EMIRATES SKYWARDS

Programı Kuralları


Programda Değişiklik

Emirates Skywards, Emirates Skywards program kuralları ("Program Kuralları") ile yönetilmektedir. Emirates Skywards, Emirates Skywards programının herhangi bir kısmını herhangi bir tarihte Program Kurallarına uygun olarak değiştirme hakkını saklı tutar. Bu hak, bunlarla sınırlı olmaksızın, Emirates Skywards iş ortağı iştirakindeki değişiklikleri, mil kredilerinin kazanılmasına ve bedel karşılıklarının kullanılmasına ilişkin kuralları, yolculuk ödüllerinin kullanılmasına ilişkin kuralları, uçuş programlarını ve sunulan promosyonların özel imkânlarını kapsamaktadır.

Garantinin Reddi ve Sınırlı Sorumluluk

Web Sitesinde veya Emirates Uygulamasında verilen bilgiler eksik olabilir ya da yanlışlıklar veya baskıdan kaynaklı hatalar içerebilir. Emirates Skywards, bu Web Sitesine veya Emirates Uygulamasına kesintisiz erişim sağlanacağını veya aktarılan bilgilerde hiçbir kusur, hata, eksiklik ya da kayıp olmayacağını veya bu Web Sitesi veya Emirates Uygulaması üzerinde hiçbir virüs aktarımı olmayacağını beyan ya da taahhüt etmemektedir. Emirates Skywards, Web Sitesi veya Emirates Uygulaması üzerinde yer alan bilgilerin, ürünlerin ve hizmetlerin herhangi bir amaç için uygunluğu hakkında hiçbir beyanda bulunmamaktadır. Tüm bu bilgiler, ürünler ve hizmetler herhangi bir garanti olmaksızın "olduğu gibi" sunulmaktadır. Emirates Skywards işbu anlaşmayla, ticarete elverişlilik, özel bir amaca uygunluk, mülkiyet hakkı ve ihlal etmeme hususlarına ilişkin zımni garantiler dahil olmak üzere bu bilgi, ürün ve hizmetlerle ilgili tüm garanti ve şartlardan feragat eder.

EMIRATES SKYWARDS HİÇBİR DURUMDA BU WEB SİTESİNİN VEYA EMIRATES UYGULAMASININ KULLANILMASINDAN YA DA WEB SİTESİNE VEYA EMIRATES UYGULAMASINA GEÇ ERİŞİM SAĞLANMASINDAN YA DA GİRİLEMEMESİNDEN VEYA BU WEB SİTESİ VEYA EMIRATES UYGULAMASI ÜZERİNDEN ELDE EDİLEN BİLGİLER, ÜRÜNLER VE HİZMETLER İÇİN YA DA BU WEB SİTESİNİN VEYA EMIRATES UYGULAMASININ KULLANIMINDAN DİĞER YOLLARLA KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL YA DA NETİCEDE OLUŞAN ZARARLAR İÇİN SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL, KESİN YÜKÜMLÜLÜK VEYA BAŞKACA TEMELLERE DAYANSIN YA DA DAYANMASIN HİÇBİR SORUMLULUK ÜSTLENMEYECEKTİR.

Bağlantılar

Web Sitesi veya Emirates Uygulaması üçüncü taraflarca işletilen web sitelerine ait köprüler içerebilir. Bu köprüler sadece referans olarak kullanmanız için konulmuş olup bu siteleri kullanmanız bu sitelerde yazılı olan kural ve koşullara tabi olabilir. Bu linklerin Emirates Skywards tarafından bu web sitelerine dahil edilmeleri, bu web siteleri üzerindeki materyalin uygun bulunduğu anlamına gelmeyecek ve Emirates Skywards bunların içeriğinden sorumlu olmayacaktır.

EMIRATES SKYWARDS HİÇBİR DURUMDA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS WEB SİTELERİNDEN ELDE EDİLEN BİLGİLERİ KULLANMANIZ YA DA BUNLARA GÜVENMENİZ NEDENİYLE UĞRAYACAĞINIZ ZARARLAR YA DA KAYIPLAR İÇİN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

İçerik ve Üye Gönderileri - Forum

Bu Web Sitesi, bir kısmı sadece Emirates Skywards'ın üst statü üyelerine sunulan bülten panolarını ve diğer mesaj veya iletişim olanaklarını içermektedir. Bu özelliklerin kullanımı sırasında Üyeleri tarafından ifade edilen tüm fikirler, görüşler ve ifadeler Emirates Skywards'a değil sadece söz konusu Üyelere aittir. Emirates Skywards, Web Sitesi üzerinde yayınlanan mesajları, bilgileri veya içeriği gözden geçirmekle hiçbir biçimde yükümlü değildir ve bu gönderimlerle ilgili olarak hiçbir sorumluluk üstlenmez. Yukarıdaki hükme bakılmaksızın, Emirates Skywards, bülten panosuna gönderilen yazılar dahil olmak üzere kendi takdir yetkisi dahilinde yasa dışı, saldırgan ya da uygunsuz olduğunu düşündüğü gönderilerin içeriğini bildirimde bulunmaksızın düzeltme, düzenleme ya da silme hakkını saklı tutar. Web Sitesine sunacağınız tüm materyalden sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. Web Sitesi üzerinde bir mesaj yayınlarken aşağıdakilerden herhangi birini yapmayacağınızı kabul etmektesiniz:

 • Başkalarını küçük düşürmek, taciz etmek, suistimal etmek, gizlice izlemek, tehdit etmek ya da başkalarının (gizlilik ve aleniyet hakları gibi) yasal haklarını diğer biçimlerde ihlal etmek;
 • zararlı, tehdit edici, küçük düşürücü, tacizkâr, ihlal edici, saldırgan, kaba, müstehcen ya da yasa dışı materyal veya bilgi yayınlamak, göndermek ya da yaymak.
 • mal veya hizmet satışı ya da reklamı yapmak veya her ne türden olursa olsun anket veya yarışma düzenlemek ya da zincirleme mektup göndermek veya
 • başkaları gibi davranarak mesajlar göndermek.
 • Ayrıca bu Web Sitesini veya Emirates uygulamasını kullanırken şunları yapmayacağınızı da kabul etmektesiniz:
 • size ait olmayan ya da sizin tarafınızdan denetlenmeyen veya gerekli tüm izinleri almaksızın, fikri mülkiyet hakları kanunlarıyla korunan yazılım veya diğer materyalleri içeren dosyaları yüklemek.
 • başkalarının bilgisayarlarına zarar verebilecek virüs, bozuk dosya ya da benzeri yazılım veya programlar içeren dosyalar yüklemek ya da
 • yüklenen dosyalardaki yazar atıflarını, yasal bildirimleri ya da müseccel marka işaretlerini veya etiketlerini silmek.

Tazminat

Emirates Skywards'ı, çalışanlarını, aracılarını ve temsilcilerini Web Sitesine veya Emirates Uygulamasına gönderdiğiniz gönderilerinizden, Web Sitesi veya Emirates Uygulaması üzerinden elde edilen materyali kullanmanızdan, işbu Kural ve Koşulları ihlal etmenizden ya da bu Web Sitesini veya Emirates Uygulamasını kullanmanız dolayısıyla oluşan durumlardan kaynaklı (yasal ücretler dahil) tüm tazminat ve yükümlülüklerden sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Emirates Skywards, tümüyle kendi takdir yetkisinde olmak üzere, Web Sitesine, Emirates Uygulamasına ya da herhangi bir kısmına bildirim ya da yükümlülük olmaksızın girmeyi engelleme hakkını saklı tutar.

Gizlilik

Emirates Skywards ile bağlantılı olarak kişisel bilgilerinizin kullanılması, Programı Kuralları’nın 17. maddesine ve Gizlilik Politikası’na(Bağlantıyı açar) tabidir.

1. Tanımlar ve Yorumlama

1. Bu Program Kurallarında:

 • Hesap, Üyelerin Mil Puanlarının tahakkuk edeceği/ mahsup edileceği hesap anlamına gelir;

 • Başlangıç Mili, bir Üyenin bir Emirates bölgesinden bir diğerine bir Emirates Skywards Flex Plus Tarifesi satın aldığında Economy Class'taki Puanlı Uçuş(lar) için kazandığı Mil Puanları anlamına gelir;

 • Cash+Miles bileti, bu Program Kuralları'nın 13. maddesi altında belirtilen kural ve koşullara tabi olarak nakit para ve Skywards Milleri kullanılarak satın alınabilecek olan bir Emirates ya da flydubai (ortak uçuşlar hariç) uçuşu anlamına gelir;

 • Classic Reward, Emirates uçuşlarında bir Classic Saver Reward veya Classic Flex Reward veya Classic Flex Plus Reward anlamına gelir.

 • Classic Saver Reward, Emirates Classic Saver Reward kural ve kısıtlamalarına tabi olarak kısmen ya da tümüyle Skywards Milleri ile ödenen bir Ödül bileti anlamına gelir;

 • Classic Flex ya da Flex Plus Reward, Skywards'ın Classic Flex ya da Flex Plus Ödülü kural ve kısıtlamalarına tabi olarak kısmen ya da tümüyle Skywards Milleri ile ödenen bir Ödül Bileti anlamına gelir;

 • Sınıf Bonusu, bir Üyenin Business Class veya First Class'taki Uygun Uçuşlar için kazandığı Miller anlamına gelir;

 • Ortak Uçuş, bilet üzerinde belirli bir havayolu kodu veya numarası olan ancak bir başka havayolu tarafından işletilen bir uçakla gerçekleştirilen uçuş anlamına gelir;

 • Koordinasyon Anlaşması, Emirates ile Qantas arasında 6 Eylül 2012 (zaman zaman değiştirilecek ya da yeniden bildirilecek şekilde) tarihinde yapılan Ana Koordinasyon Anlaşması anlamına gelir;

 • Emirates, (değiştirilen şekliyle) 1985 tarihli ve 2 sayılı Kararname ile kurulan bir Dubai şirketi olan Emirates anlamına gelir;

 • Emirates Uygulaması, iPad, iPhone, Apple Watch veya Android telefonlarda mevcut olan Emirates Uygulaması anlamına gelir;

 • Emirates Uçuşları, Emirates tarafından pazarlanan ve gerçekleştirilen uçuşlar anlamına gelir;

 • Emirates İletişim Merkezi, iletişim bilgileri Emirates Skywards tarafından yayınlanan ve Dubai, Mumbai, Karachi, Manchester, Melbourne, New York, Guangzhou ve Budapeşte'de bulunan Üyelere yönelik iletişim merkezlerinin her biri anlamına gelir;

 • Emirates Qantas İş Ortaklığı, Koordinasyon Anlaşmasında düzenlendiği üzere, ilgili ticari işlerinin çeşitli yönleri ile ilgili olarak Emirates ve Qantas'ın işbirliği yaptıkları bir ortaklık anlamına gelir;

 • Emirates Skywards, metnin gerektirdiği biçimde, kendi adına flydubai adına her iki havayolu için tek sadakat programı olarak sık uçan yolcu programını yöneten Emirates ya da sık uçan yolcu programının adı anlamına gelir. Emirates Skywards, Emirates'in bir ticari markası ya da tescilli ticari markasıdır;

 • flydubai, 2008 tarihli Yasa No. 11 ile kurulan bir şirket olan Dubai Aviation Corporation (“flydubai” adı altında faaliyet gösteren) anlamına gelir;

 • flydubai Uygulaması, iPad ve iPhone’da kullanılan flydubai Uygulaması anlamına gelir;

 • flydubai Müşteri Hizmetleri BAE, Rusya, Pakistan ve Suudi Arabistan’da kurulu olan ve flydubai tarafından yayımlanan iletişim bilgilerine sahip olan flydubai müşterileri için iletişim merkezlerinin her biri anlamına gelir;

 • flydubai Uçuşları flydubai tarafından pazarlanan ve gerçekleştirilen uçuşlar anlamına gelir;

 • flydubai Web Sitesi flydubai.com anlamına gelir;

 • Geçersiz Hale Gelen Miller üyelik iptalinin sonucu olarak Emirates tarafından Hesaptan geri çekilen her türlü mevcut Mil bakiyesi anlamına gelir;

 • Ailem, Program Kuralları, madde 16'da tanımlanan program anlamına gelir;

 • Aile Reisi, Program Kuralları, madde 16'da tanımlanan kişi anlamına gelir;

 • Aile Üyesi, Program Kuralları, madde 16'da tanımlanan kişi anlamına gelir;

 • Flex ya da Flex Plus Fiyatı indirimsiz Emirates bilet fiyatı olup, Special ya da Saver Fiyatı kısıtlamalarına tabi değildir;

 • Üye, Emirates Skywards sık uçan yolcu programı için başvuruda bulunmuş ve bunun için bir üyelik numarası verilmiş bir kişi anlamına gelir;

 • Üyelik Statüsü, Emirates Skywards sık uçan yolcu programında bir üyelik seviyesi anlamına gelir;

 • Miller, uygun mal ve hizmetlerin tüketimine göre Emirates Skywards sık uçan yolcu programı kapsamında bir Üyenin hak kazandığı puanlar anlamına gelir. Aksi belirtilmediği sürece, bu terim hem Skywards Mil Puanlarını hem de Statü Millerini kapsayacaktır;

 • Mil Hesaplayıcı, mil kazanmaya uygun uçuş yaptığında bir üyenin hesabına kaç Mil yükleneceğini ya da bir Emirates uçuşu Ödül bileti için harcanacak Mil puanını belirleyen, Web Sitesinde yer alan bir hesaplayıcıdır.

 • Geçerlilik Tarihi 31 Mart 2013'tür;

 • İş Ortağı, zaman zaman Emirates Skywards'a iştirak eden bir mal ve hizmet tedarikçisi anlamına gelir ve havayolu şirketlerini (flydubai hariç), otel ve dinlenme tesislerini, finansal kurumları, eğlence ve yaşam tarzı hizmet tedarikçilerini ve araba kiralama şirketlerini içerebilir.

 • Kişisel Bilgiler Bonusu, Üyelere Emirates Skywards'un talebi üzerine kişisel bilgilerini zaman zaman güncelledikleri için verilen Emirates Milleri anlamına gelir;

 • Qantas, Qantas Airways Limited anlamına gelir;

 • Qantas Group, Qantas ve zaman zaman geçerli olacak iştirakleri anlamına gelir;

 • Qantas Fesih Tarihi, Emirates Qantas Birliğinin feshedileceği tarih anlamına gelir;

 • Uygun Uçuşlar, ülke dışına yapılan bir yolculuğun ve/veya dönüş yolculuğunun başlangıç noktası ile varış noktası arasında Emirates ya da flydubai ile ya da Emirates ya da flydubai tarafından pazarlanan ancak diğer havayolu şirketleri tarafından gerçekleştirilen ortak sefer(ler), uçuş(lar) anlamına gelir;

 • İlgili Üye, aşağıdaki özelliklere sahip bir Üye anlamına gelir:
  • Üyeliği Uçuş Tarihinde veya sonrasında başlayan;
  • Uçuş Tarihinden bu yana Qantas tarafından gerçekleştirilen dörtten fazla uçuş ayağında uçuş gerçekleştirmiş olan
 • Ödül, Skywards ya da bir İş Ortağı tarafından Emirates Skywards Mil Puanları karşılığında bir Üyeye sağlanacak olan özel mal veya hizmetler anlamına gelir;

 • Skywards Skysurfers, iki ve 17 yaş arası genç Üyelere özel Emirates Skywards kulübü anlamına gelir;

 • Skywards Milleri bir Üyenin Uygun Uçuşlardan biriyle her uçuşunda ya da İş Ortaklarından herhangi birinden uygun mal veya hizmet satın alışında, kazandığı ve Emirates Skywards Programı Kuralları kapsamındaki Ödüller karşılığında kullanabildiği Miller anlamına gelir;

 • Special ya da Saver, satın alıma ilişkin uygunluk kısıtlamalarına ('öğrenciler'; 'yaşlılar'; 'denizci'; 'misyoner'; 'deniz gezisi'; 'gençler'; 'refakatçiler'; 'gruplar'; 'her şey dahil turlar'; 'hava geçişleri' dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ve/veya sınırlı koltuk mevcudiyetine, satış süresine (belirli bir tarihe kadar satın alma zorunluluğu), (değişiklik ücretleri; min/maks kalış; uçuş kısıtlamaları veya peşin satın alımlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) kısıtlayıcı koşullara tabi olan bir Emirates tarifesi ve bir kısmı Emirates üzerinden yapılan yolculuklar için diğer havayolu şirketleri tarafından satılan tüm tarifeler anlamına gelir;

 • Statü Bonusu, Puanlı Uçuşun/Uçuşların gerçekleştirilmesi ile kazanılan ve Platinum, Gold ve Silver Üyeler için tahakkuk ettirilen Skywards Milleri anlamına gelir;

 • Statü Milleri, Uygun bir Uçuş gerçekleştirilmesi ile kazanılan ve bir Üyelik Statüsüne hak kazanılmasıyla tahakkuk eden Miller anlamına gelir;

 • Kabin Sınıfı Yükseltme Ödülü, uçuş biletinde gösterilen sınıftan daha yüksek bir kabin sınıfında seyahat etmek için Emirates Skywards Uçuş Millerinin kullanılması anlamına gelir; ve

 • Web sitesi emirates.com adresindeki Emirates Skywards web sitesi anlamına gelmektedir.

