Gå til hovedindholdetOplysninger om tilgængelighed

Vilkår og betingelser

Aftale mellem dig og Emirates

Tak for dit besøg på emirates.dk ("hjemmesiden"). Vi opfordrer dig til at læse disse vilkår og betingelser grundigt, før du benytter hjemmesiden. Når du besøger og bruger hjemmesiden, angiver du, at du (betingelsesløst og uigenkaldeligt) accepterer disse vilkår og betingelser ("aftalen"). Hvis du ikke er enig i vilkårene og betingelserne, skal du afholde dig fra at benytte hjemmesiden og forlade den med det samme.

Hjemmesiden ejes og drives af Emirates, som har hovedsæde i Emirates Group Headquarters Building, PO Box 686, Dubai, de Forenede Arabiske Emirater. Emirates er et selskab i Dubai, der er oprettet ved dekret nr. 2 af 1985 (med ændringer) vedtaget af regeringen i Dubai.

Du indestår for og garanterer, at du har retsevne til at indgå denne aftale og til at bruge hjemmesiden i henhold til vilkårene og betingelserne i aftalen.

Du lover os, at du er gammel nok til at indgå juridisk bindende kontrakter via denne hjemmeside, og du ved, at du er ansvarlig for alle de betalinger, vi er berettiget til for de bookinger, som du eller en anden person, der benytter dine login-oplysninger, foretager.

Sørg også for, at du har læst og accepteret vores fortrolighedspolitik.

Ændring af betingelser

Vi kan til enhver tid ændre disse vilkår og betingelser uden varsel. Ændrede vilkår træder i kraft, når de offentliggøres på hjemmesiden, og de har ikke tilbagevirkende kraft på eksisterende kontraktlige forhold, der er indgået via hjemmesiden. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden efter en ændring, betyder det, at du har accepteret vilkårene og betingelserne.

Hele aftalen

Disse vilkår og betingelser samt enhver anden lovpligtig meddelelse, politik og vejledning fra Emirates, som der er link til fra disse vilkår og betingelser, udgør hele aftalen mellem dig og Emirates®, der regulerer din brug af hjemmesiden, og som erstatter enhver tidligere aftale (uanset om den er skriftlig eller mundtlig), krav, fremstillinger og forståelser fra parterne vedrørende emnet for aftalen. Vilkårene og betingelserne kan ikke ændres eller modificeres, medmindre sådanne ændringer eller modifikationer gøres tilgængelige på hjemmesiden.

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning

Generelt

Din adgang til og brug af software og andre materialer på eller via hjemmesiden er udelukkende for egen risiko. Vi giver ingen indeståelse, garanti eller løfte på nogen måde om, at softwaren er pålidelig, stabil eller fri for virus.

ANSVARSFRASKRIVELSE

I DET OMFANG DET ER TILLADT INDEN FOR GÆLDENDE LOVGIVNING, FRASKRIVER VI OS ALLE INDESTÅELSER, GARANTIER OG LØFTER VEDRØRENDE OPLYSNINGERNE, SOFTWAREN, PRODUKTERNE OG TJENESTERNE PÅ DENNE HJEMMESIDE. ALLE DISSE OPLYSNINGER, SOFTWARE, PRODUKTER OG TJENESTER LEVERES SOM DE ER UDEN INDESTÅELSE FOR, GARANTI FOR ELLER LØFTER AF NOGEN ART, HERUNDER ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, BETINGELSER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ADKOMST, SAMT AT DE IKKE KRÆNKER NOGEN RETTIGHEDER.

BEGRÆNSNING AF ANSVAR

VI ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE ELLER SÆRLIGE SKADER, ERSTATNING I FORBINDELSE MED MISLIGHOLDELSE ELLER FØLGESKADER (HERUNDER BLANDT ANDET TAB AF OMSÆTNING ELLER OVERSKUD), PØNALERSTATNINGER ELLER SKADER AF NOGEN ART, ELLER SOM ER UNDERLAGT BILLIGHEDSRETLIGT RETSMIDDEL ELLER PÅBUD (UANSET OM DET SKYLDES MISLIGHOLDELSE AF KONTRAKT, SKADEVOLDENDE FORHOLD, UAGTSOMHED, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANDET), DER SKYLDES

 • ADGANG TIL ELLER BRUG AF DENNE HJEMMESIDE, FORSINKELSER I ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE DENNE HJEMMESIDE, ANDRE OPLYSNINGER PÅ HJEMMESIDEN ELLER
 • PRODUKTERNES OG TJENESTERNES TILGÆNGELIGHED OG BRUGBARHED (UNDTAGEN LUFTTRANSPORT, DER UDFØRES AF OS).

