Gå til hovedindholdetOplysninger om tilgængelighed

Formular til medicinske oplysninger (MEDIF)

Hvis du er bekymret omkring helbredsproblemer og for at flyve, eller hvis du har brug for særlig assistance, kan vi hjælpe. Udfyld formularen til medicinske oplysninger med din læge, så kan vi vurdere dine behov.
 • MEDIF del 1

  Skal udfyldes af passageren eller på vegne af passageren.

 • MEDIF del 2

  Når del 1 er blevet indsendt, sender vi del 2 til passagerens læge.

  Del 2 vil derefter blive videresendt til passageren.

 • Endelig indsendelse

  Den endelige indsendelse (del 1 og del 2) skal gennemgås og bekræftes af passageren, før den indsendes til os.

  Indsend de udfyldte formularer mindst 48 timer før flyrejsen, så vi kan kontrollere og behandle anmodningen.

Begynd min MEDIF-blanket
Indtast bookingoplysningerne for at påbegynde indsendelsen af MEDIF online.

Vigtige oplysninger

MEDIF skal udfyldes med udgangspunkt i passagerens sygdomstilstand inden for en måned fra den planlagte rejsedato og indsendes mindst 48 timer før flyrejsen.


Emirates’ lægetjeneste kan anmode om yderligere oplysninger eller afklaring, før de godkender din MEDIF. Du bør også straks fortælle os om enhver ændring i passagerens sygdomstilstand FØR afrejse.


Hvis du indsender en MEDIF-formular på vegne af et spædbarn, bedes du downloade MEDIF PDF(Åbner en PDF-fil på en ny fane) og sende den med alle felter udfyldt til medaattachments@emirates.com.

Almindelige retningslinjer

Passagerer, der rejser med en af følgende sygdomme, skal udfylde en MEDIF, når de foretager en booking:

 • Passagerer, hvis helbredstilstand kræver en iltforsyning, båre, medicinsk ledsager eller medicinsk behandling på flyet.
 • Passagerer, der kan have behov for at bruge medicinsk udstyr eller instrumenter på flyet.
 • Passagerer, hvis egnethed til flyrejser er i tvivl, uanset om det er på grund af nylig ustabilitet, sygdom, behandling eller operation.
 • Passagerer, der normalt ikke accepteres til rejser, eller lider af alvorlige eller ustabile sygdomme eller skader.

Vi kigger primært på to faktorer, når vi vurderer, om en patient er egnet til en flyrejse:

 • Reduceret atmosfærisk tryk: Kabinetrykket varierer en del under de første 15-30 minutter efter take-off og før landing, og luftarters udvidelse og sammentrækning kan forårsage smerter og trykpåvirkninger.
 • Reduceret ilttryk: Kabinetrykket er på et tryk, der svarer til en højde på ca. 1.800-2.500 m, og iltens partialtryk er ca. 20 % mindre end ved jordoverfladen.

Enhver medicinsk tilstand, der kan betyde, at en passager ikke er i stand til at gennemføre flyrejsen sikkert uden behov for ekstraordinær lægehjælp under flyrejsen, anses for uegnet til flyrejser.


Sygdomme, der normalt anes for uacceptable med hensyn til flyrejser

Vi vurderer hver enkelt sag for sig og tager højde for, om passageren ledsages af en medicinsk ledsager. Generelt anses følgende sygdomme dog normalt for uacceptable med hensyn til flyrejser:

