Oplysninger om tilgængelighedGå til hovedindholdet

Oplev det bedste af Dubai og UAE med My Emirates Pass

Få mest muligt ud af dit ophold i Dubai og i hele FAE med My Emirates Pass. Du kan benytte dig af eksklusive tilbud på mere end 450 steder ved blot at fremvise dit Emirates-boardingkort.

Spis udenfor på nogle af byens bedste restauranter, nyd familiesjov i forlystelsesparker i verdensklasse, slap af på kursteder, eller fordyb dig selv i nervepirrende eventyr. Du kan gøre det hele billigere med My Emirates Pass.

Sammen med tilbud i hele Dubai kan du benytte My Emirates Pass på deltagende steder i hele De Forende Arabiske Emirater.

Glæd dig til at kunne nyde solen billigere ved at rejse til Dubai mellem den 1. januar og den 30. september 2021. Husk, at beholde dit boardingkort, og medbring det til deltagende steder for at nyde godt af tilbuddene.

Se hele listen over tilbud herunder.

Ofte stillede spørgsmål

My Emirates Pass 2021

Vilkår og betingelser

"My Emirates Pass"-programmet 2021 (”Programmet”) betyder det tilbud om merværdi, der tilbydes af Emirates, et selskab, der er oprettet ved Dubais regents dekret nr. 2 af 1985 (med senere ændringer) med hovedsæde på Emirates Group Headquarters, Airport Road, PO Box 686, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater, og som hostes via hjemmesiden på www.emirates.com/myemiratespass (”Hjemmesiden”). 

Disse vilkår og betingelser sammen med partnerens vilkår og betingelser samt de generelle vilkår og betingelser, der gælder for din brug af og adgang til hjemmesiden (tilsammen ”Vilkårene”) regulerer din brug af hjemmesiden og fastsætter reglerne for deltagelse i programmet. Ved at deltage i programmet garanterer du, at du er bemyndiget til at acceptere disse vilkår, og du accepterer at være bundet af vilkårene.

Hvis der opstår en tvist vedrørende vilkårene og alle andre forhold vedrørende programmet, er Emirates' afgørelse endelig og bindende, og der vil ikke være nogen korrespondance eller drøftelse. 

"Fordel" henviser til de fordele, der ydes kvalificerede passagerer, herunder eksempelvis tjenesteydelser eller andre fordele, der ydes af partnere i henhold til hjemmesiden. Vilkårene og betingelserne vedrørende tilbudene, tjenesteydelserne og fordelene, som indgår i dette program, kan være forskellige afhængigt af partnerne. "Partner" er en detail- eller tjenesteudbyder, der deltager i programmet i løbet af programperioden i henhold til hjemmesiden. 

Programperiode ” er fra 1. JANUAR til 30. SEPTEMBER 2021, eksklusive helligdage i FAE.

Deltagelse i programmet

Passagerer skal i løbet af programperioden fremvise enten elektronisk boardingkort eller boardingkort, der er udskrevet hjemme eller i lufthavnen i vedkommendes eget navn, dateret mellem den 1. januar til den 30. september 2021 til Dubai, og udstedt af Emirates sammen med billed-ID med henblik på identifikation efter anmodning fra det sted, der er anført som partnere (”Passager”), for at kunne benytte sig af fordelene. Det er passagerens ansvar at sørge for, at alt ID, der fremvises, er en sandfærdig repræsentation af passageren. Partneren har ret til at afvise en passager fra stedet, hvis denne ikke kan fremvise passende legitimation. Passageren forventes at opføre sig på en passende måde hele tiden på partnerens sted. Programmet er ugyldigt i lande, hvor det er forbudt ved lov. Personer, der befinder sig i et land, som er begrænset af gældende kontroller og sanktioner eller andre love og regler, som finder anvendelse på dette program, er ikke berettiget til at deltage i dette program. Hver passager skal sikre, at hans eller hendes deltagelse i programmet er lovlig i henhold til lovene i det land, hvor han eller hun er statsborger og/eller bor og/eller befinder sig på tidspunktet for tilmeldingen. Emirates giver ingen udtrykkelige eller indirekte garantier for, at en enkeltpersons deltagelse er lovlig, eller for noget andet aspekt i programmet. Fordelene er underlagt de vilkår og betingelser, der gælder for indehavelse og brug af fordelene, som er fastlagt af partneren, og som fra tid til anden kan ændres. Disse vil blive offentliggjort på hjemmesiden. Fordelene gælder kun for den passager, der har et gyldigt boardingkort, medmindre andet fremgår af vilkårene. Enhver passager, der ikke overholder vilkårene eller ikke overholder kriterierne for deltagelse eller kvalifikation, der fremgår af disse vilkår, kan anses for ukvalificeret til at nyde godt af den tilbudte fordel efter Emirates' og/eller partnerens skøn. Programmet er ALENE til passagerens eget brug og kan ikke overføres og bliver ugyldigt, hvis det købes, sælges eller handles. Tilbuddene i programmet kan ikke indløses til kontanter. Fordelene er baseret på tilgængelighed, og forudgående reservation anbefales kraftigt. Passageren er personlig ansvarlig for alle omkostninger og udgifter forbundet med fordelene, herunder eksempelvis rejse, flybillet, mad, indkvartering og andre støtteomkostninger forbundet med indløsning af fordelene. Passageren er også ansvarlig for alle skatter, afgifter og gebyrer af enhver art, som eventuelt pålægges, og enhver kompensation, der skal betales til partneren for skader forårsaget af passageren (eller passagerens familie eller gæster) på partnerens ejendom eller udstyr.