DER ER IKKE NOGET I DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING, DER FRASKRIVER ANSVAR, SOM IKKE KAN FRASKRIVES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV.

AL LUFTTRANSPORT MED EN BILLET, DER ER ERHVERVET VIA DENNE HJEMMESIDE, ER UNDERLAGT DE TRANSPORTBETINGELSER, DER GÆLDER FOR TRANSPORTEN, OG KAN OGSÅ VÆRE UNDERLAGT WARSAWA-KONVENTIONEN ELLER MONTREAL-KONVENTIONEN, DER KAN BEGRÆNSE LUFTFARTSELSKABETS ANSVAR UNDER VISSE OMSTÆNDIGHEDER. DU BØR LÆSE MEDDELELSEN OM BETINGELSERNE FOR TRANSPORTEN, DER ER ANGIVET HERUNDER.

VI FORBEHOLDER OS ENHVER RETTIGHED, DER IKKE UDTRYKKELIGT ER ANGIVET HERI.

Erstatning

Som en betingelse for brug af denne hjemmeside accepterer du at skadesløsholde os fra og imod ethvert og al erstatningsansvar, alle udgifter (herunder juridiske omkostninger) og erstatninger, der udspringer af krav, der opstår som følge af din brug af denne hjemmeside, herunder uden begrænsning ethvert krav, der påstår faktiske forhold, som, hvis de er sande, ville være en misligholdelse fra din side af disse vilkår og betingelser.

Link til tredjeparters hjemmesider

Hjemmesiden kan indeholde links og markører til hjemmesider, der vedligeholdes af tredjeparter. Vi driver ikke og kontrollerer ikke på nogen måde oplysninger, produkter og tjenester på sådanne tredjeparts hjemmesider. Tredjeparters links og markører er kun til orientering og er ikke ensbetydende med nogen anbefaling fra os. Du påtager dig alt ansvaret for brugen af tredjeparters links og markører.

Begrænsninger i brug

Du er indforstået med udelukkende at bruge denne hjemmeside til at afgøre, om varer og tjenester er tilgængelige, og til at foretage lovlige reservationer eller gøre forretning med os. Du accepterer kun at bruge hjemmesiden til personlig, ikke-kommerciel brug.

Du er indforstået med kun at bruge hjemmesidens tjenester til lovlige reservationer og køb. Du er indforstået med ikke at foretage nogen falske bookinger eller bookinger i forventning om efterspørgsel. Vi kan, uden varsel, annullere alle bekræftelser, der er tilknyttet flere bookinger til én eller flere bookinger den samme dato eller omkring den samme dato.

Du er indforstået med vores vilkår og betingelser for køb, herunder, men ikke begrænset til, komplet og rettidig betaling af alle skyldige beløb samt overholdelse af alle regler vedrørende tilgængelighed af priser, produkter og tjenester. Alle gebyrer, vurderinger, opkrævninger, skatter og afgifter, der opstår efter brugen af hjemmesiden, er alene dit ansvar.

Du er indforstået med ikke at misbruge hjemmesiden. "Misbrug" omfatter uden begrænsning brug af hjemmesiden til:

