Oplysninger om tilgængelighedGå til hovedindholdet

Programregler for Emirates Skywards

Loyalitetsprogrammet Emirates Skywards (''Emirates Skywards'') drives af Emirates. Emirates Skywards' hjemmeside (''hjemmesiden'') og Emirates APP ("appen") tilbydes medlemmer af Emirates Skywards, så længe de accepterer disse vilkår og betingelser. Ved at tilgå og bruge hjemmesiden eller Emirates-appen har du accepteret alle sådanne vilkår og betingelser.

LÆS VENLIGST DISSE PROGRAMREGLER GRUNDIGT, SÅ DU ER ORIENTERET OM DET GRUNDLAG, SOM FORDELE OG BONUSSER KAN OPTJENES, TILDELES, VARIERES ELLER ANNULLERES PÅ.

1. Definitioner og tolkning

 1. I disse programregler:
  • Konto er den konto hvortil/-fra et medlems Miles bliver krediteret/trukket
  • Base-miles er de Miles, et medlem optjener for en eller flere kvalificerende flyrejser på Economy Class, når de køber en billet Flex Plus-takst fra én Skywardszone til en anden Skywardszone
  • Cash+Miles-billet er en Emirates- eller flydubai-flyrejse, der kan købes med en blanding af kontanter og Skywards Miles med forbehold for de vilkår og betingelser, der fremgår af klausul 13 under disse programregler;
  • Classic Reward er en Classic Saver Reward eller Classic Flex Reward eller Classic Flex Plus Reward på Emirates-flyrejser
  • Classic Saver Reward en bonusbillet, der er betalt fuldt ud eller delvist med Skywards Miles, og som er underlagt reglerne og restriktionerne for Classic Saver Reward
  • Classic Flex eller Flex Plus Reward er en bonusbillet, der er betalt fuldt ud eller delvist med Skywards Miles, og som er underlagt reglerne og restriktionerne for Classic Flex eller Flex Plus Reward
  • Codeshareflyrejse er en flyrejse, der har en luftfartsselskabskode eller -nummer fra ét luftfartselskab på billetten, men som foregår med et fly, der drives af et andet luftfartsselskab
  • Koordinationsaftale er hovedkoordinationsaftalen mellem Emirates og Qantas fra den 6. september 2012 (som ændret eller tilpasset fra tid til anden)
  • Emirates er Emirates, en virksomhed i Dubai, som er etableret ifølge dekret nr. 2 fra 1985 (med ændringer)
  • Emirates-app er Emirates' applikation til iPad, iPhone, Apple Watch og Android-telefoner
  • Emirates-flyrejser er flyrejser, der markedsføres og opereres af Emirates
  • Emirates' kontaktcenter er hvert af de kontaktcentre for medlemmer, der er etableret i Dubai, Mumbai, Karachi, Manchester, Melbourne, New York, Guangzhou og Budapest, og hvis kontaktoplysninger er offentliggjort af Emirates Skywards
  • Emirates Qantas Alliance er samarbejdet mellem Emirates og Qantas i forbindelse med forskellige aspekter af deres respektive kommercielle virksomheder som omtalt i koordinationsaftalen
  • Emirates Skywards betyder alt efter konteksten, at Emirates driver et loyalitetsprogram på egne vegne og på vegne af flydubai som ét loyalitetsprogram for begge flyselskaber, eller navnet på selve loyalitetsprogrammet. Emirates Skywards er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Emirates
  • flydubai er Dubai Aviation Corporation (hvis kommercielle navn er “flydubai”), en virksomhed etableret under lov nr. (11) af 2008
  • flydubai-app er flydubais applikation til iPad og iPhone
  • flydubais kundecenter er hvert af kontaktcentrene for flydubais kunder, der er etableret i FAE, Rusland, Pakistan og Saudi-Arabien, og hvis kontaktoplysninger er offentliggjort af flydubai
  • flydubai-flyrejser er alle fly markedsført og opereret af flydubai
  • flydubais hjemmeside er flydubai.com
  • Forspildte Miles er udestående Miles-saldo på kontoen, som Emirates trækker fra kontoen som følge af annullering af medlemskabet
  • Min Familie er det program, som er defineret i klausul 16 i programreglerne
  • Familieoverhoved er den person, som er defineret i klausul 16 i programreglerne
  • Familiemedlem er den person, som er defineret i klausul 16 i programreglerne
  • Flex- eller Flex Plus-billet er enhver ikke-nedsat kommerciel billet fra Emirates, som ikke er omfattet af restriktionerne for Special- eller Saver-billet
  • Øjeblikkelig opgradering betyder en opgraderingsbonus, der indløses ved lufthavnens check ind-skranke eller ombord på flyet
  • Medlem betyder en person, der har ansøgt om medlemskab af loyalitetsprogrammet Emirates Skywards, og som i den forbindelse har fået tildelt et medlemsnummer
  • Medlemstier er et medlemsniveau i Emirates Skywards loyalitetsprogrammet
  • Miles er point, der tildeles et medlem under loyalitetsprogrammet Emirates Skywards baseret på forbruget af kvalificerede varer og tjenesteydelser. Medmindre andet er angivet, vedrører dette vilkår både Skywards Miles og Tier Miles
  • Milesberegner er regnemaskinen på hjemmesiden, som bestemmer hvor mange Miles, der vil blive krediteret et medlems konto, når han eller hun benytter en kvalificerende flyrejse, eller antallet af Miles, der skal indløses for en bonusbillet til en Emirates-flyrejse
  • Driftsdato er den 31. marts 2013
  • Partner er en udbyder af varer eller tjenesteydelser, som deltager i Emirates Skywards fra tid til anden, og kan omfatte luftfartselskaber (undtagen flydubai), hoteller og resorter, tjenesteudbydere inden for finans, fritid og livsstil og biludlejningsvirksomheder
  • Personlig oplysningsbonus er Miles, som kan tildeles et medlem fra tid til anden for at opdatere vedkommendes personlige oplysninger på Emirates Skywards' anmodning
  • Qantas er Qantas Airways Limited
  • Qantas Group er Qantas og fra tid til anden dets datterselskaber
  • Qantas-ophørsdato er den dato, Emirates Qantas-alliancen ophører
  • Kvalificerende flyrejse eller flyrejser er en flyrejse/flyrejser med Emirates, flydubai eller en codeshareflyrejse/-flyrejser, der markedsføres af Emirates, men drives af et andet flyselskab mellem afrejsestedet og bestemmelsesstedet for en ud- eller hjemrejse
  • Relevant medlem er et medlem:
    • hvis medlemskab begyndte på eller efter driftsdatoen, og
    • som har fløjet mere end otte sektorer siden driftsdatoen på fly opereret af Qantas.
  • Bonus er specificerede varer og tjenesteydelser, som leveres af Emirates Skywards eller en partner til et medlem til gengæld for Skywards Miles
  • Skywards Skysurfers er den eksklusive Emirates Skywards-klub for unge medlemmer mellem to og 17 år
  • Skywards Miles er de Miles, der optjenes, hver gang et medlem rejser på en kvalificerende flyrejse eller køber kvalificerende varer og tjenesteydelser fra en partner, og som kan indløses til bonusrejser under Emirates Skywards' programregler
  • Special eller Saver er en Emirates-billet, der er underlagt eventuelle berettigelsesbegrænsninger i forhold til køb og/eller sæder med begrænset tilgængelighed, udsalgsperiode ("skal købes inden"-dato), restriktive betingelser (herunder, men ikke begrænset til, ændringsgebyrer, min./maks. ophold, flyrestriktioner eller forhåndskøb) og alle billetter til rejser solgt af andre luftfartselskaber, som delvist flyves med Emirates,
  • Tier Bonus er yderligere Skywards Miles tildelt Platinum-, Gold- og Silver-medlemmer, som er optjent ved at tage en kvalificerende flyrejse
  • Tier Miles er de miles, der er tildelt i forbindelse med kvalificering til et medlemsniveau, dvs. Miles optjent ved at tage en kvalificerende flyrejse
  • Bonusopgradring er indløsning af Skywards Miles til rejser i en højere kabineklasse end den klasse, der er angivet på flybilletten fra Emirates, og
  • Hjemmeside er Emirates Skywards' hjemmeside på emirates.com.
 2. I disse programregler, medmindre det modsatte er angivet:
  • omfatter en reference til ental også en reference til flertal, og omvendt
  • omfatter en reference til et køn også en reference til det modsatte køn
  • omfatter en reference til en part også en reference til dennes autoriserede medarbejdere, og
  • overskrifter indsættes kun som vejledning.

2. Medlemskab

 1. Ansøgning om medlemskab af Emirates Skywards er åben for alle individer over to år. En virksomhed, et firma, partnerskab eller andre enheder kan ikke blive medlem.
 2. En ansøger om medlemskab skal udlevere alle krævede oplysninger i blanketten Emirates Skywards-tilmeldingsblanket. Ansøgninger fra personer under 18 år skal underskrives af en forælder eller værge. Emirates Skywards kan efter eget skøn godkende eller afvise enhver ansøgning om medlemskab.
 3. Emirates Skywards udsteder et permanent digitalt medlemsnummer til et medlem, hvortil hans eller hendes Miles tildeles. Et medlem vil kunne få adgang til det digitale medlemskort via Emirates-appen efter tilmelding. Et medlem kan enten oplyse sit medlemsnummer eller vise det via Emirates-appen, mobilwebstedet, e-mail eller som et gemt billede på en bærbar enhed i løbet af rejser på kvalificerende flyrejser og på betalingstidspunktet for andre kvalificerende varer eller tjenester. Det digitale medlemskort er tilgængeligt for alle Emirates Skywards-medlemmer. Det digitale medlemskort giver medlemmer samme niveau af fordele, som de er vant til at modtage, når de bruger det fysiske kort. Det digitale medlemskort kan have en udløbsdato og vil i dette tilfælde kun være gyldigt til denne udløbsdato. Det digitale medlemskort vil også have en gyldighedsdato for et medlems medlemsskabstier. Det digitale medlemskort må kun anvendes af det medlem, hvis navn er angivet på kortet. Et medlems navn skal indtastes på engelsk, som det vises i passet. Et digitalt medlemskort er ikke et kreditkort og anvendes kun til identifikationsformål. Et digitalt medlemskort må ikke overdrages og tilhører til hver en tid udstederen.
 4. Medlemmer må ikke misbruge deres medlemskab af loyalitetsprogrammet Emirates Skywards. Dette omfatter:
  • deltagelse i ulovlige eller svigagtige aktiviteter eller
  • at sælge, tildele, overføre eller erhverve eller tilbyde eller reklamere for salg, tildeling, overførsel eller erhvervelse af nogen Reward, Miles eller anden fordel, der tilbydes medlemmer under Emirates Skywards-programmet, eller Miles, medmindre det er i overensstemmelse med programreglerne.
  • i tilfælde af et medlems brud på programreglerne, herunder brud på denne paragraf 2.4, forbeholder Emirates Skywards sig retten til at ophæve medlemskabet i henhold til paragraf 21.2. Miles, som er akkumuleret men ikke indløst, overført eller udløbet, som gemmes på et medlems konto, går tabt.
 5. Et medlem kan til enhver tid annullere sit medlemskab ved at underrette et Emirates-kontaktcenter.
 6. Emirates Skywards kan efter eget skøn på ethvert tidspunkt suspendere, annullere eller ophæve et medlemskab eller medlemmets optjente Miles. På dette tidspunkt går alle eksisterende ubrugte Miles tabt, og de kan ikke bruges igen.
 7. Medlemskab af Emirates Skywards-programmet ophører straks ved meddelelse om et medlems dødsfald eller konkurs. Hvis det afdøde eller konkursramte medlem desuden er familieoverhoved for en ”Min Familie”-konto, vil den pågældende ”Min Familie”-konto også blive ophævet. Miles, der akkumuleres, men som ikke indløses, overføres eller udløber, og som er på et medlems individuelle konto samt i givet fald på ”Min Familie”-kontoen før et medlems dødsfald eller konkurs, går automatisk tabt sammen med alle andre fordele eller privilegier. Emirates Skywards kan dog i tilfælde af et medlems dødsfald efter eget skøn genindsætte det afdøde medlems tilgængelige Miles til fordel for vedkommendes legale arvinger, forudsat at hverken det afdøde medlems Skywards-konto eller i givet fald vedkommendes ”Min Familie”-konto havde en minimumssaldo på 2.000 Miles på det tidspunkt, hvor Emirates Skywards modtog meddelelsen, og at den legale arving kræver Miles på afdødes konto inden for 6 måneder efter meddelelsen om dødsfald/konkurs. Enhver anmodning, der indgives af eller på vegne af en legal arving, om det afdøde medlems akkumulerede Miles skal ledsages af i) en kopi af dødsattesten for det afdøde medlem, ii) en kopi af det afdøde medlems testamente, kendelse eller anden acceptabel juridisk dokumentation, der dokumenterer den legale arvings ret til de akkumulerede Miles, og iii) alle de supplerende dokumenter, som Emirates Skywards anmoder om.
 8. Medlemskab kan ikke overdrages. Et medlem må ikke have mere end en konto. Alle Miles eller bonusser under Emirates Skywards tildeles a medlem på hans eller hendes medlemskonto.
 9. Opgørelser over aktiviteter vil være tilgængelige for et medlem via hjemmesiden, så længe Emirates opfatter ham eller hende som værende et aktivt medlem, og vil omfatte oplysninger om tildelte, indløste og udløbne Miles. Hvis et medlem mener, at nogen af oplysningerne i opgørelsen (herunder oplysninger om optjente, indløste eller udløbne Miles) ikke er korrekte, skal medlemmet underrette Emirates Skywards med det samme og under ingen omstændigheder mere end 90 dage efter datoen på opgørelsen. Hvis et medlem ikke underretter Emirates Skywards om uoverensstemmelse i opgørelsen inden for den tidsfrist, der er nævnt i dette vilkår 2.9, anses oplysningerne for korrekte og accepteret af et medlem. Hvis et medlem gør indsigelser mod opgørelsen, kan Emirates Skywards kræve, at medlemmet indsender dokumentation for at understøtte kravet.
 10. Et medlems navneændringer skal meddeles skriftligt til Emirates Skywards sammen med juridisk dokumentation eller anden dokumentation, da Emirates Skywards fra tid til anden anmoder om bevis på denne ændring. Emirates Skywards kan kræve yderligere oplysninger til kontovalidering i forbindelse med et medlems ændrede oplysninger.
 11. Alle skatter, afgifter og andre passiver, der opstår i forbindelse med optjening af Miles eller modtagelse og brug af bonusser, er og forbliver ene og alene et medlems ansvar og skal betales før udstedelsen af en bonus. Emirates Skywards yder ingen garanti eller forsikring i forbindelse med sådanne skatter, afgifter eller andre passiver.
 12. Medlemmer under 18 år kan ikke udføre visse transaktioner (såsom køb eller overførsel af Skywards Miles og indløsning af bonusser) på hjemmesiden eller i Emirates' app.
 13. Alle Miles, der er krediterede, men ikke ombyttet til bonusser, samt eventuelle uudnyttede bonusser, annulleres, når en person ophører med at være medlem.
 14. For fortsat at garantere Emirates Skywards-programmets værdi og integritet for medlemmerne overvåger Emirates løbende Skywards Miles-aktiviteter i forbindelse med programmet. Emirates Skywards kan revidere et medlems konto af en hvilken som helst årsag ud fra Emirates' suveræne skøn. I løbet af denne revision kan et medlem ikke bruge sin konto. Emirates informerer et medlem om, at en sådan revision finder sted, og kan kræve, at et medlem giver visse oplysninger om kontoen inden for de tidsfrister, som Emirates fastsætter, for at bistå med gennemførelsen af revisionen (underretning om revision). Emirates forbeholder sig ret til at annullere en konto under revision, hvis et medlem ikke besvarer meddelelsen om revision inden for 90 dage, eller eventuel anden årsag, som anses for passende af Emirates efter eget skøn. Hvis den konto, der revideres, bliver annulleret, går Miles, som er akkumuleret men ikke indløst, overført eller udløbet, og som gemmes på et medlems konto, tabt.

3. Skywards Skysurfers

 1. Medlemmer mellem 2 og 17 år bliver automatisk medlem af Skywards Skysurfers.
 2. Skysurfers er underlagt Emirates Skywards' programregler og skal muligvis ledsages af et voksent medlem ved brug af visse fordele såsom loungeadgang og chaufførkørselstjenester.
 3. Skysurfers har ret til at optjene Skywards Miles for alle Emirates- og flydubai-flyrejser. Skysurfers kan desuden indløse Skywards Miles for opgraderinger af flyrejser på Emirates-flyrejser før check ind i lufthavnen. Skysurfers kan indløse deres Skywards Miles til alle Emirates-flyrejser samt andre Emirates Skywards-partnerflyselskaber.
 4. Skysurfers er berettigede til visse fordele såsom ekstra tilladt bagage samt prioriteret check ind.