2. Bu Program Kurallarında, aksi bir amaç ifade edilmediği sürece:

 • tekil isimlere yapılan atıflar çoğulları ve çoğullara yapılan atıflar da tekilleri kapsayacaktır;

 • herhangi bir cinsiyet ifade eden kelimeler karşı cinsiyeti de kapsayacaktır;

 • herhangi bir tarafa yapılan atıflar bu tarafın yetkilendirdiği çalışanlarını da kapsayacaktır ve

 • başlıklar sadece referans kolaylığı sağlamak açısından konulmuştur.

2. Üyelik

 1. Emirates Skywards üyelik başvurusu en az iki yaşında olan herkese açıktır. Şirketlerin, firmaların, iş ortaklıklarının veya diğer kurumların Üye olması mümkün değildir.

 2. Üyelik başvurusu yapanların, Emirates Skywards üyelik başvuru formunda istenilen tüm bilgileri vermeleri zorunludur. 18 yaşının altındaki Üyelik başvuruları, başvuru sahibinin ebeveynleri ya da velileri tarafından imzalanacaktır. Herhangi bir üyelik başvurusunu kabul ya da reddetmek tümüyle Emirates Skywards'ın takdir yetkisindedir. Bir üyelik başvurusu reddedildiğinde başvuru sahibinin geçici bir üyelik kartı kullanmasından dolayı tahakkuk etmiş olabilecek avantajlar geçersiz ve hükümsüz olacaktır.

 3. Emirates Skywards, Üyeler için kalıcı bir üyelik numarası tahsis edecek olup üyenin kazanacağı Mil Puanları bu numaraya işlenecektir. Üyelik kartında bir son kullanma tarihi belirtilebilir ve bu durumda kart sadece son kullanma tarihine kadar kullanılabilir. Üyelik kartı sadece, kart üzerinde adı yazılı olan Üye tarafından kullanılabilir. Üyelik kartı kredi kartı yerine kullanılamaz ve sadece tanımlama amacıyla verilir. Üyelik kartları devredilemez ve her zaman kartı veren kurumun malı olarak kalır. Üyeler, Emirates Skywards ya da Emirates Skywards adına hareket eden diğer kurumlar tarafından talep edilir edilmez üyelik kartlarını gecikmeksizin herhangi bir Emirates İletişim Merkezine iade edeceklerdir. Üyeler, üyelik kartlarını kaybetmeleri halinde, durumu derhâl herhangi bir Emirates İletişim Merkezine bildirmelidirler.

 4. Üyeler, aşağıdakiler dahil olmak üzere Emirates Skywards sık uçan yolcu programındaki üyeliklerini kötüye kullanmamalıdır:
  • yasadışı ya da dolandırıcılığa yönelik faaliyetlerde bulunmak; ya da
  • Emirates Skywards Programı altında Üyelere sunulan herhangi bir Ödülü, Mili ya da diğer bir avantajı veya Mili Program Kuralları haricinde herhangi bir şekilde satmak, devretmek, aktarmak ya da satın almak veya satmayı, devretmeyi, aktarmayı ya da satın almayı önermek.
  • Bir Üye tarafından, bu madde 2.4 dahil olmak üzere, Program Kuralları'nın ihlal edilmesi durumunda, Emirates Skywards, üyeliği madde 18.2 uyarınca feshetme hakkını saklı tutar. Üye'nin Hesabında bulunan, birikmiş ancak kullanılmamış, aktarılmamış ya da süresi dolmamış Miller Geçersiz hale gelecektir.
 5. Üyeler, bir Emirates İletişim Merkezine yazılı bildirimde bulunarak ya da kartlarını bir Emirates İletişim Merkezine iade ederek üyeliklerini her zaman iptal edebilirler.

 6. Emirates Skywards sadece kendi takdir yetkisi dahilinde olmak üzere bir üyeliği ya da Üyenin biriken Mil Puanlarını her zaman askıya alabilir, iptal edebilir ya da sonlandırabilir. Bu durumda mevcut kullanılmamış Miller Geçersiz hale gelir ve kullanılamaz.

 7. Emirates Skywards Programı üyeliği, Üye'nin vefatı ya da iflasının bildirilmesinden hemen sonra iptal edilecektir. Ayrıca vefat ya da iflas eden Üye'nin bir ‘Ailem’ hesabının Aile Reisi olması durumunda, ilgili ‘Ailem’ hesabı da iptal edilir.

  Üye'nin vefatı ya da iflasından önce Üye'nin bireysel hesabında ve varsa ‘Ailem’ hesabında birikmiş ancak kullanılmamış, aktarılmamış ya da süresi dolmamış Miller, diğer tüm avantajlar ya da ayrıcalıklarla birlikte otomatik olarak Geçersiz hale gelecektir. Ancak Üye'nin vefatı durumunda Emirates Skywards, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, vefat eden Üye’nin mevcut Millerini, vefat eden Üye'nin Skywards hesabında ya da varsa ‘Ailem’ hesabında Emirates Skywards’ın bildirimi aldığı sırada en az 2.000 Mil bakiye bulunması ve yasal vasinin, vefat/iflasın bildiriminden itibaren 6 ay içinde vefat eden kişinin Hesabındaki Milleri talep etmesi durumunda, yasal vasilerin hesabına aktarmak üzere yeniden etkinleştirebilir.

  Vefat eden Üye'nin yasal vasisi tarafından ya da adına gönderilen her türlü başvuru ile birlikte (i) vefat eden Üye'nin ölüm belgesi; (ii) vefat eden Üye'nin yasal vasinin birikmiş Milleri alabileceğini gösteren isteği ya da vasiyetinin, mahkeme kararının ya da başka geçerli kabul edilebilecek yasal belgenin kopyası ve (iii) Emirates Skywards tarafından istenen diğer destekleyici belgeler birlikte verilmelidir.

 8. Üyelik devredilemez. Bir Üyenin birden fazla Hesaba sahip olmasına izin verilmez. Emirates Skywards kapsamındaki tüm Mil Puanları ve Ödüller Üyenin Üye Hesabına tahakkuk ettirilir ya da kaydedilir.

 9. Üye Emirates Skywards tarafından aktif bir Üye olarak kabul edildiğinde, aktiflik durumuna ilişkin duyurular Üyelere Web Sitesi ile bildirilir ve tahakkuk eden, paraya çevrilen veya kullanım süresi sona eren Mil Puanlarına ilişkin bilgileri içerir. Üye, ekstrede bulunan herhangi bir bilginin (tahakkuk eden, kullanılan ya da kullanım süresi sona eren Millerle ilgili bilgiler dahil) yanlış olduğuna inanıyorsa, Üyenin hemen ve hiçbir durumda bildirim tarihinden 90 gün sonra olmayacak şekilde Emirates Skywards'a bilgi vermesi gerekmektedir. Bir üye ekstredeki herhangi bir uyumsuzluğu bu 2.9. maddede belirtilen süre içinde Emirates Skywards'a bildirmezse, bilginin doğru olduğu ve olduğu haliyle üye tarafından kabul edildiği varsayılır. Bir üye ekstre ile ilgili bir ihtilafı bildirdiğinde Emirates Skywards, Üyenin itirazı destekleyecek belgeleri sağlamasını isteyebilir.

 10. Üyelerce yapılan isim değişiklikleri Emirates Skywards'a mutlaka yazılı olarak bildirilmeli ve beraberinde Emirates Skywards'ın bu değişikliği kanıtlamak için zaman zaman talep edeceği tüm yasal veya diğer belgeler bulunmalıdır. Emirates Skywards, Üyelerin kişisel bilgilerindeki herhangi bir değişiklikle ilgili olarak Hesabı geçerli kılma amacıyla ek bilgi de talep edebilir.

 11. Mil Puanlarının birikmesinden ya da Ödüllerin alınmasından ve kullanılmasından doğan tüm vergiler, harçlar ve diğer yükümlülükler sadece Üyenin sorumluluğundadır ve Ödülün tanzim edilmesinden önce mutlaka ödenmelidir. Emirates Skywards bu vergi, harç ya da diğer yükümlülüklerle ilgili hiçbir garanti ya da güvence vermemektedir.

 12. 18 yaşından küçük Üyeler, Web Sitesi ya da Emirates Uygulaması üzerinde (Skywards Mil Puanı satın almak ya da aktarmak ve Ödülleri paraya çevirmek gibi) belirli işlemleri yapamazlar.

 13. Ödüller için alacak kaydedilen fakat kullanılmayan tüm Mil Puanları ile kullanılmamış olan Ödüller kişinin Üyeliğinin sonlanması üzerine iptal edilir.

 14. Üyeler için Emirates Skywards Programı'nın değerini ve bütünlüğünü sürdürmek için Emirates programla bağlantılı olarak Skywards Milleri etkinliklerini sürekli olarak izlemektedir. Emirates Skywards, tamamen Emirates'in kararına bağlı olarak herhangi bir nedenden dolayı Üyenin Hesabını denetlemeye alabilir. Bu süre içinde Üyenin Hesabı kullanılamayacaktır. Emirates, Üye'ye Hesabında denetim yapıldığını bildirecek ve denetimin tamamlanmasına yardımcı olmak için Üye'den Hesabı ile ilgili belirli bilgileri Emirates tarafından istenen süreler içinde vermesini isteyebilecektir (Denetim Bildirimi). Emirates, Üye'nin belirtilen süre içinde Denetim Bildirimi'ne yanıt vermemesi ya da tamamen kendi kararına göre Emirates tarafından uygun kabul edilen başka bir nedenden dolayı, Denetime tabi tutulan Hesabı iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Denetime tabi tutulan Hesabın iptal edilmesi durumunda, Üye'nin Hesabında bulunan, birikmiş ancak kullanılmamış, aktarılmamış ya da süresi dolmamış Miller Geçersiz hale gelecektir.

3. Skywards Skysurfers

 1. 2 ile 17 yaş arası Üyeler kendiliğinden Skywards Skysurfer üyesi olacaktır.

 2. Skysurfer üyeleri Emirates Skywards Programı Kurallarına tabidir ve Dinlenme Salonu'na alınma ve Özel Şoför hizmetleri gibi belirli hizmetlerden faydalanırken kendilerine bir Üye'nin eşlik etmesi gerekebilir.

 3. Skysurfer üyeleri, tüm Emirates ve flydubai uçuşları için Skywards Milleri kazanma hakkına sahiptir. Skysurfer üyeleri aynı zamanda Skywards Millerini uçuş yükseltmeleri için sadece Emirates uçuşlarında ve havalimanında check-in öncesinde kullanabilir. Skysurfer üyeleri, Skywards Millerini tüm Emirates uçuşlarında ve diğer Emirates Skywards iş ortağı havayollarında kullanılabilir.

 4. Skysurfer üyeleri, ekstra bagaj hakkı ve öncelikli check-in gibi belirli avantajları kullanma hakkına sahiptir.

4. Hesap Yönetimi

 1. Üyeler aşağıdaki işlemleri yapmak üzere üyelik Hesaplarına erişmesi için bir Emirates İletişim Merkezi ile yazılı iletişim kurarak ya da Web Sitesi üzerinden bir "Yolculuk Koordinatörü" (en az 18 yaşında olmalıdır) tayin edebilirler:

  • üyelik Hesabından bilgi edinmek.
  • bir Ödül talebinde bulunmak ve
  • üyelikle ilgili olarak söz konusu Üye adına Emirates Skywards'ın sahip olduğu bilgiler üzerinde düzeltme yapmak.
 2. Seyahat Koordinatörü olarak atanması kaydıyla, atanan Seyahat Koordinatörü Program Kurallarının getirdiği bağlayıcılığı kabul eder. Üyenin Hesabıyla ilgili olarak Seyahat Koordinatörü tarafından gerçekleştirilen tüm işlemler Program Kurallarına uygun şekilde yapılmalıdır. Seyahat Koordinatörleri tarafından gerçekleştirilen tüm Hesap işlemleri, Üye namına yapılmış olarak kabul edilecek ve Üye Seyahat Koordinatörü tarafından Program Kurallarının ihlal edilmesinden sorumlu olacaktır.

 3. Atama öncesinde Seyahat Koordinatörünün Emirates'e kimlik ve iletişim bilgilerine ilişkin bir kanıt sunması gerekmektedir. Seyahat Koordinatörü ve Üye, Seyahat Koordinatörünün kimliği ve iletişim bilgileri ile ilgili olarak sunulan tüm bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu ve yanlış bilgi vermenin Yolculuk Koordinatörünün görevinin sonlandırılması ile sonuçlanacağını doğrular. Emirates Skywards bu koşullar altında Üye Hesabını madde 18.2 uyarınca feshetme hakkını saklı tutar.

 4. Emirates Skywards, kendi takdirine bağlı olarak, görevlendirilen Seyahat Koordinatörünün Üye Hesabı ile ilgili faaliyetlerinin Program Kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi durumunda, bir Üyenin hesabını madde 18.2 uyarınca feshetme ve/veya Seyahat Koordinatörünün görevini sonlandırma hakkını saklı tutar. 

 5. Üye olmayan bir Seyahat Koordinatörü, Emirates Skywards üyelik avantajlarından ya da ayrıcalıklarından faydalanamaz.

5. Üyelik Statüsü

 1. Üyelerin statü seviyesi, 13 aylık kesintisiz bir süre içinde kazanılan Statü Mil Puanlarına bağlı olarak ''Silver'', ''Gold'' ya da "Platinum" Statülerine yükseltilebilir. Silver Üyelik Statüsünü korumak için 25.000 Statü Mili veya 25 geçerli uçuş, Gold Üyelik Statüsünü korumak için 50.000 Statü Mili veya 50 geçerli uçuş, Platinum Üyelik Statüsünü korumak için 150.000 Mil gereklidir.

 2. Üyelik Statüleri kazanıldıkları aydan itibaren bir yıl süreyle geçerlidir ve tekrar değerlendirme tarihine kadar ilave olarak (duruma göre) 25.000 Statü Mili veya 25 puanlı uçuş, 50.000 Statü Mili veya 50 puanlı uçuş ya da 150.000 Statü Miline sahip olunması kaydıyla yenilenebilir. Uygun uçuşlara, Cash+Miles ile satın alınan biletler dahil değildir. Gözden geçirme sürelerinde kazanılan fazla Statü Mil Puanları ya da puanlı uçuşlar bir sonraki döneme aktarılamaz.

 3. Üyelerin Statü Bonusu aşağıdaki oranlarda tahakkuk eder:
  • Platinum Üye = Başlangıç Mili + %75
  • Gold Üye = Başlangıç Mili + %50
  • Silver Üye = Başlangıç Mili + %25
  • Statü Bonusları, Üyelerin Emirates Skywards Mil Puanı hesabına ilave edilir. Bunlar Statü Mil puanı hesabına aktarılmaz.
 4. Her bir Üyelik Statüsü için gereken Statü Mil Puanlarının sayısı Emirates Skywards tarafından bildirimde bulunulmaksızın herhangi bir tarihte değiştirilebilir.