 • At nedgøre, chikanere, forfølge, true, misbruge eller på anden vis overtræde andres rettigheder, som fastlagt i gældende lovgivning.
 • At beskadige, forstyrre driften af andres computere og software på nogen måde, herunder uden begrænsning ved at hente, overføre eller videresende korrupte filer eller computervirus.
 • At overtræde gældende immaterialrettigheder, regler om offentliggørelse eller rettigheder til privatlivets fred, herunder uden begrænsning ved at hente, overføre eller videresende materialer eller software.
 • At udelade eller angive urigtig oprindelse af eller rettigheder til enhver fil, som du henter eller overfører, herunder uden begrænsning ved at udelade ejerskabsangivelse, forfatteridentifikation eller meddelelser om patent, ophavsrettigheder eller varemærke.
 • At overføre, poste eller på anden vis offentliggøre forretningshemmeligheder eller andet fortroligt eller beskyttet privat materiale eller oplysninger.
 • At hente eller overføre filer, der ikke må offentliggøres via hjemmesiden.
 • At forstyrre eller afbryde hjemmesiden, serverne eller netværk, der er forbundet til hjemmesiden, herunder forsøg på at forstyrre en anden brugers, værts eller netværks adgang, herunder, uden begrænsning, overbelastning, opstart, overførsel, deltagelse, videreførsel eller forsøg på ''denial of service''-angreb, ''spamming'', ''chrashing'', ''flooding'' eller ''mail-bombing'' af hjemmesiden.
 • At bruge robotter, spiders, crawlers, avatarer, intelligente agenter eller enhver anden automatiseret proces på Emirates' computersystemer eller på anden måde skabe uforholdsvis stort belastning af noget af Emirates' hardware, netværk, lagring input/output eller elektroniske kontrolenheder eller infrastruktur.
 • At overføre oplysninger eller software, der er indhentet via hjemmesiden, eller kopiere, skabe, vise, distribuere, licensere, udføre, offentliggøre, genskabe, gengive, sælge eller videregive arbejder, der stammer fra hjemmesiden.
 • At misvisende bruge en adgangskode eller PIN-kode, når der logges på hjemmesiden, eller opgive forkert identifikation eller tilladelse til at handle på vegne af andre.
 • At overtræde denne aftale på nogen anden måde.

Vi har taget rimelige skridt for at sikre, at de oplysninger, som vi viser på hjemmesiden, er nøjagtige på det tidspunkt, hvor du ser dem. Vi har dog ikke kontrolleret og vil ikke kontrollere nøjagtigheden af alle de oplysninger, der kommer fra eksterne kilder, for eksempel fra udbydere af andre oplysninger eller fra andre partnere, der er link til fra hjemmesiden.

Kommentarer og andet materiale, der er lagt på vores hjemmeside, er ikke ment som pålidelig rådgivning. Vi fraskriver os derfor alt ansvar og erstatningsansvar, der opstår som følge af enhver tillid, som besøgende på hjemmesiden eller enhver anden, der kan være blevet informeret om, eller som handler på baggrund af indholdet, har til sådant materiale.

Vi bestræber os på at sikre, at hjemmesidens tilgængelighed ikke afbrydes, og at transaktioner er fejlfrie. På grund af internettets natur kan dette dog ikke garanteres, og vi forbeholder os ret til at tilbagetrække eller ændre den tjeneste, som vi udbyder på hjemmesiden uden varsel. Din adgang kan desuden af og til blive afbrudt eller begrænset på grund af reparationer, vedligeholdelse eller introduktion af nye funktioner eller tjenester. Vi vil forsøge at begrænse hyppigheden og varigheden af sådanne afbrydelser eller begrænsninger. Vi kan ikke holdes ansvarlige, hvis hjemmesiden af en hvilken som helst årsag ikke er tilgængelig på et tidspunkt eller i en periode.

Immaterialrettigheder

Alle varemærker, ophavsrettigheder, databaserettigheder og andre immaterialrettigheder til indholdet og materialerne på hjemmesiden, såsom tekst, grafik, logoer, knapikoner, billeder, lydklip, digitale filhentninger, datakompileringer (samt hjemmesidens struktur og layout) og software tilhører Emirates, dets datterselskaber eller leverandører af indhold og er beskyttet af internationale love og traktater om varemærker, ophavsret og databaser over hele verden. Alle sådanne rettigheder forbeholdes.

Hjemmesiden er til din private, ikke-kommercielle brug, og du må kun udskrive én kopi og hente uddrag fra sider fra vores hjemmeside til dette formål. Du er indforstået med ikke at ændre, kopiere, distribuere, overføre, vise, udføre, gengive, offentliggøre, licensere, skabe afledte værker fra, videregive eller sælge nogen oplysninger, software, produkter eller tjenester, der er opnået fra denne hjemmeside. Du er også indforstået med ikke at oprette og/eller offentliggøre din egen database, der indeholder nogen del af denne hjemmeside uden vores forudgående skriftlige udtrykkelige samtykke. Vores status (og status for enhver identificeret leverandør af indhold eller tredjeparters links eller markører) som forfattere til materialet på hjemmesiden skal altid anerkendes.

