En guide til farlig gods

Farlig gods er artikler eller stoffer som kan sette flyet eller passasjerer om bord i fare. De kan ikke fraktes som innsjekket bagasje eller som håndbagasje, bortsett fra som angitt i denne tabellen.

Søk

Forbudte gjenstander

Forbudte gjenstander er artikler eller stoffer som kan være en risiko for passasjerenes helse og sikkerhet eller som potensielt kan skade flyet. Det bes om at disse gjenstandene ikke tas med for å unngå besvær. Gjenstander underlagt restriksjoner er artikler eller stoffer som kan være en risiko for passasjerenes helse og sikkerhet eller som potensielt kan skade flyet.

Emirates forbyr transport av alle smartbalanse-hjul (med eller uten litium-batterier fjernet) som innsjekket bagasje eller håndbagasje.

Du bør også sjekke Gjenstander forbudt av EC Aviation Security for en nærmere liste over forbudte gjenstander.


Oppdatert juni 2018

Hva jeg kan og ikke kan pakke

Alkohol

Alkohol

Innsjekking Ja
Håndbagasje Ja

Alkoholholdig drikke, når det er i salgsinnpakninger, som inneholder mer enn 24 %, men ikke mer enn 70 % alkoholvolum, i beholdere som ikke overstiger 5 liter, med en total netto kvantitet på 5 liter per person.

Batteridrevne rullestoler og innretninger for bedre bevegelighet

Hjelpemidler for mobilitet

Trenger godkjennelseKontakt oss

Hjelpemidler for mobilitet: Batteridrevne rullestoler eller andre lignende mobilitetsenheter med ikke lekkasjesikrede batterier eller med litium-batterier Såfremt rullestolen eller mobilitetshjelpemiddelet kan lastes, stues inn, sikres og losses i en oppreist stilling, kan batteriet forbli installert i rullestolen. Batteriterminalene må beskyttes fra kortslutning, for eksempel ved å være lukket inn i en batteribeholder, og batteriet må være trygt festet til rullestolen eller mobilitetshjelpemiddelet. Ekstra begrensninger gjelder for litium-batterier som kan fås fra Emirates. Det anbefales at kunder gjør en avtale med Emirates på forhånd.

Hjelpemidler for mobilitet

Trenger godkjennelseKontakt oss

Hjelpemidler for mobilitet: Batteridrevne rullestoler eller andre lignende mobilitetsenheter med lekkasjefrie våtcellebatterier eller med batterier som overholder IATA Dangerous Goods Regulations Special Provision A123 eller A199, såfremt batteriene er beskyttet mot kortslutning, f. eks. ved å være stengt inne i en batteribeholder, og batteriet er trygt festet til rullestolen eller mobilitetshjelpemiddelet.

Hjelpemidler for mobilitet: litium-ion-batterier (sammenleggbare)

Trenger godkjennelseKontakt oss

Hjelpemidler for mobilitet: For batteridrevne mobilitetshjelpemidler med litium-ion-batterier (sammenleggbare), må litium-ion-batteriet fjernes og fraktes i kabinen. Batteriene til slike rullestoler kan ikke overstige 300 watt-timer. For enheter som er utstyrt med to batterier som kreves for drift, kan hvert batteri ikke overstige 160 watt-timer. Maksimalt ett ekstra reservebatteri som ikke overstiger 300 watt-timer eller to reserver som ikke overstiger 160 watt-timer hver, kan tas med i kabinen.

Private motorkjøretøy

Forbudt

Av sikkerhetsgrunner kan vi ikke godta private motorkjøretøy som hoverboard, mini-segway og smarthjul eller selvbalanserende hjul på våre flygninger. Emirates forbyr frakt av alle slike enheter – med eller uten batterier – som innsjekket bagasje eller håndbagasje. Denne regelen gjelder selv om du skal videre til våre flygninger fra et flyselskap som har godtatt dem.