4. Håndtering af konto

 1. Et medlem kan via skriftlig henvendelse til et Emirates-kontaktcenter eller via hjemmesiden udnævne en "rejsekoordinator" (der skal være mindst 18 år), som får adgang til medlemmets konto med det formål at:
  • indhente oplysninger fra denne medlemskonto.
  • gøre krav på en bonus, og
  • ændre Emirates Skywards' oplysninger i forbindelse med medlemskabet på vegne af medlemmet.
 2. Rejsekoordinatoren accepterer at være underlagt programreglerne, hvis denne accepterer at blive angivet som rejsekoordinator. Alle aktiviteter, der udføres af en rejsekoordinator i forbindelse med et medlems konto, skal foretages i henhold til programreglerne. Al kontoaktivitet, der udføres af rejsekoordinatoren, skal anses som udført på vegne af medlemmet, og medlemmet er ansvarligt for ethvert brud på programreglerne foretaget af rejsekoordinatoren.
 3. Før udnævnelsen skal rejsekoordinatoren give Emirates Skywards bevis på sin identitet og kontaktoplysninger. Rejsekoordinatoren og medlemmet bekræfter, at alle oplysninger givet i forbindelse med identiteten af rejsekoordinatoren og kontaktoplysninger er sande og præcise, og at opgivelse af falske oplysninger vil resultere i, at rejsekoordinatorens udnævnelse annulleres. I sådanne tilfælde forbeholder Emirates Skywards sig retten til også at ophæve medlemmets konto i henhold til klausul 18.2.
 4. Emirates Skywards forbeholder sig retten til at ophæve et medlems konto i henhold til klausul 18.2 og/eller ophæve rejsekoordinatorens udnævnelse, hvis Emirates efter eget skøn beslutter, at den udnævnte rejsekoordinators aktiviteter i forbindelse med medlemmets konto er et brud på programreglerne.
 5. En rejsekoordinator, som ikke er medlem, har ikke ret til nogen Emirates Skywards-medlemsfordele eller -privilegier.

5. Medlemskabsniveau

 1. Medlem kan få en niveauopgradering til medlemsniveauerne Silver, Gold eller Platinum alt efter antallet af Tier Miles optjent i enhver sammenhængende periode på 13 måneder. 25.000 Tier Miles eller 25 kvalificerende flyrejser kræves for at opnå Silver-medlemsniveau, 50.000 Tier Miles eller 50 kvalificerende flyrejser kræves for at opnå Gold-medlemsniveau, samt 150.000 Tier Miles og mindst en kvalificerende flyvning (fra den 1. april) på First eller Business Class kræves for at opnå Platinum-medlemsniveau.
 2. Et medlemsniveau er gyldigt i et år fra den måned, det blev opnået, og kan fornys, hvis et medlem har fået tildelt yderligere 25.000 Tier Miles eller 25 kvalificerende flyrejser, 50.000 Tier Miles eller 50 kvalificerende flyrejser eller 150.000 Tier Miles (hvis relevant) med mindst en kvalificerende flyvning* på First eller Business Class vil være påkrævet på den gældende dato for gennemgang. Kvalificerende flyvninger omfatter ikke opgraderingsbelønninger, belønningsbilletter og billetter købt med Cash+Miles. Overskydende Tier Miles eller kvalificerende flyrejser, der er optjent i en gennemgangsperiode, kan ikke overføres til en efterfølgende periode.
 3. Medlemmer optjener Tier Miles i følgende rater:
  • Platinmedlem = Basis Miles +100 %
  • Gold-medlem = Basis Miles +75 %
  • Silver-medlem = Basis Miles +30 %
  • Tier Miles bidrager til et medlems Skywards Miles-konto. De bidrager ikke til Tier Miles-kontoen.
 4. Antallet af Tier Miles, der kræves for hvert medlemsniveau, kan på ethvert tidspunkt ændres af Emirates uden varsel.
 5. Emirates Skywards kan efter eget skøn oprette, opgradere eller nedgradere et medlems medlemsniveau.

6. Tier-fordele og -privilegier

 1. Forhåndsreservation af sæde på Emirates-flyrejser er tilgængelig for alle medlemmer, hvis et medlem booker sædet mindst 48 timer før den relevante flyvning og foretager check ind mindst 90 minutter før afgang. Forhåndsreservation af sæde er afhængig af tilgængelighed og Emirates' befordringsbetingelser for passagerer og bagage. Afhængigt af deres Emirates Skywards-niveau kan Emirates Skywards-medlemmer være berettiget til gratis forhåndsreservation af sæde på følgende måde:
  • Platinum: Gratis adgang til almindelige, foretrukne og dobbelte sæder for alle passagerer på samme booking (PNR), og kun for medlemmet, gratis adgang til sæder med ekstra benplads for Economy Flex Plus-billetter.
  • Gold: Gratis adgang til almindelige og foretrukne sæder for alle passagerer på samme booking (PNR) gælder for alle Emirates-billetter.
  • Silver: Kun gratis adgang til almindelige sæder for en selv, gælder for alle Emirates-billetter.
  • Blue: Gratis adgang til almindelige sæder, når de bookes på Economy Class Flex- eller Flex Plus-billetter.
  Bemærk: Forhåndsreservation af sæde er ikke tilgængelig i forbindelse med gruppebilletter (bookingklasse 'G'). I alle andre tilfælde gælder standardgebyrer for forhåndsreservation af sæde. Få mere at vide om gældende gebyrer og forhåndsreservation af sæde.
 2. Loungeadgang:
  1. Gratis loungeadgang. Platinum-, Gold- og Silver-medlemmer, der rejser videre i enhver kabine på Emirates-flyrejser, har gratis loungeadgang. Et Platinum-medlem kan få adgang til enhver Emirates First Class- og Business Class-lounge i Dubai og lounger i hele Emirates-netværket for sig selv, samt ledsages af en voksen gæst og to gæster under 17 år. Et Gold-medlem kan få adgang til enhver Emirates Business Class-lounge i Dubai, og lounger i hele Emirates-netværket for sig selv, samt ledsages af en kvalificeret gæst. Et Silver-medlem kan kun få gratis adgang til Emirates Business Class Lounge i Dubai Internationale Lufthavn for sig selv. Loungeadgang er kun tilgængelig, når du rejser videre med et Emirates-fly eller et Qantas codesharefly. Gæster skal rejse på samme Emirates-fly eller et Qantas codesharefly som medlemmet.
  2. Betalt adgang til Emirates-lounge i Dubai. I Dubai Internationale Lufthavn kan Emirates Skywards Platinum-, Gold- og Silver-medlemmer betale for yderligere loungeadgang ud over den gratis fordel, der gælder for deres tier. Blue-tier-medlemmer, der ellers ikke ville være berettiget til gratis loungeadgang, kan købe loungeadgang i Dubai Internationale Lufthavn. Derfor, på grundlag af et medlems nuværende niveauberettigelse,
   • kan Platinum-, Gold- og Silver-medlemmer vælge at betale for ekstra ledsager/ledsagere
   • Blue-tier-medlemmer kan vælge at betale for loungeadgang for dem selv og deres ledsager(e),
   • Gold- og Silver-medlemmer kan vælge at betale og opgradere deres gratis adgang til Business Class-lounge til First Class-loungen.
   Denne fordel i Emirates-lounger i Dubai International er tilgængelig til nedenstående priser, som kun gælder for medlemmerne selv og eventuelle yderligere ledsagere, som de ønsker at medbringe, forudsat at deres ledsager(e) også rejser videre på den samme Emirates-flyrejse. Denne fordel med betalt loungeadgang gælder kun for Emirates-lounger i Dubai International, hvis den videre rejse er med et Emirates-fly. De priser, der er angivet for at benytte sig af denne fordel per voksen for fire timers loungeadgang i Dubai International, er som følger inklusive moms:
   • Emirates First Class Lounger = 250 USD
   • Emirates Business Class Lounger = 150 USD
   • Emirates Lounge = 125 USD
   • Opgradering fra Emirates Business Class-lounge til Emirates First Class-lounge = 150 USD
   Få mere at vide om adgang til lounge mod betaling.
  3. Betalt loungeadgang i udvalgte lufthavne. I de berettigede lufthavne* nævnt herunder (undtagen Dubai International), kan Skywards Platinum- og Gold-medlemmer betale for yderligere loungeadgang for ledsager(e) ud over det antal gratis ledsagere, som de ellers er berettigede til. I alle kvalificerede lufthavne nævnt nedenfor* (undtagen Dubai International) kan medlemmer af Silver- og Blue-tier, der ellers ikke ville være berettigede til gratis loungeadgang, nu betale for loungeadgang kun for dem selv.
   • Auckland
   • Bangkok
   • Birmingham
   • Boston
   • Brisbane
   • Cape Town
   • Delhi
   • Düsseldorf
   • Frankfurt
   • Glasgow
   • Hamborg
   • Johannesburg
   • Kuala Lumpur
   • London Gatwick
   • London Heathrow
   • Los Angeles
   • Manchester
   • Melbourne
   • Milano
   • München
   • New York John F. Kennedy
   • Paris Charles de Gaulle
   • Perth
   • San Francisco
   • Sydney
   • Tokyo Narita
   • Zürich
   Betalt loungeadgang i ovennævnte kvalificerede lufthavne* er tilgængelig til de gebyrer, der er angivet nedenfor, og som kun gælder for Skywards Platinum- og Gold-medlemmer for de yderligere ledsagere, som de ønsker at følges med, forudsat at ledsagerne også rejser videre med samme kvalificerede Emirates-fly, og for Skywards Silver- og Blue-medlemmer, kun for dem selv. Gebyret for adgang til Emirates Lounger i ovennævnte berettigede lufthavne* er på 100 USD, der skal betales i lokal valuta til en tilsvarende pris (ovennævnte gælder ikke Dubai International).
  4. Emirates forbeholder sig ret til altid at kunne ændre gebyrerne for loungeadgang efter eget skøn. Gebyrerne gælder for engangsadgang per voksen for et maksimalt ophold i loungen på 4 timer og er kun gyldige for medlemmer og eventuelle yderligere ledsager(e), de ønsker at medbringe. Medlemmer (samt deres ledsagere), der opholder sig i loungen i mere end fire timer, uanset årsag (herunder uden begrænsning forstyrrelser af rejseplaner og forsinkelser), skal betale et ekstra gebyr for loungeadgang for hver periode på fire timer til de satser, der er fastsat i punkt 6.3.2 herover (for loungeadgang i Dubai International) og punkt 6.3.3 (for loungeadgang i alle andre berettigede lufthavne*).
  5. Betalt loungeadgang pr. barn under 12 år vil blive opkrævet til halvdelen af voksenprisen angivet i punkt 6.3.2 ovenfor (i tilfælde af en lounge i Dubai International) og i punkt 6.3.3 ovenfor (i tilfælde af loungeadgang i andre kvalificerede lufthavne*). Der er gratis loungeadgang for spædbørn under to år. Medlemmer, der vælger at betale for loungeadgang, skal sikre, at betalinger for hele varigheden indtil afgangstiden foretages til loungepersonalet forud for adgang. Betaling kan kun ske med kredit-/betalingskort (kontant betaling og betaling med indløsning af Miles accepteres ikke). Refusion er ikke tilladt, når først gæsten har fået adgang til loungen, uanset varigheden af adgangen. Brugen af loungen er underlagt de til enhver tid gældende vilkår og betingelser, der er fastsat af Emirates.
  6. Loungegebyret i punkt 6.2.2 ovenfor (i tilfælde af enhver lounge i Dubai International) og i punkt 6.2.3 ovenfor (i tilfælde af loungeadgang i andre kvalificerede lufthavne*) er eksklusive skatter. Hvis en hvilken som helst skat skal pålægges adgangsgebyret til loungen, forbeholder Emirates sig ret efter eget skøn til at hæve adgangsgebyret til loungen med samme sats som afgifterne.
  7. Kvalificerede Emirates-flyrejser omfatter Emirates-markedsførte og -opererede flyvninger og Emirates' codeshareflyvninger, der opereres af Qantas. Medlemmer, der rejser på Emirates' codeshareflyrejser, der drives af andre selskaber, kan ikke få adgang til Emirates' lounge.
  8. Emirates forbeholder sig ret til at tilbagetrække/begrænse tilgængeligheden af loungeadgang fra tid til anden. Loungeadgang er underlagt kapacitetsbegrænsninger. Medlemmer, der rejser på Emirates-codeshareflyvninger, der opereres af andre flyselskaber, vil ikke være berettiget til at få adgang til Emirates Lounge, bortset fra medlemmer, der rejser på Qantas-codeshareflyvninger. I nogle lande skal mindreårige (under 18 eller 21 år) ledsages af en voksen for at få adgang til loungen. Læs mere om loungeadgang.
  9. Emirates forbeholder sig retten til efter eget skøn at suspendere eller trække adgangsfordele til Emirates Skywards’ lounger tilbage fra et medlem og til at nedgradere et medlems medlemsniveau i tilfælde af misbrug med hensyn til loungeadgangsfordelene eller loungefaciliteterne. Et medlems adgang til loungen er til enhver tid underlagt de gældende loungeadgangsvilkår som fastsat af Emirates.
  10. Medlemmer, der benytter fordelene ved Emirates loungeadgang, skal fremtræde pænt. Emirates forbeholder sig retten til at nægte adgang til Emirates lounges i tilfælde, hvor:
   • Et medlems adfærd er af en sådan natur, at det forstyrrer de andre kunder
   • At medlemmer ikke lever op til en anmodning eller instruktion fra Emirates-personale
   • Der foretages frivillige justeringer af et medlems rejseplan, mens de er i loungen, der strækker sig mere end fire timer ud over den oprindelige planlagte flyafgang
   Manglende overholdelse af disse vilkår kan resultere i annullering af Emirates Skywards-medlemskab.
 3. Yderligere tilladt bagage er kun tilgængelig for Emirates Skywards Platinum-, Gold- og Silver-medlemmer, der rejser på Emirates-flyrejser og flydubai-flyrejser, og kun når de rejser i henhold til IATA-vægtkonceptet. Platinum-medlemmer har ret til yderligere 20 kgkilogram; Gold-medlemmer har ret til yderligere 16 kgkilogram, og Silver-medlemmer har ret til yderligere 12 kgkilogram over den tilladte bagage, der vises på billetten. Kun når du rejser i henhold til IATA-piece-konceptet på Emirates' flyrejser; har Platinum- og Gold-medlemmer ret til yderligere 23 kgkilogram på Economy Class eller Premium Economy og 32 kgkilogram på Business og First Class ud over den tilladte bagage, der er vist på billetten. Den maksimale mængde tilladt indchecket bagage i en kabine må ikke overstige tre stykker.

  For rejser  på tværs af Emirates’ netværk til og fra Afrika til Economy Special-pris:

  • Emirates Skywards Platinum- og Gold-medlemmer, der rejser på Economy Special-pris, modtager maksimalt en tilladt bagagemængde på 2 x 23 kg (standard 1 x 23 kg).

  Rejser til/fra Amerika (undtagen mellem Amerika og Europa) på Economy Special-pris:

  • Emirates Skywards Platinum- og Gold-medlemmer modtager en maksimal samlet tilladt bagagemængde på 2 x 23 kg (standard 1 x 23 kg).