 5. Emirates Skywards kendi takdir yetkisini kullanarak Üyelerin Üyelik Statüsünü belirleyebilir, yükseltebilir ya da düşürebilir.

6. Statü Avantaj ve Ayrıcalıkları

 1. Üyelerin ilgili uçuştan en az 48 saat önce koltuklarını ayırmaları ve kalkıştan en az 90 dakika önce check-in yapmaları şartıyla Emirates Uçuşlarında Erken koltuk rezervasyonu tüm Üyeler tarafından kullanılabilir. Erken koltuk rezervasyonu, uygunluğa ve Emirates Yolcu ve Bagaj Taşıma Koşullarına tabidir.

 2. Emirates Skywards Üyeleri, Emirates Skywards statülerine bağlı olarak, aşağıda belirtildiği gibi ücretsiz erken koltuk rezervasyonu yapma hakkına sahip olabilirler:

  • Platinum: Aynı rezervasyondaki (PNR) yolcular için ücretsiz Standart, Tercih Edilen ve İkili koltuk seçimi ve sadece Üyenin kendisi için Economy Flex Plus biletlerde ücretsiz Geniş Mesafeli koltuk seçimi.
  • Gold: Aynı rezervasyon (PNR) içindeki tüm yolcular için tüm Emirates ücretlerinde, ücretsiz Standart ve Tercih Edilen koltuk seçimi.
  • Silver: Yalnızca üyenin kendisi için tüm Emirates ücret türlerinde, ücretsiz Standart koltuk seçimi
  • Blue: Economy Class Flex ya da Flex plus ücret türlerinde rezervasyon yaptığında yalnızca Standart koltuklara ücretsiz erişim.

  Not: Erken koltuk rezervasyonu, Grup Ücretleri (rezervasyon sınıfı ‘G’) ile birlikte mevcut değildir.

  Tüm diğer durumlarda erken koltuk rezervasyonu için standart ücretler geçerlidir. İlgili ücretler ve erken koltuk rezervasyonu hakkında daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın(Bağlantıyı açar).

 3. Dinlenme salonu erişimi:

  1. Dinlenme salonuna ücretsiz erişim. Herhangi bir kabinde Emirates Uçuşlarıyla yolculuk yapan Platinum, Gold ve Silver Üyeler, dinlenme salonuna giriş yapabilirler. Platinum ya da Gold Üyelerimiz, kendileri ve aynı Emirates uçuşunda birlikte seyahat edecekleri uygun konuklarla birlikte Emirates uçuş ağında Emirates Dinlenme Salonlarından ücretsiz olarak yararlanabilirler. Silver Üyelerin sadece kendileri, Dubai Uluslararası Havalimanı’ndaki Emirates Business Class Dinlenme Salonundan ücretsiz olarak yararlanabilirler.
  2. Dubai’de Emirates dinlenme salonuna ücretli erişim Dubai Uluslararası Havalimanı'nda, Platinum, Gold ve Silver statüsündeki Üyeler, Skywards statüleri gereğince geçerli olan ücretsiz kullanım avantajının yanı sıra diğer dinlenme salonları erişiminden de ücret karşılığında yararlanabilirler. Dinlenme salonundan ücretsiz yararlanma hakkı bulunmayan Blue statüsündeki Üyeler ise ücret karşılığında, Dubai Uluslararası Havalimanı'nda dinlenme salonunu kullanabilirler. Bu nedenle, bir Üye'nin mevcut statü haklarına göre:
   • Skywards Platinum, Gold ve Silver statüsündeki Üyeler, misafir(ler) için ödeme yapabilirler,
   • Blue Üyeler, kendileri veya misafir(leri) için dinlenme salonundan yararlanma için ücret ödeyebilirler,
   • Gold ve Silver Üyeler, ücretsiz olan Business Class dinlenme salonu erişim haklarını, ücret karşılığında First Class dinlenme salonu kullanımına yükseltmeyi seçebilirler.

   Dubai Uluslararası Havalimanı'ndaki Emirates dinlenme salonlarındaki bu erişim avantajı yalnızca Üyeler ve onlarla aynı Emirates Uçuşunda seyahatlerine devam edecek olan misafir(ler) için aşağıda belirtilen ücretler karşılığında geçerlidir. Bu ücretli dinlenme salonu erişim hakkı, yalnızca Dubai Uluslararası Havalimanı'ndaki Emirates dinlenme salonlarında ve yalnızca Emirates Uçuşu ile seyahatine devam edecek olan yolcular için geçerlidir. Dubai Uluslararası Havalimanı'nda yetişkin başına 4 saat dinlenme salonu erişimi avantajından yararlanmak için belirlenen ücretler aşağıdaki gibidir ve ücretlere KDV dahildir:

   • Emirates First Class dinlenme salonları = 210 USD
   • Emirates Business Class dinlenme salonları = 105 USD
   • Emirates dinlenme salonu = 100 USD
   • Emirates Business Class dinlenme salonundan First Class dinlenme salonuna yükseltme: 105 USD

  3. Uygun havalimanlarında ücretli dinlenme salonu erişimi. Aşağıda belirtilen uygun havalimanlarında* (Dubai Uluslararası Havalimanı hariç), Emirates Skywards Platinum ve Gold Üyeler, üyelik statüleri gereğince geçerli olan ücretsiz dinlenme salonları dışında, diğer salon erişimleri için ödeme yaparak, misafirlerini de bu salonlarda ağırlayabilirler. Aşağıda belirtilen uygun havalimanlarında* (Dubai Uluslararası Havalimanı hariç), başka şekilde ücretsiz dinlenme salonu erişimine sahip olmayan Silver ve Blue Üyeler, sadece kendileri için ödeme yaparak dinlenme salonundan yararlanabilirler.
   • Auckland
   • Bangkok
   • Birmingham
   • Boston
   • Brisbane
   • Cape Town
   • Delhi
   • Düsseldorf
   • Frankfurt
   • Glasgow
   • Hamburg
   • Johannesburg
   • Kuala Lumpur
   • Londra Gatwick
   • Londra Heathrow
   • Los Angeles
   • Manchester
   • Melbourne
   • Milano
   • Münih
   • New York John F. Kennedy
   • Paris Charles de Gaulle
   • Perth
   • San Francisco
   • Sidney
   • Tokyo Narita
   • Zürih

   Yukarıda belirtilen uygun havalimanlarındaki* ücretli dinlenme salonları erişimi, yalnızca Skywards Platinum ve Gold Üyeleri ve aynı uygun Emirates Uçuşunda seyahat ediyor olmaları koşuluyla, ağırlamak isteyebilecekleri misafirler ve Skywards Silver ve Blue Üyeler ise sadece kendileri için aşağıda belirtilen ücretlerle geçerlidir. Yukarıda belirtilen uygun havalimanlarındaki* Emirates dinlenme salonları erişim ücreti, 100 ABD Doları olup, sabit eşdeğerdeki yerel para birimi üzerinden ödenecektir (Dubai Uluslararası Havalimanı dahil değildir).

  4. Emirates yalnızca kendi takdirine bağlı olarak dinlenme salonu erişim ücretlerini istediği an değiştirme hakkını saklı tutar. Ücretler, yetişkin başına tek seferlik kullanım ve dinlenme salonunda maksimum 4 saat kalış süresi için geçerlidir ve sadece Üyeler ve beraberlerinde getirmek istedikleri misafirleri için geçerlidir. Her ne sebeple olursa olsun (aksamalar ve ertelemeler dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere), herhangi bir nedenle dinlenme salonunda 4 saatten uzun süre kalan Üyelerden (ve misafirlerinden) yukarıdaki 6.3.2 numaralı paragrafta (Dubai Uluslararası Havalimanı'nda mevcut dinlenme salonları için) ve yukarıdaki 6.3.3 numaralı paragrafta (diğer uygun havalimanlarında* yararlanılan dinlenme salonları için) belirtilen ücretler üzerinden her 4 saatlik zaman dilimi için ek ücret alınacaktır.
  5. Yukarıdaki 6.3.2 numaralı paragrafta belirtilen ücretli dinlenme salonu erişimi (Dubai Uluslararası Havalimanı’ndaki dinlenme salonları için) ve yukarıdaki 6.3.3 numaralı paragrafta belirtilen dinlenme salonundan ücretli erişim (diğer uygun havalimanlarında* dinlenme salonları erişimi için) için, 12 yaşından küçük her çocuk için, yetişkin ücretinin yarısı kadar bir ücret alınacaktır. 2 yaşından küçük bebekler dinlenme salonu erişiminden ücretsiz olarak yararlanacaktır. Dinlenme salonu erişimi için ödeme yapmayı tercih eden üyeler, uçağa biniş saatine kadar toplam süreyi kapsayan ödemeyi, girişten önce dinlenme salonu personeline yapmalıdırlar. Ödemeler yalnızca Kredi/Banka kartı kullanılarak yapılabilir (Nakit ödeme veya Mil kullanımı mümkün değildir). Dinlenme salonu kullanıldıktan sonra, kalış süresi ne olursa olsun, iadeye izin verilmez. Dinlenme salonunun kullanımı zaman zaman Emirates tarafından belirlenebilecek olan geçerli kural ve koşullara tabi olacaktır.
  6. Yukarıdaki 6.3.2 numaralı paragrafta belirtilen dinlenme salonu erişim ücretine (Dubai Uluslararası Havalimanındaki dinlenme salonları için) ve yukarıdaki 6.3.3 numaralı paragrafta belirtilen dinlenme salonu giriş ücretine (diğer Geçerli Havalimanlarında* bulunan dinlenme salonları için) vergiler de dahildir. Dinlenme salonu erişim ücreti için herhangi bir verginin konulması durumunda, Emirates kendi takdirine bağlı olarak dinlenme salonu kullanım ücretini bu tür bir verginin miktarıyla orantılı olacak şekilde artırma hakkını saklı tutar.
  7. Geçerli Emirates Uçuşlarına, Emirates tarafından pazarlaması ve icra edilen uçuşlar ve Qantas tarafından işletilen Emirates ortak uçuşları dahildir. Diğer taşıyıcılar tarafından icra edilen Emirates Ortak Uçuşları ile seyahat eden üyeler, Emirates dinlenme salonundan yararlanamayacaktır.
  8. Emirates dinlenme salonu erişim avantajını zaman zaman geri çekme/sınırlama hakkını saklı tutar. Dinlenme salonu erişimi, kapasite kısıtlamalarına tabidir. Diğer taşıyıcılar tarafından icra edilen Emirates Ortak Uçuşlarında seyahat eden Üyeler, Qantas ortak uçuşlarında seyahat eden üyeler hariç olmak üzere, Emirates Dinlenme Salonundan faydalanamaz. Bazı ülkelerde reşit olmayanların (18 ya da 21 yaşının altındakiler) dinlenme salonlarını kullanması için beraberlerinde refakatçi olması gerekmektedir. Dinlenme salonuna erişim(Bağlantıyı açar) hakkında daha fazla bilgi edinin.
 4. Ek bagaj hakları, yalnızca Emirates ve flydubai uçuşlarında seyahat eden Emirates Skywards Platinum, Gold ve Silver üyeler için geçerlidir. Platinum Üyeler bilette gösterilen bagaj hakkına ek 20kilogram, Gold Üyeler ek 16kilogram ve Silver Üyeler ek 12kilogram bagaj taşıyabilir. İzin verilen ek bagaj hakları Üyelerin parça haddine göre birden çok bavulla check-in yaptırabileceği IATA parça bagaj konseptine tabi olan biletler için geçerli değildir (ör: Kuzey Amerika ya da Güney Amerika'ya yapılacak gidiş veya geliş yolculuklarına ait biletler). Tüm check-in yapılan bagajlar, parça başına en fazla 32kilogram ağırlığa tabidir. Ek bagaj hakları(Bağlantıyı açar) hakkında daha fazla bilgi edinin.

 5. Emirates uçuşlarında, Gold ve Platinum Üyeler için geçerli Flex Plus fiyatlarında, Economy Class sınıfında garantili bir koltuk imkanı bulunmaktadır. Garantili Economy Class koltuğu yalnızca belirli bir uçuşta seçilen sınıfta koltuk yoksa onaylanır. Emirates Skywards, Platinum üyeler için, geçerli Flex Plus fiyatlı bir Business Class koltuğu garanti etmek için mümkün olan tüm imkanları kullanacaktır. Ancak, belirli tatil dönemlerinde ve özel etkinliklerde bazı uçuşlarda bu mümkün olmayabilir. Emirates Skywards garantili koltuk avantajından, kalkıştan en az 48 saat önce Emirates İletişim Merkezi’ni arayarak yararlanabilirsiniz.

 6. Dubai, Abu Dabi Uluslararası ve Al Ain Havalimanlarındaki Smart Gate erişimi tüm Emirates Skywards Üyelerine ücretsiz sunulmaktadır. Smart Gate hizmeti Birleşik Arap Emirlikleri'ne girmek için vize gerektirmeyen belirli ülkelerin vatandaşları tarafından kullanılabilir. Smart Gate erişimi(Bağlantıyı açar) hakkında daha fazla bilgi edinin.

 7. Bagaj teslimi önceliği, Emirates ve flydubai Uçuşlarında herhangi bir sınıfta seyahat eden Platinum ve Gold Üyeler için geçerlidir. Silver Üyeler yalnızca flydubai uçuşlarında bagaj tesliminde öncelikten yararlanabilirler. Bagaj alımı önceliği(Bağlantıyı açar)hakkında daha fazla bilgi edinin.

 8. Check-in önceliği, Emirates ve flydubai Uçuşlarında herhangi bir sınıfta seyahat eden Platinum, Gold ve Silver Üyeler için geçerlidir. Check-in hakkında daha fazla bilgi edinin. Biniş önceliği, Emirates Uçuşlarında herhangi bir sınıfta seyahat eden Platinum, Gold ve Silver Üyeler için geçerlidir. Check-in hakkında daha fazla bilgi alın.

  **30 Kasım 2018 tarihinden itibaren geçerlidir

 9. Platinum Üyelere ait Skywards Milleri, Üyenin Platinum statüsünü koruduğu sürece geçerliliğini yitirmeyecektir. Buna göre Platinum Üyelere, Üyenin, Standart Son Geçerlilik Tarihi kuralına göre geçerli statü değerlendirme dönemi içinde geçerliliğini yitirmesi gereken Skywards Milleri’ne sahip olduğu durumlarda Ayarlanmış Son Geçerlilik tarihi gösterilecektir.

  Ayarlanmış Son Geçerlilik tarihi, her zaman Üyenin bir sonraki statü değerlendirme tarihinden iki (2) ay sonrası olacaktır. Örneğin: Bir Platinum Üye (sonraki statü değerlendirme tarihi 31 Ağustos 2019 olan), Standart Son Geçerlilik Tarihi kuralına göre 31 Ocak 2019’da süresi dolacak Skywards Millerine sahipse, bu üye, Ayarlanmış Son Geçerlilik tarihi olan 31 Ekim 2019’u (bir sonraki statü değerlendirme tarihinden iki (2) ay sonrası olarak hesaplanan) görecektir.
  • Üye Plantinum statüye yükselir yükselmez, geçerli Platinum statü değerlendirme süresi içinde Standart Son Geçerlilik Tarihi kuralına göre süresi dolacak Skywards Milleri için Ayarlanmış Son Geçerlilik tarihi uygulanacaktır. Üyenin Platinum statüye yükseltilmesinden önce son geçerlilik tarihi geçen Skywards Milleri, Üyenin, son geçerlilik tarihinden önce Platinum statüye yükseltilmesini sağlayan eksik Skywards Milleri için geriye dönük talepler de dahil olmak üzere yeniden etkinleştirilmeyecektir.    
  • Bir üyenin Platinum statüsünü koruduğu durumlarda Ayarlanmış Son Geçerlilik tarihine sahip kullanılmamış tüm Skywards Millerinin geçerlilik tarihi, Üyenin bir sonraki statü değerlendirme tarihinden iki (2) ay sonrasına uzatılacaktır.
  • Bir Üye, Platinum statüsünü koruyamadığında, Üyenin Platinum statüsündeyken Ayarlanmış Son Geçerlilik Tarihine bağlı olarak geçerliliğini yitirmeyen kullanılmamış Skywards Millerinin geçerliliği, Üyenin Emirates Skywards Hesabında belirtilen tarihte sona erecektir.
  • Ayarlanmış Son Geçerlilik Tarihi, aynı zamanda ister Aile Reisi, isterse Aile Üyesi olsun sadece Platinum statüsündeki Üye tarafından Ailem Hesabına katılmış Skywards Milleri için de geçerli olacaktır.
  • Ayarlanmış Son Geçerlilik Tarihi, aynı zamanda paragraf 9’da belirtilen Milleri Uzatın ya da Milleri Yeniden Etkinleştirin ürünleriyle daha önce ek geçerlilik süresi satın alınmış Skywards Millerine de uygulanacaktır.