Batterier og batteridrevne enheter

Bærbare elektroniske enheter som inneholder lekkasjefrie batterier

Innsjekking Ja
Håndbagasje Ja

For bærbare elektroniske enheter som inneholder lekkasjefrie batterier, må batteriene overholde IATA Dangerous Goods Regulations Special Provision A67 og kan ikke ha en spenning som overstiger 12 volt og en watt-timeklassifisering som ikke overstiger 100 watt-timer. Maksimalt to reservebatterier kan fraktes.

Batterier

Innsjekking Nei
Håndbagasje Ja

Løse batterier/ekstra batterier, inkludert litium-metall eller litium-ion-celler eller batterier for bærbare elektroniske enheter, kan kun tas med i håndbagasjen. Artikler som har som hovedformål å være kraftkilde, for eksempel strømbanker, anses å være ekstra batterier. Disse batteriene må beskyttes individuelt for å unngå kortslutning. Hver passasjer har en grense på maksimum 20 ekstra batterier.

Droner

Innsjekking Ja
Håndbagasje Nei

Av sikkerhetsgrunner kan vi ikke tillate droner om bord som kabinbagasje. Droner kan kun godtas som innsjekket bagasje. Hvis du har en drone i din innsjekkede bagasje, vil du bli bedt om enten å sikre litium-batteriene i dronen eller å fjerne batteriene og ha dem med i din kabinbagasje. Denne regelen gjelder selv om du skal videre til våre flygninger fra et flyselskap som har godtatt droner som kabinbagasje.

e-sigaretter

Innsjekking Nei
Håndbagasje Ja

e-sigaretter (inkludert e-sigarer, e-piper, bærbare brennere for elektrisk røkelse (parfyme) eller andre personlige dampprodukter) som inneholder batterier må beskyttes individuelt for å forhindre utilsiktet aktivering.

Litium-batteridrevne elektroniske enheter

Trenger godkjennelseKontakt oss

Litium-batteridrevne elektroniske enheter. Litium-ion-batterier for bærbare (inkludert medisinske) elektroniske enheter, med en watt-timeklassifisering som overstiger 100 watt-timer, men ikke overstiger 160 watt-timer. Kun for bærbare medisinske elektroniske enheter, litium-metallbatterier med et litium-innhold som overstiger 2 gram, men ikke overstiger 8 gram.

Litium-batterier: Bærbare elektroniske enheter

Innsjekking Ja
Håndbagasje Ja

Litium-batterier: Bærbare elektroniske enheter som inneholder litium-metall eller litium-ion-celler eller -batterier, inkludert metallenheter som bærbare oksygenkonsentratorer (POC) og forbrukerelektronikk som kameraer, mobiltelefoner, bærbare datamaskiner og nettbrett, når disse fraktes av kunder eller av personalet til privat bruk. Litium-metallbatterier kan ikke ha et litium-metallinnhold som overstiger 2 gram. For litium-ion-batterier kan watt per time-klassifiseringen ikke overstige 100 watt per time. Hver passasjer er begrenset til maksimum 15 private elektroniske enheter.

Litium-batterier: Utstyr av sikkerhetstype

Trenger godkjennelseKontakt oss

Litium-batterier: Utstyr av sikkerhetstype som inneholder litium-batterier kan kun godtas etter rådføring med sikkerhetsgruppen.

Løse ekstrabatterier som overstiger 100 watt-timer eller et litium-innhold på 2 gram

Trenger godkjennelseKontakt oss

Løse eller ekstra litium-batterier med en watt-timeklassifisering som overstiger 100 watt-timer, men ikke overstiger 160 watt-timer for forbrukerelektronikkenheter og bærbare medisinske enheter (PMED), eller som har et litium-innhold som overstiger 2 gram, men ikke overstiger 8 gram for kun PMED. Maksimalt to ekstrabatterier er tillatt, men kun i håndbagasjen. Disse batteriene må beskyttes individuelt for å forhindre kortslutning.

