Gå til hovedindholdetOplysninger om tilgængelighed

FØR DIN FLYREJSE

Politik om farligt gods

Farligt gods samt farlige genstande og substanser kan bringe flyet og personerne ombord i fare. Det er vigtigt at læse vores politik om farligt gods igennem, før du pakker din bagage, så du ved, hvad du skal undgå at tage med dig på flyet.

Ud over nedennævnte acceptregler for De Forenede Arabiske Emirater vil accept af visse varer, herunder alkohol, cigaretter og e-cigaretter, parfumer, elektronik, medicin og andre, enten i kabinen eller indchecket bagage, være underlagt specifikke toldregler og lufthavnssikkerhedstjek i dit afgangs- eller ankomstland.

Forbudte genstande

Forbudte genstande er genstande eller substanser, der udgør en sundheds- og sikkerhedsrisiko for passagerer eller som kan skade flyet. Disse genstande må ikke medbringes ombord. Alle forbudte genstande er markeret i tabellerne nedenfor. Se også de forbudte genstande angivet af EC Aviation Security. Lokale myndigheders regler kan desuden gælde. Forhør dig hos myndighederne i dit afgangs- og destinationsland.

Emirates forbyder transporten af alle intelligente balancekøretøjer (uanset om litiumbatterierne er fjernet eller ej), hverken som indchecket bagage eller håndbagage.

Forbudte stoffer i UAE

De Forenede Arabiske Emirater (UAE) har en meget streng, nultolerance, anti-narkotikapolitik. Alle lufthavne i de Forenede Arabiske Emirater udfører grundige søgninger med yderst følsomt udstyr. Besiddelse af enhver mængde ulovlige stoffer hos rejsende, der rejser ind i eller mellemlander i de Forenede Arabiske Emirater, vil blive genstand for straf.

Medbringelse af medicin i UAE

Hvis du medbringer reguleret medicin til de Forenede Arabiske Emirater, skal du søge om godkendelse via sundhedsministeriets websted.

Kontakt din læge for at høre om din ordinerede medicin er reguleret eller ej. Du skal også medbringe recepten for mængden (maks. 3 måneders forsyning) af den medicin, som du medbringer til UAE.

Al anden medicin (recept for ureguleret medicin og håndkøbsmedicin) behøver ikke forudgående godkendelse fra sundhedsministeriet.

For yderligere oplysninger, besøg venligst sundhedsministeriets websted(åbner et eksternt websted i en ny fane).

Før du tager til lufthavnen:

Rejsende til De Forenede Arabiske Emirater anbefales på det kraftigste at sætte sig ind i hvilke lægemidler, de må og ikke må tage med ind i landet.

Spørg venligst den nærmeste ambassade eller konsulat for De Forenede Arabiske Emirater til råds, hvis du overvejer at medbringe lægemidler eller andre stoffer til De Forenede Arabiske Emirater.

Liste over De Forenede Arabiske Emiraters konsulater(åbner et eksternt websted i en ny fane)

Genstande, som er forbudt af EU's luftfartssikkerhed

Passagerer og kabinebagage - liste over forbudte genstande

Med forbehold for gældende sikkerhedsregler må passagerer ikke medbringe følgende genstande i sikkerhedsmæssigt afgrænsede områder og ombord på flyet:

a) pistoler, skydevåben og andre enheder, der kan affyre projektiler - enheder der kan eller forekommer at kunne bruges til at forårsage alvorlig personskade ved at affyre et projektil, herunder:

 • skydevåben af alle typer, såsom pistoler, revolvere, rifler og jagtgeværer,
 • legetøjspistoler, replikker og imitationsskydevåben, der fejlagtigt kan anses for rigtige våben, bestanddele af skydevåben, undtagen teleskopiske sigtekorn,
 • pistoler med komprimeret luft og CO2-pistoler, såsom luftrifler, rifler og pistoler med bolde,
 • signalpistoler og startskudspistoler,
 • buer, armbrøst og pile,
 • harpuner og undervandsharpuner,
 • slynger og slangebøsser;

b) bedøvelsesenheder - bedøvelsesenheder specielt fremstillet til at bedøve eller immobilisere, herunder:

 • chockehender, såsom bedøvelsesgeværer, taserudstyr og elektriske stave,
 • instrumenter til at bedøve og aflive dyr,
 • neutraliserende og invaliderende kemikalier, gasser og spray, såsom mace, peberspray, chilispray, tåregas, syrespray og dyreafskrækkende spray;

c) genstande med en skarp spids eller en skarp kant - genstande med en skarp spids eller en skarp kant, der kan anvendes til at forårsage alvorlig personskade, herunder:

 • genstande konstrueret til at hugge, såsom økser og flækkeknive,
 • isøkser og ishakker,
 • barberblade,
 • skærere,
 • knive med blade på mere end 6 cm,
 • sakse med blade på mere end 6 cm målt fra omdrejningspunktet,
 • kampsportsudstyr med en skarp spids eller skarp kant,
 • sværd og sabler,

d) arbejdsmandsredskaber - værktøj, der kan anvendes til enten at forårsage alvorlig personskade eller til at true sikkerheden på flyet, herunder:

 • brækjern,
 • bor og skær, herunder ledningsfri elektriske bor,
 • værktøj med et blad eller skaft på mere end 6 cm, der kan bruges som et våben, såsom skruetrækkere og mejsler,
 • save, herunder bærbare elektriske save,
 • skærebrændere,
 • bolt- og sømpistoler,

e) stumpe instrumenter - genstande, der kan anvendes til at forårsage alvorlig personskade, når de bruges til at slå, herunder:

 • baseball- og softballkøller,
 • køller og knipler, såsom politistave, totenschlægere og stave,
 • kampsportsudstyr,

f) sprængstoffer og brændbare stoffer og enheder - sprængstoffer og brændbare stoffer og enheder, der kan benyttes til at forårsage alvorlig personskade eller udgøre en risiko for flyet, herunder:

 • ammunition,
 • sprængkapsler,
 • detonatorer og tændmidler, 
 • replika eller imitationer af eksplosive genstande,
 • miner, granater og andre eksplosive militærgenstande,
 • fyrværkeri og andre knaldperler,
 • røgdannende beholdere og røgdannende ampuller,
 • dynamit, sortkrut og plastisk sprængstof.

Håndbagage - Liste over forbudte genstande

Passagerer må ikke medbringe følgende genstande i deres indchekkede bagage:

sprængstoffer og brændbare stoffer og enheder - sprængstoffer og brændbare stoffer og enheder, der kan benyttes til at forårsage alvorlig personskade eller udgøre en risiko for flyet, herunder:

 • ammunition,
 • sprængkapsler,
 • detonatorer og tændmidler,
 • miner, granater og andre eksplosive militærgenstande,
 • fyrværkeri og andre knaldperler,
 • røgdannende beholdere og røgdannende ampuller,
 • dynamit, sortkrut og plastisk sprængstof.

Politik om farligt gods

Ofte stillede spørgsmål

Hvis du stadig har spørgsmål om bagage, bedes du gå ind på siden med ofte stillede spørgsmål om bagage og mistede ejendele eller læse alle ofte stillede spørgsmål.