  Rejser mellem Amerika og Europa på Economy Special- og Economy Saver-priser:

  • Emirates Skywards Platinum- og Gold-medlemmer modtager en maksimal tilladt bagagemængde på 2 x 23 kg (standard 1 x 23 kg).
 4. En garanteret plads på Economy Class på Emirates-flyrejser er tilgængelig for Gold- og Platinum-medlemmer på gældende Flex Plus-takstniveauer. Et garanteret sæde på Economy Class vil kun blive bekræftet, hvis der ikke er tilgængelige sæder på den valgte klasse på et bestemt fly. Af og til kan vi i visse lande ikke efterkomme din anmodning på grund af COVID-19-relaterede flykapacitetsbegrænsninger og myndighedernes forordninger. For Platinum-medlemmer vil Emirates Skywards bestræbe sig på at garantere et Business Class-sæde på gældende Flex Plus-prisniveauer. Det samme er dog muligvis ikke muligt under større helligdage, særlige begivenheder og på begrænsede flyrejser. Emirates Skywards garanterede sædefordel kan opnås ved at ringe til et Emirates-kontaktcenter mindst 48 timer før flyafgang. Kontakt os.
 5. Levering af prioriteret bagage er tilgængelig for Platinum- og Gold-medlemmer, der rejser i alle klasser på Emirates-flyrejser og flydubai-flyrejser. Silver-medlemmer får kun prioriteret bagageudlevering på flydubai-flyrejser. Læs mere om prioriteret bagagehåndtering.
 6. Der er prioriteret check ind for Platinum-, Gold- eller Silver-medlemmer, der rejser videre i enhver klasse på et Emirates-fly eller flydubai-fly. Få mere at vide om check ind, prioriteret boarding for Platinum-, Gold- og Silver-medlemmer, der rejser på enhver klasse på Emirates-fly. Læs mere om check ind.
 7. Skywards Miles, der tilhører Platinum-medlemmer, udløber ikke, så længe medlemmet bevarer deres Platinum-niveaustatus. Følgelig vil en justeret udløbsdato blive vist til Platinum-medlemmer i tilfælde, hvor medlemmet har Skywards Miles, som i henhold til standardudløb, oprindeligt skulle udløbe inden for deres nuværende tier-gennemgangsperiode. Den justerede udløb vil altid være en dato, der er 2 måneder efter medlemmets kommende niveaugennemgangsdato. For eksempel: Hvis et medlem af Platinum-tier (med den næste tier-gennemgangsdato den 31. august 2019) har Skywards Miles, der udløber den 31. januar 2019 pr. standardudløb, vil dette medlem se en justeret udløbsdato som den 31. oktober 2019 (beregnet som to (2) måneder efter hans/hendes kommende tier-gennemgangsdato).
  • Så snart et medlem opgraderer til Platinum-niveau, opdateres den justerede udløbsdato mod alle Skywards Miles, der i henhold til standardudløbsperiode skulle udløbe inden for deres nuværende periode på Platinum-niveau. Eventuelle Skywards Miles, der udløb forud for medlemmets opgradering til Platinum-tier, vil ikke blive genindsat, herunder i tilfælde af krav med tilbagevirkende kraft for manglende Skywards Miles, som kan have ført til, at et medlem opgraderede til Platinum-tier inden udløbsdatoen.
  • Hver gang et medlem bevarer sin Platinum-niveaustatus, vil alle ubrugte Skywards Miles, der havde en justeret udløbsdato, blive udvidet yderligere til en dato, der er 2 måneder efter medlemmets næste niveaugennemgangsdato.
  • Når et medlem ikke kan bibeholde sin status som medlem af Platinum-tier, vil eventuelle uindløste Skywards Miles, der har haft gavn af et justeret udløb, når et medlem var på Platinum-tier, udløbe på datoen, der er angivet på et medlems Emirates Skywards-konto.
  • Justeret udløb gælder også for den del af Skywards Miles, der er samlet på Min Familie-kontoen for et Platinum-medlem, uanset om det er som familieoverhoved eller som familiemedlem.
  • Justeret udløb gælder også for Skywards Miles, hvor yderligere gyldighed tidligere er købt gennem forlæng Miles- eller genindsæt Miles-produkterne, der er beskrevet i punkt 9.
  • For at undgå tvivl udløber Skywards Miles på den angivne udløbsdato, uanset om det er i henhold til standardudløb eller justeret udløb, hvis et medlems niveaustatus, der vises på emirates.com, ikke er Platinum på den pågældende dato. Ingen undtagelser vil være tilgængelige for medlemmer af Platinum-tier, der måtte have haft Skywards Miles, der udløb inden den ovennævnte ikrafttrædelsesdato.
 8. Niveaufordele og -rettigheder, der gives til et medlem på hvert medlemsniveau, er kun gyldige i den periode, hvor et medlem har gyldig status på det relevante medlemsniveau.
 9. Tier-fordele og -privilegier, der tilbydes et medlem på hvert medlemsniveau, kan ændres af Emirates Skywards på ethvert tidspunkt uden varsel.

7. Optjening af Miles

 1. Et medlem kan optjene Miles til kvalificerende flyrejser eller optjene Skywards Miles ved at bruge kvalificerende tjenesteydelser hos partnere på eller efter sin tilmeldingsdato. Kvalificerede flyrejser, der er foretaget to måneder før tilmelding, er berettiget til Miles (undtagen flydubai-fly før den 1. august 2018). Der kan ikke optjenes Skywards Miles på partnertransaktioner før tilmeldingsdatoen. Skywards Miles eller Tier Miles, som et medlem optjener for kvalificerende flyrejser, kan ses via Miles-beregneren på hjemmesiden.
 2. For at optjene Miles skal et medlem enten kunne vise et digitalt medlemskort eller oplyse medlemsnummeret på reservationstidspunktet eller ved check-in på kvalificerende flyrejser og på betalingstidspunktet for andre kvalificerende varer og tjenesteydelser. Der kan ikke foretages ændringer af medlemsnummeret, når et medlem er checket ind på det første fly på rejseplanen.
 3. Antallet af Miles, der optjenes, afhænger af afgangsstedet, destinationen, rejseklassen og prisen. Brug vores Miles-beregner for at se de præcise optjeningsværdier for en bestemt flyrejse. 
 4. Antallet af optjente Miles på en Cash+Miles-billet er i forhold til det kontantbeløb, der er betalt for en kommerciel pris, eksklusive gebyrer, skatter og afgifter pålagt af luftfartsselskabet. Cash+Miles-billetter er ikke kvalificerede til at optjene Miles i andre FFP-/loyalitetsprogrammer, som Emirates Skywards deltager i.
 5. Medlemmer under 18 år optjener Miles til samme takst som voksne medlemmer.
 6. Hvis et medlem køber en billet til flere priser og/eller en billet til flere kabiner på en kvalificerende flyrejse, vil Miles blive krediteret separat for hver priskomponent. Godkendelsesteksten eller området med yderligere oplysninger på billetten er kun en delvis indikator. Detaljerede oplysninger om optjente Miles på billetter til flere priser kan til enhver tid ses under afsnittet "Min rejseplan" på hjemmesiden eller afsnittet Emirates Skywards på Emirates-appen eller afsnittet "Ændr en booking" på www.emirates.com eller flydubai.com
 7. Hvis et medlem annullerer eller refunderer dele af en billet, vil der kun blive krediteret Miles for den anvendte kvalificerende flyrejse på den billet.
 8. For delvist benyttede billetter på kvalificerende Emirates-flyrejser vil optjente Miles afhænge af den fløjne strækning, rejseklasse og pris købt på rejsetidspunktet. Hvis rejsen er delvist fløjet af et medlem, bliver Miles kun krediteret for de dele af rejsen, der er fløjet. Hvis et medlem ønsker at opgradere en billet delvist til en højere priskategori eller en højere rejseklasse, bliver der kun krediteret flere Miles for den pågældende del af rejsen, og ikke for nogen flyrejser, der er gennemført tidligere inden for rejsen.
 9. Et medlem, der er opgraderet til en anden rejseklasse uden genudstedelse af billetten (dvs. uden at modtage et nyt billetnummer), vil modtage Miles for den pris, han eller hun har købt, som angivet på billetten.
 10. Skywards-medlemmer optjener Miles svarende til den oprindelige billetklasse. Medlemmet tildeles ikke yderligere Miles for øjeblikkelige opgraderinger, som foretages ved check-in-skranken i lufthavnen eller ombord på flyet.
 11. Følgende billettyper optjener ikke Miles:
  • medarbejderbilletter;
  • industri- og bureaunedsatte billetter;
  • Classic Saver Reward-, Classic Flex Reward- og Classic Flex Plus Reward-billetter;
  • bonusbilletter;
  • kontrabilletter;
  • gevinst- og reklamebilletter;
  • konsulent- og PR-billetter;
  • særligt nedsatte diplomat- og regeringsbilletter;
  • gratis rejser og ikke-planlagte- eller charterbilletter;
  • ikke offentligt tilgængelige særligt nedsatte billetter;
  • billetter med nægtede boardingmuligheder, og
  • bonusbilletter, der er udstedt via et andet frequent flyer- eller loyalitetsprogram, hvor Emirates Skywards deltager.
 12. Et medlem kan foretage en tilbagevirkende registrering af manglende Miles for et Emirates-fly via Emirates' kontaktcenter eller på hjemmesiden inden for seks måneder efter datoen for Emirates-flyrejsen. Ved et krav med tilbagevirkende kraft skal et medlem oplyse rejseoplysninger såsom billetnummer, flydetaljer fra boardingkortet, transaktionsdokumenter, kvitteringer og andre dokumenter, som Emirates Skywards anmoder om. For at registrere manglende Miles tilbagevirkende for et flydubai-fly skal medlemmet foretage registreringen på flydubais hjemmeside inden for seks måneder efter flyrejsen med flydubai.
 13. Miles kan kun optjenes for ét loyalitetsprogram for hver flyrejse eller transaktion, medmindre Emirates Skywards eller en partner angiver andet. Medlemmer, der også er en del af andre partneres loyalitetsprogrammer, skal vælge deres foretrukne loyalitetsprogram ved starten af rejsen. Dette gælder for optjening af Skywards Miles samt andre flyrelaterede fordele, herunder eksempelvis adgang til lufthavnslounge, tilladt bagage osv., medmindre Emirates eller flydubai angiver andet. Et medlem kan ændre sit loyalitetsnummer ved check-in, før det første fly afgår, men herefter er det ikke muligt. Miles kan kun optjenes for et sæde og et ekstra sæde købt per flyrejse til brug per medlem. Fra transaktionsdatoen kan der gå otte uger eller mere, før Miles krediteres et medlems konto. I henhold til disse programregler kan Miles, der er optjent af et medlem, kun bruges eller indløses af dette medlem, når de er blevet krediteret den relevante konto.
 14. Skywards Miles kan kun optjenes på kvalificerende flyrejser eller luftfartselskabspartneres flyrejser. Det er medlemmets ansvar at bekræfte optjeningen af Skywards Miles, der er optjent i disse tilfælde, med det luftfartsselskab, hvor flyrejsen er reserveret.
 15. Skywards Miles tildeles kun for varer og tjenesteydelser, der faktisk er blevet leveret. Navnlig vil der ikke blive optjent Skywards Miles i forbindelse med varer og tjenesteydelser, som er blevet bestilt, men annulleret før brug af medlemmet, eller i tilfælde af, at medlem ikke lever op til sine forpligtelser i forbindelse med bestillingen.
 16. Hvis et medlems kvalificerende flyrejse aflyses, kan Emirates eller flydubai flytte et medlems billet til en anden befordrer, og et medlem vil optjene Miles i henhold til den billet, han eller hun købte.
 17. Hvis Skywards Miles er blevet overført til en medlemskonto ved en fejl pga. et teknisk problem, eller hvis Miles overføres ved en fejl, forbeholder Emirates Skywards sig retten til at tilbageføre alle Skywards Miles, der blev overført ved en fejl.

8. Skywards Everyday

 1. For at deltage i Skywards Everyday skal Emirates Skywards-medlemmet hente Skywards Everyday-mobilapplikationen fra Google Play Store eller iOS App Store og logge ind med sine Emirates Skywards-oplysninger.
 2. Emirates Skywards-medlemmer er kvalificerede til at optjene Skywards Miles hos Skywards Everyday-partnere i deltagende butikker, der er opført i Skywards Everyday-mobilapplikationen.
 3. For at optjene Skywards Miles ved køb hos en Skywards Everyday-partner, skal Emirates Skywards-medlemmet åbne Skywards Everyday-mobilapplikationen, vælge den deltagende butik og spørge butikspersonalet om at indtaste de krævede oplysninger samt deres PIN-kode for at få tildelt Skywards Miles.
 4. Skywards Miles tildeles straks Emirates Skywards-medlemmet, og den opdaterede saldo afspejles på Emirates Skywards-medlemskontoen.
 5. Af sikkerhedsmæssige årsager skal Emirates Skywards-medlemmet have placeringstjenester aktiveret på den pågældende mobile enhed for at optjene Skywards Miles.
 6. Emirates Skywards-medlemmer er kvalificerede til at optjene 1 Skywards Mile for hver 3 AED, der bruges hos deltagende butikker, med den undtagelse at Emirates Skywards-medlemmer er kvalificerede til at optjene 1 Skywards Mile for hver 5 AED, der bruges hos deltagende butikker i kategorien dagligvarer.
 7. Alle køb i deltagende butikker foretaget af et Emirates Skywards-medlem er kvalificerede til at optjene Skywards Miles, der gælder ingen undtagelser eller udelukkelsesperioder.
 8. Skywards Miles bliver tildelt baseret på det beløb, der bruges i den deltagende butik, undtagen statslige skatter.
 9. Emirates Skywards-medlemmet skal fremvise Skywards Everyday-mobilapplikationen på købstidspunket for at optjene Skywards Miles. Skywards Miles gælder ikke for tidligere køb.
 10. Skywards Miles gælder ikke for køb foretaget med ikke pengemæssige midler som f.eks. gavekort, butikskredit eller ved ombytning af varer.
 11. Skywards Miles gælder ikke for visse tredjepartstjenester, der er leveret af Skywards Everyday-partnere.
 12. Skywards Miles gælder ikke online køb, uanset om det er fra Skywards Everyday-partneres e-handelssider eller tredjeparts hjemmesider.
 13. Skywards Miles, der optjenes på køb i deltagende butikker, og for hvilke Emirates Skywards-medlemmet efterfølgende modtager en kontant refusion, vil blive fratrukket Emirates Skywards-medlemmets Emirates Skywards-medlemskonto.
 14. Emirates Skywards-medlemmet giver sit samtykke til, at deltagende butikker deler bekræftelse af købet eller refusionen, når Emirates kræver det med henblik på revision eller i tilfælde af en forbrugertvist.
 15. Hvis Skywards Everyday-partneren driver sit eget loyalitetsprogram, kan den Skywards Everyday-partner bede Emirates Skywards-medlemmet om at vælge, hvilken loyalitetsvaluta Emirates Skywards-medlemmet ønsker at optjene for et bestemt køb i den deltagende butik.
 16. Hvis en Skywards Everyday-PIN-kode indtastes forkert tre gange i træk, vil Emirates Skywards-medlemmets enhed blive forhindret i at optjene Skywards Miles hos denne deltagende butik i én time af sikkerhedsmæssige årsager. Emirates Skywards-medlemmet kan, efter aftale med Skywards Everyday-partneren, besøge den deltagende butik efter en time for at kræve sine Skywards Miles, eller Emirates Skywards-medlemmet kan kontakte Emirates med kvittering for transaktionen, der er valideret af butikspersonalet med Skywards Everyday-stemplet.
 17. Skywards Miles bliver altid tildelt i hele tal, og det minimumsforbrug, der kræves for at optjene 1 Skywards Mile, er 3 AED. Med hensyn til decimaler vil antallet af Skywards Miles blive afrundet til nærmeste hele tal.
 18. Emirates Skywards-medlemmer kan optjene maksimalt 1,5 millioner Skywards Miles per kvalificeret køb.
 19. Det er Emirates Skywards-medlemmets ansvar at tjekke antallet af Skywards Miles, der optjenes for det pågældende kvalificerede køb. Hvis der krediteres færre Skywards Miles til Emirates Skywards-medlemmets konto, end det der skulle være krediteret for det kvalificerede køb, skal Emirates Skywards-medlemmet tjekke det hos personalet i den deltagende butik og anmode om en kreditering af saldoen med det relevante antal Skywards Miles. Hvis der krediteres for mange Skywards Miles til Emirates Skywards-medlemmets konto for et kvalificeret køb, forbeholder personalet i den deltagende butik sig retten til at fratrække det antal Skywards Miles, der svarer til de Miles, der er krediteret for meget, fra Emirates Skywards-medlemmets konto ved at postere en refusion.
 20. Der bliver ikke krediteret Tier Miles for nogen transaktioner under Emirates Skywards Everyday.
 21. I tilfælde af afsløring af eller mistanke om misbrug eller svig forbeholder Emirates Skywards sig ret til at tilbageføre Skywards Miles, der er krediteret et Emirates Skywards-medlem eller suspendere/deaktivere en sådan medlemskonto for at forhindre al fremtidige optjening af Skywards Miles, og Skywards Everyday-partneren forbeholder sig ret til at afvise at tildele Skywards Miles.
 22. Hvis Skywards Miles er blevet krediteret en medlemskonto ved en fejl pga. af et teknisk problem, forbeholder Emirates Skywards sig ret til at tilbageføre alle Skywards Miles, der således er krediteret ved en fejl.
 23. Hvis Skywards Miles for en kvalificeret transaktion ikke er blevet krediteret en medlemskonto, anmodes Emirates Skywards-medlemmer om at kontakte Emirates’ kontaktcenter med kvittering for transaktionen, der er valideret af butikspersonalet med Skywards Everyday-stemplet. Emirates Skywards-medlemmet giver med overdragelsen af kvitteringen til Emirates sit samtykke til, at Emirates bruger oplysningerne på kvitteringen for transaktionen udelukkende til at kreditere manglende Skywards Miles til medlemmets konto.
 24. Placeringsdata i Skywards Everyday-mobilapplikationen leveres kun som hjælp og henviser til Google Maps. Emirates Skywards er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af sådanne offentlige data.
 25. Skywards Skysurfers er ikke berettigede til at deltage i Skywards Everyday på grund af aldersbegrænsninger. Min Familie- og Business Rewards-konti er heller ikke berettigede til at deltage i Skywards Everyday.
 26. Loyalty Juggernaut Inc. er udvikleren af Emirates Skywards Everyday-mobilapplikationen. Emirates Skywards-medlemmet anerkender og giver sit samtykke til, at Loyalty Juggernaut Inc. indsamler, bruger og overfører til Emirates Skywards visse oplysninger, som Emirates Skywards-medlemmet giver om sin brug af Skywards Everyday-mobilapplikationen. Sådanne oplysninger vil omfatte personoplysninger, som et Emirates Skywards-medlem tidligere har givet til eller delt med Emirates, som f.eks.:
  • identitetsoplysninger, der er begrænset til fulde navn, e-mailadresse, køn, fødselsdato og bopælsland
  • Emirates Skywards-medlemmets kontooplysninger, der er begrænset til kontonummer, Skywards Miles-saldo, tilmeldingsdato til programmet og Tier-status
  • transaktionsoplysninger, der er begrænset til dato og tidspunkt for transaktionen, transaktionsværdi, antal optjente Skywards Miles, og om der blev benyttet et særligt Skywards Everyday-tilbud
 27. Medmindre Emirates har mistanke om misbrug eller svig, vil Emirates ikke dele nogen Emirates Skywards-medlemmers personoplysninger med Skywards Everyday-partnere. Bortset fra under sådanne ekstraordinære omstændigheder (misbrug eller svig) har Skywards Everyday-partnere kun adgang til anomymiserede transaktionsoplysninger.
 28. Ovennævnte vilkår og betingelser samt Emirates Skywards-programmets regler gælder for alle tilbud om eller kampagner vedrørende Skywards Miles, der arrangeres af Skywards Everyday-partnere.
 29. Skywards Everyday er en del af Emirates Skywards-programmet, og Emirates Skywards-programmets regler og privatlivspolitik gælder for Emirates Skywards-medlemmer, der deltager i Skywards Everyday.