Smartbagasje med flyttbare batterier

Innsjekking Ja
Håndbagasje Ja

Smartbagasje er tillatt i kabinen hvis batteriet kan fjernes og såfremt den er innenfor grensene for vekt og størrelse for kabinbagasje. Batteriet kan være installert så lenge smartbagasjen er slått helt av. Smartbagasje er tillatt som innsjekket bagasje hvis batteriet fjernes og fraktes i kabinen. Hvis smartbagasjen overstiger grensene for bagasjevekt/-størrelse for ruten, eller hvis batteriet ikke kan fjernes, kan smartbagasjen ikke fraktes på en Emirates-flygning.

Drivstoff og drivstoffpatroner

Brenselcelle- eller forbrenningsmotorer

Innsjekking Ja
Håndbagasje Nei

Brenselcelle- eller forbrenningsmotorer må oppfylle kravene i IATA Dangerous Goods Regulations Special Provision A70, som krever at motoren er fri for brensel som brukes til strøm.

Brenselceller

Innsjekking Nei
Håndbagasje Ja

Brenselceller som inneholder brensel og gir strøm til bærbare elektroniske enheter (f.eks. kameraer, mobiltelefoner, bærbare datamaskiner og videokameraer)

Feltkjøkken og brenselbeholdere

Trenger godkjennelseKontakt oss

Feltkjøkken og brenselbeholdere som tidligere har inneholdt brannfarlig væske, med tom brenseltank og/eller brenselbeholder, kan fraktes såfremt brenseltanken på stormkjøkkenet og/eller brenselbeholderen har blitt helt tømt for all flytende brensel og tiltak har blitt gjort for å fjerne faren.

Patroner til brenselceller

Innsjekking Ja
Håndbagasje Ja

Patroner til brenselceller, reserver for bærbare elektroniske enheter

Komprimerte gasspatroner, sylindere og aerosoler

Brannsikre, ikke giftige aerosolmidler i divisjon 2.2

Innsjekking Ja
Håndbagasje Nei

Brannsikre, ikke giftige aerosolmidler i divisjon 2.2, med ingen medfølgende risiko, for sports- eller hjemmebruk. Den totale nettomengden av ikke-radioaktive medisinske artikler eller toalettartikler samt brannsikre, ikke giftige aerosolmidler i divisjon 2.2 må ikke overstige 2 kilo eller 2 liter, og nettomengden for hver enkel artikkel kan ikke overstige 0,5 kilo eller 0,5 liter. Utslippsventilen på aerosolkanner må være beskyttet av en hette eller lignende som er egnet til å forhindre uforutsett utslipp av innhold.

Krølltenger som inneholder hydrokarbongass

Innsjekking Ja
Håndbagasje Ja

Krølltenger som inneholder hydrokarbongass, opptil én (1) per kunde eller kabinmedlem, såfremt sikkerhetsdekselet er festet godt fast over varmeelementet. Disse krølltengene må overhodet ikke brukes ombord i flyet. Gassrefill for slike krølltenger er ikke tillatt i sjekket bagasje eller håndbagasje.

Redningsryggsekk for snøskred

Trenger godkjennelseKontakt oss

Én (1) redningsryggsekk for snøskred per person med en patron med komprimert gass i divisjon 2.2. Kan også være utstyrt med en pyroteknisk utløsermekanisme som inneholder ikke mer enn 200 milligram netto i divisjon 1.4S. Ryggsekken må pakkes slik at den ikke kan bli uforvarende aktivert. Airbagene i ryggsekkene må være utstyrt med trykkavlastningsventiler.

Små, brannsikre gasspatroner

Trenger godkjennelseKontakt oss

Små, brannsikre gasspatroner som inneholder karbondioksid eller andre passende gasser i divisjon 2.2. Opptil to (2) små patroner plassert i en selv-oppblåsbar sikkerhetsinnretning, som en redningsvest eller -jakke. Ikke mer enn én (1) innretning per kunde og opptil to (2) små reservepatroner per person, og ikke mer enn fire (4) patroner med vannkapasitet på opptil 50 milliliter for andre innretninger.

