Oplysninger om tilgængelighedGå til hovedindholdet
Hvad er Emirates' regler for billetudstedelse til børn og spædbørn?

Spædbørn fra 0-1 år

Der er rabat for spædbørn, der rejser på forældres skød eller i en lift. Når du reserverer billetter online, kan du bede om en lift under afsnittet Passageroplysninger.

Spædbørn, der er mindre end syv dage gamle, kan kun rejse i medicinske nødstilfælde (i kuvøse), eller hvis moderen rejser på grund af dødsfald i familien.

Børn i autostole (6-36 måneder)*

Børn mellem 6 og 36 måneder må rejse i autostol, så længe der reserveres et separat sæde til barnet. Autostole kan anvendes under hele flyrejsen, også under start og landing. Der må kun anvendes forudvendte autostole, der kan spændes fast til sædet ved hjælp af hofteselen og ikke en skuldersele (topunkts-sele) som i køretøjer. Lufthavnspersonalet vil godkende autostolen til brug ombord ved check-in.

Børn 2-11 år

Der er også rabat på børn, der rejser på et separat flysæde.

Bemærk venligst: Emirates' tjeneste til uledsagede mindreårige er ikke tilgængelig i kombination med en 'børnebillet' til nedsat pris. Der skal købes en billet til fuld voksenpris.

Kontakt dit lokale Emirates-kontor for at reservere billet til en uledsaget mindreårig.

Børn der rejser på en anden klasse end forældrene

Børn under 8 år, som rejser på en anden kabineklasse end deres forældre, anses som uledsagede mindreårige og skal rejse på billet til voksenpris. Når børn, der er både over og under 8 år, rejser sammen, med deres forældre i en anden kabineklasse, anses alle børnene for uledsagede mindreårige, og de skal alle rejse på billet til voksenpris. Vi minder passagerer om, at besøg mellem kabinerne bør holdes på et minimum.

VIGTIGT: Nye oplysninger vedrørende reservationer til spædbørn

Alle børn på 2 år og derover skal optage et separat sæde, når de rejser med Emirates. Derfor skal alle børn, der fylder 2 år efter påbegyndelsen af rejsen, betale den gældende børnepris og optage et separat sæde under den del af rejsen, som foregår efter det fyldte år.

  • Når en passager rejser som spædbarn på den udgående flyafgang og som barn på videre/retur-flyafgang, vil gældende spædbørnspris gælde for den udgående flyafgang, mens børneprisen vil gælde for videre/retur-flyrejser. Dette kan ikke reserveres online, men skal reserveres gennem dit lokale Emirates-kontor.

  • Fylder en passager 2 år inden den indledende afrejsedato, vil den relevante barnepris gælde for hele rejsen

Er ovenstående ikke klaret ved reservation eller billetkøb, vil personalet i check-in ordne dette i lufthavnen inden afrejse.

Er der ikke tilgængelige sæder ved billetudstedelse eller check-in, vil den voksne og barnet få reserveret sæder på en anden flyafgang, hvis muligt.

Skulle dine rejseplaner ændre sig undervejs, og dit barn fylder 2 år, efter rejsen er påbegyndt, vil ubrugte kuponer blive genudstedt til gældende børnepris for resten af rejsen, og et sæde vil også blive reserveret til alle resterende flyrejser.

VIGTIGT: Betingelser for rejser til Canada

Forældre, der rejser til Canada med et barn under 18 år, anbefales på det kraftigste at medbringe dokumentation på, at barnet er deres. Forældre, der er separeret eller skilt, anbefales også at medbringe juridiske og andre relevante dokumenter, der kan bevise forældremyndigheden.

Børn, der rejser til Canada alene eller med voksne, der ikke har forældremyndighed over dem, anbefales på det kraftigste at rejse med et dokument med rejsesamtykke underskrevet af en værge eller forælder med forældremyndighed. Dokumentet skal indeholde:

a. tilladelse til at rejse
b. destination i Canada, inkl. opholdets varighed
c. adresse og telefonnummer på underskriveren.

* To spædbørn kan flyve med to voksne ledsagere, hvis der forefindes passende sædemuligheder og iltmasker til alle.

To spædbørn kan rejse med en voksen ledsager, hvis et af spædbørnene enten er over 12 måneder og kan sidde i et sæde med sikkerhedssele på eller er over seks måneder og fastspændt. Det andet spædbarn vil rejse til gældende børnepris i stedet for spædbørnsprisen. Tre spædbørn kan rejse med to voksne, hvis hver voksen holder øje med et barn under start og landing, og hvis det tredje spædbarn enten er over 12 måneder og kan sidde i et sæde med sikkerhedssele på eller er over seks måneder og fastspændt. Børneprisen vil gælde for tredje spædbarn.