 • Alvorlige tilfælde af anæmi.
 • Alvorlige tilfælde af enten mellemørebetændelse (otitis media) og sinusitis.
 • Akut, smitsom eller overførbar sygdom.
 • Personer, der lider af kongestivt hjertesvigt eller andre cyanotiske tilstande, der ikke er fuldt ud under kontrol.
 • Ukomplicerede myocardial infarkter (MI) inden for to uger af udbruddet eller seks uger for kompliceret MI).
 • Personer, der lider af alvorlige sygdomme i åndedrætsorganerne eller nylig pneumothorax.
 • Personer, der lider af gastrointestinale læsioner, der kan forårsage blodopkastning, melaena eller tilstopning af tarmene.
 • Tilfælde efter en operation:
  • Inden for 10 dage efter en enkel maveoperation
  • Inden for 21 dage efter en brystoperation eller en invasiv øjenoperation (omfatter ikke laserkirurgi).
 • Brud på kæben med fiksering af kæbeknoglen (medmindre passageren har medicinsk ledsager).
 • Ustabil mental sundhedstilstand uden ledsager og passende medicin til rejsen.
 • Ukontrollerede anfald (medmindre passageren har medicinsk ledsager).
 • Ukomplicerede graviditeter med et foster efter udgangen af 36. uge eller graviditeter med flere fostre efter udgangen af 32. uge.
 • Spædbørn inden for de første syv levedage.
 • Personer, som har indgivet luft i kroppen med henblik på diagnose eller terapi inden for de foregående syv dage.

Bemærkninger om andre sygdomme

 • Fødevareallergier: Passagerer behøver ikke udfylde denne blanket for at anmode om et måltid til særlige kosthensyn på flyrejsen. Bemærk venligst, at vi ikke kan garantere måltider, der er fri for jordnødder. Hvis en passager lider af en livstruende allergi, der kan kræve behandling under flyrejsen, i særdeleshed hvis patienten reagerer på spor af fødevarer i luften, skal denne blanket dog udfyldes.
 • Astma: Astmamedicin skal medbringes i håndbagagen. Eftersom forstøvere kræver deres egen energiforsyning, er afstandsstykker brugt sammen med en inhalator et effektivt alternativ til brug ombord.
 • Ledsager: Lægelige ledsagere skal sikre sig, at de har alle de nødvendige effekter til korrekt pleje af patienten, og de er ansvarlige for at tage sig af alle aspekter af deres patients fysiske behov. På grund af bestemmelser vedrørende håndtering af fødevarer kan kabinepersonalet ikke hjælpe med disse behov.
 • Knoglebrud: Alle nye knoglebrud og fuldbandager kræver medicinsk certifikat. Bandager skal være mindst 48 timer gamle. Gips skal åbnes, hvis skaden er ny (48 timer eller mindre), fordi skaden kan hæve i gipsen på en lang flyrejse. Der er desværre ikke mulighed for ekstra benplads på Economy Class, men en gangplads kan dog reserveres. Du bedes angive, om skaden er på passagerens venstre eller højre side.
 • Pleje ombord: Bemærk venligst, at vi ikke yder sygepleje; vores kabinepersonale er udelukkende trænet i førstehjælp.
 • Lunge- eller hjertesygdomme: Lunge-hjertesygdomme, som forårsager åndedrætsbesvær ved gang over 100 m på jævnt underlag, eller som har krævet ilttilførsel på hospitalet eller hjemme (eller tidligere under flyrejser), kan have behov for supplerende ilttilførsel. Flyets ilt er kun til brug i nødstilfælde. Alvorlige lunge-hjertetilfælde såvel som de tilfælde, der kræver kontinuerlig ilttilførsel, båre eller inkubator, bør vedlægge en detaljeret medicinsk rapport med lægeerklæringen. (En kopi fra en specialist eller et hospital vil normalt være tilstrækkeligt.)
 • Fysiske handicap: Hvis patienten blot har brug for en kørestol hen til flyets dør, er der ikke behov for at udfylde denne blanket Bemærk: De civile luftfartsregler kræver, at alle passagerer er i stand til at bruge flyets sæder med ryglænet i lodret stilling.
 • Måltider til særlige kosthensyn: Særlig kost af religiøse eller andre medicinske årsager kan bestilles online gennem ændr din booking eller direkte gennem det rejsebureau, hvorigennem du bestilte rejsen.
 • Uhelbredelige sygdomme: Passagerer i fremskredne stadier af uhelbredelige sygdomme vil normalt have behov for en lægelig ledsager eller medicinsk behandling.