avreise vil gi tilgang til sjåførservice, setevalg og diettmåltidstjenester.
 5. Enkelte typer rabatterte billetter, AD/ID-billetter, ansattbilletter og rabatterte billetter er ikke kvalifiserte for dynamiske bonusoppgraderinger med Business Rewards-poeng.
 6. Dynamiske bonusbilletter på Economy Class kan oppgraderes til enten Business eller First Class med Business Reward-poeng, så lenge den dynamiske bonusflygningen faller innenfor prismerkene Flex Plus, Flex eller Saver.
 7. Dynamiske bonusoppgraderinger må bestilles på nett av en programadministrator ved å logge inn på Business Rewards-kontoen og klikke på «Oppgrader»-ikonet under Bestillinger-fanen.
 8. Alle dynamiske bonusoppgraderinger skjer med forbehold om tilgjengelighet på bestillingsklassen, og kan ikke garanteres.
 9. Dynamiske bonusoppgraderinger kan være underlagt administrasjonsgebyrer, ytterligere skatter og/eller avgifter som må betales på bestillingstidspunktet ved hjelp av en tilgjengelig betalingsmetode på emirates.com. Business Rewards-poeng kan ikke brukes til å betale for disse gebyrene.
 10. Dersom mer enn én person reiser på en opprinnelig bestilling vil forespørsler om å kjøpe dynamiske oppgraderinger gjelde for alle passasjerer på bestillingen, og Business Reward-poeng vil trekkes fra i samsvar med dette.
 11. Dynamiske bonusoppgraderinger er tillatt fra Economy Class til Business Class, eller fra Economy Class til First Class, eller Business Class til First Class, basert på flykonfigurasjonen, og er med forbehold om ledige seter i den høyere klassekabinen.
 12. Når den dynamiske bonusoppgraderingen er behandlet har du rett på den respektive tillatte bagasjekvoten, innsjekking og loungefasiliteter for den høyere klassen du reiser på.
 13. Dersom det gjøres ytterligere endringer på reisedatoen etter den dynamiske bonusoppgraderingen er behandlet, vil bruk av bonusoppgraderingen være underlagt tilgjengeligheten og kapasiteten til den nye flygningen. Ekstra skatter og gebyrer kan påløpe. Du må ta kontakt med ditt lokale Emirates-billettkontor eller et Emirates-kontaktsenter for å diskutere og behandle eventuelle endringer. Dersom bonusoppgraderingen ikke er tilgjengelig på den nye flygningen, vil de aktuelle Business Reward-poengene krediteres kontoen din, i tillegg til en refusjon av skatter og avgifter.
 14. Dynamiske bonusoppgraderinger kan kanselleres før den første delen av reisen på billetten din gjennomføres. Du forstår at dersom du kansellerer, så må du betale et administrasjonsgebyr i samsvar med prisreglene for den oppgraderte billetten. De aktuelle Business Rewards-poengene tilbakeføres kontoen din, sammen med en refusjon av eventuelle skatter og gebyrer, men utløpte poeng vil ikke tilbakeføres til kontoen. Business Rewards-poeng vil ikke refunderes til kontoen din for oppgraderte flygninger som ble bestilt, men hvor den reisende ikke flydde.

