Gå til hovedindholdetOplysninger om tilgængelighed

Sikkerhed

Sikkerhed er en af Emirates' kerneværdier, og det er hjørnestenen i al vores drift og alle vores praksisser. Vi ønsker at opretholde og forbedre vores sikkerhedsniveauer og skabe en sikkerhedskultur i hele virksomheden.

Sikkerhed hos Emirates

Emirates har fået ry for at tilbyde branchens førende tjenesteydelser i de nyeste og mest effektive bredkroppede fly i luften, og denne succes understøttes af vores sikkerhed, som altid har højeste prioritet.

Mere end 50 millioner passagerer rejste sidste år med Emirates i vores globale netværk af mere end 150 destinationer, og i takt med at antallet af passagerer og destinationer stiger, er sikkerhedsstyringen altid omdrejningspunkt for alt, vi foretager os.

Sikkerhed er en af vores virksomhedsværdier, hvor vi fastsætter vores mål og sikrer, at sikkerhed indgår i alle vores praksisser.

“Vi vil beskytte vores kunder, personale og aktiver ved konstant at overholde internationale og alle andre relevante standarder og gennem vedtagelsen af praksisser, som understreger, at sikkerhed er et ufravigeligt personligt ansvar.”
HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al-Maktoum,
bestyrelsesformand og administrerende direktør for Emirates Airline & Group

Vi har en sund sikkerhedskultur i organisationen, hvor medarbejderne opfordres til at spille en proaktiv rolle i de løbende forbedringer af flyselskabets sikkerhed.

Vores sikkerhedsstyringssystem

Vores sikkerhedsstyringssystem (SMS) følger Organisationen for International Civil Luftfarts (ICAO) standarder og anbefalede praksisser. Det overholder alle forskriftsmæssige krav fra Den Almindelige Civilluftfartsmyndighed (GCAA).

Vores SMS består af fire komponenter og 12 elementer. Komponenterne er: Flyvesikkerhedspolitik og -målsætninger, styring af flyvesikkerhedsrisici, sikring af flyvesikkerhed og fremme af flyvesikkerhed. Vores sikkerhedsengagement fremgår af vores sikkerhedspolitik(åbner i et nyt vindue).

Vores omfattende sikkerhedskommunikation og træningsprogram sikrer, at alle medarbejdere forstår deres ansvar og den rolle, de spiller i flyselskabets overordnede sikkerhed.

Driftsmæssig sikkerhed

Omdrejningspunktet i vores drift er den konsekvente forvaltning af sikkerhedsrisici og fokus på sikker adfærd samt sikkerhedspraksis. Vi anvender grundige principper for risiko- og forandringsledelse i alle aspekter af vores drift, herunder flydrift, fragt, ingeniørafdeling, drift på landjorden og kabinesikkerhed.

Vi har en af de nyeste flåder i luften, og vi bestræber os på løbende at forbedre sikkerheden. Vores proaktive initiativer omfatter:

  • Indførslen af nye driftsmæssige digitale værktøjer og teknologi, som forbedrer sikkerhedseffektiviteten
  • Investering i den nyeste analyseteknologi, som understøtter proaktive og prædikative sikkerhedsledelsesaktiviteter
  • Deltagelse og formandsposter i forskellige internationalt anerkendte luftfartssikkerhedsgrupper
  • Regelmæssig datadeling med internationale luftfartsorganer og andre organisationer med det formål løbende at forbedre sikkerheden i branchen som helhed
Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen er et vigtigt aspekt i vores sikkerhedsstyringssystem. Vores strategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen har til formål at bevare vores medarbejderes gode helbred, forebygge skader og tilbyde en sikker og sund arbejdsplads.

Medarbejderne opfordres til at udføre deres arbejde på sikker vis, bære de korrekte personlige værnemidler og sørge for at arbejdsinstrukser og standardprocedurer følges. Alle medarbejdere har et personligt ansvar for at forebygge farlige handlinger og situationer.

Krisestyring (beredskabsplan)

Det er en udfordring at forberede sig på det utænkelige, men det er en vigtig del af Emirates' kultur. 

Vi har et program ved navn emcare  og indsatshold ved hånden. Vi tilbyder humanitær nødhjælp til vores passagerer, hvis de berøres af nogen form for krisesituation, herunder naturkatastrofer, sygdom, ulykker eller andre traumer.

Vi mener, at det er bedre at være forberedt på noget, som ikke sker, end at være uforberedt på noget, som sker. Vi gennemfører regelmæssigt øvelser for at sikre, at vi altid er klar til at understøtte vores passagerers og kollegers velbefindende.