9. Gyldigheden af Skywards Miles

 1. Skywards Miles er gyldige i en periode på tre år fra datoen, hvor et medlem rejser på det relevante fly eller indtræder i den gældende transaktion med en partner.
 2. Skywards Miles udløber (og trækkes fra et medlems konto) i slutningen af måneden for et medlems fødselsdag på/efter den tredje årsdag for den relevante flyrejse eller gældende transaktion ("standardudløb"). Den præcise periode for standardudløb af Skywards Miles afhænger af, hvornår et medlem har fødselsdag, men gyldigheden af Skywards Miles vil ikke være mindre end tre år. Uanset ovenstående vil eventuelle Skywards Miles, der tilhører et medlem, hvis tier-status på datoen for standardudløb er Platinum, have en tilpasset gyldighedsperiode, der slutter to måneder efter medlemmets kommende tier-gennemgangsdato ("justeret udløb") og reguleres efter reglerne i punkt 6.9 ovenfor. Uudnyttede, udløbne Skywards Miles kan ikke krediteres igen, når først de er blevet trukket fra et medlems konto.
 3. Skywards Miles kan ikke krediteres igen, når først de er udløbet. Emirates Skywards forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at tilbagetrække eller annullere Miles, der er krediteret til et medlem ved en fejl eller ikke i overensstemmelse med eller i strid med programreglerne.
 4. Det er et medlems ansvar at være opmærksom på både Skywards Miles på sin konto, og på hvornår disse Skywards Miles udløber. Dette kan ses til enhver tid online på emirates.com.
 5. Hvis Skywards Miles er indløst til en bonus, der sidenhen annulleres, og sådanne Skywards Miles efterfølgende er udløbet i henhold til programreglerne, er sådanne Skywards Miles ikke berettiget til refusion eller genindsættelse. Den eneste undtagelse fra ovenstående er, når et medlems tier-status er Platinum på datoen for annullering af en sådan bonus, i hvilket tilfælde Skywards Miles krediteres tilbage med en justeret udløbsdato.

10. Køb, giv, overfør, forlæng, genindsæt eller multiplicer Skywards Miles

Emirates Skywards er forpligtet til at beskytte din medlemskabskonto, dine personoplysninger og Miles-balance. Vi vil gerne opfordre dig til kun at "købe Miles" gennem emirates.com og Emirates' callcentre og afstå fra at engagere dig med parter, der er involveret i uautoriserede og ulovlige aktiviteter, der indebærer salg af Miles og Reward-billetter. Skywards-programreglerne forbyder på det strengeste køb af Miles og Reward-billetter gennem uautoriserede kanaler.

 1. Ved at vælge at købe Miles, give Miles, overføre Miles, forlænge Miles, genindsætte Miles eller multiplicere Miles forlader du emirates.com og bliver ført fra Emirates' websted til Points-platformen, som er et tredjepartswebsted leveret af Points.com Inc. Emirates Skywards-medlemmet accepterer, at Emirates Skywards indsamler, bruger og overfører relevante medlemsoplysninger opbevaret af Emirates til Points.com Inc. Oplysningerne kan omfatte personoplysninger, som et Emirates Skywards-medlem giver Emirates, såsom identifikationsdata som navn eller e-mailadresse, data om Skywards-konto såsom medlemsnummer eller Skywards Miles-saldo, transaktionsdata såsom tidligere købstransaktioner eller flyoplysninger og adfærdsdata såsom reaktioner på kampagner og onlineaktiviteter. En sådan videregivelse vil være i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik og med henblik på, at Emirates Skywards-medlemmet kan gennemføre transaktionen og aktivere særtilbud fra tid til anden fra Emirates Skywards og vores partnere.
 2. Alle transaktioner i forbindelse med at købe Miles, give Miles, overføre Miles, forlænge Miles, genindsætte Miles og multiplicere Miles behandles og betaling for dem opkræves og behandles af Points.com Inc.
 3. Aftalen om brug af Points-platformen, herunder Points.com Inc.'s behandling af alle betalinger via Points-platformen, er mellem Emirates Skywards-medlemmet og Points.com Inc. I overensstemmelse hermed, gælder Points.com Inc.'s vilkår og betingelser og databeskyttelsespolitik for brugen af Points-platformen. Points.com Inc.'s brug og videregivelse af personoplysninger kan være forskellig fra Emirates. Points.com Inc. er eventuelt ikke bundet af databeskyttelseslove, der giver samme beskyttelsesniveau som det, der binder Emirates.
 4. Emirates Skywards anbefaler kraftigt, at Emirates Skywards-medlemmet læser vilkårene og betingelserne. Ved at benytte Points-platformen accepterer Emirates Skywards-medlemmet at overholde de vilkår og betingelser, der pålægges af Points.com Inc. for så vidt angår brugen af Points-platformen, herunder betaling af alle beløb, når de forfalder, og overholdelse af alle regler og begrænsninger, der gælder for brugen af platformen.
 5. Skywards Miles kan købes, gives, overføres, forlænges, genindsættes eller multipliceres af Skywards-Medlemmer via Points.com Inc.-platformen ("Points-platform"), hvis medlemmet forinden har mindst én optjeningsaktivitet på vedkommendes Emirates Skywards-konto, der er optjent ved at flyve med Emirates eller et partnerflyselskab eller via en partnertransaktion ("kvalificeret Emirates-medlem"). Personoplysningsbonusser gælder ikke som optjening til dette formål.
 6. Skywards Miles kan købes af et kvalificeret Emirates Skywards-medlem via Points-platformen til deres personlige brug ("køb Miles") eller som en gave til et andet kvalificeret Emirates Skywards-medlem ("giv Miles") i blokke af 1.000 Miles og til en pris af 30 USD per 1.000 Miles. Kvalificerede medlemmer får fra tid til anden mulighed for at fylde deres Skywards Miles-saldo op, når de mangler Miles til at booke en Emirates-bonusflyrejse eller en Emirates-bonusopgradering på emirates.com ("køb Miles in-line" og sammen med "køb Miles enkeltvis" og "køb Miles"). Disse medlemmer kan købe Miles in-line i blokke af 1.000 Miles og til en pris af 30 USD per 1.000 Miles, med 1.000 Miles som minimum for første køb. Det kombinerede maksimum, som et medlem kan købe til sig selv gennem køb Miles-produkterne og modtage som en gave gennem giv Miles-produktet, vil blive baseret på deres medlemsskabstier på tidspunktet for købet:
  • Platinum- og Gold-medlemmer kan købe op til 200.000 Miles i et kalenderår
  • Silver- og Blue-medlemmer kan købe op til 100.000 Miles i et kalenderår.
  Køb Miles og giv Miles kan ikke opsamles på Min Familie-kontoen. Tier Miles kan hverken købes eller gives.
 7. Et kvalificeret Skywards-medlem kan overføre Skywards Miles til et andet medlem via Points-platformen ("Overfør Miles") i blokke af 1.000 Miles og til en pris af 15 USD per 1.000 Miles. 2.000 Miles er første minimumskøb, og den maksimale overførsel, der kan sendes eller modtages af et medlem, er 50.000 Miles i løbet af et kalenderår. Overfør Miles er ikke tilgængelig for at sende Skywards Miles til eller modtage Skywards Miles fra en Min familie-konto. Tier Miles kan ikke overføres.
 8. Skywards Miles, der udløber i løbet af de seneste 90 dage, kan forlænges for en yderligere gyldighedsperiode på 12 måneder fra den oprindelige udløbsdato af et kvalificeret Skywards-medlem via Points-platformen ("forlæng Miles") til en pris af 20 USD per 1.000 Miles. Skywards Miles, der er udløbet i løbet af de seneste et 180 dage, kan genindføres for en yderligere gyldighedsperiode på 12 måneder fra købsdagen af et kvalificeret Skywards-medlem via Points-platformen ("genindfør Miles") til en pris af 20 USD per 1.000 Miles. 1.000 Miles er første minimumskøb og det maksimum, der kan købes af et medlem for at forlænge eller genindsætte 50.000 Miles i løbet af et kalenderår. Skywards Miles, der er opsamlet på Min Familie-kontoen, kan ikke forlænges eller genindsættes. Tier Miles kan ikke forlænges eller genindføres.
 9. Kvalificerede Skywards-medlemmer får fra tid til anden mulighed for at fordoble, tredoble eller firedoble visse Skywards Miles til en pris på 20 USD pr. 1.000 Miles, der skal købes via Points-platformen ("Multiplicér Miles"). Muligheden for at multiplicere Miles vil være tilgængelig for
  • en bestemt del af Skywards Miles, som kvalificerede Skywards-medlemmer allerede har optjent tidligere fra kvalificerende flyrejser eller fra partnere
  • Skywards Miles, som kvalificerede Skywards-medlemmer vil tjene på kommende Emirates-flyrejser, der er booket og bekræftet for en fremtidig dato, så længe hele rejseplanen endnu ikke er fløjet
  Multiplicer Miles kan købes af et kvalificeret medlem op til maksimalt 50.000 Miles i et kalenderår. Antallet af Skywards Miles, der kan købes via multiplicer Miles-produktet, vil blive angivet på Points-platformen, og kvalificerede medlemmer vil kun kunne multiplicere Miles inden for disse angivne muligheder. Kun ét multiplicer Miles-produkt kan købes per booking. Miles købt under multiplicer Miles-produktet krediteres til et kvalificeret medlems konto i overensstemmelse med punkt 17 nedenfor, uanset om den kommende rejse er startet eller afsluttet. Følgelig kan multiplicer Miles-transaktionen ikke ændres eller tilbageføres, uanset eventuelle ændringer i eller annullering af bookingen, for hvilken multiplicer Miles blev købt. Multiplicer Miles kan ikke opsamles på en Min Familie-konto. Tier Miles kan ikke multipliceres.
 10. Prisen for Skywards Miles og reglerne vedrørende køb, overførsel, forlængelse, genindsættelse og multiplicering af Skywards Miles og/eller betingelser for at opnå Skywards Miles er til enhver tid med forbehold for ændringer.
 11. Skywards Miles, der er købt/givet/multipliceret, er gyldige i mindst tre år efter købsdatoen, og de udløber ved slutningen af modtagermedlemmets fødselsmåned i det tredje år. Skywards Miles forlænges med 12 måneder fra den oprindelige udløbsdato og udløber ved slutningen af denne periode. Skywards Miles, der genindsættes, er gyldige i 12 måneder fra købsdatoen og udløber ved udløbet af denne periode.
 12. Skywards Miles kan købes, gives, overføres, forlænges og genindsættes via emirates.com og via Emirates' kontaktcenter, Emirates' reservations- og billetkontor. Skywards Miles kan kun multipliceres online via emirates.com og ikke via Emirates' kontaktcenter eller Emirates' reservations- og billetkontor.
 13. Medlemmer kan kun benytte et kreditkort til at foretage betalinger for køb Miles, giv Miles, overfør Miles, forlæng Miles, genindsæt Miles og multiplicer Miles. Kontantbetalinger accepteres ikke.
 14. Emirates Skywards-medlemmer skal logge ind på deres Emirates Skywards-konto på emirates.com, før de bliver ført videre til Points-platformen for at gennemføre transaktionen.
 15. Transaktioner bliver behandlet i en valuta, der afhænger af det bopælsland, som fremgår af Skywards-medlemmets medlemsprofil, undtagen ved Køb Miles in-line, hvor transaktioner vil blive behandlet i en valuta baseret på det land, der er valgt på emirates.com. Hvis betalinger foretages i en anden valuta end amerikanske dollar, kan den anvendte valutakurs være forskellig fra den direkte valutakurs. Hvis betaling i medlemmets lokalvaluta ikke understøttes, bliver transaktionerne som standard behandlet i amerikanske dollars. Der kan pålægges lokale afgifter, og de skal betales i henhold til Emirates' politikker.
 16. Skywards Miles bliver krediteret til Emirates Skywards-kontoen inden for 48 timer efter gennemført betaling med kreditkort via Points-platformen. Hvis Skywards Miles ikke indsættes på kontoen, kan Skywards Miles kræves ved at kontakte et Emirates-kontaktcenter.
 17. Skywards Miles kan købes, gives og overføres til enhver tid, men kun multipliceres, når et kvalificeret medlem præsenteres for muligheden for at multiplicere Miles i forbindelse med en kommende Emirates-flyrejse. Skywards Miles kan forlænges inden for de sidste et 180 dage før udløb og genindsættes inden for seks måneder efter udløb.
 18. Skywards Miles kan købes, gives, overføres, forlænges, genindsættes og multipliceres inden for de fastsatte grænser og skal købes mindst 48 timer før, der foretages en booking/indløsning. Alle transaktioner i forbindelse med køb Miles (uanset om via køb Miles enkeltvis eller køb Miles in-line), giv Miles, overfør Miles, forlæng Miles, genindsæt Miles og multiplicer Miles med henblik på indløsning af sådanne Skywards Miles til bonusser er ingen garanti for, at sådanne bonusser er tilgængelige. Refusioner i forbindelse med Skywards Miles, der er købt under køb Miles, giv Miles, overfør Miles, genindfør Miles eller multiplicer Miles tillades ikke, medmindre loven kræver det. Den kontantpris, der betales for Skywards Miles, har ingen forbindelse med den værdi, et Skywards-medlem kan realisere ved indløsning af de Skywards Miles, der er købt til en bonus, når den sammenlignes med prisen, som samme vare eller ydelse kan købes til enten for Cash+Miles eller kontanter alene.
 19. Et medlem må ikke sælge sine Skywards Miles for kontanter eller anden modydelse, og et medlem må kun købe Skywards Miles fra Emirates Skywards-autoriserede kanaler, dvs. Emirates.com og Emirates-callcentre og ikke fra tredjeparter.
 20. Hvis modtageren af Skywards Miles ikke er et Skywards-medlem, skal modtageren tilmelde sig Emirates Skywards, før vedkommende kan modtage disse Skywards Miles.
 21. Skywards Miles, der købes, gives, overføres, forlænges, genindsættes eller multipliceres, medregnes ikke i Tier-status.
 22. Points.com Inc.-databeskyttelsespolitikken samt vilkår og betingelser(åbner et eksternt websted i et nyt vindue) gælder for sådanne transaktioner og behandlede betalinger.

11. Bonusrejser - generelt

 1. Undtagen hvis andet fremgår af disse programregler, skal alle bonusrejser bookes på hjemmesiden, via Emirates' app, hos et Emirates-kontaktcenter eller et Emirates-reservationskontor. Skywards Miles kan kun indløses som bonusser af medlemmet eller hans eller hendes rejsekoordinator (eller af en forælder eller værge på vegne af et medlem under 18 år). Når der anmodes om bonusrejser, kan medlemmet blive bedt om at udfylde en bonusautorisationsformular og vedlægge en kopi af sit pas.
 2. For at gøre krav på en bonus skal et medlem have optjent det krævede antal Skywards Miles på sin konto. Medlemmer kan på ethvert tidspunkt indløse Skywards Miles til bonusrejser, så længe disse Skywards Miles er gyldige, afhængigt af tilgængelighed og gældende betingelser som fastsat i disse programregler eller partneres vilkår og betingelser. Emirates Skywards kan på ethvert tidspunkt uden varsel ændre antallet af Skywards Miles, der kræves, for at opnå en bestemt bonus, tilbagetrække en leveret bonus eller pålægge yderligere restriktioner for en bonus eller betingelser for optjening.
 3. Alle bonusrejser er afhængige af tilgængelighed og leverandørers restriktioner. Emirates Skywards eller partnere kan fra tid til anden indføre en periode, hvor ingen bonusrejser er tilgængelige. Bonusrejser er måske ikke tilgængelige på alle flyrejser på alle tidspunkter. Emirates Skywards kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde eller erstatte bonusrejser uden varsel.
 4. INDEN FOR LOVENS RAMMER TAGER EMIRATES INTET ANSVAR I FORBINDELSE MED DØDSFALD ELLER PERSONSKADE ELLER EFTERFØLGENDE TAB ELLER SKADER, DER OPSTÅR VED ELLER I FORBINDELSE MED LEVERING AF EN BONUS (ANDET END BRUGEN AF EN BONUSBILLET) ELLER FOR TAB, TYVERI ELLER DESTRUKTION AF EN BONUS.
 5. MEDMINDRE DETTE IKKE ER UDELUKKET I HENHOLD TIL LOVGIVNING, GIVES DER INGEN GARANTI (EKSPLICIT ELLER IMPLICIT) I FORHOLD TIL BONUSSER, DER LEVERES UNDER EMIRATES SKYWARDS. NAVNLIG GIVES DER INGEN GARANTI I FORHOLD TIL KVALITETEN AF BONUSSER ELLER DERES EGNETHED TIL NOGET FORMÅL.
 6. INDEN FOR LOVENS RAMMER OG I HENHOLD TIL DISSE PROGRAMREGLER ER EMIRATES SKYWARDS' ELLER EN PARTNERS ANSVAR I FORHOLD TIL FLYREJSER, VARER ELLER TJENESTEYDELSER I FORBINDELSE MED EN BONUS BEGRÆNSET TIL EN ELLER FLERE AF FØLGENDE: (a) ERSTATNING AF VARER ELLER LEVERING AF TILSVARENDE VARER; (b) REPARATION AF VARERNE; (c) TILBAGEBETALING AF OMKOSTNINGER FOR ERSTATNING AF GODER ELLER ERHVERVELSE AF TILSVARENDE VARER OG, I TILFÆLDE AF TJENESTEYDELSER ELLER FLYREJSER, AT FÅ LEVERET TJENESTEYDELSEN ELLER FLYREJSEN IGEN SKER EFTER EMIRATES SKYWARDS' VALG ELLER DEN PARTNER, DER LEVERER FLYREJSEN, VARERNE ELLER TJENESTEYDELSERNE.

