TilgjengelighetsinformasjonHopp til hovedinnholdet

Emirates og Sør-Afrika

Siden Emirates lanserte sine flygninger til Johannesburg i 1995, har Emirates transportert over 15,9 millioner passasjerer og mer enn 703 400 tonn med last på sine flygninger til og fra Sør-Afrika.

I 2017/2018 alene transporterte Emirates over 1,7 millioner passasjerer og over 61 000 tonn med verdifull last til og fra Sør-Afrika.

Emirates opererer for tiden 49 passasjerflygninger i uken – fire ganger daglig til Johannesburg, to ganger daglig til Cape Town og daglig til Durban.

Emirates’ økonomiske innflytelse i Sør-Afrika

I 2016 publiserte Genesis Analytics, en respektert økonomisk forskningsinstitusjon basert i Sør-Afrika, en studie om økonomisk påvirkning som kvantifiserte Emirates Groups økonomiske bidrag til Sør-Afrika.

Studien, med tittelen «Kvantifisering av sosioøkonomiske bidrag fra Emirates til Sør-Afrika», analyserer Emirates’ bidrag til økonomien når det gjelder effekten av Emirates’ kjernevirksomhet, økonomiske fordeler skapt gjennom forbindelser med resten av verden samt fordelene med rutesamarbeid og interline-partnerskap.

Analysen viste at den totalt kombinerte direkte, indirekte og induserte økonomiske merverdien for gruppens virksomhet i 2014/15 beløpte seg til 417 millioner amerikanske dollar (4,5 milliarder ZAR) i BNP. Den kombinerte direkte, indirekte og induserte innvirkningen på sysselsetting i samme periode var 12 989 jobber.