Medisinske gjenstander

Gassholdig oksygen eller luft i sylindere

Trenger godkjennelseKontakt oss

Gassflasker med oksygen eller luft nødvendig for medisinsk bruk. Sylinderens totalvekt må ikke overstige 5 kilo. Merk: Systemer med flytende oksygen er forbudt å transportere.

Ikke-smittsomme artseksemplarer

Innsjekking Ja
Håndbagasje Ja

Ikke-smittsomme artseksemplarer pakket med små mengder brannfarlig væske må oppfylle IATA Dangerous Goods Regulations Special Provision A180 (detaljer om spesielle emballasjekrav for slike eksemplarer kan fås fra IATA Dangerous Goods Regulations)

Isolerte pakker som inneholder nedkjølt flytende nitrogen

Innsjekking Ja
Håndbagasje Ja

Isolerte pakker som inneholder nedkjølt flytende nitrogen (i egnet beholder), totalt absorbert i porøst materiale som kun inneholder ufarlig gods.

Kvikksølvtermometre eller -barometre

Trenger godkjennelseKontakt oss

Kvikksølvtermometre eller -barometre fraktet av en representant for et offentlig meteorologisk institutt eller et lignende offentlig organ må pakkes i en sterk utvendig emballasje med en forseglet indre sekk eller pose av sterkt, lekkasjesikret materiale beskyttet mot perforering og ugjennomtrengelig for kvikksølv, som vil hindre kvikksølvutslipp fra pakken uavhengig av pakkens stilling.

Medisinske eller kliniske termometre

Innsjekking Ja
Håndbagasje Nei

Medisinske eller kliniske termometre som inneholder kvikksølv, én (1) per person til privat bruk når det er i en beskyttende beholder.

Radioisotopiske pacemakere

Innsjekking Ja
Håndbagasje Ja

Radioisotopiske pacemakere eller andre innretninger, inkludert de som får strøm fra litiumbatterier, som er implantert eller festet utvendig på en person, eller radioaktive legemidler i kroppen etter en medisinsk behandling.

Pulver

Pulverlignende stoffer

Innsjekking Ja
Håndbagasje Nei

Alle flygninger til, gjennom eller fra USA, så vel som fra eller gjennom Australia og New Zealand, vil bli underlagt enda strengere sikkerhetsundersøkelser. Dette er i overensstemmelse med nye retningslinjer for sikkerhet fra US Transport Security Administration (TSA), Australian Government’s Department of Home Affairs og Civil Aviation Authority of New Zealand.

I henhold til det nye direktivet for flygninger til destinasjoner i USA må pulverlignende stoffer i beholdere på 350 milliliter/gram eller mer sjekkes inn, og de er ikke tillatt i eiendeler som tas med om bord eller i håndbagasje. Slike gjenstander vil bli beslaglagt på Dubai flyplass (DXB), så vel som Milano (MXP) og Aten (ATH) avhengig av siste avreisested. Pulver i mengder på under 350 milliliter/gram kan bli underlagt ekstra undersøkelser.

Morsmelktillegg til babyer, reseptbelagte medisiner og levninger av mennesker er unntatt. Pulverlignende gjenstander som kjøpes i tollfrie butikker på flyplassen må oppbevares i forseglede poser som ikke kan åpnes og lukkes, sammen med kvittering på kjøpet.

Våpen, ammunisjon og eksplosiver

Ammunisjon

Trenger godkjennelseKontakt oss

Ammunisjon (patroner for våpen) som er trygt pakket (i divisjon 1.4S, kun UN 0012 eller UN 0014) i mengder som ikke overstiger en bruttovekt på 5 kilo per person for samme persons bruk. Det tillatte for mer enn én person må ikke samles i én eller flere pakker.

Bedøvende innretninger

Forbudt

Bedøvende innretninger, som tåregass, pepperspray, etc. som inneholder irriterende eller lammende stoffer, er forbudt på personer, som innsjekket bagasje og som håndbagasje.

Elektrosjokkvåpen

Forbudt

Elektrosjokkvåpen (f.eks. Taser) som inneholder farlig gods, som eksplosiver, komprimert gass, litiumbatterier etc., er forbudt som håndbagasje, som innsjekket bagasje og på personer.