12. Emirates Classic Rewards

 1. Medlemmer kan indløse Skywards Miles til en flybonus til sig selv eller til en hvilken som helst tredjepart.
 2. Classic Rewards har ingen kontantværdi.
 3. Alle skatter, afgifter og flyselskabsgebyrer (inklusive lufthavns- og/eller statsafgifter) er et medlems ansvar og skal betales før udstedelse af Classic Rewards-billetten. Der kan betales med kontanter eller kreditkort. Medlemmer har mulighed for at betale gebyrer pålagt af luftfartselskabet med Skywards Miles.
 4. Classic Reward-billetter er gyldige rejsedokumenter og udstedes på grundlag af, at alle betingelserne, der er specificeret ved udstedelse af billetten, gælder. Alle Classic Reward-billetter reguleres af og i henhold til Emirates' befordringsbetingelser, der gælder for denne Classic Reward og programreglerne på bookingtidspunktet. Uden begrænsning af det ovenståendes generelle anvendelse skal et medlem sikre, at han eller hun har det korrekte visum, rejsedokumenter og vaccinationer (herunder dem til spædbørn) til rejsen med Classic Reward-billetten.
 5. Classic Rewards-billettens indløsningsniveau for spædbørn (op til to år), som ikke optager et sæde, er 10 % af indløsningsniveauet for voksne. Der kan anmodes om rimelig dokumentation for spædbarnets alder på reservationstidspunktet. En Classic Reward-billet til spædbørn kan kun anvendes på en Economy Class Classic Reward-billet på en Emirates-flyrejse. Classic Reward-billetter til et spædbarn skal være booket på samme tidspunkt som en voksenbonusbillet og inden for samme booking.
 6. Classic Reward-billetter skal betales og udstedes inden for syv dage efter bookingdatoen, ellers bliver reservationen annulleret. Hvis afrejsedatoen er inden for syv dage, skal billetten udstedes og betales med det samme.
 7. Åbne billetter kan ikke udstedes som Classic Rewards. Ud- og hjemrejsefly skal reserveres og bekræftes på samme tid. Ventelister til Classic Rewards-flyrejser er ikke tilladt. Classic Rewards-billetter anses som ugyldige, hvis dele af billetten anvendes uden for rækkefølgen.
 8. Ingen gebyrer og afgifter, der er gældende under disse programregler, kan refunderes, medmindre det strider mod loven.
 9. Classic Reward-rejser er måske ikke mulige på visse fællestjenester eller codesharetjenester. Det er et medlems ansvar at bekræfte tilgængeligheden af Classic Reward-rejser i disse tilfælde med det flyselskab, hvor flyrejsen er reserveret. Brugen af en Classic Reward-billet giver måske ikke et medlem ret til visse fordele, som er forbundet med en billet til fuld pris. Hvis et medlem har spørgsmål i denne forbindelse, bør han eller hun kontakte et Emirates-kontaktcenter.
 10. En Classic Reward-billet kan ikke godkendes til en anden befordrer end den, der er angivet på billetten, medmindre et fly, som et medlem har et bekræftet sæde på, aflyses. I tilfælde af aflysning eller større forstyrrelser af en flyrejse kan et medlem, der rejser med en Classic Reward-billet, blive overført til det næste fly med et ledigt sæde med den samme befordrer eller en anden befordrer efter Emirates' skøn.
 11. Et medlem må ikke sælge en Classic Reward-billet eller en anden bonus for kontanter eller andre former for betaling, og et medlem må ikke købe en bonusbillet eller nogen anden bonus fra en tredjepart. En Classic Reward-billet, der er blevet købt, solgt eller givet i bytte af eller til et medlem, kan blive annulleret eller konfiskeret uden varsel efter Emirates Skywards' eget skøn. Hvis Classic Reward-billetten er blevet anvendt, helt eller delvist, har et medlem ansvaret for at betale rejsen til fuld takst. Alle rettigheder, herunder rettigheden til at anlægge eller annullere et medlemskab, er også forbeholdt.
 12. I HENHOLD TIL GÆLDENDE INTERNATIONAL LOVGIVNING TAGER HVERKEN EMIRATES SKYWARDS ELLER NOGEN LUFTFARTSELSKABSPARTNER (HVIS RELEVANT) NOGET ANSVAR I FORHOLD TIL MEDLEMMER, DER REJSER PÅ BONUSBILLETTER, ANDET END SOM FASTSAT I DE GENERELLE BEFORDRINGSBETINGELSER OG REJSEDOKUMENTER FOR DET PÅGÆLDENDE LUFTFARTSELSKAB.
 13. Nedenfor er fastsat yderligere betingelser og gebyrer, der gælder for Classic Flex- eller Flex Plus Rewards- og Classic Saver Rewards-billetter:

  Betingelser for gebyrerClassic Flex Plus (Economy Class, **Premium Economy, Business Class og First Class)Classic Saver (Economy Class og Business Class)
  Maksimalt ophold12 månederTre måneder
  Stopover-ophold To Stopover-ophold tilladt (én på udrejsen og én på hjemrejsen)Ét Stopover-ophold tilladt (enten på udrejsen eller hjemrejsen)
  Kvalificerede flyGyldig på alle Emirates-fly afhængigt af tilgængelighed (gælder ikke codesharefly)Gyldig på alle Emirates-fly afhængigt af tilgængelighed (gælder ikke codesharefly)
  Blandede bonusrejserKombinationer er tilladt, men separate regler gælder for hver pristypeKombinationer er tilladt, men separate regler gælder for hver pristype
  Åben billetRejse tilladt til/fra en by, hjemrejse til/fra en anden by kun inden for den samme Emirates Skywards-zoneRejse tilladt til/fra en by, hjemrejse til/fra en anden by kun inden for den samme Emirates Skywards-zone
  BilletgyldighedRejsen skal påbegyndes senest 12 måneder efter billettens udstedelseRejsen skal påbegyndes senest 12 måneder efter billettens udstedelse
  BørnerabatterBonusser på almindelige Emirates Skywards-niveauer (børn optjener også Miles på det almindelige niveau)Bonusser på almindelige Emirates Skywards-niveauer (børn optjener også Miles på det almindelige niveau)
  Rabatter for spædbørnBonusser til 10 % af almindelige Emirates Skywards-niveauer (kun gyldige til rejser på Economy Class)Bonusser til 10 % af almindelige Emirates Skywards-niveauer (kun gyldige til rejser på Economy Class)
  Betingelser for gebyrerClassic Flex PlusClassic Saver
  DatoændringerGratisUSD 25 * Ingen gebyrer for spædbørn per ændring per person
  Refunderinger før rejseGratisUSD 75 * Ingen gebyrer for spædbørn per ændring per person
  Refunderinger efter afrejseIkke tilladtIkke tilladt
  Alle andre ændringer (indenfor programregler)GratisUSD 25 * Ingen gebyrer for spædbørn per ændring per person
  Blandede bonusrejserKombinationer er tilladt, men separate regler gælder for hver pristypeKombinationer er tilladt, men separate regler gælder for hver billettype
  * Gebyrer frafalder for spædbørn
 14. Bonusbilletter er underlagt en bestemt tilgængelighed af klassereservationer.
 15. Classic Flex Plus-bonusfordelen "Sidste sæde"* gør det muligt for Platinum-medlemmer at reservere en Flex-bonus på Economy Class eller Business Class på enhver af Emirates' flyrejser, så længe der stadig er tilgængelige sæder til salg. Betingelser er gældende.

* Tilgængelig via Emirates' kontaktcentre.

**På grund af den nuværende begrænsede karakter af Premium Economy-operationer er Premium Economy Classic Rewards og Upgrade Rewards fra Economy til Premium Economy ikke tilgængelige i øjeblikket.

13. Cash+Miles

Emirates Cash+Miles

 1. Medlemmer kan indløse en kombination af kontanter og Miles til en Cash+Miles-billet til sig selv eller en tredjepart.
 2. Alle skatter, afgifter og gebyrer, der er pålagt flyselskabet (inklusive lufthavns- og/eller statsafgifter), er et medlems ansvar og skal betales før udstedelse af Emirates' Cash+Miles-billetten.
 3. Emirates' Cash+Miles-billetter er gyldige rejsedokumenter og udstedes på grundlag af, at alle betingelserne, der er specificeret ved udstedelse af billetten, gælder. Emirates' Cash+Miles-billetter er reguleret ved og underlagt Emirates' fragtbetingelser og programregler på bookingtidspunktet. Uden begrænsning af ovenstående bestemmelses generelle anvendelse skal et medlem sikre, at han eller hun har det korrekte visum, rejsedokumenter og vaccinationer (herunder dem til spædbørn) til rejsen med Emirates' Cash+Miles-billetten.
 4. Ingen gebyrer og afgifter, der er gældende under disse programregler, kan refunderes, medmindre det strider mod loven.
 5. Emirates' Cash+Miles-rejser er måske ikke mulige på visse flyrejser såsom hjemsendelse, fællestjenester eller codesharetjenester. I disse tilfælde er et medlems ansvar at bekræfte tilgængeligheden af Emirates' Cash+Miles-rejser med det luftfartselskab, hvor flyrejsen er reserveret.
 6. Alle køb af Emirates' Cash+Miles-billetter (hvor det er relevant) er underlagt vilkårene og betingelserne i denne klausul 12.
 7. Emirates' Cash+Miles-billetter kan kun købes online på emirates.dk og gennem Emirates' kontaktcentre samt detailbutikker.
 8. Emirates' Cash+Miles er med forbehold for ledige pladser og sælges udelukkende efter Emirates' skøn, og Emirates forbeholder sig ret til at trække tilbuddet om Cash+Miles tilbage til enhver tid.
 9. Emirates Cash+Miles-billetter er tilgængelige på flyrejser markedsført af Emirates, inklusive flyrejser, der er markedsført af Emirates og opereret af vores codesharepartnere. Emirates' Cash+Miles-billetter er ikke tilgængelige sammen med luftfartsselskabspartneres reward-billetter eller billetter til forskellige flyselskaber uden et Emirates-flynummer (EK). 
 10. Skywards Miles fratrækkes et medlems konto på bookingtidspunktet.
 11. Der kan optjenes Skywards Miles og Tier Miles på kontantdelen i henhold til den procentvise kontantdel af betalingen for billetprisen, eksklusive gebyrer, skatter og afgifter pålagt af flyselskabet. Optjening til andre frequent flyer-programmer/loyalitetsprogrammer er ikke mulig.
 12. Ved afbestilling eller refusion af Emirates' Cash+Miles-billet, medmindre det er angivet under punkt 6.9 eller 8.5 ovenfor, bliver udløbne Skywards Miles ikke genkrediteret medlemmets konto.
 13. Refusion af en delvist brugt Emirates' Cash+Miles-billet bliver omregnet til en procentvis del af returbilletten svarende til det antal kontanter og Skywards Miles, der er betalt for billetten.
 14. Medlemmer kan opgradere deres Emirates' Cash+Miles-billetter med enten kontanter eller Skywards Miles.
 15. Omregningssatsen for Skywards Miles til kontantværdi for køb af Emirates' Cash+Miles-billetter er med forbehold for ændringer efter Emirates' eget skøn. Emirates forbeholder sig ret til at ændre det antal Skywards Miles, der kræves for indløsning og/eller prisen for billetten, eller at pålægge yderligere restriktioner. Disse satser kan variere efter afrejseland, destination, salgssted, flynummer, dato, sæson, pris, kabine, niveau, Emirates-kanaler eller en kombination af disse. Dvs. at antallet af Skywards Miles eller kontantbeløb opgivet på webstedet kun gælder på bookingtidspunktet.
 16. Alle andre udgifter, gebyrer, krav eller ansvar i forbindelse med brug af Emirates' Cash+Miles er for medlemmets regning. Eventuelle andre skatter, afgifter og ekstragebyrer, som angivet på udstedelsestidspunktet, skal betales af et medlem.
 17. Alle Emirates' Cash+Miles-billetter reguleres af og er underlagt Emirates' fragt- og prisbetingelser, der gælder for den pågældende billet og programreglerne på bookingtidspunktet.
 18. Alle prisforskelle eller yderligere afgifter eller gebyrer i forbindelse med en ændring af en Emirates' Cash+Miles-billet kan kun betales kontant.
 19. Emirates' Cash+Miles-billetter medregnes ikke i det antal kvalificerede flyvninger, der kræves for at opnå eller bevare tierstatus.
 20. Emirates Skywards Skysurfers-medlemmer er ikke berettigede til at købe billetter ved hjælp af Cash+Miles.

flydubai Cash+Miles

 1. Medlemmers kan indløse en kombination af kontanter og Miles til en flydubai-Cash+Miles-billet til sig selv eller en tredjepart.
 2. En flydubai Cash+Miles-billet kan købes af et medlem via flydubai-webstedet ved at logge ind på deres Emirates Skywards-medlemskonto.
 3. flydubai-Cash+Miles-billetter er underlagt flydubais befordringsbetingelser og alle andre gældende regler eller vilkår og betingelser, som et medlem oplyses om på bookingtidspunktet hos flydubai.
 4. flydubai-Cash+Miles-billetter kan være underlagt IATA's regler om billetkonstruktion.
 5. Medmindre andet er anført, for eksempel i en særkampagne, skal medlemmer betale alle skatter og andre afgifter forbundet med flydubai-Cash+Miles-billetten, herunder uden begrænsning afgift i afrejselufthavnen, toldbøder, immigrationsafgifter, lufthavnsafgifter, kundegebyrer, gebyrer opkrævet af flyselskabet, landbrugskontrolgebyrer, sikkerheds- og forsikringsgebyrer eller andre afgifter eller skatter, der kan opkræves af en person eller en relevant myndighed eller organ, herunder eksempelvis flydubai. Hvis det er påkrævet, giver flydubai enhver relevant myndighed alle oplysninger på en persons kvittering for flydubai-Cash+Miles-billetter. Ethvert ansvar, der kan opstå som følge af indsendelse af disse oplysninger eller fra en direkte meddelelse fra medlemmet, er det pågældende medlems personlige ansvar.
 6. Når en flydubai-Cash+Miles-billet er booket, kan flydubai efter eget skøn tillade en ændring af bookingen efter et medlems anmodning. Ændringer kan foretages på flydubai-webstedet, eller ved at ringe til flydubai-kundecentret under flydubais fragtbetingelser, billetregler og/eller gældende programvilkår og -betingelser.
 7. Enhver ændring af flydubai-Cash+Miles-billet kan kræve indløsning af yderligere Skywards Miles af et medlem. Det antal yderligere Skywards Miles, der kræves, om nogen, oplyses, når ændringen foretages.
 8. Medlemmer kan opkræves et gebyr for alle ændringer af en flydubai-Cash+Miles-billet underlagt flydubais befordringsbetingelser, prisregler og/eller gældende vilkår og betingelser for programmet.
 9. Alle ændringer er underlagt flydubais befordringsbetingelser, prisregler og/eller gældende vilkår og betingelser for programmet.