  Şüpheye mahal vermemek bakımından, duruma göre Standart Son Geçerlilik Tarihinde ya da Ayarlanmış Son Geçerlilik Tarihinde Üyenin emirates.com’da gösterilen Statüsü Platinum değilse, Skywards Millerinin geçerliliği belirtilen son geçerlilik tarihinde sona erecektir. Yukarıda belirtilen ilgili tarihte Skywards Millerinin geçerliliği sona ermiş olan Platinum Üyeler için herhangi bir istisna bulunmamaktadır.

 10. Her bir Üyelik Statüsünde Üyelere sağlanan statü avantaj ve ayrıcalıkları Emirates Skywards tarafından herhangi bir tarihte bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

7. Mil Kazanma

 1. Üyeler, kayıt tarihlerinden itibaren Puan kazandıran Uçuşlar için Mil Puanları veya İş Ortağı kuruluşların puan kazandıran hizmetlerini kullanarak Emirates Skywards Mil Puanları kazanabilirler. Kayıt tarihinden iki ay önce yapılan Uygun Uçuşlar için Mil kazanılabilir (1 Ağustos 2018 tarihinden önce yapılan flydubai uçuşları hariç). Kayıt tarihinden önce İş Ortakları tarafından gerçekleştirilen işlemler Emirates Skywards Mil Puanları için değerlendirmeye alınmaz. Üyelerin Puanlı Uçuşlar için kazandıkları Skywards Mil Puanları ve Statü Mil Puanları Web Sitesi üzerindeki Mil Hesaplayıcı üzerinden görülebilir.

 2. Mil Puanı kazanmak için Üyenin, Puan kazandıran bir Uçuş için rezervasyon ya da check-in yaparken veya puanlı mal ve hizmetler için ödeme yaparken bir üyelik kartı çıkartması ya da üyelik numarasını ibraz etmesi zorunludur. Bir üye seyahat planının ilk uçuşu için check-in yaptırdıktan sonra üyelik numarasında değişiklik yapılamaz.

 3. Kazanılan Mil sayısı, satın alınan seyahatin çıkış ve varış noktasına ve de ücret sınıfına bağlıdır. Belirli bir uçuş için kazanılacak puanları tam olarak görmek için, emirates.com adresindeki Mil Puanı Hesaplayıcısı(Bağlantıyı açar) aracımızı kullanın.

 4. Bir Cash+Miles bileti ile kazanılan Mil sayısı, taşıyıcının uyguladığı ücretler, vergiler ve ücretler hariç olmak üzere, bilet ücreti için ödenen nakit para miktarına oranla uygulanacaktır. Cash+Miles biletleri, Emirates Skywards'ın katılımcı olduğu diğer FFP/sadakat programlarında Mil kazanmak için geçerli değildir.

 5. 18 yaşından küçük üyeler için yetişkin Üyelerle aynı oranda Mil Puanı tahakkuk ettirilecektir.

 6. Üyenin, Puanlı bir Uçuş için kombine edilebilen bir ücret tarifesi ve/veya kombine edilebilen kabin bileti satın alması durumunda, Mil Puanları her bir tarife için ayrı ayrı verilecektir. Bilette yer alan açıklama metni ya da ek bilgi alanı sadece kısmi bir bildirimdir. Kombine edilebilen ücret tarifeli biletlerden kazanılan Mil Puanlarına ilişkin tüm detaylar, Web Sitesinin ''Yolculuk Rehberim'' kısmında, Emirates Uygulamasının Emirates Skywards kısmında ya da emirates.com ya da flydubai.com adresindeki Rezervasyon Yönetme kısmında görülebilir.

 7. Üyenin biletinin herhangi bir kısmını iptal veya iade etmesi durumunda, Mil Puanları sadece bu biletle gerçekleştirilen Uygun Uçuşlar için verilecektir.

 8. Uygun Emirates Uçuşlarında kısmen kullanılmış biletler için kazanılacak Miller, uçuş sektörü, seyahat sınıfı ve seyahat sırasında ödenen fiyata göre değişir. Bir Üye, seyahatin sadece bir kısmında uçtuysa, Miller seyahatin sadece uçulmuş kısmı için verilecektir. Bir Üye, biletin bir kısmını daha yüksek bir fiyat türüne veya daha yüksek bir seyahat sınıfına yükseltmek isterse, ek Miller seyahatin sadece o kısmı için verilecek ve seyahatin tamamlanmış diğer uçuşlarına uygulanmayacaktır.      

 9. Biletini yeniletmeksizin (yani yeni bir bilet numarası almaksızın) farklı bir kabin sınıfına yükselten Üyeler, bilet üzerinde belirtilen satın aldıkları fiyat üzerinden Mil Puanı alacaklardır.

 10. Skywards Üyeleri, ilk biletlenen seyahat sınıfına göre Mil kazanacaklardır. Nakit ile ödenen uçak içi kabin sınıfı yükseltmesi durumunda üyeye ek Mil verilmeyecektir.

 11. Aşağıdaki belirtilen bilet türlerinde Mil kazanma hakkı bulunmamaktadır:
  • çalışanlara verilen biletler;
  • sektör ve acenta indirimli biletler;
  • classic Saver Reward, Classic Flex Reward ve Classic Flex Plus Reward biletleri;
  • ödül biletleri;
  • kontra biletler;
  • ödül ve promosyon biletleri;
  • danışman ve PR biletleri;
  • özel indirimli diplomat ve hükümet biletleri;
  • ücretsiz ve programsız ya da charter uçuş biletleri;
  • umuma kapalı özel indirimli biletler;
  • Denied Boarding (Uçağa Alınmama Halinde Düzenlenen) Opsiyonlu biletler ve
  • Emirates Skywards'ın dahil olduğu başka sık uçan yolcu veya yolcu sadakat programlarınca düzenlenen ödül biletleri.
 12. Üyeler, bir Emirates Uçuşu için eksik Milleri, Emirates İletişim Merkezi’nden ya da Web sitesinden, Emirates uçuşunun gerçekleştiği tarihten sonraki altı ay içinde geriye dönük olarak talep edebilirler. Üyeler geriye dönük talepte bulunurken bilet numarası, biniş kartlarındaki uçuş detayları, işlem belgeleri, makbuzlar ve Emirates Skywards tarafından istenilen diğer belgeler gibi bilgileri sunacaklardır. Bir flydubai uçuşunun eksik Millerini geriye dönük olarak talep etmek için Üyenin, talebini flydubai uçuşunun gerçekleştiği tarihten sonra altı ay içinde yapması gerekmektedir.

 13. Mil Puanları, Emirates Skywards ya da bir İş Ortağı tarafından, aksi belirtilmediği sürece, yalnızca her bir uçuş ya da işlem için bir sık uçan yolcu programı kapsamında kazanılabilir. Başka bir İş ortağının sadakat programlarının da katılımcısı olan üyelerin, seyahatlerinin başlangıcında tercih ettikleri sadakat programlarını seçmeleri gerekmektedir. Bu durum, Emirates ya da flydubai tarafından aksi belirtilmediği sürece, Skywards Milleri kazanmanın yanı sıra havalimanı dinlenme salonundan yararlanma, bagaj hakkı vb. (dahil ama bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) gibi uçuşla ilgili diğer avantajlar için de geçerlidir. Bir Üye, ilk uçuş başlamadan önce check-in sırasında sık uçan yolcu numarasını değiştirebilir ancak daha sonra hiçbir aşamada bunu değiştiremez. Mil Puanları sadece, bir Üye tarafından kullanılmak üzere bir uçuş için satın alınan bir koltuk ve bir ekstra koltuk için kazanılabilir. Mil Puanlarının Üyenin Hesabına geçirilmesi işlem tarihinden itibaren sekiz hafta ya da daha uzun zaman alabilir. Üye tarafından kazanılan Mil Puanları, ilgili hesaba geçirildikten sonra bu Program Kuralları uyarınca sadece söz konusu Üye tarafından kullanılabilir.

 14. Emirates Skywards Mil Puanları sadece Puanlı Uçuşlar ya da havayolu Ortağı uçuşlarında kazanılabilir. Bu durumlarda, Emirates Skywards Mil Puanlarının tahakkuk işlemini uçuşun ayırtıldığı havayolu şirketinden doğrulatmak Üyenin sorumluluğundadır.

 15. Emirates Skywards Mil Puanları sadece alımı gerçekleşen hizmetler için verilir. Özellikle, önceden sipariş edilmesine rağmen Üye tarafından kullanılmadan önce iptal edilen hizmetler için ya da Üyenin siparişi ile ilgili olarak üzerine düşen herhangi bir yükümlülüğü yerine getirmediği durumlarda Emirates Skywards Mil Puanı kazanılamaz.

 16. Üyenin Puanlı Uçuşu iptal edilirse, Emirates ya da flydubai, Üyenin bu biletini taşıma hizmeti almak üzere bir başka taşıyıcı firmaya ciro edebilecektir ve Üyenin Mil Puanlarını da satın aldığı bilete göre tahakkuk ettirecektir.

8. Emirates Skywards Millerinin Geçerliliği

 1. Emirates Skywards Milleri, Üyenin ilgili uçuşu gerçekleştirdiği ya da bir İş Ortağıyla geçerli bir işlem yaptığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerli olacaktır.

 2. Emirates Skywards Millerinin kullanım süresi, Üyenin, ilgili uçuşun ya da geçerli ticari işlemin üçüncü yıl dönümündeki/sonrasındaki doğum tarihinin gerçekleştiği ayın sonunda (“Standart Son Geçerlilik Tarihi”) sona erecektir (ve Üyenin Hesabından düşülecektir). Emirates Skywards Millerinin Standart Son Geçerlilik Tarihi, Üyenin doğum tarihine bağlıdır ancak Skywards Millerinin geçerliliği üç yıldan az olmayacaktır. Yukarıdaki hükme bakılmaksızın, Standart Son Geçerlilik Tarihinde Platinum statüde bulunan bir Üyeye ait Skywards Milleri, Üyenin bir sonraki statü değerlendirme tarihinden iki (2) ay sonrasında biten bir ayarlanmış geçerlilik süresine (“Ayarlanmış Son Geçerlilik Tarihi”) tabidir ve yukarıdaki paragraf 6.9’da belirtilen kurallara göre yönetilir. Kullanılmamış, geçerlilik süresi dolmuş Emirates Skywards Milleri, Üyenin Hesabından düşüldükten sonra yeniden yüklenemez.

 3. Skywards Millerinin geçerlilik süresi dolduğunda tekrar yüklenemez. Emirates Skywards bir Üyeye yanlışlıkla ya da Program Kurallarına uygun olmayan veya aykırı bir şekilde yüklenen Milleri herhangi bir zamanda geri alma ya da iptal etme hakkını saklı tutar.

 4. Hesabındaki Emirates Skywards Milleri hakkında bilgi sahibi olmak ya da Emirates Skywards Millerinin geçerliliğinin ne zaman sona ereceğini öğrenmek Üyenin sorumluluğundadır. Bu bilgiler, her zaman emirates.com adresinden online olarak görüntülenebilir.

 5. Skywards Millerinin sonuçta iptal olan bir Ödül için kullanıldığı ve bu Skywards Millerinin, Program Kuralları uyarınca son kullanım tarihinin geçtiği durumlarda, bu Skywards Milleri için para iadesi ya da yeniden etkinleştirme işlemleri yapılamaz. Bu konuda tek istisna Üyenin statüsünün, bu tür bir Ödülün iptal edildiği tarihte Platinum olmasıdır. Bu durumda Skywards Milleri, Ayarlanmış Son Geçerlilik Tarihi ile yeniden üyenin hesabına aktarılacaktır.

9. Skywards Mili Satın Alın, Hediye Edin, Aktarın, Millerin Süresini Uzatın, Milleri Yeniden Etkinleştirin ya da Katlayın