Hvis du udskriver, kopierer eller henter nogen del af hjemmesiden, der er i strid med aftalen, ophører din ret til at bruge hjemmesiden øjeblikkeligt og automatisk, og du skal, efter vores valg, returnere eller destruere alle de kopier af materialet, som du har lavet.

Emirates, Emirates Skywards, Emirates Skycargo, Emirates Holidays, Emirates Hotels and Resorts , Arabian Adventures, The Emirates High Street, Congress Solutions International, Arabian Airpass, Emirates Live, Business Reward og ethvert andet produkt- eller handelsnavn, der henvises til heri eller, som er knyttet hertil (uanset om det eksisterer nu eller skabes senere) er vores servicemærker eller registrerede servicemærker. Andre produkt- og virksomhedsnavne, der nævnes heri (eller som der er links til via hjemmesiden), kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Hjemmesidereservationer

Du kan booke billetter på hjemmesiden uden at tilmelde dig. Hvis du tilmelder dig Emirates Skywards, vil du dog kunne gemme dine personlige oplysninger, rejse- og kreditkortoplysninger i din profil, så du ikke behøver at indtaste oplysningerne igen næste gang, du logger ind og booker rejser på hjemmesiden. Hvis ikke du allerede er Emirates Skywards-medlem, kan du tilmelde dig på www.emirates.dk. Vi anbefaler, at du udfylder dine personlige præferencer, fordi disse oplysninger hjælper os med at give dig de bedste tjenester, og du sparer tid, næste gang du sender en forespørgsel eller foretager en booking.

Husk, at du ikke må give dit login-ID, reservationsnummer og/eller adgangskode til nogen uden for din nærmeste husstand. Du må ikke give nogen tredjepartsonlineservice adgang til din konto, herunder eksempelvis miles-sporingsservice, miles-administrationsservice eller miles-optjeningsservice. Du er indforstået med at påtage dig ansvaret for alle de aktiviteter, der sker på din konto. Du skal tage alle de nødvendige skridt for at sikre, at din adgangskode og/eller dit reservationsnummer opbevares fortroligt og sikkert, og du skal øjeblikkeligt meddele os, hvis du har grund til at tro, at en anden person har fået kendskab til din adgangskode, eller hvis adgangskoden bliver, eller sandsynligvis vil blive, brugt på en uautoriseret måde.

Du kan booke på hjemmesiden for op til ni passagerer per booking. Du kan booke fly til ni voksne og børn (2-11 år) på én gang. Du kan desuden booke til ét spædbarn (0-1 år) per voksen passager. Du kan booke en afgang på den klasse, du ønsker, First Class, Business Class eller Economy Class (hvor de er tilgængelige).

Ændr din reservation

Hvis du foretager en ændring af en eksisterende online booking, og Emirates som følge heraf skal refundere et beløb til dig, vil du modtage refunderingen som en Elektronisk Diverse Document (EDD)-kvittering. Denne EDD-kvittering kan benyttes til at købe yderligere rejser eller tjenester fra Emirates, eller den kan ombyttes til en refundering på ethvert Emirates kontor. Den er dog kun gyldig ét år fra udstedelsesdatoen og skal bruges eller refunderes inden for den periode.

Du kan booke afgange op til 338 dage før afgang. Du kan anmode om elektroniske billetter eller hente billetterne på de lokaliteter, der er angivet under bookingproceduren. Bemærk, at billetter kun kan hentes i det land, du rejser fra, og at leverancer kun kan finde sted i det land, du rejser fra. Hvis du vælger at hente billetterne på et af vores kontorer, skal de hentes inden for den frist, der fremgår under bookingprocessen, ellers bliver bookingen automatisk annulleret.