Partnere

 1. Et medlem kan opptjene Business Rewards-poeng ved bruk av de kvalifiserende partnere på eller etter medlemmenes innmeldingsdato og etter partnerens innmeldingsdato.
 2. Vi kan når som helst og uten å forhåndsvarsle medlemmer trekke tilbake, begrense, modifisere eller kansellere bonuser eller poeng levert av partnere. Det er medlemmets ansvar å bekrefte berettigelsen til å opptjene og innløse poeng hos partnere.
 3. Når et medlem velger tjenester og/eller gods fra en partner, er kontrakten for tjenester og/eller gods mellom medlemmet og partneren. I tråd med dette skal vilkårene og betingelsene til partnerne gjelde for kjøp av gods og/eller tjenester valgt av medlemmet. Noen av disse vilkårene og betingelsene er nevnt på Emirates’ nettsted, men vi anbefaler på det sterkeste at medlemmet leser vilkårene og betingelsene, og også sjekker med partneren før gods og/eller tjenester velges. Ved å akseptere partnerens tilbyr samtykker medlemmet i å følge vilkår og betingelser for kjøpet pålagt av partneren, herunder betaling av alle beløp når de skal betales (hvis aktuelt) og overholdelse av alle regler og begrensninger knyttet til bestilling, tilgjengelighet, kansellering og refusjoner i tilknytning til tjenester og/eller gods. I DEN GRAD DET ER TILLATT AV LOVEN FRASKRIVER VI OSS ALT ANSVAR NÅR DET GJELDER BONUS TILBUDT AV PARTNERE I TILKNYTNING TIL EN PARTNERS MANGLENDE LEVERING AV EN BONUS TIL MEDLEMMET. Underlagt denne paragrafen vil alle bonuser tilbudt et medlem kun være underlagt vilkårene og betingelsene til partnere som tilbyr bonusen. Underlagt denne paragrafen vil alle bonuser tilbudt et medlem kun være underlagt vilkårene og betingelsene til partnere som tilbyr bonusen.

Personvern

 1. I forbindelse med programmet vil Emirates innhente, bruke og dele den personlige informasjonen til programadministratorer, reisende, ansatte og andre personer som bruker tjenestene som kjøpes ved hjelp av Business Rewards-poeng i samsvar med personvernreglene. Personvernreglene inneholder informasjon om hvilken personlig informasjon Emirates innhenter, hvordan den brukes, hvem den deles med og for hvilke formål. De inkluderer også informasjon om hvordan enkeltpersoner kan trekke tilbake samtykket dersom dette er aktuelt og hvordan enkeltpersoner kan kontakte Emirates for å administrere personvernet sitt.
 2. Det er programadministratorens og de(n) ansattes ansvar å gi alle programadministratorer, reisende eller andre personer som bruker tjenestene som kjøpes ved hjelp av Business Rewards-poeng, skriftlig beskjed om hvordan Emirates innhenter, bruker og deler personlig informasjon samt om personvernreglene før de gir oss tilgang til personlig informasjon.
 3. Ved bestilling på vegne av reisende eller andre trenger vi kanskje programadministratorens og de(n) ansattes fullmakt.
 4. Personlig informasjon kan deles med medlemmet for revisjonsformål.
 5. Enkeltpersoner kan ha juridiske krav på hjelp til å administrere personvern. Dersom en enkeltperson ber om å få slettet personlig informasjon, kan vi beholde begrenset med personlig informasjon kun for juridiske formål og revisjonsformål.

Oppsigelse

 1. Programadministratorer kan avslutte organisasjonens medlemskap i Emirates Business Rewards-programmet.
 2. Kontoen kan avsluttes ved å logge på Emirates Business Rewards og velge «Slett denne Emirates Business Rewards-kontoen» fra fanen Kontoer.
 3. Programadministratorens oppsigelse av kontoen vil resultere i tap av eksisterende ubrukte Business Rewards-poeng, og organisasjonen vil ikke lenger være i stand til å innløse disse poengene.
 4. Oppsigelsen vil kanskje ikke påvirke løpende plikter organisasjonen kan ha under disse forholdene.
 5. Emirates forbeholder seg retten til å suspendere eller tilbakekalle retten til å opptjene eller innløse poeng eller suspendere eller avslutte kontoen når som helst av hvilken som helst grunn. Vi vil varsle programadministratorer og reisende på deres registrerte e-post om en slik suspendering eller oppsigelse.
 6. Kontoen vil avsluttes dersom bedragersk informasjon oppgis til Emirates.
 7. Ufullstendige profiler, herunder manglende handelslisensnummer eller tilsvarende og kopi av handelslisens eller tilsvarende kan føre til suspendering av kontoen. Kontoen kan reaktiveres etter vårt forgodtbefinnende når den manglende informasjonen er oppgitt.
 8. Alle typer misbruk eller handlinger som går mot programmets retningslinjer eller disse vilkårene vil føre til oppsigelse av kontoen. Dette inkluderer misbruk fra, men ikke begrenset til, programadministratorer, reisende eller andre tredjeparter eller enheter tilknyttet kontoen.
 9. Programadministratorer kan bli kontaktet av Emirates for å autentisere eller oppgi ytterligere informasjon om et spesifisert tema. Dersom den påkrevde informasjonen ikke oppgis, kan det føre til suspendering eller oppsigelse av kontoen.
 10. Hvis kontoen ikke registrerer opptjenings- eller innløsningsaktivitet i løpet av en periode på tjuefire (24) etterfølgende måneder, vil den avsluttes, og ubrukte poeng går tapt.