Gjenstander som inneholder eksplosiver

Forbudt

Det er forbudt å frakte alt av fyrverkeri og andre gjenstander som inneholder eksplosiver, for eksempel smellbonboner, kinaputter, flaskeraketter, poppers og stjerneskudd, både som håndbagasje og som innsjekket bagasje på våre flyvninger.

Vitenskapelig, profesjonelt og personlig

Gjennomsyrende enheter

Innsjekking Ja
Håndbagasje Nei

Gjennomsyrende enheter for kalibrering av utstyr for overvåking av luftkvalitet må oppfylle IATA Dangerous Goods Regulations Special Provision A41 (som beskriver kravene for emballasje).

Ikke-radioaktive medisinske artikler eller toalettartikler

Innsjekking Ja
Håndbagasje Ja

Ikke-radioaktive medisinske artikler eller toalettartikler (inkludert aerosol) som hårspray, parfyme, etterbarberingsvann og medisiner som inneholder alkohol. Den totale nettomengden av alle ikke-radioaktive medisinske artikler eller toalettartikler samt brannsikre, ikke giftige aerosolmidler i divisjon 2.2 må ikke overstige 2 kilo eller 2 liter, og nettomengden for hver enkel artikkel kan ikke overstige 0,5 kilo eller 0,5 liter. Utslippsventilen på aerosolkanner må være beskyttet av en hette eller lignende som er egnet til å forhindre uforutsett utslipp av innhold.

Lamper

Innsjekking Ja
Håndbagasje Ja

Energieffektive lamper når de er i salgsemballasjen og ment for privat bruk eller hjemmebruk.

Monitorutstyr for kjemiske midler

Trenger godkjennelseKontakt oss

Monitorutstyr for kjemiske midler, instrumenter som inneholder radioaktive materialer som ikke overstiger aktivitetsnivået spesifisert i IATA Dangerous Goods Regulations Table 10.3.C, dvs. monitorer for kjemiske midler (CAM) og/eller rask alarm- og deteksjonsmonitorer (RAID-M), som er trygt pakket og uten litiumbatterier, når disse transporteres av ansatte i Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) på offisielle reiser.

Sikkerhetsfyrstikker (én liten eske) eller én liten lighter

Forbudt

Sikkerhetsfyrstikker (én liten eske) eller én liten lighter som ikke inneholder uabsorbert flytende brensel, bortsett fra flytende gass, som skal bæres på brukerens egen kropp. Drivstoff og refill til lighter er ikke tillatt på kroppen eller i sjekket bagasje eller håndbagasje. Merk: Fyrstikker som kan tennes ved strykning mot en hvilken som helst overflate, «blåflammelightere» og «sigarlightere» er forbudt.

Stresskofferter

Forbudt

Sikkerhetskofferter, kontantbokser, kontantvesker osv. som inneholder farlig gods som litiumbatterier og/eller pyroteknisk materiale, er totalforbudt, med mindre dette godkjennes av flyselskapet.

Tørris (karbondioksid i solid form)

Trenger godkjennelseKontakt oss

Tørris (karbondioksid i solid form), i mengder som ikke overstiger 2,5 kilo per person når dette brukes til pakking av ferskvarer som ikke er underlagt disse reglene i innsjekket bagasje eller håndbagasje, såfremt bagasjen (pakken) tillater utslipp av karbondioksidgass. Innsjekket bagasje må merkes med «tørris» eller «karbondioksid i solid form» og med tørrisens nettovekt eller en indikasjon på hvorvidt det et 2,5 kilo eller mindre tørris.

Varmeproduserende artikler

Trenger godkjennelseKontakt oss

Varmeproduserende artikler og batteridrevent utstyr i stand til å generere ekstrem varme og som vil føre til brann ved aktivering, f.eks. undervannsfakler (dykkelamper) og loddebolter, såfremt den varmeproduserende delen av batteriet pakkes separat for å unngå aktivering under transport. Ethvert batteri som har blitt fjernet må beskyttes mot kortslutning.