Annullering af booking

Du kan annullere din booking på hjemmesiden fra afsnittet "Min konto", hvis du er logget på som Emirates Skywards-medlem. Du er herefter underlagt de billettregler, som du accepterede, da du bekræftede bookingen. Du skal kontakte ét af vores kontorer for at aftale eventuelle refunderinger eller anmode om en elektronisk billetrefundering online.

Online-tvistbilæggelse

Hvis du er inden for Den Europæiske Union, og du har købt en billet online, kan du i tilfælde af en tvist vedrørende din booking hos os anmode om løsning gennem den europæiske online-tvistbilæggelsesplatform (ODR Platform), der administreres af Europa-Kommissionen. Der er flere oplysninger på ODR-platformens hjemmeside(åbner en ekstern hjemmeside i en ny fane).

Optjening af Emirates Skywards Miles

De viste Emirates Skywards Miles er kun vejledende. De faktiske Emirates Skywards Miles, der krediteres din konto, bliver afgjort separat i henhold til programreglerne for Emirates Skywards.

Billetlevering

Markér siden Muligheder for billetudstedelse for at se en liste over mulighederne for levering af billet/betaling i det land, du rejser fra.

Brug af kreditkort

Du kan betale med alle større kreditkort, der er udstedt i de lande, der er angivet under bookingprocessen. Kreditkortet bliver debiteret, når du klikker på knappen "Køb nu". Hvis du ikke har et kreditkort, kan du vælge at betale med en af de alternative betalingsmetoder, der tilbydes på betalingssiden i bookingprocessen online. De tilgængelige betalingsmetoder afhænger af afrejsestedet på billetten. Når du bruger kredit-/debetkort eller en anden betalingsmetode, er du indforstået med, at du er autoriseret til at benytte metoden, og at navnet på kortet eller kontoindehaveren, der oplyses under bookingprocessen online, er korrekt. Under særlige omstændigheder vedrørende forebyggelse af svig forbeholder Emirates sig ret til at verificere det kort, der bruges til at betale for en booking foretaget online ved at kræve, at kortet skal fremvises ved check ind.

Sikkerhed

Vi gør, hvad der er rimeligt, for at sikre, at de oplysninger, som du giver os, når du bruger hjemmesiden, forbliver fortrolige og er beskyttede mod uautoriseret adgang. På trods af disse foranstaltninger kan vi ikke garantere, at uautoriseret adgang til disse oplysninger aldrig forekommer. Vi kan ikke holdes ansvarlige for denne type uautoriseret adgang, medmindre den alene skyldes vores grove uagtsomhed. Du vil i dette tilfælde være berettiget til en kompensation på op til maksimalt værdien af de tjenester, som du har købt.

Sikkerhedsoplysninger

For at garantere sikker online betaling samt alle andre overførsler af personlige oplysninger benytter hjemmesiden en teknologi, der kaldes SSL (secure socket layer). SSL krypterer al kommunikation mellem din computer og vores server, så informationen kun kan læses og forstås af os. En lukket lås i browservinduet angiver normalt en sikker forbindelse. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, bedes du læse sikkerhedsspecifikationerne for browseren. Hvis browseren er udstyret med SSL, bliver transaktionen automatisk sikret. Den almindelige standard på internettet til at angive en sikker hjemmeside er en lukket lås nederst i browseren. Så længe låsen er lukket, er dine oplysninger sikre og krypterede for at undgå misbrug. Hvis du klikker på linket for sikker transaktion og stadig ikke kan se den lukkede lås, kan det skyldes, at vinduet er indlejret i en anden ramme. For at kontrollere, om du har en sikker forbindelse (i Internet Explorer), skal du højreklikke og vælge egenskaber og dernæst vælge certifikater. Der kan du se, om forbindelsen er sikker eller ej. En anden metode (i Netscape Navigator) er at højreklikke og vælge "vis rammeinfo". Du kan se sikkerhedsoplysningerne nederst i teksten.