 1. Mil Satın Almak, Mil Hediye Etmek, Mil Aktarmak, Millerin Süresini Uzatmak, Milleri Yeniden Etkinleştirmek veya Milleri Katlamak için yukarıdaki seçeneklerden herhangi birini tıklayarak emirates.com'dan ayrılacaksınız ve Emirates web sitesinden Points.com Inc. tarafından desteklenen üçüncü taraf web sitesi olan Points Platformu'na aktarılacaksınız. Emirates Skywards Üyesi, Emirates Skywards Üyesi tarafından Emirates’e sağlanan isim, e-posta kimliği gibi kimlik bilgilerinin, üyelik hesap numarası gibi Skywards hesap verilerinin, Skywards Milleri bakiyesi, geçmiş satın alma işlemleri gibi işlem verilerinin, uçuş bilgileri ve kampanya yanıtı, çevrim içi etkinlik gibi davranışsal verilerin, gerektiğinde Skywards Millerinin alıcısı olabilecek Skywards Üyesi ile ilgili bilgilerin Emirates Skywards tarafından toplanacağını, kullanılacağını ve Points.com Inc.’e aktarılacağını kabul eder. Bu açıklama Gizlilik Politikamıza uygun olarak ve Emirates Skywards Üyesi'nin işlemi gerçekleştirmesini ve Emirates Skywards ve iş ortaklarımızdan zaman zaman özel teklifler almasını sağlamak amacıyla yapılacaktır.
 2. Tüm Mil Satın Alma, Mil Hediye Etme, Mil Aktarma, Millerin Süresini Uzatma, Milleri Yeniden Etkinleştirme, Mil Katlama işlemleri ve bunların ödemeleri, Points.com Inc. tarafından alınır ve işlenir.
 3. Points Platformu'nun kullanımıyla ilgili sözleşme, Points Platformu aracılığıyla Points.com Inc. tarafından işlenen bütün ödemeler de dahil olmak üzere, Emirates Skywards Üyesi ile Points.com Inc. arasındadır. Bu doğrultuda Points.com Inc.’in kural ve koşulları ve gizlilik politikası Points Platformu'nun kullanımında da geçerli olacaktır. Points.com'un kişisel bilgileri kullanımı ve toplaması Emirates'ten farklı olabilir. Emirates için bağlayıcılığı olan ve koruma sağlayan gizlilik yasaları Points.com için aynı derecede bağlayıcı olmayabilir.
 4. Emirates Skywards, Emirates Skywards Üyesinin kural ve koşulları okumasını önermektedir. Points Platformu'nu kullanarak, Emirates Skywards Üyesi, ödenmesi gereken tüm tutarların ödenmesi ve Platform'un kullanımına ilişkin geçerli tüm kural ve kısıtlamalara uyum dahil, Point Platformu'nun kullanımı ile ilgili Points.com Inc. tarafından uygulanan kural ve koşullara uymayı kabul eder.
 5. Skywards Milleri, Emirates Skywards Hesabı'nda, Emirates veya İş Ortağı havayollarından biri ile uçuş nedeniyle veya İş Ortağı işlemi aracılığıyla en az bir mil kazanma etkinliği olan Skywards Üyeleri (“Uygun Skywards Üyesi”) tarafından Points.com Inc. (“Points Platformu”) platformu üzerinden satın alınabilir, hediye edilebilir, aktarılabilir, süresi uzatılabilir, yeniden etkinleştirilebilir veya katlanabilir. Kişisel Bilgi Bonusları, bu amaçla tahakkuk etmez.
 6. Skywards Milleri, Skywards Üyesi tarafından Points Platformu üzerinden, kişisel kullanım için (“Tek Başına Mil Satın Alma”) veya başka bir Skywards Üyesi'ne hediye edilmek üzere (”Mil Hediye Etme”) 1.000 Millik bloklar halinde ve ilk olarak en az 2.000 Mil satın alınması şartıyla 1.000 Mil başına 30 USD karşılığında satın alınabilir. Üyeler zaman zaman emirates.com’dan bir Emirates Ödül Uçuşu ya da bir Emirates Kabin Sınıfı Yükseltme Ödülü rezerve etmek için yeterli Mile sahip olmadıklarında, Skywards Milleri bakiyelerine ekleme yapma seçeneğine sahip olabilirler (“Tek Başına Mil Satın Alma” ve “Mil Satın Alma” ile birlikte “Sıralı Mil Satın Alma”). Bu üyeler, ilk olarak en az 1.000 Mil satın almak zorunda olmak üzere her 1.000 Mil için 30 USD fiyatla 1.000 Millik bloklar halinde Sıralı Mil Satın Alabilirler. Bir üyenin, bir takvim yılı içinde Mil Satın Alma ürünleriyle kendine satın alabileceği ve Mil Hediye Etme ürünü ile hediye olarak alabileceği toplam maksimum mil sayısı 100.000 Mildir. Mil Satın Alma ve Mil Hediye Etme Ailem hesabında birleştirilemez. Statü Milleri satın alınamaz ya da hediye edilemez.
 7. Skywards Milleri, Skywards Üyesi tarafından Points Platformu üzerinden başkasına, 1.000 millik bloklar halinde ve 1.000 mil başına 15 ABD doları tutarına aktarılabilir (“Mil Aktarın”). Başlangıçta satın alınabilecek minimum Mil miktarı 2.000’dir ve bir üye bir takvim yılı içinde en fazla 50.000 mil aktarabilir veya başkasından alabilir. Mil Aktarma, Ailem Hesabı'na, Skywards Mili göndermek veya Ailem Hesabı'ndan Skywards Mili almak için kullanılamaz. Statü Milleri aktarılamaz.
 8. Son üç (3) ay içinde geçerlilik süresi dolacak olan Skywards Milleri, Skywards Üyesi tarafından, Points Platformu üzerinden 1.000 mil başına 20 ABD doları karşılığında (“Millerin Süresini Uzatma”) ilk süre bitimi tarihinden itibaren 12 ay süreyle geçerli olacak şekilde uzatılabilir. Son 6 ay içinde geçerlilik süresi dolmuş olan Skywards Milleri, Skywards Üyesi tarafından, satın alındığı tarihten itibaren 12 ay süreyle geçerli olacak şekilde, Points Platformu üzerinden (“Milleri Yeniden Etkinleştirin”) 1.000 mil başına 20 ABD doları tutarına satın alınabilir. Başlangıçta satın alınabilecek minimum Mil miktarı 1.000’dir ve bir üyenin bir takvim yılı içinde süresini uzatabileceği ya da yeniden etkinleştirebileceği Mil sayısı en fazla 50.000 Mildir. Ailem Hesabı'nda biriktirilmiş Skywards Millerinin süresi uzatılamaz veya Miller yeniden etkinleştirilemez. Statü Milleri için süre uzatma ya da yeniden etkinleştirme uygulanamaz.
 9. Bir Üye'nin bir Emirates Uçuşundan kazandığı Skywards Millerine ek olarak, Uygun Skywards Üyeleri, zaman zaman Emirates Uçuşundan kazanacakları Milleri Points Platformu'ndan satın alınmak üzere ve her 1000 Mil için 20 USD karşılığında ikiye, üçe veya dörde katlama (“Mil Katlama”) seçeneğine sahip olabilirler. Mil Katlama, Uygun Üye tarafından bir takvim yılı içinde maksimum 50.000 Mile kadar satın alınabilir. Mil Katlama ürünüyle satın alınabilecek Skywards Millerinin sayısı, Points Platformu'nda açıklanacak ve Uygun Üyeler, Milleri sadece belirtilen seçenekler dahilinde katlayabilecektir. Mil Katlama, sadece gelecek bir tarihte gerçekleşecek olan rezerve edilmiş ve onaylanmış Emirates Uçuşları için, tüm seyahat programının henüz uçulmamış olması kaydıyla geçerlidir. Her rezervasyonda sadece bir “Mil Katlama” ürünü satın alınabilir. Mil Katlama ürünüyle satın alınmış Miller, gelecek seyahatin başlatılmış veya tamamlanmış olmasından bağımsız olarak, aşağıda 17. Madde doğrultusunda Uygun Üye’nin hesabına aktarılacaktır. Bu doğrultuda, Mil Katlama işlemi, Mil Katlama’nın satın alındığı rezervasyonda yapılacak herhangi bir değişiklik veya rezervasyonun iptaline bağlı olmaksızın, değiştirilemez veya tersine çevrilemez. Mil Katlama, Ailem hesabında birleştirilemez. Statü Milleri katlanamaz.
 10. Skywards Millerinin fiyatı ve satın alma, aktarma, süre uzatma, yeniden etkinleştirme ve katlama ile ilgili kurallar ve/veya Skywards Millerini elde etme koşulları herhangi bir zamanda değiştirilebilir.
 11. Satın alınan/hediye edilen/aktarılan/katlanan Skywards Milleri, satın alma işlem tarihinden itibaren en az 3 yıl süreyle geçerlidir ve üçüncü yılda alıcı üyenin doğduğu ayın sonu itibariyle geçersiz hale gelir. Geçerlilik süresi uzatılan Skywards Milleri, geçerlilik tarihinden itibaren 12 ay süreyle geçerlidir ve bu sürenin sonunda geçerliliğini yitirecektir. Yeniden etkinleştirilen Skywards Milleri, satın alma tarihinden itibaren 12 ay süreyle geçerlidir ve bu sürenin sonunda geçerliliğini yitirecektir.
 12. Skywards Milleri, emirates.com’dan ve Emirates İletişim Merkezi, Emirates Rezervasyon ve Bilet bürolarından satın alınabilir, hediye edilebilir, aktarılabilir, süresi uzatılabilir ve yeniden etkinleştirilebilir. Skywards Milleri katlama işlemleri yalnızca emirates.com’dan yapılabilir ve Emirates İletişim Merkezi, Emirates Rezervasyon ve Bilet Bürolarından yapılamaz.
 13. Üyeler, Mil Satın Alma, Mil Hediye Etme, Mil Aktarma, Mil Süresi Uzatma, Mil Yeniden Etkinleştirme ve Mil Katlama için ödemelerini yalnızca kredi kartı kullanarak yapabilirler. Nakit ödeme yapılamaz.
 14. Emirates Skywards Üyeleri'nin, işlemi tamamlamak için Points Platformu'na aktarılmadan önce emirates.com üzerinden Emirates Skywards Hesapları'nda oturum açmaları gereklidir.
 15. İşlemler, Sıralı Mil Satın Alma işleminin Emirates.com sitesinde seçilen ülkenin para biriminde gerçekleştirilecek olması haricinde, Skywards Üyesi’nin üyelik profilinde belirtilen İkamet Edilen Ülke’nin para biriminde gerçekleştirilecektir. Ödemelerin ABD Doları dışında herhangi bir para biriminde yapıldığı durumlarda uygulanan döviz kuru, gerçek zamanlı döviz kurundan farklı olabilir. Üyenin yerel para biriminin desteklenmediği durumlarda, işlemler varsayılan olarak ABD doları para birimi ile gerçekleştirilir. Yerel vergiler bulunuyor olabilir ve Emirates politikasına ödenecektir.
 16. Skywards Milleri, Points Platformu üzerinden kredi kartı ile ödeme başarılı bir şekilde yapıldıktan sonra 48 saat içinde Emirates Skywards Hesabında oluşturulur. Skywards Millerinin, Hesaba gönderilmediği durumlarda Emirates İletişim Merkezine başvurarak Skywards Milleri talep edilebilir.
 17. Skywards Milleri, istenildiği zamanda satın alınabilir, hediye edilebilir ve aktarılabilir, ancak yalnızca Uygun Üye’ye gelecek bir Emirates Uçuşunda Mil Katlama seçeneği sunulduğunda katlanabilir. Skywards Millerinin süresi, süre dolmadan üç (3) ay öncesine kadar uzatılabilir ve süre dolduktan sonra 6 ay içinde yeniden etkinleştirilebilir.
 18. Skywards Milleri, önceden belirlenen sınırlamalar içinde satın alınabilir, hediye edilebilir, aktarılabilir, süresi uzatılabilir, yeniden etkinleştirilebilir ve katlanabilir ve bir rezervasyon/kullanım yapılmadan en az 48 saat önce satın alınmalıdır. Skywards Millerini Ödüller için kullanmak amacıyla yapılan Mil Satın Alma (ister Tek Başına Mil Satın Alma ya da Sıralı Mil Satın Alma ile olsun), Mil Hediye Etme, Mil Aktarma, Millerin Süresini Uzatma, Milleri Yeniden Etkinleştirme ve Mil Katlama için yapılan her türlü işlem, bu tür Ödüllerin kullanılabilirliğini garanti etmemektedir. Satın alınan Skywards Milleri için yasaların zorunlu kıldığı durumlar haricinde para iadesi yapılamaz.
 19. Üyeler kendi Emirates Skywards Mil Puanlarını nakit olarak ya da başka biçimlerde satamazlar ve Emirates Skywards Mil Puanlarını üçüncü şahıslardan satın alamazlar.
 20. Skywards Millerinin alıcısı bir Skywards Üyesi değilse, alıcının bu Skywards Millerini alabilmesi için öncelikle Emirates Skywards’a kayıt olması gerekir.
 21. Satın alınan, hediye edilen, aktarılan, süresi uzatılan, yeniden etkinleştirilen veya katlanan Skywards Milleri, Statü durumları ile ilgili olarak değerlendirilmeye alınmaz.
 22. Bu tür işlemler ve işleme alınan ödemelerde, Points.com Inc. gizlilik politikası(Bağlantıyı açar) ve kural ve koşulları(Bağlantıyı açar) geçerlidir.
 23. Emirates Skywards Programı Kuralları(Bağlantıyı açar) geçerlidir.

10. Ödüller - Genel

 1. Bu Program Kuralları'nda aksi belirtilmedikçe, tüm Ödüller Web Sitesi, Emirates Uygulaması, bir Emirates İletişim Merkezi veya bir Emirates rezervasyon bürosu aracılığıyla rezerve edilmelidir. Emirates Skywards Mil Puanları sadece Üye ya da üyenin Seyahat Koordinatörü (ya da 18 yaşından küçük olması halinde ebeveynleri ya da velisi) tarafından Ödül'e çevrilebilir. Ödül talep eden Üyelerden bir Ödül Yetkilendirme Formu doldurmaları ve pasaportlarının bir kopyasını sunmaları istenebilecektir.

 2. Bir Ödül talep edebilmek için Üyenin Hesabında gereken miktarda Emirates Skywards Mil Puanı birikmiş olmalıdır. Üyeler, Emirates Skywards Mil Puanları geçerliyken, mevcut olmalarına ve bu Program Kurallarında ya da İş Ortakları tarafından belirlenen kural ve koşullarda belirtilen şartlara tabi olarak, Emirates Skywards Mil Puanları karşılığında her zaman Ödül talep edebileceklerdir.

  Emirates Skywards, herhangi bir tarihte ve bildirimde bulunmaksızın herhangi bir Ödülü elde etmek için gereken Mil Puanı sayısını değiştirebilir, verilen bir Ödülü geri çekebilir ya da Ödül veya Ödüllerin kazanılması ile ilgili ek kısıtlamalar getirebilir.

 3. Tüm Ödüller, mevcut olmalarına ve tedarikçilerin kısıtlamalarına tabidir. Emirates Skywards veya İş Ortakları kimi zaman hiçbir Ödülün verilmeyeceği dönemler belirleyebilirler. Tüm uçuşlarda her zaman Ödül uygulanmayabilir. Emirates Skywards Ödülleri bildirimde bulunmaksızın her zaman geri çekebilir, değiştirebilir veya yerine başka bir uygulama getirebilir.

 4. KANUNEN İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE, EMIRATES SKYWARDS (ÖDÜL BİLETLERİNİN KULLANILMASI HARİÇ OLMAK KAYDIYLA) ÖDÜL VERİLMESİNDEN KAYNAKLANAN YA DA BUNUNLA HERHANGİ BİR BİÇİMDE BAĞLANTILI OLAN ÖLÜM VEYA YARALANMA YA DA DOLAYLI ZARAR VEYA TAZMİNATLARDAN YA DA HERHANGİ BİR ÖDÜLÜN KAYBI, ÇALINMASI VEYA İMHASINDAN DOLAYI HİÇBİR SORUMLULUK ÜSTLENMEZ.

 5. KANUNEN HARİÇ TUTULAMAYACAĞI DURUMLAR DIŞINDA, EMIRATES SKYWARDS TARAFINDAN VERİLEN ÖDÜLLERLE İLGİLİ (SARİH VEYA ZIMNİ) HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR. ÖZELLİKLE ÖDÜLLERİN KALİTESİ YA DA HERHANGİ BİR AMAÇ İÇİN UYGUNLUĞU KONUSUNDA HİÇBİR GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR.

 6. YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE VE BU PROGRAM KURALLARINA TABİ OLARAK, EMIRATES SKYWARDS'IN YA DA HERHANGİ BİR İŞ ORTAĞININ ÖDÜLLERE KONU OLAN UÇUŞLAR, MALLAR YA DA HİZMETLERLE İLGİLİ SORUMLULUĞU AŞAĞIDAKİLERDEN BİRİ YA DA BİRDEN FAZLASIYLA SINIRLIDIR: (a) MALLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA MUADİLLERİNİN TEDARİK EDİLMESİ; (b) MALLARIN ONARIMI; (c) MALLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN YA DA YERLERİNE MUADİLLERİNİN ALINMASI İÇİN YAPILAN HARCAMALARIN GERİ ÖDENMESİ VE HİZMET YA DA UÇUŞ DURUMUNDA, SÖZ KONUSU HİZMET YA DA UÇUŞUN EMIRATES SKYWARDS VEYA İŞ ORTAĞI SEÇENEĞİYLE TEKRAR TEDARİK EDİLMESİ.

11. Emirates Uçuş Ödülleri

 1. Üyeler kendileri veya üçüncü şahıslar için uçuş Ödüllerini para yerine kullanabilirler.

 2. Classic Rewards ödülleri herhangi bir nakit değeri veya nakit içermez.

 3. Havalimanı vergileri ve/veya resmi vergiler dahil olmak üzere tüm vergi, resmi merciler ve taşıyıcı tarafından alınan harçlar Üyenin sorumluluğunda olup, Classic Reward ödül biletinin tanzim edilmesinden önce ödenmesi gerekmektedir. Nakit ya da kredi kartı ile yapılan ödemeler kabul edilecektir. Üyelere, taşıyıcının uyguladığı ücretleri Skywards Milleri kullanarak ödeme fırsatı sunulmuştur.

 4. Classic Reward ödül biletleri geçerli yolculuk belgeleridir ve biletin düzenlenmesi sırasında uygulanan tüm koşulların yerine getirilmesi şartıyla verilir. Tüm uçuş Classic Reward ödül biletleri, rezervasyon tarihinde Classic Reward ve Program Kuralları için geçerli Emirates Taşıma Koşullarına(Bağlantıyı açar) tabidir ve bunlar tarafından düzenlenmektedir. Bir üstteki maddenin genel niteliğini sınırlamaksızın, Üye bir Classic Reward bileti ile yolculuk yapabilmek için geçerli vizeye ve yolculuk belgelerine sahip olacak ve (çocuklar için geçerli olanlar da dahil) gerekli aşıları yaptırmış olacaktır.

 5. Classic Reward ödül bileti seviyesi (iki yaşına kadar olan) bebekler için yetişkinlere ilişkin ödül seviyesinin %10'udur. Rezervasyon sırasında bebeğin yaşının uygun belgelerle kanıtlanması istenebilir. Bebekler için düzenlenen Classic Reward ödül bileti sadece Emirates seferlerinde Economy Class'ta kullanılabilir. Bebek ödül biletlerinin yetişkinlere yönelik Ödül biletleriyle aynı anda ve aynı rezervasyon içinde rezerve edilmesi gerekmektedir.

