Sundhed

Da vores passagerers helbred og velbefindende er af yderste vigtighed, er vi glade for at præsentere Emirates-rejsende for den information, der er nødvendig for at hjælpe dem med, at hvert trin på rejserne helbreds- og sikkerhedsmæssigt bliver så optimalt som muligtDisse oplysninger er ment som generelle råd. For specifik medicinsk vejledning bedes du kontakte din egen læge.

Passagerer, der har særlige behov for medicinsk assistance, kan hente den digitale blanket "Medical Information for Fitness to Travel", som den enkelte i samarbejde med egen læge kan udfylde før rejsen. Læg mærke til, at dette kun gælder for flyrejser, hvor hele rejseplanen er bestilt hos Emirates. Kunder, der har behov for lægelig godkendelse, skal bestille flyrejser og -tjenester hos det relevante flyselskab. MEDIF skal udfyldes fra 14 dage til 48 timer før rejsens planmæssige start.