Ansvars- og erstatningsbegrensninger

 1. I DEN GRAD DET ER TILLATT AV LOVEN VIL IKKE EMIRATES VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER EN ANNEN PERSON FOR TAP ELLER SKADER, ENTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, SOM ER ET RESULTAT AV OPPSIGELSE ELLER ENDRING AV EMIRATES BUSINESS REWARDS ELLER FASILITETER, FORDELER ELLER ARRANGEMENTER SOM GJØRES TILGJENGELIGE TIL EN PERSON, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL MEDLEMMER, PROGRAMADMINISTRATORER ELLER REISENDE SOM ET RESULTAT AV EMIRATES BUSINESS REWARDS-PROGRAMMET.
 2. Emirates Business Rewards forbeholder seg retten til å diskvalifisere et medlem fra fremtidig deltagelse i Emirates Business Rewards-programmet, til å kansellere alle tidligere oppsamlede Business Rewards-poeng og til å be om kompensasjon for bruk av produkter og/eller tjenester kjøpt med poeng om, i Emirates’ eget forgodtbefinnende, programadministratorer, reisende eller andre personer som bruker et produkt og/eller tjeneste kjøpt med poeng har engasjert seg i forsettlig uriktig oppførsel eller begått brudd på noen av reglene som styrer Emirates Business Rewards-programmet, inkludert men ikke begrenset til bedragersk anskaffelse, salg eller misbruk av poeng eller anskaffelse, salg eller misbruk av innløsningsfordeler.
 3. Noen tjenester som tilbys medlemmer driftes av tredjepartsleverandører eller -partnere. Alle medlemmer som benytter seg av disse tjenestene vil inngå et juridisk forhold med leverandøren eller partneren. I DEN GRAD DET ER TILLATT AV LOVEN FRASKRIVER EMIRATES SEG ALT ANSVAR OVERFOR ET MEDLEM ELLER EN ANNEN ENHET ELLER PERSON AV HVILKEN SOM HELST NATUR NÅR DET GJELDER FORSØMMELSE, FORSETTLIG URIKTIG OPPFØRSEL, DÅRLIG SERVICE ELLER ANDRE BRUDD PÅ FORPLIKTELSER ELLER MANGLENDE TILBUD AV TJENESTENE FRA ELLER PÅ VEGNE AV EN LEVERANDØR ELLER PARTNER SOM OPPSTÅR AV DET JURIDISKE FORHOLDET TIL LEVERANDØREN ELLER PARTNEREN.
 4. Informasjonen som publiseres på nettstedet kan være ufullstendig eller inkluderer unøyaktigheter eller typografiske feil. Vi verken påberoper eller garanterer at tilgang til nettstedet vil være uforstyrret eller at det ikke vil oppstå feil, defekter, omgåelser eller tap av sendt informasjon, eller at virus ikke vil overføres på nettstedet. Vi garanterer ikke for egnetheten til informasjonen, produktene og tjenestene på nettstedet for et gitt formål. All informasjon, produkter og tjenester tilbys «som de er» uten en garanti av noe slag. Vi fraskriver oss herved alle garantier og vilkår når det gjelder informasjon, produkter og tjenester, herunder alle indirekte garantier og vilkår for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, tittel og ukrenkelighet.
 5. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL VI VÆRE ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER FØLGESKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER ER TILKNYTTET BRUK AV NETTSTEDET ELLER EMIRATES-APPEN ELLER MED FORSINKELSE ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE NETTSTEDET, ELLER FOR INFORMASJON, PRODUKTER OG TJENESTER ANSKAFFET VIA NETTSTEDET, ELLER SOM PÅ ANDRE MÅTER OPPSTÅR ETTER BRUK AV NETTSTEDET ELLER EMIRATES-APPEN, ENTEN DET ER BASERT PÅ KONTRAKT, ERSTATNINGSBETINGENDE FORHOLD, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNET.
 6. Nettstedet kan inneholde hyperlenker til nettsteder drevet av tredjeparter. Disse hyperlenkene tilbys deg kun som en referanse, og din bruk av disse nettstedene vil kunne være underlagt vilkår og betingelser som er lagt ut på disse. Vår inkludering av hyperlenker til slike nettsteder antyder ikke en godkjenning av materialet på disse nettstedene, og vi påtar oss ikke ansvaret for innholdet på disse. VI SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIGE FOR TAP ELLER SKADER SOM OPPSTÅR ETTER DIN BRUK AV ELLER TILTRO TIL INFORMASJON INNHENTET VIA TREDJEPARTSNETTSTEDER.
 7. Du samtykker i å holde oss, våre ansatte, agenter og representanter skadesløse fra og mot alle krav og ansvar (herunder juridiske kostnader) som kan oppstå fra dine innsendinger til nettstedet, fra din bruk av materiale innhentet via nettstedet, fra ditt brudd på disse vilkårene eller fra enhver handling som oppstår via din bruk av nettstedet. Emirates Skywards forbeholder seg retten, etter eget forgodtbefinnende, til å nekte tilgang til nettstedet eller deler av et uten forhåndsmelding eller ansvar.
 8. UNDERLAGT GJELDENDE INTERNASJONAL LOVGIVNING AKSEPTERER VI IKKE ANSVAR NÅR DET GJELDER PERSONER SOM REISER PÅ BONUSBILLETTER ANNET ENN DET SOM ER FREMSATT I VILKÅRENE FOR TRANSPORT OG REISEDOKUMENTENE.