 6. Classic Reward ödül biletlerinin ödemeleri, rezervasyonun yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde ödenmeli ve bu süre içinde düzenlenmelidir; aksi takdirde rezervasyon iptal edilecektir. Uçuş tarihinin yedi günlük süre içinde olması durumunda, ödemenin anında yapılması ve biletin alınması gereklidir.

 7. Açık biletler Classic Reward olarak düzenlenemez. Gidiş ve dönüş uçuşları mutlaka aynı zamanda ayırtılmalı ve onaylanmalıdır. Classic Reward uçuşları için bekleme listesine izin verilmez. Classic Reward ödül biletleri, bilet üzerindeki sektörler sırasıyla kullanılmaması halinde geçersiz sayılacaktır.

 8. Bu Program Kuralları kapsamında uygulanacak olan ücret ve harçların iadesi, yasalarca engellenmediği sürece, mümkün değildir.

 9. Classic Reward yolculuğu belirli ortak hizmetlerde ya da ortak uçuşlarda mümkün değildir. Bu durumlarda Üye biletini ayırttığı havayolu şirketi ile Classic Reward uçuşunun mümkün olup olmadığını teyit ettirecektir. Classic Reward biletlerinin kullanımı Üyeye ücretli bilet için sunulan bazı avantajlara hak kazandırmayabilir. Üyeler bu konudaki sorularını bir Emirates İletişim Merkezine yöneltecektir.

 10. Classic Reward biletleri, bir Üyenin teyit edilmiş bir koltuğu olduğu bir uçuşun iptal edildiği durumlar hariç olmak üzere, bilet üzerinde adı geçen taşıyıcıdan başkasına aktarılamaz. Herhangi bir uçuşun iptali ya da yapılmasının imkânsız hale gelmesi durumunda, Classic Reward biletiyle yolculuk eden Üye, Emirates'in takdirine bağlı olarak, aynı taşıyıcının boş olan bir sonraki seferine ya da bir başka taşıyıcının seferine aktarılacaktır.

 11. Üyeler Classic Reward ödül biletlerini nakde çeviremez ya da bir başka bedel karşılığında satamazlar ve üçüncü şahıslardan Ödül ya da Ödül bileti satın alamazlar. Üyeler tarafından satın alınan, satılan ya da takas edilen Classic Reward biletleri sadece Emirates Skywards'ın kendi takdir yetkisi dahilinde olmak üzere ön bildirimsiz iptal edilebilir ya da el konulabilir. Classic Reward ödül biletinin kısmen ya da tümüyle kullanılması durumunda, Üye yolculuk ücretini tam tarife bilet fiyatı üzerinden ödemekle yükümlüdür. Dava açma ya da üyeliği iptal etme hakkı da dahil olmak üzere, tüm haklar mahfuzdur.

 12. UYGULAMADAKİ ULUSLARARASI KANUNLARA TABİ OLARAK, NE EMIRATES SKYWARDS NE DE (DURUMA GÖRE) HAVAYOLU ORTAĞI, GENEL TAŞIMA KOŞULLARI VE İLGİLİ HAVAYOLU ŞİRKETİNİN YOLCULUK BELGELERİNDE BELİRTİLENLER DIŞINDA ÖDÜL BİLETLERİ İLE SEYAHAT EDEN ÜYELER İÇİN SORUMLULUK KABUL ETMEZ.

 13. Emirates Classic Flex ya da Flex Plus Reward ve Emirates Saver Reward ödül biletleri ile ilgili koşullar ve uygulanacak ücretler hakkında aşağıda detaylı bilgi verilmiştir:

  Ücret koşullarıFlex Plus Economy Class, Business Class ve First ClassYalnızca Flex First ClassSaver – Economy Class ve Business Class
  En fazla kalış süresi12 ayÜç ayÜç ay
  Duraklamaİki duraklamaya izin verilir (Bir gidiş ve bir geliş)İki duraklamaya izin verilir (Bir gidiş ve bir geliş)Bir duraklamaya izin verilir (Gidiş ya da geliş)
  Uygun uçuşlarTüm Emirates uçuşlarında, müsaitliğe bağlı olarak geçerlidir (ortak uçuşlar hariçtir)Tüm Emirates uçuşlarında, müsaitliğe bağlı olarak geçerlidir (ortak uçuşlar hariçtir)Tüm Emirates uçuşlarında, müsaitliğe bağlı olarak geçerlidir (ortak uçuşlar hariçtir)
  Karma ÖdüllerBirlikte kullanıma izin verilir ancak her tarife türü için ayrı kurallar uygulanırBirlikte kullanıma izin verilir ancak her tarife türü için ayrı kurallar uygulanırBirlikte kullanıma izin verilir ancak her tarife türü için ayrı kurallar uygulanır
  Open-jawYalnızca aynı Emirates Skywards bölgesi içerisinde bir şehirden/şehre, diğer şehirden/şehre yapılan seyahatlere izin verilmektedirYalnızca aynı Emirates Skywards bölgesi içerisinde bir şehirden/şehre, diğer şehirden/şehre yapılan seyahatlere izin verilmektedirYalnızca aynı Emirates Skywards bölgesi içerisinde bir şehirden/şehre, diğer şehirden/şehre yapılan seyahatlere izin verilmektedir
  Bilet geçerliliğiSeyahatin, bilet kesildikten sonraki 12 ay içerisinde, başlatılması gerekirSeyahatin, bilet kesildikten sonraki 12 ay içerisinde, başlatılması gerekirSeyahatin, bilet kesildikten sonra 12 ay içerisinde başlatılması gerekir
  Çocuklar için indirimlerÖdüller Emirates Skywards seviyelerindedir (çocuklar da aynı seviyede Mil kazanırlar)Ödüller Emirates Skywards seviyelerindedir (çocuklar da aynı seviyede Mil kazanırlar)Ödüller Emirates Skywards seviyelerindedir (çocuklar da aynı seviyede Mil kazanırlar)
  Bebekler için indirimlerEmirates Skywards seviyesinin %10'u kadar ödül (yalnızca Economy Class seyahatlerde geçerlidir)First Class'ta Ödüller geçerli değildirEmirates Skywards seviyesinin %10'u kadar ödül (yalnızca Economy Class seyahatlerde geçerlidir)
  Ücret koşullarıFlex PlusFlexSaver
  Tarih değişiklikleriÜcretsizÜcretsiz25 ABD Doları *Ücretler bebekler için geçerli değildir değişiklik ve kişi başına
  Seyahat öncesi iadeÜcretsiz50 ABD Doları *Ücretler bebekler için geçerli değildir yalnızca bilet ve Mil geçerliliği koşuluyla75 ABD Doları *Ücretler bebekler için geçerli değildir yalnızca bilet ve Mil geçerliliği koşuluyla
  Seyahat sonrası iadeİzin verilmezİzin verilmezİzin verilmez
  Diğer tüm değişiklikler (program kuralları çerçevesinde)ÜcretsizÜcretsiz25 ABD Doları *Ücretler bebekler için geçerli değildir değişiklik ve kişi başına
  Karma ÖdüllerBirlikte kullanıma izin verilir ancak her tarife türü için ayrı kurallar uygulanırBirlikte kullanıma izin verilir ancak her tarife türü için ayrı kurallar uygulanırBirlikte kullanıma izin verilir ancak her tarife türü için ayrı kurallar uygulanır
 14. Uçuş Ödülleri spesifik rezervasyon sınıfının müsaitliğine bağlıdır.

 15. 'Son Koltuk' Classic Flex Plus ödülü* avantajı, satış için müsait koltuk olması şartıyla, Platinum Üyelerin herhangi bir Emirates uçuşunda, Economy Class veya Business Class Flex Ödülüne rezervasyon yaptırmalarını sağlar. Koşullar geçerli olacaktır.

12. Cash+Miles

 1. Bir Üye, kendisi veya herhangi bir üçüncü şahsa bir Emirates Cash+Miles bileti almak için Nakit ve Milleri birlikte istediği gibi kullanabilir.

 2. Havalimanı vergileri ve/veya resmi vergiler dahil olmak üzere tüm vergiler, harçlar ve taşıyıcı tarafından alınan ücretler Üyenin sorumluluğunda olup, Emirates Cash+Miles biletinin tanzim edilmesinden önce ödenmesi gerekmektedir.

 3. Tüm Emirates Cash+Miles biletleri geçerli yolculuk belgeleridir ve biletin düzenlenmesi sırasında uygulanan tüm koşulların yerine getirilmesi şartıyla verilir. Emirates Cash+Miles biletleri, rezervasyon tarihindeki Emirates Taşıma Koşullarına ve Program Kuralları’na tabidir ve bunlara göre düzenlenmektedir. Bir üstteki maddenin genel niteliğini sınırlamaksızın, Üye bir Emirates Cash+Miles Ödül bileti ile yolculuk yapabilmek için geçerli vizeye ve yolculuk belgelerine sahip olacak ve (çocuklar için geçerli olanlar da dahil) gerekli aşıları yaptırmış olacaktır.

 4. Bu Program Kuralları kapsamında uygulanacak olan ücret ve harçların iadesi, yasalarca engellenmediği sürece, mümkün değildir.

 5. Emirates Cash+Miles yolculuğu belirli ortak hizmetlerde ya da ortak uçuşlarda mümkün değildir. Bu durumlarda Üye, biletini ayırttığı havayolu şirketi ile Emirates Cash+Miles Ödül yolculuğunun yapılabilir olup olmadığını teyit ettirecektir.

 6. Herhangi bir Emirates Cash+Miles biletinin satın alımı (mevcut olan yerlerde) bu 12. maddede belirtilen kural ve koşullara tabidir.

 7. Emirates Cash+Miles biletleri yalnızca emirates.com adresinden, Emirates İletişim Merkezleri ve Satış Büroları aracılığıyla temin edilebilir.

 8. Emirates Cash+Miles müsaitliğe bağlı olup, yalnızca Emirates'in takdir yetkisine bağlı olarak sunulur ve Emirates, Emirates Cash+Miles seçeneğini istediği zaman geri çekme hakkını saklı tutar.

 9. Emirates Cash+Miles biletleri yalnızca Emirates tarafından pazarlaması yapılan ve gerçekleştirilen uçuşlarda geçerlidir. Emirates Cash+Miles biletleri Ortak Uçuşlar veya havayolu iş ortakları için geçerli değildir.

 10. Emirtes Cash+Miles biletleri minimum 2.000 Mil kullanımı gerektirir. Emirates minimum Mil kullanımı gereksinimini istediği herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar.

 11. Emirates Cash+Miles biletleri, kod paylaşımlı ve ara hatlı uçuşlar hariç olmak üzere, ticari Emirates uçuşlarında geçerlidir.

 12. Skywards Milleri, Üye'nin Hesabından rezervasyon sırasında düşülür.

 13. Skywards Milleri ve Statü Milleri, taşıyıcının uyguladığı ücretler, ve vergiler hariç olmak üzere, bilet ücretini ödemek için kullanılan nakit tutarın yüzdesini temel alan nakit bileşeni ile kazanılabilir. Diğer FFP/sadakat programlarında kazanma olanağı bulunmamaktadır.

 14. Bir Emirates Cash+Miles biletinin iptal edilmesi ya da bilet için para iadesi yapılması durumunda, yukarıdaki paragraf 6.9 ve 8.5’te aksi belirtilmediği sürece, geçerlilik süresi geçmiş Skywards Milleri Üyenin hesabına tekrar aktarılmaz.

 15. Bir kısmı kullanılmış bir Emirates Cash+Miles biletinin para iadesi, bilet için ödenen nakit ve Skywards Milleri yüzdesine bağlı olarak tekrar ücretlendirilecektir.

 16. Üyeler Emirates Cash+Miles biletlerini, ister nakit, ister Skywards Milleri kullanarak bir üst sınıfa yükseltebilirler.

 17. Bir Emirates Cash+Miles bileti satın alımı için gereken Skywards Millerinin nakit değerine çevrilme oranı, Emirates'in takdirine bağlı olarak değiştirilebilir. Emirates, kullanım için gereken Skywards Milleri sayısını ve / veya biletin fiyatını değiştirme veya ek sınırlamalar getirme hakkını saklı tutar. Bu ücretler, kalkış yeri, varış yeri, satış noktası, uçuş numarası, tarih, sezon, ücret türü, kabin, statü, Emirates kanalları ya da bunların herhangi bir birlikteliğine göre değişkenlik gösterebilir. Buna göre, Web Sitesi'nde verilen Skywards Mili sayıları ve nakit değerleri yalnızca rezervasyon anında geçerlidir.

 18. Üyeler, Emirates Cash+Miles kullanımı ile alakalı diğer tüm harcamalar ve diğer ücretler, tazminatlar veya yükümlülüklerden sorumlu olacaktır. Biletlendirme sırasında belirtilen diğer tüm vergiler, ücretler ve ek ücretler Üye tarafından ödenecektir.

 19. Tüm Emirates Cash+Miles biletleri, rezervasyon tarihindeki Ödül ve Program Kuralları geçerli olup, Emirates Taşıma Koşullarına tabidir ve bunlar tarafından düzenlenmektedir.

 20. Bir Emirates Cash+Miles biletine geçişten kaynaklanan herhangi bir ücret farkı veya ek vergi veya ek ücretler, yalnızca Nakit olarak ödenebilir.

 21. Emirates Cash+Miles biletleri, Statü durumunun korunması ya da kazanılması için uygun uçuş türlerine dahil değildir.

 22. Emirates Skywards Skysurfer Üyeleri, Emirates Cash+Miles kullanarak bilet satın alamazlar.

 23. Bireysel hesaplarında 2.000’den az Skywards Mili bulunan ve Ailem hesabından Milleri kullanmaya çalışan üyelere, yerel Emirates büroları tarafından hizmet verilecektir.

12a. flydubai Cash+Miles

 1. Bir Üye, bir flydubai uçuşunda kendisi veya herhangi bir üçüncü şahsa bir flydubai Cash+Miles bileti almak için Nakit ve Milleri istediği gibi birlikte kullanabilir.

 2. Bir flydubai Cash+Miles bileti, Üye tarafından flydubai web sitesinde Emirates Skywards Üyesi Hesabına giriş yapılarak, flydubai Müşteri Hizmetleri aranarak ya da Dubai’deki flydubai seyahat ofislerine gidilerek satın alınabilir. Üyeye bir onay numarası verilir ve rezervasyon onayı hazırlanır ve rezervasyonda belirtilen Üye'nin e-posta adresine gönderilir.

 3. flydubai Cash+Miles bileti durumunda, satın almanın, seyahat programındaki programlı kalkış süresinin öncesinde yapılması gerekmektedir ve uygunluk durumuna, ilgili tarihlere ve/veya sektörlere ya da zaman zaman flydubai tarafından belirlenen diğer faktörlere bağlı olarak daha yüksek sayıda Skywards Mili gerekebilir.

 4. flydubai Cash+Miles biletleri flydubai'nin Taşıma Koşulları’na ve flydubai ile rezervasyon sırasında Üyeye bildirilen diğer ilgili kural ya da koşulları ve durumlara tabidir.

 5. flydubai Cash+Miles bileti, IATA ücret yapılandırma kurallarına tabi olabilir.

 6. Özel promosyonlarda olduğu gibi aksi belirtilmediği sürece Üyeler, flydubai Cash+Miles bileti ile ilgili, havalimanı kalkış vergisi, gümrük ücretleri, göçmenlik ücretleri, havalimanı ücretleri, müşteri kullanıcı ücretleri, taşıyıcının koyduğu ücretler, tarımsal inceleme ücretleri, güvenlik ve sigorta ek ücreti ve flydubai dahil ancak onunla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir kişi ya da ilgili kurum ya da birim tarafından alınan istisnai ücretler ve vergiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm vergilerden ve diğer ücretlerden sorumlu olacaktır. Gerektiğinde flydubai Cash+Miles biletlerini alan her kişinin tüm bilgilerini ilgili kuruma sağlarız. Bu bilgilerin gönderilmesinden ya da bir Üyenin doğrudan bilgilendirilmesinden kaynaklanabilecek tüm yükümlülükler, ilgili Üyenin kişisel sorumluluğundadır.