14. Emirates' bonusopgraderinger

 1. Bonusrejser er kun tilgængelige på Emirates-flyrejser (eksklusive Emirates' codeshareflyrejser, der drives af et andet flyselskab) og må indløses til en enkelt strækning.
 2. For en bonusopgradering inden for den samme Emirates Skywards-zone vil Miles blive optalt og indløst separat for hver sektion af din rejse. Hvis din rute for eksempel er Bahrain - Dubai - Muscat, vil dine Miles blive beregnet og indløst for sektionen Bahrain - Dubai og separat for sektionen Dubai - Muscat.
 3. Bonusopgraderinger må ikke anvendes på billetter til særlige billetter. Business Class Saver-billetter kan opgraderes til enhver tid op til seks timer før afrejse. Economy Class Saver-billetter kan kun opgraderes ved online check-in, i lufthavnen eller ombord.
 4. Medlemmer skal have tilstrækkelige Miles til den anmodede Emirates-bonusopgradering på det tidspunkt, de anmoder om opgraderingen.
 5. Medlemmer kan benytte bonusopgraderinger fra Economy Class til *Premium Economy, fra Economy Class til Business Class, fra *Premium Economy til Business Class eller fra Business Class til First Class.
 6. Anmodninger om bonusopgradering skal foretages mindst seks timer før afgang. Alle Emirates Skywards-medlemmer kan indløse Miles til øjeblikkelige bonusopgraderinger ved check-in, alt efter tilgængelighed. Platinum-, Gold- og Silver-medlemmer kan indløse Miles til øjeblikkelige bonusopgraderinger ombord, alt efter tilgængelighed. Få mere at vide om øjeblikkelige bonusopgraderinger.
 7. Nye reservationer af chaufførservice er ikke tilgængelige i forbindelse med opgraderinger fra Skywards Economy Class til Premium Economy eller fra Economy til Business Class eller fra Premium Economy til Business Class.
 8. Et medlem skal have en bekræftet billet til den flyrejse, hvor vedkommende ønsker bonusopgradering, før der anmodes om en opgradering. Alle gældende regler for billetudstedelse og priser for basisbilletten skal overholdes til enhver tid.
 9. Bonusopgraderinger er kun tilladte på Emirates' e-billetter, der begynder med 176. Papirbilletter er ikke berettigede til Emirates Skywards' bonusopgraderinger.
 10. Spædbørn, der ledsages af en voksen, og som ikke optager et sæde, er berettigede til en bonusopgradering til 10 % af de Skywards Miles, der kræves for indløsning af en voksenbonusopgradering. Medlemmet og spædbarnet skal indløse Miles til en bonusopgradering sammen på samme transaktion.
 11. Der er ingen gebyrer ved annullering af bonusopgraderinger. Men, medmindre det er angivet under punkt 6.9 og 8.5 ovenfor, vil udløbne Skywards Miles ikke blive genkrediteret medlemmets konto.
 12. Bonusopgraderinger er underlagt en bestemt tilgængelighed af kabineklassebookinger.
 13. På Emirates-flyrejser med flere strækninger kan et medlem kun indløse Skywards Miles til en flyrejseopgradering på én booket strækning ad gangen. Hvis medlemmet ønsker at fortsætte med at rejse på den højere kabineklasse på næste strækning, skal der indløses yderligere Skywards Miles.
 14. I situationer, hvor der er ledige sæder på en sektor eller sektorer inden for en rejse fra oprindelsested til destination, men ikke for hele rejsen fra oprindelsessted til destination, vil det krævede antal Skywards Miles afspejle sektorniveauet i henhold til Skywards Miles-beregneren.
 15. Øjeblikkelige bonusopgraderinger (tilgængelige ved check ind eller ombord) er kun tilgængelige for den umiddelbare sektor, og det krævede antal Skywards Miles vil afspejle sektorniveauet i henhold til Skywards Miles-beregneren.
 16. På Emirates-flyrejser med flere sektorer for samme flynummer kan et medlem kun indløse Skywards Miles til en øjeblikkelig opgradering for en booket sektor ad gangen. Hvis medlemmet ønsker at fortsætte med at rejse på den højere kabineklasse på næste strækning, skal der indløses yderligere Skywards Miles.
 17. Alle skatter (inklusive lufthavns- og/eller statsafgifter), hvor det er relevant, er et medlems ansvar og skal betales før udstedelse af bonusopgraderingsbilletten. Der kan betales med kontanter eller kreditkort.

*På grund af den nuværende begrænsede karakter af Premium Economy-operationer er Premium Economy Classic Rewards og Upgrade Rewards fra Economy til Premium Economy ikke tilgængelige i øjeblikket.

15. Partnere

 1. Partnere og de vilkår og betingelser, under hvilke Skywards Miles er optjent og/eller indløst via en partner, kan variere fra tid til anden. Emirates Skywards må til enhver tid uden varsel til medlemmet tilbagetrække, begrænse, ændre eller annullere enhver bonus, der er leveret af partnere.  Det er et medlems ansvar at bekræfte berettigelsen til at optjene og indløse Skywards Miles hos partnere.
 2. Skywards Miles til partneres varer og tjenesteydelser optjenes på grundlag af et medlems betaling. Udelukkelser eller betingelser om minimumskøb kan gælde. Hvis en betaling er i en anden valuta end den gældende valuta i de Forenede Arabiske Emirater, vil det relevante beløb blive konverteret til en rimelig omregningskurs, der bestemmes af eller på vegne af Emirates Skywards.
 3. Når et medlem vælger tjenesteydelser og/eller varer fra en partner, er aftalen for sådanne tjenester og/eller varer mellem et medlem og partneren. I overensstemmelse hermed gælder partnerens vilkår og betingelser for køb af varer og/eller tjenesteydelser valgt af et medlem. Nogle af disse vilkår og betingelser er nævnt på hjemmesiden, men Emirates Skywards anbefaler på det kraftigste, at et medlem læser vilkårene og betingelserne og også rådfører sig med partneren, før han/hun vælger varerne og/eller tjenesteydelserne. Ved at acceptere partnerens tilbud lover et medlem at overholde partnerens vilkår og betingelser for købet, herunder betaling af alle beløb, når de forfalder (hvis relevant) og overholdelse af regler og restriktioner i forbindelse med reservation, tilgængelighed, annullering og refusioner i forbindelse med tjenesteydelserne og/eller varerne. INDEN FOR LOVENS RAMMER TAGER EMIRATES INTET ANSVAR I FORBINDELSE MED BONUSSER, DER ER LEVERET AF PARTNERE I FORBINDELSE MED EN PARTNERS AFVISNING AF AT LEVERE EN BONUS TIL ET MEDLEM. Rettighederne, hvis de eksisterer, som et medlem måske har i forbindelse med en bonus, er udelukkende i forhold til partneren, der leverer bonussen. I henhold til denne klausul vil alle bonusser, der er leveret til et medlem, udelukkende være underlagt vilkår og betingelser fra den partner, der leverer bonussen.
 4. Når et partnertilbud giver medlemmer mulighed for at overføre eller konvertere point, der er optjent hos en partner, til Skywards Miles ("tipping-tilbud"), er en sådan overførsel eller konvertering kun gyldig, hvis et medlem både er Emirates Skywards-medlem og medlem af partnerens program, og partnerpoint overføres fra en konto hos denne partner i medlemmets eget navn og overføres til det medlems Emirates Skywards-konto i samme navn ("forbundne konti"). En forbundet konto skal have identisk fornavn, efternavn og fødselsdato. Emirates Skywards forbeholder sig retten til efter eget skøn ikke at forbinde et medlems konto eller kreditere et medlems konto under denne klausul 14.4 eller til at annullere Miles, der allerede er krediteret et medlems konto under et tipping-tilbud, når Emirates har grund til at tro, at medlemmets identitet ikke stemmer overens med overførerens identitet, eller hvis der har været svigagtig aktivitet forbundet med overførslen eller konverteringen i forbindelse med medlemmets konto.
 5. Se listen over partnere.

16. Luftfartselskabspartneres flyrejsebonusser

 1. Vilkår og betingelser for indløsning af Skywards Miles for luftfartselskabspartneres flyrejsebonusser kan variere fra partner til partner. Det er et medlems ansvar at gøre sig bekendt med disse vilkår og betingelser på reservationstidspunktet.
 2. Partneres flyrejsebonusser, der bookes gennem Emirates' kontaktcentre eller detailkontorer mindre end syv dage før rejsedatoen, bliver pålagt et gebyr på 50 USD. Partneres flyrejsebonusser, som er booket inden for 24 timer før rejsen, vil være underlagt et gebyr på USD 75.
 3. I tilfælde af datoændring og/eller aflysninger, opkræves gebyrer og afgifter i henhold til tabellen herunder. Gebyrer og afgifter refunderes ikke, medmindre det strider mod loven.
 4. Der kan gælde andre vilkår og betingelser. Få mere at vide om hver luftfartsselskabspartners vilkår og betingelser.
 5. Gebyrer og tillæg
  Datoændringer25 USD per ændring per person
  RefusionerKun tilladt for billetter, der slet ikke er brugt, og inden for billettens gyldighed mod et gebyr på 75 USD. Udløbede Miles vil ikke blive genindsat.
  Alle andre gebyrer25 USD pr. ændring pr. person

17. Min Familie

 1. Et medlem skal logge ind på sin individuelle Emirates Skywards-konto for at oprette en Min Familie-konto og blive familieoverhoved.
 2. I tilfælde af kampagner, kommunikation eller tvist i forbindelse med Min Familie vil familieoverhovedets profil blive brugt, dvs. bopælsland, tier osv.
 3. Deltagelse i Min Familie tilbydes efter Emirates' skøn.
 4. Deltagelse i Min Familie er åben for individuelle Emirates Skywards-medlemmer og Skywards Skysurfers.
 5. Familieoverhovedet skal være mindst 18 år.
 6. Familieoverhovedet kan via hjemmesiden nominere højst syv familiemedlemmer i alderen to eller derover.
 7. Familiemedlemmer skal være direkte i familie med familieoverhovedet på en af følgende måder: Ægtemand, hustru, partner (samlever – en person, der har bopæl på samme adresse som familieoverhovedet), søn, stedsøn, datter, steddatter, mor, svigermor, stedmor, far, svigerfar, stedfar, bror, søster, barnebarn, og hushjælp (en medarbejder, der har bopæl på samme adresse som familieoverhovedet).
 8. Familiemedlemmer kan blive anmodet om at give Emirates Skywards yderligere dokumentation for deres forhold til familieoverhovedet.
 9. Familieoverhovedet kan tilføje et ubegrænset antal spædbørn til formålet med at booke flyrejser. Spædbørn kan ikke samle Miles til en Min Familie-konto. Når et spædbarn bliver to, vil de automatisk blive fjernet fra Min Familie-kontoen, og de kan tilføjes som et nyt familiemedlem af familieoverhovedet efter tilmelding til Skywards Skysurfers.
 10. Familieoverhovedet kan kun registreres for én Min Familie-konto ad gangen. Hvis familieoverhovedet eller familiemedlemmet ønsker at være registreret på en ny konto, skal de først fjernes fra den nuværende konto.
 11. Mindst ét familiemedlem ud over familieoverhovedet bør til enhver tid forblive på Min Familie-kontoen, så gruppen forbliver aktiv og berettiget til kampagner eller særtilbud.
 12. Et familieoverhoved eller familiemedlem skal først være individuelt medlem af Emirates Skywards eller Skywards Skysurfers før tilmelding til Min Familie.
 13. På tidspunktet for tilmelding til Min Familie bliver familiemedlemmet (på mindst 18 år) bedt om at vælge en procentdel (op til 100 %) af Miles, der optjenes på Emirates-fly, flydubai-flyrejser (undtagen codeshareflyrejser med partnerflyselskaber) eller hos vores partnere, som vedkommende ønsker at tilføre Min Familie-kontoen med henblik på indløsninger. De resterende Miles forbliver på den individuelle Emirates Skywards-konto. Bidragsprocenten kan til enhver tid ændres. Børn under 18 år kan tilføjes og kan kun blive på Min Familie-kontoen, hvis den registrerede forælder eller værge på deres Skywards Skysurfers-konto er det udnævnte familieoverhoved. Eventuelle ændringer af dette kan resultere i, at barnet automatisk fjernes fra Min Familie-kontoen. Indtil barnet fylder 18 år, afgør forælderen eller værgen bidragssatsen for Miles på barnets vegne.
 14. Familieoverhovedet og familiemedlemmer tjener Miles og Tier Miles på deres individuelle Emirates Skywards-konto baseret på deres individuelle Emirates Skywards-medlemsniveau.
 15. Alle Skywards Miles, der er optjent før tilmelding til Min Familie, forbliver på den enkeltes Emirates Skywards-konto.
 16. Tier Miles kan ikke samles ind på Min Familie-kontoen og vil blive krediteret til og forblive på medlemmets Emirates Skywards- eller Skywards Skysurfers individuelle konto. Med hensyn til Min Familie omfatter henvisninger til Miles ikke Tier Miles.
 17. Miles optjent på Emirates-flyrejser, flydubai-flyrejser (undtagen codeshareflyrejser med partnerflyselskaber) eller vores partnere kan samles på Min Familie-kontoen. Miles, der er lagt sammen på en Min Familie-konto, kan kun indløses for medlemmer af Min Familie-kontoen.
 18. Efter Miles er samlet på Min Familie-kontoen, kan de ikke overføres tilbage til medlemmets individuelle Emirates Skywards-konto. Ved at tilmelde sig Min Familie accepterer familiemedlemmer at give deres samtykke og myndighed til familieoverhovedet for at indløse Miles fra Min Familie-kontoen og booke og administrere rejser på deres vegne.
 19. Emirates Skywards gør følgende synligt for familieoverhovedet og hvert familiemedlem: et familiemedlems titel, fornavn, efternavn, samlede Miles, bidragssats for Miles, indløste Miles og optjeningsdato for alle Miles-transaktioner vedrørende Min Familie, for at familieoverhovedet kan administrere kontoen effektivt og foretage indløsninger på vegne af alle familiemedlemmer. Flyhistorik og andre personlige oplysninger vil ikke være synlige for andre familiemedlemmer af Min Familie-kontoen og forbliver på medlemmets individuelle Emirates Skywards-konto.
 20. Emirates Skywards gør følgende synlige for familieoverhovedet: Cash+Miles-bookinger og Classic Reward-bookinger foretaget af familieoverhovedet med Miles på Min Familie-kontoen for at kunne administrere kontoen effektivt. Da familieoverhovedet er i stand til at foretage en reservation for familiemedlemmer ved hjælp af Miles fra Min Familie-kontoen, vil familieoverhovedet kun have adgang til oplysninger, der vedrører bookinger foretaget ved hjælp af Min Familie-kontoen, såsom registreret passagernavn (PNR), særlige måltidstyper, anmodninger for passagerer med særlige behov, oplysninger vedrørende indløsningsbilletter, herunder kabineklasse og pristype og oplysninger vedrørende transaktioner, dvs. passagernavn (titel, fornavn og efternavn på det medlem, der har fløjet)
 21. Familieoverhoveder og familiemedlemmer bør fortsat benytte deres individuelle Emirates Skywards-medlemsnummer, når de foretager en booking, og de behøver ikke oplyse et særskilt Min Familie-medlemsnummer.
 22. Et familiemedlem kan kun foretage reservationer og indløse Miles fra deres individuelle Emirates Skywards-konto.
 23. Med hensyn til Cash+Miles- og Classic Rewards-bookinger kan familieoverhovedet kun indløse Miles for nuværende familiemedlemmer.
 24. Miles beholder deres oprindelige gyldighed på tre år fra rejsedatoen. Miles bliver fjernet fra den individuelle Emirates Skywards-konto og Min Familie-kontoen ved udgangen af den måned, hvor det pågældende medlem blev født. For eksempel vil Miles, som et medlem, der optjener Miles i maj 2018 og har fødselsdag i august, udløbe fra vedkommendes individuelle Emirates Skywards-konto og Min Familie-konto den 31. august 2021. Uanset ovenstående vil en justeret udløbsdato gælde for den del af Skywards Miles, der er indsamlet på Min Familie-kontoen af et medlem af Platinum-tier, uanset om det er som familieoverhoved eller som familiemedlem pr. betingelserne, der er angivet i punkt 6.9 ovenfor.
 25. Miles vil blive krediteret et individuelt Emirates Skywards-medlems konto i Emirates Skywards-programmet og den tilknyttede Min Familie-konto baseret på det fastsatte procentvise bidrag. Tilbagevirkende krav anvender den sats, der er fastsat, når kravet foretages, og ikke i henhold til flyrejsedatoen.
 26. Miles-bidrag til Min Familie-kontoen kan ikke tilbagedateres for rejser eller tjenester før den dato, hvor det pågældende medlem blev medlem af Min Familie.
 27. Et familieoverhoved kan ikke fjerne sig selv fra Min Familie-programmet eller udpege et andet familieoverhoved. De har mulighed for at lukke Min Familie-kontoen, og alle Miles, der er akkumuleret, men ikke indløst, overført eller udløbet, og som opbevares på Min Familie-kontoen, vil gå tabt.
 28. Et familieoverhoved kan til enhver tid fjerne et familiemedlem fra Min Familie-kontoen på hjemmesiden eller ved at kontakte et Emirates-kontaktcenter. Når det maksimale antal familiemedlemmer er nået, tillades kun tre udskiftninger på et kalenderår.
 29. Et familieoverhoved kan til enhver tid fjerne sig selv fra Min Familie-kontoen ved at klikke på Forlad Min Familie-konto, dog med følgende bemærkninger:
  • Alle Miles, der er samlet på Min Familie-kontoen, forbliver på Min Familie-kontoen
  • Familieoverhovedet kan ikke længere foretage indløsninger med Miles fra Min Familie-kontoen på vegne af dette familiemedlem
  • Familiemedlemmet vil ikke længere kunne se Min Familie-kontoen
 30. Miles, der er lagt sammen på en Min Familie-konto, kan kun indløses for medlemmer af Min Familie-kontoen.
 31. Det er kun individuelle Emirates Skywards-medlemmer, der kan tilmelde sig Min Familie.
 32. Medlemmer kan bruge Skywards Miles fra Min Familie-kontoen på Classic Reward-flyvninger og flyvninger købt med Cash+Miles. Medlemmer kan også bruge dem til opgraderingsbelønninger ved check ind, hvis de rejser med familieoverhovedet eller donere Miles for at støtte udvalgte initiativer. Derudover kan individuelle konto-medlemmer også indløse Miles hos detailsalgs- og livsstilspartnere og på Skywards Exclusives-events. Emirates kan til enhver tid ændre partnerlisten.
 33. I øjeblikket er det kun muligt at købe Miles, give Miles, overføre Miles, forlænge Miles og genindsætte Miles med en individuel Emirates Skywards-konto, og dette omfatter ikke Min Familie-konti.
 34. Når et Emirates Skywards-medlem vælger at samle Skywards Miles på en Min Familie-konto, vil den valgte bidragsprocent først blive trukket fra deres konto, når de har optjent mere end 1 Skywards Mile. Hvis medlemmet optjener 1 Skywards Mile eller mindre under en transaktion, bliver den på personens Emirates Skywards-konto.
 35. Medlemmer kan vælge et procentbidrag baseret på det samlede antal optjente Miles. De kan ikke vælge en procentdel efter type, dvs. flyrejser mod optjening hos partnere.
 36. Der kan gå mere end otte uger, før Miles bliver krediteret et medlems konto fra datoen for transaktionen.
 37. Miles vil blive samlet i henhold til bidragsprocenten på transaktionsdatoen (Miles-kredit) og ikke aktivitetsdatoen. 
 38. Alle partneraktivitets-Miles, der annulleres af et familiemedlem eller et familieoverhoved, vil også automatisk blive annulleret fra den pågældende Min Familie-konto.

