Genstande, der er forbudte af EU's luftfartssikkerhed


Passagerer og kabinebagage - liste over forbudte genstande

Med forbehold for gældende sikkerhedsregler må passagerer ikke medbringe følgende genstande i sikkerhedsmæssigt afgrænsede områder og ombord på flyet:

a) pistoler, skydevåben og andre enheder, der kan affyre projektiler - enheder der kan eller forekommer at kunne bruges til at forårsage alvorlig personskade ved at affyre et projektil, herunder:

 • skydevåben af alle typer, såsom pistoler, revolvere, rifler og jagtgeværer,
 • legetøjspistoler, replikker og imitationsskydevåben, der fejlagtigt kan anses for rigtige våben, bestanddele af skydevåben, undtagen teleskopiske sigtekorn,
 • pistoler med komprimeret luft og CO2-pistoler, såsom luftrifler, rifler og pistoler med bolde,
 • signalpistoler og startskudspistoler,
 • buer, armbrøst og pile,
 • harpuner og undervandsharpuner,
 • slynger og slangebøsser;

b) bedøvelsesenheder - bedøvelsesenheder specielt fremstillet til at bedøve eller immobilisere, herunder:

 • chockehender, såsom bedøvelsesgeværer, taserudstyr og elektriske stave,
 • instrumenter til at bedøve og aflive dyr,
 • neutraliserende og invaliderende kemikalier, gasser og spray, såsom mace, peberspray, chilispray, tåregas, syrespray og dyreafskrækkende spray;

c) genstande med en skarp spids eller en skarp kant - genstande med en skarp spids eller en skarp kant, der kan anvendes til at forårsage alvorlig personskade, herunder:

 • genstande konstrueret til at hugge, såsom økser og flækkeknive,
 • isøkser og ishakker,
 • barberblade,
 • skærere,
 • knive med blade på mere end 6 cm,
 • sakse med blade på mere end 6 cm målt fra omdrejningspunktet,
 • kampsportsudstyr med en skarp spids eller skarp kant,
 • sværd og sabler,

d) arbejdsmandsredskaber - værktøj, der kan anvendes til enten at forårsage alvorlig personskade eller til at true sikkerheden på flyet, herunder:

 • brækjern,
 • bor og skær, herunder ledningsfri elektriske bor,
 • værktøj med et blad eller skaft på mere end 6 cm, der kan bruges som et våben, såsom skruetrækkere og mejsler,
 • save, herunder bærbare elektriske save,
 • skærebrændere,
 • bolt- og sømpistoler,

e) stumpe instrumenter - genstande, der kan anvendes til at forårsage alvorlig personskade, når de bruges til at slå, herunder:

 • baseball- og softballkøller,
 • køller og knipler, såsom politistave, totenschlægere og stave,
 • kampsportsudstyr,

f) sprængstoffer og brændbare stoffer og enheder - sprængstoffer og brændbare stoffer og enheder, der kan benyttes til at forårsage alvorlig personskade eller udgøre en risiko for flyet, herunder:

 • ammunition,
 • sprængkapsler,
 • detonatorer og tændmidler, 
 • replika eller imitationer af eksplosive genstande,
 • miner, granater og andre eksplosive militærgenstande,
 • fyrværkeri og andre knaldperler,
 • røgdannende beholdere og røgdannende ampuller,
 • dynamit, sortkrut og plastisk sprængstof.

Håndbagage - Liste over forbudte genstande

Passagerer må ikke medbringe følgende genstande i deres indchekkede bagage:

sprængstoffer og brændbare stoffer og enheder - sprængstoffer og brændbare stoffer og enheder, der kan benyttes til at forårsage alvorlig personskade eller udgøre en risiko for flyet, herunder:

 • ammunition,
 • sprængkapsler,
 • detonatorer og tændmidler,
 • miner, granater og andre eksplosive militærgenstande,
 • fyrværkeri og andre knaldperler,
 • røgdannende beholdere og røgdannende ampuller,
 • dynamit, sortkrut og plastisk sprængstof.