 7. Bir flydubai Cash+Miles bileti rezerve edildikten sonra flydubai, tamamen kendi kararına göre Üyenin talebi üzerine rezervasyonda değişiklik yapılmasına izin verebilir. Değişiklikler, flydubai’nin Taşıma Koşullarına, ücret kurallarına ve/veya ilgili Program kural ve koşullarına tabi olarak flydubai Web Sitesinde, flydubai Müşteri Hizmetleri aranarak ya da Dubai’deki flydubai seyahat ofisleri ziyaret edilerek yapılabilir.

 8. Bir flydubai Cash+Miles biletindeki değişiklikler, Üye tarafından daha fazla Skywards Milleri kullanılmasını gerektirebilir. Varsa gereken ekstra Skywards Milleri, değişikliğin yapıldığı zamanda belirtilecektir.

 9. Üyelerden, flydubai’nin Taşıma Koşullarına, ücret kurallarına ve/veya ilgili Program kural ve koşullarına tabi olarak bir flydubai Cash+Miles biletinde yaptığı her türlü değişiklik için bir ücret alınabilir.

 10. Her türlü değişiklik, flydubai’nin Taşıma Koşullarına, ücret kurallarına ve/veya ilgili Program kural ve koşullarına tabidir.

13. Emirates Kabin Sınıfı Yükseltme Ödülleri

 1. Uçuş Sınıfı Yükseltme Ödülleri sadece Emirates ile gerçekleştirilen uçuşlar için geçerlidir (diğer taşıyıcılarca işletilen Emirates ortak uçuşları hariçtir) ve tek uçuş bacağında kullanılabilir.

 2. Özel Tarife biletlerde sınıf yükseltme Ödüllerine izin verilmez. Business Class Saver Tarifeli biletler, kalkıştan altı saat öncesine kadar herhangi bir zamanda bir üst kabine yükseltilebilir. Economy Class Saver biletleri, yalnızca online check-in sırasında, havalimanında ya da uçakta bir üst kabin sınıfına yükseltilebilir.

 3. Üyelerin, Kabin Sınıfı Yükseltme Ödülü talep ettikleri tarihte talep edilen Emirates Uçuş Sınıfı Yükseltme Ödülü için yeterli Mil Puanları olmalıdır.

 4. Sadece tek kabin sınıfı yükseltmesine izin verilebilir, ör.: Economy Class'tan Business Class'a ya da Business Class'tan First Class'a. Sadece Economy Class ve First Class uçuşlarında, Economy Class ve First Class arasında, uygulanacak Mil Puanının iki katı karşılığında iki kabin sınıfı yükseltmesine izin verilir.

 5. Kabin Sınıfı Yükseltme Ödülü talepleri uçuştan en az altı saat önce yapılmalıdır. Uçuştan önceki 24 saat içinde talep edilen kabin sınıfı yükseltme ödülleri için Şoför ya da Özel Yemek hizmetleri verilemez.

  Tüm Emirates Skywards Üyeleri, müsaitlik durumuna bağlı olarak, check-in sırasında Anlık Kabin Sınıfı Yükseltme Ödülleri için Mil Puanı kullanabilirler. Platinum, Gold ve Silver Üyeler, müsaitlik durumuna bağlı olarak, uçakta anında Kabin Sınıfı Yükseltme Ödülleri için Mil Puanı kullanabilirler. Anında Yükseltme Ödülleri(Bağlantıyı açar)(Bağlantıyı açar)hakkında daha fazla bilgi edinin.

 6. Üyeler, Kabin Sınıfı Yükseltme Ödülü talebinde bulunmadan önce, kabin sınıfını yükseltmek istedikleri uçuş için onaylanmış bir bilete sahip olmak zorundadır. Alınmış olan bilete göre uygulanacak tüm bilet ve tarife kurallarına her zaman uyulacaktır.

 7. Kabin Sınıfı Yükseltme Ödülleri yalnızca 176 ile başlayan bilet numarasına sahip Emirates e-biletlerinde sunulmaktadır. Kâğıt biletler Emirates Skywards Kabin Sınıfı Yükseltme Ödülleri için uygun değildir.

 8. Bir yetişkinin refakat ettiği küçük çocuklar, yetişkinler için uygulanan Yükseltme Mükâfatı Emirates Skywards Mil Puanlarının %10'u üzerinden Kabin Sınıfı Yükseltme Ödülü alabilirler. Üye ve çocuk, Mil Puanlarını aynı işlemde Kabin Sınıfı Yükseltme Ödülüne çevirmek zorundadır.

 9. Kabin Sınıfı Yükseltme Ödüllerinin iptali için ücret uygulanmaz. Ancak yukarıdaki paragraf 6.9 ve 8.5’te aksi belirtilmediği sürece, geçerlilik tarihi geçmiş Skywards Milleri Üyenin hesabına tekrar aktarılmaz.

 10. Kabin Sınıfı Yükseltme Ödülleri ilgili rezervasyon sınıfının müsaitliğine bağlıdır.

 11. Birden fazla sektörün yer aldığı Emirates uçuşlarında, Üyeler, Skywards Millerini sadece bir sektörde uçuş sınıfı yükseltmesi için kullanılabilir. Üye, bağlantılı sektörde üst kabin sınıfından seyahat etmeye devam etmek isterse, ek Skywards Millerinin kullanılması gerekecektir.

 12. Havalimanı vergileri ve/veya resmi vergiler dahil olmak üzere tüm vergiler, Üyenin sorumluluğunda olup, Upgrade Reward ödül biletinin düzenlenmesinden önce ödenmesi gerekmektedir. Nakit ya da kredi kartı ile yapılan ödemeler kabul edilecektir.

14. Ortaklarımız

 1. Ortaklarımızın ve Ortaklarımız üzerinden Emirates Skywards Mil Puanlarının kazanıldığı ve/veya kullanıldığı kural ve koşullar zaman zaman değişebilir. Emirates Skywards, herhangi bir zamanda Üyelere önceden bildirimde bulunmaksızın, Ortaklarımız tarafından sunulan Ödülleri geri çekebilir, sınırlayabilir, değiştirebilir veya iptal edebilir.  Ortaklarımızdan Emirates Skywards Mil Puanı kazanıp kazanamayacağını ya da bunları kullanıp kullanamayacağını öğrenmek Üyenin kendi sorumluluğudur.

 2. Ortaklarımızın mal ve hizmetlerine ilişkin Emirates Skywards Mil Puanları Üyenin harcamasına göre kazanılır. Hariç tutmalar ya da asgari satın alım koşulları uygulanabilir. Harcamaların Birleşik Arap Emirlikleri'nin resmi para biriminden farklı bir para biriminde yapılması durumunda, harcama tutarı Emirates Skywards tarafından veya adına belirlenecek uygun bir para birimine çevrilecektir.

 3. Üyelerin hizmet ve/veya mal alımı için İş Ortaklarımızdan birini seçmesi durumunda, bu hizmet ve/veya mallara ilişkin sözleşme Üye ile İş Ortağımız arasında olacaktır. Buna göre, İş Ortağımız kuruluşun kural ve koşulları Üye tarafından seçilen mal ve/veya hizmetlerin satın alımı için geçerli olacaktır. Bu kural ve koşulların bazılarından Web Sitesinde söz edilmiş olmasıyla birlikte, Emirates Skywards Üyenin bu kural ve koşulları mal ve/veya hizmet tercihi yapmadan önce okumasını ve ayrıca İş Ortağı ile teyit etmesini önemle tavsiye eder. İş Ortağımızın teklifini kabul etmekle, Üye, mal ve/veya hizmetlerle ilgili olarak ödenmesi gereken tüm tutarları (vadesinde) ödemek; rezervasyon, iptal ve iade hususlarındaki tüm kural ve kısıtlamalara uymak dahil olmak üzere İş Ortağımız tarafından konulan tüm kural ve koşullara riayet etmeyi kabul etmektedir. KANUNEN İZİN VERİLEN KAPSAMLA KANUNLARLA İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE, EMIRATES SKYWARDS İŞ ORTAĞI KURULUŞUN ÜYEYE ÖDÜL VERMEYİ REDDETMESİ İLE İLGİLİ OLARAK İŞ ORTAKLARI TARAFINDAN VERİLEN HİÇBİR ÖDÜLLE İLGİLİ SORUMLULUK KABUL ETMEZ. Eğer varsa Üyenin herhangi bir Ödülle ilgili olarak sahip olabileceği haklar sadece ve tümüyle bu Ödülü veren İş Ortağımızı ilgilendirir. Bu maddeye tabi olarak, Üyeye verilen tüm Ödüller, münhasıran, Ödülü veren İş Ortaklarımızın kural ve koşullarına tabi olacaktır. 

 4. Bir İş Ortağımızın, Üyelere bir İş Ortağından kazanılan puanları Skywards Mil Puanlarına aktarma ya da dönüştürme imkânı verdiğinde ("Dönüştürme Kampanyası"), böyle bir aktarma ya da dönüştürme işlemi yalnızca bir Üye hem Emirates Skywards hem de İş Ortağımızın programda bir üye olduğunda geçerli olur ve İş Ortağımızın puanları, ortağımız bünyesinde Üyenin kendi adına olan bir hesaptan Üyenin aynı ismi taşıyan Emirates Skywards Hesabına aktarılır ("Bağlantılı Hesaplar"). Bağlantılı Hesap'ta, kişinin adı, soyadı ve doğum tarihi aynı olmalıdır. Emirates Skywards, Üyenin kimliğinin transfer eden kişinin kimliği ile uyuşmadığına ya da Üye hesabına aktarılması veya dönüştürülmesi ile bağlantılı hileli bir işlem yapıldığına inanmak için bir nedeni varsa, yalnızca kendi takdirine bağlı olarak madde 14.4 kapsamında Üye'nin hesabına bağlantı vermeme ya da Üye Hesabına yükleme yapmama ya da Dönüştürme Kampanyası kapsamında Üye Hesabına yüklenmiş Mil Puanlarını iptal etme hakkını saklı tutar.

 5. İş Ortaklarımızın listesini görüntüleyin(Bağlantıyı açar)(Bağlantıyı açar).

15. Havayolu İş Ortağı Uçuş Ödülleri

 1. Havayolu İş Ortağının uçuş Ödülleri için Emirates Skywards Mil Puanlarının kullanılmasına ilişkin kural ve koşullar İş Ortakları arasında farklılık gösterebilir. Rezervasyon sırasında bu kural ve koşulları kontrol etmek Üyenin sorumluluğundadır.

 2. İş Ortağı Uçuş Ödülleri, mutlaka yolculuk tarihinden en az yedi gün önce ödenmeli ve bilet alınmalıdır. Yolculuktan önceki yedi gün içinde ayırtılmış olan Havayolu İş Ortağı Uçuş Ödülleri için 50 ABD Doları ve yolculuktan önceki 24 saat içinde ayırtılmış olanlar için ise 75 ABD Doları ücret uygulanacaktır.

 3. Bazı havayolu İş Ortakları, uçuş programlarından kaynaklı olarak Uçuş Ödüllerinin altı aydan fazla süre önceden ayırtılmasına izin vermemektedir.

 4. Birçok havayolu İş Ortağı, Uçuş Ödüllerinde dönüş noktası haricinde bir duraklama noktasına da izin vermektedir. Havayolu İş Ortaklarının kural ve koşulları hakkında daha fazla bilgi edinin(Bağlantıyı açar).

 5. Havayolu İş Ortağı uçuş Ödüllerinde yapılacak tarih değişiklikleri, bilete ilişkin şartlarla Havayolu İş Ortağı kuruluşun tüm kural ve koşullarının yerine getirilmesi kaydıyla, değişiklik başına 25 ABD Doları tutarında bir ücrete tabi olacaktır.

 6. Havayolu İş Ortağı uçuş Ödüllerinin iptali, uçağın kalkmasından en az 72 saat önce yapılmalıdır ve bu işlem 75 ABD Doları tutarında bir iptal ücretine tabi olacaktır. Ancak yukarıdaki paragraf 6.9 ve 8.5’te aksi belirtilmediği sürece, geçerlilik tarihi geçmiş Skywards Milleri Üyenin hesabına tekrar aktarılmaz.

 7. Bu Program Kuralları kapsamında uygulanacak olan ücret ve harçların iadesi, yasalarca engellenmediği sürece, mümkün değildir.

 8. Tüm ödüller gidiş dönüş olarak düzenlenecektir.

 9. Diğer kural ve koşullar aşağıda sıralanmıştır:  Diğer koşullarİş Ortağı Havayolu Ödülleri
  Tarih değişiklikleri25 ABD Doları *yasalar aksini gerektirmedikçe değişiklik ve kişi başına
  Seyahat öncesi iade**75 ABD Doları *yasalar aksini gerektirmedikçe yalnızca bilet ve Mil geçerliliği koşuluyla
  Seyahat sonrası iadeler**İzin verilmez
  Tüm diğer ücretler25 ABD Doları *yasalar aksini gerektirmedikçe değişiklik ve kişi başına

16. Ailem

 1. Bir Üyenin, Ailem Programı hesabı oluşturmak ve Aile Reisi olmak için kendi Emirates Skywards hesabına giriş yapması gerekmektedir.

 2. Ailem Programı ile ilgili bir promosyon, yazışma ya da sorun olması durumunda, Aile Reisi’nin profili (ör. İkamet Edilen Ülke, Statü vb.) kullanılır.

 3. Ailem Programına katılım, Emirates’in kararına göre gerçekleştirilmektedir.

 4. Ailem Programına katılım, bireysel Emirates Skywards Üyeleri ve Skywards Skysurfer’lar için açıktır.

 5. Aile Reisi’nin 18 yaşında ya da daha büyük olması gerekmektedir.

 6. Aile Reisi, internet sitesi üzerinden iki yaşında ya da daha büyük en fazla yedi Aile Üyesi’ini aday gösterebilir.

 7. Aile Üyeleri’nin, aşağıdaki yakınlık derecelerinden biri ile doğrudan Aile Reisi ile bağlantılı olması gerekmektedir: Eş (Erkek), Eş (Kadın), Partner, Erkek Çocuk, Üvey Erkek Çocuk, Kız Çocuk, Üvey Kız Çocuk, Anne, Kayınvalide, Üvey Anne, Baba, Kayınpeder, Üvey Baba, Erkek Kardeş, Kız Kardeş, Kız Torun, Erken Torun ve Aile Yardımcısı.

 8. Aile Üyeleri’nden, Emirates Skywards’a Aile Reisi ile ilişkileri için ekstra kanıt sağlamaları istenebilir.

 9. Aile Reisi, uçuş rezervasyonu yapmak amacıyla sınırsız sayıda bebek ekleyebilir. Bebekler, Ailem Programı hesabına Mil kazandıramazlar. Bir bebek iki yaşını tamamladığında, Ailem Programı hesabından otomatik olarak çıkarılır ve Aile Reisi tarafından Skywards Skysurfers’a kayıt ettirildikten sonra yeni bir Aile üyesi olarak eklenebilirler.

 10. Aile Reisi, aynı anda yalnızca bir Ailem Programı hesabına kayıtlı olabilir.

 11. Grubun aktif kalabilmesi ve promosyonlar ya da özel kampanyalardan yararlanmaya hak kazanması için Aile Reisi ile birlikte en az bir Aile Üyesi’nin Ailem Programı hesabında bulunması gerekmektedir.

 12. Aile Reisi ya da Aile Üyesi, Ailem Programı'na katılmadan önce Emirates Skywards ya da Skywards Skysurfers’ın bireysel bir Üyesi olmalıdır.