Diverse

 1. Organisasjonens bruk av sitt medlemskap etter endringer eller variasjoner av disse vilkårene vil anses for å være organisasjonens godkjenning av endringen eller variasjonen.
 2. Ethvert varsel som gis til organisasjonen under disse vilkårene vil anses å være gitt dersom det er sendt via forhåndsbetalt post til organisasjonen til adressen oppgitt av organisasjonen for Emirates Business Rewards-formål.
 3. Disse vilkårene reguleres av lovene i emiratet Dubai og alle søksmål relatert til Emirates Business Rewards må fremmes i denne jurisdiksjonen. Emirates Business Rewards har ikke virksomhet (eller vil avslutte sin virksomhet) i en jurisdiksjon hvor dette vil være forbudt (eller bli forbudt) av en relevant lov eller et statlig direktiv.
 4. Emirates Business Rewards har ikke virksomhet (eller vil avslutte sin virksomhet) i en jurisdiksjon hvor dette vil være forbudt (eller bli forbudt) av en relevant lov eller et statlig direktiv.
 5. Rimelig hensyn er tatt for å sørge for at informasjonen i disse vilkårene og andre publikasjoner og annonser knyttet til Emirates Business Rewards er nøyaktig, men Emirates fraskriver seg alt ansvar når det gjelder feil eller unnlatelser i informasjonen, enten det er skriftlig eller muntlig.
 6. Enhver del av disse vilkårene som av hvilken som helst grunn er uten rettsvirkning og umulig å håndheve skal anses for å kunne utelates uten å påvirke de gjenværende vilkårene på noen som helst måte. Emirates skal ikke være pålagt å tilby en tjeneste eller handle i overensstemmelse med disse vilkårene hvis dette vil være et brudd på loven.
 7. Personer, inkludert men ikke begrenset til programadministratorer og/eller reisende kan være pålagt å fremvise dokumentasjon ved innsjekking som bekrefter en persons identitet og deres tilknytning til organisasjonens medlemskap i Emirates Business Rewards. Dersom en person ikke overholder dette kravet, forbeholder Emirates Business Rewards seg retten til å nekte transport.
 8. Lenkene nederst på denne siden, det vil si vilkår og betingelser samt personvernregler, er inkludert her som referanse.
 9. Ønsker du å klage på tjenesten heri, ta kontakt med Emirates’ kundeservice via e-post til customer.affairs@emirates.com
 10. Copyright © Emirates 2020. Med enerett.