18. Skywards+

 1. Almindelige regler for programmet
  • Skywards+ er et online abonnement, der kan købes på emirates.com for et årligt gebyr.
  • Abonnementsgebyret er inklusive skatter og andre gældende afgifter.
  • Skywards+-abonnenter er berettiget til yderligere fordele, som det fremgår på emirates.com. Fordelene kan variere fra medlem til medlem og er baseret på den købte abonnementspakke.
  • Medlemmet skal være logget på sin Emirates Skywards-konto(åbner en side i den samme fane) for at benytte og se sine Skywards+-fordele.
  • Skywards+-abonnement og tilhørende fordele er begrænset til det medlem, der køber, og kan ikke gives i gave eller sælges.
  • Medlemmets Skywards+-abonnement kan ikke overføres eller refunderes.
  • Skywards+-fordele gælder kun for Emirates-fly, der købes via emirates.com.
  • Skywards+-fordele kan ikke bagud- eller fremdateres ud over den anførte abonnementsperiode.
  • Der bliver ikke krediteret nogen bonus-akkumuleringer for flyrejser fløjet uden for Skywards+-abonnementsperioden. Dette gælder også tilbagevirkende krav.
  • Medlemmets Skywards+-fordele er kun gyldige i abonnementsperioden.
  • For genudstedte billetter gælder det, at der bliver krediteret bonus-akkumuleringer for flyrejser fløjet inden for Skywards+-abonnementsperioden.
  • Emirates Skywards forbeholder sig ret til at afvise Skywards+-abonnementet for enhver person og kan til enhver tid ophæve abonnementet.
  • Emirates Skywards forbeholder sig ret til når som helst at tilbagekalde eller ophøre med at tilbyde dette produkt.
  • Skywards+-abonnementet bliver aktiveret inden for 48 timer efter gennemført betaling.
  • Skywards+fordele gælder kun for flyrejser, der er fløjet, efter abonnementet er tegnet.
  • Information om Skywards+ vil være tilgængelig på emirates.com og flydubai.com (åbner en ekstern hjemmeside i en ny fane).
  • Skywards Miles skal indløses fra medlemmets personlige konto eller Min Familie-konto for at benytte Skywards+-fordele. Miles kan ikke indløses fra en Skysurfers-konto.
 2. Bonus Skywards Miles.
  • Medlemmet skal være abonnent på Skywards+ for at være berettiget til bonus Skywards Miles.
  • Bonus Skywards Miles gælder kun for Emirates-flyvninger med billetter udstedt online via emirates.com (inklusive Cash+Miles-billetter).
  • Alle bookinger af flyrejser, der markedsføres og betjenes af flydubai, berettiger til bonus Tier Miles (herunder Cash+Miles-bookinger, der berettiger til optjening).
  • Medlemmet optjener bonus Skywards Miles på flyrejser, de har foretaget i abonnementsperioden. Dette gælder også genudstedte flybilletter.
  • Hvis et medlem har været på flyrejser, der markedsføres og betjenes af Emirates eller flydubai, og som kvalificerer til bonus Skywards Miles i mere end én Emirates Skywards-kampagne, vil kun den højeste kvalificerede bonus blive krediteret.
  • Medlemmet er kvalificeret til 20 % af bonus Tier Miles på First Class, Business Class og Economy Class på alle flyrejser, der markedsføres og betjenes af Emirates eller flydubai.
  • Bonus Skywards Miles for den pågældende flyrejse fremgår af medlemmets opgørelse som ”Skywards+ Skywards Miles Bonus”.
  • Alle billetter, som ikke kvalificerer til almindelig optjening af Skywards Miles, kan heller ikke bruges til at optjene bonus Skywards Miles med.
  • Medlemmet skal være logget på sin Emirates Skywards-konto for at benytte Skywards+-fordele.
  • Der er ingen refusion for ubenyttede fordele ved udløbet af abonnementsperioden.
 3. Bonus Tier Miles - Kun Premium.
  • Medlemmet skal være abonnent på Skywards+ for at være berettiget til bonus Tier Miles.
  • Bonus Tier Miles gælder kun for Emirates-flyvninger med billetter udstedt online via emirates.com (inklusive Cash+Miles-billetter).
  • Alle bookinger af flyrejser, der markedsføres og betjenes af flydubai, berettiger til bonus Tier Miles (herunder Cash+Miles-bookinger, der berettiger til optjening).
  • Medlemmet tjener bonus Tier Miles på flyrejser, der er foretaget inden for abonnementsperioden. Dette gælder også genudstedte flybilletter.
  • Hvis et medlem har rejst på flyrejser, der markedsføres og betjenes af Emirates eller flydubai og som kvalificerer sig til bonus Tier Miles i mere end én Emirates Skywards-kampagne, vil kun den højest kvalificerede bonus blive krediteret.
  • Medlemmet er kvalificeret til 20 % af bonus Tier Miles på First Class, Business Class og Economy Class på alle flyrejser, der markedsføres og betjenes af Emirates eller flydubai.
  • Bonus Tier Miles for den pågældende flyrejse fremgår af medlemmets opgørelse som ”Skywards+ Tier Miles Bonus”.
  • Alle billetter, som ikke kvalificerer til almindelig optjening af Skywards Miles, er også udelukket fra bonus Tier Miles.
  • Medlemmet skal være logget på sin Emirates Skywards-konto for at benytte Skywards+-fordele.
  • Der er ingen refusion for ubenyttede fordele ved udløbet af abonnementsperioden.
 4. Nedsatte opgraderingsbonusser - kun Avanceret og Premium.
  • Medlemmet skal være abonnent på Skywards+ for at være berettiget til rabat på opgraderingsbonusser.
  • Kun købte billetter udstedt på emirates.com berettiger til rabat på opgraderingsbonusser.
  • Opgraderingsbelønninger udstedt online via emirates.com eller ved check-in berettiger til denne rabat.
  • For at benytte denne rabat skal Emirates Skywards-medlemmet logge ind på sin Emirates Skywards-konto enten på emirates.com, Emirates’ mobilhjemmeside eller Emirates-appen, før bookingen påbegyndes.
  • Opgraderingsbonusser er kun gyldige til flyrejser, der betjenes af Emirates.
  • Billettyperne Flex- og Flex Plus berettiger til opgraderingsbelønninger med rabat, begrænsninger gælder.
  • Billetter udstedt i Special- og Saver-prisklasser berettiger ikke til nedsatte opgraderingsbonusser.
  • Opgraderingsbonusser er med forbehold for ledige sæder.
  • Medlemmet er berettiget til en rabat på alle opgraderinger, der udstedes i abonnementsperioden, også selvom rejsedatoen er uden for perioden.
  • Hvis medlemmet er berettiget til flere opgraderingsbelønninger, gælder kun det højeste af de berettigede tilbud (tilbud kan ikke kombineres).
  • Nedsatte opgraderingsbelønninger knyttet til Skywards+ vises for kvalificerede flyrejser på bookingtidspunktet. Hvis medlemmet er berettiget til flere opgraderingsbelønninger på samme flyrejse, gælder kun de højeste kvalificerede tilbud.
  • Medlemmet skal være logget på sin Emirates Skywards-konto for at benytte Skywards+-fordele.
  • Skywards Miles kan indløses fra medlemmets personlige konto eller Min Familie-konto for at benytte denne fordel. Miles kan ikke indløses fra en Skysurfers-konto.
  • Automatiske opgraderinger bliver nedsat, hvis de bliver tilgængelige i løbet af abonnementsperioden. Hvis et højere taktisk tilbud bliver tilgængeligt på tidspunktet for automatisk opgradering, får medlemmet det højest gældende tilbud.
  • Rabatter på opgraderingsbonus under Skywards+ gælder også for automatiske opgraderinger, hvis den automatiske opgradering behandles i abonnementsperioden.
  • Rabatter på opgraderingsbelønninger under Skywards+ gælder ikke for øjeblikkelige opgraderinger ombord.
  • Enhver efterfølgende genudstedelse af billetten kan resultere i, at opgraderingsbonussen bliver ugyldig, særligt i tilfælde af fly‑ eller datoændringer, hvor tilgængeligheden ikke kan bekræftes på ændringstidspunktet. I sådanne tilfælde, og også ved afbestilling af billetter, er refusion af Miles underlagt Emirates Skywards-programregler.
  • For opgraderingsbelønninger udstedt online gennem emirates.com vil Miles blive trukket fra Skywards+-abonnentens Emirates Skywards-konto for alle passagerer på den samme booking eller for udvalgte passagerer, der rejser på de samme flyrejser. For opgraderingsbelønninger udstedt online via emirates.com kan Miles også trækkes fra Skywards+-abonnentens Emirates Skywards-konto for enhver anden passager, selvom Skywards+-abonnenten ikke rejser.
  • For opgraderingsbelønninger udstedt ved check-in vil Miles blive trukket fra Skywards+-abonnentens Emirates Skywards-konto for alle passagerer på den samme booking eller for udvalgte passagerer, der rejser på de samme flyrejser. Opgraderingsbelønninger ved check-in er ikke tilladt, hvis Skywards+-abonnenten ikke rejser.
  • Medlemmer kan købe yderligere Miles fra en individuel konto, hvis den aktuelle saldo er utilstrækkelig.
  • Eventuelle afgifter, gebyrer og opkrævninger pålagt af flyselskabet er ikke inkluderet i den nedsatte opgraderingsbelønning og skal, hvis relevant, betales fuldt ud for at benytte tilbuddet.
  • Vilkår og betingelser for opgraderingsbonus kan ændres, og eventuelle opdateringer offentliggøres på denne hjemmeside. Alle Emirates Skywards-programmets regler gælder.
  • Alle passagerer i en booking skal købe opgraderingsbelønningen, og bookingen behandles i én transaktion for billetter, der er udstedt online via emirates.com. Køb for kun udvalgte passagerer inden for en booking er ikke tilladt for billetter udstedt online via emirates.com.
  • Der er ingen refusion af ubenyttede fordele ved udløbet af abonnementsperioden.
  • Emirates Skywards’ programregler for opgraderingsbonusser gælder.
 5. Rabat på Classic Rewards.
  • Medlemmet er berettiget til en engangsrabat til en Classic Reward-flyrejse på berettigede Emirates-flyrejser, når billetten er købt inden for abonnementsperioden, selvom den faktiske rejsedato er uden for abonnementsperioden.
  • For at gøre brug af denne Classic Reward-rabat skal et Emirates Skywards-medlem logge ind på sin konto med computerversionen af emirates.com, før bookingen påbegyndes.
  • Rabatten gælder alle rejsende på samme booking.
  • Rabatten gælder kun for retur- og enkeltbillet-bonusbookinger og gælder ikke for bookinger med flere byer eller open-jaw-bookinger.
  • Rabatten kan ikke refunderes og kan ikke anvendes, hvis flyoplysningerne ændres, eller flyrejsen annulleres.
  • Medlemmet skal være logget på sin Emirates Skywards-konto for at benytte Skywards+-fordele.
  • Emirates Skywards’ programregler for Classic Rewards gælder.
 6. Privilegerede Cash+Miles-priser
  • Skywards+-abonnenter får tilbudt en privilegeret Cash+Miles-pris for berettigede bookinger, der foretages i løbet af abonnementsperioden, selv hvis rejsedatoen er uden for perioden.
  • Den privilegerede Cash+Miles-pris fremgår af betalingssiden, når medlemmet vælger Cash+Miles som betalingsform.
  • Den privilegerede Cash+Miles-pris er begrænset til bookinger udstedt online på emirates.com.
  • Medlemmet skal være logget på sin Emirates Skywards-konto for at benytte Skywards+-fordele.
  • Skywards Miles kan indløses fra medlemmets personlige konto eller Min Familie-konto for at benytte denne fordel. Miles kan ikke indløses fra en Skysurfers-konto.
  • Emirates Skywards-medlemmer skal vælge muligheden med Cash+Miles-ikonet, som vises under bookingprocessen, for at kunne benytte eventuelle særtilbud på betalingssiden.
  • Når Cash+Miles-betalingsmuligheden er blevet valgt, gennemgået og accepteret på betalingssiden, og den endelige betaling er foretaget for at udstede billetten/billetterne, er det ikke muligt at ændre Cash+Miles-priser. Efterfølgende genudstedelse af billetter, som omfatter yderligere priser eller gebyrer, kan udelukkende betales med kontanter (eller tilsvarende betaling). Billetannulleringer er underlagt prisregler samt Emirates Skywards’ programregler for refusion af Miles (hvis det er relevant).
  • Der er ingen refusion for ubenyttede fordele ved udløbet af abonnementsperioden.
  • Emirates Skywards’ programregler for Cash+Miles gælder.
 7. Indchecket bagage
  • Medlemmet skal være abonnent på Skywards+ for at være berettiget til indchecket bagage-fordelen.
  • På markeder med afregning efter vægt gælder denne fordel for alle Emirates Skywards-medlemmer.
  • Bagagefordelene er gældende, uanset hvilken bookingkanal der bruges. Indchecket bagage er kun gyldig på flyrejser, der markedsføres og betjenes af Emirates.
  • På markeder med afregning efter stykker bagage, kan et ekstra stykke bagage checkes ind. Denne fordel gælder kun for Emirates Skywards Blue- og Silver-medlemmer, da Gold- og Platinum-medlemmer modtager et ekstra tredje stykke bagage som en del af deres tier-fordele.
  • Denne fordel gælder kun for det enkelte medlem.
  • Medlemmet er berettiget til indchecket bagage-fordelen i abonnementsperioden.
  • Den ekstra tilladte bagage er baseret på den købte abonnementspakke, og den tilgængelige ekstra tilladte bagage angives i fordelsafsnittet.
  • Der er ingen refusion for ubenyttede fordele ved udløbet af abonnementsperioden.
 8. Adgang til udvalgte Emirates Business Class-lounger
  • Medlemmet skal være abonnent på Skywards+ for at være berettiget til loungeadgang-fordelen.
  • Hver adgangsbillet giver adgang én gang til Emirates Business Class Lounge i udvalgte lufthavne (åbner en side i den samme fane) for én person. Adgangen kan bruges af Skywards+-abonnenten eller ledsagende gæster, der rejser videre på det samme Emirates-fly. Skywards+-abonnenten skal være til stede.
  • Adgang til loungen er kun gyldig på flyrejser, der flyves inden for abonnementsperioden, og adgang er kun tilgængelig i åbne Emirates-lounger.
  • Loungeadgangsfordelene er gældende, uanset hvilken bookingkanal der bruges. Adgang til loungen er kun gyldig på flyrejser, der markedsføres og betjenes af Emirates.
  • Adgang til loungen er med forbehold for ledige pladser og er for Emirates-kunder, der er fyldt 18 år, eller mindreårige, der rejser med en voksen, der selv har adgang til loungen.
  • Adgang til loungen vil være efter Emirates Lounge-agentens skøn og tildeles ved indgangen til den pågældende lounge.
  • Hvem der har adgang til lufthavnsloungen, afgøres af personalet ved skranken til Emirates Business Class Lounge.
  • Emirates Business Class-loungepersonale kan kontrollere, om en værdikupon er tilgængelig, og markere den som brugt efter indløsning. Dette afspejles i medlemmets profil.
  • Boardingkortet vil ikke indeholde en lounge-invitation.
  • Adgang til Emirates Business Class Lounge tilbydes til Skywards+-medlemmer i Blue-, Silver-, Gold- og Platinum-tiers (på abonnementstidspunktet).
  • Der er ingen refusion for ubenyttet adgang til lounger ved udløbet af abonnementsperioden.
  • Emirates Skywards-programregler gælder.
 9. Sådan abonnerer du på Skywards+
  • Skywards+(åbner en side i den samme fane) er kun tilgængelig for kvalificerede Emirates Skywards-medlemmer på 18 år eller ældre.
  • Emirates Skywards-medlemmer skal logge ind på emirates.com for at købe Skywards+. Medlemmer bliver informeret om eventuelle gebyrer i løbet af abonnementsprocessen.
  • Når betalingen er gennemført, modtager medlemmer en e-mailbekræftelse og kvittering.
 10. Abonnementets gyldighed
  • Skywards+-fordele er gyldige i 12 måneder fra abonnementsdatoen, og der er ikke nogen automatisk fornyelse. Oplysninger om dit abonnement fremgår af din Emirates Skywards-konto indtil udgangen af den tolvte måned, baseret på UAE-tid (GMT +4).