 13. Ailem Programı'na katılırken Aile Üyesi’nden (18 yaşında ya da daha büyük), mil kullanımı yapmak amacıyla Emirates veya flydubai Uçuşlarından (iş ortağı havayolları ile yapılan ortak uçuşlar hariç) kazandığı Millerin Ailem Programı hesabına eklemek istediği yüzdesini (%100’e kadar) seçmesi istenecektir. Kalan Mil bakiyesi, kişinin bireysel Emirates Skywards hesabında kalacaktır. Katılım yüzdesi istenildiği zaman değiştirilebilir. 18 yaşından küçük çocuklar, yalnızca Skywards Skysurfers hesaplarındaki kayıtlı ebeveynleri ya da velileri belirlenmiş Aile Reisi olması durumunda Ailem hesabına eklenebilir ve hesapta kalmaya devam edebilir. Bunlarla ilgili her türlü değişiklik, çocuğun otomatik olarak Ailem Programı hesabından çıkarılmasıyla sonuçlanabilir. Çocuk 18 yaşına gelene kadar, Mil katkı yüzdesine çocuğun adına ebeveyni ya da velisi karar verecektir.

 14. Aile Reisi ve Aile Üyeleri, bireysel Emirates Skywards hesaplarında, bireysel Emirates Skywards Üyelik Statülerine göre Mil ve Statü Milleri kazanacaklardır.

 15. Ailem Programına katılmadan önce kazanılan tüm Miller ya da Statü Milleri, kişinin bireysel Emirates Skywards hesabında kalacaktır.

 16. Statü Milleri, Ailem Programı hesabında toplanamaz ve Üye’nin bireysel Emirates Skywards ya da Skywards Skysurfers hesabına aktarılacak ve burada kalacaktır. Ailem Programı ile ilgili konularda, Miller ifadesi, Statü Millerini kapsamamaktadır.

 17. Ailem Programı hesabına, yalnızca Emirates ve flydubai Uçuşlarından (iş ortağı havayolları ile yapılan ortak uçuşlar hariç) kazanılan Miller eklenebilir.

 18. Ailem Programı hesabına aktarılan Miller, Üyenin bireysel Emirates Skywards hesabına geri aktarılamaz. Aile Üyeleri, Ailem Programına katılarak, Ailem Programı hesabındaki Milleri kullanması ve kendi adlarına rezervasyon yapmaları ve seyahatlerini yönetmeleri için Aile Reisi’ne izinlerini ve yetkilerini vermeyi kabul etmektedirler.

 19. Emirates Skywards, Aile Reisi’nin hesabı etkili biçimde yönetebilmesi ve Aile Üyeleri adına Mil kullanımları yapması için her bir Aile üyesinin unvanını, adını, soyadını, katkıda bulunduğu Milleri, Mil katkı yüzdesini, kullanılan Milleri ve Ailem Programı ile ilgili Mil işlemlerinin gerçekleşme tarihlerini Aile Reisi’nin ve her bir Aile Üyesinin görebilmesine izin verecektir. Uçuş geçmişi ve diğer kişisel bilgiler, Ailem Programının diğer Aile Üyeleri tarafından görülemeyecek ve Üye’nin bireysel Emirates Skywards hesabında kalacaktır.

 20. Emirates Skywards, hesabın etkili biçimde yönetilebilmesi için Ailem Programı hesabındaki Milleri kullanarak Aile Reisi tarafından gerçekleştirilen Cash+Miles rezervasyonlarının ve Classic Reward rezervasyonlarının Aile Reisi tarafından görülebilmesine izin verecektir. Aile Reisi, Ailem Programı hesabındaki Miller’i kullanarak Aile Üyeleri adına rezervasyon yapabildiğinden, yalnızca Ailem Programı hesabı kullanılarak yapılan rezervasyonlarla bağlantılı olmak üzere Yolcu Adı Kaydı (PNR), özel yemek türleri, özel gereksinimlere sahip yolcular için talepler, kabin sınıfı ve ücret türü dahil olmak üzere Mil kullanılarak alınan uçak biletleriyle ilgili bilgiler ve işlem türü, yolcu adı (uçan Üye’nin unvanı, adı ve soyadı) gibi işlemle ilgili bilgilere erişebilecektir.

 21. Aile Reisi ve Aile Üyelerinin, rezervasyon yaparken bireysel Emirates Skywards Üyelik numaralarını kullanmaya devam etmeleri gerekmektedir ve ayrıca bir Ailem Programı üyelik numarası belirtmeleri gerekmeyecektir.

 22. Bir Aile Üyesi, yalnızca bireysel Emirates Skywards hesabında rezervasyon yapabilir ve kendi hesabındaki Milleri kullanabilir.

 23. Cash+Miles ve Classic Rewards rezervasyonları ile Aile Reisi, Milleri, yalnızca mevcut Aile Üyeleri için kullanabilir.

 24. Miller, seyahat tarihinden itibaren üç yıl geçerliliğini koruyacaktır. Miller, ilgili Üye’nin doğduğu ayın sonunda bireysel Emirates Skywards hesabından ve Ailem Programı hesabından kaldırılacaktır. Örneğin Mayıs 2018 tarihinde Mil kazanmış ve doğum günü Ağustos ayında olan bir Üyenin kazandığı Miller, 31 Ağustos 2021 tarihinde bireysel Emirates Skywards hesabında ve Ailem Programı hesabında geçerliliğini yitirecektir. Yukarıdaki hükme bakılmaksızın, ister Aile Reisi ister Aile Üyesi olsun bir Platinum Üye tarafından Ailem Hesabına eklenen Skywards Milleri için yukarıdaki paragraf 6.9’da belirtilen koşullara göre bir Ayarlanmış Son Geçerlilik Tarihi uygulanacaktır.

 25. Miller, belirlenmiş olan katılım yüzdesine göre Üye’nin Emirates Skywards programındaki bireysel Emirates Skywards hesabına ve Ailem Programı hesabına aktarılacaktır. Geriye dönük taleplerde, uçuş tarihindeki değil, talebin yapıldığı sırada belirlenmiş olan yüzde geçerlidir.

 26. Ailem Programı hesabına Mil katkıları, ilgili Üye’nin Ailem Programına katıldığı tarihten önceki seyahatler ya da hizmetler için geriye doğru uygulanamaz.

 27. Aile Reisi, kendini Ailem Programından çıkaramaz ya da başka bir Aile Reisi atayamaz. Ailem hesabını kapatma seçeneğine sahip olacaktır, ancak Ailem hesabında birikmiş ancak kullanılmamış, aktarılmamış ya da süresi dolmamış tüm Miller, Geçersiz hale gelecektir

 28. Aile Reisi, istediği zaman Web sitesini kullanarak ya da Emirates İletişim Merkezi ile görüşerek bir Aile Üyesi’ni Ailem Programı hesabından çıkarabilir. Maksimum Aile Üyesi sayısına ulaşıldığında, bir takvim yılı içinde yalnızca üç değişikliğe izin verilir.

 29. Aile Üyesi, istediği zaman Ailem Programı Hesabımdan Ayrıl’a tıklayarak kendini Ailem Programı hesabından çıkarabilir ancak:

  • Ailem Programı hesabına katkıda bulunduğu Miller, Ailem hesabında kalmaya devam eder.
  • Aile Reisi, bu Aile Üyesi adına, Ailem Programı hesabından Millerle artık herhangi bir kullanımda bulunamaz.
  • Aile Üyesi, artık Ailem Programı hesabını göremeyecektir.
 30. Yalnızca bireysel Emirates Skywards üyeleri, Ailem Programı hesabına katılabilir.

 31. Aile Üyeleri, Emirates veya flydubai Uçuşlarından kazanılan Milleri ekleyebilir.

 32. Üyeler, Ailem Programı hesaplarındaki Skywards Millerini, kalkıştan önce Emirates uçuşlarında yapacakları uçuş yükseltmelerinde (check-in ve uçakta yapılacak anlık yükseltmeler hariçtir), Emirates uçuşlarında Cash+Miles'ta ve Mil bağışında da kullanabilir. Üyeler, millerini aynı zamanda Arabian Adventures, Careem, Damas, Done Events, Emirates – Culture & Sport etkinlikleri, Emirates Holidays, Magrudy’s, Ski Dubai ve Wild Wadi Water Park gibi Yaşam Tarzı iş ortaklarında da kullanabilir. Otel iş ortağımız olan Le Méridien Dubai'de (Spa & Health Club) ve araç kiralama iş ortağımız olan Budget'ta millerinizi kullanabilirsiniz. Emirates, herhangi bir zamanda iş ortağı listesinde değişiklik yapabilir.

 33. Bireysel hesaplarında 2.000’den az Skywards Mili bulunan ve Ailem hesabından Emirates Uçuşlarında Cash+Miles biletleri için Mil kullanmaya çalışan üyelere, yerel Emirates büroları tarafından hizmet verilmesi gerekecektir.

17. Gizlilik

 1. Programla bağlantılı olarak, Emirates Skywards Gizlilik Politikası(Bağlantıyı açar)uyarınca Üyenin kişisel bilgilerini alır, kullanır ve ifşa eder. Gizlilik Politikası’nda, Emirates Skywards’ın hangi kişisel bilgileri aldığı, bunların nasıl kullanıldığı ve kimlere, hangi amaçlar için ifşa edildiği hakkında bilgiler bulunmaktadır. Aynı zamanda Üyenin, uygun durumlarda izniniz nasıl geri alabileceği ve Üye gizliliğini başka amaçlar için yönetmek amacıyla Emirates ile nasıl iletişim kuracağı hakkında da bilgiler bulunur.

 2. Madde 17.1'e sınırlama getirmeksizin, Emirates Skywards İlgili Üye tarafından aksi yönde bilgilendirilmediği müddetçe, İlgili Üyenin, kendi bilgilerinin Qantas Fesih Tarihinde ya da sonrasında Emirates Skywards'a açıklanması Emirates Skywards'a üyelik koşuludur. Bu açıklama, Qantas'ın İlgili Üyeye Qantas Sık Uçan Yolcu programına (veya Qantas Fesih Tarihinde eşdeğer bir programa) üyelik sunması amacıyla yapılacaktır. Qantas'ın kişisel bilgileri kullanımı ve açıklaması Emirates'ten farklı olabilir. Qantas, Emirates Skywards kadar bağlayıcı olan bir koruma düzeyi sağlayan gizlilik kanunları ile bağlanmamış olabilir. Şüpheye mahal bırakmamak adına, 17.2 maddesindeki hiçbir hüküm, İlgili Üyenin herhangi bir zaman Emirates Skywards üyeliğini iptal etmesini ve/veya Qantas Yolcu Sadakat programına (veya eşdeğerine) üyeliği kabul etmesini gerektirmez.

 3. Madde 17.1’e sınırlama getirmeksizin, eskiden flydubai OPEN üyesi olan ve flydubai ile uçan Üyelerin kişisel bilgileri, Emirates Skywards programının işletilmesi amacıyla Emirates ve flydubai tarafından kullanılacak ve bunlar tarafından/bunların arasında paylaşılacaktır. flydubai, kişisel bilgileri Emirates’ten farklı şekilde kullanıyor ve ifşa ediyor olabilir.

 4. Bir Üye'nin Genel Veri Koruma kurallarının 17. Maddesi uyarınca Hesabının silinmesini istemesi durumunda (Silinme / unutulma hakkı); Hesapta bulunan birikmiş ancak kullanılmamış, aktarılmamış ya da süresi dolmamış tüm Miller Geçersiz hale gelecektir.

18. Sorumluluk

 1. KANUNUN MECBUR KILDIĞI HALLER HARİÇ, EMIRATES SKYWARDS İŞ ORTAKLARININ İPTALİ VEYA YARDIM, AVANTAJ VEYA DÜZENLEMELERİN İPTALİ DAHİL ÜYELERE SUNULAN OLANAKLARIN, YARDIMLARIN YA DA DÜZENLEMELERİN VEYA EMIRATES SKYWARDS'IN FESHİNDEN YA DA DEĞİŞMESİNDEN DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI OLARAK KAYNAKLANAN HİÇBİR KAYIP YA DA ZARAR İÇİN ÜYELERE YA DA DİĞER ŞAHISLARA KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR.

 2. Emirates Skywards, Skywards Mil Puanlarının hileyle elde edilmesi ya da Skywards Mil Puanlarının satın alınması, satışı veya kötüye kullanılması ya da ödül alımı, satışı ya da kötüye kullanılması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Üyenin veya Üye namına atanmış bir Yolculuk Koordinatörünün Emirates Skywards programına uygulanan kuralları kasıtlı olarak kötüye kullandığına ya da ihlal ettiğine kanaat getirirse, Üyenin Skywards programına katılma hakkını geri alma, daha önce birikmiş olan tüm Skywards Mil Puanlarını iptal etme ve eğer kullanılmışsa, Ödüller için tazminat talep etme hakkını saklı tutar.

 3. Üyelere sunulan Emirates Skywards konsiyerj ve diğer hizmetler üçüncü taraf tedarikçiler tarafından işletilir ("Tedarikçi"). Bu hizmetlerden faydalanan tüm Üyeler Tedarikçiyle yasal bir ilişkiye girmiş olacaktır. Kanunen mecbur kılınan haller hariç, Emirates Skywards Tedarikçilerle kurulan yasal ilişkiden doğan hizmetlerin tedarik edilmesi ya da edilmemesi ile ilgili ihmal, kasıtlı kötüye kullanma, kalitesiz hizmet ya da ihlal hususlarında fiilin türü her ne olursa olsun Üyeye ya da diğer kişilere karşı tüm sorumlulukları hariç tutar.

19. Genel

 1. Program Kuralları, Web sitesinde (duruma göre) değişiklik, askıya alma ya da sona erdirmeye ilişkin bilgilerin derhal bildirilmesi için gerekli gayretin gösterilmesi şartıyla, kanunen izin verilen durumlarda bildirime gerek olmaksızın herhangi bir tarihte değiştirilebilir, askıya alınabilir ya da sona erdirilebilir. Program Kurallarının burada yazılı olan metni ile Emirates Skywards'a ait Web Sitesinde yayınlanan metni arasında herhangi bir uyuşmazlık olması durumunda, Web Sitesindeki metin esas alınacaktır.

 2. Program Kurallarında herhangi bir değişiklik yapıldıktan sonra Üye tarafından üyelik kartının kullanılması ya da üyelik numarasının verilmesi, Üyenin söz konusu değişikliği kabul ettiği anlamına gelecektir.

 3. Bu Program Kuralları kapsamında Üyelere bildirimde bulunulması gereken bilgiler, Üyenin Emirates Skywards için bildirmiş olduğu adresine ön ödemeli olarak postalandığı zaman bildirimlerde bulunulmuş kabul edilecektir.

 4. Bu Program Kuralları Dubai Emirliği'nin kanunlarına tabi olacak ve Emirates Skywards'a ilişkin ya da bağlantılı bütün işlemler bu ülkenin yargı yetkisine tabi olacaktır. Üyeliğe uygunluk, Mil Puanları veya Ödüller dahil olmak üzere Üyelik, uygulamadaki kanun ve yönetmeliklerle Uluslararası Hava Taşımacılığı Kurumu'nun ilgili tüm kararlarına tabidir.

 5. Emirates Skywards, ilgili kanun ya da resmi yönetmeliklerce ticari faaliyetinin yasak olabileceği (ya da yasak olduğu) ülkelerde faaliyet göstermemektedir (ya da faaliyetine son verecektir).

 6. Emirates Skywards'a ilişkin Program Kurallarında, yayınlarda ve reklamlarda yer alan bilgilerin doğru olmasını sağlamak için gereken özen gösterilmiştir; ancak Emirates Skywards yazılı ya da sözlü bilgilerdeki hata ya da ihmallerden dolayı sorumluluk kabul etmeyecektir.

 7. Herhangi bir nedenle uygulanması mümkün olmayan bu Program Kurallarından herhangi biri, Kuralların kapsamından çıkarılmış sayılacak ve geri kalan kurallar bundan etkilenmeyecektir. Kanuna aykırı olması halinde, Emirates Skywards'ın Program Kurallarındaki hizmet ya da işlemleri yerine getirmesi gerekmeyecektir.

 8. Üyelerin check-in sırasında Üye kimliği ve Emirates Skywards üyeliğine delil teşkil edecek belgeleri göstermeleri gerekebilir. Üyenin bu şartları yerine getirmemesi halinde, Emirates Skywards taşıma hizmetini yerine getirmeyi reddetme hakkını saklı tutar.