Gå til hovedindholdetOplysninger om tilgængelighed

MILJØ

Miljøpolitik

Bestræbelser for bæredygtighed

Bæredygtighed og miljøeffektivitet er grundpillerne i hele Emirates Groups drift - både i luften og på jorden.

Vores kunder, personale og kontrolmyndigheder er i stadig stigende grad bevidste om miljøet og udledningen af drivhusgasser. Emirates har bestræbt sig på en miljømæssigt ansvarlig drift gennem Emirates Groups miljøpolitik, som formidles internt og eksternt til medarbejdere, kunder og alle interessenter. Du kan læse Emirates Groups miljøpolitik(åbner en PDF i en ny fane) hvis du vil vide mere.

Emirates-koncernens bestræbelser på bæredygtighed indebærer investeringer for flere milliarder dollars i den mest moderne, miljøeffektive teknologi, der er tilgængelig, i fly, motorer og udstyr på jorden og at benytte vores aktiver på den mest miljøvenlige måde. Vi stræber efter at blive førende i branchen og regionen med hensyn til miljø, og vi er engagerede i at overholde alle gældende miljøregler og -standarder.

Færre udledninger

Vi er en del af en international branche, som er forpligtet til at begrænse luftfartens CO2-fodaftryk.

Luftfart er en af de vigtigste bidragydere til global økonomisk og social udvikling – især i udviklingslandene. Luftfartsbranchen støtter næsten 63 millioner mennesker i hele verden og bidrager med 2,7 billioner USD om året til verdens BNP.
Du kan læse mere i rapporten Aviation Benefits Beyond Borders (Fordele ved luftfart på tværs af grænser)(åbner en PDF-fil i en ny fane) fra juli 2016.

Luftfartsbranchen indser, at selvom den står for mindre end 2 % af verdens udledning af drivhusgasser fra menneskelige aktiviteter, skal den være forpligtet til bæredygtig vækst og til at begrænse væksten af udledninger. Vi støtter kraftigt strategien med fire grundpiller om at begrænse udledninger, som er udviklet af vores brancheinstans – International Air Transport Association (IATA). Læs mere om denne strategi på www.enviro.aero(åbner i et nyt vindue).

Vi gennemfører denne strategi ved at indføre avanceret teknologi i hele koncernen, herunder i fly og motorer, tilskynde regeringer til at gøre luftfart mere brændstof- og udledningsvenlig, reducere den miljømæssige påvirkning af vores drift på jorden og støtte udviklingen af en global branchespecifik tilgang til CO2-udledninger gennem Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO), FN's agentur for international civil luftfart.

En tværfaglig tilgang

Luftfartsbranchen har aktivt opfordret regeringer i hele verden til at indføre en fælles global markedsbaseret foranstaltning for at løse problemet med CO2-udledninger fra international luftfart. Flere regeringer indgik en historisk aftale om rammerne for denne nye ordning, Kulstofreduktionsprogram for international luftfart (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, CORSIA), på det 39. møde i ICAO i oktober 2016.

Formålet med CORSIA er at bidrage til CO2-neutral vækst fra 2020. Dette omfatter udledninger fra international luftfart mellem lande, der frivilligt har valgt at deltage.

Emirates støtter bestræbelserne i ICAO på at indføre denne globale tilgang, og vi bestræber os på at arbejde sammen med ICAO om at opnå CO2-neutral vækst fra 2020 og til at bidrage til at skabe en ansvarlig, sikker, effektiv og miljøvenlig civil luftfartssektor.

Du kan læse mere om CORSIA på ICAO’s hjemmeside(åbner i et nyt vindue).