Personoplysninger

Emirates indsamler og bruger passagerens personoplysninger (''dataene'') til at afvikle programmet og kan til dette formål videregive eller overføre sådanne oplysninger til tredjeparter, der leverer tjenesteydelser i forbindelse med programmet. Ved behandling af dataene kan Emirates overføre dem til lande, der ikke yder det samme niveau af databeskyttelse som dit bopælsland. Men under alle omstændigheder forpligter Emirates sig til at indsamle, behandle, lagre, gemme og overføre dataene i overensstemmelse med relevant databeskyttelseslove, der er gældende fra tid til anden. Ved at deltage i programmet og oplyse dataene bemyndiger passageren Emirates til at indsamle og behandle dataene på denne måde. Ved at give samtykke til at modtage Emirates' nyhedsbrev giver passageren Emirates tilladelse til at lagre og bruge oplysningerne og overføre dem med henblik på at udsende Emirates' nyhedsbrev. Ved at give samtykke til direkte markedsføring bemyndiger passageren Emirates til at lagre og bruge dataene til anden direkte markedsføring, hvilket kan indebære deling af dataene med Emirates' kontorer, autoriserede agenter, Emirates' andre virksomheder og/eller mærker, enhver, som Emirates overfører sine rettigheder og forpligtelser til, tredjepartsvirksomheder, der tilbyder relaterede tjenesteydelser (herunder eksempelvis biludlejning, hoteller, limousiner, overførsler, hjælpefunktioner), regeringer og offentlige institutioner, kreditkort- og andre betalingskortvirksomheder samt andre luftfartsselskaber eller udbydere af sådanne relaterede tjenesteydelser. Hvis passageren ønsker at vide, hvilke oplysninger Emirates lagrer om vedkommende og/eller berigtige de oplysninger, Emirates har om vedkommende, skal han/hun kontakte det lokale Emirates-kontor.

Emirates' ansvar

Hvis Emirates inddrager en partner i programmet, udgør og indikerer det ikke ikke nogen anbefaling af denne partners produkter eller tjenester. Emirates påtager sig ikke noget ansvar for kvaliteten af de tjenester eller varer, der leveres af partnere i forbindelse med programmet, og Emirates tilbyder ikke nogen kompensation til nogen passager for tjenester eller varer, der ikke modtages. Hvis en passager deltager i en aktivitet tilbudt af en partner, er det alene for passagerens egen risiko. Emirates kan ikke holdes ansvarlig for tab, skade, ansvar, personskade eller skuffelse, der opstår, eller som en passager eller en anden person har lidt, uanset om den eller det direkte eller indirekte skyldes ophør eller ændring af programmet eller nogen af egenskaberne, fordelene eller arrangementerne i det, som er stillet til rådighed for en passager, inklusive en partners tilbagetrækning eller tilbagetrækning af nogen fordele, egenskaber eller arrangementer. Passagerer accepterer vilkårene på egen risiko og accepterer at skadesløsholde Emirates mod alle udgifter, tab, skader, omkostninger og erstatningsansvar (herunder for tab af omdømme og god vilje og professionelle rådgiveres gebyrer) samt mod eventuelle krav, der skyldes en passagers egne handlinger, der på nogen måde vedrører disse vilkår eller er en krænkelse af passagerens forpligtelser herunder. Emirates er ikke ansvarlig for at opfylde nogen af sine forpligtelser under disse vilkår, hvis de ikke kan opfylde dem som følge af begivenheder uden for deres rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, vejrforhold, brand, oversvømmelse, orkan, strejke, arbejdskonflikt, krig, fjendtligheder, politisk uro, oprør eller andre omstændigheder, som svarer til force majeure. Emirates påtager sig ikke noget ansvar for (og udelukker alt ansvar) for ethvert tab af profit, forretning, kontrakter, omsætning eller forventede besparelser eller for nogen direkte eller indirekte skader eller følgeskader uanset art eller årsag. Deltagelse i programmet tildeler ikke passagererne nogen rettigheder i eller til eventuel intellektuel ejendom, der opstår i forbindelse med programmet. Eventuelle vilkår, der anses for ugyldige i enhver jurisdiktion, skal, når det er tilladt i sammenhængen, anses for at være erstattet af gyldige og eksigible vilkår og betingelser, hvis indhold er så tæt som tilladt på dem i de ugyldige eller ikke-eksigible vilkår.

Generelt

Disse vilkår reguleres og fortolkes i overensstemmelse med gældende lovgivning i Dubai og De Forenede Arabiske Emirater, og Dubais domstole har eneret til at afgøre enhver tvist. Programmet er eksklusivt og ikke gyldigt sammen med andre rabatter, kampagner eller loyalitetsprogrammer. Emirates forbeholder sig ret til til enhver tid at ændre, variere, opdatere eller ophæve programmet helt eller delvist efter eget skøn.