19. Skywards Exclusives

Lær mere om vilkår og betingelser(åbner en ekstern hjemmeside i en ny fane) for brugen af vores Skywards Exclusives-platform, samt programreglerne(åbner en ekstern hjemmeside i en ny fane), der gælder for transaktioner på hjemmesiden.

20. Fortrolighed

 1. I forbindelse med programmet indsamler, bruger og videregiver Emirates Skywards medlemmers personoplysninger i overensstemmelse med fortrolighedspolitikken. Fortrolighedspolitikken indeholder oplysninger om, hvilke personoplysninger Emirates Skywards indsamler, hvordan de bliver brugt, og hvem de bliver videregivet til i denne henseende. Den indeholder også oplysninger om, hvordan medlemmer kan trække deres samtykke tilbage, hvor det er relevant, og hvordan medlemmer kan kontakte Emirates for på anden måde at administrere deres privatliv.
 2. Uden begrænsning af klausul 18.1 er det en betingelse for medlemskab af Emirates Skywards, at medmindre Emirates Skywards får anden besked fra et relevant medlem, giver dette relevante medlem samtykke til at videregive det relevante medlems kontaktoplysninger på eller efter Qantas-ophørsdatoen. Sådan videregivelse foretages med det formål, at Qantas kan tilbyde det relevante medlem medlemskab af Qantas Frequent Flyer-programmet (eller tilsvarende program på Qantas-ophørsdatoen). Qantas' brug og videregivelse af personlige oplysninger kan være anderledes end Emirates'. Qantas er måske ikke bundet af persondatalove, der giver samme beskyttelsesniveau som dem, Emirates er bundet af. For at undgå tvivl kræver intet i denne klausul 18.2 på noget tidspunkt, at et relevant medlem skal annullere sit Emirates Skywards-medlemskab og/eller acceptere medlemskab af Qantas frequent flyer-programmet (eller tilsvarende).
 3. Uden at det begrænser klausul 18.1 vil personlige oplysninger fra medlemmer, der formelt er medlem af flydubai OPEN, eller som har fløjet med flydubai, blive brug og delt af og mellem Emirates og flydubai i forbindelse med driften af Emirates' Skywards-program. flydubais brug og videregivelse af personlige oplysninger kan være forskellige fra Emirates.
 4. Hvis et medlem har anmodet om at slette sin konto i henhold til artikel 17 i de almindelige databeskyttelsesregler (retten til sletning/retten til at blive glemt), mistes alle Miles, der er akkumuleret på kontoen, men ikke indløst, overført eller udløbet.

21. Ansvar

 1. INDEN FOR LOVENS RAMMER HAR EMIRATES SKYWARDS IKKE ANSVAR OVER FOR ET MEDLEM ELLER NOGEN ANDEN PERSON I FORBINDELSE MED DIREKTE ELLER INDIREKTE TAB ELLER PERSONSKADE SOM RESULTAT AF OPHØR ELLER ÆNDRING AF EMIRATES SKYWARDS ELLER NOGEN FACILITETER, FORDELE ELLER ARRANGEMENTER, SOM GØRES TILGÆNGELIGE FOR ET MEDLEM, HERUNDER PARTNERES TILBAGETRÆKNING ELLER TILBAGETRÆKNING AF FORDELE, FACILITETER ELLER ARRANGEMENTER.
 2. Emirates Skywards forbeholder sig retten til at diskvalificere et medlem fra yderligere deltagelse i Emirates Skywards-programmet, til at annullere alle optjente Skywards Miles og at søge om kompensation for anvendte bonusser, hvis Emirates Skywards efter eget skøn mener, at medlemmet eller rejsekoordinatoren, der er udnævnt på vegne af medlemmet, har deltaget i grov uagtsomhed eller brudt nogen af de regler, der regulerer Emirates Skywards-programmet, herunder eksempelvis svigagtig erhvervelse af Skywards Miles eller erhvervelse, salg eller misbrug af Skywards Miles eller erhvervelse, salg eller misbrug af bonusfordele.
 3. Emirates Skywards-concierge og andre tjenester, der tilbydes medlemmer, drives af tredjepartsleverandører (som hver er "leverandør"). Alle medlemmer, der benytter sig af disse tjenester, vil indgå i juridisk forhold med leverandøren. Inden for lovens rammer fralægger Emirates Skywards sig alt ansvar over for ethvert medlem eller anden person i forhold til forsømmelse, grov uagtsomhed, dårlige tjenesteydelser eller andet brud på forpligtelser, der opstår på baggrund af leveringen eller manglende levering af tjenesteydelserne af eller på vegne af en leverandør, som opstår i et juridisk forhold med en leverandør.

22. Generelt

 1. Programreglerne kan på ethvert tidspunkt blive ændret, varieret, suspenderet eller annulleret uden varsel, når loven tillader det, så længe at der gøres en rimelig indsats for straks at udgive denne ændring eller variation, suspendering eller annullering (alt efter type) på hjemmesiden. I tilfælde af forskelle mellem denne udgave af programreglerne og enhver udgave af programreglerne udgivet på hjemmesiden for Emirates Skywards, er sidstnævnte gældende.
 2. Medlemmets brug af sit digitale medlemskort eller medlemsnummer efter en ændring eller variation i programreglerne vil anses som medlemmets accept af ændringen eller variationen.
 3. Enhver besked, der gives til et medlem under disse programregler, vil anses som givne, hvis de sendes med frankeret post til medlemmet på den adresse, der er oplyst af medlemmet til Emirates Skywards.
 4. Programreglerne reguleres af lovgivningen i Emiratet Dubai, og enhver retstvist i forbindelse med Emirates Skywards skal afgøres i henhold til Emiratet Dubais lovgivning. Medlemskab, herunder berettigelse til medlemskab og Miles eller bonusser, er underlagt gældende love og regulativer, herunder alle gældende beslutninger fra Den Internationale Luftfartssammenslutning.
 5. Emirates Skywards driver ikke forretning under (eller vil ophøre med at drive forretning under) en lovgivning, hvor det ville være forbudt (eller bliver forbudt) i henhold til enhver relevant lov eller regeringsbeslutning.
 6. Der er med rimelig omhu sørget for at sikre, at oplysningerne i programreglerne eller eventuelle udgivelser eller reklamer i forbindelse med Emirates Skywards er korrekte, men Emirates Skywards tager ikke ansvar for fejl eller udeladelser i nogen oplysninger, skriftlige eller mundtlige.
 7. Enhver del af disse programregler, som uanset årsag er uanvendelig, skal kunne udelades, så den ikke påvirker resten af programreglerne på nogen måde. Emirates Skywards er ikke forpligtet til at levere nogen tjenesteydelse eller lignende handling i henhold til programreglerne, hvis dette ville stride mod loven.
 8. Medlemmer kan blive krævet at opgive dokumentation ved check ind, som kan fastslå medlemmets identitet og medlemskab af Emirates Skywards. Hvis et medlem ikke opfylder dette krav, forbeholder Emirates Skywards sig retten til at nægte medlemmet befordring.

23. Brug af engangskode til Emirates Skywards

Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning har Emirates Skywards indført totrinsgodkendelse ved brug af en engangskode til visse aktiviteter såsom login på Emirates Skywards-konti, profilopdateringer og indløsninger (engangskodetjeneste).
 
En engangskode er et tilfældigt oprettet tal, som Emirates Skywards sender til medlemmet via SMS/e-mail i forbindelse med visse kontoaktiviteter. Dette er en totrinsgodkendelse, som kan være krævet af medlemmet for at bekræfte, at kontoaktiviteten er godkendt af medlemmet. Medlemmet får besked på tidspunktet for den pågældende kontoaktivitet, hvis en engangskode kræves. 
 
Hvis der er behov for en engangskode i forbindelse med en medlemskonto, sender Emirates Skywards medlemmet en engangskode via SMS til det registrerede mobilnummer og/eller en e-mail til den e-mailadresse, medlemmet har registreret hos Emirates Skywards (som vist i medlemmets Emirates Skywards-profil).  
 
Medlemmer skal sørge for, at alle oplysninger (inklusive kontaktoplysninger), som er registreret hos Emirates Skywards, er korrekte og ajourførte. Hvis medlemmet ikke angiver eller ajourfører påkrævede oplysninger hos Emirates Skywards, kan Emirates Skywards muligvis ikke udstede en engangskode, og dette kan resultere i, at medlemmet ikke kan få adgang til kontoen. Medlemmer kan til enhver tid opdatere deres Emirates Skywards-profil for at sikre, at deres kontaktoplysninger er ajourført.  
 
Emirates Skywards kan ud fra eget skøn kontakte et medlem (inklusive via en telefonsamtale, der optages) for at verificere medlemmets identitet og kontoaktivitet. Hvis medlemmet flere gange i træk indtaster den forkerte engangskode, kan det resultere i, at medlemmets konto bliver låst, eller at der indføres andre restriktioner for brugen af kontoen, som angivet af Emirates Skywards fra tid til anden. For at forebygge svindel samt for at verificere et medlems identitet kan Emirates Skywards anmode et medlem om yderligere oplysninger.
 
Medlemmer må ikke lade andre bruge deres kontonummer eller engangskode, og medlemmet skal til enhver tid sikre, at deres kontonummer eller engangskode ikke videregives til andre personer. Hvis engangskoden videregives til en anden person, skal medlemmet straks give Emirates Skywards besked herom ved at kontakte SkywardsMemberVerification@emirates.com
 
Ved brug af engangskodetjenesten giver medlemmet Emirates Skywards lov til at sende en engangskode til medlemmet og til at verificere medlemmets identitet og kontoaktivitet med brugen af engangskoden. Hvis medlemmet ikke kan angive en engangskode, eller hvis verificeringen via engangskoden mislykkes, kan Emirates Skywards begrænse adgangen til medlemmets konto.
 
Mobiludbyderen tillader muligvis ikke, at medlemmet modtager engangskoden via SMS, hvis medlemmet er i udlandet eller anvender et udenlandsk mobilnetværk. Desuden kan mobiludbyderen opkræve et servicegebyr for modtagelse af engangskoden.
 
Emirates Skywards er under ingen omstændigheder ansvarlig for eventuelle tab eller skader, der opstår som følge af eller i forbindelse med et medlems manglende evne til at få adgang til deres konto, i tilfælde af at engangskoden af den ene eller anden årsag er forsinket eller ikke når frem. Emirates Skywards er ikke ansvarlig for eventuelle servicegebyrer, som opkræves af mobiludbyderen eller andre parter.
 
Emirates Skywards forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at tilføje, suspendere eller afslutte engangskodetjenesten eller dens midlertidige eller permanente brug uden forudgående besked herom af enhver årsag, hvor Emirates Skywards finder det nødvendigt eller tilrådeligt, hvis der er mistanke om brud på sikkerheden, eller hvis Emirates Skywards har rimelig grund til at mistænke, at de oplysninger, som et medlem har angivet, ikke er ajourført eller korrekte.

Ændringer i programmet

Emirates Skywards reguleres af Emirates Skywards-programmets regler ("programregler"). Emirates Skywards forbeholder sig retten til at ændre enhver del af Emirates Skywards-programmet til enhver tid i henhold til programreglerne. Denne ret omfatter, men er ikke begrænset til, ændringer i Emirates Skywards' partnerprogram, regler om optjening og indløsning af Miles, regler om brug af rejsebonusser, flyplaner, rejsefordele for medlemmer og bestemte egenskaber ved reklametilbud.

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning

Oplysninger, der udgives på hjemmesiden eller i Emirates' app, kan være ufuldstændige eller indeholde unøjagtigheder eller skrivefejl. Emirates Skywards hverken erklærer eller garanterer, at adgangen til hjemmesiden eller Emirates' app vil være uafbrudt, eller at der ikke vil være fejl eller udeladelser eller tab af overførte oplysninger, eller at ingen vira vil blive overført på hjemmesiden eller Emirates' app. Emirates Skywards fremsætter ingen påstande om egnetheden af oplysninger, produkter og tjenesteydelser på hjemmesiden eller Emirates' app uanset formålet. Alle sådanne oplysninger, produkter og tjenesteydelser tilbydes, som de er, og uden nogen form for garanti. Emirates Skywards fraskriver sig hermed alle garantier og betingelser for så vidt angår oplysningerne, produkterne og tjenesteydelserne, herunder alle implicitte garantier og betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, titel og ikke-krænkelse.

EMIRATES SKYWARDS VIL PÅ INTET TIDSPUNKT VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE ELLER AFLEDTE SKADER, DER OPSTÅR VED BRUG AF HJEMMESIDEN ELLER EMIRATES' APP ELLER VED FORSINKELSEN ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE HJEMMESIDEN ELLER EMIRATES' APP ELLER FOR NOGEN OPLYSNINGER, PRODUKTER ELLER TJENESTEYDELSER INDHENTET GENNEM HJEMMESIDEN ELLER EMIRATES' APP, UANSET OM GRUNDLAGET ER KONTRAKT, ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANDET.

Links

Hjemmesiden og Emirates' app kan indeholde hyperlinks til hjemmesider, der drives af tredjeparter. Sådanne hyperlinks tilbydes udelukkende som en reference til dig, og din brug af disse hjemmesider kan være underlagt vilkår og betingelser udgivet på disse. Emirates Skywards' brug af hyperlinks til sådanne hjemmesider indebærer ikke nogen godkendelse af materialet på sådanne hjemmesider, og Emirates Skywards tager intet ansvar for indholdet.

EMIRATES SKYWARDS ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR EVENTUELLE TAB ELLER SKADER, SOM ER OPSTÅET SOM FØLGE AF DIN BRUG ELLER TILTRO TIL OPLYSNINGER INDHENTET GENNEM TREDJEPARTERS HJEMMESIDER.

Indhold og medlemmers indsendelser - Forum

Denne hjemmeside indeholder opslagstavler og andre meddelelses- og kommunikationsfaciliteter, hvoraf nogle udelukkende tilbydes Emirates Skywards' medlemmer på øverste niveau. Enhver holdning, synspunkt eller udtalelse fra et medlem via disse faciliteter er medlemmets egne og ikke Emirates Skywards'. Emirates Skywards er ikke forpligtet til at gennemgå nogen beskeder, oplysninger eller indhold, der slås op på hjemmesiden, og tager intet ansvar, hvad angår sådanne indsendelser. Til trods for ovenstående forbeholder Emirates Skywards sig retten til uden advarsel at gennemgå, redigere eller slette indhold i indsendelser fra medlemmer, herunder opslag på opslagstavler, som anses for at være ulovlige, stødende eller på anden måde upassende. Du er indforstået med, at du er ansvarlig for alt materiale, du indsender til hjemmesiden. Du accepterer, at du, når du slår en besked op på hjemmesiden, ikke må foretage dig noget af følgende:

 • nedgøre, misbruge, chikanere, forfølge, true eller på anden vis overtræde andres juridiske rettigheder (såsom retten til privatlivets fred og personlige rettigheder).
 • udgive, opslå, distribuere eller udbrede nogen former for skadelige, truende, ærekrænkende, misbrugende, krænkende, stødende, obskøne, vulgære, uanstændige eller ulovlige materialer eller oplysninger.
 • reklamere eller tilbyde at sælge nogen former for varer eller tjenesteydelser eller udføre eller videresende undersøgelser, konkurrencer eller kædebreve af nogen art eller
 • udgive meddelelser, hvor du udgiver dig for at være en anden.
 • Du accepterer desuden, at du, når du anvender hjemmesiden eller Emirates' app, ikke:
 • overfører filer, der indeholder software eller andet materiale, der er beskyttet af immaterialretten (eller retten til privatlivets fred og personlige rettigheder), medmindre du ejer eller kontrollerer rettighederne hertil eller har modtaget det nødvendige samtykke.
 • overfører filer, der indeholder vira, beskadigede filer eller andet lignende software eller programmer, der kan skade en anden computers drift eller
 • sletter nogen forfatterophavsret, juridiske meddelelser eller betegnelser af ejendomsrettigheder eller mærker i nogen fil, der overføres.

Erstatning

Du accepterer at holde Emirates Skywards, dets ansatte, bureauer og repræsentanter skadesløse og friholde dem fra og mod alle erstatningskrav og ansvar (herunder juridiske omkostninger), som kan opstå i forbindelse med dine indsendelser til hjemmesiden eller Emirates' app, din brug af materialer hentet via hjemmesiden, dine overtrædelser af disse vilkår og betingelser eller i forbindelse med nogen handling i forbindelse med din brug af hjemmesiden eller Emirates' app.

Emirates Skywards forbeholder sig retten til efter eget skøn, uden varsel og ansvar at nægte adgang til hjemmesiden eller Emirates' app eller dele af disse.

Politik om beskyttelse af personoplysninger

Brugen af dine personoplysninger i forbindelse med Emirates Skywards er reguleret i henhold til klausul 18 i programreglerne og politikken om beskyttelse af personoplysninger.