Børn

Vi anmoder ikke bevidst og indsamler ikke bevidst personlige oplysninger om børn, og vi markedsfører ikke bevidst vores produkter eller tjenester til børn uden samtykke fra deres forældre eller lovmæssige værge. Hvis vi bliver opmærksomme på, at den person, der indsender personlige oplysninger via en del af hjemmesiden, er et barn, gør vi, hvad der er rimeligt for at slette disse personlige oplysninger fra vores register så hurtigt som muligt. Hvis en forælder eller en lovmæssig værge anmoder om at gennemse eller slette personlige oplysninger om deres børn, før vi har opdaget og slettet de personlige oplysninger, imødekommer vi naturligvis en sådan anmodning. Vi søger ikke at indsamle nogen personlige oplysninger om børn, bortset fra de personlige oplysninger, der er obligatoriske ved en online booking for et barn, og som skal indtastes af en forælder eller en lovmæssig værge.

Pas

Sørg for, at dit pas er gyldigt for hele rejsen. (Nogle destinationer kræver, at passet er gyldigt en bestemt tidsperiode, normalt seks måneder, efter rejsen er slut). Du skal eventuelt også indhente visum til nogle destinationer, og det er dit ansvar at gøre det.

Når du foretager en booking, skal du sørge for, at navnet (og navnene på de personer, som du booker for) stemmer nøjagtigt overens med det navn, der står i dit (eller de personer, du booker for) pas.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger om pas eller visumkrav, bedes du kontakte et af vores lokale kontorer eller ambassaden for det land, som du rejser til.

Hvis den korrekte dokumentation mangler, kan det medføre, at passageren bliver nægtet at rejse, bliver nægtet adgang til det land, han/hun rejser til eller mellemlander i, bliver sendt tilbage eller frihedsberøvet. Under disse omstændigheder er det kun dig, der er ansvarlig for enhver udgift, tab eller skade, som du eller vi (eller vores bureauer eller ansatte) bliver påført.

Lufthavnsafgifter

Nogle lufthavne pålægger lufthavnsafrejseskat, som passagerer skal betale lokalt i lufthavnen. Der gives ingen oplysninger om disse afgifter via de priser, vi oplyser, og afgifterne er alene dit ansvar.

Sundheds-/forsikringskrav

Der kan være anbefalinger eller krav om vaccination for din destination eller de steder, hvor du mellemlander. Du bedes tjekke dette med din læge. Vi anbefaler at købe en passende rejseforsikring til alle rejser i udlandet.

Bemærk, at alle oplysninger og råd i afsnittet Sundhed og rejser kun er vejledende og ikke gælder for dig specifikt eller for dine specifikke omstændigheder. Alt indhold i afsnittet Sundhed og rejser er kun vejledende og bør ikke anses som en erstatning for lægefaglige råd fra din egen læge eller en anden sundhedsfaglig person. Vi er ikke ansvarlige for nogen diagnoser, som du foretager på baggrund af indholdet i afsnittet Sundhed og rejser, og vi fraskriver os ansvar i det omfang, det er tilladt i henhold til lovgivningen. Du bør altid kontakte din egen læge, hvis du er bekymret for dit helbred, flyvning og/eller de lande, som du rejser til eller mellemlander i.

Valutaomregning

Valutakurser er baseret på flere offentligt tilgængelige kilder. Nøjagtigheden af disse kurser er ikke bekræftet, og de faktiske kurser kan variere. Valutaangivelser bliver ikke opdateret hver dag. Vi har tillid til, at de oplysninger, der leveres af applikationen, er nøjagtige, men vi stiller ikke nogen garanti for nøjagtigheden. Hvis disse oplysninger benyttes til finansielle formål, anbefaler vi, at du rådfører dig med en kvalificeret fagmand for at bekræfte nøjagtigheden af valutakurserne. Vi tillader ikke, at disse oplysninger bruges til noget andet formål, med undtagelse af personlig brug, og i det omfang det er tilladt, forbyder vi videresalg, videredistribution og brug af disse oplysninger til kommercielle formål.

Befordringsbetingelser

Transporten af passagerer og deres bagage via luften er underlagt transportbetingelserne for det pågældende selskab. Med hensyn til vores fly bedes du læse vores almindelige transportbetingelser for passagerer og bagage.

Hjemmesidekontakt

Onlinebookinger

Hvis du har spørgsmål vedrørende din online booking, eller du har haft problemer, mens du har foretaget bookingen, bedes du kontakte os.

Forespørgsler, der ikke vedrører en booking

Hvis du har tekniske problemer under din interaktion med hjemmesiden, bedes du kontakte vores lokale kontor for hjælp.